This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 W200

2 Innholdsfortegnelse Ringe Meldingstjenester Bildetjenester Underholdning Tilkobling Flere funksjoner Feilsøking Viktig informasjon Indeks

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Alle illustrasjoner er bare ment som illustrasjon, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Du kan finne støtte, informasjon og innholdsnedlastinger på Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. 2

4 PlayNow og PhotoDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick Micro og M2 er registrerte varemerker for Sony corporation. WALKMAN er et varemerke for Sony corporation. Microsoft Windows (Microsoft Windows Utforsker) er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. T9 Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9 Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer , , , og ; kanadisk patentnummer ; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java JME. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 3

5 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) og FAR (c) (2). Deler av programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. 4

6 Symboler i brukerhåndboken Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: % Se også side... Bruk navigeringstasten til å bla og velge, } % 12 Navigere i menyene. Merk Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Derfor finnes kanskje ikke alle menyer i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 5

7 Menyoversikt PlayNow * Kamera Internetttjenest.* Meldinger Skriv ny Innboks Mine venner* E-post Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Innstillinger Underholdning Internett-tjenest.* Spill PhotoDJ MusicDJ Spill inn lyd WALKMAN 6

8 Filbehandling*** Alle filer På Memory Stick I telefonen Alarmer Alarm Regelmessig alarm Alarmsignal Kontakter** Valg Kortnumre Mitt visittkort Grupper** SIM-kontakter** Spesialnumre Avansert Planlegger Kalender Oppgaver Notater Anrop Kalkulator Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Programmer Radio Innstillinger Generelt Lyder og varsler Display Anrop Kommunikasjon Kodeliste * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Menyen avhenger av hvilken kontaktliste som er valgt som standard. *** Bruk navigeringstasten til å gå mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, % 12 Navigere i menyene. 7

9 Ikoner på statuslinjen Ikon Beskrivelse Batteristatus. Batterilading. Ubesvart anrop. Anrops- og meldingsvarsler er deaktivert, alarmen er fortsatt aktivert. Tekstmelding mottatt. E-postmelding mottatt. MMS-melding mottatt. Talemelding mottatt. Aktivt anrop. Kalenderpåminnelse. Oppgavepåminnelse. Den infrarøde porten er aktivert. 8

10 SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du oppretter et abonnement hos en nettoperatør. SIM-kortet inneholder en databrikke som holder styr på blant annet telefonnummeret ditt, tjenestene som inngår i abonnementet, og kontaktinformasjonen. Batteri Lagre kontakter på SIM-kortet før du fjerner det fra en annen telefon. Kontakter kan ha blitt lagret i telefonminnet, % 17 Kontakter. Noen funksjoner bruker mer batteristrøm enn andre, og dette kan føre til at batteriet må lades oftere enn vanlig. Anropstiden og standby-tiden kan bli merkbart kortere på grunn av slitasje, og du må kanskje bytte ut batteriet. Bruk bare godkjente batterier fra Sony Ericsson, % 36 Batteri. 9

11 Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen støtter Memory Stick Micro (M2 ). Med et minnekort får du mer plass til å lagre for eksempel musikk, ringetoner, videoklipp og bilder på telefonen. Du kan dele lagret informasjon ved å flytte eller kopiere den til andre minnekortkompatible enheter. Slik setter du inn og tar ut en Memory Stick Micro (M2 ) 1 Åpne dekslet og sett inn minnekortet (med kontaktene vendt ned). 2 Trykk på kanten for å løsne og ta ut kortet. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identification Number) fra nettoperatøren for å aktivere tjenestene i telefonen. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Grunnen til dette er at du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden, % 16 Nødanrop. Trykk på for å rette feil. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, % 30 SIM-kortlås. 10

12 Slik slår du telefonen på og av 1 Velg om du vil bruke telefonen med full funksjonalitet eller bare Walkman -spilleren, % 11 Oppstartsmeny. 2 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du har en. 3 Ved første oppstart velger du språket du vil bruke i telefonmenyene. 4 Velg Ja hvis du vil ha instruksjoner og tips fra konfigurasjonsveiviseren, eller velg Nei. Konfigurasjonsveiviseren finner du også i menysystemet, } Meny } Innstillinger } Generelt } Konfig.veiviser. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på nettoperatøren i displayet. Dette kalles standby-modus. Oppstartsmeny Hver gang du slår på telefonen, kan du velge å bare høre på musikk i stedet for å bruke telefonen med full funksjonalitet. Bare musikk betyr at alle sendere på telefonen er slått av. Dette forhindrer forstyrrelser på sensitivt utstyr, for eksempel på fly eller sykehus. Du kan ikke ringe, motta anrop eller sende meldinger, men du kan få kalender- og oppgavepåminnelser, og alarmen ringer. Du kan bare bruke Walkman -spilleren. Følg alltid gjeldende lover og regler samt eventuelle instruksjoner fra besetningen når det gjelder bruk av elektroniske enheter ombord på fly. Slik deaktiverer du oppstartsmenyen 1 Velg Meny } Innstillinger } Generelt } Oppstartsmeny i standby-modus. 2 Velg Ikke vis. 11

13 Navigere i menyene Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier som vises på skjermen. Trykk på for å gå tilbake ett nivå i menyene eller avslutte en funksjon eller et program. Trykk på for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Trykk på for å slette elementer. } Mer for å vise en valgliste. } Info for å få hjelp til valgte funksjoner. Avslutningsmeny Slå av telefonen, låse tastaturet, slå på stille modus eller aktivere en profil. Slik åpner og lukker du avslutningsmenyen Trykk på og angi et valg i listen. Filbehandling Filer som bilder, videoklipp, lyder, motiver, spill og programmer lagres i mapper i telefonminnet eller på minnekortet. Slik håndterer du filer og mapper 1 Velg Meny } Filbehandling i standby-modus, og åpne en mappe. 2 Bla til en fil, } Mer } Behandle filer, og angi et valg. 3 Velg en mappe, eller } Ny mappe, og gi mappen et navn, } OK. 12

14 Språk Velg språk for menyene og for tekstinntasting. Slik endrer du telefonspråket Trykk på følgende i standby-modus: 0000 for engelsk eller 8888 for det automatiske språket (avhengig av SIM-kortet). Slik velger du tastespråk 1 Velg Meny } Innstillinger } Generelt } Språk } Tastespråk i standby-modus. 2 Bla til og velg språk ved å trykke på Merk eller FjernMrk. } Lagre for å gå ut av menyen. Taste bokstaver og tegn Skriv inn bokstaver på én av følgende måter (inntastingsmetoder), for eksempel når du skriver meldinger. Velg Meny } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding i standby-modus. Slik skriver du inn bokstaver med multitap-inntasting Trykk på til ønsket tegn vises. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Hold nede for å skrive inn tall. Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å vise de vanligste skilletegnene. Trykk på for å sette inn +-tegnet. Hold nede for å bytte inntastingsmetode. 13

15 T9 -inntasting T9 -inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Slik skriver du inn bokstaver med T9 -inntasting 1 Hvis du for eksempel vil skrive ordet Jane, trykker du på,, og. 2 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du på eller gjentatte ganger for å se alternative ordforslag. Godta et ordforslag og legg inn et mellomrom ved å trykke på. 3 Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta og legg inn et mellomrom ved å trykke på. Valg mens du taster bokstaver } Mer for å vise valg mens du taster bokstaver. 14

16 Ringe Ringe og motta anrop Slå på telefonen, og kontroller at du er innenfor dekningsområdet til et nett for å kunne ringe og motta anrop, % 11 Slik slår du telefonen på og av. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i displayet. Hvis nummeret er lagret i Kontakter, vises navn, nummer og bilde (hvis definert). Hvis nummeret er et begrenset nummer, vises Skjult ID. Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, vises Prøve på nytt?, } Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når et anrop kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt signal. Slik angir du flere valg under et anrop Trykk på, og angi et valg. Slik slår du av mikrofonen Hold nede. Hold nede på nytt for å fortsette. Slik bruker du høyttaleren under en taleoppringing } Mer } Slå på høyttaler eller } Slå av høyttaler. 15

17 Tapte anrop Når Ubesvarte anrop: vises, } Ja for å vise det nå. } Ring for å ringe det tapte nummeret. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Velg Anrop i standby-modus og velg en kategori. 2 Bla til navnet eller nummeret du vil ringe, } Ring. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. 2 Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan ha lagret ytterligere lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik viser du lokale nødnumre Velg Meny } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre i standby-modus. 16

18 Kontakter Kontakter er din personlige telefonliste. Velg Tlf.kontakter for detaljert informasjon som er lagret i telefonminnet, eller SIM-kontakter for navn og numre som er lagret på SIM-kortet. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste i standby-modus. 2 Velg Tlf.kontakter eller SIM-kontakter. Håndtere kontakter Du kan lagre numre, legge til bilder, ringetoner og personlig informasjon. Det anbefales å ta med +-tegnet og landskoden for alle numre. Slik legger du et bilde eller en ringetone til en kontakt 1 Velg Meny } Kontakter i standby-modus, og velg kontakten. Trykk på Mer } Endre kontakt. 2 Velg en kategori, og velg deretter Bilder eller Ringetone } Legg til. Velg et bilde eller en lyd, } Lagre. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier til SIM-kort i standby-modus. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. 17

19 Slik kopierer du SIM-kontakter til telefonkontakter 1 Velg Meny } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier fra SIM i standby-modus. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Slik lagrer du alltid på SIM-kortet 1 Velg Meny } Kontakter } Valg } Avansert } Autolagre på SIM i standby-modus. 2 Velg På. Slik sender du kontakter Hvis du vil sende en valgt kontakt, } Mer } Send kontakt, og velg en overføringsmetode. Hvis du vil sende alle kontakter, Meny } Kontakter } Valg } Avansert } SendAlle kontakter. Slik endrer du en telefonkontakt 1 Velg Meny } Kontakter i standby-modus, og velg en kontakt, } Mer } Endre kontakt. 2 Bla til den relevante kategorien og endre informasjonen, } Lagre. Slik endrer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, Meny } Kontakter. Hvis Tlf.kontakter er angitt som standard, Meny } Kontakter } Valg } SIM-kontakter. 2 Velg navnet og nummeret du vil endre. 3 } Mer } Endre kontakt, og endre navnet og nummeret. 18

20 Meldingstjenester Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om hvilke tjenester du kan bruke, eller se Tekstmeldinger (SMS) Tekstmeldinger kan inneholde bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Før du begynner Du får et servicesenternummer av nettoperatøren, som kan brukes til å sende og motta tekstmeldinger. Det er mulig at nummeret finnes på SIM-kortet, eller så kan du legge til nummeret selv. Slik angir du et servicesenternummer 1 Velg Meny } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke finnes noe nummer, } Nytt servicesenter, og angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode, } Lagre. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding i standby-modus. 2 Skriv meldingen. Hvis du vil sette inn et element i meldingen, } Mer } Legg til element. 3 } Fortsett. (Hvis du vil lagre meldingen til senere, trykker du på og } Ja for å lagre den i Utkast.) 19

21 4 Velg Skriv tlf.nummer og skriv inn mottakerens nummer, eller Kontaktoppslag for å finne et nummer eller en gruppe. Du kan også velge i listen som viser de siste mottakerne. 5 Hvis du vil endre standardvalgene for meldingen, for eksempel be om en leserapport, } Mer } Avansert, angi et valg, } Endre, og velg en innstilling, } Fullfør. 6 } Send. Du kan konvertere en tekstmelding til en MMS-melding. Mens du skriver, } Mer } Til MMS-melding. Slik kontrollerer du leveringsstatusen for en sendt melding Velg Meny } Meldinger } Sendte meld. i standby-modus, og velg en tekstmelding, } Vis } Mer } Detaljer. Motta meldinger Når du mottar en tekstmelding eller en automatisk nedlastet MMS-melding, } Ja for å lese meldingen. Hvis telefonminnet er fullt, må du slette meldinger eller e-postmeldinger før du kan motta nye. Slik lagrer du en merket melding } Mer } Lagre melding, velg Lagrede meld. (SIM-kort) eller Maler (telefon). 20

22 MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, videoklipp, kamerabilder, lydopptak og signaturer. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Før du begynner Hvis nødvendige innstillinger ikke allerede er angitt i telefonen, % 28 Innstillinger. Opprette og sende MMS-meldinger Du kan velge å skrive tekst og legge inn bilder, lyd, videoklipp, signaturen din og andre vedlegg. Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 Velg Meny } Meldinger } Skriv ny } MMS-melding i standby-modus. 2 Legg inn tekst og } OK. } Mer for å legge til et element i meldingen. 3 } Mer for å legge til flere elementer, for eksempel et bilde eller en lyd. Når du er klar til å sende meldingen, fortsetter du på samme måte som for tekstmeldinger, % 19 Tekstmeldinger (SMS). Du har de samme valgene for MMS-meldinger som for tekstmeldinger, for eksempel kopiering og innliming samt lagring og sletting av meldinger, % 19 Tekstmeldinger (SMS). 21

23 Bildetjenester Kamera og videokamera Telefonen har et kamera som også fungerer som videokamera. Ta bilder og spill inn videoklipp som du kan lagre, sende eller bruke. Bruk et bilde som skjermsparer, bakgrunn eller element i kontaktlisten. Slik tar du bilder og spiller inn videoklipp 1 Velg Meny } Kamera i standby-modus, og trykk på eller for å bytte mellom kameraet og videokameraet. 2 } Ta bilde for å ta et bilde, eller 3 } Spill inn for å spille inn et videoklipp. 4 } Stopp for å avslutte videoinnspillingen. Hvis du prøver å gjøre opptak med en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe i bakgrunnen, kan displayet gå i svart eller bildet kan bli fordreid. Slik bruker du zoom-funksjonen Bruk og til å zoome inn og zoome ut. 22

24 Kameravalg Når kameraet er aktivert, } Mer for å vise valg: Vis alle. Kameramodus velg Normal hvis du ikke vil ha noen ramme, Panorama hvis du vil slå sammen flere bilder til ett bredt bilde, Rammer hvis du vil legge til en ramme i bildet, eller 4 på rad hvis du vil ta flere bilder i rask rekkefølge. Bildestørrelse velg Stort 640 x 480, Middels 320 x 240, Liten 160 x 120 eller Utvidet. Nattmodus forbedre bildekvaliteten under dårlige lysforhold. Effekter velg forskjellige effekter for bildet. Selvutløser bildet tas noen få sekunder etter at du trykker på Ta bilde. Bildekvalitet velg Normal eller Høy bildekvalitet. Lukkerlyd velg forskjellige lukkerlyder. Slik viser du bilder 1 Velg Meny } Filbehandling } Bilder } Kamerabilder i standby-modus. 2 Bilder vises som miniatyrbilder. Du kan vise dem i full størrelse ved å velge } Vis. 3 } Vannrett for å vise bildet vannrett. 4 } Mer for å vise valg. Slik bruker du et bilde 1 Velg Meny } Filbehandling } Bilder i standby-modus, og velg et bilde. 2 } Mer } Bruk som, og angi et valg. PhotoDJ Gå til hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PhotoDJ i telefonen. 23

25 Underholdning Walkman -spiller Walkman -spilleren er både en musikkspiller og en videospiller. Følgende filtyper støttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maksimal samplingsfrekvens). Du kan også bruke direkteavspilte filer som er 3GPP-kompatible. Overføre musikk Disc2Phone-datamaskinprogramvare og USB-drivere er inkludert på CD-en som følger med telefonen. Bruk Disc2Phone til å overføre musikk fra CD-er eller datamaskinen til telefonminnet eller Memory Stick Micro (M2 ) i telefonen. Datamaskinen må ha et av disse operativsystemene for å kunne bruke Disc2Phone: Windows 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 eller XP Professional SP1/SP2. Slik installerer du Disc2Phone 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en som følger med telefonen. CD-en starter automatisk, og installasjonsvinduet åpnes. 2 Velg et språk, og klikk OK. 3 Velg Installer Disc2Phone, og følg instruksjonene. Slik bruker du Disc2Phone 1 Koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som følger med telefonen. 2 Datamaskin: Hvis veiviseren for funnet maskinvare starter, velger du Avbryt for å avslutte veiviseren. 24

26 3 Telefon: Hvis telefonen er slått av, stilles den automatisk inn på Filoverføring. Hvis telefonen er slått på, } Filoverføring i vinduet som vises. Telefonen slås av og klargjøres for filoverføring. 4 Start Disc2Phone ved å dobbeltklikke ikonet på skrivebordet eller via Start-menyen. Ikke ta USB-kabelen ut av telefonen eller datamaskinen under overføringen. Hvis du gjør det, kan Memory Stick og telefonminnet bli ødelagt. Du kan ikke vise de overførte filene på telefonen før du har tatt USB-kabelen ut av telefonen. Høyreklikk på Flyttbar disk-ikonet i Windows Utforsker, og velg Løs ut for å koble fra USB-kabelen på en sikker måte i Filoverføring-modus. Mer informasjon om hvordan du flytter filer til Walkman telefonen, finner du på Høre på musikk Slik spiller du av musikk- og videoklipp 1 Velg Meny } WALKMAN i standby-modus. 2 Bla for å finne sanger basert på artist eller spor, eller i spillelister. Velg en liste, } Åpne. 3 Bla til en tittel, } Spill av. Kontroller i Walkman -spilleren Trykk på for å åpne eller minimere Walkman spilleren under avspilling. Trykk på for å gå til neste musikkfil eller videoklipp. Trykk på for å gå til forrige musikkfil eller videoklipp. Hold nede eller for å spole fremover eller bakover når du spiller av musikkfiler eller videoklipp. 25

27 Trykk på eller for å vise eller bla gjennom filer i den gjeldende spillelisten under avspilling. Trykk på Spill av for å velge en merket fil i en liste. Under avspilling av et videoklipp kan du trykke på for å spille av klippet i sakte film. } Spill av for å gjenoppta normal avspilling. Når et videoklipp settes på pause, trykker du på å spille av klippet én ramme om gangen. Når telefonen er i Spilles nå-modus, trykker du på for å gå til filvisningen i Walkman -spilleren. Hold nede for å avslutte. Bla gjennom filer Bla gjennom musikkfiler og videoklipp i lister: Artister viser filer du har overført ved hjelp av Disc2Phone. Spor viser alle musikkfiler (ikke ringetoner) på telefonen og Memory Stick. Spilleliste opprett eller spill av egne lister med musikkfiler. Videoklipp viser alle videoklipp på telefonen og Memory Stick. Spillelister Du kan ordne mediefilene som er lagret i Filbehandling, ved å opprette spillelister. Filer i en spilleliste kan sorteres etter artist, etter tittel eller etter rekkefølgen som filene ble lagt til i spillelisten med. Slik legger du til filer i en spilleliste 1 Velg Meny } WALKMAN } Spilleliste i standby-modus. Bla til en spilleliste, } Åpne } Mer } Legg til media. 2 Velg blant filene som er tilgjenglige i Filbehandling. for 26

28 Slik fjerner du filer fra en spilleliste Velg Meny } WALKMAN } Spilleliste i standby-modus, og velg en spilleliste, } Åpne. Merk filen, og trykk på. Musikk- og videoklipp på Internett Du kan vise videoklipp og lytte til musikk fra Internett ved å bruke telefonens funksjon for direkteavspilling. Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 28 Innstillinger. Gå til hvis du vil ha mer informasjon om direkteavspilling. Radio Du kan høre på FM-radioen med RDS-funksjonalitet (RDS = Radio Data System). Du må koble et håndfrisett til telefonen. Håndfrisettet fungerer som en antenne. Radioen kan også brukes som et alarmsignal, % 30 Alarmklokke. Ikke bruk telefonen i områder der bruk av mobiltelefon er forbudt, % 35 Retningslinjer for sikker og effektiv bruk. PlayNow Velg Meny } PlayNow i standby-modus for å lytte til, kjøpe og laste ned musikk via Internett. Hvis nødvendige innstillinger ikke allerede er angitt i telefonen, % 28 Innstillinger. 27

29 Tilkobling Innstillinger Før du begynner å bruke Internett, meldingstjenester, Mine venner eller PlayNow, må du ha visse innstillinger i telefonen. Innstillingene kan allerede være angitt når du kjøper telefonen. Hvis du ikke har det, kontakter du nettoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du går til for å få mer informasjon. Hvis du vil bruke Internett, og sende og motta MMS-meldinger og e-post, trenger du følgende: Et telefonabonnement som har støtte for dataoverføring. Innstillinger som er angitt i telefonen. Det kan også være at du må registrere deg som Internett- og e-postbruker hos tjenesteleverandøren eller nettoperatøren din. Angi innstillinger Hvis de nødvendige innstillingene ikke allerede er angitt i telefonen, kan du: Motta innstillinger i en melding fra nettoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du kan gå til Angi eller redigere innstillingene selv. 28

30 Bruke Internett Bla gjennom endrede Internett-tjenester via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Slik velger du en Internett-profil Velg Meny } Innstillinger } Kommunikasjon } Internettinnst. } Internett-profiler i standby-modus, og velg en profil du vil bruke. Slik begynner du å surfe Velg Meny } Internett-tjenest. i standby-modus, og velg en tjeneste. } Mer for å vise valg. Slik avslutter du surfingen } Mer } Avslutt nettleser. Hvis du velger en e-postadresse mens du surfer på en Web-side, kan du sende en melding til denne adressen. Slik arbeider du med bokmerker Velg Meny } Internett-tjenest. } Mer } Gå til } Bokmerker i standby-modus, og velg et bokmerke, } Mer. Velg et alternativ. Slik kontrollerer du sertifikatene i telefonen Velg Meny } Innstillinger } Kommunikasjon } Internettinnst. } Sikkerhet } Klarert sertifikat i standby-modus. 29

31 Flere funksjoner Klokkeslett og dato Klokkeslettet vises alltid mens telefonen er i standby-modus. Slik angir du klokkeslett og dato Velg Meny } Innstillinger } Generelt } Klokkesl. og dato i standby-modus. Slik angir du klokkeslett og klokkeslettformat: } Klokkeslett, angi klokkeslettet, } Format, og velg et format, } Velg } Lagre. Slik angir du dato og datoformat: } Dato, angi datoen, } Format, og velg et format, } Velg } Lagre. Alarmklokke Alarmen ringer selv om telefonen er stilt på Stille eller slått av. Slik stiller du inn og bruker en alarm Velg Meny } Alarmer i standby-modus, og angi et valg: Slik stiller du inn en alarm: } Alarm, angi et klokkeslett, } Lagre. Slik stiller du inn en regelmessig alarm: } Regelmessig alarm, angi et klokkeslett, } Fortsett, velg dager, Merk } Fullfør. Slik velger du et signal: } Alarmsignal, velg en lyd eller radioen, } Velg. Trykk på en valgfri tast for å slå av alarmsignalet når det ringer. Slik deaktiverer du en alarm: Velg Alarm eller Regelmessig alarm } Slå av. SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen, mot misbruk. Hvis du bytter SIM-kort, kan telefonen fremdeles brukes med det nye SIM-kortet. 30

32 De fleste SIM-kort er låst når du kjøper telefonen. Hvis SIM-kortlåsen er aktivert, må du taste PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) hver gang du slår på telefonen. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Dette vises med meldingen PIN-kode blokkert. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Du kan endre PIN-koden og velge en ny fire- til åttesifret PIN-kode. Hvis meldingen Ulike koder vises når du endrer PIN-koden, har du tastet den nye PIN-koden feil. Hvis meldingen Feil PIN-kode vises i displayet, etterfulgt av Gammel PIN-kode:, har du tastet den gamle PIN-koden feil. Slik åpner du SIM-kortet 1 Når PIN-kode blokkert vises, skriver du inn PUK-koden, } OK. 2 Tast en ny fire- til åttesifret PIN-kode, } OK. 3 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, } OK. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny } Innstillinger } Generelt } Låser } SIM-kortlås } Endre PIN-kode i standby-modus. 2 Skriv inn PIN-koden, } OK. 3 Tast en ny fire- til åttesifret PIN-kode, } OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, } OK. Slik aktiverer eller deaktiverer du SIM-kortlåsen 1 Velg Meny } Innstillinger } Generelt } Låser } SIM-kortlås } Beskyttelse i standby-modus, og velg På eller Av. 2 Skriv inn PIN-koden, } OK. 31

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer