Barn og unge med Asperger syndrom i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unge med Asperger syndrom i skolen"

Transkript

1 Barn og unge med Asperger syndrom i skolen Jon Magne Tellevik Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo

2 Bakgrunn og målsetting Bakgrunnen for prosjektet var begrunnet i behovet for utvikling av undervisnings- og opplæringstiltak for barn og unge med Asperger syndrom (AS) Den overordnede målsettingen for prosjektet er at barn og unge med Asperger syndrom skal få et inkluderende, kvalitetssikret skoletilbud Samtidig skulle det utvikles lokal og regional veilederkompetanse

3 Viktige delmål Høyne kvaliteten på skoletilbudet for elever med Asperger syndrom Heving av fagkompetansen hos fagpersoner/instanser med veiledningsansvar overfor skolene Belyse hvordan kvalitet og kompetanse kan utvikles gjennom forskningssamarbeid mellom utdannings- og forskningsmiljøer og nasjonale instanser med ansvar for opplæringstiltak og tjenester

4 Hvordan gjøre det Fokus på planer for å kvalitetssikre tilbudet for målgruppen Bruk av individuelle planer (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP) som virkemiddel for integrering og inkludering Målene og tjenestene i planene må være definert i forhold til lovverket for kommunale ytelser

5 Prosjektets sentrale virkemidler Arbeidsredskap til bruk i utarbeiding av IP/IOP: registreringssystem til bruk i kartlegging, målformulering, prioritering av mål, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tiltak (Individuelt & tilrettelagt. Oslo: Autismeenheten, 2006) Veiledning knyttet til etablering og gjennomføring av tilbud, tiltak og tjenester Veiledning knyttet til gjennomføringen av prioriterte prosjektet hvor prosjektplanlegging, formulering av problemstillinger, metodevalg og evaluering blir vektlagt Veiledning med fokus på praktisk kunnskap om mennesker med Asperger syndrom, teoretiske kunnskaper og erfaringer med ulike opplærings- og behandlingsmetoder

6 Asperger syndrom Mennesker med AS har særtrekk (sosiale, kommunikative, særinteresser) som viser seg på ulike måter Mennesker med AS har sterkt behov for struktur, forutsigbarhet og rutiner Mennesker med AS er sårbare for tidspress, uro, uforutsette ting osv., men fungerer bra dersom de har oversikt eller er forberedt på hva som skal skje Det er uklart hvordan disse særtrekkene henger sammen med intelligens og fungering i ulike aktiviteter

7 Forskningsproblem Hvordan vil disse særtrekkene vise seg i hvordan barn og unge med Asperger syndrom fungerer i ulike aktiviteter? Hvordan vil slike ting som tidspress, uro osv. virke inn på ferdigheter og funksjon i ulike aktiviteter? Effekten av trening?

8 Resultat: Dimensjonene Asperger-gruppen Kontrollgruppen Dimensjon Aktiviteter som utgjør dimensjonen Dimensjon Aktiviteter som utgjør dimensjonen Matematikk 30 - Addisjon og subtraksjon Matematikk 32 - Tall- og mengdeforståelse 31 - Multiplikasjon og divisjon 31 - Multiplikasjon og divisjon 32 - Tall- og mengdeforståelse 33 - Anvende matematikk 33 - Anvende matematikk 30 - Addisjon og subtraksjon 35 - Geometri 35 - Geometri 34 - Tekststykker (matematikk) 34 - Tekststykker (matematikk) Klasseromsatferd; passiv og 01 - Vente på tur 19 - Finne fagstoff (bibliotek, internett) lydig 03 - Sitte på plassen 09 - Gjengi fakta skriftlig 04 - Ikke forstyrre Klasseromsatferd; 04 - Ikke forstyrre 16 - Lytte når lærer/assistent snakker deltakende 01 - Vente på tur 15 - Lytte når andre elever snakker 03 - Sitte på plassen 06 - Holde tema (ikke distraherbar) 16 - Lytte når lærer/assistent snakker Produksjon og presentasjon; 18 - Fremføre fagstoff 15 - Lytte når andre elever snakker prosedyreorientert 17 - Fremføre eget arbeid 06 - Holde tema (ikke distraherbar) 22 - Tekstproduksjon (fortellende) 13 - Prioritere og planlegge 21 - Skrive på data (flyt og ortografi) 05 - Be om hjelp 09 - Gjengi fakta skriftlig 07 - Skifte tema (fleksibilitet) 19 - Finne fagstoff (bibliotek, internett) 29 - Lagspill/lek 23 -Tekstproduksjon (Saksorientert) Lesing 27 - Leseavkoding Kontekstuell 29 - Lagspill/lek 25 - Leseforståelse, fortellende bedømming/vurdering 28 - Sosialt småprat /samvær 26 - Leseforståelse, sakprosa 14 - Gruppearbeid 24 - Ordforråd 12 - Løse frie/åpne oppgaver Produksjon og 17 - Fremføre eget arbeid Lesing 25 - Leseforståelse, fortellende presentasjon; 22 - Tekstproduksjon (fortellende) samarbeid 26 - Leseforståelse, sakprosa 14 - Gruppearbeid 24 - Ordforråd 23 -Tekstproduksjon (Saksorientert) 27 - Leseavkoding 18 - Fremføre fagstoff 07 - Skifte tema (fleksibilitet) Dømmekraft 11 - Vurdering av informasjon 05 - Be om hjelp 12 - Løse frie/åpne oppgaver 13 - Prioritere og planlegge Friminutt 28 - Sosialt småprat /samvær 29 - Lagspill/lek

9 Dårlige ferdigheter Rang Ferdigheter Asperger Syndrom 1. Prioritere og planlegge*** 1,4 3,4 2. Gruppearbeid*** 1,5 3,6 3. Engelsk skriftlig*** 1,6 3,5 4. Skifte tema (fleksibilitet)*** 1,7 3,6 5. Matematikk, tekststykker*** 1,7 3,5 6. Løse frie/åpne oppgaver*** 1,7 3,7 7. Friminutt: Lagspill/lek*** 1,9 3,7 8. Tekstproduksjon fortellende*** 1,9 3,3 9. Friminutt: sosialt småprat/samvær*** 1,9 3,7 10. Gjengi fakta skriftlig*** 1,9 3,5 11. Tekstproduksjon saksorientert*** 1,9 3,4 Gjennomsnitt 1,7 3,6 Kontroll gruppe * = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001

10 Gode ferdigheter Rang Ferdigheter Asperger Syndrom Kontroll gruppe 1. Følge faste prosedyrer 3,2 3,6 2. Ordforråd 3,2 3,7 3. Sitte på plassen 3,1 3,8 4. Lytte når læreren snakker* 2,9 3,5 5. Ikke forstyrre 2,8 3,5 6. Gjengi fakta muntlig** 2,7 3,7 7. Leseforståelse fortellende** 2,6 3,7 8. Leseavkoding** 2,6 3,8 9. Addisjon/subtraksjon** 2,5 3,7 10. Vente på tur** 2,5 3,6 Gjennomsnitt 2,9 3,6 * = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001

11 Endringer i mestring av ferdigheter Tidspunkt Prioriterte Ferdigheter Ikke-prioriterte ferdigheter Startperioden 1,8 2,5 Oppfølging etter 1 år 2,4 2,6

12 Oppsummering Prosjekterfaringene viser at god tilrettelegging og målrettet innsats hjelper Dette har vist seg viktig for å utnytte elevenes potensiale og for å motvirke stress De som har tatt i bruk skjemaene/habtool som verktøy har fortsatt å bruke det Fokus på aktiviteter har vært meningsfylt for aktørene i prosjektet og synliggjort foreldrenes rolle på en positiv måte Prosjekterfaringene viser at samhandlingsrutinene endret seg og medførte at samarbeidet mellom skole og hjem ble bedre. Foreldremedvirkning har tilført kunnskap om brukerne som fagfolkene ikke hadde En viktig grunn for det er at foreldre og fagfolk har arbeidet sammen i kartlegging, målsetting, planlegging og evaluering

Vurdering av egen kompetanse

Vurdering av egen kompetanse Vurdering av egen kompetanse Jon Magne Tellevik, cand. psychol., professor, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Harald Martinsen, cand. psychol., professor, Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Sammendrag

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Presentasjon. Frivillig arbeid

Presentasjon. Frivillig arbeid Presentasjon Frivillig arbeid Formål Å være en likemannsforening for foresatte til alle barn og ungdommer med synshemming. Å arbeide for å ivareta interesser og rettigheter for barn og ungdom med synshemming.

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Prosjektrapport. ihot Ungdom. Signe Solås

Prosjektrapport. ihot Ungdom. Signe Solås Prosjektrapport ihot Ungdom // Handholdt Organisering Teknologi Signe Solås Et samarbeidsprosjekt mellom Autismeforeningen i Norge, Finnmark fylkeslag, NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, NAV Nordnorsk IKT

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel INNHOLD: Innledning s. 1 Plan for sosiale ferdigheter s. 2 En inkluderende skole - plan

Detaljer

Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD

Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD Prosjektrapport Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD Utvikling av oppfølgingsmetodikk Etablering av et veiledning- og tilretteleggingstilbud 1 1. Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68

Fagtorget 2007. - Læring i fellesskap. Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Fagtorget 2007 - Læring i fellesskap Bitten Munthe-Kaas, frilansjournalist STATPED SKRIFTSERIER NR. 68 Utgiver: Statped Nord 2008 ISSN 1503-271X Forfatter: Foto (dersom ikke oppgitt): Bildemontasje forside:

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT)

Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) Rapport - Tromsø kommunes evaluering av Kommunalt innsatsog Utviklingsteam (KUTT) 1 Januar 2009 1- Innledning KUTT (Kommunalt Utviklingsteam for Tromsø) ble startet som prosjekt august 2006, med varighet

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Barnevern og skole - hva vet vi? 6 DEL 2 RETTIGHETER, PLIKTER

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer