Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015."

Transkript

1 Norsk Bobil Og Caravan Club Avdeling Hammerfest Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte Avholdt: , Kl Sted: Hammerfest Kommunehus 2 etg Tilstede: 28 medlemmer. Som representant fra NBCC sentralt møtte Roald Moksnes & Ottar Kaspersen. Kl (Etter sak 6) måtte ett medlem fratre, og det er derfor etter det kun 27 stemme berettige. Sak 1: Åpning og konstitusjon. Ottar Kaspersen, Landstyre medlem (avdeling Nordkapp) åpnet møtet, og ønsket alle medlemmer velkommen. Det ble referert til møteinnkallingen, som ble godkjent med kommentar om at punktet budsjett manglet, og nummereringen var feil. Det var satt opp følgende dagsorden: 1. Åpning og konstituering 2. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning Regnskap Innkomne forslag 6. Budsjett Valg 8. Avslutning Dagsorden ble vedtatt og møtet erklært lovlig satt. Sak 2: Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen. Møteleder: Ottar Kaspersen. Møtesekretær: Mona Lundmark. To til å underskive protokoll: Tone Holmgren og Bjørn Eliassen. Sak 3: Årsberetningen 2014 Karin Isaksen leser opp årsberetningen. Merknad på at styresammensetningen var feil, da det kun er satt opp styret etter det ekstraorderinære årsmøtet juni 2014, og ikke styrets sammensetning før Styret før juni besto av Jan Åge Sundquist leder, Mona Lundmark Nestleder, og Jan Ove Sætermo 2. Vara medlem. De øvrige plassene i styret var uforandret. Godkjent med disse merknadene. (Merknad etter møtet: Undertegnede fant flere feil i årsberetningen. Dette er notert som merknad i årsberetningen, da den ble skrevet på nytt.)

2 Sak 4: Regnskap 2014 Regnskapet ble lest opp av Roald Moksnes. Kommentar på hvorfor forsikringsoppgjøret fortsatt står under inntekter. Resultat regnskapet enstemmig godkjent. Balanse regnskapet. Ved høye utbetalinger må det godkjennes av hele styret. Det kom kommentar fra medlem om at høyrente kontoen ikke øker, men hadde minket. Det kom da frem at det i 2009, var blitt overført kr ,- fra høyrentekonto til budsjettkonto. Noe som vil kunne forklare det at høyrente kontoen ikke har økt, men minket. Uten noen form for papirer på møtet, ble det vanskelig å finne ut av dette. Men merknad og ønske fra medlem om at styret skal redegjøre for denne overførselen i ettertid på et medlemsmøte. Det var merknad fra sentralt hold at revisjonsrapporten burde innehold en merknad at avdelingen hadde svært høye kundefordringer (Kr ,70). Dette skulle stått nedskrevet i revisjonsrapporten, siden det har en stor betydning for avdelingens økonomi. Det ble også stilt spørsmål fra ordstyrer hvordan revisjonen har foregått, og det kom da frem at regnskapet ble gjennomgått sammen med leder og nestleder, og revisor fikk da forevist en del bilag for kontroll. Og at arket revisjonsberetningen er skrevet på, var noe revisor fikk ferdig utfylt, som bare skulle signeres. Sak 5: Innkomne forslag Forslag fra Mona Lundmark: Manglende betaling av depositum, plassleie og strøm koster klubbens betalende medlemmer ganske mye. Forslag om å øke gebyret på purringer da dette koster mange tusen. Forlaget var enstemmig vedtatt i styret. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig at purregebyret og renter kan økes etter godkjente satser. Telefongodtgjørelse. Forslag fra styret. Forslag om å øke telefongodtgjørelsen for leder til kr 1000,- og kasserer til kr 500,- pr år. Møtegodtgjørelse. Forslag fra styret. Forslag om å øke møtegodtgjørelsen pr styremøte fra kr 200,- til kr 300,- 19 stemte for forslaget. 9 stemte imot forslaget. Vedtak om å øke godtgjørelsen til kr 300,- pr styremøte Forslag på møtet, fra Ottar Kaspersen. Siden avdelingen har store utestående fordringer, bl.a på strøm, ble det foreslått at de medlemmer som ikke betaler regningen, vil få sine strømbokser avlåst, inntil utestående beløp er gjort opp. Medlemmer som ikke betaler, må også forlate plassen. Vedtak: Dersom noen ikke betaler i henhold til forfall, skal avdelingen send ut 2 purringer. Dersom disse ikke betales, kan avdelingen benytte seg av namsmannen, ved utkastelse. Ved utestående fordringer på strøm, skal strømboks låses av, inntil regningen er gjort opp.

3 Sak 6: Budsjett 2015 Budsjett for avdelingen. Forslag Fjerne reisegodtgjørelse på kr 4500,- på kostnadssiden. (Avdelingen betaler 500,- kr pr døgn til styremedlem som er på reise for avdelingen) 16 stemmer for å fjerne den. 12 stemmer for å beholde den. Vedtak at reisegodtgjørelsen fjernes. Grasrotandelen har tidligere vært vedtatt brukt på alle medlemmer. Den har de senere årene vært brukt for å få regnskapet til å gå i balanse med inntekter/utgifter. Med å fjerne reisegodtgjørelsen på kr 4500,- fra utgiftssiden, kan 4500,- av de 7500,- det er budsjettert skal komme inn på grasrotandelen, brukes til en sammenkomst for alle medlemmer. Vedtatt budsjett avdeling 127: Konto Regnskap 2014 Budsjett 2015 Inntekter Grasrotandelen , NBCC Sentralt medlems inntekter Rente inntekter , Sum Inntekter Utgifter Styrehonorar 6710/ Møtekostnader , Gaver/Oppmerksomhet Hjemmeside/Avisannonser , Profileringartikler Bank gebyr Sammenkomst alle medlemmer (Del av grasrotandel) Region Gebyr Sum Utgifter Budsjett for Skaidi: Forslag fra styret. Bort med Canal Digital (Kostnadsbesparelse kr 5000,-) 20 stemmer for å beholde det. 8 stemmer for å fjerne det. Vedtak: Canal Digital beholdes. Det kom på årsmøtet opp at et medlem sa seg villig å ta Canal Digital på seg selv. Dette gjør at utgiften går ned blir 1200,- pr år. Bytte Regnskapsbyrå Enstemmig vedtatt at styret skal bytte regnskapsbyrå, for å spare utgifter

4 Økning av Plassleie: Økning av plassleie pr år kr 450,- for å få høyere inntekter. Dette er nødvendig for å få regnskapet mer i balanse. 27 stemmer for å øke plassleien. 1 stemme for å beholde den slik den er. Vedtak: Plassleien øker med 450,- eks MVA kr pr år. Vedtatt budsjett Skaidi 2015: Konto Regnskap 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg Rekvisita Lodd salg Skaidi Strøminntekter , Plassleie 64x4153,7 eks MVA , Sommerleie + div Rente Inntekter , Sum Inntekter , 69, ,- Utgifter Arr. Kostnader Påsken , Strøm , Septik Tømming Brøyting Reparasjon /Vedlikehold , Mobil/telefon Internett , Vaskemiddel/Papir , Canal Digital , Forsikring , Eiendoms- og Festeavgift , Betaling av lån + renter 2242/ Kontor Rekvisita , Honorar Regnskap , Tapte Fordringer leie Tapte Fordringer Strøm Driftsmateriale Vedlikehold Strøm , Annonse , Arr. Kostnader St.Hans Gebyr inkasso Renteutgifter , Bankgebyr , Sum Utgifter , ,- Underskudd -6710,- Det ble på årsmøtet vedtatt et underskudd på 10760,- Når undertegnede kontrollregnet tallene, ble underskuddet noe lavere. Da summeringen i inntekstsiden i utgangspunktet var feil. Legger samtidig merke til at Bankgebyr står oppført både på avdelingen og Skaidi (Konto 7770, Kr 1462,82 noe som er feil, men det er ikke fjernet, da dette er et vedtatt budsjett). Den ene plassen med et budsjett på kr 1500,- den andre plassen med et budsjett på kr 2000,-

5 Sak 7: Valg Ett innkommet forslag. Roald Moksnes leste opp et brev, hvor Jan Ove Sætermo stilte seg disponibel til å være med i styret som alt utenom kasserer/sekretær, med forbehold om styrets øvrige sammensetning. Forslag på leder: Benkeforslag/Innkommet skriftlig forslag. Kjersti Sollien Iversen: 14 stemmer. Jan Ove Sætermo: 13 stemmer. Kjersti Sollien Iversen valgt som leder av avdelingen. Benkeforslag på øvrige kandidater, ingen motkandidater på resterende verv. Leder: Kjersti Sollien Iversen 2 år Nestleder: Bjørn Andor Eliassen 1 år Sekretær: Ann Inger Rønquist 1 år Kasserer: Wenche Myrland Tollefsen 2 år Styremedlem; Arild Mauno 2 år Styremedlem: Jan-Åge Sundquist 2 år Styremedlem: Frode Johannessen 1 år 1 Vara: Sissel Fredriksen 1 år 2 Vara: Kjetil Jacobsen 1 år Revisor: Kine Rønquist 2 år Vara Revisor: Nils Mathisen 1 år Ridder Kollegiet: Leder: Mona Lundmark 1 år Medlem: Karin Isaksen 1 år Medlem: Bjørn Wiik 1 år Valgkomité: Leder: Dag Ove Mikalsen 1 år Medlem: Rolf Magnus Mauno 1 år Medlem: Rikhardur Johnasson 1 år Vara: Anita Mathisen 1 år Plasskomité: Velges av styret. Sak 8: Avslutning Ordstyrer Ottar Kaspersen takket så mye for oppmøtet og gratulerte de nyvalgte i styret. Årsmøtet avsluttet Referatet er skrevet av leder Kjersti Sollien Iversen, etter møtet.

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer