Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brukerhåndbok F305

2 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på Hvis du trenger hjelp med produktet, gå til Instruksjonssymboler Følgende symboler brukes i denne brukerhåndboken: > Bruk navigeringstasten til å bla og velge. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten opp. Trykk navigeringstasten ned. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Merk Tips Advarsel Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Alle menyer eller funksjoner finnes kanskje ikke i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 2

3 Klargjøre telefonen Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet 1 Fjern batteridekslet og ta ut batteriet dersom det er satt inn. Skyv SIM-kortet inn i holderen med kontaktene vendt nedover. 2 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. Sett batteridekslet på igjen. Ikke bruk makt for å få batteridekslet på plass. Plasser batteridekslet forsiktig på telefonen og lukk det. 3

4 SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet ditt. Slå alltid av telefonen, koble fra laderen og ta ut batteriet før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Kontakter kan også lagres i telefonminnet. Se Kontakter på side 26. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identity Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*) med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, vises PIN-kode blokkert. Du må i så fall taste inn PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) for å oppheve blokkeringen av SIM-kortet. Memory Stick Micro Telefonen støtter Memory Stick Micro (M2 ). Med et minnekort får du mer plass til å lagre for eksempel musikk, ringetoner, videoklipp og bilder i telefonen. Du kan dele lagret informasjon ved å flytte eller kopiere den til andre minnekortkompatible enheter. 4

5 Slik setter du inn en Memory Stick Micro (M2 ) Åpne dekslet og sett inn minnekortet. Slik tar du ut en M2 Åpne dekslet og trykk på kanten av minnekortet for å løsne det og ta det ut. Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Det tar om lag to og en halv time å lade batteriet helt opp. Slik lader du batteriet 1 Koble laderen til telefonen. Trykk på en tast for å aktivere skjermen og vise ladestatusen. 2 Koble fra laderen ved å vippe og dra pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet i mer eller mindre enn 2,5 timer. Ladingen kan avbrytes uten at dette skader batteriet. 5

6 Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast inn PIN-koden for SIM-kortet hvis du blir bedt om det. 3 Velg Ja for å bruke konfigurasjonsveiviseren til å konfigurere grunnleggende telefoninnstillinger som for eksempel Kl.slett + dato, Telefonspråk og så videre. Nett og radiosender/-mottaker slås av i Flymodus for ikke å forstyrre sensitivt utstyr. Hvis du taster feil når du taster inn PIN-koden, kan du trykke på for å slette tall fra skjermen. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet inn PIN-koden, vises operatørnavnet på skjermen. Dette kalles standby-modus. Du kan nå ringe og motta anrop. Slik slår du av telefonen Hold nede. 6

7 Nettdekning Batteristatus Nettdekning Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nettdekning betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt 7

8 Skjermikoner Disse ikonene kan vises på skjermen. Ikon Beskrivelse Ubesvart anrop Håndfrisett er koblet til Telefonen er i stille modus Tekstmelding mottatt MMS-melding mottatt E-postmelding mottatt Inntasting med ordforslag er aktivert Talemelding mottatt Aktivt anrop FM-radioen er i bruk Alarm er aktivert Bluetooth-funksjonen er aktivert 8

9 Telefonoversikt 1 Sirkelspilltast 2 Valgtaster 3 Ringetast 4 Kontakt for lader, håndfrisett og USB-kabel 5 Spillsnarveitast 6 Navigeringstast, retningstaster for spill 7 Kryss-spilltast 8 Avslutningstast, på/av-tast 9 C-tast (slett) 10 Midtre valgtast 11 Stilletast 12 Hovedkamera 13 Remfeste 14 Volumtaster 15 Kameratast 16 Minnekortspor 17 Stereohøyttalere 9

10 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik blar du mellom kategoriene Trykk navigeringstasten mot venstre eller høyre. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standbymodus Trykk på. Slik setter du telefonen i stille modus Hold nede. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede. Slik avslutter du en funksjon Trykk på. Midtre valgtast 10

11 Menyoversikt PlayNow * Internett* Underholdning Kamera Meldinger Musikkspiller Filbehandling** Kontaktliste Radio Startside, Skriv inn adresse, Bokmerker, Logg, Lagrede sider, Internett-innst. Spill, TrackID, Videospiller, Spill inn lyd Skriv ny, Innboks, E-post, Utkast, Utboks, Sendte mld., Ring mobilsvar, Maler, Innstillinger Musikk, Kameraalbum, Bilder, Videoklipp, Annet Ny kontakt Anrop** Alle Ringte numre Ubesvart Besvart Planlegger Alarm, Programmer, Kalender, Oppgaver, Synkronisering*, Tidsur, Stoppeklokke, Kalkulator 11

12 Innstillinger** Generelt Profiler Kl.slett + dato Telefonspråk Snarveier Flymodus Sikkerhet Telefonstatus Nullstill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Lysstyrke Anrop Hurtigringing Viderekobling Behandle anrop Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfri Åpne for å svare Lukk for å avslutte Tilkobling Bluetooth USB Synkronisering* Mobilnett Internett-innst. * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigering på side

13 Spill Spilltaster Egen spillsnarveitast Sirkel- og kryss-spilltaster Retningstaster for spill (opp, ned, til venstre og til høyre) og midtre valgtast Slik spiller du spill Trykk på i standby-modus og velg et spill. Bevegelsesstyrte spill I tillegg til vanlige Java -spill inneholder telefonen din også flere forhåndsinstallerte bevegelsesstyrte Java-spill. Disse spillene kan spilles ved å bevege telefonen i stedet for å trykke på tastaturet. Telefonen bruker kameraet til å kjenne igjen og reagere på bevegelsene dine, så kameraet må ikke være tildekket mens du spiller bevegelsesstyrte spill. Ha på deg håndleddsremmen for å unngå at du mister telefonen mens du spiller bevegelsesstyrte spill. Det kan skade personer eller ting i nærheten. Flere spill Fra Meny > Underholdning > Spill > Sony Ericsson kan du prøve, kjøpe og laste ned flere spill via Internett. Denne funksjonen er avhengig av operatør, nett og abonnement. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side

14 Style-up -deksler Noen telefonsett inneholder ekstra Style-up -deksler. Slik bytter du frontdekslet 1 Sett tommelfingerneglen i sporet og løft dekslet av telefonen. 2 Juster det nye dekslet med toppen av telefonen. 3 Trykk dekslet ned og på plass. Slik bytter du batteridekslet 1 Ta av batteridekslet. 2 Juster det nye batteridekslet med toppen av telefonen. 3 Trykk det nye batteridekslet på plass. 14

15 Musikkspiller Støttede filtyper er: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (med 16 khz som maksimal samplingsfrekvens). Slik spiller du av musikk 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Spor i standby-modus. 2 Bla til en fil og velg Spill av. Slik stopper du musikkavspillingen Trykk på den midtre navigeringstasten. Overføre musikk Du kan overføre musikk fra datamaskinen til telefonminnet eller Memory Stick Micro (M2 ). Telefonen kan kobles til en datamaskin på to måter: bruke en USB-kabel bruke en trådløs Bluetooth-tilkobling I Microsoft Windows Utforsker kan du dra og slippe filer mellom telefonen eller minnekortet og en datamaskin. Slik kobler du telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel 1 Kontroller at telefonen er slått på. 2 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 3 Telefon: velg Masselagring. 4 Datamaskin: Vent til driverne har blitt installert (dette gjøres automatisk). Du må ha et av disse operativsystemene: Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP (Pro eller Home) Microsoft Windows Vista (alle versjoner) 15

16 Slik overfører du filer i masselagringsmodus 1 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 2 Telefon: Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > USB > Masselagring i standby-modus. 3 Datamaskin: Vent til telefonminnet og minnekortet vises som eksterne disker i Microsoft Windows Utforsker. Telefonminne Minnekort 4 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet Min datamaskin på skrivebordet. 5 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet for telefonen din under Enheter med flyttbare lagringsmedier i vinduet Min datamaskin for å vise mappene i telefonminnet og på minnekortet. 6 Kopier og lim inn eller dra og slipp filen til en mappe på datamaskinen, i telefonminnet eller på minnekortet. 16

17 Ikke ta USB-kabelen ut av telefonen eller datamaskinen under overføringen. Hvis du gjør det, kan Memory Stick og telefonminnet bli ødelagt. Du kan ikke vise de overførte filene i telefonen før du har koblet USB-kabelen fra telefonen. Høyreklikk Flyttbar disk-ikonet i Windows Utforsker og velg Løs ut for å koble fra USB-kabelen på en sikker måte i filoverføringsmodus. Mer informasjon om hvordan du overfører filer til telefonen, finner du på Spillelister Du kan opprette spillelister for å organisere mediefilene som er lagret i Filbehandling. Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Mine spillelister > Ny spilleliste > Legg til i standby-modus. 2 Skriv inn et navn og velg OK. 3 Bla til et spor og velg OK. 17

18 PlayNow Med PlayNow kan du forhåndslytte til, kjøpe og laste ned musikk via Internett. PlayNow finner du i Meny > PlayNow. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 30. TrackID TrackID er en musikkgjenkjenningstjeneste. Du kan søke etter navn på sanger, artister og album. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 30. Slik søker du etter sanginformasjon Når du hører en sang via en høyttaler, velger du Meny > Underholdning > TrackID > Start i standby-modus. Velg Valg > TrackID når radioen er på. 18

19 Radio Telefonen din er utstyrt med radio, og håndfrienheten fungerer som antenne. Slik hører du på radioen 1 Koble håndfrisettet til telefonen. 2 Velg Meny > Radio i standby-modus. Du må ikke bruke telefonen som radio på steder der dette er forbudt. Slik betjener du radioen Trykk på eller for å søke etter FM-radiokanaler. Slik lagrer du en FM-radiokanal 1 Velg Valg > Lagre. 2 Hold nede. FM-radiokanalen lagres i Valg > Kanaler. Slik hører du på en lagret FM-radiokanal Trykk på når FM-radioen er på. Slik slår du av FM-radioen 1 Velg Tilbake eller trykk på. 2 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik slår du av FM-radioen når den er minimert 1 Velg Meny > Radio. 2 Velg Tilbake eller trykk på. 3 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik viser du valg for FM-radioen Velg Valg når FM-radioen er på. 19

20 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp og vise, lagre eller sende dem. Lagrede bilder og videoklipp finner du i Meny > Filbehandling > Kameraalbum. 1 Ta bilder eller spille inn videoklipp 2 Zoom inn eller ut Slik tar du et bilde 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere kameraet. 2 Trykk på eller for å bla til. 3 Trykk på for å ta et bilde. 4 Bildet lagres automatisk. Ikke bruk kameraet dersom motivet inneholder en sterk lyskilde. Bruk selvutløseren eller en form for støtte, for eksempel et stativ, for å unngå uskarpe bilder. 20

21 Slik spiller du inn et videoklipp 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere kameraet. 2 Trykk på eller for å bla til. 3 Trykk helt ned for å starte innspillingen. Slik stopper du innspillingen Trykk på. Videoklippet lagres automatisk. Slik zoomer du inn eller ut Trykk volumtastene opp eller ned. Når du tar bilder, er zoom bare tilgjengelig i VGA-modus. Overføre bilder Du kan bruke trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen. Se Trådløs Bluetooth -teknologi på side 29 og Slik overfører du filer i masselagringsmodus på side 16 hvis du vil ha mer informasjon. 21

22 Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast inn et eventuelt retningsnummer og telefonnummeret i standby-modus. 2 Trykk på. Du kan ringe numre fra kontaktlisten og anropslisten. Se Kontakter på side 26 og Anropsliste på side 23. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk volumtasten opp eller ned. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik viser du ubesvarte anrop i standby-modus Når Ubesvarte anrop: vises, velger du Vis. 22

23 Slik ringer du utenlandsanrop 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises. 2 Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller et nummer og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller et nummer og velg Valg > Slett. Du kan ringe det internasjonale nødnummeret 112 selv om tastaturet er låst. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du til nødnumre Tast for eksempel inn det internasjonale nødnummeret 112 i standby-modus og trykk på. 23

24 Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et meldingssentralnummer, som blir oppgitt av tjenesteleverandøren og lagret på SIM-kortet. Du må kanskje taste inn nummeret selv. Se Skrive inn tekst på side 32. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standby-modus. 2 Skriv meldingen og velg Fortsett. 3 Velg ønsket valg. 4 Velg OK > Send. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Velg Vis når Ny melding fra: vises. 2 Velg den uleste meldingen. Slik viser du meldinger som er lagret i innboksen Velg Meny > Meldinger > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 24

25 MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, lydopptak, videoklipp og vedlegg. Du må angi en MMS-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke finnes en MMS-profil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller hente dem fra Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding i standby-modus. 2 Skriv inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. 3 Velg Fortsett. 4 Velg ønsket valg. 5 Velg OK > Send. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. 25

26 Kontakter Du kan lagre kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonminnet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Tlf.kontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i telefonen. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Avansert > Standard kont.liste i standby-modus. 2 Velg ønsket valg. Hvis du velger Telefon og SIM som Standard kont.liste, blir du bedt om å velge mellom Telefonen eller SIM-kort når du legger til en ny kontakt. Se Skrive inn tekst på side

27 Telefonkontakter Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste > Ny kontakt > Legg til i standbymodus. 2 Bla til Navn: og velg Legg til. 3 Skriv inn navnet og velg OK. 4 Bla til Fornavn: og velg Legg til. 5 Skriv inn navnet og velg OK. 6 Bla til Nytt nummer: og velg Legg til. 7 Tast inn nummeret og velg OK. 8 Angi et nummervalg. 9 Bla mellom kategoriene og velg feltene for å legge til informasjon. 10Velg Lagre. Tast inn +-tegnet og landsnummeret for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes både utenlands og hjemme. Se Slik ringer du utenlandsanrop på side 23. Slik ringer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til kontakten eller skriv inn de første bokstavene i kontaktnavnet. 3 Trykk på. Slik endrer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Velg en kontakt. 3 Velg Valg > Endre kontakt. 4 Endre informasjonen og velg Lagre. 27

28 Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Velg Valg > Slett. Slik kopierer du en kontakt til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Velg Valg > Mer > Kopier til SIM. Kontaktminne Antall oppføringer du kan lagre i Kontaktliste, avhenger av kapasiteten på SIM-kortet. Slik kontrollerer du status for kontaktminnet Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Minnestatus i standbymodus. 28

29 Flere funksjoner Trådløs Bluetooth -teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi muliggjør trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter. Du kan for eksempel: koble til håndfrienheter. være koblet til flere enheter samtidig. utveksle elementer. For Bluetooth-kommunikasjon anbefaler vi fri bane og en avstand på høyst 10 meter (33 fot) mellom enhetene. Slik slår du på Bluetooth-funksjonen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. Kontroller at enheten du vil koble telefonen med, har Bluetooth-funksjonen aktivert og at Synlighet for Bluetooth er satt til Vis telefon. Slik kobler du en enhet med telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige enheter. 2 Velg en enhet i listen. Tast om nødvendig inn en kode. Slik kobler du telefonen med et Bluetooth-håndfrisett 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige enheter. 2 Velg en håndfrienhet. Tast om nødvendig inn en kode. 29

30 Slik mottar du et element 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. 2 Når du mottar et element, følger du instruksjonene som vises. Slik sender du et element ved hjelp av Bluetooth 1 Velg for eksempel Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et bilde og velg Valg > Send > Bluetooth. Internett Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen. Hvis innstillingene ikke er angitt i telefonen, kan du: Få dem tilsendt i en tekstmelding fra nettoperatøren. Gå til på en datamaskin og be om å få tilsendt en tekstmelding med innstillingene. Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny > Internett > Internett-innst. > Kontoer i standby-modus. 2 Velg en konto. Slik starter du en Internett-økt 1 Velg Meny > Internett i standby-modus. 2 Velg ønsket valg. Slik avslutter du en Internett-økt Hold nede mens du surfer på Internett. 30

31 Motiv og ringetoner Skjermens utseende kan endres ved å velge ulike motiv. Du kan også velge ringetoner. Slik velger du et motiv Velg Meny > Innstillinger > kategorien Display > Motiv i standby-modus, og velg et motiv. Slik velger du ringetone Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringetone i standby-modus, og velg en ringetone. Klokkeslett og dato Slik angir du klokkeslett og dato 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Kl.slett + dato > Klokkeslett i standby-modus. 2 Tast inn datoen og velg OK. 3 Tast inn klokkeslettet og velg OK. Språk Slik endrer du telefonspråket Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Telefonspråk i standby-modus, og velg et språk. 31

32 Filbehandling Du kan håndtere filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Filer kan flyttes til undermapper som du oppretter. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til en fil og velg Valg > Flytt til mappe. 3 Åpne en mappe og velg Lim inn. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: multitap-inntasting eller inntasting med ordforslag. Hvis du bruker inntasting med ordforslag, trenger du bare å trykke én gang på hver tast. Du kan fortsette å skrive inn et ord selv om det ser ut til å være feil. Telefonen bruker ordlisten til å gjenkjenne ordet når alle bokstavene er skrevet inn. Slik skriver du inn tekst med inntasting med ordforslag 1 Hvis du for eksempel skal skrive ordet Jane, trykker du på,, og. 2 Du har nå flere alternativer: Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ordet som vises, ikke er ordet du er på jakt etter, trykker du på eller flere ganger for å vise alternative ord. Hvis du vil skrive inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller. 32

33 Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting Trykk på til til det ønskede tegnet vises. Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å skrive inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Hold nede for å taste inn tall. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik sletter du tegn Trykk på. Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen. Mobilsvar Innringere kan legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Du får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. Slik taster du inn mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Bla til mobilsvarnummeret og velg OK. 3 Tast inn mobilsvarnummeret og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. 33

34 Låser SIM-kortlås PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Ugyldig PIN-kode Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet inn PIN-koden eller PIN2-koden feil. Slik opphever du blokkeringen av SIM-kortet 1 Når PIN-kode blokkert vises, velger du Lås opp. 2 Tast inn PUK-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode og velg OK. 4 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. Slik slår du på SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Beskyttelse i standby-modus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Velg På. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Endre PIN-kode i standbymodus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode og velg OK. 4 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. 34

35 Telefonlås Du kan hindre misbruk av telefonen. Endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en hvilken som helst firesifret kode. Slik slår du på telefonlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Vis kode i standby-modus. 2 Tast inn telefonlåskoden og velg OK. 3 Velg På. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Endre kode i standby-modus. 2 Tast inn gjeldende kode og velg OK. 3 Tast inn en ny kode og velg OK. 4 Tast inn den nye koden på nytt og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du ta med deg telefonen til din lokale Sony Ericsson-forhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Vis kode i standby-modus. 2 Tast inn telefonlåskoden og velg OK. 3 Velg Av. 35

36 Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer nettoperatøren. Hvis du vil ha mer hjelp, går du til Nullstille telefonen Hvis skjermen fryses eller flimrer, eller hvis du får problemer med å navigere i menyene, bør du nullstille telefonen. Hvis du velger Nullstill alt, slettes alle brukerdata, for eksempel kontakter, meldinger, bilder og lyder. Slik nullstiller du alle innstillinger Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Nullstill alt > Fortsett > Fortsett i standby-modus. Feilmeldinger PIN-kode blokkert Du har tastet inn feil PIN-kode tre ganger på rad. SIM-kortet er nå låst. Lås opp SIM-kortet med PUK-koden, som du får sammen med PIN-koden fra nettoperatøren. Slik låser du opp SIM-kortet 1 Tast inn PUK-koden og velg OK. 2 Tast inn en ny PIN-kode og velg OK. 3 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. Sett inn SIM-kort Det er ikke noe SIM-kort i telefonen, eller du har satt det inn feil. Prøv ett eller flere av følgende: Ta ut SIM-kortet og sett det riktig inn. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne. 36

37 Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. Jeg kan ikke slå på telefonen Prøv å lade opp telefonen til den er fulladet. Koble til laderen (kontroller at strømikonet på laderen vender oppover), og lad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på skjermen vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Jeg kan ikke bruke Internett eller MMS Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og riktige innstillinger angitt i telefonen. Jeg kan ikke sende tekstmeldinger (SMS) Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer i telefonen. Telefonen registreres ikke av andre enheter via trådløs Bluetooth-teknologi Du har ikke slått på Bluetooth-funksjonen. Kontroller at du har valgt Vis telefon for telefonens synlighet. Se Slik slår du på Bluetooth-funksjonen på side 29. Telefonen slås av utilsiktet Hvis telefonen slås av utilsiktet når du bærer den med deg, er det noe i lommen eller vesken som har aktivert på/av-tasten. Du må slå på den automatiske tastlåsen. 37

38 Declaration of conformity for F305 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, May 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 38

39 This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson F305 GSM 850/900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. 39

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer