Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015"

Transkript

1 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor: Styrets leder: Ronny Enger Styrets nestleder: Arne Pettersen Sekretær: Synnøve Lohne-Knudsen IT/hjemmesideansvarlig: Geir André Olsen Barneutvalget: Mally Therese Martinsen Garasjeutvalget: Gøran Speikland (og kasserer fra ) Kasserer: Mona Vik til (styremedlem fra samme dato) Vara til styret: Gro Wollseth Valgkomite: Renate Nielsen Valgkomite: Erlend Sven Østby Revisor: Marianne Båstad I perioden er følgende gjennomført eller besluttet gjennomført, men ikke ferdigstilt: Opparbeidelse av nye P-plasser bak garasjerekkene øverst i Bjørkealléen. Vært i kontakt med lokal entreprenør, men denne hadde ikke kapasitet i Ny anbudsrunde er igangsatt og tilbud ventes inn i vår. Budsjettet fra 2014 er overført til budsjettet i Jobben er lagt ut på «Mitt Anbud» Vedlikehold av lekeplasser. Her besluttet styret at dette skulle settes ut. Foreløpig er det ingen interessenter til en slik jobb. Jobben er lagt ut på «Mitt Anbud». 17. mai dugnad Det ble gjennomført fellesdugnad i tiden mai Dugnaden ble gjennomført på samme måte som tidligere år hvor det ble hengt opp søppelsekker på garasjene og utplassert fire containere som ble tømt flere ganger. På grunn av mye usortert søppel ble utgiftene ifm dugnaden høye. Styret vil takke de som bidrar til et ryddig grendelag og som stilte opp på dugnadsdagene men vil samtidig påpeke at langt flere burde ha bidratt. Høstdugnad I tiden oktober 2014 ble det gjennomført en dugnad på samme måte som 17. mai dugnaden. Også på denne dugnaden ble det hentet mye kvist og søppel. Til neste dugnad vil styret bestille noen større containere slik at vi slipper flere tømminger som koster mer. Side 1 av 5

2 Garasjerekkene Årsmøte i 2010 har besluttet at samtlige garasjerekker skal males røde med hvite porter. Grendelaget betaler ikke for beis/maling. Styret har registrert at det fortsatt er svært mange som ikke har malt garasjene. Fargene som skal brukes er gårdsrød og eggehvit. Fargekodene er: Gårdsrød: 5050 Y80R Eggehvit: 0502 Y1001 Styret vil derfor oppfordre alle garasjeeiere som ikke har malt sine garasjer til å gjøre dette i løpet av Styret vil også påpeke at når enkelte garasjerekker har minst tre forskjellige farger på eksempelvis garasjeportene, ser dette lite pent ut. Spesielt er garasjerekkene i Furustubben fortsatt et eksempel på hvordan det ikke bør se ut på grendelaget. Garasjeutvalget (styret) leser av strømmålerne en ganger per år, bytter defekte lyspærer og melder fra hvis sensorene ikke virker slik de skal. Det har vært meld noe feil på lyset på garasjerekkene som Rune Skau (elektriker) har reparert Videre vil styret minne alle garasjeeiere at det er deres plikt å vedlikeholde garasjene da de kun står på grendelagets grunn. Grendelaget betaler strøm, utvendig lys og sørger for snømåking/strøing utenfor garasjene men har ingen plikt eller rett til å gjøre noe vedlikehold. Styret oppfordrer eierne av en rekke om å gå sammen av vedlikeholdet. Styret har merket seg at de fleste garasjerekkene har dårlige tak og mangler generelt vedlikehold. Hjemmesidene til Gruakollen grendelag Hjemmesidene til grendelaget oppdateres fortløpende. Her finner beboerne alle protokoller fra de siste årsmøtene, styrereferater og vedtekter. Her legges også ut informasjon om årsmøte, julegrantenning, 17. mai dugnad samt det som skjer i grendelaget. Grendelagets hjemmesider har linker til andre relevante sider som for eksempel Lunner kommune. Videre har grendelaget opprettet egen Facebook side med adresse: https://www.facebook.com/gruakollengrendelag Siden har svært mange»likes». Internettadressen til grendelaget er: Mail adressen til grendelaget er: Statistikk viser at hjemmesidene blir mye brukt. Mailadressen til grendelaget er viderekoblet til styret sekretær som besvarer de fleste henvendelser eller videresender til styrets leder eller hele styret. Snøbrøyting og strøing av grendelaget Avtalen om brøyting og strøing av garasjer og P-plasser på Gruakollen har grendelaget med Skau Maskindrift DA. Avtalen varer frem til 31. mai Avtalen kan kun sies opp ved mislighold fra en av partenes side. Styret har ikke mottatt noen klager på brøytingen i Side 2 av 5

3 2014/2015, men det er mottatt klage på at det til tider har vært litt glatt foran garasjene. Dette har styret tatt med Skau Maskindrift DA. Styret minner om at det er Lunner kommune som har ansvaret for å brøyte veiene på Gruakollen. Alle veier er kommunale og grendelaget har ansvar for brøyting og strøing av parkeringsplasser og utenfor garasjerekkene. Eventuelle klager i forbindelse med brøyting av de kommunale veiene må rettes til Lunner kommune. Videre minner styret om at det ikke er tillatt å kaste snø ut i de kommunale veiene. Parkeringsplasser Grendelagets garasjeutvalg(styret) har merket opp alle parkeringsplasser. Styret henstiller alle beboere som ikke har garasje eller mulighet til biloppstillingsplass, til å bruke parkeringsplassene. Parkering av campingvogner Grendelaget har fått tildelt areal ved Konvallveien/Myllaveien for parkering av campingvogner. Styret har satt opp skilt som viser hvor en kan parkere. Alle som benytter plassene skal ha betalt en avgift på kr. 1000,- per år. Avgiften skal forskuddsbetales. Oblat, som viser at avgiften er betalt, skal legges på et synlig sted. Parkering på grendelagets område - omregulering Styret sendte brev til Lunner kommune 18. mai 2012 angående forfall av de kommunale veier, at arbeidet med ny reguleringsplan for Gruakollen grendelag gjenopptas samt omskilting av hele grendelaget da innkjøring ikke skjer i gangfart og at det parkeres på de kommunale veiene som kan skape problemer for utrykningskjøretøy. Kommunen svarte i september 2012 og følgende forslag til løsning/tiltak: - At de som har areal til å parkere inne på egen tomt får tillatelse til det - Bruke fellesareal til parkering der dette er hensiktsmessig - Oppgradering/bedre utnyttelse av garasjeanlegg og dagens felles parkeringsplasser. Styret har derfor etter anmodning fra Lunner kommune kartlagt alle eiendommer som har areal og adkomstmuligheter til å parkere inne på egen tomt. Videre har styret kartlagt hvilke fellesareal som kan benyttes til parkeringsplasser. Styret har registrert at flere av beboerne har opparbeidet egen biloppstillingsplass utenfor eget hus. Lunner kommune vil ha en politisk behandling av saken våren Grendelagets styre har derfor startet opp arbeidet med å utvide antall parkeringsplasser. Det er ryddet for trær og busker bak den ene garasjerekken som ligger i Furustubben. Her vil styret innhente anbud for opparbeidelse av parkeringsplasser. Dette arbeidet skal utføres i løpet av sommeren På grunn av Lunner kommunes dårlige økonomi forventer ikke styret at kommunen vil bidra økonomisk. Tenning av julegran, nissemarsj og utdeling av godteposer, gløgg og pepperkaker Styret arrangerte Nissemarsj (julegrantenning) første søndag i advent som var søndag 30. november Det var svært godt frammøte - både av store og små, og det ble delt ut ca 165 godteposer til barna. Det kom så utrolig mange at vi gikk tom for både gløgg og pepperkaker - noe som ikke skal skje i Videre fikk styret hjelp av Lars Klevengen (med kranbil) til å frakte og sette opp juletreet (i 2014 som i 2013). Styret sto selv for alle andre oppgaver i forbindelse med dette arrangementet. Styret har konkludert med at dette var et vellykket arrangement på tross av at ikke alle fikk servert gløgg og pepperkaker. Det var bare positive tilbakemeldinger. Side 3 av 5

4 Lekeplassene Arbeidet med å renovere lekeplassene vil fortsette i Det er flere av de nedlagte lekeplassene som styret har ryddet for defekte lekeapparater men fortsatt gjenstår noen. Videre har styret gått til innkjøp av en gresstrimmer og motorsag. Styret har derfor ryddet flere lekeplasser for gress og busker, samt rundt lekeplassene. I 2015 ønsker styret å sette bort dette arbeidet da lekeplassene trenger kontinuerlig vedlikehold. Styret har derfor innhentet anbud på nettstedet «Mitt anbud.no». Lekeplassene må bl.a oljes, sand må byttes og lekeapparatene må vedlikeholdes. Andre saker Avskiltede biler som er hensatt på grendelagets område skal fjernes. Det har blitt fjernet en del biler av politiet etter henstilling fra styret. Styret oppfordrer alle til at avskiltede biler ikke settes på parkeringsplassene men at eier tar kontakt med styret i grendelaget. Videre oppfordres alle til å ta kontakt med styret hvis en ser hensatte biler. Styret har også behandlet en del innkomne saker, hvorav hovedtyngden har vært utvidelser av tomter. Styret viser her til grendelagets vedtekter. Hugging av høye trær på grendelaget fellesområde Hugging av høye trær på grendelagets fellesområde fortsatt i Til sammen er ca. xx - xx høye trær blitt hugget. Det er fortsatt en del høye trær igjen slik at dette arbeidet vil fortsett. Trærne blir kvistet og hugget i mindre biter. Beboerne er oppfordret til å hente trærne og eventuelt bruke de til ved. Videre oppfordrer styret beboerne til selv å hugge ned høye trær. Styret minner om at trær som står på egen eiendom er den enkelte eiers ansvar. Styret har innhentet anbud på dette arbeidet på nettstedet «Ditt anbud.no». Grendelags- og garasjeavgiften innkreving Det er fortsatt er det en del beboere som ikke betaler grendelags- og garasjeutgiften innen forfallsdato. Det er kostbart å sende ut purringer. Styret oppfordrer derfor alle til å betale innen fristen! Dette vil medføre reduserte kostnader for grendelaget. Styret minner om at alle kostnader dekkes av grendelagets beboere i form av grendelagsavgiften. Grendelagsavgiften gjelder for året det vil si fra 1. januar til og med 31. desember. Ved salg av bolig er det opp til kjøper og selger hvordan avgiften skal fordeles. Årshjul Styret har utarbeidet et årshjul som viser hva som skjer hver måned. Årshjulet ligger ute på grendelagets hjemmeside. Styremøter I perioden har styret avholdt 9 styremøter. Side 4 av 5

5 Ronny Enger Styrets leder Arne Pettersen Styrets nestleder Geir André Olsen IT/hjemmesideansvarlig Mally Therese Martinsen Barneutvalget Gøran Speikland Garasjeutvalget/kasserer Synnøve Lohne-Knudsen Sekretær Gro Wollseth Vara til styret _ Mona Vik Styremedlem/kasserer Side 5 av 5