ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl

2 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag BA. Året vi har lagt bak oss har vært det året hvor vi har gått over til å bli en leverandør av bredbåndstjenster. Siden vi nå er registrert i Brønnøysund som et selskap med begrenset ansvar (BA), er også driften av antennelaget blitt lik en helt vanlig kommersiell bedrift. Dette er et must for at vi faktisk skal kunne overleve med et eget nett. Kravene som stilles til oss er på lik linje med en hvilken som helst bedrift. Dette stiller også større krav til styret s kunnskap om bedriftsledelse, da det er masse nye regler og krav som må følges. Vi går inn i et år som blir mer rolig en det har vært i Vi har en stadig endring av våre rammebetingelser for mottak av signaler, men siden nettet nå er oppgradert, vil vi kunne møte fremtiden mye sterkere. Det faktum at vi fremdeles har konsesjon mellom Enebakk grense og Støtterudveien, vil gi oss et fortrinn ved fremtidige utbygginger. De to store utbygningsprosjekter med til sammen 60 boenheter, Lindmark og Berget 2, ser ut til å ta veldig lang tid å komme i gang med. Det foreligger nå også planer om en større utbygging av Ulleråsen ovenfor Fjellstadfeltet (Svarttjernvegen), her er det snakk om leilighetshus, rekkehus etc. Vi vil kunne tilby kabel-tv/internett/ip-telefoni til alle disse husstandene når dette blir aktuelt, så det kan være en tanke å se om ikke vi nå bør bli et AS, og ikke som i dag et BA. Så vil jeg helt til slutt rette en stor takk til styremedlemmene og andre som har bidratt til driften i Vi ser frem til et spennende år 2004, hvor bl.a IP telefoni vil bli tilgjengelig i nettet slik at våre abonnenter kan få billigere telefonitjenester. Jan Hovde Leder 2

3 3 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

4 4 Medlemmer Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 212 medlemmer. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Marit Selman Arne Kleven Rune Landrø 1. varamedlem: Arne Kvadsheim 2. varamedlem: Jørgen Eriksen Revisorer På generalforsamlingen i 2003 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomité På generalforsamlingen i 2003 ble det valgt følgende valgkomité: Leder: Komitemedlem: Kristin Lundby Johnny Klemo Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 4 styremøter. 4

5 5 Tilbakemelding fra UES AS vedr. YRAL BA Ny utbygging: Det er lagt ut noen få abonnentskabler i løpet av året. Bredbånd: Modernisering av nettet har foregått for fullt i Bredbåndstjenesten ble installert høsten Hovedsentral utstyr under benevnelse CMTS av merke Motorola levert av Cablecom i Sandefjord viste seg og være en hovedårsak til en dårlig start på bredbåndstilbydningen. Etter bytte av dette utstyret har nettet fungert tilfredsstillende. Vi har måttet rette på en god del feil ved kabler, koblings materiell, avgreningsmateriell, som ble avdekket ved igangsettingen av bredbåndstjenesten. Det som henger igjen er noen defekte inntakskabler som må repareres (graves opp) til våren Alle forsterkerstasjoner som ikke er bredbåndsdyktige er skiftet ut, slik at fremtidige bredbåndstjenester er mulige. Alle abonnenter som har meldt seg på bredbånd er tilkoblet og fungerer tilfredsstillende. Service: Det har vært mye problemer med utfall av signaler samt dårlig kvalitet på enkelte kanaler i deler av Dette ble rettet på etter skifte av mottaker utstyr høsten Det som står igjen av problem er Svensk TV 1. Vi sliter med innstrålingsproblemer og skal forsøke å få til en løsning på dette medio Noen defekte hovedkabler er skiftet ut i løpet av året som har gått og det ser nå ut som om nettet generelt fungerer bra. Gjentar som tidligere år at under ekstreme værforhold må vi påregne defekte signaler ved terrestriske antenner. Dette gjelder Sverige 4, Sverige 1, Sverige 2 og TV Romerike. Det som ellers er av gjentagende feil, er antennekontakter og apparatkabler inne hos abonnenter. Betal-TV: Tjenesten med dekodere fungerer tilfredsstillende, men flere kanaler via dekodertjenesten etterlyses stadig. Dette må bekostes av laget og anses derfor som uinteressant. 5

6 6 Tilbakemelding fra vedr. YRAL BA Norinett har i sammarbeid med UES AS og YRAL BA startet opp prosjekt med å tilby alle kunder tilknyttet YRAL en ny tjeneste, nemmelig bredbånd. Vi startet opp dette prosjektet for en god stund siden, men grunnet alle de motgangene vi støtte på underveis så har dette drøyet tiden. Man kunne ha skrevet en veldig lang historie på hva som ligger bak dette, men vi skal fatte dette i korthet: Det ble i begynnelsen bestemt at YRAL BA skulle kjøpe inn det utstyret som kreves for å tilby bredbånd ifra CableCom. Utstyret var av typen Motorola. For å gjøre en ekstremt lang historie kort, dette utstyret fungerer ikke som det skal i vårt nett. For å nevne noen punkter: Utstyret (CMTSen) fungerte når det selv ville, uten at vi gjorde noe som helst. Med andre ord, nettet levde sitt eget liv. Det kunne plutselig slutte å fungere uten noen som helst grunn, og alt man kunne gjøre var bare å vente til det fungerte igjen (Vi prøvde sefølgelig alt mulig når dette skjedde til alle døgnets tider.). God nok dokumentasjon på Motorola CMTS en fikk vi ikke levert, og den var komplett umulig å få tak i. Det eneste man fant dokumentasjon på var hvordan man skulle oppgradere selve utstyret, det var umulig å få tak i noe dokumentasjon på hvordan man skulle sette ting opp, eller hvordan konfigurere noe. Supporten vi fikk fra CableCom var langt ifra tilfredsstillende, leverandøren greide fint å bevise at de selv ikke har god nok peiling på det utstyret de selv selger. Norinett måtte forholde seg til både Motorola s personell i Tyskland og Usa, og i tillegg CableCom sitt personell i Norge. Vi byttet til og med utstyret, og akkurat det samme skjedde. Etter veldig mye om og men så ble det bestemt at vi skulle bytte ut utstyret med Terayon utstyr levert fra Flomatik. En person kom fra Flomatik for å sette opp utstyret sammen med oss, etter ca. 10 minutter var utstyret på plass og fungerte tilfredsstillende! Vi brukte ca. en 30 minutter og da var alt oppsettet satt opp slik det skulle være. Vi pratet med en gang samme språk, og jeg fant fort ut at denne personen fra Flomatik var på et langt høyere teknisk nivå enn det CableCom personell var. Det nye utstyret som er på plass er veldig mye mer avansert enn det første vi fikk levert. Vi har nå f.eks. Ikke lenger problemer i hele nettet hvis en person sender ut noe forstyrrelser på nettet, så utstyret vi har nå er mye mer robust mot støy på nettet etc. Vi er hvertfall i full gang med å finne ut av og sette opp alt mulig av funksjoner/tjenester som det nå er mulighet for etter denne oppgraderingen av kabelnettet. Fremtiden for YRAL BA ser meget lys ut i den forstand at dette kabelnettet ligger nå teknologisk langt foran de fleste andre kabelnett. (Vi får legge til at modemene fra Motorola fungerer meget fint i nettet.) 6

7 7 Kanal / frekvens-oversikt Ytre Rælingen Antennelag BA, TV stasjoner: Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens Infokanal K ,25 MHz KS 08( 87 ) 154,25 MHz KS 09( 88 ) 161,25 MHz KS 10( 89 ) K 06 K ,25 MHz 182,25 MHz 224,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K 10 K 11 KS 07( 86 ) 210,25 MHz 217,25 MHz 147,25 MHz KS 14( 93 ) 252,25 MHz KS 11( 90 ) 231,25 MHz KS 13( 92 ) 245,25 MHz Test/prøvekanal KS 17( 96 ) 273,25 MHz KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 18( 97 ) 280,25 MHz Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt 7

8 8 Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Radio stasjoner: FM MHz Bestilling av Canal +, Canal + Gul Canal+ Blå og Canal+ ZAP. DU har 2 muligheter: Ring UES AS på telefon , Ta kontakt med leder! Vi har digitale dekodere på lager for rask levering! Kanalvalg Det vil bli gjennomført et kanalvalg denne våren, og mer informasjon vil komme på vår hjemmeside (http://www.yral.com) og infokanalen. Nordby, den 31. desember april 2004 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) leder Marit Selman (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Rune Landrø (sign.) Arne Kleven (sign.) 8

9 9 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA Torsdag 22. April 2004 kl på Åsvang Samfunnshus Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2003 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2003 godkjennes". 9

10 10 3) Regnskap 2003 Saksordfører: kasserer Antennelages regnskap for 2003 er som følger: Kontonr. Kontonavn Regnsk Budsjett 2003 Budsjett 2004 inkl.-mva Salgs- og driftsinntekter Salgsinntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 2 251, ,00 Arb. Kostn. ved nytilknytning 3910 Bredbånd leveranse , ,00 50 abbonenter 3920 Årsavgift , , , medlemmer 3940 Frakoblingsgebyr 1 000,00 500, Renteinntekt 494, ,00 500, Tilknytningsavgift , , ,00 3 tilknytninger mva ,00 SUM salgs- og driftsinnteketer , , ,00 Varekostnad Varekostnad 4310 Linjeleie bredbånd , ,00 Rælingen kommune 4310 SUM Varekostnad , ,00 Lønnskostnad Lønn m.m 5330 Godtgjørelse til styret , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 9 500, , , Arbeidsgiveravgift 4 160, ,00 Sum lønnskostnader , , ,00 Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger 6016 Innkjøp programvare 2 393, , Innkjøp el. Utstyr , , , Leiefinansiert investering ,00 Serverleie Ementor 6024 Ventilasjonsutstyr ,00 Sum av- og nedskrivninger , , ,00 Reparasjon og vedlikehold 6620 Reparasjon og vedlikehold , , , Serviceavtale , , ,00 Sum reparasjon og vedlikehold , , ,00 Fremmede tjenester 6705 Honorar kontigentinnkreving 6 315, ,00 Lindorff 6790 Post- og teletilsynet 3 240, , , Kanalavgifter mva pliktige , , ,00 Telenor + viasat 6792 Musikk og tonoavgifter, ikke mva pliktige , , ,00 Norwaco Sum fremmedetjenester , , ,00 Kontorkostnader 6820 Trykksaker 500, Møte-, kursutgifter 6 350, , , Annen kontorkostnad, porto etc , , , Telefon 1 301, , ,00 Sum kontorkostnader 8 901, , ,00 Reisekostnader 7180 Km godtgjørelse, reise 1 095, ,00 Sum reisekostnader 1 095, ,00 Kontingent 7200 Medlemskontingent FKF 2 015, , ,00 FKF Sum kontingent 2 015, , ,00 Forsikring 7500 Forsikringspremie , , ,00 If Sum forsikringer , , ,00 Finanskostnader 7770 Bankgebyr 162,00 200,00 300,00 Sum bankgebyr 162,00 200,00 300,00 mva ,00 SUM , , ,00 10

11 11 Økonomirapport Årsmøtet 2002 vedtok utbygging av bredbånd. Budsjettet ble vedtatt med intensjon om en lånefinansiering av utbyggingen. Det viste seg at det ikke var mulig for laget å få lån hos noen lånegivere. Styret har prøvd å finne alternative måter å finansiere utbygging på, gjennom kreativ tenking og samarbeidsvillige leverandører så har vi kommet så langt at vi klarer å levere bredbånd til de som ønsker det. Vi fikk også i år tordenværskade på anlegget noe som belastet økonomien ekstra. Som kjent så tar det tid å avdekke alle følgeskadene når slikt inntreffer slik at oppgjøret med forsikring alltid kommer lenge etter at kostnadene påløper. Når det i tillegg viste seg at det første utstyret som ble levert for bredbånd ikke holdt mål så kom vi i gang med bredbåndsleveranse mye senere enn planlagt, slik at vi ikke fikk de inntektene som vi skulle hatt høsten Utbyggingen av bredbånd avslørte også en del svakheter i nettet som også medførte ekstra investeringskostnader. De nødvendige utbedringene ble tatt etter hvert så nå har vi et nett som har en betydelig høyere standard enn tidligere. Alt dette førte til at vi pr hadde en betydelig leverandør gjeld. Nå er imidlertid alt dette ordnet opp i, ubrukelig utstyr er levert tilbake og kreditnota/oppgjør mottatt, forsikringsutbetalingene er mottatt og all leverandørgjeld slettet. Dette viser at å drive et anlegg som begynner å bli så avansert på dugnadsbasis og etter et nullkost prinsipp begynner å bli en stor utfordring både økonomisk og administrativt. Vi må nok enda i noen år regne med å måtte holde årsavgiften på det nivå den har vært de siste årene. Vi er så pass få andelseiere slik at felleskostnadene blir relativt høye pr. andelseier, det er derfor nesten utrolig at vi allikevel klarer å holde prisene på et konkurranse dyktig nivå. Vi får håpe at andelen bredbånd abonnenter blir så høy at det vil være med å gi laget en god økonomisk ryggrad og holder konkurrenter borte. Pr. i dag ser det lovende ut med ca. 25% av andelseierne på bredbånd. Laget har pr andelseiere, det er en liten nedgang fra Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer 11

12 12 Revisjonsberetning for antennelages regnskap for 2003: Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Regnskap for 2003 godkjennes". 12

13 13 4) Årsavgift 2003 Saksordfører: kasserer Styret foreslår en årsavgift på kr 1 900,- pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Antennelages årsavgift for 2004 er kr 1 900,- pr. husstand. 13

14 14 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer Inntektsgrunnlaget er 212 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Styrets forslag til rammebudsjett for 2004 er: Kontonr. Kontonavn Regnsk Budsjett 2003 Budsjett 2004 inkl.-mva Salgs- og driftsinntekter Salgsinntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 2 251, ,00 Arb. Kostn. ved nytilknytning 3910 Bredbånd leveranse , ,00 50 abbonenter 3920 Årsavgift , , , medlemmer 3940 Frakoblingsgebyr 1 000,00 500, Renteinntekt 494, ,00 500, Tilknytningsavgift , , ,00 3 tilknytninger mva ,00 SUM salgs- og driftsinnteketer , , ,00 Varekostnad Varekostnad 4310 Linjeleie bredbånd , ,00 Rælingen kommune 4310 SUM Varekostnad , ,00 Lønnskostnad Lønn m.m 5330 Godtgjørelse til styret , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 9 500, , , Arbeidsgiveravgift 4 160, ,00 Sum lønnskostnader , , ,00 Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger 6016 Innkjøp programvare 2 393, , Innkjøp el. Utstyr , , , Leiefinansiert investering ,00 Serverleie Ementor 6024 Ventilasjonsutstyr ,00 Sum av- og nedskrivninger , , ,00 Reparasjon og vedlikehold 6620 Reparasjon og vedlikehold , , , Serviceavtale , , ,00 Sum reparasjon og vedlikehold , , ,00 Fremmede tjenester 6705 Honorar kontigentinnkreving 6 315, ,00 Lindorff 6790 Post- og teletilsynet 3 240, , , Kanalavgifter mva pliktige , , ,00 Telenor + viasat 6792 Musikk og tonoavgifter, ikke mva pliktige , , ,00 Norwaco Sum fremmedetjenester , , ,00 Kontorkostnader 6820 Trykksaker 500, Møte-, kursutgifter 6 350, , , Annen kontorkostnad, porto etc , , , Telefon 1 301, , ,00 Sum kontorkostnader 8 901, , ,00 Reisekostnader 7180 Km godtgjørelse, reise 1 095, ,00 Sum reisekostnader 1 095, ,00 Kontingent 7200 Medlemskontingent FKF 2 015, , ,00 FKF Sum kontingent 2 015, , ,00 Forsikring 7500 Forsikringspremie , , ,00 If Sum forsikringer , , ,00 Finanskostnader 7770 Bankgebyr 162,00 200,00 300,00 Sum bankgebyr 162,00 200,00 300,00 mva ,00 SUM , , ,00 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett for 2004 godkjennes". 14

15 15 6) Godtgjørelse for 2004 Saksordfører: Arne Kleven For 2004 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; - til styrets medlemmer, totalt kr ,- Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2004 godkjennes". 7) Forslag om endring av vedtektene Saksordfører: sekretær Forslag om endring av vedtektene i Ytre Rælingen Antennelag BA 2 Formål - arbeide for at samtlige andelseiere blir tilknyttet felles hovedmottakerstasjon og stamkabelnett for radio og tv, samt tilleggstjenester. - arbeide for at osv. 13 Tegning av styret Styrets leder alene eller to styremedlemmer i felleskap tegner andelslaget. 17 Kopiering Det er forbudt etter kringkastingsloven for enkeltmedlemmer å foreta kopiering og videreformidling av kringkastingsprogrammer distribuert på fellesanlegg. Det er straffbart å bruke fildelingsprogrammer for å dele ut materiale, for eksempel musikk, dataprogrammer og filmer, som du ikke har rettigheter til å distribuere. Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret iverksette frakobling, eventuelt sperre din internett-tilkoblingen. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: Endringer i vedtektenes 2, 13 og 17 godkjennes. 8) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 15

16 16 9) Valg 9.1 Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder VALG På generalforsamlingen 2004 står følgende tillitsvalgte på valg: kasserer for 2 år sekretær for 2 år ett styremedlem for 2 år 2 varamedlemmer for 1 år 2 revisorer for 1 år Valgkomiteen tillater seg å fremme følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: KASSERER FOR 2 ÅR Gjenvalg på Gunnar Pedersen, Berget SEKRETÆR FOR 2 ÅR Ny Arne Kvadsheim, Fjellstad STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Gjenvalg på Arne Kleven, Enga 1. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Ny Mona Hammeren, Enga 2. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Ny Eva Holmgren, Enga 2 REVISORER FOR 1 ÅR Gjenvalg på Terje Fjelland, Fjellstad og Terje Mavåg, Nordbydalen Ytre Rælingen, I valgkomiteen Kristin E. Lundby Klemo Sign. Sign. Johnny 16

17 Valg av valgkomite for 2004/2005 etter forslag fra styret: Saksordfører: sekretæren I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Kristin Lundby Johnny Klemo Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 30. mars 2004 Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) Leder 17

18 18 YTRE RÆLIGEN ANTENNELAG BA Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Sytrets leder: Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer