Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Skriv ut bare til eget bruk. Tilbehør mer til din telefon BluetoothTM-stereohodetelefon HBH-DS200 Hør på trådløs musikk uten å gå glipp av et eneste anrop. Bærbart stereohåndfrisett HPM-83 Hodetelefoner med nakkebøyle i urban stil og fantastisk lydkvalitet. Bærbar BluetoothTMhøyttaler MBS-100 Et trådløst musikkunivers. Dette tilbehøret kan kjøpes separat, men er muligens ikke tilgjengelig i alle markeder. Hvis du vil se hele utvalget, gå til Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Innhold Komme i gang...5 Sette sammen telefonen Slå på telefonen....6 Hjelp i telefonen....7 Lade batteriet...7 Telefonoversikt Menyoversikt.. 10 Navigering.12 Filbehandling Telefonspråk...15 Taste inn tekst Meldingstjenester Motta og lagre meldinger Tekstmeldinger.

3 ...29 MMS-meldinger...30 Meldingsvalg Maler Talemeldinger E-post...32 Mine venner Område- og celleinformasjon..35 Ringe Ringe og motta anrop Kontakter...18 Anropsliste Hurtigringing...22 Mobilsvar...

4 23 Talestyring.23 Viderekobling Flere anrop samtidig Konferansesamtaler. 26 Mine numre...26 Tillate anrop Begrenset oppringing Faste numre Anropstid og anropskostnad...28 Bildetjenester.. 36 Kamera og videokamera...36 Søker og kamerataster..36 Bruke kameraet Kameraikoner og -innstillinger. 37 Kamerasnarveier.37 Overføre bilder...

5 .37 Kamerautskrift Bilder PhotoDJTM og VideoDJTM...39 Motiver Underholdning Bærbart stereohåndfrisett..40 Walkman -spiller Videospiller Musikk- og videokontroller Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. TrackIDTM..44 Radio PlayNowTM.45 Ringetoner og melodier MusicDJTM...

6 ...46 Lydopptak Spill..47 Programmer Feilsøking...65 Vanlige spørsmål Feilmeldinger.. 67 Viktig informasjon 68 Web-område for Sony Ericsson-brukere.68 Service og kundestøtte Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Lisensavtale for sluttbrukere Begrenset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for W890i..

7 .78 Tilkobling Innstillinger 48 Telefonnavn...48 Bruke Internett Web-feeder Trådløs BluetoothTM-teknologi51 Bruke USB-kabelen..53 Synkronisere Oppdateringstjeneste Indeks Flere funksjoner Flymodus...58 Posisjonstjenester Alarmer...

8 ...59 Kalender Notater Oppgaver...61 Profiler Klokkeslett og dato..62 Låser Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. enerett. av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter. Smart-Fit Rendering er et varemerke eller et registrert varemerke for ACCESS Co., Ltd. Bluetooth er et varemerke eller et registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons bruk av slike varemerker er lisensiert. Kulelogoen, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID og VideoDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM drives av Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. WALKMAN er et varemerke eller et registrert varemerke for Sony Corporation. Sony, Memory Stick MicroTM og M2TM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. GoogleTM og Google MapsTM er varemerker eller registrerte varemerker for Google, Inc. SyncML er et varemerke eller et registrert varemerke for Open Mobile Alliance LTD. Ericsson er et varemerke eller et registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemerke eller et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook og Vista er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. T9TM Text Input er et varemerke eller et registrert varemerke for Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer , , , og ; kanadisk patentnummer ; britisk patentnummer B; Hongkong standard 3 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av

9 Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, NordKorea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders).

10 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon og gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Instruksjonssymboler Disse symbolene kan brukes i brukerhåndboken. Merk Tips Advarsel En tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. > Bruk en valgtast eller navigeringstast til å bla og velge. Se Navigering på side Dette er en Internettversjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Komme i gang Sette sammen telefonen Før du tar i bruk telefonen, må du sette inn et SIM-kort og batteriet. Slik setter du inn SIM-kortet Slik setter du inn batteriet 1 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og kontaktene mot hverandre. 2 Skyv batteridekslet på plass og lukk det. 1 Åpne batterideksellåsene på hver side. 2 Skyv batteridekslet nedover. 3 Skyv SIM-kortet inn under klemmen med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Komme i gang Dette er en Internettversjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 5 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen abonnementet. Du må alltid slå av telefonen og koble fra laderen følegger Filbehandling ** Alarmer Programmer Videoanrop Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Kodeliste Internett Meldinger Skriv ny Innboks E-post Web-feeder Utkast Utboks Sendte meldinger Lagrede meld. Mine venner* Ring mobilsvar Maler Administrer meld. Innstillinger Underholdning Internett-tjenester* Spill TrackIDTM Posisjonstjenester VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon 10 Komme i gang Dette er en Internett-net. Ukjente filer lagres i mappen Annet. Du kan opprette undermapper og flytte eller kopiere filer dit. Du kan velge flere eller alle filer i en mappe samtidig for alle mapper unntatt Spill og Programmer. Hvis minnet er fullt, må du slette noe av innholdet for å frigjøre plass. Kategorier i Filbehandling Filbehandling er inndelt i tre kategorier, og ikoner angir hvor filene er lagret. Alle filer alt innhold i telefonminnet og på minnekortet I telefon alt innhold i telefonminnet På minnekortet alt innhold på minnekortet Slik viser du informasjon om filer 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Finn en fil, og velg Valg > Informasjon. Åpne dekslet og trykk på kanten av minnekortet for å løsne det og ta det ut. Slik viser du valg for minnekort 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling > kategorien På minnekortet i standby-modus. 2 Velg Valg. 14 Komme i gang Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Finn en fil, og velg Valg > Behandle fil > Flytt. 3 Angi et valg Slik velger du flere filer i en mappe Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. Bla til en mappe, og velg Åpne. Velg Valg > Merk > Merk flere. Bla til hver fil du vil merke, og velg Merk. T9-inntasting er en metode som bruker en innebygd ordbok. Slik bytter du tastemetode Hold nede mens du taster inn tekst. Slik veksler du mellom store og små bokstaver Trykk på mens du taster inn tekst. Slik taster du inn tall Hold nede til inn tekst. mens du taster Slik sletter du en fil fra Filbehandling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Finn filen, og trykk på. Slik taster du inn punktum og komma Trykk på mens du taster inn tekst. Slik skriver du inn tekst med T9TMinntasting Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. Hvis ikke vises, holder du nede for å bytte til T9-inntasting. Trykk på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Hvis du for eksempel skal skrive ordet "Jane", trykker du på,,,. Skriv inn hele ordet før du ser på forslagene. Bruk eller til å vise forslag. Trykk på for å godta et forslag. Komme i gang 15 Telefonspråk Du kan velge språket som skal brukes i telefonen. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Språk > Telefonspråk i standby-modus. 2 Angi et valg Taste inn tekst Du kan bruke multitap-inntasting eller til å skrive inn tekst. T9TMinntasting 4 5 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk Slik skriver du inn tekst med multitapinntasting Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. Hvis vises, holder du nede for å bytte til multitap-inntasting. Trykk på til flere ganger til ønsket bokstav vises. Når du har skrevet et ord, trykker du på for å legge inn et mellomrom. Ringe Ringe og motta anrop Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret hvis det er aktuelt). 2 Trykk på. Se Videoanrop på side 18. Du kan ringe numre fra kontaktlistene og anropslisten. Se Kontakter på side 18 og Anropsliste på side 22. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen. Se Talestyring på side 23. Slik legger du til ord i den innebygde ordboken 1 Når du skriver inn tekst med T9inntasting, velger du Valg > Stav ord. 2 Skriv ordet med multitap-inntasting, og velg Sett inn. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik ringer du til utlandet 1 Hold nede i standby-modus til +tegnet vises. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3 Trykk på. 16 Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik ringer du et nummer på nytt Når Prøve på nytt? vises, velger du Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Nett Telefonen veksler automatisk mellom GSM-nett og 3G-nett (UMTS-nett) avhengig av dekning.

11 Noen nettoperatører tillater at du bytter nett manuelt. Slik bytter du nett manuelt 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Kommunikasjon > Mobilnett > GSM/ 3G-nett i standby-modus. 2 Angi et valg. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et 3G-nett (UMTS) eller et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIMkortet. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik justerer du høyttalervolumet under en samtale Trykk volumtasten opp eller ned. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1 Hold nede. 2 Hold nede en gang til for å fortsette. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik foretar du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standby-modus, og trykk på. Slik viser du lokale nødnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Ringe 17 Slik viser du tapte anrop i standbymodus Trykk på for å åpne anropslisten. Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Spesialnumre > Nødnumre. Videoanrop Se en person i displayet mens dere snakker. Begge parter må ha et abonnement som støtter 3G-tjenesten (UMTS-tjenesten), og du må være innen rekkevidde av et 3G-nett (UMTSnett). 3G-tjenesten (UMTS-tjenesten) er tilgjengelig når vises. Slik foretar du et videoanrop 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret hvis det er aktuelt). 2 Velg Valg > Utfør videoanrop. Slik bruker du zoom med et utgående videoanrop Trykk på eller. Slik viser du videoanropsvalg Velg Valg mens anropet pågår. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Telefonkontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIMkontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Angi et valg. Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast inn navnet, og velg OK. 4 Tast inn nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg. 6 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 7 Velg Lagre. Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontakter. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. 18 Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Ringe kontakter Slik ringer du en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Hvis du vil gå direkte til en kontakt, holder du nede til i standby-modus. Endre kontakter Slik legger du til informasjon i en telefonkontakt Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Bla til en kontakt og velg Valg > Endre kontakt. Bla mellom kategoriene, og velg Legg til. Angi et valg, og velg et element du vil legge til. Velg Lagre. Hvis abonnementet støtter nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette personlige ringetoner for innringere Slik ringer du en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > SIMkontakter. 3 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik ringer du med Smartsøk 1 Trykk på til i standby-modus for å angi et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle oppføringer som samsvarer med tall- eller bokstavsekvensen, vises i en liste. 2 Bla til en kontakt eller et telefonnummer, og trykk på. Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartsøk 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Smartsøk i standby-modus. 2 Angi et valg. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Kopier fra SIM-kort. 3 Angi et valg. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Kopier til SIM-kort. Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk Angi et valg. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. 6 Velg Lagre. Slik ringer du en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slette kontakter Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik sletter du alle telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Slett alle kontakter. Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt og velg Valg > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Autom. lagre på SIM. 3 Angi et valg. Slik lagrer du kontakter på et minnekort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Kopier til minnekort. SIMkontakter SIM-kontakter kan bare inneholde navn og numre. De lagres på SIMkortet. Slik legger du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast inn navnet, og velg OK. 4 Tast inn nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg, og legg eventuelt inn mer informasjon. 20 Ringe Sortere kontakter Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik velger du sorteringsrekkefølgen for kontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Sorteringsrekkefølge. 3 Angi et valg. Minnestatus Antallet kontakter du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig.

12 Slik viser du minnestatus 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Avansert > Minnestatus. Synkronisere kontakter Kontakter kan synkroniseres med en Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook ). Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisere på side 55. Meg selv Du kan legge inn informasjon om deg selv og for eksempel sende visittkortet ditt Slik legger du inn informasjon om deg selv Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Bla til Meg selv, og velg Åpne. Bla til et valg, og endre informasjonen. Velg Lagre. Slik legger du til ditt eget visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til Kontaktinform., og velg Legg til > Opprett ny. 4 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 5 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Velg Valg > Legg til symbol > Sett inn for å sette inn et symbol. Slik sender du et visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til Kontaktinform., og velg Send. 4 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 21 Grupper I Telefonkontakter kan du opprette en gruppe med telefonnumre og epostadresser som du vil sende meldinger til. Se Meldingstjenester på side 28. Du kan også bruke grupper (med telefonnumre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Se Tillate anrop på side 26. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Grupper. Bla til Ny gruppe, og velg Legg til. Skriv inn et navn på gruppen, og velg Fortsett. Bla til Ny/nytt, og velg Legg til. Bla til hvert kontakttelefonnummer eller hver e-postadresse du vil merke, og velg Merk. Velg Fortsett > Fullfør. 2 Bla til et navn eller et nummer, og trykk på. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til nummeret, og velg Lagre. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller velg en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Slik nullstiller du anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til kategorien Alle og velg Valg > Slett alle Hurtigringing Ved hjelp av hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon 1 til 9. Slik legger du til kontakter i hurtignumre Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Kortnumre. Finn et posisjonsnummer, og velg Legg til. Velg en kontakt Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 22 Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standbymodus, og trykk på. 2 Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan de som ringer, legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Tast inn nummeret, og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus Taleoppringing > Aktiver i standbymodus. Velg Ja > Ny talekommando, og velg en kontakt. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret som du vil legge til talekommandoen for. Spill inn en talekommando, for eksempel "Jons mobil". Følg instruksjonene som vises. Vent på pipetonen, og si kommandoen som skal spilles inn. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. Hvis du er fornøyd med innspillingen, velger du Ja. Hvis du ikke er fornøyd, velger du Nei og gjentar trinn 3 og 4. Talekommandoer lagres bare i telefonminnet. De kan ikke brukes i en annen telefon. Talestyring Ved å opprette talekommandoer kan du: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet. Aktivere taleoppringing ved å si et nøkkelord. Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr. Slik spiller du inn en talekommando ved hjelp av taleoppringing 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Taleoppringing > Endre navn i standby-modus. 2 Bla til en kommando, og velg Valg > Erstatt talemerke. 3 Vent på pipetonen, og si kommandoen. Taleoppringing Du kan høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. Ringe 23 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik bruker du taleoppringing 1 Hold nede en volumtast i standbymodus. 2 Vent på pipetonen og si et innspilt navn, for eksempel "Jons mobil". Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. Nøkkelordet Du kan spille inn og bruke en talekommando som nøkkelord for å aktivere taleoppringing uten å trykke på noen av tastene. Håndfrisettet må være koblet til telefonen når du bruker nøkkelordet. Du bør velge et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Bluetoothhåndfriutstyr støtter ikke denne funksjonen. 5 Velg hvor nøkkelordet skal aktiveres. Slik ringer du ved hjelp av nøkkelordet 1 Kontroller at er synlig i standbymodus. 2 Si nøkkelordet. 3 Vent på pipetonen, og si en talekommando. Talesvar Når du bruker håndfriutstyr, kan du svare på eller avvise innkommende anrop med stemmen. Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Talesvar > Aktiver i standby-modus. Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si "Svar" eller et annet ord. Velg Ja for å godta eller Nei for en ny innspilling. Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si "Opptatt" eller et annet ord. Velg Ja for å godta eller Nei for en ny innspilling. Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Velg hvor talesvar skal aktiveres Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Talestyring > Nøkkelord > Aktiver i standby-modus. Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet.

13 Velg Ja for å godta eller Nei for en ny innspilling. Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Ringe 24 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Si "Svar". Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Si "Opptatt". svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene. Anrop venter Når Anrop venter brukes, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du Anrop venter Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Anrop venter > Aktiver i standby-modus. Slik foretar du et nytt anrop 1 Velg Valg > Sett på vent mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. 2 Velg Valg > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk på. Slik svarer du på et nytt anrop Trykk på mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. Slik avviser du et nytt anrop Trykk på mens anropet pågår, og fortsett det aktive anropet. Slik avslutter du et aktivt anrop og svarer på et nytt anrop Velg Erst. aktivt anrop mens anropet pågår. Viderekobling Du kan viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Når Begrense anrop brukes, er ikke alle valgene for viderekobling tilgjengelige. Se Begrenset oppringing på side 27. Slik viderekobler du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Viderekobling i standbymodus. 2 Velg en anropstype og et viderekoblingsvalg. 3 Velg Aktiver. 4 Tast inn nummeret du vil viderekoble anrop til, og velg OK. Flere anrop samtidig Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Du kan for eksempel sette et aktivt anrop på venting mens du ringer et annet nummer eller svarer på et annet anrop. Du kan også veksle mellom de to anropene. Du kan ikke Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 25 Håndtere to taleanrop Du kan ha aktive anrop og anrop som står på venting, samtidig. Slik veksler du mellom to anrop Trykk på mens anropet pågår. Slik kobler du to anrop Velg Valg > Koble anrop mens anropet pågår. Slik kobler du sammen to anrop Velg Valg > Overfør anrop mens anropet pågår. Du kobles fra begge anropene. Slik avslutter du et aktivt anrop og går tilbake til anropet som står på venting Trykk først på og deretter på. 4 Velg Valg > Koble anrop for å legge til den nye deltakeren. 5 Gjenta denne operasjonen hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker 1 Velg Valg > Frigi deltaker. 2 Velg deltakeren du vil frigi. Slik fører du en privat samtale 1 Velg Valg > Snakk med mens anropet pågår, og velg deltakeren du vil snakke med. 2 Velg Valg > Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. Mine numre Du kan vise, legge til og endre dine egne telefonnumre. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt og velg Valg > Spesialnumre > Mine numre. 3 Angi et valg. Konferansesamtaler Med en konferansesamtale kan du ha en felles samtale med opptil fem personer. Slik legger du til en ny deltaker 1 Velg Valg > På vent mens anropet pågår. De koblede anropene settes dermed på venting. 2 Velg Valg > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk på. Tillate anrop Du kan velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. 26 Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Bare fra liste i standbymodus. 2 Bla til Ny/nytt, og velg Legg til. 3 Velg en kontakt eller Grupper. Se Grupper på side 22. Utg. til utl., roaming alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Alle innkommende alle innkommende anrop Innkom. v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet Slik begrenser du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Begrense anrop i standby-modus. 2 Angi et valg. 3 Velg Aktiver. 4 Tast inn passordet, og velg OK. Slik tillater du alle anrop Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Alle innringere i standbymodus. Begrenset oppringing Du kan begrense utgående og innkommende anrop. Du trenger et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke bruke enkelte av valgene for anropsbegrensning. Faste numre Med Faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIMkortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når Faste numre brukes, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet, men du kan fremdeles ringe det internasjonale nødnummeret, 112. Valg for anropsbegrensning Standardvalgene er: Alle utgående alle utgående anrop Utgående til utlandet alle utgående anrop til utlandet Ringe Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 27 Slik bruker du Faste numre 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Faste numre > Aktiver. 3 Tast inn PIN2-koden, og velg OK. 4 Velg OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Faste numre > Faste numre > Nytt nummer. 3 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Meldingstjenester Motta og lagre meldinger Du blir varslet når du mottar en melding. Meldinger lagres automatisk i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, kan du slette meldinger eller lagre dem på et minnekort eller på SIMkortet. Slik lagrer du en melding på et minnekort Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Generelt > Lagre til > Minnekort i standby-modus. Slik lagrer du en melding på SIMkortet 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til en melding, og velg Valg > Lagre melding. Slik viser du en melding i innboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik sletter du en melding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe.

14 2 Bla til meldingen, og trykk på. Anropstid og anropskostnad Under et anrop vises anropets varighet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet anropsvarighet. Slik kontrollerer du anropstiden Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Tid og kostnad > Anropstellere i standby-modus. 28 Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Tekstmeldinger Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, lydeffekter, animasjoner og melodier. Før du bruker meldingstjenester Du må ha et meldingssentralnummer. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren og er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis nummeret til meldingssentralen ikke er lagret på SIM-kortet, må du legge inn nummeret selv. Slik angir du et meldingssentralnummer Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding i standby-modus, og bla til Meldingssentral. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. Hvis et nummer ikke vises, velger du Endre. Bla til Ny meldingssentral, og velg Legg til. Angi nummeret, inkludert +-tegnet og landskoden. Velg Lagre. 2 Skriv meldingen, og velg Fortsett > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem. Se Grupper på side 22. Slik kopierer og limer du inn tekst i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Kopier og lim inn. 2 Velg Kopier alt eller Merk og kopier. Bla til og merk tekst i meldingen. 3 Velg Valg > Kopier og lim inn > Lim inn. Slik legger du til et element i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til element. 2 Angi et valg, og velg deretter et element. Slik ringer du et nummer i en tekstmelding Når du viser meldingen, blar du til telefonnummeret og trykker på. Slik aktiverer du lange meldinger 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding i standby-modus. 2 Velg Maks. meld.lengde > Maks. tilgjengelig. Meldingstjenester Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standby-modus. Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, bildefremvisninger, lydopptak, videoklipp, signaturer og vedlegg. Du kan sende MMS-meldinger til en mobiltelefon eller en e-postadresse. Før du bruker MMS-meldinger Du må angi en MMS-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke er angitt en MMS-profil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller fra Slik velger du en MMS-profil 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil i standby-modus. 2 Velg en profil. Slik angir du adressen til meldingsserveren Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding i standby-modus. Bla til MMS-profil, og velg Endre. Velg Valg > Endre. Bla til Meldingsserver, og velg Endre. Angi adressen, og velg OK > Lagre Slik oppretter og sender du en MMSmelding Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding i standby-modus. Tast inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. Velg Fortsett > Kontaktoppslag. Velg en mottaker, og velg Send. Motta MMS-meldinger Du kan velge hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. Standardvalgene for nedlasting av MMS-meldinger er: Alltid automatisk nedlasting. Spør ved roaming spør før nedlasting utenfor hjemmenettet. Aldri ved roaming ingen nedlasting utenfor hjemmenettet. Spør alltid spør før nedlasting. Av nye meldinger vises i Innboks Slik angir du automatisk nedlasting 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > Autom. nedlasting i standby-modus. 2 Angi et valg. Meldingsvalg Du kan angi standardvalg for alle meldinger eller velge bestemte 30 Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. innstillinger hver gang du sender en melding. Slik angir du tekstmeldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du MMS-meldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du meldingsvalg for en bestemt melding 1 Når meldingen er klar og en mottaker er valgt, velger du Valg > Avansert. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik legger du til en MMSmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > MMS-melding i standbymodus. 2 Tast inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. 3 Velg Lagre, skriv inn et navn og velg OK. Slik lagrer du en melding som en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis > Valg > Lagre som mal. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender og mottaker må ha abonnementer som støtter MMSmeldinger. Maler Hvis du ofte bruker de samme ordene og bildene i en melding, kan du lagre meldingen som en mal. Slik legger du til en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > Tekst i standby-modus. 2 Skriv inn tekst, eller velg Valg for å legge til elementer. Velg OK. 3 Skriv inn et navn, og velg OK. Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Talemelding i standby-modus. 2 Spill inn meldingen, og velg Stopp > Send > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 31 E-post Du kan bruke standard epostfunksjoner og e-postadressen fra datamaskinen din på telefonen. Før du bruker e-post Du kan bruke konfigurasjonsveiviseren til å kontrollere om det finnes innstillinger for din e-postkonto, eller du kan legge dem inn manuelt. Du kan også hente innstillinger på com/support. Slik oppretter du en e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Kontoer i standby-modus. 2 Bla til Ny konto, og velg Legg til. Hvis du legger inn innstillinger manuelt, kan du kontakte e-postleverandøren for å få mer informasjon. En e-postleverandør kan være selskapet der du har fått en epostadresse. 4 Bla til et valg, og velg Legg til > Angi epostadresse. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Fullfør når du er ferdig. 5 Velg Endre, og skriv inn et emne. Velg OK. 6 Velg Endre, og skriv inn teksten.

15 Velg OK. 7 Bla til Legg til, og velg en fil du vil legge ved. 8 Velg Fortsett > Send. Slik mottar og leser du en epostmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks > Valg > Sjekk ny e-post i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lagrer du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis > Valg > Lagre melding. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Svar. 3 Skriv svaret, og velg OK. 4 Velg Fortsett > Send. Slik skriver og sender du en epostmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Skriv ny i standby-modus. 2 Velg Legg til > Angi e-postadresse. Angi e-postadressen, og velg OK. 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, blar du til Til: og velger Endre. 32 Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Slik viser du et vedlegg i en epostmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Bruk > Vis. Slik lagrer du et vedlegg i en epostmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Bruk > Lagre. Synkronisere e-post E-post kan synkroniseres med en Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook ). Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisere på side 55. Aktiv e-postkonto Hvis du har flere e-postkontoer, kan du endre den aktive kontoen. Slik endrer du aktiv e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E- post > Kontoer i standby-modus. 2 Velg en konto. Slik sletter du en e-postmelding (POP3) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og trykk på. Slik sletter du en e- post (IMAP4) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Merk for sletting. 3 Velg Valg > Tøm innboksen. Merkede e-postmeldinger vil bli slettet i telefonen og på serveren. Push e-post Du kan få melding på telefonen fra epostserveren om at du har nye epostmeldinger. Slik aktiverer du push e-postvarsling Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger > Push e-post i standbymodus. Mine venner Du kan koble til og logge på Mine venner-serveren for å kommunisere på Internett med chat-meldinger. Før du bruker Mine venner Hvis innstillinger ikke er angitt i telefonen, må du legge inn serverinnstillinger. Tjenesteleverandøren kan gi informasjon om standardinnstillinger, for eksempel: Meldingstjenester 33 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Brukernavn Passord Serveradresse Internett-profil Slik angir du innstillinger for Mine venner-serveren 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Konfigurer i standby-modus. 2 Bla til en innstilling, og velg Legg til. Slik logger du deg på Mine vennerserveren Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Logg på i standby-modus. Slik logger du deg av Mine vennerserveren Velg Valg > Logg av. Slik legger du til en chat-kontakt 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Velg Valg > Legg til kontakt. Slik sender du en chat-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Chat. 3 Skriv meldingen, og velg Send. Status Du kan vise egen status, for eksempel Glad eller Opptatt, bare for kontakter. Du kan også vise egen status for alle brukere på Mine venner-serveren. Slik viser du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Valg > Innstillinger > Vis min status i standby-modus. 2 Angi et valg. Slik oppdaterer du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Min status i standby-modus. 2 Endre informasjonen. 3 Velg Valg > Lagre. Chat-gruppe En chat-gruppe kan opprettes av tjenesteleverandøren din, av individuelle brukere av funksjonen Mine venner eller av deg. Du kan lagre chat-grupper ved å lagre en chatinvitasjon eller ved å søke etter en bestemt chat-gruppe. Slik oppretter du en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chat-grupper i standby-modus. 34 Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 2 Velg Valg > Legg til chat-grp. > Ny chat-gruppe. 3 Velg hvem du vil invitere, fra kontaktlisten, og velg Fortsett. 4 Skriv en kort invitasjonstekst, og velg Fortsett > Send. Slik legger du til en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chat-grupper > Valg > Legg til chat-grp. i standbymodus. 2 Angi et valg. Samtaleloggen lagres mellom avlogging og pålogging slik at du kan gå tilbake til chat-meldinger fra tidligere samtaler. Slik aktiverer du områdeinformasjon 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Områdeinfo i standby-modus. 2 Bla til Mottak, og velg Endre > På. Slik lagrer du en samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler i standby-modus. 2 Angi en samtale. 3 Velg Valg > Avansert > Lagre samtale. Område- og celleinformasjon Område- og celleinformasjon er tekstmeldinger, for eksempel lokale trafikkmeldinger, som sendes til abonnenter innenfor et bestemt nettområde. Meldingstjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 35 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp, og vise, lagre eller sende dem. Bruke kameraet Slik aktiverer du kameraet Trykk på i standby-modus. Slik tar du et bilde 1 Aktiver kameraet, og trykk på for å bla til. 2 Trykk på for å ta et bilde. 3 Bildet lagres automatisk. eller Søker og kamerataster 1 2 Zoom inn eller ut Ta bilder / spill inn videoklipp 2 1 Ikke gjør opptak med en sterk lyskilde i bakgrunnen. Bruk en støtte eller selvutløseren for å unngå et uskarpt bilde. Slik spiller du inn et videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk helt ned for å starte innspillingen. Slik stopper du innspillingen 1 Trykk på. 2 Videoklippet lagres automatisk. Slik bruker du zoom Trykk volumtasten opp eller ned. Slik justerer du lysstyrken Trykk på eller. Slik viser du bilder og videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Bla til elementet. 36 Bildetjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 3 Trykk på den midtre navigeringstasten for å vise et videoklipp. Overføre bilder Overføre til og fra en datamaskin Du kan bruke trådløs BluetoothTMteknologi og USBkabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen.

16 Se Trådløs BluetoothTM-teknologi på side 51 og Bruke USB-kabelen på side 53 hvis du vil ha mer informasjon. Du kan vise, forbedre og organisere bilder og videoklipp på en datamaskin ved å installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse er inkludert på CD-en som følger med telefonen, og kan lastes ned fra Bilde- og videoblogg En blogg er en personlig Web-side. Hvis du har et abonnement som støtter denne tjenesten, kan du sende bilder eller videoklipp til en blogg. Noen Web-tjenester krever en separat lisensavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Ytterligere regler og takster kan forekomme. Kontakt tjenesteleverandøren. Kameraikoner og -innstillinger Ikoner på displayet informerer om gjeldende innstilling. Flere kamerainnstillinger er tilgjengelige i Innstillinger. Slik endrer du innstillinger Aktiver kameraet, og velg. Slik viser du informasjon om innstillinger Bla til en innstilling, og velg. Kamerasnarveier Tast Snarvei Zoom ut Zoom inn Kamera: Bildemodus Video: Videostørrelse Selvutløser Nattmodus Kameratastveiledning Bildetjenester Dette er en Internettversjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk Slik sender du kamerabilder til en blogg Velg Meny > Medier i standbymodus, og bla til Bilde > Kameraalbum. Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. Velg Valg > Send > Til blogg. Legg inn tittel og tekst. Velg OK > Publiser. Slik sender du videoklipp til en blogg Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Video. Bla til et videoklipp. Velg Valg > Send > Til blogg. Legg inn tittel og tekst. Velg OK > Publiser. Slik mottar du et bilde eller videoklipp Følg instruksjonene som vises. Kamerautskrift Du kan skrive ut kamerabilder ved hjelp av en USB-kabel som er koblet til en kompatibel skriver. Du kan også skrive ut på en Bluetoothkompatibel skriver Slik går du til en bloggadresse fra kontaktlisten 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg en Webadresse. 3 Velg Gå til. Slik sender du et bilde eller videoklipp 1 Velg Meny > Medier i standby-modus. 2 Bla til et element, og velg Valg > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Slik skriver du ut kamerabilder via USB-kabelen Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. Bla til en måned og et bilde. Velg Valg > Skriv ut. Angi et valg. Koble USB-kabelen til telefonen. Koble USB-kabelen til skriveren. Vent på tilbakemelding på telefonen, og velg OK. Angi om nødvendig skriverinnstillinger, og velg Skriv ut. Du må koble USBkabelen fra og til igjen hvis det oppstår en skriverfeil. Bilder Du kan vise, legge til, endre eller slette bilder i Medier. 38 Bildetjenester Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. Bruke bilder Du kan legge til et bilde i en kontaktoppføring, bruke det ved oppstart av telefonen, som bakgrunnsbilde i standby-modus eller som skjermsparer. Slik bruker du bilder 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Bruk som. 4 Angi et valg. Slik viser du bilder i en bildefremvisning Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. Velg Valg > Fremvisning. Velg en stemning. Bildekategorier Du kan kategorisere bildene du har tatt. Slik kategoriserer du bilder 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Trykk på, og bla til en kategori. 4 Trykk på den midtre navigeringstasten. 5 Bruk eller for å bla til hvert bilde du vil kategorisere, og trykk på den midtre navigeringstasten. Slik oppretter du en ny bildekategori 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Trykk på, og velg Valg > Ny kategori. 4 Tast inn et navn, og velg OK. 5 Velg et ikon. 6 Trykk på den midtre navigeringstasten for å kategorisere bildet PhotoDJTM og VideoDJTM Du kan endre bilder og videoklipp. Slik endrer og lagrer du et bilde 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Endre iphotodjtm. 4 Endre bildet. 5 Velg Valg > Lagre. Slik endrer og lagrer du et videoklipp 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling > Videoer i standbymodus. 2 Bla til et videoklipp, og velg Valg > VideoDJTM. 3 Endre videoklippet. Bildetjenester 39 Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 4 Velg Valg > Lagre Slik klipper du et videoklipp Velg Meny > Planlegger > Filbehandling > Videoer i standbymodus. Bla til et videoklipp, og velg Valg > VideoDJTM > Endre > Klipp. Velg Angi for å angi startpunktet, og velg Start. Velg Angi for å angi sluttpunktet, og velg Slutt. Velg Klipp > Valg > Lagre. Underholdning Hvis du vil ha informasjon om navigering i medier, se Navigering på side 12. Bærbart stereohåndfrisett Motiver Du kan endre displayets utseende med elementer som farger og bakgrunnsbilde. Du kan også lage nye motiver og laste dem ned. Gå til for mer informasjon. Slik angir du et motiv 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til Motiv, og velg Åpne. 3 Bla til et motiv, og velg Angi. Slik bruker du håndfrisettet Koble til det bærbare håndfrisettet. Musikken stopper når du mottar et anrop, og starter igjen når anropet er avsluttet. Walkman -spiller Slik spiller du av musikk 1 Velg Meny > Medier > Musikk i standby-modus. 40 Underholdning Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 2 Bla til en fil, og velg Spill av. Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på den midtre navigeringstasten. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik går du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Bla gjennom filer Musikk- og videofiler lagres og kategoriseres. Artister vis spor du har overført ved hjelp av Media Manager. Album vis musikkspor etter album i telefonen og på et minnekort. Spor vis alle musikkspor i telefonen og på et minnekort. Lydbøker vis lydbøker som er overført fra en datamaskin.

17 Powered by TCPDF ( Podcaster vis alle podcaster som er overført fra en datamaskin. Spillelister opprett egne sporlister. SensMeTM vis alle tilgjengelige spor etter stemning. Sjanger vis musikksjangere. Årstall vis spor i telefonen og på et minnekort etter år. Video vis alle videoklipp i telefonen eller på et minnekort. Spillelister Du kan opprette spillelister for å ordne filer. Du kan sortere filene etter artist eller tittel. Du kan legge til filer i flere spillelister. Når du sletter en spilleliste eller en fil fra en spilleliste, slettes bare filreferansen, men selve filen slettes ikke fra minnet. Videospiller Slik spiller du av videoklipp 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Video. 2 Bla til en fil, og velg Spill av. Slik avslutter du videoavspilling Trykk på den midtre navigeringstasten. Musikk- og videokontroller Slik endrer du volumet Trykk volumtastene opp eller ned. Slik går du tilbake til spillermenyene Velg Tilbake. Slik går du ut av spillermenyene Hold nede. Underholdning Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 41 Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > Medier i standby-modus, og bla til Musikk > Spillelister. 2 Bla til Ny spilleliste, og velg Legg til. 3 Tast inn et navn, og velg OK. 4 Bla til et spor, og velg Merk. 5 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. Slik oppretter du en stemningsbasert spilleliste 4 Velg Legg til for å velge et område med spor. 5 Velg Opprett for å vise spillelisten i Walkman -spilleren. 6 Velg Valg > Lagre spilleliste. Velg en spilleliste. 3 Velg LeggTilMusikk. 4 Bla til et spor, og velg Merk. 5 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. Velg en spilleliste. 3 Bla til sporet, og trykk på. Bla til Musikk > SensMeTM, og velg Åpne. starter automatisk og installasjonsvinduet åpnes. 2 Velg et språk, og klikk OK. Datamaskin: Start / Programmer / Sony Ericsson / Media Manager. 3 Telefon: Velg Masselagring. Bruke USB-kabelen på side 53. standby-modus. 2 Velg datakontoen du vil bruke. Velg Valg > Gå til > Bokmerker. Velg Meny > Radio i standby-modus. Velg en radiokanal. laster du ned en musikkfil 1 Når du har prøvelyttet på en musikkfil, kan du godta vilkårene. 2 Velg Ja for å laste ned. 3 Du får en tekstmelding med betalingsbekreftelse, og filen kan lastes ned. Ringetoner og melodier Slik angir du en ringetone 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringetone i standbymodus. 2 Finn og velg en ringetone. Slik angir du volumet for ringetonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringevolum i standby-modus. 2 Trykk på eller for å endre volumet. 3 Velg Lagre. PlayNowTM Du kan lytte til musikk før du kjøper og laster den ned til telefonen. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. I enkelte land kan du få kjøpt musikk fra noen av verdens fremste artister. Før du bruker PlayNowTM Du må ha nødvendige innstillinger i telefonen. Se Innstillinger på side 48. Slik hører du på musikk med PlayNowTM 1 Velg Meny > PlayNowTM i standbymodus. Underholdning Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 45 Slik deaktiverer du ringetonen Hold nede i standbymodus. Alle signaler unntatt alarmsignalet berøres. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Vibrasjonsvarsling i standby-modus. 2 Angi et valg. Slik sender du en ringetone 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til Musikk, og velg Åpne. 3 Bla til en ringetone, og velg Valg > Send. 4 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Aksenter. Et spor består av en serie musikkblokker. Blokkene består av forhåndsarrangerte lyder med forskjellige karaktertrekk. Blokkene er delt inn i Intro, Vers, Refreng og Overgang. Du komponerer en melodi ved å legge til musikkblokker i sporene. Slik komponerer du en melodi 1 Velg Meny > Underholdning > MusicDJTM i standby-modus. 2 Velg S. inn, Kopier eller Lim inn blokker. 3 Bruk,, eller til å bla mellom blokkene. 4 Velg Valg > Lagre melodi. Lydopptak Du kan ta opp et talememo eller en samtale. Du kan også bruke innspilte lyder som ringetoner. I noen land og områder er du lovpålagt å informere personen du snakker med, om at du spiller inn samtalen, før du begynner innspillingen. Slik mottar du en ringetone Følg instruksjonene som vises. Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). En beskyttet fil er merket med ikonet. MusicDJTM Du kan komponere og redigere egne melodier til bruk som ringetoner. En melodi består av fire typer spor: Trommer, Bass, Akkorder og 46 Underholdning Slik spiller du inn en lyd Velg Meny > Underholdning > Spill inn lyd i standby-modus. Slik hører du på en innspilling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Skriv ut bare til eget bruk. 2 Bla til Musikk, og velg Åpne. 3 Bla til en innspilling, og velg Sp. av. Spill Telefonen inneholder flere spill. Du kan også laste ned spill. Hjelpetekster er tilgjengelig for de fleste spill. Slik starter du et spill 1 Velg Meny > Underholdning > Spill i standby-modus. 2 Velg et spill. Slik avslutter du et spill Trykk på. Slik viser du informasjon om et Javaprogram 1 Velg Meny > Planlegger > Programmer i standby-modus. 2 Bla til et program, og velg Valg > Informasjon. Slik angir du tillatelser for et Javaprogram 1 Velg Meny > Planlegger > Programmer i standby-modus. 2 Bla til et program, og velg Valg > Tilgangsrettighet.. 3 Angi tillatelser. Displaystørrelse for Javaprogrammer Noen programmer for Java er utformet for en bestemt displaystørrelse. Kontakt programleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Bla til et program, og velg Valg > Skjermstørrelse. 3 Angi et valg. du bruker JavaTM-programmer Skriv ut bare til eget bruk. informasjon. Tilkobling Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. Tast inn telefonnavnet, og velg OK. Slik sender du en kobling 1 Når du surfer på Internett, velger du Valg > Verktøy > Send kobling. 2 Angi et valg. Loggede sider Du kan se hvilke Web-sider du har vært innom.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W595

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W595 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

X10. Utvidet brukerhåndbok

X10. Utvidet brukerhåndbok X10 Utvidet brukerhåndbok Innhold Brukerstøtte...6 Brukerhåndboken på telefonen...6 Brukerstøtteprogram...6 Opplev mer. Lær hvordan...6 Komme i gang...7 Sette sammen telefonen...7 Slå telefonen på og av...8

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer