ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2005 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 01. juni 2006 Åsvang Samfunnshus kl

2 2 Lederen har ordet Så skriver jeg igjen forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi er nå inne i et år som ser ut til å bli avgjørende på hvordan driften av antennelaget kommer til å bli fremover. Styret har begynt å se på muligheten for å få inn andre aktører, for eksempel Canal Digital eller UPC, slik at vi får avdekket hvilke muligheter vi har for å kunne opprettholde et TV-tilbud via kabelnettet. Vi ser en klar tendens til økning av kostnader fremover, blant annet på grunn av det faktum at kabelnettet begynner å bli godt over 10 år gammelt. Det gjør ikke situasjonen lettere, at vi alt nå får reell konkurranse på bredbånds-tv og nye tjenester via Internett. I dag kan man få tilgang til over 650 TV-kanaler via bredbånd for kr. 498,- pr. år. En slik konkurranse vil vi se mer og mer av etter hvert som Media Center PC-ene gjør sitt inntog i stuene rundt omkring. Vi ser en økning av feil på kabler i nettet og dette fordeler seg jevnt utover nettet både på Fjellstadsiden og på Enga/Berget. Jeg nevner dette fordi noen tror det er forskjell mellom nettet på Fjellstad og nettet på Enga/Berget. Det er ikke noen slike forskjeller, og vi kan heller ikke forutse hvor det dukker opp feil. Vi har bare sett at vi har en økning som medfører større kostnader. Videre har vi et ansvar for å ivareta sikkerheten i nettet. Her tenker jeg spesielt på mulig brannrisikoen pga jordfeil/flat-tv-er tilknyttet antenneanlegget. Styret har tatt et ansvar for å hinde den type feil, noe dere vil se når vi legger frem budsjettet for Det har kommet nye forskifter for kabelnettet nå i vår nettopp p.g.a denne problematikken. I fjor skrev jeg at vi ser på muligheten som Visat skulle komme med. Denne skulle gjøre det mulig for deg som sluttbruker i nettet å få en en set-top-boks hjemme og så å velge for eksempel Viasat Digitalpakke. Dessverre har ikke denne muligheten blitt tilgjengelig fra Viasat. Dermed får vi ikke gort om grunnpakken, slik vi helst ville ha gjort, for å kunne tilby en mer skreddersydd løsning for den enkelte abonnent. Som man ser står utfordringene i kø, og jeg vil helt til slutt rette en kjempestor takk til styremedlemmene og andre som har bidratt til driften i Jan Hovde Leder 2

3 3 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

4 4 Medlemmer Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 214 medlemmer. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Arne Kvadsheim Arne Kleven Rune Landrø 1. varamedlem: Roy Magne Erlandsen 2. varamedlem: Eva Holmgren Revisorer På generalforsamlingen i 2005 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomité På generalforsamlingen i 2005 ble det valgt følgende valgkomité: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 3 styremøter. 4

5 5 Tilbakemelding fra UES AS vedr. YRAL BA Utbygging Det har vært noe utbygging i nedre del av Nordbyvn. i året som har gått. Betal-TV Systemet QAM fra Canal Digital fungerer greit. Det er lite pågang av abonnenter og ikke noen forespørsler om utvidet programpakker for denne type tjenester. Service Det har ikke vært noen større utfall av signalene i Svensk 1 og 2 er lagt om til digitalt mottak fra parabol. Dette fungerer fint. Vi sliter med henging av enkelte kanaler. Dette gjelder de kanalene hvor vi har fått låne utstyr av Canal Digital for mottak. Utstyr for fjernbetjening av resetting av dette utstyret regnes med å bli montert i Det er rettet på noen defekte inntakskabler, men utover dette har nettet fungert stort sett greit. I forbindelse med innlemming av bredbånd på nettet har dette gitt oss muligheten til å fjernkontrollere kvaliteten på både kabel-tv- og bredbåndsignalene ved nettet. Vi arbeider med et prosjekt for dette og håper å ha dette klart i løpet av sommeren Dette vil gi oss muligheten til og oppdage feil ved nettet føre dette blir synlig for abonnenten. Det viser som tidligere år at under ekstreme værforhold må vi påregne defekte signaler ved terrestriske antenner. Dette gjelder Sverige 4 og TV Romerike. Det vært noen avgravinger av kabler, defekte kabler og avgrenere. Dette er rettet på etter hvert som det er meldt. Vi har hatt noen tilbakemeldinger som skyldes jordfeil. Problemet er løst ved å sette inn et galvanisk skille ved disse tilkoblingene. Det viser seg at vi ved bruk av PC og LCD/Plasma-mottaksenheter har fått et nytt problem med jordfeil i og med at disse produktene er jordet. Dette kan løses ved å benytte et galvanisk skille ved apparatskabelen på disse produktene. Vi vil komme med nærmere info om dette når leveringen av slike kabler er klare. DR 1 har fungert som rullerende kanal. Samarbeidet med Norinett ved bredbåndsbiten fungerer veldig bra. Generelt Det er startet sendinger med et nytt tv format som kalles HDTV. Dette er et system som har 5 ganger bedre oppløsning en dagens system. Dette vil gi en stor gevinst for de med store skjermer. Vi vil følge med på denne utviklingen og regner med at dette vil bli lagt om i fremtiden Ulsletten Elektro Service AS 5

6 6 Tilbakemelding fra Norinett vedr. YRAL BA har vært ett år med færre problemer og utfordringer enn tidligere. Dette har medvirket til at nettet har vært mer stabilt. De feilene og problemene vi har hatt i 2005, har stort sett vært på TV-siden i forbindelse med selve kabelnettet, og ikke på internett/nettverk/server-siden. Her har vi samarbeidet godt med UES A/S for å få løst problemene. Fremtid Fremover ser vi på nye utfordringer og nye tjenester som vi kan tilby. Det skjer mye spennende i bredbånd-hverdagen og nye muligheter og tjenester dukker stadig opp. Vi følger fortløpende med og ser hva som dukker opp av nyheter for å se om det er noe vi kan bruke og tilby. -Geir Ole Christiansen for Norinett. 6

7 7 Kanal / frekvens-oversikt Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens Infokanal K ,25 MHz K ,25 MHz K 08 K 09 K 10 K 11 K 12 KS 07( 86 ) KS 08( 87 ) KS 09( 88 ) KS 10( 89 ) KS 11( 90 ) KS 13( 92 ) KS 14( 93 ) KS 15( 94 ) KS 16( 95 ) KS 17( 96 ) KS 18( 97 ) 196,25 MHz 203,25 MHz 210,25 MHz 217,25 MHz 224,25 MHz 147,25 MHz 154,25 MHz 161,25 MHz 168,25 MHz 231,25 MHz 245,25 MHz 252,25 MHz 259,25 MHz 266,25 MHz 273,25 MHz 280,25 MHz Digitalt betal-tv Radio stasjoner: FM MHz Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv Digitalt betal-tv 7

8 8 Bestilling av digitalt betal-tv Du har 2 muligheter: Ring UES AS på telefon , Ta kontakt med leder Vi har digitale dekodere på lager for rask levering! Nordby, den 31. desember juni 2006 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) leder Arne Kvadsheim (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Rune Landrø (sign.) Arne Kleven (sign.) 8

9 9 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA Torsdag 01. juni 2006 kl på Åsvang Samfunnshus Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2005 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2005 godkjennes". 9

10 10 3) Regnskap 2005 Saksordfører: kasserer Antennelagets regnskap for 2005 er som følger: 10

11 11 Økonomirapport for YRA BA har vært et relativt rolig driftsår. Antall abonnenter har hold seg stabilt, tilgangen på bredbåndsabonnenter har ikke vært så stor som ønsket. Laget har i 2005 et driftsunderskudd på ca. kr og leverandørgjeld pr på kr , bankinnskudd kr De største kostnadene er kanalavgifter til Canal Digital og Viasat i tillegg til linjeleie til Rælingen kommune. Det er vanskelig for et så lite lag å bli veldig kostnadseffektive da det er få å fordele kostnadene på. Jeg mener styret må vurdere tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene uten å øke medlemskostnadene. Laget hadde pr andelseiere på kabel-tv, en nedgang på 2 i forhold til Antall bredbåndabonnenter var 65. Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer 11

12 12 Revisjonsberetning for antennelagets regnskap for 2005 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Regnskap for 2005 godkjennes". 12

13 13 4) Årsavgift 2006 Saksordfører: kasserer Styret foreslår en årsavgift på kr 2 500,- pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Antennelages årsavgift for 2006 er kr 2 500,- pr. husstand. 13

14 14 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer Inntektsgrunnlaget er 216 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Styrets forslag til rammebudsjett for 2006 er: Inntekter Reelt 2005 Budsjettert Budsjett Avgifter , , , Årsavgifter , , , Tilknytningsavgifter 5000, , , Bredbånd , , , Andre avgifter 0,00 0,00 0, Andre inntekter 8169, , , Gebyr 5630,00 0, , Rente 89,00 500,00 200, Annet 2450, , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Reelt 2005 Budsjettert Budsjett Adm. Utgifter 38349, , , Kontor 1669, , , Møteutgifter 0,00 0,00 0, Annen finanskostnad 1739, , , Telefon 1083, , , Møte, kurs 1238, , , Faktureringskostnader 32619, , , Provisjonskostnader 0,00 500, Trykksaker 500,00 500, Reiser 1000, , Bevilgninger 22500, , , Styrehonorarer 12000, , , Frie årsavgifter, (5 pers * 10500, , ,00 kr.2100,00) 215 Forsikringer 15402, , , Forsikringer 15402, , , Medlemsvgift 2900, , , FKF medlemsavgift 2080, , , NRK 820,35 0, , Skatt og omsetningsavgift 7367, , , Mva 4273, , Arbeidsgiveravg. 3094, , , Kabelnettavgifter , , , Norwaco 27561, , , Telenor-Vision , , , ViaSat AS 65792, , , Linjeleie, bredbånd , , , Linjeleie , , , Vedlikehold/utstyrsoppgradering , , , Vedlikehold , , , Serviceavgift, kabelanlegg 31713, , ,00 14

15 Serviceavgift, bredbånd 50300, , , Investeringer / kapitalkostnader , , , Investeringer 44202, , , Investeringer, bredbånd 31875, , Leiefinansiert investering, 62531, , ,00 bredbånd 7395 Kampanje, bredbånd 7810, , ,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett for 2006 godkjennes". 6) Godtgjørelse for 2006 Saksordfører: Arne Kleven For 2004 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; - til styrets medlemmer, totalt kr ,- Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2006 godkjennes". 7) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 15

16 16 8) Valg 8.1 Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder VALG På generalforsamlingen 2004 står følgende tillitsvalgte på valg: Kasserer for 2 år Sekretær for 2 år Ett styremedlem for 2 år 2 varamedlemmer for 1 år 2 revisorer for 1 år Valgkomiteen tillater seg å fremme følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: KASSERER 2 ÅR Gjenvalg på Gunnar Pedersen, Berget SEKRETÆR 2 ÅR Gjenvalg på Arne Kvadsheim, Fjellstad STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Morten Pettersen, Fjellstad 1. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Gjenvalg Roy Magne Erlandsen 2. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Gjenvalg Eva Holmgren, Enga 2 REVISORER FOR 1 ÅR Gjenvalg på Terje Fjelland, Fjellstad og Terje Mavåg, Nordbydalen Ytre Rælingen, I valgkomiteen Morten Pettersen Sign. Marit Selman Sign. 16

17 Valg av valgkomite for 2006 etter forslag fra styret: Saksordfører: Leder I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Marit Selman Rune Landrø Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 01. juni 2006 Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) Leder 17

18 18 YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Styrets leder: Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det.

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det. Leirsund: 27.12.2008 Innkalling til ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 18.03.2009 Klokken: 19.00 INNKALLING og DAGSORDEN Leirsund Velforenings årsmøte 18.03.2009 Sak 1 Sak 2 Sak

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE onsdag

Detaljer