ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Nordby skole kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Nordby skole kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2006 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 09. mai 2007 Nordby skole kl

2 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått så nå skriver jeg igjen forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi har hatt et rolig driftsår men vi ser at vi er i starten i måten vi ser TV og hører på radio. Som jeg skrev for et år siden så har styret begynt å se på mulighetene for å få inn andre aktører, for eksempel Canal Digital eller GET, slik at vi får muligheter for å kunne opprettholde et TV-tilbud via kabelnettet, dette arbeidet har vi ikke kommet i mål ennå da det har vært en del endringer i aktørmarkedet. Men vi ser en klar tendens til økning av kostnader fremover, når overgangen til digital TV har gjort sitt inntog så er vi nok for små til å kunne klare den oppgradering av anlegget som da kreves. Når vi samtidig ser at måten man får inn TV signaler endres må vi ha alle muligheter åpne. Man ser jo nærmest et TV-mekka fra nettleseren. For eksempel nettstedene TvNoo (www.euchannels.net) og TVnor (www.tvnor.org) gir tilgang til tv-kanaler som normalt krever at man er tilknyttet et kabelnett eller har parabol. Vi kjenner ikke til om distribusjonen bryter Norsk lov, men fra et teknologimessig ståsted er dette meget interesant. Kvalitenten gir pr. i dag ikke i nærheten av det nivået for eksempel NRK Nett-TV eller TV2 Sumo gir i dag, men sannsynligheten for at kvaliteten blir bedre etter hvert er meget stor. Det som kreves er en god bredbåndslinje opp mot 2 Mb i hastighet, Best kvalitet får man når det er lik hastighet begge veier i og med at denne distribusjonsformen baserer seg på p2p-teknologi. Etter hvert som Media Center PC-ene gjør sitt inntog i stuene rundt omkring er dette mer og mer aktuelt. I dag kan man jo se for eksempel NRK når man vil fra nettet i meget god kvalitet. Vi har noen utfordringer fremover. Helt til slutt vil jeg rette en kjempestor takk til styremedlemmene og andre som har bidratt til driften i Jan Hovde Leder 2

3 3 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

4 Medlemmer 4 Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 216 medlemmer. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Arne Kvadsheim Arne Kleven Morten Pettersen 1. varamedlem: Roy Magne Erlandsen 2. varamedlem: Eva Holmgren Revisorer På generalforsamlingen i 2006 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomité På generalforsamlingen i 2006 ble det valgt følgende valgkomité: Leder: Komitemedlem: Marit Selman Rune Landrø Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 4 styremøter. 4

5 Tilbakemelding fra UES AS vedr. YRA BA Utbygging. Det har ikke vært lite utbygging i året som har gått. Betal-TV. Lite pågang av abonnenter. Vi arbeider med Canal Digital og Viasat kontinuerlig for og prøve og forbedre denne tjenesten. Service. Det har vært noen små utfall av signalene i året 2007, men stort sett har signalene vært stabile. Vi sliter fremdeles henging av enkelte kanaler. Utstyr for fjernbetjening av dette er innkjøpt og skal igangsettes våren Det er i løpet av 2006 montert galvanisk skille ved abonnent kabler. Dette er gjort for og forhindre jordfeil ved montering av nye LCD/plasma tv som har jordet stikk kontakt. Det er i 2006 montert inn overspenningsvern ved innmatingspunkter for matespenning til forsterkerne. Det er montert pilottonegenerator i hovedsentralen Denne skal hjelpe oss med og justere signalene utover linjene automatisk ved temperaturforandringer i luft og bakke.. Vi har hatt lite pågang av service, og ved de fleste tilfeller er det interne nettet i huset som er problemet. Vi anbefaler og ta kontakt hvis man ikke er fornøyd med bildekvaliteten slik at dette kan sjekkes opp og der hvor det er behov, gi et overslag for rehabilitering av det interne nettet. Husk at det kun er beregnet 2 antenne uttak pr. husstand og ved ytterligere uttak kan det hende at en intern linjeforsterker er nødvendig. bredbåndsbiten fungerer bra og har vært stabilt. Generelt. UES AS har forelagt styret et tilbud for oppgradering av hovedsentralen i form av filtrering pr. kanal. Dette gjør at vi får et bedre signal støy forhold som kreves av de nye LCD og plasma tv-ene. Det er startet sendinger med et nytt tv format som kalles HDTV. Dette er et system som har 5 ganger bedre oppløsning en dagens system. Dette vil gi en stor gevinst for de med store skjermer. 5

6 Kanal / frekvens-oversikt 6 Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens Infokanal K ,25 MHz K ,25 MHz K 08 K 09 K 10 K 11 K 12 KS 07( 86 ) KS 08( 87 ) KS 09( 88 ) KS 10( 89 ) KS 11( 90 ) KS 13( 92 ) KS 14( 93 ) KS 15( 94 ) KS 16( 95 ) KS 17( 96 ) KS 18( 97 ) KS 19( 98 ) KS 20( 99 ) 196,25 MHz 203,25 MHz 210,25 MHz 217,25 MHz 224,25 MHz 147,25 MHz 154,25 MHz 161,25 MHz 168,25 MHz 231,25 MHz 245,25 MHz 252,25 MHz 259,25 MHz 266,25 MHz 273,25 MHz 280,25 MHz 287,25 MHz 294,25 MHz Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Radio stasjoner: FM: MHz 6

7 7 Bestilling av digitalt betal-tv Ring UES AS på telefon , Nordby, den 31. desember april 2007 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) leder Arne Kvadsheim (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Morten Pettersen (sign.) Arne Kleven (sign.) 7

8 8 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA Onsdag 9. mai 2007 kl på Nordby skole Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2006 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2006 godkjennes". 8

9 3) Regnskap 2006 Saksordfører: kasserer 9 Antennelagets regnskap for 2006 er som følger: 9

10 10 10

11 11 11

12 12 Økonomirapport for YRA BA har vært et relativt rolig driftsår. Antall abonnenter har hold seg stabilt, tilgangen på bredbåndsabonnenter er forsatt ikke som ønsket. Laget hadde pr hadde laget 216 andelseiere på kabel-tv, en tilgang på 2 i forhold til Antall bredbånd abonnenter var 65, uendret. Styret valgte å investere i galvanisk skille på alle inntakskablene i 2006 for å unngå skader på anlegget og nye TV apparater og derfor måtte medlemskontingenten settes noe opp. Vi foreslår derfor å sette årets kontingent ned med kr i forhold til i fjor. Laget har i 2006 et driftsunderskudd på kr , bankinnskudd kr Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer 12

13 Revisjonsberetning for antennelagets regnskap for

14 14 Alt i Regnskap AS Rælingen, 8/5-07 KOMMENTARER FRA REVISOR Avst skjema for mva: Summen av alle 3xxx kti er forskuddsfakturert kr = som er beløp i salg i avstemmingsskjemaet. Så vidt jeg har oversikt over er det ingen salgsinntekter som er avg fri. Saldobalansen inneholder ikke nødvendigvis tekst som gir informasjon om kontoen er avgiftpliktig eller avgiftsfri. Dette er knyttet opp mot kontoene i systemet. Årsoppgave : Begge årsoppgaver er vedlagt. Hovedoppgaven ligger bak Endringsoppgaven. Jeg anser det ikke som nødvendig å bruke tid på å sette opp avstemmingsskjema når det kun er en lønnkjøring og beløpet kun er kr Det er ikke Skattetrekkskonto, da det ikke trekkes skatt. Jeg har ingen kommentar til kontingentkostnaden. Annet enn at det er mye arbeid som ligger her. Det skal også betales for porto/konvolutter og fakturablanketter. Revisor kan be om mer info fra regnskapet om nødvendig. Skal notere at hovedbok skrives neste gang. UES. Når formalkravene ikke er i orden sjekkes informasjonen i Brønnøysundregistrene. Er det fortsatt ikke i orden, tas kontakt med leverandør. Med hilsen Maryann Huse Autorisert Regnskapsfører 14

15 15 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Regnskap for 2006 godkjennes". 15

16 4) Årsavgift 2007 Saksordfører: kasserer 16 Styret foreslår en årsavgift på kr 2 400,- pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Antennelages årsavgift for 2007 er kr 2 400,- pr. husstand. 16

17 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer 17 Inntektsgrunnlaget er 216 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Styrets forslag til rammebudsjett for 2007 er: Driftsresultat for Ytre Rælingen Antennelag BA, 2006 Inntekter Budsjett 2006 Reelt 2006 eks mva KabelTv Bredbånd Budsjett 2007 Driftsinntekter Salgsinntekter , , , Bredbånd , , , , Kabel-TV , , , , Telefoni 0,00 0, , Tilknytningsavgifter 15000, , , , Annen driftsrelatert inntekt 3000,00 0,00 0,00 0,00 Finansinntekter 5000, , , Renteinntekter 200,00 176,99 110,00 66,99 200, Purregebyr 5000, , , , , Renteinntekter, kunde 0,00 916,65 500,00 416, ,00 Sum , , , , ,00 Utgifter Budsjett 2006 Reelt 2006 KabelTv Bredbånd Budsjett 2007 Driftskostnader Varekostnader 0,00 85,00 0, Frakt, toll og spedisjon 0,00 85,00 85,00 0,00 Lønnskostnader 29500, , , Fri årsavgift 12500, , , , Godtgjørelse styre 12000, , , , Arbeidsgiveravgift 5000, , , ,50 Avskrivninger, varige driftsmidler , , , Avskrivning teknisk utstyr 32543, , , , Innkjøp, teknisk utstyr , , , , Leiefinansiert investering, bredbånd 65000, , , ,00 Annen driftskostnader , , , Linjeleie , , , , Vedlikehold , , , , , Kundesupport og drift, bredbånd 55000, , , , Serviceavgift 35000, , , , Revisjons- og regnskapshonorar 16218, , , , Honorar kontingentinnkreving 35000, , , , , Kanalavgift mva pliktig , , , , Musikk og tonoavgifter, ikke mva pliktig 30000, , , , Kringkastingsavgift 2000, , , , Datakostnader, programvare 524,06 524, , Trykksaker 500,00 188,80 188,8 500, Annen kontorkostnad 2000,00 818,00 818, , Telefon 1500, , , , Porto 2000,00 520,80 520,80 500, Øreavrunding 61,89 61,89 0, Diverse kostnader 8807, ,00 0, Kampanje, bredbånd 5000, , , , Medlemskontingent 2080, , , , Forsikringspremier 20000, , , , Bank og kortgebyr 2000, , , ,00 Finanskostnader 0,00 250,00 250, Rentekostnader 0,00 250,00 250,00 250,00 Sum , , , , ,50 Resultat 2006 Resultat 2006 Resultat 2006 Resultat 2006 Budsjett 2007 Inntekter , , , ,00 Utgifter , , , ,50 Resultat , , , ,50 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett for 2007 godkjennes". 6) Godtgjørelse for 2007 Saksordfører: Arne Kleven For 2007 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; - til styrets medlemmer, totalt kr ,- 17

18 18 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2007 godkjennes". 7) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 18

19 8) Valg Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder VALG På generalforsamlingen 2007 står følgende tillitsvalgte på valg: Leder for 2 år Sekretær for 2 år Ett styremedlem for 2 år 2 varamedlemmer for 1 år 2 revisorer for 1 år Valgkomiteen tillater seg å fremme følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder 2 ÅR Gjenvalg på Jan Hovde SEKRETÆR 2 ÅR Odd-Henning Mossige STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Gjenvalg Arne Kleven 1. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Gjenvalg Roy Magne Erlandsen 2. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Jan Ståle Trondsen 2 REVISORER FOR 1 ÅR Ninka Dalsgaard Nielsen og Kai Molden. Ytre Rælingen, I valgkomiteen Marit Selman Sign. Rune Landrø Sign. 19

20 9.2 Valg av valgkomite for 2007 etter forslag fra styret: Saksordfører: Leder 20 I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Marit Selman Rune Landrø Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Arne Kvadsheim Arne Kvadsheim gis fullmakt til å finne komitemedlem eventuelt også leder for valgkomite. Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 22. april 2007 Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) Leder 20

21 21 YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Styrets leder: Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2005 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 01. juni 2006 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 Lederen har ordet Så skriver jeg igjen forordet til årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA 2012 Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag SA har hatt et rolig arbeidsår for styret da det nå bare er rutine saker som gjøres, med innsending av

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole 1 Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole Agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer