P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF)."

Transkript

1 P r o t o k o l l År 2014, den 6. mai kl ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Colletts gate 39 C, i Collettsgate 39 C hos Olga Tone Roald og Hans Petter Halse leilighet 3. Åpning med godkjennelse av innkalling, registrering av oppmøte og fullmakter, valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Til stede var: Aksjenr. Antall aksjer Andel av samtlige aksjer (145) Aksjeeier Leil nr. Møtende ,41 % Ellen Raknes ,28 % Turid og Alf Nordlund ,28 % Øyvind Bakke og Andreas 6 B. Johansen ,83 % Erik Sørensen ,14 % Andreas Stabrun Smith 7 v/fullmakt til Øyvind Bakke ,79 % Hans Petter Halse og Olga 3 Tone Roald ,34 % Jorunn Hiorth ,34 % Silje Brit Horrisland og 9 Bendik Solum Whist ,52 % Caroline Røtjer ,83 % Danuta Anna Skaar 10 v/fullmakt til Jorunn Hiorth ,24 % Vidar Vilnes og 5 Hanne Haugsgjerd Sum: % Av 145 aksjer var 138 representert, 10 av 11 aksjonærer. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF). Som møteleder og referent ble Heidi Anette Øye valgt. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, valgte forsamlingen Vidar Vilnes og Olga Tone Roald.

2 Sak 1 Årsberetning 2013 Årsberetningen ble referert og godkjent. Sak 2 Styrets driftsrapport 2013 Styrets driftsrapport ble referert. I forbindelse med nabosaken, informerte tidligere styreleder Hanne Haugsgjerd om saksgangen i sin styreperiode, før styreleder Øyvind Bakke informerte om fortsettelsen og nåværende status. Det fremkom diskusjon og enkelte spørsmål som ble besvart. Flere av driftsrapportens punkter ble diskutert, og flere spørsmål besvart. Styrets driftsrapport ble deretter godkjent. Sak 3 Årsregnskap for 2013 Årsregnskapet ble gjennomgått post for post. Det fremkom enkelte spørsmål som ble besvart. BF sender ut nytt tilbud på avtalegiro for innbetaling av felleskostnadene. Gjeldende strømkostnadene er de å anse som fortsatt høye. Bendik Solum Whist sa seg villig til å sjekke ut og innhente tilbud fra flere strømleverandører, til sammenligning med Hafslund. BF sender Solum Whist fakturakopier fra 2013 og hittil i 2014 til orientering. Årsregnskap for 2013 ble godkjent. Sak 4 - Fastsettelse av styrets godtgjørelse for funksjonsåret 2013 Styrets forslag sålydende: "For funksjonsåret 2013 utbetales inntil kr 8 000,- i styrehonorar. Beløpet fordeles mellom de fire styre- og varamedlemmene med kr 2 000,- til hver. ble referert, og enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Sak 5 Vedlikehold Styreleder Øyvind Bakke informerte om styrets forslag til vedlikeholdstiltak. Det fremkom diskusjon om flere nødvendige og fremtidige vedlikeholdsoppgaver, og spørsmål som ble besvart. Følgende ble nevnt: Videoundersøkelse av vannrørene bør foretas i løpet av Radiatorene begynner å bli gamle og må følges opp, enten av hver enkelt aksjonær, eller samlet av selskapet. 2

3 I forbindelse med de høye strømkostnadene som Bendik Solum Whist vil følge opp, vil han også samtidig få vurdert tilstanden på elektrokjelen. En utredning vil bli tatt opp i en ekstra ordinær generalforsamling til høsten, sammen med flere nevnte saker. Varmtvannet oppleves av enkelte som kaldt, eller tar for lang tid å få varmt. Flere vil male sine balkonger innvendig, og etterlyste fargekoden som Øyvind Bakke vil kunne oppgi. Vidar Vilnes informerte om at det har vært en diskusjon med naboeiendommen, Collettsgate 39 B, mht at selskapets utelys (39C) er koblet til strømmen i garasjen til C39B. Naboen ønsker seg ut av denne ordningen. Forsamlingen mente at strømkostnadene må være minimale med tanke på 2-3 utelys. Strømtilførsel til egen måler vil føre til graving og ekstra høye kostnader for C39C. Forsamlingen ble enig om å avvente til en eventuell skriftlig henvendelse kommer fra naboen. På spørsmål om oppussing skal meldes styret, henviste møteleder til selskapets vedtekter ( 7 og 8) og husordensreglene punkt 9. Det oppfordres til å følge dette, ved å sende skriftlig forespørsel til styret før oppussing, slik at skriftlig godkjennelse er i orden før oppussingsstart. Sak 6 Driftsbudsjett 2014 Driftsbudsjettet ble gjennomgått post for post. Det fremkom spørsmål som ble besvart, og enkelte budsjettposter ble korrigert. Driftsbudsjettet ble deretter tatt til etterretning som styrets arbeidsverktøy for året Sak 7 Valg av styre Øyvind Bakke og Olga Tone Roald har begge ett år igjen av sin funksjonstid. Alf Nordlund var ferdig med sin funksjonstid, men hadde på forhånd sagt seg villig til gjenvalg. Varamedlem Vidar Vilnes har ett år igjen av sin funksjonstid. Det fremkom ingen andre forslag. Styret ble valgt ved akklamasjon og består etter dette av Øyvind Bakke styremedlem 1 år Alf Nordlund styremedlem 2 år Olga Tone Roald styremedlem 1 år Vidar Vilnes varamedlem 1 år Øyvind Bakke sa seg villig til å fortsette som styreleder, som formelt ble konstituert i styremøte rett etter generalforsamlingen. 3

4 Sak 8 Eventuelt Det er problemer med forsøk på innbrudd, og sykler og andre eiendeler som blir stjålet fra eiendommen. I tillegg har enkelte opplevd uvedkommende på sine balkonger. Det fremkom forslag om sykkelstativ som kan boltres fast, slik at uvedkommende ikke kan skru løst og fjerne deler av stativ med sykkel. Flere forslag ble diskutert, blant annet nytt sted for oppbevaring av sykler på enden av eiendommen, der det i dag er et unødvendig og lite pent blomsterbed. Forslag om tak eller sykkelskur, samt asfaltering vil bli vurdert av styret, men forsamlingen var enig i å holde kostnadene nede og innenfor budsjettet. I forbindelse med diskusjon om innbruddsforsøk m.m., fremkom det forslag om port med portåpner ved inngangen til eiendommen. Dette kan ikke hindre uvedkommende tilgang til eiendommen, men vil være et hinder som vanskeliggjør, og ikke minst synliggjør uærlige hensikter, hvis noen klatrer over porten. Tilbud innhentes (Alf Norlund ble nevnt i den forbindelse), til vurdering i en ekstra ordinær generalforsamling, i løpet av 2014/2015. Det fremkom spørsmål om en lecabygget utegrill i hjørnet av eiendommen, som alle kan benytte seg av, hvis ikke de nærmeste leilighetene motsetter seg dette. Gjeldende innhenting av tilbud til vurdering, ble Brit Silje Horrisland navn nevnt som et forslag. I forbindelse med naboeiendommens garasjebygging, ny mur og gjerde, ble det vurdert om det er plass til en ekstra parkeringsplass langs gjerdet. Forsamlingen var enig i at det ikke er plass til mer enn to biler, da det må være plass til ambulanse, vareleveranser og lignende Det er trangt nok som det er i dag. Det ble konkludert med at eiendommen i dag har 4 gjesteparkeringsplasser, som er bra i en storby som Oslo. Viktig at plassene kun benyttes til gjester, men dette følges opp av alle. Som en avslutning på møtet, ble det konkludert med at det var svært hyggelig å avholde generalforsamling i eiendommen, noe som ble støttet av møteleder. Forsamlingen var derfor enig i at dette gjentas neste år. Som annonsert ble det avholdt grillfest, men som følge av været ble festen avholdt hos Olga Tone Roald og Hans Petter Halse. De to fortjener en ekstra takk for bevertning under et svært så hyggelig årsmøte med god deltakelse. Møtet ble hevet ca. kl Vidar Vilnes Olga Tone Roald. Heidi Anette Øye (møteleder) 4

5 5

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Til behandling foreligger: Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til 20.00 på sagene skole. Oppmøte kl 17.45 for registrering. Spis litt før du

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer