ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30"

Transkript

1 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl

2 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til årsberetningen for Ytre Rælingen Antennelag BA. Året vi har lagt bak oss har vært det året hvor vi gikk over til digitalt mottak på de fleste av kanalene. Vi fikk også omsider svar fra Akershus fylkesskattekontor om vi ble avgiftspliktige som følge av merverdigavgiftsreformen 1. juli Det ble vi, og vi er nå registrert i Brønnøysund som et selskap med berenset ansvar (BA). Dette innebærer også at antennelaget bl.a. må sende inn selvangivelse for Vi har videre fått varsel om stedlig kontroll av Akershus fylkesskattekontor. M.a.o. det er mye vi nå må forholde oss til fremover selv om vi er et andelslag. Vi går inn i et år som er spennende. Det har blitt en økende etterspørsel etter andre tjenester via kablenettet, og det som er mest etterspurt er tilgang til Internett. Dette har vi nå tenkt å gjøre noe med, ved at vi har planer om å oppgradere nettet slik at vi kan ha retursignaler. Vi har også et samarbeid med Rælingen kommune om levering av Internett tilgang. Får vi gjennomført våre planer vil man ha tilgang til Internett i løpet av april/mai i år, og da til priser som er i konkurranse med de fleste aktører på markedet. De to store utbygningsprosjekter med til sammen 60 boenheter, Lindmark og Berget 2 ser ut til å ta sin tid, men vi håper å kunne tilby kabel- TV/Internett til disse hustandene når de kommer. Så vil jeg helt til slutt rette en stor takk til styremedlemmene og andre som har bidratt til driften i Vi ser frem til et spennende år Jan Hovde Leder 2

3 3 ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

4 Medlemmer 4 Ytre Rælingen Antennelag BA hadde ved utgangen av året 216 medlemmer. Styret Styret har beretningsperioden bestått av følgende: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Jan Hovde Gunnar Pedersen Marit Selman Trine L. Olstad* Arne Kleven 1. varamedlem: Arne Kvadsheim* 2. varamedlem: Rune Landrø * Trine L. Olstad ble i juni fritatt for vervet som styremedlem, og Arne Kvadsheim gikk inn som styremedlem. Revisorer På generalforsamlingen i 2002 ble Terje Fjelland og Terje Mavåg valgt som andelslagets revisorer. Valgkomite På generalforsalingen i 2002 ble det valgt følgende valgkomite: Leder: Komitemedlem: Arnstein Lund Kristin Lundby Johnny Klemo Møtevirksomhet Det er i beretningsperioden vært avholdt: En ordinær generalforsamling og fire styremøter. 4

5 5 Tilbakemelding fra UES AS. Ytre Rælingen Antennelag BA Fjellstadåsen Nordby Dato: Deres ref.: Jan Hovde Vår ref : Tomm Ulsletten Tilbakemelding fra UES AS vedr. YRA 2002 Ny utbygging: Det er sett på fellestrasse i forbindelse med utbedring/omlegging av deler av Nordbyvn. Info kanal : Det er lagt ut infokanalen med P4 som lydkanal. Denne kanalen blir sendt ut fra Fjellstad og er ikke en felles kanal med Flateby kabel-tv som tidligere planlagt. Service: Vi har hatt et alvorlig avbrudd av signalene i Dette skyldes feil på hovedkabel(luftstrekk) ved Riksvei 122/Tomterveien. Det er byttet ut 2 hovedforsterkere, hvorav den ene ble byttet ut i Nordbyveien hvor signalene har vært under godkjent nivå. Alt nytt utstyr er fremtidsrelatert mot eventuelt bredbånd overført via kabel-tv nettet. Det vært noen avgravinger av kabler, defekte kabler, avgrenere og koblinger. Dette er rettet på etter hvert som det er meldt. Det viser seg at under ekstreme værforhold må vi påregne defekte signaler ved terrestriske antenner. Dette gjelder Sverige 1, Sverige 2, Sverige 4 og TV Romerike. Viasat sport og ZTV er lagt ut som en faste kanaler. Rullerende kanal er blitt virksom igjen, og her vil det periodevis presenteres nye aktuelle kanaler med ca 1-2 mnd varighet. Mottak av NRK 1, NRK TO, Norsk TV 2, og TV 3 er lagt om til digitalt satellitt mottak og sendes ut med Stereomodulator (Nicam). MTv sendes nå ut med Stereomodulator (Nicam). Betal-TV: Det nye systemet QAM fra Telenor Vision fungerer greit. Vennlig hilsen Ulsletten Elektro Service AS U.E.S. AS Postboks FLATEBY Tel.: Fax.: Organisasjonsnummer NO.: MVA 5

6 Kanal / frekvens-oversikt Ytre Rælingen Antennelag BA, TV stasjoner: 6 Navn på stasjon Kanal / programmnummer Frekvens Infokanal K ,25 MHz KS 08( 87 ) 154,25 MHz KS 09( 88 ) 161,25 MHz KS 10( 89 ) K 06 K ,25 MHz 182,25 MHz 224,25 MHz K ,25 MHz K ,25 MHz K 10 K 11 KS 07( 86 ) 210,25 MHz 217,25 MHz 147,25 MHz KS 14( 93 ) 252,25 MHz KS 11( 90 ) 231,25 MHz KS 13( 92 ) 245,25 MHz Test-/Prøvekanal KS 17( 96 ) 273,25 MHz KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 16( 95 ) 266,25 MHz KS 18( 97 ) 280,25 MHz Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt 6

7 Betal TV Digitalt Betal TV Digitalt 7 Radio stasjoner: FM MHz Bestilling av Canal +, Canal + Gul Canal+ Blå og Canal+ ZAP. DU har 2 muligheter: Ring UES AS på telefon , Ta kontakt med leder! Vi har digitale dekodere! Kanalvalg Det vil bli gjennomført et kanalvalg denne våren, og mer informasjon vil komme på vår hjemmeside (http://www.yral.com) og infokanalen. Nordby, den 31. desember februar 2002 I styret for Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) leder Marit Selman (sign.) Gunnar Pedersen (sign.) Arne Kvadsheim (sign.) Arne Kleven (sign.) 7

8 8 Det innkalles til generalforsamling i Ytre Rælingen Antennelag BA Torsdag 27. Mars 2003 kl på Åsvang Samfunnshus Saksliste: 1) Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2 Valg av møteleder og referent 1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 2) Årsberetning Saksordfører: leder Styrets forslag til andelslagets årsberetning for 2002 følger vedlagt. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Årsberetning for 2002 godkjennes". 8

9 3) Regnskap 2002 Saksordfører: kasserer 9 Antennelages regnskap for 2002 er som følger: Regnskap for Ytre Rælingen Antennelag BA, 2002 Inntekter Budsjettert Innbetalt Avvik i kr. Avvik i % 110 Avgifter , , ,00-0,4 % 111 Årsavgifter , , ,00-0,4 % 112 Tilknytningsavgifter 8000, ,00 0,00 0,0 % 113 Andre avgifter 0,00 0,00 0, Andre inntekter 2000, , , ,1 % 121 Gebyr 500, ,00 716,00 143,2 % 122 Rente 1500, , ,00 177,9 % 123 Provisjonsinntekter 0,00 0,00 0, Annet 0, , ,50 Sum , , ,50 34,0 % Utgifter Totalbudsjett Forbruk Avvik i kr. Avvik i % 200 Adm. Utgifter 22500, ,90-401,90-1,8 % 201 Kontor 10000, , ,80-21,0 % 202 Møteutgifter 10000, , ,00 36,3 % 203 Gebyr 500,00 143,00 357,00 71,4 % 204 Telefon 2000, ,10 205,90 10,3 % 205 Kurs 0, , , Bevilgninger 21750, , ,00-4,6 % 211 Styrehonorarer 12000, , ,00-8,3 % 212 Frie årsavgifter, (5 pers * kr.1300,00) 9750, ,00 0,00 0,0 % 213 Bevilgning 0, Avgifter 19439, ,00 290,00 1,5 % 221 Forsikring 13939, ,00 0,00 0,0 % 222 FKF medlemsavgift 2000, ,00-15,00-0,8 % 224 Post- og teletilsynet 3500, ,00 305, Kabelnettavgifter , , ,96 22,1 % 301 Norwaco 25000, , ,00 6,2 % 302 Telenor-Vision 80000, , ,96 4,9 % 303 Telenor CTV AS 30000,00 0, ,00 100,0 % 304 ViaSat 15000, , ,00 24,2 % 305 Canal Digital 0,00 0,00 0, Andre 0, , , Vedlikehold/utstyrsoppgradering , , ,50-46,9 % 311 Investeringer og vedlikehold , , ,50-46,9 % 410 Avsetninger for fremtidig digitalisering 0,00 0,00 0, Serviceavgift ansvarshavende UES 35000, , ,00 11,2 % Sum , , ,44-11,3 % 9

10 Kommentarer til regnskapet for YRA BA Årets regnskap er gjort opp med et driftsoverskudd på kr Det store overskuddet skyldes at vi fikk penger kr fra Gjensidige Nor Forsikring som dekning av for skadene vi hadde på anlegget julen Styret har derfor valgt å investere i digitalt satellitt mottak med stereomoduler i en raskere takt enn opprinnelig planlagt. Vi har derfor brukt ca. kr mer enn budsjettert i inneværende år, som inkluderer kr som var budsjettert til Telenor CTV (feil budsjettering pga av sammenslåing internt i Telenor). Sluttresultatet blir da kr ,44 i merforbruk i forhold til budsjett og kr i mer inntekter. Når vi har valgt å ta disse investeringene nå vil det gi seg utslag i lavere investeringskostnader i senere års budsjett. For øvrig er det små avvik i forhold til budsjett. Laget har hatt en netto tilgang på 1-ett nytt medlem i inneværende år. To nye innmeldinger og en utmelding.. Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer 10

11 Revisjonsberetning for antennelages regnskap for 2002: 11 Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: "Regnskap for 2002 godkjennes". Vedtak: 11

12 12 4) Årsavgift 2003 Saksordfører: kasserer Styret foreslår en årsavgift på kr 1 900,- pr. husstand. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Antennelages årsavgift for 2003 er kr 1 900,- pr. husstand. 5) Rammebudsjett Saksordfører: kasserer Inntektsgrunnlaget er 216 abonnenter. I henhold til vedtekter har styret (5 andelshavere) fritak for årsavgift. Budsjett for Ytre Rælingen Antennelag BA, År 2003 Utgifter Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk Budsjett 2003 delposter delposter 2002 delposter Kommentarer 200 Adm. Utgifter 201 Kontor 10000, , , ,00 Rekvisita + Lindorff 202 Møteutgifter 2000, , , ,00 Møteutgifter, bl.a. årsmøte 203 Gebyr 500,00 500,00 143,00 200,00 Bank gebyrer 204 Telefon 2000, , , Kurs 2490, ,00 Ny 210 Bevilgninger 211 Styrehonorarer 12000, , , , Frie årsavgifter, (5 pers * kr.1850,00) 6500, , , , Bevilgning 0,00 0,00 0,00 0, Avgifter 221 Forsikring 12665, , , , FKF medlemsavgift 1100, , , , Post- og teletilsynet 3200, , , , Kabelnettavgifter 301 Norwaco 25000, , , , Telenor-Vision 40000, , , , Telenor CTV AS 20000, ,00 0,00 0, ViaSat 10000, , , ,00 TV3, Viasat sport, MTV nordic 305 Canal Digital 0,00 0,00 0,00 0, Andre 0,00 0, ,00 0, Investeringer /vedlikehold 311 Vedlikehold 25000, , , , Utstyrsoppgradering Slått sammen med Investeringer 401 Investeringer , Avsetninger for fremtidig digitalisering 12000,00 0,00 0,00 0, Serviceavgift ansvarshavende UES 31200, , , ,00 Sum , , , ,50 Inntekter Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk Budsjett 2003 delposter delposter 2002 delposter Kommentarer 110 Avgifter 111 Årsavgifter , , , , betalende a kr.1850, Tilknytningsavgifter 6000, , , , Andre avgifter 0,00 0, Andre inntekter 121 Gebyr 300,00 500, ,00 600, Rente 1000, , , ,00 Bankrente 123 Provisjonsinntekter 1000,00 0,00 0,00 0, Annet 0,00 0, ,50 0,00 Sum , , , ,00 Resultat 5597,50 12

13 Styrets forslag til rammebudsjett for 2003 er: 13 Budsjett for Ytre Rælingen Antennelag BA, År 2003 Utgifter Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk Budsjett 2003 delposter delposter 2002 delposter Kommentarer 200 Adm. Utgifter 201 Kontor 10000, , , ,00 Rekvisita + Lindorff 202 Møteutgifter 2000, , , ,00 Møteutgifter, bl.a. årsmøte 203 Gebyr 500,00 500,00 143,00 200,00 Bank gebyrer 204 Telefon 2000, , , Kurs 2490, ,00 Ny 210 Bevilgninger 211 Styrehonorarer 12000, , , , Frie årsavgifter, (5 pers * kr.1900,00) 6500, , , , Bevilgning 0,00 0,00 0,00 0, Avgifter 221 Forsikring 12665, , , , FKF medlemsavgift 1100, , , , Post- og teletilsynet 3200, , , , Kabelnettavgifter 301 Norwaco 25000, , , , Telenor-Vision 40000, , , , Telenor CTV AS 20000, ,00 0,00 0,00 Under Telenor-Vision 304 ViaSat 10000, , , ,00 T V3 309 Andre 0,00 0, ,00 0, Vedlikehold/oppgraderinger 311 Vedlikehold 25000, , , , Utstyrsoppgradering Slått sammen med Investeringer 401 Investeringer/kapitalkostnader , ,00 Lån kr over 10år, rente 7% 410 Avsetninger for fremtidig digitalisering 12000,00 0,00 0,00 0, Serviceavgift ansvarshavende UES 31200, , , ,00 Sum , , , ,50 Inntekter Budsjett 2001 Budsjett 2002 Forbruk Budsjett 2003 delposter delposter 2002 delposter Kommentarer 110 Avgifter 111 Årsavgifter , , , , medlemmer a kr Tilknytningsavgifter 6000, , , , Andre avgifter 0,00 0, Andre inntekter 121 Gebyr 300,00 500, ,00 500, Rente 1000, , , ,00 Bankrente 123 Provisjonsinntekter 1000,00 0,00 0,00 0, Annet 0,00 0, ,50 0,00 Sum , , , ,00 Resultat 796,50 13

14 Kommentarer til budsjett for YRA Årets budsjett er lagd ut fra at styret ser det som en gylden anledning til å oppgradere anlegget for tilleggstjenester, bredbånd m.m. Det er også viktig å få anlegget opp i en standard slik at det blir interessant for flere å knytte seg til anlegget. Med tanke på at det er planlagt utbygging av rundt 60 boenheter på Nordby så vil vi kunne tilby et moderne anlegg noe som kan gi oss store ekstrainntekter på sikt. Vi er også i dialog med Rælingen kommune om levering av internett aksess. Dette blir en rimelig løsning i forhold til andre alternativer. Styret har sett på hva som kreves av investeringer for å gjennomføre dette raskt og foreslår at laget tar opp et banklån på kr over 10-år for å finansiere utbyggingen. På den måten vil vi få et godt og fremtidsrettet anlegg raskt og med en enklere økonomisk løsning. Styret legger derfor frem et budsjettforslag med en årsavgift på kr , som er en nedgang på kr i forhold til Alternativet blir å ta investeringene (sette av penger) over flere år, noe som gjør at vi ikke kan tilby nye tjenester og derfor vil bli uinteressant for nye boenheter. Det vil også være føre til at vi er nødt til å opprettholde en vesentlig høyere årsavgift. Nordby for Ytre Rælingen Antennelag BA Gunnar Pedersen kasserer Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Rammebudsjett med låne finansiering for 2003 godkjennes". 6) Godtgjørelse for 2003 Saksordfører: Arne Kleven For 2003 foreslår styret at det utbetales følgende godtgjørelse, utover det som er regulert i andelslagets vedtekter, 11; - til styrets medlemmer, totalt kr ,- Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: "Styrets forslag til godtgjørelser for 2003 godkjennes". 14

15 7) Forslag om endring av vedtektene Saksordfører: sekretær 15 Ytre Rælingen Antennelag BA ble merverdiavgiftspliktig fra 2. halvår 2001, og vedtektene må tilpasses registreringen. Selskapsformen AL er utgått og erstattet med BA. Styret fremmer derfor følgende forslag til endringer: 1 Selskapsform Ytre Rælingen Antennelag BA er et selskap med begrenset ansvar. 9 Generalforsamlingen Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år i løpet av 1. halvår. 13 Tegning av styret Styrets leder alene eller styreleder og ett styremedlem tegner andelslaget i fellesskap. Styret tillater seg å fremme for generalforsamlingen å fatte følgende: Vedtak: Endringer i vedtektenes 1, 9 og 13 godkjennes. 8) Innkomne forslag Saksordfører: Gunnar Pedersen Ingen forslag inkommet. 15

16 9) Valg Valg av styret, etter innstilling fra valgkomiteen: Saksordfører: valgkomiteen leder Valg Ytre Rælingen Antennelag BA på generalforsamlingen 27. mars 2003 Valgkomiteens innstilling er som følger: Formann Jan Hovde PÅ VALG Valgkomiteens instilling: GJENVELGES FOR 2 ÅR Kasserer Gunnar Pedersen IKKE PÅ VALG Sekretær Marit Selman IKKE PÅ VALG Styremedlem Arne Kleven IKKE PÅ VALG Styremedlem Trine Lise Olstad PÅ VALG Trine Lise Olstad har bedt om avløsning ift sin jobb og situasjonen om at antennelaget har blitt merverdiavgiftspliktig samt nå er et registrert selskap med begrensert ansvar (BA) Valgkomiteens innstilling: Som ny etter Trine Lise Olstad velges RUNE LANDRØ FOR 2 ÅR Varamedlem 1 Arne Kvadsheim PÅ VALG Valgkomiteens instilling: GJENVELGES FOR 1 ÅR Varamedlem 2 Rune Landrø PÅ VALG Da Rune Landrø går inn på fast styreplass etter Olstad, må nytt varamedlem 2 velges Valgkomiteens innstilling: Som ny etter Rune Landrø velges JØRGEN ERIKSEN, Sagbakken 43 FOR 1 ÅR Revisor Terje Fjelland VALG Valgkomiteens innstilling: GJENVELGES FOR 1 ÅR Revisor Terje Mavåg VALG Valgkomiteens innstilling: GJENVELGES FOR 1 ÅR Innstillingene er enstemmige. Rælingen, den 10. februar 2003 I valgkomiteen for Ytre Rælingen Antennelag BA Johnny Klemo sign. Arnstein Lund sign. Kristin Lundby sign. 16

17 9.2 Valg av valgkomite for 2003/2004 etter forslag fra styret: Saksordfører: sekretæren 17 I dag har valgkomiteen følgende sammensetning: Leder: Komitemedlem: Arnstein Lund Kristin Lundby Johnny Klemo Styret tillater seg å frem følgende enstemmige forslag for generalforsamlingen: Leder: Komitemedlem: Kristin Lundby Johnny Klemo Velkommen til generalforsamlingen! Nordby, 4. mars 2003 Ytre Rælingen Antennelag BA Jan Hovde (sign.) Leder 17

18 18 YTRE RÆLIGEN ANTENNELAG BA Fjellstadåsen Nordby Web adresse: Sytrets leder: 18Jan Hovde Telefonnr Telefaksnr

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført et informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte en rekke spørsmål fra salen. Svarene

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl 18.00 i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget BERTRAMJORDET

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer