Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET"

Transkript

1 SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING STYRE OG KOMITEER BOMILJØ OG SIKKERHET REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT REGNSKAP OG BUDSJETT REVISJONSBERETNING MERKNADER TIL REGNSKAP 2012 OG BUDSJETT SAK 3 VALG AV STYRE OG KOMITEER... 5 SAK 4 VALG AV OG GODTGJØRELSE FOR REVISOR... 6 SAK 5 INNKOMNE SAKER

2 SAK 1 ÅRSBERETNING 1.1 Styre og komiteer Det har vært en styreperiode siden forrige årsmøte. Styret har bestått av: Martin Westersø, nr 71, formann (på valg) Jan Brække, nr 144 (ikke på valg) Steinar Hermansen, nr 152 (på valg) Arild Solum, nr 54 (ikke på valg) Stener Døhlen, nr 96, styremedlem og kasserer (ikke på valg) Allan Andreassen, nr 150, varamedlem (ikke på valg) Kristin Fossheim, nr 43, varamedlem (ikke på valg) Det har vært avholdt fire styremøter i perioden. Valgkomiteen har bestått av: Kristin Kjølberg, nr 54 (på valg) Trine Roald, nr 116 (ikke på valg) Grendemiljøkomiteen har bestått av: Familien Wold/Jenssen, nr 45 Familien Notland/Salbuvik, nr Bomiljø og sikkerhet Grendemiljøkomiteen Komiteen gjør fortsatt en stor innsats for trivselen på Engerjordet. Den har blant annet stått for dugnader og julegrantenning. Styret takker for innsatsen Trafikksikkerhet Styret mottar stadig henvendelser om trafikksikkerheten på Engerjordet. Styret vil fortsatt understreke det ansvaret hver enkelt av oss har for trafikksikkerheten på Engerjordet. Kjør forsiktig, og be andre om å gjøre det samme. 20 km/t er mer enn fort nok når barn kan være ute på veiene. Også i 2012 har styret arbeidet for å få etablert en bom i Halvorsens vei i samarbeid med Blommenholm vel og FAU ved Blommenholm skole. Bommen er nå etablert Parkering Styret minner om den kommunale reguleringsplanen for Engerjordet omfatter bestemmelser om parkering. Bestemmelsene innebærer at beboernes biler skal parkeres i eller foran egen garasje der denne ikke fungerer som snuplass, på parkeringsplassene ved lekeplassen eller på sørsiden av øvre del av hovedveien. Gjesteparkering er regulert ved at hver leilighet har en halv gjesteparkeringsplass og ved at besøkende biler skal parkeres i egen stikkvei eller på egen tomt. Det er ikke tillat å sette tilhengere på felles parkeringsplasser. Tilhengere må være plassert i garasje eller på egen tomt. Det er heller ikke tillatt å hensette avskiltede biler på parkeringsplassene

3 1.2.4 Brøyting og strøing Dette arbeidet er også denne sesongen utført av Asker og Bærum Traktorservice AS. Kontrakten vil bli fornyet Vedlikehold av fellesarealene I 2012 ble det utført ordinært vedlikehold av fellesarealene. Det ble også fjernet noen trær på sameiets eiendom og foretatt beskjæring av trær og busker foran lyktestolper Lekeplassen Firmaet CH Prosjekt bidrar med regelmessige tilstands- og sikkerhetsvurderinger og dokumentert informasjon om det enkelte lekeapparat. Ordningen vil bli videreført Containerordningen Det er blitt ordnet med containere vår- og høstrydding samt juletrær. Styret minner om betydningen av å sortere og komprimere avfallet, slik at vi unngår tilleggskostnader. Vi minner også om at det er forbudt å kaste hageavfall i Gryta og i skogen innenfor Renovasjon Også i 2012 har det vært tilfeller hvor søppel ikke har blitt hentet i stikkveiene på grunn av parkering. Styret har hatt møter med de beboerne i de aktuelle stikkveiene for å finne løsninger, men minner om at beboerne selv har ansvaret for å parkere på en slik måte at renovasjon kan bli utført Forsikringsordningen Vår felles forsikringspolise gjelder alle boliger på Engerjordet. I 2006 ble polisen utvidet til å dekke alle tilbygg i tillegg til alle garasjer og utvidete verandaer. Samtidig ble polisens spesifikasjoner om boligstandard fjernet til fordel for en generell klausul som innebærer at dekningen gjelder uansett standard. Polisen er lagt ut på sameiets nettsider. Forsikringspremien har i 2012 hatt en vesentlig økning. Det vil i 2013 bli arbeidet med tilbud på ny forsikring. I den forbindelse vil det kunne bli aktuelt med differensiert premie basert på boligens størrelse, se også punkt Setningstiltak, overvann, vann og avløp Styret mottar fortsatt henvendelser om dreneringskummene i stikkveiene. Disse er stort sett synkekummer, som drenerer vannet ned i grunnen, og som ikke er tilknyttet noe rørsystem. Kummene må regelmessig tømmes for slam og grus, og dette er å anse som en felles oppgave for beboerne i stikkveiene og ikke for hele sameiet. 1.3 Regnskap og sameieavgift Styremedlem og kasserer Stener Døhlen har ivaretatt regnskapsfunksjonene med innleiet bistand fra Geir Dotzler

4 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT Regnskap og budsjett Oversikten viser regnskap for 2012 sammenholdt med budsjett. Her er også vist regnskap for 2011 til sammenligning og forslag til budsjett for

5 2.2 Revisjonsberetning Revisjonsberetningen vil bli omdelt under årsmøtet. 2.3 Merknader til regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr før disponeringer. I det følgende gis nærmere kommentarer til enkelte poster i regnskap og budsjett: 1. Sameieavgiften holdes uendret på kr I forbindelse med evt. ny forsikring kan det bli aktuelt med differensiert premie per husstand basert på boligens størrelse. Sameieavgiften vil i så fall bli endret i tråd med en slik endring, med mål om at den gjennomsnittlige sameieavgiften holdes uendret. Se også eget punkt om forsikring. 2. Godtgjørelser til styret foreslås å ligge på kr. 11,500 per medlem som i 2011, og regnskapshonoraret foreslås uendret på kr. 19,200. Geir Dotzler har ført regnskapet for 2012, og styrets innstilling er at han fortsetter med det også for I tråd med årsmøtets vedtak i 2002 foreslås det ikke å øke setningsskadefondet. Overskuddet foreslås disponert til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er etter dette på kr. 200, Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret meddeles ansvarsfrihet. 2. Budsjettet for 2013 fastsettes i samsvar med styrets forslag. SAK 3 VALG AV STYRE OG KOMITEER Forslag fra valgkomiteen: Styre: Martin Westersø, nr 71, formann Jan Brække, nr 144, styremedlem Stener Døhlen, nr 96, styremedlem og kasserer Steinar Hermansen, nr 152, styremedlem Arild Solum, nr 54, styremedlem Allan Andreassen, nr 150, varamedlem Kristin Fossheim, nr 43, varamedlem Valgkomiteen: Kristin Kjølberg, nr 54 Trine Roald, nr 116 Grendemiljøkomiteen: Familien Wold/Jenssen, nr 45 Forslag til ytterligere en familie vil bli tatt opp i årsmøtet

6 SAK 4 VALG AV OG GODTGJØRELSE FOR REVISOR STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Som revisor velges BDO AS 2. Godtgjørelsen fastsettes av styret. SAK 5 INNKOMNE SAKER 5.1 Christopher Grinde, nr 49, ønsker følgende saker tatt opp til diskusjon: Generell reduksjon av beplantning på Engerjordet av både estetiske og trafikksikkerhets årsaker. Eiendommer mot vei ved hjørne av stikkvei bør holde beplantningen slik at det fordrer sikt. Edelgran foran 49, 51, 53 og 55 er forvokst. Klipping av planter/gress i Gryta før vinteren ble ikke gjort i år. Er dette kommunens oppgave? Lys på skøytebanen var feil stilt inn i vinter slik at lyset var på til tider hvor ingen benyttet banen og av tidlig på kvelden. Kan vi få til lys- og tidsstyrt bryter? Nye små mål til fotballbanen tilsvarende de røde målene med metallnetting som har vært der tidligere. Oppussing av lekeapparat/plass i sørvestre ende med evt. flere benker? STYRETS VURDERINGER Styret vil vurdere eventuell beplantning på sameiets grunn. Kommunen har ansvaret for klipping i Gryta. Styret vil ta belysningen på skøytebanen opp med Hafslund. Styret vil vurdere oppgradering av lekeplassen i tråd med forslaget fra Grinde. 5.2 Rikke Willums, nr 28, har følgende forslag: Vis avis Engerjordet er det asfaltert plass til 3 biler, men dette dekker ikke dagens behov. Mitt forslag er å ta ned det siste bjerketreet, frese bort stubbene, som står igjen etter forrige trefelling, og tilrettelegge for parkering på dette området. STYRETS VURDERING Styret vil vurdere forslaget

7 5.3 Birgitte Riise-Larsen, nr 102, har meldt inn følgende: Problemer med at søppel ikke hentes i vinterhalvåret. (spesielt i stikkvei ) Må finne en bedre løsning med Bærum kommune/transportsentralen. Vi i gaten prøver etter beste evne å ikke parkere biler de dagene søppel skal hentes. Problemet er når det er forskyvinger i hentingen, for eksempel. ved høytider (som nå i påsken) hvor de ikke kommer de dagene vi er vant til. Snakket med Bærum kommune som sier de har gått ut i avisene (Bæringen bl.a) at det er forskyvninger men ikke hvilke dager de kommer. Denne form for formidling er ikke holdbart, da ikke alle leser avisene (meg bl.a) og da ikke får med seg dette. Transportsentralen har også veldig mange andre unnskyldninger når de ikke har hentet søppel hos oss synes man må forsøke å få til en permanent løsning på problematikken. Det er alltid oss innerst i veien som blir rammet. Høye hekker/tujatrær: Vi er opptatt av sikkerheten på Engerjordet også i stikkveien nr Tujahekkene svekker sikten, samt sperrer for lyset fra lyslykten i gaten. Dere beskjærte 2 stk. kun noen få cm. ved juletider for å bedre lyset men mener dette var alt for lite. Det har vært flere "nestenulykker" i gaten taxibiler, transportbiler osv. kjører noen ganger veldig fort og vi har NULL sikt pga. de høye trærne. Ref. forrige sameiemøte, så ble det nevnt at det skulle settes opp en gruppe som skulle se på sikkerhetstiltak på Engerjordet dette må også omhandle stikkveier og problematikken med høye hekker/trær som hindrer sikten. Det er sameiet som er ansvarlig å vedlikeholde disse og sørge for at sikkerheten er ivaretatt i gaten. Det er vel et lovverk også som omhandler dette med høyden på hekker og mener å ha lest reguleringsplanen på Engerjordet der det står at hekker ikke skal være til sjenanse og ikke høyere enn 1 meter? Håper virkelig styret ser på saken på nytt og at dere også tar sikkerheten på alvor. Vi har ingen barn å miste. STYRETS VURDERINGER Beboerne i den enkelte stikkvei har selv ansvaret for at parkering ikke er til hinder for renovasjon. Styret vil vurdere eventuell beplantning på sameiets grunn

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG 2010...

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugen Borettslag avholdes 7. mai 2012 kl. 1900, Skedsmokorset Senter TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Til beboerne i Stovner Borettslag

Til beboerne i Stovner Borettslag 1 Stovner Borettslag Til beboerne i Stovner Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Til beboerne i Sagbo Sameie

Til beboerne i Sagbo Sameie Til beboerne i Sagbo Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer