Referat Feltmøte Felt U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Feltmøte Felt U"

Transkript

1 Referat Feltmøte Felt U Onsdag 2. april klokken , i Ugleveien 7. Saker: 1. Informasjon fra styret / felt a. Det ble kort informert om saker fra styret, blant annet stans i utbygging av Brevik skole, anskaffelse av nytt, større lekeapparat samt dugnad og behov for utbedring av mur på stranden. Det er i år også planlagt tilkjøring av mer sand på stranden. Egen innkalling til dugnad på stranden kommer over påske. b. Frist for innmelding av saker til årsmøte Det ble informert om frist for innmelding av saker til årsmøte. Det kom på innmelding av sak om «Camping Forbudt» skilt. Saken vil bli meldt videre til styret i sbvel for videre behandling. c. Felling av to trær ved garasje 1 vil bli gjennomført i løpet av sommeren da de er til skade for garasjene, dette gjelder klyngen med 4 trær på sydsiden av garasjerekken. 2. Planlegging av dugnad a. Dugnad ble fastsatt til 26.april b. Det er i år flere oppgaver som ikke vil kunne utføres på kun en dugnadsdag. Dette gjelder retting av postkassestativer i Ugleveien, reperasjon av gjerde i Traneveien og tilsåing av ny plen ved lekestativ i Traneveien. Det ble avtalt at Tom Haug utbedrer postkassestativ i Ugleveien partall, Vidar Crosby utbedrer postkassestativ i Ugleveien oddetall. For reparasjon av gjerde og tilsåing av plen i Traneveien ble det avtalt Wenche Enersen koordinerer dette arbeidet med bistand etter behov fra Vidar Crosby. Vidar Crosby vil søke om midler til utbedringen hos styret i SBVel og anskaffe nødvendige materialer. c. Vidar Crosby undersøker om Verner Olsen i Ugleveien kan stille med feiemaskin som tidligere. Behovet er dog lite i år ettersom det har vært strødd lite i vinter. d. Vidar Crosby vil bestille container som settes på parkeringsplassen. 3. Etablering av garasjelag a. Det er i de øvrige feltene et økende problem med el-biler og garasjer. Problemet er todelt det er utfordrende rent teknisk med tilførsel av strøm til mer enn en elbil per garasje grunnet lite amper per kurs, og det oppleves av mange urettferdig å betale lik andel strøm når eiere av el-biler reelt sett har et langt høyere forbruk.

2 Det er videre et gjennomgående problem med vedlikehold av garasjene. Manglende vedlikehold av en garasje går ut over øvrige eiere, som står med få maktmidler til rådighet for å pålegge utbedringer all den tid garasjene er selveide. Det er i øvrige felt under utredning å konvertere garasjene til sameie, men dette er en juridisk prosess som vil ta noe tid, og ikke nødvendig kommer med utfall om at dette lar seg gjøre. I påvente av dette og for om mulig sette fortgang i vedlikeholdsarbeidet ble det vedtatt å etablere garasjelag med en kontaktperson per garasjerekke. Kontaktperson skal i utgangspunktet ha ansvar for å koordinere vedlikeholdsarbeider og øvrig relevante arbeider for garasjerekken. Kontaktperson og garasjerekkens øvrige eiere må videre på egenhånd finne ønsket samarbeidsform, men det ble oppfordret om å gjennomføre et møte i hver rekke for å se på videre arbeid med dette. Følgende har tatt ansvar som kontaktperson per garasjerekke, se vedlegg for garasjenummer og kontaktinfomrasjon: Garasjerekke 1: Wenche Enersen Garasjerekke 2: Reidun Bernthon Garasjerekke 3: Tormod Stuve Garasjerekke 4: Tom Haug 4. Parkering a. Det er gjennomgående et problem med for få parkeringsplasser. Dette er gjennomgående for alle feltene, og skyldes for liten planlagt kapasitet ved utbygging. Velstyret har parkering som sak, og jobber med kommunen for å se på muligheter for videre utbygging av parkeringsplasser. b. Det kom forslag om utbygging av dedikerte parkeringsplasser for el-biler, både for å utbedre parkeringsbehov og for å redusere problem med strøm i garasjerekkene. Forslaget tas videre til velstyret. c. Alle beboere henstilles til å benytte egen garasje til parkering i stedet for oppbevaring/øvrig bruk. d. Beboere som har parkert tilhengere langs veien bes flytte disse. Det er ikke tillatt å parkere tilhenger langs vei slik det nå er gjort, og disse vil bli anmodet borttauet om ikke forespørsel blir etterfulgt. Ved garasjebrann tidligere kom ikke ambulanse frem grunnet feilparkeringer. e. Tormod Stuve informerte om at parkert campingbil er lagt ut til salgs, og blir flyttet så snart dette er gjennomført. Bilen er for øvrig flyttet fra krysset Måkeveien/Ugleveien og står nå parkert lovlig langs Traneveien. 5. Saker til kommunen a. Vidar Crosby vil anmode Vestby kommune om å asfaltere gangveiene, utbedre belysning, utbedre drenering, se på skader som følge av for tunge renovasjonsbiler samt fremkomstproblematikk rundt gangvei ved Traneveien 1.

3 6. Søplekasser ved Ugleveien 1 a. Søplekassene tilhørende Ugleveien 1 står tett på adkomstvei og postkassestativ. Vidar Crosby tar kontakt eier for å se om det er mulig å flytte disse på siden av huset. 7. Valg a. Vidar Crosby ble gjenvalg som feltleder for 2 år b. Tormod Stuve ble valgt som nestleder for 2 år c. Reidun Bernthon ble gjenvalgt som veirepresentant for Ugleveien oddetall for 2 år d. Tom Haug ble gjenvalgt som veirepresentant for Ugleveien partall for 2 år e. Wenche Enersen ble gjenvalgt som veirepresentant for Traneveien for 2 år Alle valgene var enstemmige og uten motkandidater. 8. Utsending av kontaktlister a. For å forenkle samarbeid sendes det ut kontaktlister til beboerne i feltet. Feltleder vedlikeholder dette og sender ut nye lister ved behov. For Felt U Vidar Crosby Vedlegg: Feltoversikt, garasjeoversikt og kontaktliste

4 Felt U Ugleveien og Traneveien

5 Garasjeeiere, start fra Traneveien: Garasjerekke 1 Garasjerekke 2 Garasjerekke 3 Garasjerekke 4 Wenche Enersen Reidun Bernthon Tormod Stuve Tom Haug Traneveien 1 Traneveien 9 Privat Parkering Ugleveien 4 Ugleveien 16 Ugleveien 2 Traneveien 5 (Privat parkering Traneveien 15) Ugleveien 20 Ugleveien 4 Traneveien 7 Ugleveien 13 Ugleveien 19 Ugleveien 6 Traneveien 11 Ugleveien 11 Ugleveien 17 Ugleveien 8 Traneveien 13 Ugleveien 9 Ugleveien 15 Ugleveien 10 Ugleveien 3 Ugleveien 7 Ugleveien 18 Ugleveien 12 Ugleveien 1 Ugleveien 5 Ugleveien 14

6 Kontaktliste Felt U Adresse Navn Telefon Epost Navn Telefon Epost Ugleveien 1 Marit Olsen Verner Olsen Ugleveien 2 Lene L. Lillevik Lars Kr. Nyhus Ugleveien 3 Oddleif Savland wer.no Ugleveien 4 Tom Haug Sissel Haug Ugleveien 5 Hanne Christian Walter Singdahlsen Andersen Ugleveien 6 Niclas Lisbeth Skärström Skärström om Ugleveien 7 Vidar Crosby Katharina Crosby Ugleveien 8 Ann Hege Frank Østerås Thorsteinsen Ugleveien 9 Reidun Bernthon Ugleveien 10 Hans Petter Mehlum Ugleveien 11 Willy Ottesen Ugleveien 12 Erik Bjørn Kjersti Bjørn Ugleveien 13 Kathrine Lasse Hording Sørvold Ugleveien 14 Kristen Pia Øisang Sandvold Ugleveien 15 Kristian Vahl Østbye Elisabeth Førde

7 Adresse Navn Telefon Epost Navn Telefon Epost Ugleveien 16 Egil Gustavsen Kirsten Gustavsen m Ugleveien 17 Øyvind Rødahl Wenche Kristin Simble Ugleveien 18 Tormod Stuve Berit Kalbakken Ugleveien 19 Randi Margaret Ove Kristiansen Geir, Andreassen Ugleveien 20 Tone Jacobsen Traneveien 1 Harry Olsen Eva Brenna Traneveien 3 Kristine Amdam Traneveien 5 Ingar Gulliksen Traneveien 7 Wenche Enersen Traneveien 9 Svetlana Sergey Borisov Traneveien 11 Borissova Heidi Johansen, Traneveien 13 Dagfinn Olsen Traneveien 15 Mai Anh Tran Hang Thi Bui

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø.

Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Dette er et skriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være greie og få med seg når en kommer inn i et nytt bomiljø. Nettside Prestsletta huseierforening har sin egen nettside. Her vil

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer