FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE VEDTAK: VEDTAK: Sammendrag: VEDTAK: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE"

Transkript

1 J SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 10/1737 L 0/6899 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget i r Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sak nr.: 041/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: II DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 036/10: SPESIALUNDERVISNING ELEV NORDLYS KRSTEN GRUNNSKOLE NN, født **. **. **, tilføres fra Ansvar 2000, styrket grnnskoletilbud, for skoleâret 2010/2011, 5 timer pr. uke som tilsvarer 190 årstimer lærerressurs. Fauske kommune ber om halvårlig rapportering ut fra iop som lages. DDRI. 037/10: SØKNAD OM EKSTRASSURSER- NORDLYS NN, født **. **. **, for skoleåret 2010/2011, 8 lærertimer pr. uke som tilsvarer 304 årstimer med tilegg av 5 assistenttimer pr. uke som gir 190 assistenttimer. Ressursen hentes fra styrket grunnskoletilbud Ansvar DDRI. 038/10: BEHOV FOR EKSTRARESSURSER - ELEV P Å NORDLYS NN, født **.**.**, tilføres 7 uketimer lærerressurs som tilsvarer 266 årstimer, og 3 assistenttimer som utgjør 114 årstimer. Ressursen tilføres fra styrking grunnskole på Ansvar 2000.

2 DDRI. 039/10: ELEVMPPE- ELEV NORDLYS NN, født * *. * *. * *, tilføres 3 lærertimer pr. uke tilsvarende 114 årstimer og 3 assistenttimer tilsvarende 114 årstimer. Ressurstildelingen dekkes over styrket gruskoletilbud Ansvar DDRI. 040/10: ELEVMAPPE- SPESIALPEDAGOGISK RESSURS NORDLYS NN, født * *. * *. * *, tilføres for skoleåret 2010/2011, 5timer lærerressurs pr.uke. Dette tilsvarer 190 årstimer. Ressurstildelingen dekkes over styrket grnnskoletilbud Ansvar DDRI : ELEVMAPPE- SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK RESSURS - NORDLYS NN, født * *. * *. * *, tiføres 11 timer lærerressurs pr. uke som tilsvarer 418 årstimer og 8 assistenttimer tilsvarende 304 årstimer. Alt gjelder for skoleåret 20 L 0/ Ressurstildelingen dekkes over styrket gruskoletilbud Ansvar DDRI. 042/10: ELEVMAPPE - ELEV NORDLYS NN, født**.**.** tilføres 4 lærertimer pr. uke tilsvarende 152 årstimer og 17 assistenttimer tìsvarende 646 årstimer. Ressurstildelingen dekkes over styrket grunskoletilbud, Ansvar DDRI. 043/10: SØKNAD OM VIDERE SKOLEGANG VED STRAUMEN SKOLE - NN, født **.**.**, får gå 7.skoleår 2010/2011 på Straumen skole. Besteforeldre hjelper til med tilpasning av skoleskyss.

3 DDRI. 045/10: NORD-NORSK STUDENT-OG ELEVHJEM - TILDELING AV HYBLER 2010 Fauske kommunes 2 studenthybler ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem tildeles 1. Susane Helen Berge Hansen 2. Lisa-Mari Berge Hansen DDRI. 046/10: SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING NN, født**.**.**, tilføres for skoleåret 2010/2011,22,5 t/uka tilsvarende 855 årstimer lærerressurs. DDRI. 047/10: RESSURSER FOR ELEV I HAMARØY KOMMUNE - NN, født **.**.**, tilføres for skoleåret 2010/2011, 14 t/uke, tìsvarende 532 årstimer. DDRI. 048/10: RRSSURSTILDELING FOR ELEV I HAMARØY KOMMUNE - NN, født * *. * *. * *,tilføres 12t/uke tilsvarende 51,48 % lærerressurs for Skoleåret 2010/ DDRI. 049/10: ELEVMAPPE - ELEV NORDLYS NN, født * *. * *. * *, tilføres 40 % assistentressurs for skoleåret 2010/ DDRI : SØKNAD OM EKSTRA RESSURS TIL BARN I LYNGVEIEN BARNEHAGE

4 1---" NN, født * *. * *. * *, tilføres spesialpedagogisk for barehageåret 2010/2011 på 5 t/uke som utgjør 13,35 %. I tilegg innvilges 2,67 % til samandling -/planlegging og foreldreveiledning. Sum totalt: 16,02% DDRI : SØKNAD OM FRITAK/DUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER I påvente av utarbeidelse av nye forskrifter innvilges midlertidig fritak av halv avgift på van og avløp på gbnr. 119/352, samt fritak av feieavgiften fom I løpet av kalenderåret mâ det ikke bli boende folk i huset lengre enn i 3 mnd. Når nye forskrfter foreligger vil disse gjelde og dette vedtaket kan således bli endret. Plantvikling mâ varsles omgående ved endringer hvis/når boligen tas i bruk igjen. DDRI. 052/10: SPES. UNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SK.ÁRT NN tildeles 152 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 053/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØ SENTER SK.ÁRET NN tildeles 142,5 årstimer å 60 minutter spesialundervisning for skoleåret Innoldet itiltaket går frem av DDRI. 054/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID SKOLE SK.ÁRET NN tildeles 190 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av

5 DDRI. 055/10: SPESIALUNDERVISNING/STYRKT TILTAK I BARNEHAGE - Valnesfjord oppvekstsenter tilføres 10 t/u tilsvarende 26,70 % pedagogressurs og 110 % assistentressurs for barehageåret 2010/2011. Ressursen dekkes gjennom styrket batagetilbud Ansvar Det er enhetsleder som fatter enkeltvedtakene i forhold til nevnte bar. DDRI. 056/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SK.ÁRET NN tildeles 190 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 057/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØ SENTER SK.ÁRET NN tildeles 152 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 058/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØ SENTER SK.ÁRET NN tildeles 152 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 059/10: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØ SENTER SK.ÁRET

6 ~- I NN tildeles 190 årstimer spesialundervisning for skoleåret Innoldet i tiltaket går frem av DDRI. 060/10: SØKNAD OM EKSTRA RESSURS VESTMYRA BAREHAGE NN, født * *. * *. * *, tilføres for barnehageåret 2010/ t/u tilsvarende 29,37 % pedagogressurs. Dette gir grnnlag for redusert foreldrebetaling. Han tildeles også 50 % fagarbeider/assistentressurs. Barehagen tildeles 1t/u (2,67%) til samordning, planlegging og oppfølging mot foreldre. DDRI : SØKNAD OM EKSTRA RESSURS TIL BARNEHAGEBARN MED SPESIELLE BEHOV - VESTMYRA BARNEHAGE NN, født **.**.**, tilføres 50 % assistentressurs gjeldende for til Saken vuderes deretter på nyt avenhetsleder. DDRI. 062/10: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP VESTMYRA BARNEHAGE NN, født * *. * *. * *, tilføres for barehageåret 2010/ t/uke tilsvarende 24,03 % pedagogressurs. Dette gir grulag for redusert foreldrebetaling. I tilegg innvilges It/u (2,67%) til oppfølging av personalet og foreldre. DDRI. 063/10: SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN - VESTMYRA BAREHAGE NN, født **.**.**, tilføres 5t/uka tilsvarende 13,35% pedagog for perioden til io. Dette gir grlag for reduksjon i foreldrebetalingen.

7 ... ~. I tilegg tilføres 86, 65 % for same periode. DDRI. 064/10: SØKNAD OM SÆRSKILT RESSURS ERIKSTAD BARNEHAGE.. Erikstad barehage tilføres 98,79 % assistentressurs for barehageåret 2010/2011. Det er enhetsleder som må fatte det endelige enkeltvedtaket. DDRI. 066/10: SØKNAD OM EKSTRASSURSER Vestrnyra skolesenter tilføres for skoleåret 2010/ ,80 % lærerressurs og 50,85 % assistentressurs. Ressursen skal brues til nevnte elever som enhetsleder fatter enkeltvedtak til. Det forventes halvårsrapport samen med de halvårlige refusjonskravene. DDRI. 067/10: SØKNAD OM MIDLER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK TIL ET BARN I MEDÅS GARDSBARNEHAGE -NN, * *. **. * *, innvilges for barehageåret 2010/2011 følgende ressurs: 100% pedagogressurs. A v dette beregnes 54 % rett tì reduksjon foreldrebetaling. I tilegg innvilges 50 % assistentressurs. Av dette gis 20 % rett til redusjon i foreldrebetaling. Dette gir et totalt grlag for reduksjon i foreldrebetaling på 74 %. Barehagen sender refusjonskrav til kommunen for dette. DDRI. 068/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født **.**.** er for skoleåret tildelt ekstra tilrettelegging med pedagog 2 timer pr. uke. I tilegg vil NN ha hjelp fra assistentressursskoleåret Lærer og assistent vil tilrettelegge tilbudet for NN iht. behovet. Det er kun 14 elever i trinnet, det gir mulighet for tett og god oppfølging. Det er laget egen individuell opplæringsplan(lop) for eleven.

8 DDRI. 069/10: ENKEL VEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * er for skoleåret delta på lesekurs. Dette har fungert godt siste skoleår, og vi håper har fortsetter den gode utviklingen fra i fjor. Det blir laget egen individuell opplæringsplai(lop) for eleven. DDRI. 070/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRT ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * vil for skoleåret være med på lese- og skrivekurs som som går over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nyt. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 071/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * vil for skoleåret være med på lese- og skrvekurs som som gâr over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nytår. Den øvrige oppfølgingen vil NN få i trinnet ved to pedagoger og assistent knyttet til trinnet. Det er laget egen individuell opplæringsplan(lop) for eleven. DDRI. 072/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKS TAD - NN, født **.**.** vil for skoleåret være med på lese- og skrivekus som som går over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nytår. Bru av lydbøker vil NN ha stor nyte av, dette vil være en del av tilretteleggingen for NN. Den øvrge oppfølgingen vil NN få i trinnet ved to pedagoger og assistent knytet til trinnet. Det er laget egen individuell opplæringsplan(lop) for eleven.

9 DDRI. 073/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * er for skoleåret tildelt inntil 76 timer pedagogisk ressurs skoleåret til spesialundervisning hvor det jobbes individuelt. I tilegg vil det legges til rette for arbeid i liten gruppe. DDRI. 074/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRT ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * vil for skoleåret være med på lese- og skrvekurs som gâr over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nyttår. Den øvrige oppfølging vil NN få i trinnet ved to pedagoger og assistent knytet til trinnet. Det vil bli laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI.075/1O: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD OPPVEKST SENTER NN, født **. **. ** vil for skoleåret være med pålese- og skrivekurs som går over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nytår. Den øvrige oppfølgingen vil NN få i trinnet ved to pedagoger og assistent knytet ti trinnet. Det vil bli laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. i DDRI. 076/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * er for skoleåret tildelt 2 timer pr. uke med individuelt opplegg, i tilegg skal hun delta på lesekurs. Det blir laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven.

10 DDRI. 077/10. ENKELTVEDTAK SKOLEÅRT ERIKSTAD NN, født **.**.** er for skoleåret tildelest 2 timer pr. uke med individuelt opplegg, i tilegg skal hun delta på lesekurs. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI. 078/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRT ERIKSTAD NN, født **.**.** vil for skoleåret være med på lese- og skrvekurs som går over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nytår. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop).for eleven. DDRI. 079/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKS TAD NN,. født * *. * *. * * vil for skoleåret følge trinnets undervisning, med tilpasning for åjobbe i liten gruppe i basisfagene. Det er laget egen individuell opplæringsplan(lop) for eleven. DDRI. 080/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født * *. * *. * * vil for skoleåret følge trinnets undervisning, med tilpasning for åjobbe i liten gruppe i basisfagene. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DDRI : ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD

11 NN, født **.**.** vil for skoleåret være med på lese- og skrvekurs som går over to perioder a 6 uker, ett før jul og ett etter nytår. Den øvige oppfølgingen vil NN få i trinnet. Behovet for yterligere tilpasninger blir vudert i løpet av høsten. Det vil bli laget egen IOP for NN. DDRI. 082/10: ENKELTVEDTAK SKOLEÅRET ERIKSTAD NN, født **. **. ** vil for skoleåret følge lese- og skrivekurs fra siste skoleår, den øvrige oppfølgingen vil NN få i trinnet ved to pedagoger og assistent knytet ti trinnet. Det er laget egen individuell opplæringsplan(iop) for eleven. DD.RI. 083/10: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2010/2011 VESTMYRA BARNEHAGE B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp i 11 timer pr. uke for barnehageåret 2010/2011. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen med kr. 612,00 pr.mnd. I tilegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 18,75 t/u. Innoldet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hans individuelle opplæringsplan. DDRI. 084/10: SPESIALPEDAGOGISK HJELP TIL ET BARN VED LYNGVEIEN BARNEHAGE -NN, født **.**.**, tilføres 7 timer/uke, tilsvarende 18,67% stiling til spesialpedagogisk hjelp. Dette gir gruag for reduksjon i foreldrebetaling. -I tilegg tilføres Lyngveie:n barehage 1 t/uka, (2,67%) til oppfølging foreldre, planlegging og vudering.

12 DDRI. 085/10: SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2010/2011 VESTMYR BARNEHAGE - B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp i 5 timer pr. uke for perioden Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen med kr. 278,00 pr.mnd. I tilegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 32,5 t/u for same periode. Innoldet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hans individuelle opplæringsplan. DDRI. 086/10: SPESIALPEDAGOGISK HJELP VESTMYRA BAREHAGE - B-SAK NN innvilges spesialpedagogisk hjelp i 9 timer pr. uke for barehageåret 2010/2011. Den spesialpedagogiske hjelpen gir rett til reduksjon i foreldrebetalingen med kr. 501,00 pr. mnd. I tilegg til spesialpedagogisk hjelp innvilges NN assisterende hjelp i 37,5 timer pr. uke. Innoldet i NNs tilrettelagte opplegg vil gå frem av hennes individuelle opplæringsplan. DDRI. 087/10: ASSISTERENDE HJELP 2010, VESTMYRA BARNEHAGE - B-SAK NN tildeles assisterende hjelp i 18,75 timer pr. uke for perioden Ny vudering av behovet for videre oppfølging vil bli gjort i god tid før periodens utløp. DDRI. 089/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * *, er tidelt 266 årstimer ( 7 uketimer) til spesialundervisning.: 5 lærertimer og 2 assistenttimer. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i

13 ,----_... forhold til lese-skrivevansker/ språkvansker, oppmerksomhetsvansker og fagvansker ( spesielt matematikk ). Innold og organsering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelegging og oppfølging i forhold til språkvanskene og oppmerksomhetsvanskene.. Fysisk tilretterlgging i klasserommet, f.eks skjerming.. Tilrettelegging for bruk av PC og lydbøker.. Tilrettelegging på prøver: Brue PC, kombinere muntlige/skriftlige prøver, få lest opp oppgavetekst, utvidet tid.. Konkete, tilpassete mål i matematikk. DDRI. 090/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYR SKOLESENTER NN, født **. **. **, er tidelt 342 årstirrer ( 9 uketimer) til spesialundervisning.: 4 lærertimer og 5 assistenttimer. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til hennes motoriske vansker samt konsentrasjonsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tett oppfølging i forbindelse med oppmerksomhetsvanskene.. Tilrettelegging pga motoriske vansker. Motorisk trening. DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **.**. **, er tildelt 950 ârstimer (25 uketimer) til spesialundervisning og full assistentdekning på SFO. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til problemene rundt oppmerksomhet, adferd og tilknyting. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Ivaretakelse av trygghet, stabiltet, forutsigbarhet, strktu og rutiner.. Tilrettelegging av undervisning på liten grppe.. Tett samarbeid mellom alle som arbeider med NN.

14 DDRI. 092/10: VEDTAK OM TELLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - Det er fattet følgende vedtak i saken: NN, født **. **. **, er tildelt 304 årstimer ( 8 uketimer) til spesialundervisning.: 4 lærertimer og 4 assistenttìmer. Timene skal i utgangspunet dekke NN sine problem i forhold til kjernefagene. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging og oppfølging i forhold til oppmerksomhetsvansker og konsentrasjon. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell særlig oppmerksomhetskrevende oppgaver.. Tilrettelegging og oppfølging i kjernefagene. Spesifiseres i en IOP.. Viktig at det i matematikkfaget spesielt utarbeides helt konkete mål.. Tilrettelegging på prøver: Bruke PC, kombinerte prøver; skriftlig/muntlig, få lest opp oppgaveteksten, utvidet tid. DDRI. 093/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMY SKOLESENTER NN, født **. **. **, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning.timene skal i utgangspuntet dekke NN sine behov i forhold ti hans språkvansker og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging i forhold til språkproblemene.. Begrepstrening.. Lesetrening. Tilrettelegging av fagstoff. DDRI. 095/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * *, er tildelt 114 årstimer ( 3 uketimer) til spesialundervisning.: Timene skal dekke NN sitt behov for tilrettelegging i forhold til hennes dysleksi og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av

15 . Tilrettelegging i forhold til å fremme lesehastigheten og innoldsforståelse.. Hensiktsmessige lesestrategier.. Få hjelp til å holde oversikt og strutur på skolearbeidet.. Undervisning i mindre gruppe, f eks ILK.. Skjennet arbeidsplass, lett tilgang til hjelp og veiledning, varert materiell. DDRI. 096/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **. **.**, er tildelt 570 årstimer ( 15 uketimer) til spesialundervisning: 5 lærertimer og 10 assistenttimer. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine problem i forhold ti å take skoledagen. Innold og organisenng av undervisningen vil gâ fram av elevens individuelle opplæringsplan;. Tett oppfølging av lærer eller assistent.. Varierte aktiviteter og innagte pauser.. Få hjelp til å sortere, lage forutsigbarhet.. Godt læringsmiljø, skjermet arbeidsplass.. Lett tilgang på hjelp og veiledning. DDRI. 098/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **. **.**, er tildelt følgende ressurs for skoleåret 09/10:. 5 lærertimer som utgjør 19,25 %. 11assistenttimer som utgjør 25,40 % Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av opplæringsplan.. Praktisk og fysisk tilrettelegging i de timene det er nødvendig.. Hjelp mht planegging, struktrering, orden og oversikt.. Ekstra lesetrening.. Veiledning mht læringsstrategier.. Leksehjelp.. Tilrettelegging av pauser.. Organisere mindre gruppe i hovedfagene (6-8 elever). elevens individuelle

16 DDRI. 099/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **. **. **, er tildelt 950 årstimer (25 uketimer) til spesialundervisning.: 15 lærertimer og 10 assistenttimer. Timene skal i utgangspunet dekke NN sine forhold til hennes diagnose, Wiliams syndrom. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av behov i. Faglig og spesialpedagogisk tilrettelegging i alle fag.. Bruk av datamaskin.. Motorisk trening. DDRI. 100/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING.. NN, født * *. * *. * *, er tildelt 228 årstimer ( 6 uketimer) ti spesialundervisning, 3 lærertimer og 3 assistenttimer. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sine problem i forhold til hans forsinkete utvikling som særlig går ut over hans fusjon i teoretiske fag. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Individuell oppfølging i kjernefagene.. Konketiserte oppgaver i kjernefagene.. Spesialpedagogisk tilrettelegging i matematikk.. Bru av datamaskin.. Tilrettelegging på ev. prøver. DDRI : VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * *, er tildelt 190 årstimer ( 5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til lese-skrve-vansker og (dysleksi) og generelle lærevansker. Innold og organsering av undervisningen vil gå fram av

17 . Tilrettelegging og tett oppfølging i teoretiske fag.. Daglig lesetrening med tett oppfølging.. Tilrettelagt innæring av nyt stoff. DDRI : VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYR SKOLESENTER NN, født **. **. **, er tildelt 190 årstimer (5 uketimer) til spesialundervisning.: Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine behov i forhold til språkvansker og ADHD. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan.. Tilrettelagt lese-skrve~trening.. Mulighet for skjerming i klasserommet.. Tilrettelagt opplegg i teoretiske/skriftlige fag.. Tett oppfølging på skolen og hjemme. DDRI. 104/10: VEDTAK OM TELLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født **. **. **, er tildelt 152 årstimer ( 4 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunet dekke NN sine behov i forhold til hans oppmerksomhets og konsentrasjonsvansker samt fagvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon. Tilrettelegging i forhold til inn~ring av nyt stoff.. Tett oppfølging i emner og fag der lesing og skrving er sentralt.. Spesialpedagogisk tilrettelagt lese-og skrivetrening.. Prøve ut PC DDRI : VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYR SKOLESENTER

18 - Det er fattet følgende vedtak i saken: NN, født **. **. **, er tildelt 190 årstimer ( 5 uketimer) til spesialundervisning og 190 årstimer ( 5 uketimer) assistent. Timene skal i utgangspuntet dekke NN sitt behov i forhold til hans dysleksi og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging mht lesing og skriving.. Bruk av data.. Tett oppfølging og hjelp til å holde fokus.. Motorisk trening. DDRI. 107/10: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- Det er fattet følgende vedtak i saken: NN, født * *. * *. * *, er tildelt 684 årstimer (18 uketimer) til spesialundervisning.: 8 lærertimer og 10 assistenttimer. Timene skal i utgangspunket dekke NN sine spesielle behov i forhold til språk, fag og motorikk. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Begrepstrening i norsk og matematikk.. Motorisk trening.. Bru av PC. Faglig og spesialpedagogisk tilrettelegging.. ADL-trening DDRI. 108/10: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - Det er fattet følgende vedtak i saken: NN, født **. * *. * *, er tildelt 228 årstimer ( 6 uketimer) til spesialundervisning og i 52 ârstimer assistent. ( 4 uketimer). Timene skal i utgangspunktet dekke NN sine problem i forhold til hennes oppmerksomhets- og konsentrasjonsvikt. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av

19 Hjelp til å komme i gang og avslutte arbeid.. Tett oppfølging i norsk og matematikk.. Sosial trening. DDRI. 109/10: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - Det er fattet følgende vedtak i saken:. Innold og organsering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging pga lese- og skrvevansker.. Spesifikk trening i forhold til lese-og skrivevansker.. Individuell tilrettelegging i forbindelse med lese-og skrveaktiviteter.. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening.. Hjelp ti å få forutsigbarhet og strutur.. Korte undervisningsøkter.. Lesetrening hver dag.. Veksling mellom lita gruppe og klasse. NN, **.**. **, er tidelt 228 årstimer ( 6 uketimer) til spesialundervisning fra uke 1, Timene skal i utgangspunktet dekke norsk og matematikk. DDRI. 110/10: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - Det er fattet følgende vedtak i saken: NN, født * *. * *. * * ~ er tildelt 190 årstimer ( 5 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunet dekke NN sine behov i forhold til dysleksi og oppmerksomhetsvansker. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging i forbindelse med innæring av nyt stoff.. Mulighet for skjerming i klasserommet.. Tilrettelagt opplegg mht lesing, leseforståelse og skrving. DDRI. 111/10: VEDTAK OM TILLEGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING -

20 NN, født * *. * *. * *, er tildelt 228 årstimer ( 6 uketimer) til spesialundervisning. Timene skal i utgangspunet dekke opp norsk og engelskfaget. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av. Tilrettelegging i.f.m. lese og skriveakiviteter i alle teoretiske /skriftlige fag.. Ev tilrettelegging i.f.m. konsentrasjon/oppmerksomhet-vansker.. Fysisk tilrettelegging, for eksempel skjerming ved individuell lesetrening.. PC og lydbøker.. Tilrettelegging på prøver: Bruke PC, kombinert skriftlig/muntlg prøve, få opplest prøvetekst, utvidet tid. DDRI. 113/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - NN, født * *. * *. * * er tildelt 15 lærertimer pr uke, ti samen 570 årstimer spesialundervisning a 45 min. (samordning). I tilegg 12 assistenttimer pr uke, til samen 228 årstimer assistent. Innold og organisering av undervisningen vil gå fram av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Mål/Faglige tiltak:. Utvikle ferdigheter til å bli mer selvstendig.i.skolearbeidet. Videreutvikle begrep - og innoldsforståelsen i lest tekst. Tilpasning av fagstoff i tråd med elevens mestringsnivå INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling.

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles spesialundervisning tilsvarende 3 timer pr uke. Han tildeles også assisterende hjelp tilsvarende en 40 % stiling. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJoiiaipostID: Arkiv sakd.: 11/2028 11/8698 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 058/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.09.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt

FAUSKE KOMMUNE. NN, født **.**.**, er for skoleåret 2009-2010 tildelt SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet 10/182 I I Arkiv Joui:alpostlD: sakid.: 10/53 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 002/10 I DRIFTSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 255/11: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING- VESTMYRA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 11/10952 I Arkiv sakid.: 11/2508 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 015/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlil!: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer.

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 200/11: SØKNAD OM EKSTRARESSURS - NORDLYS KRSTNE GRUNNSKOLE. Refusjonskrav forventes også innenfor same datoer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sald.:. 11/2243 11/9655 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Drìftsutvalget II Sak nr.: 001/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER

FAUSKE KOMMUNE. NN tildeles 7 timer per uke for skoleåret DDR!. 168/09: SPESIALUNDERVISNING FINNEID NÆRMILJØSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8587 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 0912274 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/09 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 07.10.2009

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn Inge

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt:

FAUSKE KOMMUNE. NN har over tid opplevd å ikke ha en skolegang der hans psykososiale velferd blir godt nok ivaretatt. Følgende tiltak er iverksatt: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 09/7246 Arkiv sakid.: 09/1948 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 050/09 DRIFTSUTVALG Dato: 26.08.2009 DELEGERTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 097/10: VEDTAK OM TILLEGGSRESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING - VESTMYRA SKOLESENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8640 I I Arkiv JouralpostID: salo.: 10/2133 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 047/10 I DRIFTSUTV ALG TDato: 13.10.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

FAUSKE KOMMUNE DDRI. 029/11: VEDR BEHOV FOR ØKT BEMANNING PGA ØKT BARNETALL- VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2661 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/652 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 017/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE

FAUSKE KOMMUNE DDRI : ENKELTVEDTAK MOBBESAK - VALNESFJORD SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Unntatt offentlighet Sluttbehandlede vedtaksinstans: I J0uralpostID: 12/107 Arkiv sakd.: 12/26 II Sak nr.: 040/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.09.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 040/10-045/10 Møte nr: 6/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.10.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-048/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.08.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 049/09-053/09 Møte nr: 6/2009 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.01.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/10-010/10 Møte nr: 1/2010 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 07.10.2009 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 054/09-061/09 Møte nr: 7/2009 Til kl. 15:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 055/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3039 Delegerte saker i perioden

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/12-036/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE

SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE SKOLEFRITIDS ORDNINGEN SFO 2009/2010 FAUSKE KOMMUNE Velkommen til skolefritidsordningen! En skolefritidsordning er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skoletid, for skolebarn i 1.-4. klasse og funksjonshemmede

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE Navn: NN Født: 1.6.1997 Skole: Byskolen Klassetrinn: 6. Utarbeidet dato: 25.5.2009 Av lærer / spesialpedagog: NN I samarbeid med: Kontaktlærer:

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

Mosjøen oppvekstsenter - Mosjøen skole Vi får til det vi vil!

Mosjøen oppvekstsenter - Mosjøen skole Vi får til det vi vil! Mosjøen oppvekstsenter - Mosjøen skole Vi får til det vi vil! ÅRSHJUL Spesialpedagogisk tjeneste intern screening, skoleåret 2012-2013. Tidspunkt/frister Oppgaver Ansvar August 2012 Uke 35 IMK legge plan

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Endret ressursbehov Malm Oppvekstsenter

Verran kommune. Saksframlegg. Endret ressursbehov Malm Oppvekstsenter Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/630-1 Saksbehandler: Gisle Kristian Almlid-Larsen, Driftsleder/rektor Ansvarlig leder: Gisle Kristian Almlid-Larsen, Driftsleder/rektor Godkjent av: Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møte Orkidé 18. jan. 2013

Møte Orkidé 18. jan. 2013 Møte Orkidé 18. jan. 2013 Status i Prosjektet «Rett Diagnose, men feil medisin» «Rett diagnose, men feil medisin?» Bakgrunn: Timetallet til spesialundervisning har stadig økt de siste årene. Lite dokumenterte

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl

Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl Hva kjennetegner og hvordan kan vi forstå det pedagogiske tilbudet til barn og unge med særskilte behov. Thomas Nordahl 27.10.17 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet 27.10.09 Hovedproblemstilling Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning (organisering, innhold,

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER"

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER" Dysleksi Norge ÅMA Dysleksi er en: - språkbasert lærevanske - arvelig - omfatter flere språklige områder enn de som angår lesing og skriving. Dysleksi betyr : - å ha vansker

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 09.10.2012 059/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3114 Delegerte saker i perioden

Detaljer

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE

BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE -VELKOMMEN SOM BARNEHAGESØKER Denne folderen gjelder kommunale og private barnehager i Fauske 2009/2010 05.01.08 Layout: Fauske kommune, sevicetorget Din søknad behandles KONFIDENSIELT!

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 FORSØKSPROSJEKT HELDAGSSKOLE, BRANDENGEN SKOLE 2007-2008 6.

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1).

Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). VeA~j 2- Vestmyra skolesenter Gymnasveien 12 8200 Fauske Tlf. 75602240 Faks 75602269 Endringsbehov ved barnetrinnet (Fase 1). Nytt skolebygg ble tatt i bruk høsten 2007. Et bygg med angitt kapasitet på

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge DYSLEKSIVENNLIG SKOLE? HVA MÅ VÆRE PÅ PLASS FOR AT ELEVER MED DYSLEKSI FÅR EN GOD OPPÆRING? LINGIT FAGSEMINAR Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge «ALL- UNDERSØKELSEN»- EGIL GABRIELSEN, LESESENTERET: KRISE!

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging - hva er hovedutfordringene og hva kan gjøres? Thomas Nordahl 16.01.18 MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 22/ Fosnes kommunestyre

Skolenes årstimer inkludert vedtatte salderinger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 22/ Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2013/2108-1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2013-2014 inkludert vedtatte salderinger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 12/278 Arkiv sak.: 12/71 II Sak nr.: 045/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm I Dato: 18.01.2012 HØRING OM

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar til orientering rutiner og ordninger knyttet til bruk av grønn omsorg i Barn- og unge sektoren.

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar til orientering rutiner og ordninger knyttet til bruk av grønn omsorg i Barn- og unge sektoren. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2262-1 Arkiv: A00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: GRØNN OMSORG Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer