INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK"

Transkript

1 INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK Her finner du: Generell nyttig informasjon Regler om parkering og kjøring Informasjon om kabel-tv og bredbånd Oversikt over styret og utvalg i velforeningen Grasrotandelen fra Norsk Tipping støtt oss! Finn Jakset

2 Til beboerne på Store Brevik Styret i Store Brevik Velforening håper du trives på Store Brevik. Hvis du er ny innflyttet, ønsker vi deg hjertelig velkommen! Vi synes vi har det fint på Store Brevik med store grøntarealer, mange lekeplasser og en stor felles og belyst ballbane langs Måkeveien på Felt I. Vi har nærhet til sjøen og vår egen badestrand, som er flittig i bruk hele sommeren og hvor vi samles til St.hansfeiring. Boligveiene innenfor boligområdet og til skole og barnehage er i stor utstrekning skjermet mot biltrafikk. Ved Brevik skole har vi opparbeidet en park, som ligger idyllisk til ved Breviktjern. Der er det også en skatepark, en stor fotballbane og en mindre ballbane. Vi mener det knapt kan finnes noe bedre sted å vokse opp for barn og unge. Velforeningens fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder fellesområdene. De senere år er det gjort mye for å forskjønne disse, og mange beboere gjør her en stor frivillig innsats. Velkontingenten er p.t kr. pr. år som dekker fellesutgifter. Kontingenten fastsettes på årsmøtet hvert år og er pliktig for alle husstander. Det er 383 husstander på Store Brevik, og for at så mange beboere i et boligområde skal trives, er det nødvendig å ta hensyn til hverandre. I denne informasjonen vil du finne diverse nyttig informasjon og noen nødvendige regler. Kabel-tv - Internett Tidligere eide velforeningen kabelnettet for TV- og bredbåndforbindelse. Dette er nå skilt ut som eget samvirkeforetak, Store Brevik kabeltv SA, hvor kundene er eiere. Det finnes nesten 100 digitale tvkanaler og tilgang til høyhastighets bredbånd. Alle boligene på Store Brevik har tilknytningskabel til kabel-tv-nettet. For informasjon, se: Postkasser - Garasjer Alle husstander skal merke sin postkasse med navn og husnummer. Det følger med én garasje til de fleste boligene på Store Brevik. De som ikke har garasje kan ha en oppmerket oppstillingsplass. Det er ikke tillatt å selge garasjer og biloppstillingsplasser uten godkjennelse fra styret i velforeningen. NB! Garasjene skal brukes til bilparkering! Dugnader For å holde fellesområdene i orden, og felleskostnadene nede, arrangeres det en stor felles dugnad om våren, samt dugnader etter behov på feltene, i veiene, på stranden og ved tjernet. Beboerne må selv sørge for å klippe og rake veikantene utenfor egen bolig. Det er forbudt å brenne bråte. Avfall Vestby kommune har innført kildesortering. Avfallsbeholdere skal stå på egen eiendom som hovedregel. Det er forbudt å legge hageavfall, kvist og lignende på fellesarealene eller dumpe dette i nærområdene, inkludert skogområdene. Forskjellige tilbud i nærmiljøet På Brevik Skole og Grendesenter har befolkningen på hele Brevik et samlingssted til møter og sosiale arrangementer, og lokaler kan leies. Her holder også Ungdomsklubben og Brevik Danseverksted til, i tillegg til mange lokale lag og foreninger (bl.a. Såner skolemusikk, teatergrupper, fotball og kampsport). CatoSenteret ligger like i nærheten, og der finnes bl.a. legesenter, treningssenter, oppvarmet basseng, bistro, frisør, hud- og fotpleie. Ved Grevlingen Ungdomsskole er det svømme-basseng, kunstgressbane og kultur-/kinosal og idrettshall. I Sonsområdet er det mange lag og foreninger. Vi kan bl.a. nevne Idrettsforeningen, Seilforeningen, Barneaktiviteten, Tennisklubben, Rideklubben, Slalåmklubben, Petanque-klubben og Speideren. Er det ellers noe du lurer på, kontakt din veirepresentant eller feltleder, som du finner på listen over valgte representanter i styret og lokalutvalgene. Med vennlig hilsen Styret Store Brevik Velforening

3 Regler for kjøring og parkering på Store Brevik På grunn av mange klager på bilkjøring og parkering i boligområdene, har styret i Store Brevik Velforening til vårt felles beste - og i samarbeid med Lensmannen i Vestby - fastsatt følgende regler: 1. Fartsgrenser Beboerne bes om å overholde fartsgrensene, og for øvrig tilpasse farten etter forholdene. Dersom man har behov for å kjøre i boligveiene, skal farten være sterkt redusert (gangfart), slik at man kan stanse for barn som plutselig løper ut i veien. Overtredelse av fartsbestemmelsene kan tas opp av Velforeningen med den enkelte beboer. Gjentatte overtredelser kan deretter bli meldt til politiet. 2. Innkjøring og parkering a) Parkering skal kun skje på parkeringsplassene. Det er følgelig ikke tillatt å parkere i boligveiene eller på fellesarealene. Det vises til kommunale reguleringsplaner for området. b) Ved behov for å kjøre inn til eller ut fra boligen med tunge gjenstander, skal bilen flyttes ut av boligveien så snart som mulig. Kjøring på boligveiene skal begrenses. c) Det er kommet klager fra renovatøren, brøytebilen og handikaptransportøren på parkerte biler i boligveiene som er til hinder for at de kommer frem. Beboerne plikter å ta hensyn til fremkommeligheten for renovatør, sykebil, brøytebil etc. Overtredelse av parkeringsbestemmelsene vil bli tatt opp med den enkelte beboer. Gjentatte overtredelser kan bli meldt til politiet. 3. Parkeringsplasser a) Den generelt vanskelige parkeringssituasjonen tatt i betraktning, kan det ikke aksepteres at avskiltede biler, campingvogner, tilhengere o.l. opptar parkeringsplass. Hvis eierne ikke fjerner slike frivillig, kan det bli iverksatt borttauing for eiers regning og risiko, dersom kjøretøyet ikke er fjernet innen 14 dager etter skriftlig varsel. Unntaksvis kan Styret, etter skriftlig søknad, gi tillatelse til midlertidig hensettelse av ovennevnte, for en begrenset periode. b) Lastebiler og andre store kjøretøyer skal ikke parkeres på parkeringsplassene på boligfeltene. 4. Garasjene De som har garasje, skal benytte denne til parkering, slik at man ikke opptar unødig plass på parkeringsplassene. Reguleringsbestemmelsene for Store Brevik sier at hver eiendom skal ha en biloppstillingsplass (garasje). I følge en juridisk betenkning Store Brevik Velforening har mottatt, vil det derfor være i strid med reguleringsbestemmelsene og den tinglyste servitutten å selge en garasje til en beboer som har garasje fra før. Hvis man ikke selv har bruk for garasjen, kan den leies bort til en annen beboer. Hvis man ønsker å selge garasjen til en beboer som ikke har garasje, må saken først godkjennes av Styret. Disse regler er en redigert utgave av regler stadfestet av Årsmøtet i Store Brevik Velforening den 2. mai Alle garasjeanlegg bør organiseres i et eget, lokalt garasjelag med en ansvarlig. Garasjene står på felles grunn, men selve bygningsmassen er privat. Enhver garasjeeier er selv ansvarlig for vedlikehold av sin garasje. Oppgraderinger/vedlikehold av garasjene må gjøres i henhold til Vestby kommunes til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser. Garasjerekkene bør være enhetlig i utforming og farge. Store Brevik velforening betaler strømregningene for garasjene på vegne av beboerne (jfr. Vedtak årsmøte 2011) og krever inn denne sammen med velkontingenten. Store Brevik velforening påtar seg ikke ansvar for garasjene eller strømanleggenes tilstand. Kostnader for vedlikehold av strømanlegg på garasjene er garasjelagenes ansvar. Store Brevik Velforening Styret

4 Navn- og adresseliste til styret Postadresse: pb. 67, 1556 Son E-post: Hovedstyret Leder Stein Stubberud Løvsangerv Nestleder Vidar Lian Kjøttmeisvn Sekretær/økonomiansvarlig Henning Andreassen Duevn Ledere av lokalutvalgene representerer sitt felt i styret Lokalutvalg Felt I Leder: Morten Børud Rugdevn Nestleder: Kristian Grøndahl Vibevn Dueveien Trude Høyert Duevn Rugdeveien Finn Jakset Rugdevn Svaneveien 1 Jeanette Aamodt Svanevn Svaneveien 2 Maria Kvaal Svanevn Terneveien Magnus Riiser Ternevn Vibeveien Kristian Grøndahl Vibevn Lokalutvalg Leder: Felt II Nestleder: Jørn Lang-Ree Orrhanevn Lerkeveien Rolf Hansen Lerkevn Stokkandveien Øystein Rusnes Stokkandvn Måltrostveien Henriette Johansen Måltrostvn Orrhaneveien Yngve Romsvik Orrhanevn Hegreveien Jon Arne Wilhelmsen Hegrevn Lokalutvalg Felt III Leder: Håkon Hatlen Blåmeisv Nestleder: Stein Stubberud Løvsangerv Gråtrostveien Rita L. Sørensen Gråtrostv Blåmeisveien Magni Øveraas Blåmeisv Kjøttmeisveien Vidar Lian Kjøttmeisv Løvsangervn. Stein Stubberud Løvsangerv Lokalutvalg Felt F Leder: Knut Kinnerød Linerlevn Nestleder: Arild Vikaskag Linerlevn Lokalutvalg Felt U Leder: Vidar Heen Crosby Ugleveien Nestleder: Hanne Singdahlsen Ugleveien Uglevn (part.) Tom Haug Uglevn Uglevn (odde) Reidun Bernthon Uglevn Traneveien Wenche Enersen Tranevn

5 Øvrige funksjoner og utvalg Valgkomitéen Leder Bente Bakke Duevn Medlem Håvard G. Mathisen Stokkandv Medlem Jeanette Aamodt Svanevn Strandutvalget Leder Kristian Østbye Uglevn Medlem Morten Børud Rugdevn Medlem Vidar Crosby Uglevn Ansv. badeflåte Thor Stokstad Rugdevn Se mer informasjon på neste side

6 Vil du gi din støtte til oss? Lagnavn: Store Brevik Velforening Organisasjonsnummer: Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss! Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer tilbake til barn og unge på Store Brevik. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på norsk-tipping.no. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen så fort som mulig, og du gjør det på én av følgende måter: 1. Hos Kommisjonær: Ta med deg dette skrivet og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no å foreta tilknytningen der. 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer informasjon finnes på Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. All støtte vi mottar via Grasrotandelen vil uavkortet gå til barn og unge på Store Brevik, f.eks til opprustning av lekeplasser, stranden, ballbaner og lignende Tips også foreldre, besteforeldre, venner og kjente om Store Brevik Velforening! Du kan støtte oss samme hvor du bor i landet! Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

Ø p q V BRENNA VEL. 14 Brenna vel

Ø p q V BRENNA VEL. 14 Brenna vel Ø p Nt us q V BRENNA VEL 14 Brenna vel Brenna vel 15 Brenna velforening har vedtatt egne regler for parkering langs våre private veier og på våre fellesarealer. Det er inngått avtale om parkeringskontroll

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2011-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS

Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Velkommen til Søndre Langerud tomteselskap AS SLT AS Dette er ment å være nyttig informasjon til både gamle og nye beboere. Her vil vi prøve å informere om saker som angår oss alle, og som kanskje kan

Detaljer

Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15

Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15 Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag Sep14 Feb 15 www.josk.no http://joskh.kaninhopping.no/ 1 Til alle medlemmene i Jæren og Sandnes kaninalslag Hei alle sammen Ivar Haugland er død, 79 år gammel

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Referat Feltmøte Felt U

Referat Feltmøte Felt U Referat Feltmøte Felt U Onsdag 2. april klokken 20.00-22.00, i Ugleveien 7. Saker: 1. Informasjon fra styret / felt a. Det ble kort informert om saker fra styret, blant annet stans i utbygging av Brevik

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN 1 HUSEIERFORENING 09.04.2014 Årsmøte i Skogen 1 Huseierforening ble avholdt onsdag 09. april 2014 kl. 19.00 på Vallerud Velhus, Glenneveien 80, 1476 Rasta. Husstander representert

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer