Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, oppstartsmeny. Lære telefonen å kjenne. 18 Anrop, kontakter, talestyring, anropsvalg. Meldingstjenester Tekstmeldinger, MMS-meldinger, talemeldinger, e-post, Mine venner. Bildetjenester Kamera, videokamera, bilder. Underholdning funksjoner.. 58 Hvorfor fungerer ikke telefonen som forventet? Viktig informasjon Web-område for Sony Ericsson-brukere, service og støtte, sikker og effektiv bruk, garanti, declaration of conformity. Indeks 72 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB, uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. QuickShareTM, PlayNowTM, MusicDJTM, PhotoDJTM og VideoDJTM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Varemerker og logoer for Bluetooth eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av Sony Ericsson av slike merker og logoer er lisensiert. Memory StickTM og Memory Stick MicroTM M2TM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Walkman -logoen og -symbolet er registrerte varemerker for Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land/områder. Mac OS er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM JMETM. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste

3 over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Deler av programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 Komme i gang Komme i gang Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, oppstartsmeny. Sette sammen telefonen Sett først inn SIM-kortet, og sett deretter inn og lad batteriet for å kunne bruke telefonen. Lagre kontakter på SIM-kortet før du fjerner det fra en annen telefon. Kontakter kan ha blitt lagret i telefonminnet, % 19 Kontakter. Symboler i brukerhåndboken Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: } Bruk navigasjonstasten til å bla og velge, % 10 Navigere i menyene. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du oppretter et abonnement hos en nettoperatør. SIM-kortet inneholder en databrikke som holder styr på blant annet telefonnummeret ditt, tjenestene som inngår i abonnementet, og navn og numre i kontaktlistene. % Se også side... Merk. Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet.

4 Derfor finnes kanskje ikke alle menyer i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 4 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang Slik setter du inn SIM-kortet Slik lader du batteriet 30 min 2,5 t Skyv dekslet løs, og løft det av. Sette inn SIMkortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede klemmene. Plasser batteriet i telefonen med etikettsiden opp og kontaktene mot hverandre. Plasser dekslet på telefonen, og skyv det på plass Koble laderen til telefonen. Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. Det kan ta 30 minutter før batteriikonet vises. Vent ca. 2,5 time eller til batteriikonet angir at batteriet er fulladet. Du får en indikasjon på at lading pågår hvis du trykker på for å aktivere displayet. Fjern laderen ved å dra den ut. 5 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang Samtaletiden eller standby-tiden kan bli merkbart kortere på grunn av slitasje, og du må kanskje bytte ut batteriet. Bruk bare godkjente batterier fra Sony Ericsson, % 64 Batteri. Slik setter du inn og tar ut minnekortet Memory Stick MicroTM (M2TM) Bruk et minnekort til å lagre eksempelvis bilder. Hvis du bruker et minnekort, kan du velge å lagre alle bilder automatisk på kortet, % 36 Kameravalg. Brikken Memory Stick MicroTM (M2TM) på 64 MB er generelt kompatibel med Memory StickTM-leseren som leveres med denne telefonen. M2TM-brikken er ikke nødvendigvis kompatibel med alle andre enheter eller alle funksjoner i andre enheter med Memory StickTMfunksjonalitet. Det kan ikke garanteres at M2TMbrikken kan brukes med noe annet produkt. BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC yyw ww w yyw ww w Skyv dekslet løs, og løft det av. Sett inn minnekortet i sporet. Trykk på kanten av minnekortet for å løsne det fra sporet. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identification Number) fra nettoperatøren for å aktivere tjenestene i telefonen. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter 6 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Grunnen til dette er at du alltid skal kunne ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden. % 19 Nødanrop. Trykk på for å rette feil. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, % 56 SIM-kortlås. 4 5 Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonmenyene. } Ja hvis du vil få instruksjoner og tips fra konfigurasjonsveiviseren, eller } Nei. Konfigurasjonsveiviseren finner du også i menysystemet, } Innstillinger } Generelt } Konfig.veiviser. Slik slår du telefonen på og av Oppstartsmeny Når oppstartsmenyen aktiveres (hver gang du slår på telefonen), kan du velge å bare lytte til musikk, i stedet for å bruke telefonen med alle funksjonene. Dette betyr at alle senderne i telefonen slås av for ikke å forstyrre sensitivt utstyr, for eksempel på et fly eller et sykehus. Du kan ikke ringe eller motta anrop, sende meldinger og så videre. Du kan bare bruke Walkman -spilleren. Hvis du har valgt Bare musikk, kan du fortsatt få kalender- og oppgavepåminnelser, og alarmsignalet kan fortsatt ringe. Følg alltid gjeldende lover og regler samt eventuelle instruksjoner fra besetningen når det gjelder bruk av \elektroniske enheter ombord på fly. Hold nede for å slå telefonen på eller av. Velg om du vil bruke telefonen med all funksjonalitet eller bare Walkman -spilleren, % 7 Oppstartsmeny. Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du har en. Slik deaktiverer du oppstartsmenyen 1 } Innstillinger } Generelt } Oppstartsmeny. 7 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang 2 Velg Ikke vis. Slik ringer du og mottar anrop Tast retningsnummer og telefonnummer. } Ring for å ringe. } Avslutt for å avslutte samtalen. Trykk på } Svar når telefonen ringer for å svare på anropet. Hvis du vil ha mer informasjon, se % 18 Ringe og motta anrop. Håndfri stereohodetelefon Du kan fortsatt besvare anrop og bruke mikrofonen når annet kompatibelt tilbehør er i bruk. 8 Filbehandling*** Alle filer I telefonen På Memory Stick Radio 12 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Anrop*** Alle Besvart Ringt Ubesvart Planlegger Alarmer Kalender Oppgaver Notater Kalkulator Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Programmer Kodeliste Display Bakgrunn Motiv Oppstartsbilde Skjermsparer Lysstyr Merk flere eller } Merk alle. Merk filer ved å bla og } Merk eller } FjernMrk. 15 Filbehandling Filer som bilder, videoklipp, lyder, motiver, spill og programmer, lagres i mapper i telefonminnet. Hvis du har satt inn et minnekort, kan du lagre filene på minnekortet. Filer som telefonen ikke kjenner igjen, lagres i Annen-mappen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Slik kontrollerer du minnestatus } Filbehandling } Mer } Minnestatus. Formatere minnekortet Du kan formatere minnekortet hvis du vil slette alt innholdet på det, eller hvis det er skadet. Slik formaterer du minnekortet } Filbehandling } Mer } Formater M.S. } Ja, og tast inn telefonlåskoden. Hvis du vil ha mer informasjon, se % 57 Telefonlås. Overføre filer Hvis du vil ha mer informasjon, se % 51 Overføre filer. Slik velger du tastespråk 1 } Innstillinger } Generelt } Språk } Tastespråk. 2 Bla og } Merk for å velge språk. } Lagre. Taste bokstaver Slik skriver du inn bokstaver med multitap-inntasting Trykk på til ønsket tegn vises. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Hold nede for å legge inn tall. Trykk på for å slette bokstaver og tall. Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å vise de vanligste skilletegnene. Hold nede for å bytte tastemetode. T9TM-inntasting T9TM-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten.

5 Språk Velg språk for telefonmenyene og for inntasting. Slik endrer du telefonspråket } Innstillinger } Generelt } Språk } Telefonspråk, og velg et språk. I standby-modus trykker du på 0000 for engelsk eller 8888 for automatisk språk. 16 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Slik skriver du inn bokstaver med T9-inntasting 1 Bla til en funksjon hvor tekstinntasting er mulig, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Jane", trykker du på,, og. 3 Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du på eller gjentatte ganger for å se alternative ordforslag. Hvis du vil godta et ord og legge inn et mellomrom, trykker du på. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. 4 Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta og legg inn et mellomrom ved å trykke på. Slik legger du til ord i T9-inntastingsordlisten 1 Når du skriver inn bokstaver, } Mer } Stav ord. 2 Endre ordet ved hjelp av multitap-inntasting. Naviger i bokstavene med og. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil slette hele ordet, holder du nede. 3 Når du har endret ordet, trykker du på } Sett inn. Ordet blir lagt til i T9-inntastingsordlisten. Neste gang du skriver inn dette ordet ved hjelp av T9-inntasting, vises det som et av ordforslagene. Slik velger du en annen tastemetode Hold nede før eller mens du taster inn bokstaver for å velge en annen tastemetode. Valg mens du taster bokstaver } Mer for å vise valg mens du taster bokstaver. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 17 Ringe Ringe Anrop, kontakter, talestyring, anropsvalg. Ringe og motta anrop Slik besvarer eller avviser du et anrop Åpne telefonen, eller } Svar hvis telefonen allerede er åpen. Slik avviser du et anrop Lukk telefonen, } Opptatt, eller trykk raskt to ganger på volumknappen. Slik angir du flere valg under en samtale } Mer, og angi et valg. Slik slår du av mikrofonen Hold nede. Hold nede igjen for å slå på mikrofonen. Slik bruker du høyttaleren under en taleoppringing } Mer } Slå på høyttaler eller } Slå av høyttaler. Anropsliste Anropslisten inneholder informasjon om de siste anropene. Slå på telefonen, og kontroller at du er innenfor dekningsområdet til et nett for å kunne ringe og motta anrop, % 7 Slik slår du telefonen på og av. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i displayet. Hvis nummeret er lagret i Kontakter, vises navnet, nummeret og bildet. Hvis nummeret er et begrenset nummer, vises Skjult ID. Slik ringer du Tast telefonnummeret (med det internasjonale landsnummeret og retningsnummeret, hvis det er aktuelt), } Ring for å ringe. } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, vises Prøve på nytt?, } Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når et anrop kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt signal. 18 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik ringer du et nummer fra anropslisten } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. Bla til navnet eller nummeret du vil ringe, } Ring. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. 2 Velg en kontakt der du vil legge til nummeret, eller } Ny kontakt. Slik viser du lokale nødnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Kontakter Velg Tlf.kontakter for detaljert informasjon som er lagret i telefonminnet, eller SIM-kontakter for navn og numre som bare er lagret på SIM-kortet. Slik velger du standard kontaktliste 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste. 2 Velg Tlf.kontakter eller SIM-kontakter. Slik legger du til en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Legg til. 2 Velg Navn: } Legg til, tast inn navnet, } OK. 3 Velg Nytt nummer: } Legg til, tast inn nummeret, } OK. 4 For telefonkontakter velger du også en nummertype. Bla mellom kategoriene, og velg felter for å angi mer informasjon. Hvis du vil skrive inn symboler } Mer } Legg til symbol, og velg symbolet, } Sett inn. } Lagre for å lagre kontakten. Ta med +-tegnet og landskoden for alle numre. Nødanrop Telefonen støtter de internasjonale nødnumrene, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan ha lagret ytterligere lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast for eksempel 112, } Ring. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 19 Ringe Slik legger du et bilde eller en ringetone til en kontakt 1 } Kontakter, og velg kontakten, } Mer } Endre kontakt. 2 Velg en kategori, og velg deretter Bilde eller Ringetone } Legg til. Velg en fil, og } Lagre. Slik angir du standardnummeret for en kontakt Slik angir du telefonnummeret som skal vises først for en kontakt: } Kontakter, bla til kontakten, } Mer } Standardnummer, og velg et nummer. Slik legger du til ditt eget visittkort } Kontakter } Valg } Mitt visittkort, og skriv inn informasjonen for visittkortet, } Lagre. Slik sender du et visittkort } Kontakter } Valg } Mitt visittkort } Send mitt kort. Slik ringer du til en telefonkontakt } Kontakter. Bla til, eller skriv inn de første bokstavene i kontakten du vil ringe. Bruk eller til å velge et nummer, } Ring. Slik ringer du til en SIM-kontakt Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, } Kontakter, velg navn og nummer i listen, } Ring. Hvis Tlf.kontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIM-kontakter, velg navn og nummer i listen, } Ring. Håndtere kontakter Du kan kopiere kontakter til og fra telefonminnet og SIM-kortet. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier til SIM-kort. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik kopierer du SIM-kontakter til telefonkontakter 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier fra SIM. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. 20 This is the Internet version of the user's guide.

6 Print only for private use. Ringe Slik lagrer du automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Autolagre på SIM. 2 Velg På. Slik sikkerhetskopierer du kontakter på minnekortet } Kontakter } Valg } Avansert } Sikkerhetsk. > M.S. } Ja. Slik gjenoppretter du kontakter fra minnekortet } Kontakter } Valg } Avansert } Gjenoppr. fra M.S. } Ja } Ja. Slik sender du kontakter Slik sender du en valgt kontakt: } Mer } Send kontakt, og velg en overføringsmetode. Slik sender du alle kontakter: } Kontakter } Valg } Avansert } SendAlle kontakter. Slik endrer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og velg en kontakt, } Mer } Endre kontakt. 2 Velg en kategori, og endre informasjonen, } Lagre. Slik endrer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, } Kontakter. Hvis Tlf.kontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIMkontakter. 2 Velg navnet og nummeret du vil endre. 3 } Mer } Endre kontakt, og endre navnet og nummeret. Slik sletter du kontakter Trykk på for å slette en valgt kontakt. Slik sletter du alle kontakter: } Kontakter } Valg } Avansert } SlettAlle kontakter } Ja og } Ja. Navn og numre på SIM-kortet slettes ikke. Slik kontrollerer du minnestatusen } Kontakter } Valg } Avansert } Minnestatus. Antall oppføringer du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Synkronisere kontakter Hvis du vil ha mer informasjon, se % 48 Synkronisering. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 21 Ringe Hurtigringing Du kan lagre telefonnumrene du vil ha enkel tilgang til, i posisjonene 1 til 9 på telefonen. Slik angir eller erstatter du numre for hurtigringing 1 } Kontakter } Valg } Kortnumre. 2 Bla til en posisjon, } Legg til eller Erstatt, og velg et telefonnummer. Slik bruker du hurtigringing Tast et nummer for hurtigringing (1-9), i standby-modus, } Ring. Grupper Du kan opprette en gruppe med numre og e-postadresser hvis du vil sende meldinger til flere mottakere samtidig. Du kan også bruke grupper (med numre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser 1 } Kontakter } Valg } Grupper } Ny gruppe } Legg til. 2 Skriv inn et navn for gruppen, }Fortsett Nytt } Legg til for å finne og velge et kontaktnummer. Gjenta trinn 3 for å legge til flere numre. } Fullfør. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret Hold nede, } Ja, og skriv inn nummeret, } OK. Nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hvis du har lagt inn mobilsvarnummeret, holder du nede. Slik kontrollerer du mobilsvarnummeret } Meldinger } Innstillinger } Mobilsvarnummer. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Du kan bruke stemmen til å håndtere anrop ved å opprette talekommandoer for å: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet. Aktivere talestyringsfunksjonen ved å si et nøkkelord. Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr. Før du kan bruke taleoppringing Aktiver funksjonen for taleoppringing og spill inn talekommandoer. Et ikon vises ved siden av et telefonnummer med en talekommando. Slik aktiverer du taleoppringing og spiller inn navn 1 } Innstillinger } Generelt } Talestyring } Taleoppringing } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og velg en kontakt. 2 Hvis kontakten har mer enn ett nummer, bruker du og til å vise numrene. Velg nummeret der du vil legge til talekommandoen. Spill inn en talekommando, for eksempel "Jons mobil". Talestyring Instruksjoner vises i displayet. Vent på pipetonen, og si kommandoen du vil spille inn. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 4 Hvis du er fornøyd med innspillingen, } Ja. Hvis du ikke er fornøyd, } Nei og gjentar trinn 3. Hvis du vil spille inn en annen talekommando for en kontakt, } Ny talekommando } Legg til på nytt, og gjenta trinn 2 til 4 ovenfor. Tips for taleoppringing Følg disse tipsene når du spiller inn talekommandoer. Hvis telefonen ikke oppfatter talekommandoen, må du prøve å spille den inn på nytt ved å: spille inn kommandoen i rolige omgivelser, med minimal bakgrunnsstøy. snakke høyt og tydelig. holde telefonen langt fra ansiktet. Navn på innringer Du hører det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. 3 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 23 Ringe Slik slår du innringernavnet på eller av } Innstillinger } Generelt } Talestyring } Spill innring. navn. Nøkkelordet Du kan spille inn og bruke en talekommando som nøkkelord for å aktivere talestyring uten å trykke på noen av tastene. Nøkkelordet kan bare brukes med en håndfrienhet. Velg et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Taleoppringing Foreta en taleoppringing fra standby-modus ved hjelp av telefonen, en bærbar håndfrienhet, en hodetelefon med Bluetooth eller ved å si nøkkelordet. Slik ringer du 1 Hold nede en av volumknappene i standby-modus. 2 Vent på pipetonen og si et innspilt navn, for eksempel "Jons mobil". Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. Slik ringer du ved hjelp av en håndfrienhet Hold nede håndfriknappen eller trykk på knappen på Bluetooth hodetelefonen, i standby-modus, % 50 Slik legger du til en hodetelefon med Bluetooth. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1 } Innstillinger } Generelt } Talestyring } Nøkkelord } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet. 3 } Ja for å godta eller } Nei for en ny innspilling. 4 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller nøkkelordet skal aktiveres. Talesvar Du kan svare på eller avvise innkommende anrop ved hjelp av stemmen når du bruker håndfriutstyr. Du kan bare bruke en MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringetone med talesvar. 24 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer 1 } Innstillinger } Generelt } Talestyring } Talesvar } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett. Vent på pipetonen, og si "Svar" eller et annet ord. 3 } Ja for å godta eller } Nei for en ny innspilling. 4 Instruksjoner vises, } Fortsett.

7 Vent på pipetonen, og si "Opptatt" eller et annet ord. 5 } Ja for å godta eller } Nei for en ny innspilling. 6 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller talesvar skal aktiveres. Slik besvarer eller avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Når telefonen ringer, sier du: "Svar" for å svare på anropet, eller "Opptatt" for å avvise anropet. Slik endrer du talekommandoene } Kontakter, velg kontakten, } Mer } Endre kontakt. Bla til den relevante kategorien. Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1 } Innstillinger } Generelt } Talestyring } Taleoppringing } Endre navn. 2 Velg en kommando, } Mer } Erstatt talemrk. 3 Vent på pipetonen, og si kommandoen. Viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Når funksjonen Begrense samt. er aktivert, er ikke alle valgene for Viderekobling tilgjengelige. Viderekobling Slik aktiverer du en viderekobling 1 } Innstillinger } Anrop } Viderekobling. 2 Velg en anropstype og et viderekoblingsvalg, } Aktiver. 3 Tast inn telefonnummeret du vil viderekoble anropene til, } OK, eller } Hent for å velge en kontakt. Slik deaktiverer du en viderekobling Bla til viderekoblingsvalget, } Deaktiver. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 25 Ringe Slik velger du alle viderekoblingsvalgene } Innstillinger } Anrop } Viderekobling } Kontroller alle. Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Anrop venter-funksjonen Når denne funksjonen er aktivert, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du funksjonen Anrop venter } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Anrop venter } Aktiver. Slik foretar du et nytt anrop } Mer } På vent for å sette det aktive anropet på venting. Tast inn nummeret du vil ringe, } Ring. Motta et nytt anrop Når du mottar et nytt anrop, kan du: } Svar og sette det aktive anropet på venting. } Opptatt hvis du vil avvise det nye anropet og fortsette det aktive anropet. } Erstatt aktivt anr. for å svare det ventende anropet og avslutte den aktive samtalen. 26 Håndtere to anrop Hvis du har én aktiv samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: } Mer } Veksle for å veksle mellom de to anropene. } Mer } Koble anrop for å koble de to anropene. } Mer } Overfør anrop for å koble sammen de to samtalene. Du kobles fra begge anropene. Kontakt nettoperatøren for å sjekke om denne funksjonen støttes. Flere anrop samtidig } Avslutt } Ja for å hente anropet som står på venting. } Avslutt } Nei for å avslutte begge anropene (avhengig av operatør). Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte én av de to første anropene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Du kan starte en konferansesamtale ved å koble et aktivt anrop og et anrop som står på venting. Du kan sette konferansen på venting hvis du vil ringe og legge til opptil fem deltakere eller bare foreta en ny oppringing. Konferansesamtaler This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik kobler du sammen de to anropene til en konferansesamtale } Mer } Koble anrop. Slik legger du til en ny deltaker 1 } Mer } På vent for å sette de sammenkoblede anropene på venting. 2 } Mer } Nytt anrop, og ring neste person. 3 } Mer } Koble anrop. 4 Gjenta fremgangsmåten hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker } Mer } Frigi deltaker, og velg deltaker. Slik fører du en privat samtale 1 } Mer } Snakk med, og velg deltaker. 2 } Mer } Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. Slik velger du en linje } Innstillinger } Anrop, og velg linje 1 eller 2. Slik endrer du navnet for en linje 1 } Innstillinger } Display } Endre linjenavn, og velg én av linjene for å endre navnet. 2 } Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. To telefonlinjer Hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer, kan telefonen ha to telefonlinjer med ulike telefonnumre. Slik velger du en linje for utgående anrop } Innstillinger } Anrop, og velg linje 1 eller 2. Slik endrer du navnet for en linje } Innstillinger } Display } Endre linjenavn, og velg én av linjene for å endre navnet. Du kan foreta separate oppringinger med ulike telefonnumre hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer. To telefonlinjer Mine numre Vis, legg til og endre dine egne telefonnumre. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 27 Ringe Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Mine numre, og velg ett av valgene. Begrenset oppringing Du kan bruke funksjonen for anropsbegrensning til å begrense utgående og innkommende anrop. Du må få et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke aktivere enkelte av valgene for Begrense samt. Tillate anrop Med tjenesten for tillating av anrop kan du velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. Andre anrop avvises automatisk av et opptattsignal. Hvis valget for viderekobling, Ved opptatt, er aktivert, viderekobles anrop i stedet for at de blir brutt av opptattsignalet. Telefonnumrene for avviste anrop lagres i anropslisten. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Godta anrop } Bare fra liste } Endre } Legg til. Velg en kontakt. 2 Hvis du vil legge til en gruppe med kontakter i listen over tillatte innringere, } Grupper (krever at du har opprettet grupper, % 22 Grupper). Slik tillater du alle anrop } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Godta anrop } Alle innringere. 28 Følgende anrop kan begrenses: Alle utgående alle utgående anrop. Utg. til utlandet alle utgående anrop til utlandet. Utg. int.roaming alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet. Alle innkommende alle innkommende anrop. Innk. v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet (ved roaming). Slik aktiverer eller deaktiverer du en anropsbegrensning 1 } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Begrense anrop, og angi et valg. 2 Velg Aktiver eller Deaktiver, tast passordet, og velg } OK. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Faste numre Med funksjonen Faste numre kan du ringe bare bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Du kan fremdeles ringe de internasjonale nødnumrene selv om funksjonen for faste numre er aktivert.

8 Anropstid Under et anrop vises anropets varighet på displayet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet varighet. Slik kontrollerer du anropstiden } Innstillinger } Anrop } Tid og kostnad } Anropstellere. Lukkede brukergrupper Hvis nettet har støtte for lukkede brukergrupper, kan det være at du kan ringe med reduserte samtalekostnader. Du kan lagre opptil ti grupper. Du må få et indeksnummer fra nettoperatøren. Slik legger du til en gruppe } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Lukkede grupper } Endre liste } Ny gruppe } Legg til. Tast navnet på brukergruppen, } Fortsett. Tast indeksnummeret, } Lagre. Slik ringer du til noen som ikke er med i en lukket brukergruppe } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Lukkede grupper } Åpne anrop } På. Du kan ringe bare til medlemmer av gruppen ved å velge } Av. 29 Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når funksjonen for faste numre er aktivert, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet. Slik aktiverer eller deaktiverer du Faste numre 1 } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Faste numre, og velg Aktiver eller Deaktiver. 2 Tast inn PIN2 } OK, og deretter } OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Faste numre } Faste numre } Nytt nummer:, og skriv inn informasjonen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Tonesignaler Bruk telebanktjenester eller betjen en telefonsvarer ved å sende tonesignaler under en samtale. Du sender toner ved å trykke på til, eller. Trykk på for å tømme displayet når samtalen er avsluttet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonene under et anrop, } Mer, og velg Deaktiver toner eller Aktiver toner. Notisblokk Noter et telefonnummer under en samtale. Når du avslutter anropet, blir nummeret stående i displayet, og du kan ringe det eller lagre det. Meldingstjenester Tekstmeldinger, MMS-meldinger, talemeldinger, e-post, Mine venner. Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om hvilke tjenester du kan bruke, eller se www. sonyericsson.com/support. Hvis du sender en melding til en gruppe, må du betale for hvert medlem av gruppen. Hvis du ikke har ledig minne, må du slette meldinger eller e-post før du kan motta nye, % 32 Lange meldinger. Vise eller skjule eget nummer Tekstmeldinger (SMS) Hvis tjenesten Begrenset nummeridentifikasjon støttes av abonnementet, kan du skjule telefonnummeret ditt når du foretar et anrop. Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Før du begynner Du får et servicesenternummer av nettoperatøren, som kan brukes til å sende og motta tekstmeldinger. Det er mulig at nummeret allerede er lagret på SIM-kortet, eller så kan du legge til nummeret selv. Slik skjuler eller viser du eget telefonnummer på permanent basis 1 } Innstillinger } Anrop } Vis/skjul mitt nr. 2 Velg Vis nummer, Skjul nummer eller Nettstandard. 30 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Slik angir du servicesenternummeret 1 } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke finnes noe nummer, } Nytt servicesenter, og angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode, } Lagre. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Skriv meldingen. Hvis du vil sette inn et element i meldingen, } Mer } Legg til element. 3 } Fortsett. (Hvis du vil lagre meldingen til senere, trykker du på og } Ja for å lagre den i Utkast. ) 4 Velg Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens nummer, eller Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Du kan også velge i listen over de sist brukte mottakerne. 5 Hvis du vil endre standardvalgene for meldingen, for eksempel be om en leserapport, } Mer } Avansert, angi et valg, } Endre, og velg en innstilling, } Fullfør } Send. Du kan konvertere en tekstmelding til en MMS-melding. Mens du skriver, } Mer } Til MMS-melding. Slik kontrollerer du leveringsstatus for en sendt melding } Meldinger } Sendte meld., og velg en melding, } Vis } Mer } Detaljer. Slik ringer du et nummer i en melding Merk telefonnummeret som vises i meldingen, } Ring. Slik lagrer du et element i en tekstmelding 1 Merk elementet når du leser en melding, } Mer. 2 Velg Bruk (det merkede telefonnummeret vises) for å lagre et telefonnummer, Lagre bilde for å lagre et bilde eller Lagre bokmerke for å lagre en Webadresse. Slik lagrer du meldinger Hvis du vil lagre en valgt melding, } Mer } Lagre melding } Lagrede meldinger (SIM-kort) eller } Maler (telefon). Hvis du vil lagre flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer } Merk flere. Bla og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Lagre meldinger. 31 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Slik sletter du meldinger Trykk på for å slette en merket melding. Hvis du vil slette flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer, og velger Slett alle meld. eller Merk flere. Når du skal velge flere meldinger, blar du og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Slett meldinger. Lange meldinger Antall tegn en tekstmelding kan inneholde, avhenger av språket du skriver på. Du kan sende lengre meldinger ved å koble sammen to eller flere meldinger. Du må betale for hver enkelt melding i en lang melding. Det er ikke sikkert at du mottar alle deler av en lang melding samtidig. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite hvor mange meldinger du kan koble sammen. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, videoklipp, kamerabilder, lydopptak og signaturer. De sendes ved hjelp av MMStjenesten (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via e-post. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMSmeldinger. Før du begynner Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 46 Innstillinger. Opprette og sende MMS-meldinger Du kan velge å skrive inn tekst og legge til bilder, lyder, videoklipp, flere sider, en signatur og vedlegg. Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 } Meldinger } Skriv ny } MMSmelding. 2 } Mer for å legge til et element i meldingen. Mens du skriver, } OK } Mer for å sette inn et element. 3 } Mer for å legge til flere elementer i meldingen.

9 Slik aktiverer du lange meldinger } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Maks. meld.lengde } Maks. tilgjengel. 32 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Når du er klar til å sende meldingen, fortsetter du på samme måte som for tekstmeldinger, % 31 Slik skriver og sender du en tekstmelding. Du har de samme valgene for MMS-meldinger som for tekstmeldinger, % 30 Tekstmeldinger (SMS). Aldri ved roam. ikke last ned andre nettmeldinger. Spør alltid spør om å laste ned meldinger. Av nye meldinger vises som ikoner i innboksen. Merk meldingen, } Vis for å laste den ned. Slik oppretter du din egen signatur for MMS-meldinger 1 } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding. 2 } Signatur } Ny signatur, og opprett signaturen som en MMS-melding. Slik lagrer du et element i en MMS-melding 1 Merk elementet når du leser en melding, } Mer. 2 Velg Bruk for å lagre et telefonnummer, Lagre bokmerke for å lagre en Web-adresse eller Lagre elementer for å lagre eksempelvis et bilde eller en lyd. Automatisk nedlasting Velg hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding } Autonedlasting, og velg ett av følgende: Alltid last ned meldinger automatisk. Spør ved roam. spør om å laste ned andre nettmeldinger. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Talemelding. 2 Spill inn meldingen, } Stopp. 3 } Send for å sende meldingen. 4 Velg Skriv e-postadr. for å angi en e-postadresse, Skriv tlf.nummer for å angi mottakerens nummer eller Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe i kontaktlisten, eller velg i listen over de sist brukte mottakerne. } Send. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 33 Meldingstjenester E-post Du kan koble deg til en POP3- eller IMAP4-server for å sende og motta e-postmeldinger med telefonen. Du kan bruke de samme e-postinnstillingene på telefonen som i e-postprogrammet på datamaskinen din. Med en POP3-konto lastes meldingene ned til hver datamaskin eller enhet som er oppkoblet. Med en IMAP4-konto kan meldingene ligge på serveren Skriv inn emnet, } OK. Skriv inn teksten, } OK. Hvis du vil legge til et vedlegg, } Legg til, og velg vedlegget, } Fullfør. } Fortsett. Velg Send eller Mer for å vise valg. Før du begynner Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 46 Innstillinger. Slik skriver og sender du en e-postmelding 1 } Meldinger } E- post } Skriv ny. 2 } Legg til for å fylle ut feltet Til:. Velg Skriv e-postadr. for å skrive inn en e-postadresse eller Kontaktoppslag for å finne en adresse i Kontakter. Du kan også velge i listen over de sist brukte mottakerne. 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du Til, Kopi eller Blindkopi. 4 Når du er ferdig med å velge mottakere, } Fullfør. 34 Slik mottar og leser du e-postmeldinger 1 } Meldinger } E-post } Innboks. 2 Hvis innboksen er tom, } SndMotta. Hvis innboksen ikke er tom, } Mer } Send og motta. 3 Merk en melding, } Vis for å lese den. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Åpne e-postmeldingen, } Svar. 2 Velg Skriv ny eller Inkluder melding. 3 Skriv meldingen, } OK } Fortsett } Send. Slik lagrer du et element eller vedlegg i en e-postmelding Hvis du vil lagre en e-postadresse, et telefonnummer eller en Web-adresse, merker du elementet, } Mer, og velger å lagre elementet. Hvis du vil lagre et vedlegg, merker du meldingen, } Mer } Vedlegg. Merk vedlegget, } Mer, og angi et valg. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bildetjenester Slik sletter du e-postmeldinger Trykk på for å slette en merket melding. Hvis du vil slette flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer } Merk flere. Bla og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Slett meldinger. De merkede meldingene slettes neste gang du kobler deg til e-postserveren. For IMAP4-brukere: } Mer } Tøm innboks, og velg Med send/motta eller Ikke send/motta for å slette meldinger neste gang du kobler deg til serveren. Bildetjenester Kamera, videokamera, bilder. Kamera og videokamera Telefonen har et digitalt kamera som også fungerer som et digitalt videokamera. Ta bilder og spill inn videoklipp som du kan lagre, sende eller bruke. Bruk et bilde som skjermsparer, bakgrunn eller for en kontakt. Slik tar du bilder og spiller inn videoklipp Mine venner Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon, eller se Trykk på i standby-modus for å starte kameraet. Trykk på eller for å veksle mellom video og foto. } Ta bilde for å ta et bilde } Spill inn for å starte en videoinnspilling. 35 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bildetjenester Hvis du prøver å gjøre opptak av en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe, kan displayet gå i svart eller bildet kan bli fordreid. Slik bruker du zoom-funksjonen Trykk på og for å zoome inn og zoome ut. Zooming er ikke mulig når bildestørrelsen er Stor (1280 x 1024). Slik justerer du lysstyrken Bruk volumknappen til å øke eller redusere lysstyrken. Kameravalg Når kameraet er aktivert, } Mer for å vise valg: Vis alle klipp (video). Kameramodus (video) velg For MMS-melding eller Høy kvalitet. Videokl.størrelse velg Stor (176 x 144) eller Liten (128 x 96). Nattmodus forbedre bilde- eller videokvaliteten i dårlige lysforhold med lenger eksponeringstid. Effekter velg forskjellige effekter for bildet eller videoklippet. Vis alle (bilder). 36 Kameramodus (bilder) velg Normal hvis du ikke vil ha noen ramme, Panorama hvis du vil slå sammen flere bilder til ett bredt bilde, Rammer hvis du vil legge til en ramme i bildet eller 4 på rad hvis du vil ta flere bilder i rask rekkefølge. Bildestørrelse velg Stort 640 x 480, Middels 320 x 240, Liten 160 x 120 eller Utvidet (for et digitalt forstørret bilde). Selvutløser (bilder) bildet tas noen få sekunder etter at du trykker på kameraknappen. Bildekvalitet velg Normal eller Høy bildekvalitet. Lukkerlyd (bilder) velg forskjellige lukkerlyder.

10 Nullstill filnr. (bilder) nullstill filtelleren for bilder som er lagret på minnekortet. Lagre til velg Memory Stick eller Telefonminne. Lagre og sende bilder og videoklipp Når du har tatt et bilde eller spilt inn et videoklipp, lagres det i telefonminnet eller på minnekortet. Du kan sende bildet eller videoklippet i en MMS-melding umiddelbart etterpå. Hvis du vil utveksle bilder og videoklipp ved hjelp av andre overføringsmetoder, % 37 Utveksle bilder og videoklipp. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bildetjenester Telefonen leveres med ett eller flere bilder og videoklipp, som du kan slette for å frigjøre minne. Alle bilder og videoklipp lagres i Filbehandling. Du kan bruke et bilde som skjermsparer, bakgrunn eller for en telefonkontakt, % 20 Slik legger du et bilde eller en ringetone til en kontakt. Du kan sende og motta bilder og videoklipp ved hjelp av en overføringsmetode. Antall bilder eller videoklipp du kan lagre, avhenger av størrelsen på filene. Det er støtte for GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 og 3GP. Animasjoner behandles på samme måte som bilder. Bilder og videoklipp Utveksle bilder og videoklipp Du kan utveksle bilder og videoklipp med venner ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Det er sannsynligvis forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Du kan også overføre bilder og videoklipp til en datamaskin, % 51 Overføre filer. Slik sender du et bilde eller videoklipp 1 } Filbehandling, og velg Bilder eller Videoklipp. 2 Merk et bilde eller videoklipp, } Mer } Send. Velg en overføringsmetode. Slik mottar og lagrer du et bilde eller videoklipp Fra en melding som inneholder filen, % 30 Meldingstjenester. Via en annen overføringsmetode: kontroller at overføringsmetoden er aktivert, og følg instruksjonene som vises. Skjermsparer og bakgrunn Skjermspareren aktiveres automatisk når telefonen har vært inaktiv i noen sekunder. Etter noen sekunder til går skjermspareren over i sparemodus for å spare strøm. Hvis du har et bilde som bakgrunn, vises dette bildet når telefonen er inaktiv. 37 Slik viser du bilder og videoklipp 1 } Filbehandling, og velg Bilder eller Videoklipp. Bilder vises som miniatyrbilder. 2 Merk et bilde eller videoklipp, } Vis. 3 For videoklipp, } Spill av for å starte videoklippet. Slik søker du etter kamerabilder basert på tidslinje 1 } Filbehandling } Bilder } Kamerabilder. 2 } Mer } Tidslinjesøk. Nå kan du bla gjennom kamerabildene, sortert etter dato i en tidslinje. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning Slik bruker du et bilde 1 } Filbehandling } Bilder, og velg et bilde. 2 } Mer } Bruk som, og angi et valg. Underholdning Walkman, radio, PlayNowTM, ringetoner, MusicDJTM, VideoDJTM, spill med mer. PhotoDJTM og VideoDJTM Gå til www. sonyericsson.com/support hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PhotoDJ og VideoDJ på telefonen. Walkman -spiller Du kan spille av musikk- og videoklipp som du laster ned eller mottar i en MMS-melding eller overfører fra en datamaskin. Følgende filtyper støttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maksimal samplingsfrekvens). Du kan også bruke direkteavspilte filer som er 3GPP-kompatible. AMR- og MIDI-filer er bare synlige og mulige å spille av med Walkman -spilleren hvis de er DRM-beskyttet. Du kan imidlertid høre på andre AMR- og MIDI-filer ved hjelp av Filbehandling. Installere, overføre og spille av musikk Telefonen kan brukes sammen med Disc2Phonedatamaskinprogramvaren som er inkludert på CD-en som følger med telefonen. This is the Internet version of the user's guide. er ikke nødvendig her. for funnet maskinvare starter på datamaskinen. Veiviseren skal finne USB-programvaredriverne automatisk. Velg Fullfør. 5 Gjenta trinn 3 og 4 til alle fem driverne er installert. starter automatisk, og installasjonsvinduet åpnes. 2 Datamaskin: Velg et språk, og klikk OK. øverst til høyre i Disc2Phone-vinduet. -spilleren åpnes. kan også bla for å finne videoklipp. Velg en liste, } Åpne. 3 Merk en tittel, } Spill av. én gang til for å fortsette avspillingen. du vil gjenoppta normal avspilling, } Spill av. Spor viser alle musikkfiler (ikke ringetoner) på telefonen. Spilleliste opprett eller spill av egne lister med lydfiler. Videoklipp viser alle videoklipp på telefonen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning Spillelister Du kan ordne mediefilene som er lagret i Filbehandling, ved å opprette spillelister. Filer i en spilleliste kan sorteres etter artist, etter tittel eller etter rekkefølgen som filene ble lagt til i spillelisten med. Du kan legge til en fil i flere spillelister. Når du sletter en spilleliste eller en fil fra spillelisten, slettes den ikke fra telefonminnet. Du kan legge til filen i en annen spilleliste. Slik oppretter du en spilleliste 1 } WALKMAN } Spilleliste } Ny spilleliste } Legg til, angi navnet på spillelisten, } OK. 2 Velg mellom filene som er tilgjenglige i Filbehandling. Du kan legge til flere filer samtidig, og du kan også legge til mapper. Alle musikkfiler i de valgte mappene legges til i spillelisten. Slik legger du til filer i en spilleliste 1 } WALKMAN } Spilleliste, velg en spilleliste, } Åpne } Mer } Legg til media. 2 Velg mellom filene som er tilgjenglige i Filbehandling. Slik fjerner du filer fra en spilleliste 1 } WALKMAN } Spilleliste, velg en spilleliste, } Åpne. 2 Merk filen, og trykk på. Slik sletter du spillelister } WALKMAN } Spilleliste, velg en spilleliste og trykk på. Valg for Walkman -spilleren } Mer for å vise valg: Spilles nå gå til visningen Spilles nå. Legg til media legg til filer eller mapper i spillelisten. Sorter sorter spillelisten etter artist, tittel eller rekkefølgen som filene ble lagt til i spillelisten med. Slett fjern en fil fra spillelisten. I spillelister som du har opprettet, fjernes filen bare fra spillelisten. I listen Spor slettes filen fra minnet. Endre navn endre navn på spillelisten. Du kan bare endre navn på brukeropprettede spillelister. Slett spilleliste slett spillelisten. Bare spillelisten slettes. Filene vises fortsatt i Filbehandling.

11 Powered by TCPDF ( Du kan bare slette brukeropprettede spillelister. 41 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning Informasjon - vis informasjon om gjeldende spor eller videoklipp. Avspillingsmodus endre avspillingsrekkefølgen for sanger og videoklipp. Velg Tilfeld. rekkefølge for å spille av filene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge, eller Gjenta spilleliste for å starte spillelisten på nytt når den siste filen er spilt av. Equalizer endre innstillinger for diskant og bass mens du spiller av musikk i Walkman -spilleren. Send send et lyd- eller videoklipp. Lagre et bilde hent et bilde fra et videoklipp som er satt på pause. Musikk- og videoklipp på Internett Du kan vise videoklipp og lytte til musikk fra Internett ved å bruke telefonens funksjon for direkteavspilling. Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 46 Innstillinger. Mer } Skriv inn adresse. Mer } Bokmerker. 2 Velg en kobling du vil spille av direkte. må koble et håndfrisett til telefonen. Håndfrisettet fungerer som en antenne. Radioen kan også brukes som et alarmsignal, % 53 Alarmklokke. Trykk på eller for å bevege deg 0,1 MHz. } Mer for å vise valg. lagrer du radiokanaler } Radio, angi frekvens, } Mer } Lagre, eller hold nede for å lagre i posisjon 1 til 10. Slik velger du radiokanaler Bruk navigeringstasten eller trykk på for å velge en kanal som er lagret i posisjon 1 til 10. Radiovalg } Mer for følgende valg: Slå av slå av radioen. Minimer gå tilbake til standby-modus for å bruke andre funksjoner mens radioen står på. Lagre lagre gjeldende frekvens i en posisjon. Kanaler velg, endre navn på, erstatt eller slett en forhåndsinnstilt kanal. Slå på høyttaler bruk høyttalerne. Autolagring lagre innstilte kanaler i posisjon 1 til 20. Tidligere lagrede kanaler erstattes. Angi frekvens angi en frekvens manuelt. Trykk på for å gå direkte til Angi frekvens. RDS angi valg for alternativ frekvens (AF) og stasjonsinformasjon. Slå på mono aktiver monolyd. PlayNowTM Du kan lytte til musikk før du kjøper den og laster den ned til telefonen. Denne funksjonen er avhengig av nett eller operatør. Ta kontakt med nettoperatøren for å få informasjon om abonnementet og PlayNowTM. I enkelte land vil det være mulig å få kjøpt musikktoner fra noen av verdens fremste artister. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Før du begynner Hvis innstillinger ikke er angitt på telefonen, % 46 Innstillinger. Slik hører du på musikk med PlayNowTM } PlayNowTM og velg musikk i en liste. 43 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning Nedlasting fra PlayNowTM Den totale prisen vises når du velger å laste ned og lagre en musikkfil. Telefonregningen eller kontantkortet belastes når et kjøp er godkjent. Vilkårene finnes også i telefonsettet. Slik laster du ned en musikkfil 1 Når du har hørt på en musikkfil og godtatt vilkårene, } Ja for å laste ned. 2 Du får en tekstmelding med betalingsbekreftelse, og filen kan lastes ned. Musikk lagres i Filbehandling } Lyder. Slik aktiverer eller deaktiverer du ringetonen Hold nede i standby-modus. Alle signaler, bortsett fra alarmen, slås på eller av. Slik angir du volumet for ringetonen } Innstillinger } Lyder og varsler } Ringevolum, og trykk på eller for å redusere eller øke volumet, } Lagre. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1 } Innstillinger } Lyder og varsler } Vibrasjonsvarsling. 2 Sett dette varslet til På, På når Stille eller Av. Slik angir du valg for lyder og varsler } Innstillinger } Lyder og varsler. Her kan du angi følgende: Meldingsvarsel velg meldingsvarsling. Tastlyd velg tastetrykklyd. Komponere ringetonemelodier Skriv og rediger melodier som skal brukes som ringetoner, ved hjelp av MusicDJTM. Ringetoner, melodier, lyder og varsler Telefonen leveres med melodier som kan brukes som ringetoner. Du kan utveksle melodier ved å velge en overføringsmetode. En lydfil som ikke kan angis som ringetone, støttes ikke, eller er forbudt å bruke. Det er sannsynligvis forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Slik velger du ringetone } Innstillinger } Lyder og varsler } Ringetone. 44 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning Slik komponerer du en melodi } Underholdning } MusicDJTM. Velg Sett inn, Kopier og Lim inn blokker for å komponere. Bruk,, eller for å flytte mellom blokkene. Trykk på for å slette en blokk. } Mer for å vise flere valg. Slik endrer du en melodi som er laget tidligere } Filbehandling } Lyder, og velg en melodi, } Mer } Endre. Slik sender du og mottar en melodi } Filbehandling } Lyder, og velg en melodi. } Mer } Send, og velg en overføringsmetode. Når du mottar melodien, følger du instruksjonene som vises. Du kan ikke sende en flerstemmig melodi eller en MP3-fil i en tekstmelding. Slik starter du et lydopptak } Underholdning } Spill inn lyd. Slik lytter du til opptakene 1 } Filbehandling } Lyder, og velg en innspilling. 2 } Spill av for å spille av opptaket. Trykk på og for å gå til forrige eller neste opptak. } Stopp for å stoppe avspillingen. } Mer for å vise valg. Telefonen leveres med forhåndsdefinerte motiver, spill og programmer. Du kan laste ned nytt innhold til telefonen. Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 46 Innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik angir du et motiv } Filbehandling } Motiv, velg et motiv, } Angi. Slik sender du et motiv } Filbehandling } Motiv, velg et motiv, } Mer } Send. Velg en overføringsmetode. Motiver, spill og programmer Lydopptak Spill inn dine egne memoer eller samtaler som kan angis som ringetoner. I noen land og områder er du etter loven pliktig til å informere personen du snakker med, om at du spiller inn samtalen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 45 Tilkobling Slik mottar og lagrer du et motiv Når du mottar motivet, følger du instruksjonene som vises. Slik starter og avslutter du et spill } Underholdning } Spill, velg et spill, } Velg.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer