ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl

2 2 2

3 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag A/L. Vi har i år hatt et spennende år. Vi sluttet, som mange husker, år 2000 på en meget turbulent måte. Vi har stort sett brukt 2001 til å rette opp skadene som vi ble påført. Det har tatt lang tid, og har også gjort at vi ikke har kunnet gjøre en del av de investeringer vi hadde planlagt. Men vi har nå fått dekket de kostnader vi hadde av forsikringsselskapet, slik at vi starter året 2002 med penger på bok. Vi går inn i 2002 med bedre økonomiske forutsetninger enn vi har gjort før, og vi kan ta i igjen det vi ikke fikk gjort i At vi har penger på bok er meget bra da vi ennå ikke har fått svar fra Akershus fylkesskattekontor om vi blir avgiftspliktige som følge av merverdigavgiftsreformen 1. juli I 2001 har flere av våre kanaler gått over til å sende digitalt. Signalleverandørene har bistått med økonomisk støtte og noen har utplassert digitalutstyr som man låner så lenge man har den gjeldene kanal i nettet. I 2002 vi det bli flere kanaler som går over til å sende digitalt. Når det kan bli digitale signaler helt frem til abonnentene, kommer helt an på hvor lang tid vi bruker på å oppgradre vårt utstyr og hvilke teknikker som vi kan ta i bruk. Det året vi er inne i nå ser videre ut til å bli et spennende år. Det er to store utbygningsprosjekter med til sammen 60 boenheter på gang, og i sammarbeid med utbygger av Lindmark og Berget 2 ser vi på muligheten til kunne tilby kabel-tv til disse hustander. Vi ser videre på muligheter for at vi sammen med en 3. parts leverandør kan tilby Internett, men her ser det ut som alle leverandører inklusiv Telenor ikke ser på Nordby som et område de vil først gå inn på. Telenor kan ikke gi noe bra svar på når de for eksempel skal gjøre klar vår telefonsentral for ADSL. Så vil jeg helt til slutt rette en stor takk til styremedlemmer og andre som har bidratt til driften i Vi ser frem til et spennende Jan Hovde Leder 3

4 4 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L

5 5 Medlemmer Ytre Rælingen Antennelag A/L hadde ved utgangen av året 214 medlemmer. Styret Styret har i beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Marit Selman Trine Lise Olstad Arne Kleven 1. varamedlem: Kristin Lundby 2. varamedlem: Rune Landrø Revisorer På generalforsamlingen i 2001 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomite På generalforsamlingen i 2001 ble det valgt følgende valgkomite: Leder: Komitemedlem: Arnstein Lund Morten Pettersen Jonny Klemo Møtevirksomhet Det har i beretningsperioden vært avholdt: 1 ordinær generalforsamling og 4 styremøter. 5

6 6 Tilbakemelding fra UES AS. Ny utbygging: Det er lagt ut noen få abonnentskabler i løpet av året. Info kanal : Det er blitt lagt ut en egen info-kanal for Yra. Det har vært noe tekniske problemer som har medført at denne kanalen ikke har vært tilfredsstillende stabil og oppdatert i Vi arbeider med tekniske løsninger for dette, og regner med at dette vil løse seg utover første halvdel av Service: Det har vært noe utfall av signaler i første del av Dette på grunn av ombygging av forsterkerskap etter overspenningsnedslag i nettet år Det er blitt satt inn 2 stk nye hovedforsterkere i etterkant på grunn av dette. Vi har også byttet 2 stk hovedkabler i året som gikk. Viasat pluss har sluttet å sende, og har blitt erstattet med ZTV. Det vært noen avgravinger av kabler, defekte kabler, avgrenere og koblinger. Dette er rettet på etter hvert som det er meldt. Det viser seg at under ekstreme værforhold må vi påregne defekte signaler ved terrestriske antenner. Dette gjelder NRK 1, Norsk TV 2, Sverige 4, Sverige 1, Sverige 2 og TV Romerike. Det som ellers er av gjentagende feil, er antennekontakter og apparatkabler inne hos abonnenter. Betal-TV: Det er installert et digitalt dekodersystem for Canal Digital som kalles QAM. Programleverandøren Telenor Vision har dekket kostnaden for dette utstyret. Dette er et system hvor kanalene har ekstremt bra lyd og bildekvalitet, og er komprimert slik at disse ikke tar opp stor plass i frekvensbåndet( 6-8 kanaler tar MHz ). Foreløpig er det kun kanalene Canal +,Canal + Gul og Canal + Blå som er lagt ut. Systemet er påbyggbart og flere kanaler kan legges ut i dette systemet, men Yra må da dekke kostnaden. Digitalt: Flere kanaler er blitt lagt om til digitalt mottak i hovedsentralen. Utstyret her er blitt levert av programleverandøren. Vi har slitt mye med dette utstyret som har gitt resultat i at bildene uteblir og henger på flere av kanalene. Problemet er tatt opp med Telenor Vision, og de har lovet å erstatte disse med stabile enheter i løpet av første halvdel

7 7 Kanal / frekvens-oversikt Ytre Rælingen Antennelag A/L TV stasjoner: Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens KS 07( 86 ) 147,25 MHz KS 08( 87 ) 154,25 MHz KS 09( 88 ) 161,25 MHz KS 10( 89 ) 168,25 MHz Infokanal K ,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz KS 14( 93 ) 252,25 MHz KS 11( 90 ) 231,25 MHz KS 13( 92 ) 245,25 MHz KS 17( 96 ) 273,25 MHz 7

8 8 KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 18( 97 ) 280,25 MHz Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt Radio stasjoner: FM MHz Bestilling av Canal +, Canal + Gul og Canal+ Blå. DU har 2 muligheter: Ring UES AS på telefon , Ta kontakt med leder! Vi har digitale dekodere! Nordby, den 31. desember februar 2002 I styret for Ytre Rælingen Antennelag A/L Jan Hovde (sign.) leder Marit Selman (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Trine Lise Olstad (sign.) Arne Kleven (sign.) 8

9 9 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag A/L Tirsdag 12. Mars 2002 kl på Åsvang Samfunnshus Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 1.4 Valg av 2 personer til tellekorps 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2001 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2001 godkjennes". 9

10 10 3) Regnskap 2001 Saksordfører: kasserer Andelslagets regnskap for 2001 er som følger: Driftsresultat for Ytre Rælingen Antennelag A/L, 2001 Inntekter Reelt 2001 Budsjettert Reelt 2000 Diff. 2001/ Avgifter , , , , Årsavgifter , , , , Tilknytningsavgifter 9000, , , , Andre avgifter 500,00 0,00 0,00 500, Andre inntekter 9604, , , , Gebyr 800,00 300,00 400,00 400, Rente 1629, , ,00 15, Provisjonsinntekter 925, , ,00-159, Annet 6250,00 0, , ,00 Sum , , , ,41 Utgifter Reelt 2001 Budsjett Reelt 2000 Diff. 2000/ Adm. Utgifter 18707, , , , Kontor 8612, , ,90 235, Møteutgifter 8102, ,00 948, , Gebyr 309,50 500,00 464,80-155, Telefon 1684,06 0,00 0, , Bevilgninger 18500, , ,00 0, Styrehonorarer 12000, , ,00 0, Frie årsavgifter, (5 pers * kr.1300,00) 6500, , ,00 0, Bevilgning 220 Avgifter 17129, , , , Forsikring 12665, , , , FKF medlemsavgift 1284, , ,00 204, Post- og teletilsynet 3180, , ,00 0, Kabelnettavgifter 96648, , , , Norwaco 22533, , , , Telenor-Vision 42664, , , , Telenor CTV AS 22081, , , , ViaSat 9370, , ,00 529, Andre 0, , , Vedlikehold/utstyrsoppgradering , , , , Investeringer og vedlikehold , , , , Avsetninger for fremtidig digitalisering 12000, , , Serviceavgift 31019, , ,68 250, Serviceavgift ansvarshavende UES 31019, , ,68 250,24 Sum , , , ,44 Resultat Sum inntekter ,91 Sum utgifter ,82 Driftsresultat ,91 Utestående fordringer, 2001 Saldo Utestående fordringer , Graveskade Sagbakken, Halvard Veflen 6200, Gravearbeide Tomterstien 2, nytilkobling 1028, Kabelbrudd Tomtervn. Lars J. Ihlang 2000, Forsikringsskade julen 2000, Gjensidige Nor ,00 Ikke realiserte avsetninger/ lån fra avsetningskonto Lån fra avsetningskonto 30000, , Budsjettert 2001, ikke avsatt 12000,00 Totalt utestående 85739,00 10

11 11 Revisjonsberetning for andelslagets regnskap for 2001: Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Regnskap for 2001 godkjennes". 11

12 12 4) Årsavgift 2002 Saksordfører: kasserer Styret foreslår en årsavgift på kr 1 950,- pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Andelslagets årsavgift for 2002 er kr 1 950,- pr. husstand. 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer Inntektsgrunnlaget er 214 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Styrets forslag til rammebudsjett for 2002 er: Budsjett for Ytre Rælingen Antennelag A/L, År 2002 Utgifter Budsjett 2000 Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk delposter delposter delposter 2001 Kommentarer 200 Adm. Utgifter 201 Kontor 8000, , , ,00 Rekvisita + Creditreform 202 Møteutgifter 2000, , , ,00 Møteutgifter, bl.a. årsmøte 203 Gebyr 500,00 500,00 500,00 309,50 Bank gebyrer 204 Telefon 2000, , Bevilgninger 211 Styrehonorarer 12000, , , , Frie årsavgifter, (5 pers * kr.1950,00) 6500, , , , Bevilgning 0,00 0,00 0,00 0, Avgifter 221 Forsikring 7730, , , , FKF medlemsavgift 2500, , , , Post- og teletilsynet 3200, , , , Kabelnettavgifter 301 Norwaco 25000, , , , Telenor-Vision 52000, , , , Telenor CTV AS 0, , , , ViaSat 10000, , , , Canal Digital 500,00 0,00 0,00 0, Andre 0,00 0,00 0,00 0, Investeringer /vedlikehold 311 Vedlikehold 42000, , , , Utstyrsoppgradering 20000,00 Slått sammen med Investeringer 401 Investeringer 28000, , Avsetninger for fremtidig digitalisering 12000, ,00 0,00 0, Serviceavgift ansvarshavende UES 32000, , , ,92 Sum , , , ,82 Budsjett for Ytre Rælingen Antennelag A/L, 2002 Inntekter Budsjett 2000 Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk delposter delposter delposter 2001 Kommentarer 110 Avgifter 111 Årsavgifter , , , , betalende a kr.1950, Tilknytningsavgifter 6000, , , , Andre avgifter 0,00 500, Andre inntekter 121 Gebyr 300,00 300,00 500,00 800, Rente 1000, , , ,00 Bankrente 123 Provisjonsinntekter 1000, ,00 0,00 925,91 Canal Digital 129 Annet 0,00 0,00 0, ,00 Sum , , , ,91 Resultat -5389,00 12

13 13 Kommentarer til budsjett for YRAAL 2002 Årets budsjett er lagd ut fra de reelle kostnader som er initiert ut fra at kringkastingstjenester er pålagt mva fom juli 2001 og nødvendige oppdateringer av anlegget. (Grunnlag fra UES). Pga den store skaden vi fikk på anlegget i jula 2000, (kostet ca. kr ) måtte noen av de budsjetterte investeringer for 2001 utgå. Disse må derfor taes på årets budsjett. Budsjettet er satt med en årsavgift på kr som gir et lite underskudd på driftsbudsjettet på kr En årsavgift på kr kan virke høy, spesielt ut fra at vi har ligget såpass lavt som kr hittil. Men det er de reelle fakta. Det finnes en mulighet til å redusere årsavgiften ved å bruke av pengene som er satt av på konto 410 Avsetninger for fremtidig digitalisering. Det anbefales imidlertid ikke, for da kommer vi i den samme situasjonen som tidligere. Dersom det skjer noe uventet på anlegget så har vi ikke penger til å rette på det, uten å ytterligere utsette nødvendige oppgraderinger av anlegget. Fordi vi har fått dekket skaden vi hadde i jula 2000 gjennom forsikringen, så har vi relativt god økonomi i laget sammenlignet med tidligere år. Det betyr at vi for første gang er i stand til å ha penger på konto ved årsskiftet, noe vi tidligere ikke har hatt. Men siden vi ikke får inn årsavgifter før medio april, så har vi tidligere år måttet få utsettelse på regninger med forfall første kvartal. Dette har vi nå muligheten til å rette på. Laget har behov for å ha en kontoreserve ved årsskiftet på ca. kr for å kunne betjene regningene som forfaller til betaling i 1. kvartal. Kasserers anbefaling er at generalforsamlingen ikke reduserer budsjettgrunnlaget vesentlig. Dersom man synes den anbefalte årsavgift er for høy er det en mulighet å tilby delt regning med to avdrag på f.eks. kr Med de planlagte investeringer vil kvaliteten på anlegget bli så bra, at jeg vil anbefale at tilknytningsavgiften for nye abonnenter økes til kr pluss anleggskostnader. Det er de nåværende andelseiere som har finansiert utbedringen av anlegget. Derfor vil det ikke være riktig å slippe nye andelseiere til altfor billig. Får vi gjennomført investeringene som er planlagt i år, så vil det på sikt være med på å holde kostnadsutviklingen i anlegget nede. Nordby for Ytre Rælingen Antennelag AL Gunnar Pedersen kasserer 13

14 14 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett for 2002 godkjennes". 6) Godtgjørelse for 2002 Saksordfører: Arne Kleven For 2002 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; - til styrets medlemmer, totalt kr ,- Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2002 godkjennes". 7) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 14

15 15 8) Valg 8.1 Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder Ytre Rælingen Antennelag A/L Generalforsamlingen 2002 V A L G På generalforsamlingen 2002 står følgende tillitsmenn på valg: - kasserer for 2 år - sekretær for 2 år - ett styremedlem for 2 år - 1. varamedlem for 1 år - 2. varamedlem for 1 år - begge revisorene for 1 år Valgkomiteen tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen; KASSERER FOR 2 ÅR Gjenvalg på Gunnar Pedersen, Berget SEKRETÆR FOR 2 ÅR Gjenvalg på Marit Selman, Enga STYREMEDLEM FOR 2 ÅR Gjenvalg på Arne Kleven, Enga 1. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR NY Arne Kvadsheim, Fjellstad 2. VARAMEDLEM FOR 1 ÅR Gjenvalg Rune Landrø, Nordbydalen 2 REVISORER FOR 1 ÅR Terje Fjelland, Fjellstad Terje Mavåg, Nordbydalen Ytre Rælingen, den 30. januar 2002 I valgkomiteen Johnny Klemo sign Arnstein Lund sign Morten Pettersen sign 15

16 Valg av valgkomite for 2002/2003 etter forslag fra styret: Saksordfører: sekretæren I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Arnstein Lund Morten Pettersen Jonny Klemo Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Arnstein Lund Kristin Lundby Jonny Klemo Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 19. februar 2002 Ytre Rælingen Antennelag A/L Jan Hovde (sign.) leder 16

17 17 17

18 18 YTRE RÆLIGEN ANTENNELAG A/L Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Sytrets leder: Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Arsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Arsm øte 22. september 213 på Huset kl. 14: Dagsorden Apning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d)

Detaljer