PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE mars 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE mars KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. Valg av ordstyrer: Ragnar Hafsøe valgt. Valg av protokollfører: Gunnar Norby valgt. Valg av to personer til å undertegne protokollen: Jon Terje Presthus nr. 172 Hamid Mahmood nr. 44 Valg av to personer til tellekorps: Kari Smith nr. 24 Egil Bjerke nr ÅRSBERETNING Under punkt om snøbrøyting og strøing kom det følgende kommentarer Noen beboere på grend 3 har ikke vært tilfreds med brøytingen. Ta kontakt med styret, så formidles dette til Frode Gran. Det må saltes i innkjøring til garasjehus syd. Styret har vært i kontakt med Frode Gran om dette. Det er vanskelig å komme til med brøyteredskap. For å få en god løsning på problemet, er det lagt inn en post for varmekabler på årets budsjett. Parkeringsplasser på grend 3 (oppe på garasjehus syd og utenfor garasjehuset) blir aldri brøytet. Styret vil se på dette i forbindelse med ny kontrakt om brøyting., Under punkt om porter til garasjehus kom det opp følgende kommentar: Motordeler som ble demontert i garasjehus syd ble bare lagt på gulvet. Disse kunne ikke legges i vanlig søppel, og ble liggende lenge. I forbindelse med begge dugnadene ble det satt opp containere hvor motordelene kunne kastes. Årsberetningen ble godkjent uten øvrige kommentarer.

2 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2004 Side 2 av 6 3. INNKOMNE FORSLAG Det var kommet inn 2 forslag til styret innen fristens utløp, Disse var av en slik karakter at de kun trengte styreavgjørelse. Forslag nr 1 fra styret Forslag til utbedring av friarealer på Nyjordet Vel Forlaget var delt i 4 delforslag. Det ble stemt hvert delforslag for seg. Delforslag 1 Forslag til arealer som gis utbedring og som kan kalles hovedfritidsområder Kommentar om at det er vanskelig å forholde seg til forslaget uten kostnadsoverslag. Styret har anslått totale kostnader til kr som vil bli tatt med pr år til prosjektet er gjennomført. Forlaget ble vedtatt mot 12 stemmer Delforslag 2 Forslag til utnyttelse av de øvrige områder Gjerdet på felt C bør fjernes. Barna går helst ikke innenfor gjerder, området oppfattes som å tilhøre noen andre. Forlaget ble enstemmig vedtatt Delforslag 3 Forslag til aktivitetsapparater Hvor skal tilleggsutstyret lagres? I vaktmesterbua, i garasjen styret disponerer i garasjehus syd og eventuelt i styrerommet. Hvordan skal tilleggsutstyret administreres? Det store tingene vil bli administrert av vaktmester og styret. Crocket og badminton strykes fra forslaget. Siste avsnitt i forslaget fjernes. Ny tekst for forslaget ble da som følger: Det foreslås at det på hovedfritidsområdene, feltene A, D og G etableres følgende faste fritidsapparater: - Sandkasser - Husker - Lekehus - Klatrestativ - Sittemuligheter med bord. I tillegg anskaffes for utlån: - Partytelt med vegger. Koblingsmuligheter - Store griller med stativ Forlaget ble vedtatt mot 6 stemmer

3 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2004 Side 3 av 6 Delforslag 4 Forslag til budsjett for 2004 og fremtidig budsjetteringsgrunnlag prioritering av hovedfritidsfeltene Hvor mye utgjør vedlikeholdsavtale i året. Ca 5000 kr, som innebefatter tilstandsrapport med forslag til tiltak. Forlaget ble vedtatt mot 4 stemmer Forslag nr 1 fra styret Gebyr for salgsoppgaver Forutsettes det at salget gjennomføres? Etter en del ble man ening om at så skal være tilfelle. Forslagsteksten endres ikke. Har styret noen direkte kostnader i forbindelse med salg? Kun papir og porto Forlaget ble vedtatt mot 1 stemme 4. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING Revisors kommentarer ble lest av revisor Harald Stensrud. Det kom ingen kommentarer. Regnskapet for 2003 ble enstemmig vedtatt. 5. BUDSJETTFORSLAG Kommentar til budsjettet Hva ligger i posten fremmedtjenester? Det er alle tjenester vi må kjøpe, slik som lekeplass, brøyting og strøing og vaktmester Det ble fremmet et endringsforslag til budsjettet: Styrehonoraret er ikke øket siden Styret gjør en utmerket jobb og honoraret bør økes med kr I tillegg bør honorar til regnskapsfører økes med kr Budsjettet økes med kr Dette dekkes ved å øke de to siste innbetalinger for driftsutgifter med kr 50 (til kr 1600). Endringsforslaget til budsjettet ble enstemmig vedtatt.

4 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2004 Side 4 av 6 Revidert budsjett 2004 REGNSKAP BUDSJETT Dekning av festeavgift Dekning av driftsutgifter Fondsavsetting Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Festeavgift Forsikringer Investeringer Adm og drift Fremmedtjenester Strøm Vedlikehold Fondsavsetting Honorarer Velferd DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Bankkostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT Underskudd på budsjettet, kr ,00 dekkes av oppsparte midler. Etter budsjettvedtak 17 mars 2004, blir fellesutgiftene for 2004 som følger: Totale utgifter: Herav: Festeavgift(147 boligeiere): (15/5-04 og 15/11-04) Driftsutgifter: (Kr 1400,00 1/3-04, kr 1600,00 1/7-04, kr 1600,00 15/-9-04 ) Avsetting til fond (Kr 1000,00 15/10-04) = De som deltar på dugnad betaler kr 1400,00 15/9-04 I tillegg kommer de som deltar i lån opptatt for kjøp av fellesareal (66 boligeiere) Disse innbetaler pt kr 1403,00 2 x årlig, 1/6 og 1/12. Det reviderte budsjettforslaget for 2004 ble enstemmig vedtatt.

5 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2004 Side 5 av 6 6. VALG Leder: Ragnar Hafsøe nr. 7 valgt for 1 år Styremedlem: Gunnar Norby nr. 9 valgt for 2 år Styremedlem: Aud Irene Mortvedt Andersen nr. 158 ikke på valg Styremedlem: Monica Uri nr. 113 ikke på valg Varamedlem: Kirsti Pedersen nr. 33 valgt for 1 år Varamedlem: Jan Erik Hansen nr. 107 valgt for 1 år Revisor: Turid Ekeberg nr. 137 valgt for 1 år Revisor: Harald Stensrud nr. 61 valgt for 1 år Valgkomité leder: Kristian Knotten nr. 13 valgt for 1 år Valgkomité: Kjell Johnny Aspen nr. 81 valgt for 1 år Valgkomité: Liv Lerum nr. 138 valgt for 1 år Alle ble enstemmig valgt. 7. EVENTUELT Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: Skal årsmøte avsluttes før eventuelt? Borettslagsloven krever dette, men Nyjordet vel er ikke bundet av dette. Styret sjekker opp. Papir-kontainer ved garasjehus syd har blitt plassert på p-plasser. Skal stå på plenen. P-plasser ved siden av garasjehus syd må merkes opp med inndeling av plasser (stige). Vaktmester organiserer Utelampe ved nr 70 har vært svart lenge. Det er brudd i ledning, og for å slippe å grave opp langt stykke vil styret be om lov til å ta strøm fra nr 70. Strømkostnadene vil bli dekket. Lys i innkjøring til garasjehus syd har manglet en stund, ble skiftet rett får årsmøtet. Nedføring fra takrenner på garasjehus syd er for korte, slutter midt på veggen. Sees på i forbindelse med dugnad. Ønske om stor vaskemaskin for felles bruk. Det har ikke kommet opp ønsker om dette før, og Nyjordet Vel har ikke noe sted å sette en slik maskin. Viken Energi vil skifte målere for fjernvarme til ny type Viken Energi vil også skifte stengekran for fjernvarme. Dette vil skje i to omganger. Radon-målinger. 61 husstander har installert målere. Eier i nr 58 har forsket på radon, og vil hjelpe til med tolking av måleresultater og foreslå tiltak. Styret minner igjen om a alle må ha egen husforsikring (brann og vannskade). Det er mye unødvendig kjøring inne på feltet.

6 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2004 Side 6 av 6 Det henstilles til ikke å sette hengere på p-plasser. Styret har vært i kontakt med Oslo Kommune om å få lov til å benytte arealet bak garasjehus nord til plass for henger, men har fått avslag. Kode på fjernstyrere for garasjehusene må byttes lørdag 21. mars. Er det mulig å reparere fjernstyrere? Styret tar det opp med leverandør. Oslo, 24. mars 2004 Gunnar Norby Hamid Mahmood Jon Terje Presthus Protokollfører

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag 26.04.2007. kl. 19.00 1. Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer