This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt Navigering Filbehandling Telefonspråk Taste inn tekst Ringe Ringe og motta anrop Kontakter Anropsliste Hurtigringing Mobilsvar Talestyring Viderekobling Flere anrop samtidig Mine numre Tillate anrop Begrenset oppringing Faste numre Sony Ericsson K660i Anropstid og anropskostnad Vise eller skjule ditt eget telefonnummer Meldingstjenester Tekstmeldinger MMS-meldinger Meldingsvalg Maler Talemeldinger E-post Mine venner Bildetjenester Kamera og videokamera Bruke kameraet Kameraikoner og -innstillinger Kamerasnarveier Overføre bilder Kamerautskrift Bilder PhotoDJ og VideoDJ Motiver Innholdsfortegnelse 1

2 Underholdning Bærbart stereohåndfrisett Musikkspiller Videospiller Musikk- og videokontroller Overføre musikk fra en datamaskin TrackID Radio PlayNow Ringetoner og melodier MusicDJ Lydopptak Spill Programmer Tilkobling Innstillinger Telefonnavn Bruke Internett Web-feeder Trådløs Bluetooth -teknologi Bruke USB-kabelen Synkronisere Oppdateringstjeneste Flere funksjoner Flymodus Posisjonstjenester Alarmer Kalender Notater Oppgaver Profiler Klokkeslett og dato Låser Feilsøking Vanlige spørsmål Feilmeldinger Viktig informasjon Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Lisensavtale for sluttbrukere Begrenset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for K660i Indeks Innholdsfortegnelse

3 Sony Ericsson K660i UMTS 2100 GSM 850/900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Smart-Fit Rendering er et varemerke eller et registrert varemerke for ACCESS Co., Ltd. Bluetooth er et varemerke eller et registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons bruk av varemerket er i henhold til lisens. Kulelogoen, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID drives av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Google og Google Maps er varemerker eller registrerte varemerker for Google, Inc. SyncML er et varemerke eller et registrert varemerke for Open Mobile Alliance LTD. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er enten et varemerke eller registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook og Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. T9 Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9 Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. 3

4 Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Instruksjonssymboler Disse symbolene blir kanskje brukt i brukerhåndboken. Merk Tips Advarsel En tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. > Bruk en valgtast eller navigeringstast til å bla og velge. Se Navigering på side 12. 4

5 Komme i gang Sette sammen Slik setter du inn batteriet Før du tar i bruk telefonen, må du sette inn et SIM-kort og batteriet. Slik setter du inn SIM-kortet 1 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 2 Skyv batteridekslet på plass. 1 Trykk på batteridekslet og skyv det nedover som vist i illustrasjonen. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Komme i gang 5

6 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Se Slik kopierer du navn og numre til SIMkortet på side Hold nede. 2 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du blir bedt om det, og velg OK. 3 Velg et språk. 4 Velg Fortsett > Ja hvis du vil bruke konfigurasjonsveiviseren mens innstillingene lastes ned. Hvis du vil rette en feil når du taster PINkoden, trykker du på. PIN-kode Det kan være at du trenger en PINkode (PIN = Personal Identity Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre den starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan se og ringe et nødnummer uten å taste en PIN-kode. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Se SIMkortlås på side 63. Oppstartshilsen Oppstartshilsenen vises når du slår på telefonen. Se Bruke bilder på side Komme i gang

7 Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på nettoperatøren. Denne visningen kalles standby-modus. Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper det. Slik lader du batteriet Hjelp på telefonen Du har tilgang til hjelp og informasjon på telefonen. Se Navigering på side 12. 2,5 t Slik bruker du konfigurasjonsveiviseren 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Konfig.veiviser i standbymodus. 2 Angi et valg. Slik viser du informasjon om funksjoner Bla til en funksjon og velg Info, hvis tilgjengelig. I noen tilfeller vises Info under Valg. Slik viser du telefondemonstrasjonen Velg Meny > Underholdning > Demonstrasjon Slik viser du statusinformasjon Trykk volumtasten opp i standbymodus. 1 Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å vise displayet. 2 Koble fra laderen ved å skyve pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Du kan lade batteriet når som helst, og i mer eller mindre enn 2,5 time. Du kan avbryte ladingen uten å skade batteriet. Komme i gang 7

8 Telefonoversikt 1 På/av-tast 2 Høyttaler 3 Display 4 Valgtaster 5 Minnekortspor 6 Ringetast 7 Aktivitetsmenytast 8 Tastlås-tast 9 Videoanropskamera 10 Avslutningstast 11 C-tast (slett) 12 Navigeringstast 13 Stille-tast Se Internett-hurtigtaster på side Komme i gang

9 14 Volum, taster for digital zoom 15 Hovedkamera 16 Kameratast 17 Kontakt for lader, håndfrisett og USB-kabel Komme i gang 9

10 Menyoversikt PlayNow * Internett* Underholdning Internett-tjenester* Spill TrackID Posisjonstjenester VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon Kamera Meldinger Medier Skriv ny Innboks E-post Web-feeder Utkast Utboks Sendte meldinger Lagrede meld. Mine venner* Ring mobilsvar Maler Administrer meld. Innstillinger Alarmer Kontakter Radio Meg selv Ny kontakt 10 Komme i gang

11 Anrop** Alle Besvart Ringt Ubesvart Planlegger Filbehandling** Programmer Videoanrop Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Kodeliste Innstillinger** Generelt Profiler Klokkeslett/dato Språk Oppdateringstjeneste Talestyring Nye hendelser Snarveier Flymodus Sikkerhet Konfig.veiviser Tilgjengelighet* Telefonstatus Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunnsbilde Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Klokkestørrelse Lysstyrke Endre linjenavn* Anrop Kortnumre Smartsøk Viderekobling Bytt til linje 2* Behandle anrop Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfrienhet Kommunikasjon Bluetooth USB Telefonnavn Nettverksdeling Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Internett-innstillinger Innst., direkteavspill. Meldingsinnstillinger* Tilbehør * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigering på side 12. Komme i gang 11

12 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene Midtre navigeringstast 1 Velg Meny 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik velger du handlinger på displayet Velg en handling som vises nederst på displayet, ved å trykke på venstre eller høyre valgtast, eller den midtre navigeringstasten. Slik viser du valg for et element Velg Valg hvis du for eksempel vil endre. Slik blar du mellom kategoriene Bla til en kategori ved å trykke navigeringstasten mot venstre eller høyre. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik avslutter du en funksjon Trykk på. Slik navigerer du i medier 1 Velg Meny > Medier 2 Trykk navigeringstasten mot høyre for å velge et element. 3 Trykk navigeringstasten mot venstre for å gå tilbake. Slik sletter du elementer Trykk på for å slette elementer som tall, bokstaver, bilder og lyder. Snarveier Du kan bruke hurtigtaster for å gå direkte til en meny. Menynummereringen starter fra ikonet øverst til venstre og går bortover og deretter nedover rad for rad. Slik går du direkte til en hovedmeny Velg Meny i standby-modus, og trykk på,, eller. 12 Komme i gang

13 Slik bruker du snarveier på navigeringstasten I standby-modus trykker du på,, eller for å gå direkte til en funksjon. Slik endrer du en snarvei på navigeringstasten 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Snarveier 2 Bla til et valg, og velg Endre. 3 Bla til et menyvalg, og velg Snarvei. Aktivitetsmeny Aktivitetsmenyen gir deg rask tilgang til visse funksjoner. Slik åpner du aktivitetsmenyen Trykk på. Kategorier på aktivitetsmenyen Nye hendelser tapte anrop og nye meldinger. Aktive program programmer som kjører i bakgrunnen. Mine snarveier legg til funksjoner som du vil ha rask tilgang til. Internett rask tilgang til Internett. Filbehandling Du kan bruke Filbehandling til å håndtere filer som er lagret i telefonen eller på et minnekort. Du må kanskje kjøpe et minnekort separat. Minnekort Telefonen støtter minnekortet Memory Stick Micro (M2 ), som du kan bruke til å øke lagringskapasiteten på telefonen. Det kan også brukes som et flyttbart minnekort med andre kompatible enheter. Slik setter du inn et minnekort Åpne dekslet og sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt oppover. Komme i gang 13

14 Slik tar du ut et minnekort Åpne dekslet og trykk på kanten av minnekortet for å løsne det og ta det ut. Slik viser du valg for minnekort 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling > kategorien På minnekortet i standbymodus. 2 Velg Valg. Håndtere filer Du kan flytte og kopiere filer mellom telefonen, en datamaskin og et minnekort. Filer lagres først på minnekortet, og deretter i telefonminnet. Ukjente filer lagres i mappen Annet. Du kan opprette undermapper og flytte eller kopiere filer dit. Du kan velge flere eller alle filer i en mappe samtidig for alle mapper unntatt Spill og Programmer. Hvis minnet er fullt, må du slette noe av innholdet for å frigjøre plass. Kategorier i Filbehandling Filbehandling er inndelt i tre kategorier, og ikoner angir hvor filene er lagret. Alle filer alt innhold i telefonen og på et minnekort I telefon alt innhold i telefonminnet På minnekortet alt innhold på et minnekort Slik viser du informasjon om filer 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling 2 Finn en fil, og velg Valg > Informasjon. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling 2 Finn en fil, og velg Valg > Behandle fil > Flytt. 3 Angi et valg. Slik velger du flere filer i en mappe 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Velg Valg > Merk > Merk flere. 4 Bla til hver fil du vil merke, og velg Merk. 14 Komme i gang

15 Slik sletter du en fil fra Filbehandling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling 2 Finn filen, og trykk på. Telefonspråk Du kan velge et språk som skal brukes på telefonen. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Språk > Telefonspråk 2 Angi et valg. Taste inn tekst Du kan bruke multitap-inntasting eller T9 -inntasting til å skrive inn tekst. T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok. Slik bytter du tastemetode Hold nede mens du taster inn tekst. Slik veksler du mellom store og små bokstaver Trykk på mens du taster inn tekst. Slik taster du inn tall Hold nede mens du taster inn tekst. Slik taster du inn punktum og komma Trykk på mens du taster inn tekst. Slik skriver du inn tekst med T9 inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. 2 Hvis ikke vises, holder du nede for å bytte til T9-inntasting. 3 Trykk på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Hvis du for eksempel skal skrive ordet Jane, trykker du på,, og. Skriv inn hele ordet før du ser på forslagene. 4 Bruk eller til å vise forslag. 5 Trykk på for å godta et forslag. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. 2 Hvis vises, holder du nede for å bytte til multitap-inntasting. Komme i gang 15

16 3 Trykk på flere ganger til ønsket bokstav vises. 4 Når du har skrevet et ord, trykker du på for å legge inn et mellomrom. Slik legger du til ord i den innebygde ordboken 1 Når du skriver inn tekst med T9- inntasting, velger du Valg > Stav ord. 2 Skriv ordet med multitap-inntasting, og velg Sett inn. Ringe Ringe og motta anrop Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 Trykk på. Se Videoanrop på side 18. Du kan ringe numre fra kontaktlistene og anropslisten. Se Kontakter på side 18 og Anropsliste på side 22. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen. Se Talestyring på side 23. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik ringer du utenlandsanrop 1 Trykk på i standby-modus til +- tegnet vises. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3 Trykk på. 16 Ringe

17 Slik ringer du et nummer på nytt Når Prøve på nytt? vises, velger du Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk volumtasten opp eller ned. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1 Hold nede. 2 Hold nede én gang til for å fortsette. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik viser du tapte anrop i standbymodus Trykk på for å åpne anropslisten. Nett Telefonen veksler automatisk mellom GSM-nett og 3G-nett (UMTS-nett) avhengig av dekning. Noen nettoperatører tillater at du bytter nett manuelt. Slik bytter du nett manuelt 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Kommunikasjon > Mobilnett > GSM/ 3G-nett 2 Angi et valg. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et 3G-nett (UMTS) eller et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standby-modus, og trykk på. Ringe 17

18 Slik viser du lokale nødnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Nødnumre. Videoanrop Se en person i displayet under samtaler. Begge parter må ha et abonnement som støtter 3G-tjenesten (UMTStjenesten), og du må være innen rekkevidde av et 3G-nett (UMTS-nett). 3G-tjenesten (UMTS-tjenesten) er tilgjengelig når vises. Slik foretar du et videoanrop 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 Velg Valg > Utfør videoanrop. Slik bruker du zoom med et utgående videoanrop Trykk på eller. Slik viser du videoanropsvalg Velg Valg mens anropet pågår. Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontakter. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Telefonkontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIMkontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Angi et valg. Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 18 Ringe

19 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg. 6 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 7 Velg Lagre. Ringe kontakter Slik ringer du en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Hvis du vil gå direkte til en kontakt, holder du nede i standbymodus. Slik ringer du en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > SIMkontakter. 3 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik ringer du med Smartsøk 1 Trykk på i standby-modus for å angi et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle oppføringer som samsvarer med tall- eller bokstavsekvensen, vises i en liste. 2 Bla til en kontakt eller et telefonnummer, og trykk på. Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartsøk 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Smartsøk 2 Angi et valg. Endre kontakter Slik legger du til informasjon i en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg Valg > Endre kontakt. 3 Bla mellom kategoriene, og velg Legg til. 4 Angi et valg, og velg et element du vil legge til. 5 Velg Lagre. Hvis abonnementet støtter nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette personlige ringetoner for innringere. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier fra SIM-kort. 3 Angi et valg. Ringe 19

20 Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier til SIM-kort. 3 Angi et valg. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Autom. lagre på SIM. 3 Angi et valg. Slik lagrer du kontakter på et minnekort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier til minnekort. SIM-kontakter SIM-kontakter kan bare inneholde navn og numre. De lagres på SIMkortet. Slik legger du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg, og legg eventuelt inn mer informasjon. 6 Velg Lagre. Slik ringer du en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slette kontakter Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik sletter du alle telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Slett alle kontakter. 20 Ringe

21 Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg Valg > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Sortere kontakter Slik velger du sorteringsrekkefølge for kontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Sorteringsrekkefølge. 3 Angi et valg. Minnestatus Antallet kontakter du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Slik viser du minnestatus 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Minnestatus. Synkronisere kontakter Kontakter kan synkroniseres med en Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook ). Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisere på side 55. Meg selv Du kan legge inn informasjon om deg selv, og for eksempel sende visittkortet ditt. Slik legger du inn informasjon om deg selv 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til et valg, og rediger informasjonen. 4 Velg Lagre. Slik legger du til ditt eget visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til Kontaktinform., og velg Legg til > Opprett ny. 4 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 5 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Hvis du vil skrive inn et symbol, velger du Valg > Legg til symbol > Sett inn. Ringe 21

22 Slik sender du et visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til Kontaktinform., og velg Send. 4 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Grupper Du kan opprette en gruppe med telefonnumre og e-postadresser som du vil sende meldinger til, fra Telefonkontakter. Se Meldingstjenester på side 29. Du kan også bruke grupper (med telefonnumre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Se Tillate anrop på side 27. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Grupper. 3 Bla til Ny gruppe, og velg Legg til. 4 Skriv inn et navn på gruppen, og velg Fortsett. 5 Bla til Ny/nytt, og velg Legg til. 6 Bla til hvert kontakttelefonnummer eller hver e-postadresse du vil merke, og velg Merk. 7 Velg Fortsett > Fullfør. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til et navn eller et nummer, og trykk på. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til nummeret, og velg Lagre. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller velg en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Slik nullstiller du anropslisten 1 Trykk på 2 Bla til kategorien Alle, og velg Valg > Slett alle. Hurtigringing Ved hjelp av hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon Ringe

23 Slik legger du til kontakter i hurtignumre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Kortnumre. 3 Finn et posisjonsnummer, og velg Legg til. 4 Velg en kontakt. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standbymodus, og trykk på. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer 2 Tast nummeret, og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede Talestyring Ved å opprette talekommandoer kan du: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet Aktivere taleoppringing ved å si et nøkkelord Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr Slik spiller du inn en talekommando ved hjelp av taleoppringing 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Taleoppringing > Aktiver 2 Velg Ja > Ny talekommando, og velg en kontakt. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret der du vil legge til talekommandoen. 3 Spill inn en talekommando, for eksempel Jons mobil. 4 Følg instruksjonene som vises. Vent på pipetonen, og si kommandoen som skal spilles inn. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 5 Hvis du er fornøyd med innspillingen, velger du Ja. Hvis du ikke er fornøyd, velger du Nei og gjentar trinn 3 og 4. Talekommandoer lagres bare i telefonminnet. De kan ikke brukes i en annen telefon. Ringe 23

24 Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Taleoppringing > Endre navn 2 Bla til en kommando, og velg Valg > Erstatt talemerke. 3 Vent på pipetonen, og si kommandoen. Taleoppringing Du kan høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. Slik bruker du taleoppringing 1 Hold nede en volumtast i standbymodus. 2 Vent på pipetonen og si et innspilt navn, for eksempel Jons mobil. Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. Nøkkelordet Du kan spille inn og bruke en talekommando som nøkkelord for å aktivere taleoppringing uten å trykke på noen av tastene. Håndfrisettet må være koblet til telefonen når du bruker nøkkelordet. Du bør velge et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Bluetoothhåndfriutstyr støtter ikke denne funksjonen. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Nøkkelord > Aktiver 2 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet. 3 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 4 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. 5 Velg hvor nøkkelordet skal aktiveres. Slik ringer du ved hjelp av nøkkelordet 1 Kontroller at er synlig i standbymodus. 2 Si nøkkelordet. 3 Vent på pipetonen, og si en talekommando. Talesvar Når du bruker håndfriutstyr, kan du svare på eller avvise innkommende anrop med stemmen. 24 Ringe

25 Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Talesvar > Aktiver 2 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si Svar eller et annet ord. 3 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 4 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si Opptatt eller et annet ord. 5 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 6 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. 7 Velg hvor talesvar skal aktiveres. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Si Svar. Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Si Opptatt. Viderekobling Du kan viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Når Begrense anrop brukes, er ikke alle valgene for viderekobling tilgjengelige. Se Begrenset oppringing på side 27. Slik viderekobler du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Viderekobling i standbymodus. 2 Velg en anropstype og et viderekoblingsvalg. 3 Velg Aktiver. 4 Tast inn nummeret du vil viderekoble anrop til, og velg OK. Flere anrop samtidig Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Du kan for eksempel sette et aktivt anrop på venting mens du ringer et annet nummer eller svarer på et annet anrop. Du kan også veksle mellom de to anropene. Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene. Anrop venter Når Anrop venter brukes, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Ringe 25

26 Slik aktiverer du Anrop venter Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Anrop venter > Aktiver Slik foretar du et nytt anrop 1 Velg Valg > Sett på vent mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. 2 Velg Valg > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk på. Slik svarer du på et nytt anrop Trykk på mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. Slik avviser du et nytt anrop Trykk på mens anropet pågår, og fortsett det aktive anropet. Slik avslutter du et aktivt anrop og svarer på et nytt anrop Velg Erst. aktivt anrop mens anropet pågår. Håndtere to taleanrop Du kan ha aktive anrop og anrop som står på venting, samtidig. Slik veksler du mellom to anrop Trykk på mens anropet pågår. Slik kobler du to anrop Velg Valg > Koble anrop mens anropet pågår. Slik kobler du sammen to anrop Velg Valg > Overfør anrop mens anropet pågår. Du kobles fra begge anropene. Slik avslutter du et aktivt anrop og går tilbake til anropet som står på venting Trykk først på og deretter på. Konferansesamtaler Med en konferansesamtale kan du ha en felles samtale med opptil fem personer. Slik legger du til en ny deltaker 1 Velg Valg > På vent mens anropet pågår. De koblede anropene settes dermed på venting. 2 Velg Valg > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk på. 4 Velg Valg > Koble anrop for å legge til den nye deltakeren. 5 Gjenta denne operasjonen hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker 1 Velg Valg > Frigi deltaker. 2 Velg deltakeren du vil frigi. 26 Ringe

27 Slik fører du en privat samtale 1 Velg Valg > Snakk med mens anropet pågår, og velg deltakeren du vil snakke med. 2 Velg Valg > Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. Mine numre Du kan vise, legge til og endre dine egne telefonnumre. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Mine numre. 3 Angi et valg. Tillate anrop Du kan velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Bare fra liste 2 Bla til Ny/nytt, og velg Legg til. 3 Velg en kontakt eller Grupper. Se Grupper på side 22. Slik tillater du alle anrop Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Alle innringere Begrenset oppringing Du kan begrense utgående og innkommende anrop. Du trenger et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke bruke enkelte av valgene for anropsbegrensning. Valg for anropsbegrensning Standardvalgene er: Alle utgående alle utgående anrop Utgående til utlandet alle utgående anrop til utlandet Utg. til utl., roaming alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Alle innkommende alle innkommende anrop Innkom. v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet Ringe 27

28 Slik begrenser du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Begrense anrop 2 Angi et valg. 3 Velg Aktiver. 4 Tast inn passordet, og velg OK. Faste numre Med Faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIMkortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når Faste numre brukes, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet, men du kan fremdeles ringe det internasjonale nødnummeret, 112. Slik bruker du Faste numre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Faste numre > Aktiver. 3 Tast inn PIN2-koden, og velg OK. 4 Velg OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Faste numre > Faste numre > Nytt nummer. 3 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Anropstid og anropskostnad Under et anrop vises anropets varighet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet anropsvarighet. Slik kontrollerer du anropstiden Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Tid og kostnad > Anropstellere Vise eller skjule ditt eget telefonnummer Du kan bestemme om ditt eget telefonnummer skal vises eller skjules når du ringer. Slik skjuler du ditt eget telefonnummer 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Vis/skjul mitt nr. i standbymodus. 2 Velg Skjul nummer. 28 Ringe

29 Meldingstjenester Motta og lagre meldinger Du blir varslet når du mottar en melding. Meldinger lagres automatisk i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, kan du slette meldinger eller lagre dem på et minnekort eller på SIM-kortet. Slik lagrer du en melding på et minnekort Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Generelt > Lagre til > Minnekort Slik lagrer du en melding på SIMkortet 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til en melding, og velg Valg > Lagre melding. Slik viser du en melding i innboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik sletter du en melding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og trykk på. Tekstmeldinger Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, lydeffekter, animasjoner og melodier. Før du bruker meldingstjenester Du må ha et meldingssentralnummer. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren, og er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis nummeret til meldingssentralen ikke er lagret på SIM-kortet, må du legge inn nummeret selv. Slik angir du et meldingssentralnummer 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding i standby-modus, og bla til Meldingssentral. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis et nummer ikke vises, velger du Endre. 3 Bla til Ny meldingssentral, og velg Legg til. 4 Angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskoden. 5 Velg Lagre. Meldingstjenester 29

30 Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding 2 Skriv meldingen, og velg Fortsett > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem. Se Grupper på side 22. Slik kopierer du og limer inn tekst i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Kopier og lim inn. 2 Velg Kopier alt eller Merk og kopier. Bla til og merk tekst i meldingen. 3 Velg Valg > Kopier og lim inn > Lim inn. Slik legger du til et element i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til element. 2 Angi et valg, og velg deretter et element. Slik ringer du et nummer i en tekstmelding Når du viser meldingen, blar du til telefonnummeret og trykker på. Slik aktiverer du lange meldinger 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding 2 Velg Maks. meld.lengde > Maks. tilgjengelig. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, lysbilder, lydopptak, videoklipp, signaturer og vedlegg. Du kan sende MMS-meldinger til en mobiltelefon eller en e-postadresse. Før du bruker MMS-meldinger Du må angi en MMS-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke finnes en MMS-profil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller på Slik velger du en MMS-profil 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil i standbymodus. 2 Velg en profil. Slik angir du adressen til meldingsserveren 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding 2 Bla til MMS-profil, og velg Endre. 30 Meldingstjenester

31 3 Velg Valg > Endre. 4 Bla til Meldingsserver, og velg Endre. 5 Angi adressen, og velg OK > Lagre. Slik oppretter og sender du en MMSmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding 2 Tast inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. 3 Velg Fortsett > Kontaktoppslag. 4 Velg en mottaker, og velg Send. Motta MMS-meldinger Du kan velge hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. Standardvalgene for nedlasting av MMS-meldinger er: Alltid automatisk nedlasting. Spør ved roaming spør før nedlasting utenfor hjemmenettet. Aldri ved roaming ingen nedlasting utenfor hjemmenettet. Spør alltid be om å laste ned. Av nye meldinger vises i Innboks. Slik angir du automatisk nedlasting 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > Autom. nedlasting 2 Angi et valg. Meldingsvalg Du kan angi standardvalg for alle meldinger eller velge bestemte innstillinger hver gang du sender en melding. Slik angir du tekstmeldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du MMS-meldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du meldingsvalg for en bestemt melding 1 Når meldingen er klar og en mottaker er valgt, velger du Valg > Avansert. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Maler Hvis du ofte bruker de samme ordene og bildene i en melding, kan du lagre meldingen som en mal. Slik legger du til en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > Tekst 2 Skriv inn tekst, eller velg Valg for å legge til elementer. Velg OK. 3 Angi en tittel, og velg OK. Meldingstjenester 31

32 Slik legger du til en MMSmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > MMS-melding 2 Tast inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. 3 Velg Lagre, angi en tittel og velg OK. Slik lagrer du en melding som en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis > Valg > Lagre som mal. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender og mottaker må ha abonnementer som støtter MMSmeldinger. Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Talemelding 2 Spill inn meldingen, og velg Stopp > Send > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. E-post Du kan bruke standard e-postfunksjoner og e-postadressen fra datamaskinen på telefonen. Før du bruker e-post Du kan bruke konfigurasjonsveiviseren til å kontrollere om det finnes innstillinger for din e-postkonto, eller du kan legge dem inn manuelt. Du kan også motta innstillinger fra Slik oppretter du en e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Kontoer 2 Bla til Ny konto, og velg Legg til. Hvis du legger inn innstillinger manuelt, kan du kontakte e-postleverandøren for å få mer informasjon. En e- postleverandør kan være selskapet der du har fått en e-postadresse. Slik skriver og sender du en e- postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Skriv ny 2 Velg Legg til > Angi e-postadresse. Angi e-postadressen, og velg OK. 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, blar du til Til: og velger Endre. 32 Meldingstjenester

33 4 Bla til et valg, og velg Legg til > Angi e- postadresse. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Fullfør når du er ferdig. 5 Velg Endre, og angi et emne. Velg OK. 6 Velg Endre, og skriv inn teksten. Velg OK. 7 Bla til Legg til, og velg en fil du vil legge ved. 8 Velg Fortsett > Send. Slik mottar og leser du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks > Valg > Sjekk ny e-post 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lagrer du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Vis > Valg > Lagre melding. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Svar. 3 Skriv svaret, og velg OK. 4 Velg Fortsett > Send. Slik viser du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Bruk > Vis. Slik lagrer du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Bruk > Lagre. Synkronisere e-post E-post kan synkroniseres med en Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook ). Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisere på side 55. Aktiv e-postkonto Hvis du har flere e-postkontoer, kan du endre hvilken som er aktiv. Slik endrer du aktiv e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Kontoer 2 Velg en konto. Slik sletter du en e-post (POP3) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og trykk på. Meldingstjenester 33

34 Slik sletter du en e-post (IMAP4) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Merk for sletting. 3 Velg Valg > Tøm innboksen. Merkede e-postmeldinger vil bli slettet i telefonen og på serveren. Push e-post Du kan få melding på telefonen fra e-postserveren om at du har nye e-postmeldinger. Slik aktiverer du push e-postvarsling Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger > Push e-post i standbymodus. Mine venner Du kan koble til og logge på Mine venner-serveren for å kommunisere på Internett med chat-meldinger. Før du bruker Mine venner Hvis innstillinger ikke er angitt i telefonen, må du legge inn serverinnstillinger. Tjenesteleverandøren kan gi informasjon om standardinnstillinger, for eksempel: Brukernavn Passord Serveradresse Internett-profil Slik legger du inn innstillinger for Mine venner-server 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Konfigurer 2 Bla til en innstilling, og velg Legg til. Slik logger du deg på Mine vennerserveren Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Logg på Slik logger du deg av Mine vennerserveren Velg Valg > Logg av. Slik legger du til en chat-kontakt 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standbymodus. 2 Velg Valg > Legg til kontakt. Slik sender du en chat-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg Chat. 3 Skriv meldingen, og velg Send. 34 Meldingstjenester

35 Status Du kan vise egen status, for eksempel Glad eller Opptatt, bare for kontakter. Du kan også vise egen status for alle brukere på Mine venner-serveren. Slik viser du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Valg > Innstillinger > Vis min status 2 Angi et valg. Slik oppdaterer du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Min status i standbymodus. 2 Endre informasjonen. 3 Velg Valg > Lagre. Chat-gruppe En chat-gruppe kan opprettes av tjenesteleverandøren din, av individuelle brukere av funksjonen Mine venner eller av deg. Du kan lagre chat-grupper ved å lagre en chat-invitasjon eller ved å søke etter en bestemt chat-gruppe. Slik oppretter du en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chat-grupper i standbymodus. 2 Velg Valg > Legg til chat-grp. >Ny chatgruppe. 3 Velg hvem du vil invitere, fra kontaktlisten, og velg Fortsett. 4 Skriv en kort invitasjonstekst, og velg Fortsett > Send. Slik legger du til en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chat-grupper > Valg > Legg til chat-grp. 2 Angi et valg. Samtaleloggen lagres mellom avlogging og pålogging slik at du kan gå tilbake til chat-meldinger fra tidligere samtaler. Slik lagrer du en samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler 2 Skriv inn en samtale. 3 Velg Valg > Avansert > Lagre samtale. Meldingstjenester 35

36 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp, og vise, lagre eller sende dem. Søker og kamerataster 1 Zoom inn eller ut 2 Ta bilder / spill inn videoklipp 1 2 Bruke kameraet Slik aktiverer du kameraet Trykk på Slik tar du et bilde 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk på for å ta et bilde. 3 Bildet lagres automatisk. Ikke gjør opptak med en sterk lyskilde i bakgrunnen. Bruk en støtte eller selvutløseren for å unngå et uskarpt bilde. Slik spiller du inn et videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk helt ned for å starte innspillingen. Slik stopper du innspillingen 1 Trykk på. 2 Videoklippet lagres automatisk. Slik bruker du zoom Trykk volumtasten opp eller ned. Slik justerer du lysstyrken Trykk på eller. 36 Bildetjenester

37 Slik viser du bilder og videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Bla til elementet. 3 Trykk på den midtre navigeringstasten for å vise et videoklipp. Slik forbedrer du et bilde med Bedre bilde 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Velg > Innstillinger. 3 Kontroller at Vurdering er satt til På. 4 Ta et bilde. 5 Mens du ser på det, velger du Valg > Bedre bilde. Kameraikoner og - innstillinger Ikoner på displayet informerer om gjeldende innstilling. Flere kamerainnstillinger er tilgjengelige i Innstillinger. Slik endrer du innstillinger Aktiver kameraet, og velg. Slik viser du informasjon om innstillinger Bla til en innstilling, og velg. Kamerasnarveier Tast Overføre bilder Snarvei Zoom ut Zoom inn Kamera: Bildemodus Video: Videostørrelse Selvutløser Nattmodus Kameratastveiledning Overføre til og fra en datamaskin Du kan bruke trådløs Bluetooth teknologi og USB-kabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen. Se Trådløs Bluetooth -teknologi på side 52 og Bruke USB-kabelen på side 53 hvis du vil ha mer informasjon. Du kan vise, forbedre og organisere bilder og videoklipp på en datamaskin ved å installere Adobe Photoshop Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse er inkludert på CD-en som følger med telefonen, og kan lastes ned fra Bildetjenester 37

38 Bilde- og videoblogg En blogg er en personlig Web-side. Hvis du har et abonnement som støtter denne tjenesten, kan du sende bilder eller videoklipp til en blogg. Noen Web-tjenester krever en separat lisensavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Ytterligere regler og takster kan forekomme. Kontakt tjenesteleverandøren. Slik sender du kamerabilder til en blogg 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Send > Til blogg. 4 Legg inn tittel og tekst. 5 Velg OK > Publiser. Slik sender du videoklipp til en blogg 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Video. 2 Bla til et videoklipp. 3 Velg Valg > Send > Til blogg. 4 Legg inn tittel og tekst. 5 Velg OK > Publiser. Slik går du til en bloggadresse fra kontaktlisten 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg en Webadresse. 3 Velg Gå til. Slik sender du et bilde eller videoklipp 1 Velg Meny > Medier 2 Bla til et element, og velg Valg > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Slik mottar du et bilde eller videoklipp Følg instruksjonene som vises. Kamerautskrift Du kan skrive ut kamerabilder ved hjelp av en USB-kabel som er koblet til en kompatibel skriver. Du kan også skrive ut på en Bluetoothkompatibel skriver. Slik skriver du ut kamerabilder via USB-kabelen 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. 3 Velg Valg > Skriv ut. 4 Angi et valg. 5 Koble USB-kabelen til telefonen. 38 Bildetjenester

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA X10 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738106

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA X10 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738106 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer