Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR

2 Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl Godkjenning av saksliste 2 Godkjenning av innkallingen 3 Registrering av representanter 4 Valg av referent og to til å undertegne protokollen 5 Årsmelding - Regnskap - Revisjonsberetning 6 Budsjett for kommende år Kaffepause 7 Valgkomiteens forslag til valg 8 Valg - Valg av representanter til styret - Valg av revisor. 9 Valg av valgkomité til neste år. Fem stk som velges av de fremmøtte. 10 Valg av ordfører i representantskapet til neste år. For Samfunnshuset A/L NB!! HUSK FULLMAKT For alle andelsrepresentantene i ditt lag. Margret Hagerup

3 ÅRSMØTE SAMFUNNSHUSET A/L KVERNALAND Det innkalles til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset A/L Kvernaland. Torsdag 17. mars 2011, kl i Storsalen på Samfunnshuset Til behandling foreligger: - Saker i følge vedtekter Forslag som ønskes behandlet må være skriftlige og være styret i hende senest 10. mars VALGMØTE PÅ B-ANDELER Det innkalles til valgmøte for B- andeler (private og personlige andeler). Torsdag 17. mars 2011, kl i Storsalen på Samfunnshuset Til behandling: - Valg av B- andelseiernes representanter til representantskapet. For Samfunnshuset Margret Hagerup Frøylandsveien Kvernaland Årsrapporten vil være tilgjengelig på våre nettsider fra 8. mars 2011

4 SAMFUNNSHUSET A/L KVERNALANDs ÅRSMELDING 2010 Styret har bestått av: Margret Hagerup Formann Hans Erik Hjellestad Nestleder Elisabeth Kverneland Kasserer - ikke på valg Astrid Rugland Sekretær - ikke på valg Synnøve Hillesvik Styremedlem Sigve Grødem 1. Varamann Aina Aardal 2. Varamann Dag Morten Gundersen 3. Varamann Revisor: Arild Tore Aasland Valgkomitè: Aksel Kverneland Per Håland Bengt Tjessem Ester Haugland Ordstyrer i representantskapet: Ole J. Nordahl STYRET Styret har hatt 6 ordinære møter i 2010, i tillegg til diverse arbeidsmøter. UTLEIEVIRKSOMHETEN I 2010 har Frode Hagerup fungert som utleieansvarlig. FASTE LEIETAKERE Følgende faste leietakere på kontrakt: Time Sparebank fra Pensjonisten, fra Hår Frisør AS fra Kvernhuset1913 fra Kvernhuset 1913 Smiå ( i tannlege Bryn Kvernelands rom) fra Kvernaland Tannlegesenter AS fra Planeten fra GENERELT OM UTLEIEPRISER Det ble foretatt en indeksregulering av alle leietakerne i Leien kommer ikke til å reguleres i De totale inntektene for året, de faste og variable, var på kr ,-

5 UTLEIESTATISTIKK VEDLIKEHOLD - Vindusvask ute og inne ble i vår og høst utført av Pensjonisten i henhold til leieavtale - Pensjonisten har også hatt en opprydning av uteområdene før 17. mai - Niendetrinnet på FUS hadde en opprydning i bedene - Drensrøret i ånå ble rensket - Takrennene ble rensket Styret takker alle involverte for innsatsen i DUGNADSLAG Det er i løpet av året besluttet at vi i 2011 kun skal tilby dugnadslag til arrangementer med et visst antall gjester. Dette vil være en sak som vurderes individuelt. Det settes en fast kuvertpris for servering, i tillegg til en egen for opprydning, som vil være gjeldende i KOKK Vi har også i år hatt fast kokk på huset til våre arrangementer. FORSIKRING Total forsikringssum på huset året 2010, bygning fullverdi, er: kr ,- Innbo satt til: kr ,- I tillegg er det tegnet yrkesskadeforsikring på kokk, vaskehjelp og tilfeldige servitører. NYE MEDLEMMER / ANDELER Ingen nye medlemmer med andeler dette året. INVESTERINGER / INNKJØP - 10 Runde bord Bankettstoler - Musikkanlegg

6 Styret vil benytte anledningen til å oppfordre andelseierne til å vurdere videre fremtid for Samfunnshuset på Kvernaland. Styret opplever en nedgang i utleie, samtidig som utleiealternativene blir stadig flere. Det har det siste året ikke vært lett for styret å drifte samfunnshuset. Styret har forsøkt å utføre de løpende vedlikeholdsoppgavene som har vært nødvendige, i tillegg til at en har prøvd å se lenger fremover, på større vedlikeholdsoppgaver som ligger foran oss i nær fremtid. Dette er kostbare oppgaver, som vil kreve planlegging og tid. Det er dermed viktig at andelseierne, nå og i perioden fremover, involverer seg i større grad, og er med og peker ut kursen videre. Kvernaland, 07. mars for styret i Samfunnshuset A/L Kvernaland... Margret Hagerup Formann

7 Regnskap2010 Budsjett2010 Inntekter 3600 Leieinntekterfaste Leieinntekterandre InntekterSum Driftskostnader 4000 Varertilutleiearrangement (129690) (100000) 4010 Innkjøpdiversesmåutstyr (1605) (20000) 4050 Innkjøpdiversesmåutstyr (2832) DriftskostnaderSum (134126) (120000) Lønn 5000 Lønntilansatte (84360) (105000) 5050 Feriepenger (10122) 5400 Arbeidsgiveravgift (14950) 5920 Forsikringeransatte (3306) LønnSum (112378) (105000) Andrekostnader 6000 Avskriving (55000) (55000) 6200 Strøm/vann/kloakk (203590) (130000) 6360 Renhold/renovasjon/vask (58934) (50000) 6540 Inventar/utstyr/maskier (93802) (25000) 6600 Rep./vedl.hbygn/anlegg (81305) (60000) 6620 Rep./vedl.h (4828) utstyr/mask/inven 6700 Regnskap/revisjon (17156) 6800 Kontorhold (4002) (25000) 6860 Møteutgifter (2040) 6900 Telefon/internett (12860) 6940 Porto (1652) 7320 Reklame/annonseretc. (28613) 7500 Forsikringerbygg/anlegg (54790) (63100) 7700 Bank ogkortgebyr (79) 7790 Andredriftskostnader (2157) (55000) 8190 Andrefinanskostnader (4) AndrekostnaderSum (620810) (463100) Finanskostnader 8190 Andrefinanskostnader FinanskostnaderSum Resultat (46378) 18900

8 Balanse: Balanse Eiendeler Bygningsmasse , ,00 Ventilasjonsanlegg , , Bank , , Bank skattetrekk 2 964, , Bank sparekonto , ,61 Sum eiendeler , ,54 Gjeld og egenkapital Andelskapital innbetalt , ,00 Egenkapital opptjent , ,13 Resultat ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,13 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld (feriepenger/skatt/aga 7 252, ,19 Annen kortsiktig gjeld (til leverandører) , ,22 Sum kortsiktig gjeld , ,41 Sum gjeld og egenkapital , ,54

9 BUDSJETT Leieinntekter faste Leieinntekter andre Sum Inntekter Varer til utleiearrangement Innkjøp diverse småutstyr Sum varekost Bruttofortjeneste Lønn til ansatte Feriepenger Arbeidsgiveravgift Forsikringer ansatte Sum lønnskostnader Avskriving Strøm/vann/kloakk Renhold/renovasjon/vask Inventar/utstyr/maskier Rep./vedl.h bygn/anlegg Rep./vedl.h utstyr/mask/inven Regnskap/revisjon Kontorhold Møteutgifter Telefon/internett Porto Reklame/annonser etc Forsikringer bygg/anlegg Bank- og kortgebyr Andre driftskostnader Sum driftskostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader 3000 RESULTAT 23178

10 Følgende lag og organisasjoner sine andeler pr.febr Samfunnshuset A/L Kvernaland. FrøylandUngdomslag 644 andeler gir 5repr. KvernelandRødeKorshj.k. 231 " " 5 " Frøy4H 102 " " 5 " FrøylandIdrettslag 101 " " 5 " FrøylandSkulekorps 101 " " 5 " Pensjonisten NKS 193 " " 5 " FellesforbundetJærenavd " " 4 " TimeBondekvinnelag 89 " " 4 " TimeBygdeungdomslag 51 " " 3 " TimeBondelag 50 " " 2 " Kverneland1.NSF. 25 " " 1 " FrøylandSkulekor 25 " " 1 " AmbulansensVenner 15 " " 1 " KvernelandBridgeklubb 10 " " 1 " KvinneogFamilieforbund,Kv.land 9 " " 1 " KvernelandRockeklubb(Venom) 5 " " 1 " KalbergSkogenVellag(Skogly) 5 " " 1 " FrøysangBlandakor 5 " " 1 " Frøyland OrstadKyrkjelyd 5 " " 1 " Orstad/ØksnevadVel. 2 " " 1 " A Andeler(lag)ialt1768 "girtotalt 53repr. B Andeler(private)ialt? " " 15 "

11 SamletantallrepresentanterpåårsmøteirepresentantskapetA+B=68repr. Ref.vedtektermå2/3avrepresentanteneværerepresentertmedfullmaktellertilstedeforat representantskapetskalværebesluttningsdyktig. Minimum68x2/3=45repr. SamfunnshusetA/L MargretHagerup formann

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010 Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010 Tirsdag 2. februar 2010 Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo kl 1900 Viser til innkallingen til årsmøte som ble sendt ut uke 2. Her følger saksdokumenter

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det.

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det. Leirsund: 27.12.2008 Innkalling til ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 18.03.2009 Klokken: 19.00 INNKALLING og DAGSORDEN Leirsund Velforenings årsmøte 18.03.2009 Sak 1 Sak 2 Sak

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 Torsdag 19. mars kl 18.00 i Brugsløa, Mølleparken 1 Saksliste: ÅRSMØTE i TAU BÅTFORENING - 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to til å skrive

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40. for. driftsåret 2008

Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40. for. driftsåret 2008 Duesvei 40 Sameiet Duesvei 40 4023 Stavanger Innkalling til Årsmøte for sameiet Duesvei 40 for driftsåret 2008 Det innkalles til Årsmøte for sameiet Duesvei 40 den 24.03.09 kl 19:00 i tilfluktsrommet.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer