Årsplan Parkveien Familiebarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012-13. 2012 2013 Parkveien Familiebarnehage"

Transkript

1 Årsplan Parkveien Familiebarnehage 1

2 Parkveien Familiebarnehage Parkveien Gressvik E. mail : TLF : Privateid barnehage for barn alder 0-6 år Eiers navn : Utdannelse : Barn: Assistent : Nazira Anjaria, jobber 75% stilling i barnehagen og er ansvarlig for driften Adminastrivt og økonomisk. Hjelpepleier med videre utdanning i psykiatri, Jobbet onsøyheimen syke og alders hjem, og Åpen Omsorg Østsiden fram til år 2000 Regnskapsutdannelse, jobbet i regnskapskontor og Fredrikstad Kommunes Vikar tjeneste, jobbet da med som sekretær i 1 år. Hovedsak rekvirering av vikarer til barnehagene. Victor 22 år og Emilie 15 år Vikar, Rebecca Mathisen 50 % stilling, Lena Sollid, Casandra Andersen utplassert unikom. Pedagogisk leder : Førskolelærer Kis Screiber 17 % stilling Utdannelse / arbeidserfaring også førskolelærer hos samarbeidsbarnehage BARNEHAGEN ÅPNINGSTIDER :

3 PARKVEIEN FAMILIEBARNEHAGES SATSNINGS OMRÅDE OG MÅL: For vårt arbeide med barn og foreldre/ foresatte, er det viktig at alle skal føle seg trygge i barnehagen. Vi skal bry oss om hverandre, vise omtanke og lære å vise hensyn. I Parkveien familie barnehage har vi sosial kompetanse som vårt hovedtema Vi ønsker at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse, slik at de kan fungere godt i sosiale sammenhenger i barnehagen og som er grunnlag senere i livet. Å utvikle sosial kompetanse, vil si å utvikle sosiale ferdigheter. Vi ønsker at : Barna skal få hjelp og støtte tilpasset deres modningstrinn. Vi voksne skal trekke frem det positive i den enkelte person Alle blir sett på som like verdifulle, tross mange ulikeheter Barna skal kunne forstå når andre er lei seg, og hjelpe til å trøste Barn som trøster får ros Voksne skal engasjere seg mye i barn lek, men på barns premisser. Voksne skal hjelpe barn som trenger assistanse til å komme inn i leken og Trekke barn med i aktive lekemiljøer Leken skal stå i sentrum Leken er barns viktigste og mest aktive virksomhet. Barn lærer gjennom lek og den er sosialt utviklende. De utvikler seg både fysisk og intellektuelt gjennom lek. Bevegelsesleken gir mulighet for å mestre kroppen og gir erfaring om høyde, dybde og strøelser. All lek er viktig for begrepsforståelsen. Det er viktig at vi som jobber i barnehage kan få tilført barn nødvendig erfaring og gi dem positiv oppfattelse av seg selv. 3

4 SAMARBEIDSPARTNERE Foreldre er vårt viktigste samarbeidspartnere. Vårt samarbeid foregår gjennom foreldre møter, foreldre samtaler og gjennom den dagelig kontakten vi har med dere i hente og bringe situasjon. Viktig at dere kan gi oss tilbakemelding på arbeidet i barnehagen, både ros og ris og at vi gjensidig respekterer hverandre. Er det noe dere lurer på, er det bare å ringe eller sende e- mail eller spørre om samtale Andre samarbeidspartnere er : Kommuneadministrasjon, de andre barnehagene i Fredrikstad og helsestasjonen, PPT og barnvernet. UTE OG INNE LEK Mål: bearbeide følelser, utvikle og stimulere fantasi og skapende aktivitet. Barnet skal oppleve glede. Leken skal være lysbetont. Barnet skal utvikle de ulike sider ved seg selv mot å bli selvstendig og tilfreds menneske. Gjennom leken og i samspill med andre barn og voksne bygger barnet opp en fantasi av verden rundt seg.. Barnet velger i stor grad selv, lekekamerater selv ut fra egne interesser og behov. Barnehagen har frilek både ute og inne. Tilrettelagte aktiviteter er knyttet til temaer hvor hele gruppa skal utføre et arbeid / aktivitet Gjennom disse aktivitetne jobber vi de ektetiske fagene i rammeplanen. GARDEROBE, HÅNDVASK, TOALETT OG RYDDING Dette er viktig ledd i selvstendighets treningen og samspillet med andre. Garderobe : Mål : Finne riktig balanse mellom kos, hjelp og selvstendighets trening. Lærer om bruk av tøy til ulike årstiden. Voksne hjelper barn og instruerer Toalett og håndvask: Mål: lærer renslighet og bli selvstendig. Vi går på do før vi går ut og etter mat. Hjelper barn som ikke får til. Rydding : Mål : Opparbeide orden sans og en positiv holdning til å ha ryddig rundt seg. Alle er med på å rydde etter frilek, måltider osv Dette gjør vi for å lære barn å ta være på det vi har av lekemateriell GYM Mål: utvikle barns grovmotoriske evner. Trene på koordinasjon og sansemotorikk. Vi leker med barna, lager hinderløpe, balansere, løpe, hoppe, og leker at vi f. eks er ulike dye osv. Barnehagen samarbeider med Hundremeter skogen. Vi møtes ca 1 dag i uka hos hverandre, eller vi besøker bondegårder, lekeparker drar på grilltur i skogen... Vi vil også ha forskjellige fester sammen med 100 m skogen, som Nissefest og Karneval. 4

5 DAGSRYTME MÅL FOR DENNE MND : Barnehagen åpner Bli kjent med hverandre Frokost med bordsang Bli kjent med dags rytmen Få en god tilvenning Fri lek Føle seg trygg Samlingsstund med sang og regler ( Drar på tur / får besøk ) Formingsaktivitet / ute lek Håndvask Lunsj med bordsang Toalettrening Hvilestund Våkner Påkledning og ute lek Frukt/Grønnsaksmåtid Lek Barnehagen stenger Gjør oppmerksom på at dette er ca. klokkeslettet hvor ting vil skje. På tur / besøks dager vil for eksempel.hvilestunden falle senere på dagen, og med så mange små kan mye dukke opp underveis. Husk å gi beskjed vis barnet ikke kommer kl 09.00, er sykt ellet fri en dag!!! 5

6 UKERYTME Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Månedstema, forming. Lek med farger,matmatikk Synge,danse, bruke kroppen. Turdag. evt varmmat, baking.. Lese, rollespill, DAGSRYTME OG RUTINER Barnehagen består av mange rutine situasjoner som toalett besøk, håndvask, måltid, rydding, påkledning osv. Dette et situasjoner som gjentar seg hver dag gjennom hele året. I barnehagen prøver vi derfor å tilrettelegge slike situasjoner som gjentar seg hele året. I barnehagen prøver vi derfor å tilrettelegge slike situasjoner på en måte som medfører både omsorg, vennskap og læring for hvert enkelt barn samtidig som vi arbeider med helheten i barnehagen MÅLTIDENE Mål: la barn få mat og drikke. Barn får tid til å sette seg ned å få kose seg med maten. Stryke fellesskapet ved å sitte å spise sammen. Delmål : Vente på tur, lære å smøre selv, øve oss på bordsikk som å si vær så snill, takke for maten og sitte rolig ved bordet til alle har spist. I den nye rammeplan er det nå satt fokus på foreldre og barn skal være med å påvirke barnas hverdag i barnehagen. Barna skal også ha kroppsøving og mattematikk i sin hverdag. August 6

7 Tema : Kroppen vår Vi lærer navn på kroppen vår Vi lærer hva vi bruker den til gå, løpe, rulle osv Vi lærer at vi er forskjellige, men inni er vi like.. Tegner kroppen vår og ser på høyde forskjeller Gjennom samling stund ønsker vi å gi barna : Fellesskapsfølelse, oppleve noe sammen, lære å lytte på eventyr og andre små fortellinger.. Sanger vi synger God morn alle sammen, god morn far og mor osv Lille Petter edderkopp Hode,skulder,kne... Ro ro til fiskekjær Bæ bæ lille lam.. Gikk en tur på stein Mikkel rev Her kommer Ole Brum 7

8 September, Oktober og halve November Tema : Karius og Baktus Vi hører og leser om karius og baktus.. Vi tegner karius og baktus Vi snakker om å spise sunn mat Vi lærer å pusse tenner og viktig heten av dette Viktigheten av tann og tannpuss Vi utstyrer barna med hver sin tannbørste og lærer å gjøre det Tegner tanntroll Vi maler oss ut som karius og baktus 8

9 9

10 10

11 Februar - Tema. Lære om farger - lære navn på basis farger - lære om fargeblander - male med farger - male regnbue - fingermaling - Karneval, vi lager kostyme, som gjenspeiler farge tema fest

12 Mars - Tema Påske Vi maler og dekorer kartonger og sår karse Vi lager påskepynt Vi inviterer til påskefrokost Hvorfor feirer vi påske? 12

13 April Tema Blomster Vi lærer navn på våre første vår blomster Vi går på tur for å finne hestehov og hvitveis Vi presser blomster vi har funnet Vi sår blomster som vi passer på og steller med Etter påske kommer det tilbud om foreldersamtale får de som ønsker det, nærmere tidspunkt kommer \ 13

14 Mai Tema 17 mai Vi tegner og fargelegger det norske flagg Vi lærer om hvorfor vi feirer 17 mai Vi øver på sangen vår Vi går i vår egen tog 16 mai, oppfordrer foreldre til å møte opp og heie oss fram Lage blomst av papp og silkepapir «Vi øver... Tinge,linge,ling, her kommer vi...parkveien,parkveien det er det er vi, fremad,fremad fremad med sang, kom å bli med alle man... 14

15 Juni - Tema Dyra på bondegården Vi snakker om dyrene som er på bondegården. Det er grisen, hunden, hestene, geitebukker, sauen, høner, kaniner. Vi snakker om hva de spiser og lyder de lager Vi drar på besøk bondegården Vi gjentar i fjor årets sommer fest for foreldre og søsken Sommer ferie fra uke