INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00"

Transkript

1 INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 4. Regnskap Budsjett Valg av styreleder, styre og komitéer 7. Valg av revisor 8. Fastsettelse av kontigent (fellesutgifter) Status garasjeprosjekt, styret informerer 10. Innkomne forslag. a) Liten justering av de nye vedtektene. FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 31. ordinære årsmøte 7. april Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT KAN GIS DERSOM EN SELV IKKE KAN DELTA. EN HUSSTAND KAN MAKSIMALT MØTE MED 1 FULLMAKT. 1 av 7

2 Årsberetning 2014 for Kringsjå Grendelag Styre og komiteer har i 2014 bestått av: STYRET Lise Voldsdal (55F) Styreleder Geir Trobe (47D) Stian Meum (51D) Øivind Kopperud (39A) Gunnar Kristoffersen (47A) Kasserer VELFERDSKOMITÉ Trine Berg Kopperud (39A) Leder Helene Schjerpen (51D) Jorun Edvardsen (45D) Tone Barli (53D) DUGNADSKOMITÉ Marius Veidahl (49C) Leder Trond Jansen (45B) Anders Lie (37A) Øystein Arntsen (45D) VALGKOMITÉ Inger-Marie Gonsolt (43C) Mette Trobe (47D) KONTAKTPERSON DAGBO + NETTSIDENE Anette Lund (45B) REVISOR Kjell Kristiansen GARASJEKOMITÉ Styret har overtatt denne oppgaven Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 9 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i januar. DE VIKTIGSTE SAKENE: Trefelling I 2014 har vi felt hele 12 grantrær, samt frest bort 8 sjenerende stubber. Nå er alle de høyeste grantrærne tatt, og vi står igjen med furu, bjørk og noen mindre grantrær. Vi vil forsøke å fjerne grantrærne før de blir for høye i tiden fremover, samt holde furu og bjørk nede slik at de ikke blir for høye. Dette kan vi stort sett gjøre selv og dermed kutte kostnader til felling. Garasjer Vi har jobbet mye med garasjene i For å kunne ta dette arbeidet videre hadde vi ekstraordinært årsmøte i februar 2015, og her ble det vedtatt at vi skal bygge nye. Styret holder på å hente inn tilbud og har hatt og skal ha flere befaringer. Endelig vedtak på hvilket tilbud vi går for, vilkår for banklån osv vil vi måtte ta på et senere tidpunkt og vi vil ha et nytt ekstraordninært årsmøte når dette er klart. Svømming på Dagbo Vi oppfordrer alle som bor her til fortsatt å benytte dette veldig gode tilbudet som vi har hatt her i mange tiår. Velkommen til store og små, fredager kl 19.30, kr 25,- pr person Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte. Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi har vedtatt. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Forsikringer I 2014 endret vi forsikringsselskap fra Nemi til If. Vi fikk forhandlet oss til en bedre avtale til en tilsvarende pris. Det nye polisenummeret ligger på hjemmesidene våre. EIERFORM På ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt å endre styreform fra Annen juridisk person til Samvirkelag (SA), etter anbefaling fra Huseiernes Landsforbund. Vi vedtok også nye vedtekter som er i samsvar med Samvirkelova. Vi får (sannsynligvis) beholde det gamle organisasjonsnummeret. Utbygging av flere omsorgsboliger ved Dagbo Det er ingen konkrete fremdrifts-planer å melde om foreløpig. Styret får følge med på dette fremover. 2 av 7

3 Snøbrøyting og plenklipping Vi er fortsatt fornøyd med den jobben RenVakt gjør. Dersom noen har noe å utsette kan dere kontakte Styret som vil videreformidler dette. GRENDELAGET PÅ NETT Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Facebook Bli venn med oss! Se link på hjemme-sidene. PROSJEKTER PLANLAGT UTFØRT I 2015: Prosjekt Nye Garasjer Dette kommer til å bli hovedfokuset i Vi innhenter anbud og setter i gang bygging så snart detaljer er på plass og et ekstraordinært årsmøte har fattet endelig vedtak. Follo Ren/ gode løsninger på renholdssystemet. Det ser ikke så pent ut med alle søppelkassene som de står i dag, så vi oppfordrer alle til å ta en sjau med å utvide dørene og lage en liten ramp (se feks i nr 39a/b) slik at søppelkassene kan stå i bodene. For Styret, Lise Voldsdal, Ski, 12.mars av 7

4 VELFERDSKOMITÈENS AKTIVITETER 2014 Komitèen har i år bestått av Jorun Edvardsen (45d), Helene Schjerpen (51d), Tone Barli (53d) og Trine Berg Kopperud (39a) 17.-mai-grilling Liten oppslutning om felles grilling på lekeplassen. Kanskje en dag hvor mange er opptatt på andre kanter? Komiteen kommer mest sannsynlig ikke til å invitere til samling neste år men grillen kan selvsagt stilles til disposisjon! Sankthansfeiring Mange naboer var samlet til felles grilling på lekeplassen denne ettermiddagen! Krokket-turnering 31. august En hyggelig søndag på lekeplassen! Mange møtte opp til et slag krokket, og vandrepokalene vandret videre. Gratulerer til Sivert og Geir! Vafler og kaffe gikk ned på høykant, og attraktive gevinster førte til rekordstort loddsalg. Stor takk til alle som deltok vi sees på banen neste år! Julegrantenning 1. desember I år kunne vi glede oss over nye lys på juletreet ved garasjene! Gløgg, varm toddy og pepperkaker smakte godt på en kjølig desemberkveld. (så spørs det om vi får beholde treet vårt nå som nye garasjer skal bygges ) Juletrefest 8. januar Cirka 40 barn og voksne deltok på grendelagets tradisjonelle juletrefest på Dagbo. Som tidligere var det salg av pølser, kaffe og kaker etterfulgt av leker for barna og gang rundt juletreet. Og jammen kom julenissen med godteposer til alle barna. En koselig kveld, men vi vurderer likevel å endre opplegget for neste års juletrefest. En smule hektisk blir det jo Og det var nokså mye støy i lokalet etter oppussingen, noe flere bemerket. Vi kommer tilbake til saken innspill mottas med takk! Takk til alle våre gode naboer! Håper på minst like godt oppmøte i Ta kontakt med oss hvis dere har forslag/ innspill til aktiviteter i grendelaget. Trine Berg Kopperud, Ski, 15.mars 2015 ÅRSBERETNING DUGNADSKOMITEEN 2014 Dugnadskomiteen har i 2014 bestått av: Trond Jansen, Anders Lie, Øystein Arntsen, Marius Veidahl (leder) Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 33 og 26 husstander til dugnad. Vårdugnad 23. og 24. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing og rydding i skogkanten. Det ble i tillegg til de vanlige gjøremålene utført rydding i bomberom under garasje. Det ble leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Høstdugnad 18. og 19. oktober Det ble som vanlig rakt og ryddet rundt i fellesarealet, plukking av søppel, feiing og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige dugnadsoppgavene ble det hogd en del trær på fellesområde som ble ryddet bort. Marius Veidahl, Ski, 11.mars av 7

5 REGNSKAP 2014 pr RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett 2014 Konto 3000 Andel fellesutgifter , , Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 764, , Andre inntekter 480,89 0 Sum inntekter , , Administrasjon 5 848, , Gaver , Møteutgifter/dugnad 338, , Strøm garasjer 6 194, , Kabel-TV , , Nyanskaffelser 1 462, , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 5 000, , Juridisk honorar , Kontorrekvisita 547, , Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, , Forsikring , , Diverse kostnader 1 450, , Dagbo 6 080, , Renteinntekter fra bank , , Bankgebyrer Finanskostnader 1,70 0 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) , ,00 BALANSE Eiendeler 1500 Kundefordringer 6 700, Diverse Fordringer , Kasse -0, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) , Bank Sum eiendeler ,82 Egenkapital og Gjeld 2000 Egenkapital , Årets resultat , Forskuddsbetalte fellesutgifter Annen kortsiktig gjeld 4 754,38 Sum Egenkapital og Gjeld ,82 5 av 7

6 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2015 Konto 3000 Andel fellesutgifter Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad Andre inntekter 0 Sum inntekter Administrasjon Gaver Møteutgifter/dugnad Strøm garasjer Kabel-TV Nyanskaffelser Vedlikehold Oppgradering uteområde Plenklipping/snøbrøyting/sand Containerleie Revisjonshonorar Juridisk honorar Kontorrekvisita Kontigent Huseiernes Landsforbund Forsikring Diverse kostnader Dagbo Renteinntekter fra bank Bankgebyrer Finanskostnader 0 Sum kostnader OVERSKUDD (UNDERSKUDD) av 7

7 INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN 2015 STYRET Lise Voldsdal (55F) Geir Trobe (47D) Stian Meum (51D) Øivind Kopperud (39A) Gunnar Kristoffersen (47A) Styreleder Kasserer VALGKOMITE Inger-Marie Gonsolt (43C) Mette Trobe (47D, ny) KONTAKTPERSON DAGBO + NETTSIDENE Anette Lund (45B) VELFERDSKOMITE Trine Berg Kopperud (39A) Helene Schjerpen (51D) Jorun Edvardsen (45D) Tone Barli (53D) Gunnhild Fivelstad (47C, ny) Leder REVISOR Kjell Kristiansen Ski, ] Mette Trobe og Inger-Marie Gonsolt DUGNADSKOMITE Øystein Arntsen (45D) Marius Veidahl (49C) Trond Jansen (45B) Anders Lie (37A) Rune Uttakleiv (53D, ny) Leder FASTSETTELSE AV KONTIGENT / FELLESUTGIFTER 2015 ( 6.2 i vedtektene) Etter vedtektsendring i 2013 besluttet vi at fellesutgiftene skal fastsettes hvert år i generalforsamlingen. Fellesutgiftene vil forbli uendret frem til endelige vedtak om økte økonomiske forpliktelser i forbindelse med garasjeutbyggingen blir vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. 7 av 7

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2010 4. Meddelelse av ansvarsfrihet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer