GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret har i denne perioden besta tt av: 2 Representanter fra grendelagene: 2 Hovedsaker inneværende periode 3 Regnskap 5 Balanseregnskap 5 Driftsresultat 6 Kommentarer til regnskapsoppgjør 8 Budsjett 2015 / Forslag til budsjett 9 Kommentarer til forslag 10 Fullmakt 12 2

4 Agenda / Dagsorden 1. Åpning med konstituering 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 2014/2015 I. Balanse II. Driftsresultat III. Kommentarer til regnskapet 2014/ Innkomne forslag 6. Valg av styre I. Leder II. III. IV. Sekretær Kasserer Revisor Valgkomite med leder grend 5 fremlegger sine kandidater for generalforsamlingen 7. Behandling av budsjett 2015/2016 I. Forslag til budsjett II. Kommentarer til budsjett 8. Avslutning Stian Rostad Fungerende Styreleder

5 Styrets A rsberetning STYRET HAR I DENNE PERIODEN BESTÅTT AV: ROLLE Styreleder Kasserer Sekretær Grendehusbestyrer NAVN Raymond Dolata Stian Rostad Kaj Johnsen Stian Rostad Rune Zaar REPRESENTANTER FRA GRENDELAGENE: Grend Navn 1 Else Carlsen 2 Erik Geicke 3 Christian Karlsson 4 Steinar Vadla Risa 5 Thorbjørn Halvorsen 6 Geir Ha kon Høiby 7 Trine Lise Bakken 8 Gro Østvik 9 Espen Foss Sondre Borgund 10 Rudi Meyer Det har blitt avholdt 6 møter i inneværende periode. 2

6 HOVEDSAKER INNEVÆRENDE PERIODE NY BRØYTEAVTALE Da brøyteavtale med Selskapet Handyman ikke ble fornyet for 2014/2015, innhentet styret ny avtale med brøyter Lars Petter Kvernum. Avtalen med na værende brøyter gjelder for 3 a r, med mulighet for forlengelse med tre nye a r av gangen. Tilbakemeldinger har vært av brøyter noen ganger har vært treig pa utrykning, men at det bedret seg utover vinteren. Styret har ikke mottatt klager pa andre ulemper med ny brøyter utover dette TREFELLING Det har blitt ga tt flere befaringsrunder med fagpersonell pa Sydskogens omra der, ba de pa høsten og va rparten. Vurderingen til sittende styre var i 2014 at vi har latt det gro for mye pa feltet va rt, og ikke vært flinke nok til a holde skogen va r ved like. Det ma vi dessverre betale for na. Styret foreslo og fikk innvilget kr ,- NOK til trefelling, og jobben startet opp i mars Felling av tre vil fortsette sa lenge det er behov og velforeningen har midler. Beboere frara des a starte diskusjoner med trefellerne, selv om man er uenige i at trærne skal felles. Trær felles i all hovedsak pa fellesomra der; annet skal være avtalt. Det er styrets beslutning i samra d med fagpersonell som beslutter hvilke trær som skal felles, og alle innsigelser ma rettes til styret. RENOVASJON GLASS OG METALL RFD gjør endringer i sine rutiner vedr. glass og metall retur, noe som innebærer at alle beboere pa Sydskogen fa r nye returpunkter for glass og metall. Styret har samarbeidet med RFD for a finne de beste løsningene for Sydskogen, og oppstart er iflg. RFD i perioden mai-juli. ENDRINGER I SITTENDE STYRE Styreformann flyttet i januar, og sittende sekretær overtok som fungerende styreleder. Bytte av grendeleder i grend 9. PARKERING PÅ SYDSKOGEN OPPFØLGING Forhenværende styreleder Dolata fulgte opp denne mot kommunen utover høsten uten nevneverdig progresjon. Saken har ligget i ro siden da. ALTIBOX FRA VIKEN FIBER Gjensta r fortsatt noen punkter ifbm. Opprydding fra Viken fiber. Dette skyldes i hovedsak treg behandling hos entreprenør /3.part, samt gravestans pga. vinter/tele. Styret følger denne opp videre. 3

7 Styret har ogsa vært i dialog med BRL/sameie-ansvarlig i Viken Fiber for a fa til bedre priser pa internett, men da vi kun er 1,5 a r inne i en 5-a rs avtale ble dette ansett som noe prematurt. Styret anbefaler a ta opp dialogen med Viken Fiber igjen til neste a r. ASFALTERING ETTER ENERGI 1 Befaring fra kommunen avdekket at jobben som var gjort her ikke var god nok pa flere punkter. Skal gjøres om til va ren + ny befaring styret følger opp. SYDSKOGEN.NO OG FACEBOOK Vi har sla tt sammen sydskogen.no og facebook, slik at all informasjon som legges ut pa sydskogen.no ogsa blir lagt ut automatisk pa va r facebook-side. BALLPLASS Fortsatt oppgradering og renovering av ballplass. Styret ser pa alternativer for belysning. VAKTMESTER-TJENESTER Generelt lavere dugnadsa nd over flere a r fikk styret til a undersøke behov/ønske for innleie av vaktmestertjenester pa Sydskogen. Etter kort utredning ble forslaget nedstemt. Stian Rostad Fungerende Styreleder Sydskogen,

8 Regnskap BALANSEREGNSKAP 5

9 DRIFTSRESULTAT 6

10 7

11 Kommentarer til regnskapsoppgjør DRIFTSRESULTATET Overskudd på kr KONTANTBEHOLDNING (BANK) Økt fra kr til kr Positiv kontantstrøm på kr GRENDEHUS Inntekter: kr Dette er drøyt over budsjett og skyldes økning i tilfeldig utleie. Utgifter: kr Driften av grendehuset traff brukbart på budsjett. Noe over på kommunale utgifter, alarm etc. og inventar men noe under på strøm og vedlikehold. SNØBRØYTING Kr gikk med til snøbrøyting. Dette er drøyt kr over budsjett. Skyldes litt mer strøing og fylling av strøkasser enn beregnet. GENERELT VEDLIKEHOLD AV FELLESOMRÅDENE Kr er brukt på generelt vedlikehold av fellesområdene dvs. trefelling og vedlikehold rundt grendehuset. Kr overført til fond for vedlikehold av fellesområde. Balanse fond kr BARN OG UNGE Fond for barn og ungdom på periodens grasrotmidler på er i sin helhet brukt til oppgradering av ballplass. I tillegg ble det brukt fra konto. Totalt kr VELKONTINGENT Normal inngang av velkontingent. Flere inkassosaker oppgjort. Pt. Ingen større inkassosaker. Pr. 31. mars 2015 har vellet utestående kr i velavgift inkl. fakturagebyr. KABEL ANLEGG Kr ble betalt for vår grunnpakke kabel-tv. Omtrent på budsjett. Sydskogen 7. mai 2015 Kaj Johnsen Kasserer 8

12 Budsjett 2015 / 2016 FORSLAG TIL BUDSJETT 9

13 KOMMENTARER TIL FORSLAG Forslag fra styret i Sydskogen vel (kun de store postene er kommentert) INNTEKTER Velkontingent økes med kr 100, til kr pr år. Til sammen kr Leieinntekter grendehus Tilfeldig utleie: kr Fast utleie: kr SUM: kr Momsrefusjon kr UTGIFTER Kabel-TV. Ingen endring. Snøbrøyting er basert på reelle tall fra forrige periode. Tilbakeføring grendelag. Ingen endring. Vedlikehold fellesarealer Ingen endring. Webside/Nærnytt. Ingen endring. Honorarer er økt til kr pr. år (var ): Formann: kr (var ) Kasserer: kr (var ) Sekretær: kr (var 6 000) Revisor: kr (var 1 000) Styremedlemmer (10 grendelagsledere): 10 x kr 5 000: (var ) Grendehusansvarlig: kr (var 8 000) Informasjonsansvarlig: kr (var 4 000) Grendehuset Driftsutgifter kr Vedlikeholdsutgifter kr SUM: kr RESULTAT Kr i overskudd. 10

14 11

15 Fullmakt Jeg (Navn og adresse), Gir herved (bruk blokkbokstaver) Fullmakt til a avgi stemme ved a rets generalforsamling pa mine vegne. Signatur Sted og Dato 12

16

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE I BRENNAKOLLEN VELFORENING Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 i Velhuset, Myrlia 92 B SAK 1: KONSTITUERING Tilstede 40 medlemmer. I tillegg fikk styret fullmakt fra 2 medlemmer i sak

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2011

Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2011 Bakerovnsgrenda Huseierforening Agenda: Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2011 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 15. februar kl. 19.00 i Øvre Toppenhaug barnehages

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling 2015 Tid : Onsdag 18. mars 2015 kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, Lille auditorium Alle gamle

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B

Brennakollen velforening. Styret innkaller. til. ordinært årsmøte i Brennakollen velforening. Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B Brennakollen velforening 1 Styret innkaller til ordinært årsmøte i Brennakollen velforening Mandag 21. mars 2011 kl. 19.00 Velhuset Myrlia 92B SAK 1: KONSTITUERING 2 Tilstede medlemmer. I tillegg møter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132

Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132 Innkalling til årsmøte Onsdag 3. april 2013 kl 19.00 Stallkroen, Vollsveien 132 Styret oppfordrer alle vellets medlemmer om å møte på årets generalforsamling. Det er kun gjennom høy deltakelse på årsmøtet

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Protokoll fra fellesstyremøte 17.03.2014 Protkoll sendes til janpgudahl@gmail.com; eriksen.rune@hotmail.com; matsknudsen@hotmail.com; oscar02@rocketmail.com;

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer