Innkalling til generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling"

Transkript

1 De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag 1.1 Valg av møteleder 1.2 Opptak av navnefortegnelse 1.3 Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen 1.4 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 7.{} Års&rer*tmåmg fur 2#X.å :å"(} Årsoppgjøret20tr Regnskapet for Revisors beretning 3.3 Fastsettelse av årskontingent for foreslås uendret 3.4 Fastsettelse av honorar til styre og revisor - økes fra kr kr S Mottatte fox"slag fra rmedlermnxeåle ttg s[yx"et 4.1 Forslag til endring av vedtektenes 1 fra Solbakklia Borettslag: - Forslaget er at «til rimelige prisen» strykes, slik at ny tekst i 1 blir: «Formålet med De Eldres Boligspareklubb i Bydel 13 er å skaffe tilveie gode og praktiske boliger for klubbens medlemmer ordnet i borettslag.» 4.2 Forslag fra Solbakklia Borettslag om endring av vedtektenes 4, 1. ledd: «Medlemskap gir rett til bolig i de bygg klubben skaffer fra den datoen medlemmet fyller 60 år.>t Endres til: «Medlemskap gir rett til bolig i de bygg klubben skaffer fra den datoen medlemmet fyller 55 år.» 4.3 Forslag fra Solbakklia Borettslag om endring av vedtektenes 8, 2. ledd: <<Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innsendt skriftlig tilstyret innen utgangen av mars.» Foreslått tilføyelse: «rmedlemmene skal vansles om dette senest {4 dager iforkant»

2 De eldres boligspareklubb bydel 4.4 Forslag fra Anne A. Fjeldberg om tilføyelse/endring av vedtektenes 2, 1. ledd. 2. KRAV TIL MEDLEMSKAP «Både ektepar/samboere og enslige kan bli medlemmer av De Eldres Boligspareklubb i Bydel 13. Vilkårene for medlemskap er at enslige eller minst en av ektefellene/samboerne har fylt 40 år. Overføringen av medlemskap kan bare skje mellom ektefeller / samboere. Ektefeller / samboere som skilles skal begge ha rett til opparbeidet ansiennitet.>» Ønsket tilføyelse: «Ansiennitet kan overføres/alves efter nærmere regler» - Hvis det blir flertall for dette forslaget (alminnelig flertall) må nærmere retningslinjer utformes og evt. stemmes over på neste års generalforsamling. Forslagstiller vil informere nærmere om dette. 4.5 S releder i Solbakklia Borettslag ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til om DES - klubbens s re hadde mandat til å stoppe utlysning av leiligheter som følge av at deres vedtektsendring ikke ble godkjent. Bakqrunn: I ekstraordinær generalforsamling ble endring av vedtektenes 5 <<Fastseftelse av pris» vedtatt. Dette vedtaket forutsatte at begge de tilknyttede borettslags vedtekter skulle endres tilsvarende. I Solbakklia borettslag ble saken behandlet på ordinær generalforsamling 2014, og da ble kun deler av vedtektsendringen vedtatt. Solbakklia brl. vedtekter 1.2 lyder følgende: «Solbakklia borettslag er tilknyttet De Eldres Boligspareklubb i bydel 13 og bundet av den målsetning som er tilsiktet ved Boligspareklubbens vedtekter. Endringer i borettslagets vedteffier som berører disse forhold er ikke gyldige uten samtykke av Boligspareklubben» Styret i DES Østensjø besluttet at vedtektsendringen til Solbakklia blr.'s 4 ikke kunne godkjennes, da vedtektene i DES Ø og Solbakklia må være likelydende vedr. prisfastsettelse. Styret i DES Ø. foreslo da at enten måtte DES Ø. endre sine vedtekter på en generalforsamling, eller så måtte Solbakklia brl. ha en ny generalforsamling og vedta at hele DES ø. sin prisfastsettelsesvedtekt kommer inn i deres vedtekter slik at de er likelydende. Omsetningen av leiligheter i Solbakklia Borettslag ble stoppet inntil det forelå en plan for å få likelydende prisfastsettelsesvedtekter i DES Østensjø og Solbakklia Borettslag. Saken ble løst ved at Solbakklia br!. avholdt en ekstraordinær generalforsamling og sørget for at vedtektene nå er likelydende. I denne perioden var det en leilighet som var klar for salg, men den ble ikke forsinket i salgsprosessen.

3 De eldres botigspareklubb bydel l-3. Østensiø 5.0 Vatg 5.1 Følgende ikke På valg: Styremedlem: Mona Wahlgren, Solbakklia borettslag 5.2 Følgende På valg: Leder: Morten Bjerke tar ikke gjenvalg Nestleder: Tone Fridheim tar ikke gjenvalg Sekretær: Grete N. Throndsen tar ikke gjenvalg 5.3 Valgkomite bestående av Tone Fridheim og Morten Bjerke foreslår følgende personer: S releder for 1 år: - - Ole Martin Løkkeberg, Mellombølgen 36, 1157 Oslo Styremedlemmer for 2 år: Mette strømberg Hansen, Garderåsen Terrasse 7, 1900 Fetsund - Karin Synnes, Østbyfaret 21 S, 0687 Oslo - Representant for styret i Østbygrenda borettslag? Varamedlemmer for 1 år: - Arne Christiansen, Ulsrudfaret 16, 0687 Oslo - Per Sætre, Ulsrudfaret 9, 0687 Oslo 5.4 Valg av revisor: NN Vel møtt til generalforsamling! Oslo, DES Østensjø/ styret

4 De eldres boligspareklubb bydel Styrets årsberetning for' 2OL4 Generalforsamlingen i 2014 ble avholdt på Oppsal Samfunnshus. Styrets sammensetning har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Morten Bjerke Tone Fridheim også kasserer lra Ann Marie Nordahl til Grete N. Throndsen Østbygrenda Brl Mona Wahlgren Solbakklia Brl Varamedlemmer for 1 år: lnger Hagaas (trakk seg etter å ha vært styremedlem en kort periode) Styret har fra 1. juli 2014 manglet et styremedlem og 2 varamedlemmer Styremøter Det er i løpet av 2014 avholdt 7 styremøter Ontsetning av leiligheter Det ble i2014 omsatt 3 3-roms leiligheter isolbakklia Borettslag Alle ble solgt til takst i henhold til vedtektenes 5. Østmarkveien 21 C, med tilhørende garasjeplass/ kr (72 m2) kjøper ansiennitet kjøper ansiennitet kjøper ansiennitet Østmarkveien 19 D / kr (63 m2) Østmarkveien 15 H I kr (72 m 2) I Østbygrenda Borettslag ble det omsatt 3 3-roms leiligheter og en 2-roms: kr / ) (3-roms, 67 m2) via megler - fra kjøpsdato Østbyfaret 21 S / kr (3-roms, 67 m2) via megter - fra kjøpsdato Østbyfaret 21 B / kr (2-roms, 58 m2) kjøper ansiennitet Østbyfaret 21 s / Rr (3-roms, 67 m2) kjøper ansiennitet Østbyfaret 21 M I Årsoppgiøre t?o14 Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisor Arsoppgjøret for 2014 viser et overskudd på kr 6 640,56 Medlenrstall Medlemslisten pr viser 239 medlemmer Det var pr , 6 ubetalte medlemskontingenter Styret i DES Østensjø (De eldres boligspareklubb, bydel 13 Østensjø),3nt frld {vt,,,, Tone Fridheim W*

5 DES-klubben Østensjø- Bydel 13 DES. REGNSKAP PR 3I.I2.I4 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Inntekter: Kontingent , ,- Renter 1.718, ,20 Eierskiftegebyr 6.880" Sum inntekter , ,20 Utgifter: Honorar, styret og revisor Kopiering Leie lokaler Kontonekvisita, div. matr. Porto Bankgebyr Utgifter til generalforsamling Honorater o g konsulenttj enester 1.367, - i0,695,90 250,61 DES- klubben Norse , , ,- 500, ,- Sum utgifter ,51 Resultat Eiendeler/balanse: , ,56 Utestående kontingent Brukskonto Plasserineskonto Sum eiendeler (1) 1s.080, , , ,- 12,457,99 584,50 0, , , ,- 0, , , i 74 t02.266, ,89 Egenkapital: , ,89 Saldo pr : Endring: Saldo pr Brukskonto , , ,15 Plasserineskonto: Resultat , , ,89 Note ( I ): Revisorhonorar I 500,- med her, var med i «Honorarer og konsulenttjenester» i Oslo.27 april 2015 *MWa a rete N. Throndsen

6 Til årsmøtet i DES-klubben Østensjø Revisj onsberetning 20 4 Jeg har giennomgått regnskapet for perioden I L Revisjonen omfatter fullstendig bilagskontroll av inntekter og utgifter, samt kontroll av saldi på bankkonto. Resultatet viser et overskudd på kr 6 640,56 Jeg anbefaler at det framlagte regnskap godkjennes Oslo, 29. april20ls cø" t1,/,- Ola Hollum

7 De eldres boligspareklubb bydel L3, ØstensiØ NAVNESEDDEL LEVERES INN PA GENERALFORSAMLINGEN {5. BRUK STORE BOKSTAVER Medlem: I Fullmektig: I Jeg gir fullmakt til:

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer