INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse vil vi gjerne ha den! Send oss en melding på FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Godkjenning av dagsorden c. Fastsettelse av stemmetall d. Valg av dirigent e. Valg av referent f. Valg av tre medlemmer til tellekorps g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet 2. Årsberetning fra styret Årsberetninger fra lokalutvalgene Godkjenning av regnskapet for Innkomne saker 6. Budsjett for Valg

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Styret i Store Brevik Velforening har som oppgave å ivareta beboernes interesser og bidra til et godt felles bomiljø. Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden. Styret har som tidligere år jobbet med løpende driftsoppgaver for vellet. Driftsoppgavene dreier seg i hovedsak om styring og organisering av snørydding, gressklipping, dugnader, treskjøtsel, fellesmøter, lekeplasser, fartshumper, tvister, økonomi, budsjett, oppfølging opp mot OBOS og kommune. Noen av sakene er mer utfyllende beskrevet lenger ned. Styrets sammensetning i 2014: Leder: Stein Stubberud Nestleder: Vidar Lian Sekretær: Henning Andreassen (økonomiansv) Leder Felt 1: Morten Børud Leder Felt 2: Øystein Rusnes Leder Felt 3: Håkon Hatlen Leder Felt F: Knut Kinnerød Leder Felt U: Vidar Crosby I tråd med tidligere praksis omfatter årsberetningen perioden fra årsmøtet i 2014 frem til årsmøtet i Regnskapet følger kalenderåret. Store Brevik Velforenings strand Stranden er mye brukt av beboerne i nærmiljøet. Grillplassen og badeflåten er i flittig bruk. Avfallshåndteringen er også i år utført av Skjærgårdstjenesten. Beboerne oppfordres til å ta med seg en rive for å fjerne skjell og tang ved behov. Vestby kommune satte for noen år siden opp pumpestasjon inklusive to toaletter på stranda. Også i år var det diskusjon med kommunen vedr åpning av toalettene. De var åpne i sesongen, men ble ikke jevnlig vedlikeholdt (vasket) slik at de i løpet av sesongen ble nedskitnet og tette. Etter en del om og men tok kommunen til slutt ansvar. Velforeningen mener det er en kommunal oppgave å holde disse åpne og i orden. De brukes av så vel brukere av stranda som brukere av kyststien. I vinter/vår har kommunen tatt i bruk veien til stranda og delvis øvre del av plenen for en midlertidig atkomstvei for Støaveien. I følge kommunen, er det planer om at utbedringen av Støaveien skal komme så langt at den midlertidige omkjøringen skal opphøre og fjernes før sommeren. Området skal etter det settes godt i stand igjen. Treskjøtsel Å passe på at nye trær og buskas ikke vokser seg for store er viktig dugnadsjobb. Det bør trimmes og/eller fjernes før det vokser seg for stort. I tillegg bør det plantes nytt. Treskjøtselsplanen har blitt rullert hvert tredje år. Innspill og gjennomgang ble tatt i I 2014 bestilte styret en gjennomgang av treskjøtselen og å få utarbeidet forslag til en overordnet plan. Denne ble bestilt ferdig til februar, men har blitt noe forsinket. Belysning i parken og ved tjernet En ny lyskaster ved Breviktjernet ble montert i vinter. En periode i vinter var det trygg is og fin skøytebane. Styret takker de som har brøytet for snø! Lekeplassene Nestleder Vidar Lian er ansvarlig for oppfølging av lekeplassene sammen med feltlederne. I 2014 har det foregått dugnader i regi av feltene. Ny klatrepyramide til lekeplassen i Dueveien er satt opp.

3 Denne har blitt veldig godt tatt imot av barna og brukes av både små og store barn. Det er også hyggelig å se at både barnehager, sfo og skole daglig legger utflukter til lekeplassene våre. Vi hadde ønsket at kommunen også hadde verdsatt dette i form av vedlikeholdstilskudd. Skateparken hadde trengt mer vedlikehold enn den har fått det siste året. Det var planer om å utføre en del reparasjon, men man fant etter hvert ut at man kanskje ønsker noe mer. I vinter ble det stiftet en forening for å ivareta skate/rulle-miljøet rundt skatebanen på Brevik. Målet er å samle nok midler til å kunne anlegge elementer i betong (betongsålen, som er en stor kostnad, finnes der allerede). Styret har vært positive til en slik etablering. I april 2015 har det vært en befaring med et firma som kommer med forslag til hva som bør utbedres og gir også en pris på å gjøre jobben. Gressklipping Vi har store fellesområder som må klippes, bl a på stranden, ved tjernet, enga (felt 1), felt 1, 2 og 3. Hageservice har utført gressklippingen. Veikanter som grenser til bolig og enkelte andre steder besørges av beboerne selv. Styret har vært fornøyd med jobben, og Hageservice er også engasjert for Snøbrøyting Tannum/Authen samdrift DA har besørget snøbrøyting på parkeringsplassene. De brøyter også veier og gangveier for kommunen og styret ser fordelen med å bruke samme firma som kommunen. Brøyting startes ved 10 cm snø. Parkeringsplasser brøytes ikke dersom parkerte biler forhindrer fremkommelighet for brøyteutstyret. Brøyting vil i hovedsak foregå på dagtid da det er færrest parkerte biler på plassene. Ved store snøfall i helgen skal det brøytes en «stripe» på parkeringsplassene, resten av parkeringsplassen tas mandagen når det er mindre biler på passen. Frem til det ekstraordinære snøfallet i mars har vi vært fornøyd med sesongens brøyting. Mobile fartshumper Hvert felt har en ansvarlig person for opp- og nedrigging av fartsdemperne, som må skje hver vår og høst. Det synes som at fartshumpene har en god effekt. Det er bestilt fartsdemper til Vibeveien og Felt 2 som blir montert i Parkering Parkeringskapasiteten på Store Brevik er stort sett sprengt. Vi minner om at de som har garasje skal benytte denne til å parkere bilen i slik at det blir best mulig plass på parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å hensette avskiltede biler, båter, hengere osv på parkeringsplassene. Det er også problemer med at det parkeres i gangveier inne på feltene. Det minnes om at det ikke er tillatt. Velforbundet Velforeningen er medlem av Velforbundet. Gjennom Velforbundet har vi ansvarsforsikring. Velforbundet søker også om mva-refusjon for sine medlemmer og vi fikk gjennom dette tilbakeført kr for 2013 i Det ble foretatt avkortning på kr i forhold til vårt søknadsbeløp i Tilhenger Velforeningen har en egen henger som våre medlemmer kan leie. Den har vært populær, og brukes også ved dugnader. Informasjon om hengeren ligger ute på nettsiden vår. Leieprisen er kun kr. 50,- pr døgn. Leietaker er ansvarlig for skader som måtte oppstå. Hengeren skal være selvfinansierende. Utleie styres fra feltleder på felt 2. Utbygging av Brevik skole Kommunen ønsker å bygge ny Brevik skole på dagens grusbane/fotballbane og har varslet igansettelse av regulering av området. Det var et informasjonsmøte i forbindelse med dette på Brevik skole den 24. mars. Oppsummert sendte styret følgende innspill til prosjektet:

4 1. Omregulering av et område mellom Svaneveien og Måkeveien til parkering (sør-vestre hjørnet av reguleringsområdet). 2. Ballbanen som tas, må erstattes av en ny kunstgressbane på området 3. Den nye skolen må også ha mulighet for utleie/grendesenter-funksjon. 4. Må tas høyde for større gymsal enn dagens skole 5. Innspill om parkeringsplasser 6. Innspill om el-bil-lading Vårt brev er vedlagt innkallingen som vedlegg (vedlegg 1) Reguleringsplanen blir senere lagt ut for offentlig høring. Vedr tomtevalg for ny skole, hadde styret ingen innspill, da dette tidligere er bestemt og vedtatt i kommunen. Økonomi regnskap Vi har god kontroll med inntekter og utgifter. Det er innhentet anbuder på div. vedlikehold og det forventes igangsetting av dette i En del er bokført som kostnader i 2014, men i praksis overført til fondsavsetninger (se detaljer i regnskap). Grasrotandelen Norsk Tipping Store Brevik Velforening er med i grasrotandelen til Norsk Tipping, og oppfordrer alle som tipper å registrere seg som støttegiver for "Grasrotmidler" til Store Brevik velforening. Da vil (inntil) 5% av det det tippes for gå til Store Brevik Velforening og best av alt, verken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Pengene som kommer fra grasrotandelen går uavkortet til tiltak for barn og unge på Store Brevik, for eksempel på lekeplasser, ballbaner eller stranda. I 2014 fikk vi 3989 kroner i Grasrotmidler. Vi kan registreres på følgende måte: 1. SMS: send GRASROTANDELEN til 2020 (gratis!) 2. Hos kommisjonær: Ta med vårt org.nr og ditt spillerkort til kommisjonæren 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no 4. Mobilspill For Multix og Instaspill gjelder annen beregning enn 5%. Styret har følgende Informasjonskanaler for Store Brevik Velforening: Velforeningens hjemmeside: Facebook-side (Store Brevik velforening), redigeres av styret Heftet Informasjon til beboere : er tilgjengelig hos alle veirepresentantene og feltledere. Det skal bli delt ut til nyinnflyttede og andre som måtte ønske et eksemplar. Det er veirepresentantenes ansvar å se til at nye beboere får denne informasjon, gjerne samtidig som de blir ønsket velkommen til Store Brevik. Dette er også tilgjengelig på hjemmesidene. Feltene/lokalutvalgene Lokalutvalgene har egne beretninger som følger etter styrets årsberetning. Vårt nærområde: På Store Brevik skal det være godt å bo. Styret har hovedansvaret for fellesområdene, likevel har den enkelte beboer et stort ansvar for fellesskapet. Ta hensyn til naboen, vis respekt! Hold det ryddig, unngå søppel, reparer falleferdige gjerder og ha det velstelt på din egen eiendom. Ta ansvar. Det er

5 slik vi vil ha det på Store Brevik. Et pent og trivelig område er med på å øke verdien av boligene og ikke minst alles trivsel! Styret vil gjerne takke alle som bidrar til å gjøre Store Brevik til et godt sted å bo. Det gjelder styremedlemmer, medlemmer i lokalutvalg, medlemmer i øvrige utvalg, samt redaktør for hjemmesiden. I tillegg vil vi takke alle som møter opp på dugnader og alle beboere som stiller opp og gjør en positiv innsats for fellesarealer og særlig området ved tjernet og på stranden. Med ønske om en flott vår og sommer til alle våre medlemmer! Store Brevik, 13. april 2015 Styret (sign) 3. ÅRSBERETNINGER FRA LOKALUTVALGENE 2014 Alle valg på feltene er oppsummert til slutt FELT Beboerne har kommet med mange klager på mye vann og is i veien som gir farlige situasjoner for beboerne og ødelagt asfalt. Befaring og møte med kommunen ble avholdt i mai. Vedlikehold av veiene er forsømt og det er ønskelig at kommunen og vellet lager en felles plan for kommunale veier på Store Brevik Vel. Kommunen opplyste at alle offentlige veier fortsatt er i OBOS s eierskap men kommunen drifter veiene. Overdragelse er planlagt av OBOS, men ikke gjennomført pr. d.d. I forbindelse med snømåking oppfatter velforeningen at det er litt tilfeldig hva som er privat eller offentlig vei. Her må det avklares nærmere med kommunen. Garasjeeierne gjennom garasjelagene bør følge opp med bygningsmessig vedlikehold. Dette er ikke velforeningens ansvar, men siden enkelte tilfeller ser forfallent ut, synes foreningen det må settes i verk tiltak for å bedre standarden. Dreneringsproblemer på parkeringsplassen i Rugdeveien er planlagt utbedret kommende periode. Feiemaskin og fliskutter leies inn til vårdugnaden Veierepresentantene avholdt møte 2. februar og medlemsmøte ble avholdt den 24. februar. FELT Det er gjennomført ett feltmøte våren 2014 og to dugnader. Godt oppmøte på begge dugnadene. Kratt og busker er fjernet. Garasjene er malt. Ellers har det vært jobbet mye med å kartlegge pris og løsninger for lekeplassen og asfalteringsarbeid ved garasjeanlegget. FELT Medlemsmøte avholdt , med totalt syv fremmøtte. I hovedsak var det generell informasjon og dugnadsplanlegging som stod på agendaen. Årets dugnad vil gå av stabelen siste helgen i april. I tillegg til ordinære gjøremål vil fokus ligge på utbedring av lekeplasser i henhold til tilsynsrapport utferdiget i 2014, samt oppmerking av parkeringsplasser på feltet.

6 FELT F 2014 Rapport ikke utarbeidet/ikke mottatt FELT U 2014 Det ble gjennomført et feltmøte våren 2014, der det blant annet ble etablert garasjelag per rekke for bedre vedlikeholdet. Dugnad ble gjennomført med svært godt oppmøte som vanlig, og i tillegg til vanlig vedlikehold ble noen nye gjerder satt opp. Feltenes sammensetning i 2015/16 (etter valg på medlemsmøter): Lokalutvalg Lokalutvalg Felt 1 Lokalutvalg Felt 2 Leder Nestleder Morten Børud Magnus Riiser Leder Nestleder Øystein Rusnes Veirepresentanter: Dueveien Rugdeveien Svaneveien Terneveien Vibeveien Morten Howard Finn Jakset Maria Kvaal Magnus Riiser Tom Singdahlsen Veirepresentanter: Lerkeveien Stokkandveien Måltrostveien Orrhaneveien Hegreveien Anne Cathrine Olsen Bjørn Jægerud Henriette Johansen Yngve Romsvik John A. Wilhelmsen Lokalutvalg Felt F (Linerleveien) Lokalutvalg Felt 3 Leder Nestleder Leder Nestleder Øystein Rygge Lokalutvalg Felt U Veirepresentanter Gråtrostveien Leder Tormod Stuve Blåmeisveien Nestleder Kjøttmeisveien Løvsangerveien Veirepresentanter Ugleveien (par) Ugleveien (odde) Traneveien Tom Haug Reidun Bernthon Wenche Enersen Oddbjørg Nørbech Henrik M Sørensen Vidar Lian Stein Stubberud

7 4. Resultatregnskap pr Store Brevik Velforening Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik budsjett - regnskap Velkontingent Strøm garasje (sats1) Vedlikehold gar. F Mva-kompensasjon Grasrotandel Diverse Sum inntekter Noter Går opp i opp med kostnad Går opp i opp med kostnad Drift av felt Containere til vårdugnad Gressklipp Strand/fellesarealer Treskjøtsel Snøbrøyting Langsiktig vedlikehold Lekeplass Ballbane Div. kontor/internett/data/ epost/porto Trafikktiltak Garasjestrøm og fellesbelysning p-plass Styrehonorar Regnskap/revisjon/inkasso Vedlikehold gar. F Kontingenter Møtekostnad Bankgebyrer Styrets disp kr overført fond "Lekeplass" kr overført fondsavsetning kr er belastet fond "Lekeplass" kr overført fond "Lekeplass" kr er belastet fondsavsetning kr. 641 er overført fondsavsetning kr er overført fondsavsetning Diverse Juridisk bistand Renter Tap kundefordringer Sum kostnader Resultat

8 Balanse pr Store Brevik velforening EIENDELER Pr Pr Endring Mellomværende Kundefordringer Bankkonto/likvider SUM EIENDELER (pr. 3/3-15: kr) Note EGENKAPITAL SUM Kapital SBV Fondsavsetninger: Fond Treskjøtsel / drift felt Fond Strand Fond Lekeplasser Fond Langsiktig vedlikehold Fond Ballbane Fond Fellesstrøm/belysning Fond Felt 2 garasjer Fond Trafikktiltak Fond Kontroll lekeplasser SUM fondsavsetninger Netto sum for bokførte kostnader i 2014 som er overført til fondsavsetninger er kr. Sum Gjeld og påløpte kostnader SUM EGENKAPITAL OG GJELD Se revisors erklæring på neste side Styrets innstilling: Regnskapet for 2014 godkjennes og styret gis ansvarsfrihet for godkjent regnskap.

9

10 5. INNKOMNE SAKER 1. Garasjestrøm og el-anlegg i garasjene Forslag: Vellet legger til rette et teknisk grensesnitt ved måleren som den enkelte garasjeier må forholde seg til. Vellet sørger for enhver tid at det er store nok hovedsikringer og plass til måler og sikringer for garasjeierne med el.bil. Investeringen gjøres gjennom vel-budsjettet på vanlig måte. Teknisk opplegg kan gjøres samtidig med at eier av første el.bil en p.plass ankommer. Vellet må beskrive hvordan den enkelte garasje eier må forholde seg til grensesnittet og inn til sin egen garasje. Avlesing av målerne kan gjøres 1 gang i året av delfelt ansvarlig/vei ansvarlig/garasjeeier og rapporteres inn via vellets nettside/mail. (Se hele saken: vedlegg 2) Styret mener: Dette er ikke velforeningens ansvar. Velforeningen har sørget for den praktiske gjennomføringen med hensyn til å kreve inn penger for betaling av strøm for de enkelte garasjelagene. Styrets plan: Hvert garasjelag sørger for at det elektriske anlegget er kontrollert og at rapport fra autorisert firma foreligger styret i velforeningen innen Ved eventuelle avvik må garasjelagene håndtere dette og må ha et godkjent anlegg innen I garasjer der det blir ladet el-bil må det settes opp egen kurs med egen måler på eget abonnement pr el-bil. Hvis anlegget ikke er godkjent med sluttkontroll og samsvarserklæring innen vil styret si opp strømavtalen.

11 6 - Budsjett 2015 Store Brevik Velforening Budsjett 2014 Regnskap 2014 BUDSJETT 2015 Noter Velkontingent Felt 1,2,3,U: 2000,- Felt F: 1000,- Strøm garasje (sats1) Kr. 200 pr år. Netto = kr 0 Vedlikeholdsfond garasje, Felt Kr pr år. Netto = kr 0 Mva-kompensasjon Grasrotandel Diverse Sum inntekter Drift av felt kr pr husstand + 20' Containere til vårdugnad Gressklipp Strand/fellesarealer Strand+lysstolpe (Avs fra før: 10') Treskjøtsel (Avs fra før: 20') Snøbrøyting Langsiktig vedlikehold 1) ) (Avs fra før: 455') Lekeplass (Avs fra før: 135') Ballbane (Avs fra før: 4') Div. kontor/internett/data/epost/porto Trafikktiltak (Avs fra før: 10') Garasjestrøm og fellesbelysning p- plass Opp i opp med inntekt Styrehonorar Opp i opp med inntekt Regnskap/revisjon/inkasso Vedlikehold gar. F Opp i opp med inntekt Kontingenter Møtekostnad Bankgebyrer Styrets disp Diverse Juridisk bistand Renter Tap kundefordringer 0 0 Sum kostnader Resultat ) Langsiktig vedlikehold (fond + årets budsjett = 705 ): Planer: Felt 2: Vedlikehold parkeringsplass: (foreløpig usikre tilleggsposter) Felt 1: Rugdeveien: dren + asfalt: Felt 1: Dueveien: tilkjørt grus/pukk: Felt 1: Vibeveien: dren + dekke: Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 vedtas.

12 7. VALG Store Brevik Velforenings styre Leder: (Stein Stubberud) På valg (2 år) Nestleder: Vidar Lian Kjøttmeisveien 10 Ikke på valg Sekretær: (Henning F Andreassen) På valg (2 år) Styremedlemmer: Fra Felt 1: Morten Børud Rugdeveien 23 Ikke på valg Fra Felt 2: Øystein Rusnes Stokkandveien På valg (2 år) Fra Felt 3: Øystein Rygge Løvsangerveien 19 Suppleringsvalg (1 år) Fra Felt U: Tormod Stuve Ugleveien 18 Suppleringsvalg (1 år) Fra Felt F: På valg (2 år) Valgkomité: Medlem: Jeanette Aamodt Svaneveien Ikke på valg Medlem: Jeanette Hoel Vibeveien Ikke på valg Medlem: (Håvard G Mathisen) På valg (2 år) Valgkomitéen konstituerer seg selv

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2014 TIRSDAG 29. APRIL KL. 19:30

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2014 TIRSDAG 29. APRIL KL. 19:30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2014 TIRSDAG 29. APRIL KL. 19:30 Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse vil vi gjerne ha

Detaljer

Referat fra Ordinært årsmøte i Store Brevik Velforening (SBV) 25. april 2013

Referat fra Ordinært årsmøte i Store Brevik Velforening (SBV) 25. april 2013 Referat fra Ordinært årsmøte i Store Brevik Velforening (SBV) 25. april 2013 Styrets leder ønsket velkommen og presenterte styrets medlemmer. SAKSLISTE 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen Innkallingen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK

INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK INFORMASJON TIL BEBOERNE PÅ STORE BREVIK Her finner du: Generell nyttig informasjon Regler om parkering og kjøring Informasjon om kabel-tv og bredbånd Oversikt over styret og utvalg i velforeningen Grasrotandelen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat Feltmøte Felt U

Referat Feltmøte Felt U Referat Feltmøte Felt U Onsdag 2. april klokken 20.00-22.00, i Ugleveien 7. Saker: 1. Informasjon fra styret / felt a. Det ble kort informert om saker fra styret, blant annet stans i utbygging av Brevik

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 Referat ordinær generalforsamling 24.03.2010 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2010 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 05.05.11 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Tilstede var 27 seksjonseiere og - med fullmakt til sammen 27 stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II Velkommen til Årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Onsdag 18.mars 2015 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl: 20:00 Saker til behandling: Åpning Valg av møteleder og referent Årsberetning 2014 Regnskap

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 10. mars 2016 Café Bølgen Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 7 Ordinært Styremøte Tir 10. januar 2012 2000-2210 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Sted: Marie Treschow Pensjonistsenter, Kjellerstuen Vedlagt finner du innkalling og endelig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 02.04.2014

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 20. MARS 2010 13. APRIL 2011 INNLEDNING Velforeningens styre står for den daglige ledelse og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

Detaljer

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 4 Ordinært Styremøte 23. august 2011 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING PROTOKOLL FRA DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 2. mars 2016 kl. 18.30 på Stenbråten skole. Fremmøte: 50 Fullmakter: 12 Saker

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012 Generalforsamling Dalsåsen Vel 2012 Dalsåsen Vel Generalforsamlingen 2012 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 14. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole.

Detaljer

LØRDAG 27. APRIL 2013 KL. 10:00. VEL MØTT!

LØRDAG 27. APRIL 2013 KL. 10:00. VEL MØTT! ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING TIRSDAG 23. APRIL 2013 KL. 18:00 I KJELLERSTUEN, MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER. SAKSLISTE: (Bør tas med på møtet) 1) Godkjenning av innkallelse og saksliste. 2) Valg

Detaljer

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN:

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN: Innkalling til årsmøtet i Hagabråten Vel 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Onsdag 11. april kl 19.00-21.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2007 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Tirsdag 27 mars 2007 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Onsdag 06. april 2011, kl

Onsdag 06. april 2011, kl Innkalling til årsmøte i Hagabråten Vel Onsdag 06. april 2011, kl 18.00-20.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132 ------------------------------------------------------------------------------------ Styret

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 24. mars 2010 Tid: Klokken 19.00 Sted: Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting av stemmetall

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eivindsholen Vel Torsdag den 30. mars kl , Rosseland Barneskole, Aula

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eivindsholen Vel Torsdag den 30. mars kl , Rosseland Barneskole, Aula Innkalling til ordinær generalforsamling i Eivindsholen Vel Torsdag den 30. mars kl. 20.00, Rosseland Barneskole, Aula De som ikke har mulighet til å komme, kan gi skriftlig fullmakt til en annen beboer

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 25. OKTOBER 2016, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Onsdag. regnskap, årsmøtet. Det blir. bortsett fra. simpelt. Styret

Onsdag. regnskap, årsmøtet. Det blir. bortsett fra. simpelt. Styret Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen Huseierforening Onsdag 02. mars 2016 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte Protokoll 2005 Dato 30.03.2005 Sted Kantine Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Styrets årsberetning 3. Godkjenning av regnskap 4. Forslag fra styret 5. Forslag fra beboere (seksjonseiere)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer