ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl

2 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi er inne i et år som blir spennede angående hvordan vi kommer til å motta TV/radio signaler fremover. Det snakkes om DAB radio og digitalt mottak av TV signaler via vanlig antenne. Alt dette er ting som kommer, og det kommer fort. Det første vi kommer til å gjøre er å legge om til digitalt mottak av de få TV kanaler vi mottar med vanlig antenne, når disse kanalene legges om til digitalt mottak. Dette vil bedre kvaliteten på disse kanalene slik at de kommer på høyde med de kanalene vi mottar digitalt via satellitt. Vi ser også på muligheten som Visat kommer med. Dette gjør det mulig for deg som sluttbruker i nettet, å velge for eksempel Viasat Digitalpakke ved at du får en set top boks hjemme i sin egen stue. Dette gjør det mulig, for den som ønsker, å kunne få et større kanalutvalg. Det er alltid en begrensing på hvor mange kanaler vi kan videreformidle i en vanlig grunnpakke kan bli det året hvor de som ønsker det, kan få tilgang til flere kanaler. På bredåndsiden har vi meget gode produkter. Vi ser nå på muligheten å kunne tilby bla. større hastigheter. IP telefoni er jo mulig i nettet i dag via de leverandører som tilbyr dette. Så kast ut din gamle telefon!!! Vår infokanal kan gjøres bedre, men da er vi avhengig av å få inn informasjon som våre abonnenter ønsker å legge ut. Ta kontakt med styret, slik at vi kan få tatt en vurdering om vi kan legge ut informasjonen som dere ønsker. Sjekk også våre hjemmesider. Jeg vil helt til slutt rette en stor takk til styremedlemmene og andre som har bidratt til driften i Jan Hovde Leder 2

3 3 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

4 Medlemmer 4 Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 216 medlemmer. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Arne Kvadsheim Arne Kleven Rune Landrø 1. varamedlem: Mona Hammeren 2. varamedlem: Eva Holmgren Revisorer På generalforsamlingen i 2004 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomité På generalforsamlingen i 2004 ble det valgt følgende valgkomité: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 2 styremøter. 4

5 Tilbakemelding fra UES AS vedr. YRAL BA 2004 Utbygging: Det har ikke vært noen utbygging i året som har gått. 5 Betal TV: Systemet QAM fra Canal Digital fungerer greit. Lite pågang av abonnenter og ikke noen forespørsler om utvidet programpakker for denne type tjenester. Service: Det har ikke vært noen større utfall av signalene i året Vi har hatt slitt med signaler fra svensk 1 og FM i året som har gått. Vi vil få sjekket opp dette første del av Det skal også nevnes i denne sammenheng at digitale bakkesendinger nå er tilgjengelig fra Tryvann og svenskekanalene vil bli tilgjengelig i løpet av Vi sliter også med henging av enkelte kanaler. Dette gjelder de kanalene hvor vi har fått låne utstyr av Canal Digital for mottak. Dette problemet er tatt opp med dem uten at vi er blitt lovet noen bedring for dette. Forsterkerne som er byttet ut i forbindelse med oppgradering av nettet fungerer bra. Vi har kun hatt ett tilfelle hvor service er blitt utført. Det viser som tidligere år at under ekstreme værforhold må vi påregne defekte signaler ved terrestriske antenner. Dette gjelder Sverige 4, Sverige 1, Sverige 2 og TV Romerike. Det vært noen avgravinger av kabler, defekte kabler og avgrenere. Dette er rettet på etter hvert som det er meldt. Vi har hatt noen tilbakemeldinger som skyldes jordfeil, problemet er løst ved å sette inn et galvanisk skille ved disse tilkoblingene Rullerende kanal har vært virksom og DR 1 vil bli lagt ut rundt årsskiftet. Samarbeidet med Norinett ved bredbåndsbiten fungerer veldig bra. Generelt: Det er startet sendinger med et nytt tv format som kalles HDTV. Dette er et system som har 5 ganger bedre oppløsning en dagens system. Dette vil gi en stor gevinst for de med store skjermer. Vi vil følge med på denne utviklingen og regner med at dette vil bli lagt om i fremtiden 5

6 Tilbakemelding fra Norinett vedr. YRAL BA Bredbånd. Året 2004 har vært ett utfordrende år med mange forskjellige problemstillinger å ta hensyn til. Vi har i 2004 hatt en del problemer med stabilitet på nettet, samt den siste tiden også hatt problemer med høye hastigheter. Stabilitetsmessig så har vi forbedret oss kraftig siden starten, men det er fortsatt noen problemer, som vi mener vi har funnet løsningen på nå, og det jobbes med å rette opp. Som ett testforsøk skal vi prøve å bytte ut vår CMTS router, dette er enheten som gjør om kabel tv signaler til data signaler for å si det enkelt. Fremtid. Vi ser for oss å starte med leveranse av høyere internetthastigheter iløpet av rimelig kort tid, når vi har funnet ut hva de siste problemene består av. Vi er også i full gang med å programmere ett unikt kundesystem for kabelnett med mange funksjoner som gir fordeler fremfor andre leverandører. Tjenester som nattsurf er blant tjenestene man kan benytte seg av etterhvert. Dette innebærer at du kan mot en tillegssum i mnd benytte deg av ennå høyere hastigheter mellom kl 24:00 og 06:00. Dette er en tjeneste som storbrukeren som laster ned mye vil ha en stor fordel av. Det nye kundesystemet vil også inneholde ett helpdesk system, som innebærer at du kan rapportere feilmeldinger via websystemet. Dette fungerer naturligvis dårlig om du f.eks. ikke har internett pga en feil, da kan du rapportere via telefon som vanlig og vi vil registrere en feilmelding. Fordelen er at vi får oversikt over tidligere meldte feil og evt. kan se sammenhenger og feil som gjenntar seg og finner ordentlige løsninger på problemene som oppstår. Det er også andre type tjenester som vi ser på som muligheter for å tilby, blant annet spill servere etc, dette er ikke under planlegging enda. Mål. Målet for 2005 er å tilby et stabilt nett med en del høyere hastigheter enn det som blir levert idag. Vi har også som mål å være den beste leverandøren på markedet når det gjelder support! Vi tilbyr våre kunder billig support ved alt innen PC problemer. Norinett v/geir Ole Christiansen 11. april

7 Kanal / frekvens oversikt Ytre Rælingen Antennelag BA, TV stasjoner: Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens Infokanal K ,25 MHz KS 08( 87 ) 154,25 MHz 7 KS 09( 88 ) 161,25 MHz KS 10( 89 ) K 06 K 12 K 08 K 09 K 10 K 11 KS 07( 86 ) 168,25 MHz 182,25 MHz 224,25 MHz 196,25 MHz 203,25 MHz 210,25 MHz 217,25 MHz 147,25 MHz KS 14( 93 ) 252,25 MHz KS 11( 90 ) 231,25 MHz KS 13( 92 ) KS 17( 96 ) KS 16( 95 ) 245,25 MHz 273,25 MHz 266,25 MHz KS 16( 95 ) KS 18( 97 ) 266,25 MHz 280,25 MHz Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt 7

8 Radio stasjoner: FM MHz 8 Bestilling av Canal +, Canal + Film1, Canal Fim2, C More Film, og Canal+ Sport. Du har 2 muligheter: Ring UES AS på telefon Ta kontakt med leder! Vi har digitale dekodere på lager for rask levering! Kanalvalg Det vil bli gjennomført et kanalvalg denne våren, og mer informasjon vil komme på vår hjemmeside (http://www.yral.com) og infokanalen. Nordby, den 31. desember april 2005 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) leder Arne Kvadsheim (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Rune Landrø (sign.) Arne Kleven (sign.) 8

9 9 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA onsdag 01. juni 2004 kl på Åsvang Samfunnshus Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2005 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2004 godkjennes". 9

10 3) Regnskap 2005 Saksordfører: kasserer 10 Antennelagets regnskap for 2005 er som følger: Kontonr Kontonavn Regnskap 2004 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Salgs og driftsinntekter Salgsinntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 2 822, , , Purregebyr 201, Bredbånd leveranse , , , Årsavgift , , , Frakoblingsavgift 1 209, Tilknytningsavgift , , , Renteinntekt, skattefri 70,00 500,00 500,00 SUM salgs og driftsinntekter , , ,00 Lønnskostnad Lønnskostnad 5330 Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 9 950, , , Arbeidsgiveravgift 4 171, , ,00 SUM lønnskostnad , , ,00 Andre driftskostnader Av og nedskrivninger 6016 Innkjøp, programvare 1 526, , , Innkjøp, elektronisk utstyr , , , Leiefinansiert investering , , , Linjeleie , , ,00 SUM andre driftskostnader , , ,00 Reparasjon og vedlikehold 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr , , , Kundesupport og drift, bredbånd , , Serviceavtale , , ,00 SUM reparasjon og vedlikehold , , ,00 Fremmede kostnader 6705 Honorar kontigentinkrevning , , , Kanalavgifter mva pliktige , , , Musikk og tonoavgifter ikke mva pliktig , , , Trykksaker 0 500,00 500,00 SUM fremmede kostnader , , ,00 Kontorkostnader 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 9 090, , , Annen kontorkostnad 3 433, , , Telefon 1 328, , ,00 SUM kontorkostnader , , ,00 Forsikring 7050 Forsikring, anlegg hovedsentral , , ,00 SUM forsikring , , ,00 Reisekostnader 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 2 912, , ,00 SUM reisekostnader 2 912, , ,00 Provisjonskostnad 7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig 265, ,00 SUM provisjonskostnad 265,00 0,00 500,00 Andre kostnader 7395 Kampanje, bredbånd , , Medlemskontingent 2 080, , ,00 SUM andre kostnader , , ,00 Finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 304,50 300, ,00 SUM finanskostnader 304,50 300, ,00 SUM , , ,00 Resultat 8 550,00 10

11 11 Økonomirapport YRA BA har vært igjennom sitt første hele år med leveranse av både bredbånd og kabel tv signal. Utbyggingen av bredbånd har skjedd parallelt med at vi har oppgradert/utbedret kabelanlegget på signalkvalitet også for kabel tv. I løpet av 2004 har vi gjort opp alle ubetalte fakturaer vi hadde pr samtidig som vi har overholdt alle forpliktelser for Laget har derfor ingen ubetalte regninger pr , men vi har heller ikke klart å bygge opp noen kapitalreserve for å ta uforutsette utgifter. Det skyldes blant annet at behovet for utbedringer i nettet har vært mer kostnadskrevende enn forventet. Det kan se ut til at det fortsatt er behov for ytterligere investeringer i årene fremover. Det har vært en gledelig tilstrømning av bredbåndabonnenter noe som har gjort det nødvendig å øke hastigheten på linja vi leier fra Rælingen kommune. Vi har også etablert serviceavtale med Norinett DA for service/overvåking på nettet. Disse etableringene har vært nødvendig, men de har også medført økte driftskostnader. Økt moms som ble innført i pr.1.januar 2005 påvirker også prisene og driftskostnadene. Med det antallet abonnenter vi har i dag så går vi omtrent i balanse økonomisk. Det er derfor helt nødvendig å sette inn et støt for å øke antallet bredbåndabonnenter ytterligere. Vi leverer i dag kabel tv og bredbånd signal til meget konkurransedyktige priser, men jeg tror ikke vi kommer utenom en økning i prisene fremover. Laget har pr andelseiere på kabel tv, en økning på 4 i forhold til Antall bredbåndsabonnenter var 59. Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer 11

12 Revisjonsberetning for antennelages regnskap for 2005: 12 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Regnskap for 2004 godkjennes". 12

13 4) Årsavgift 2005 Saksordfører: kasserer 13 Styret foreslår en årsavgift på kr 2 100, pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Antennelages årsavgift for 2005 er kr 2 100, pr. husstand. 13

14 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer 14 Inntektsgrunnlaget er 216 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Styrets forslag til rammebudsjett for 2004 er: Kontonr Kontonavn Regnskap 2004 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Salgs og driftsinntekter Salgsinntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt 2 822, , , Purregebyr 201, Bredbånd leveranse , , , Årsavgift , , , Frakoblingsavgift 1 209, Tilknytningsavgift , , , Renteinntekt, skattefri 70,00 500,00 500,00 SUM salgs og driftsinntekter , , ,00 Lønnskostnad Lønnskostnad 5330 Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling , , , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 9 950, , , Arbeidsgiveravgift 4 171, , ,00 SUM lønnskostnad , , ,00 Andre driftskostnader Av og nedskrivninger 6016 Innkjøp, programvare 1 526, , , Innkjøp, elektronisk utstyr , , , Leiefinansiert investering , , , Linjeleie , , ,00 SUM andre driftskostnader , , ,00 Reparasjon og vedlikehold 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr , , , Kundesupport og drift, bredbånd , , Serviceavtale , , ,00 SUM reparasjon og vedlikehold , , ,00 Fremmede kostnader 6705 Honorar kontigentinkrevning , , , Kanalavgifter mva pliktige , , , Musikk og tonoavgifter ikke mva pliktig , , , Trykksaker 0 500,00 500,00 SUM fremmede kostnader , , ,00 Kontorkostnader 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 9 090, , , Annen kontorkostnad 3 433, , , Telefon 1 328, , ,00 SUM kontorkostnader , , ,00 Forsikring 7050 Forsikring, anlegg hovedsentral , , ,00 SUM forsikring , , ,00 Reisekostnader 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 2 912, , ,00 SUM reisekostnader 2 912, , ,00 Provisjonskostnad 7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig 265, ,00 SUM provisjonskostnad 265,00 0,00 500,00 Andre kostnader 7395 Kampanje, bredbånd , , Medlemskontingent 2 080, , ,00 SUM andre kostnader , , ,00 Finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 304,50 300, ,00 SUM finanskostnader 304,50 300, ,00 SUM , , ,00 Resultat 8 550,00 14

15 15 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett for 2004 godkjennes". 6) Godtgjørelse for 2004 Saksordfører: Arne Kleven For 2004 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; til styrets medlemmer, totalt kr , Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2005 godkjennes". 7) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 15

16 8) Valg Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder VALG På generalforsamlingen 2004 står følgende tillitsvalgte på valg: Leder for 2 år Ett styremedlem for 2 år 2 varamedlemmer for 1 år 2 revisorer for 1 år Valgkomiteen tillater seg å fremme følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: LEDER 2 ÅR Gjenvalg på Jan Hovde, Fjellstad STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Gjenvalg på Rune Landrø, Nordbydalen 1. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Roy Magne Erlandsen, Enga 2. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Gjenvalg Eva Holmgren, Enga 2 REVISORER FOR 1 ÅR Gjenvalg på Terje Fjelland, Fjellstad og Terje Mavåg, Nordbydalen Ytre Rælingen, I valgkomiteen Morten Pettersen Sign. Marit Selman Sign. 16

17 9.2 Valg av valgkomite for 2004/2005 etter forslag fra styret: Saksordfører: sekretæren 17 I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Morten Pettersen Marit Selman Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 30. mars 2005 Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) Leder 17

18 18 YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Styrets leder: Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl 18.00 i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget BERTRAMJORDET

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer