INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den kl Langerud Sykehjem, Skullerudveien 45, Oslo. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkalling og fullmakter. Opptelling av antall stemmeberettigete. 2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Styrets oppsummering. 4. Styrets årsberetning. 5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 6. Innkomne forslag. 7. Fastsettelse av styrehonorar. 8. Orientering budsjett Styrevalg. Valg av valgkomité. Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. Oslo, den Håvard Halsteinli (sign.) Styreleder VEDLEGG: Årsoppgjør Budsjett

2 STYRETS OPPSUMMERING FOR ÅRET 2014 Det har i løpet av året vært foretatt ordinært vedlikehold i forbindelse med de 2 årlige dugnadene. Den ene dugnaden satte vi av 1 uke for å få malt mest mulig av garasjene, søppelskurene, lekeapparater på Lekeplassen (Syd) og gjerdet rundt ballplassen. 57 av 105 Garasjeporter ble malt. Av de 48 som ikke ble malt var flere relativt nymalt, men det er fortsatt en og del som trenger maling. De fleste Søppelskurene ble malt. En del av veggene rundt garasjeportene ble malt, men langt fra alt. Da det ser ut til at det ikke lar seg gjennomføre å få malt alt på dugnad, vil styret innhente tilbud på maling av alle vegger, vindski og vannbord på garasjeanleggene, samt bytte av bord der det er nødvendig (for det meste vannbord og vindski). Vi håper og tror at garasjeporter, søppelskur, lekeapparater etc er mulig å rekke over på dugnader. Vi forventer videre utbedringer av søppelskurene i Øvrig utført arbeid: Asfaltering etter vannlekkasjearbeid, samt parkeringsplass Nordre felt mot Paal Bergs vei (ved lekeplassen nordre felt) og ved snuplassen søndre felt. Maling av garasjer og Lekestativer Rep/vedlikehold Søppelskur Forhøyet ballfangernett ballplassen Fikset nedløpsrør garasjer (hovedsakelig nordre felt) Byttet planker på garasjevegg (hovedsakelig nordre felt) Rørfornying Avløpsrør /«kloakk» Skullerudveien o Resten av området tas Høsten 2015!! Innkjøp av nye LED-lysslynger til Juletre. Det er avholdt 3 styremøter og 1 GF i perioden. 1. søndag i advent var det tenning av juletre med tilhørende gløgg, Pepperkaker, og nissen kom med godteposer til barna. Det er registrert 9 eiendomsoverdragelser i Ingen aksjonærer har innløst tomter, det er 69 som eier og 33 som bygsler tomter.

3 Det slurves fremdeles med kasting av søppel, det er mye rot i søppelskur med søppel som ligger på «bakken» inni i skurene etc. Er en søppelcontainer full bruk en annen, pakk heller ikke papiravfall inn i plastposer, klem kartonger flate, del opp store esker. NB! Elektrisk avfall som printere etc, større ting som gressklippere etc, må leveres på Grønmo eller på mottaksstasjoner. Det oppfordres til å følge rådene på Vil minne om at hekker som støter mot felles områder, fortau etc, må trimmes og vedlikeholdes slik at de ikke er til hinder for andre. Planlagte oppgaver 2015: Maling av garasjer porter og Lekestativer Rep/vedlikehold Søppelskur Rørfornying Avløpsrør /«kloakk» Legge gulv over trapp ned til bomberom nordre felt. Bytte en del garasjeporter (vurderes evt 2016) Rep Tak garasje Nordre felt (vannlekkasje) Styret har i 2014 bestått av følgende: Styreleder: Håvard Halsteinli Styremedlemmer: Ann Jorun Rønningsen, Reidar Meyer, og Trond Bjørnerud Håvard Halsteinli og Trond Bjørnerud er på valg.

4

5

6

7

8

9 Søndre Langerud Tomteselskap AS Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Kontingent fra Aksjonærene Fradrag dugnad Festeavgift aksjonærer Komplett Mini HD PVR kollektiv Regulering inbetalt fra aksjonærer Sum salgsinntekter Lønnskostnader Styrehonorar Arbeidgiveravgift Sum lønn og sosiale kostnader Strøm Skadedyrkontroll Snørydding Feste avgift Konteinerleie Elektronisk lagring av bilag mv Programvare, årlig abonnement Rep./vedlh. Garasjeanlegg Rep./vedlh. Avløpsrør Rep./vedlh. Friområder Rep./vedlh. Søppelplasser Rep./vedlh. Veibelysning Rep./vedlh. Lekeplasser Avgift kabel-tv Honorar rregnskap Kontorrekvisita / porto Forsikring Styremøter / generalforsamling Bankgebyr Andre kostnader Tap fordringer m.m Sum andre driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat