Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brukerhåndbok S312

2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Hvis du trenger hjelp med produktet, gå til Instruksjonssymboler Følgende symboler brukes kanskje i denne brukerhåndboken: > Bruk navigeringstasten til å bla og velge Trykk på den midtre valgtasten Trykk navigeringstasten opp Trykk navigeringstasten ned Trykk navigeringstasten mot venstre Trykk navigeringstasten mot høyre Merk Tips Advarsel Les den viktige informasjonen før du tar i bruk mobiltelefonen. 2

3 SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet ditt. Slå alltid av telefonen, koble fra laderen og ta ut batteriet før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Se Kontakter på side 27. PIN-kode (SIM-kortlås) Det kan være at du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identification Number) for å aktivere tjenestene og funksjonene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PINkoden vises som stjerner (*), med mindre den starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan se og ringe et nødnummer uten å taste inn en PIN-kode. Hvis du vil bruke SIM-kortlåsen eller endre PIN-koden, se SIMkortlås på side 35. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 35. 3

4 Minnekort Telefonen støtter minnekortet Memory Stick Micro (M2 ), som du kan bruke til å øke lagringskapasiteten i telefonen. Det kan også brukes som et flyttbart minnekort med andre kompatible enheter. Du kan flytte innhold mellom minnekortet og telefonminnet. Se Underholdning på side 14 og Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30. Slik setter du inn et minnekort 1 Ta av bakdekslet. 2 Ta ut batteriet. 3 Sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Slik tar du ut et minnekort 1 Ta av bakdekslet. 2 Ta ut batteriet. 3 Trykk på kanten av minnekortet for å løsne og ta ut kortet. 4

5 Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Slik lader du batteriet 1 Koble laderen til telefonen med strømikonet på laderen vendt opp. Det tar om lag tre og en halv time å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å aktivere skjermen og vise ladestatusen. 2 Koble fra laderen ved å vippe pluggen oppover. Det kan ta noen minutter før batteriikonet vises på skjermen. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet når som helst og i mer eller mindre enn 3,5 timer. Ladingen kan avbrytes uten at dette skader batteriet. 5

6 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast inn PIN-koden hvis du blir bedt om det. 3 Velg OK hvis du vil bruke konfigurasjonsveiviseren. Trykk på hvis du taster feil når du taster inn PIN-koden. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet inn PIN-koden, vises navnet til nettoperatøren. Denne visningen kalles standby-modus. Telefonen er nå klar til bruk. Slik slår du av telefonen Hold nede. 6

7 Skjermikoner Nettdekning Batteristatus Nettdekning Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Du bør gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nettdekning betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt Når telefonen utlades, reduseres batteristrømmen gradvis. 7

8 Disse ikonene kan vises på skjermen. Ikon Beskrivelse Ubesvart anrop Håndfrienhet er koblet til Telefonen er i stille modus Tekstmelding mottatt MMS-melding mottatt E-postmelding mottatt Inntasting med ordforslag er aktivert Talemelding mottatt Aktivt anrop FM-radioen er i bruk Alarm er aktivert Bluetooth-funksjonen er aktivert 8

9 Telefonoversikt 1 Ørehøyttaler 2 Skjerm 3 Valgtaster 4 Ringetast 5 Snarveimenytast 6 Midtre valgtast 7 Navigeringstast 8 Tastlås-tast Volum, taster for digital 9 zoom 10 Videokameratast 11 Avslutningstast, på/av-tast 12 Kameratast 13 C-tast (slett) 14 Hovedkamera Kontakt for lader, 15 håndfrisett og USB-kabel

10 Taster Tast Funksjon Gå til hovedmenyen eller velg elementer. Bla mellom menyene og kategoriene. Aktiver valgene som vises rett over disse tastene på skjermen. Slett elementer bilder, lyder og kontakter Snarveier legg til funksjoner du vil ha rask tilgang til Trykk i standby-modus for å aktivere kameraet Trykk i standby-modus for å aktivere videokameraet Trykk for å ringe et telefonnummer som du har tastet inn Slå telefonen på eller av 10

11 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik blar du mellom kategoriene Trykk navigeringstasten mot venstre eller høyre. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik setter du telefonen i stille modus Hold nede i standby-modus. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Slik avslutter du en funksjon Trykk på. 11

12 Menyoversikt PlayNow * Internett* Underholdning Startside, Skriv inn adresse, Bokmerker, Logg, Lagrede sider, Internett-innst. Internett-tjenester*, Spill, TrackID, Videospiller, Spill inn lyd Kamera Meldinger Skriv ny, Innboks, E-post, Utkast, Utboks, Sendte mld., Ring mobilsvar, Maler, Innstillinger Musikkspiller Filbehandling** Kontaktliste Musikk, Kameraalbum, Bilder, Videoklipp, Annet Ny kontakt FM-radio Anrop** Alle Besvart Ringte numre Ubesvart Planlegger Alarm, Programmer, Kalender, Oppgaver, Synkronisering*, Tidsur, Stoppeklokke, Lys, Kalkulator 12

13 Innstillinger** Generelt Profiler Kl.slett + dato Telefonspråk Snarveier Flymodus Sikkerhet Telefonstatus Nullstill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Lysstyrke Anrop Hurtigringing Viderekobling Behandle anrop Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfri Tilkobling Bluetooth USB Synkronisering* Mobilnett Internett-innst. * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigering på side

14 Underholdning Musikkspiller Slik spiller du av musikk 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Spor i standby-modus. 2 Bla til en fil og velg Spill av. Du kan betjene musikkspilleren på flere måter: Trykk på for å stoppe musikkavspillingen. Trykk på eller for å veksle mellom spor. Hold nede eller for å spole fremover eller bakover. Trykk på eller for å bla gjennom sporene i den gjeldende spillelisten. Velg Tilbake for å gå til hovedmenyen. Trykk på for å avslutte. Spillelister Du kan opprette spillelister for å organisere musikken din. Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Mine spillelister > Ny spilleliste > Legg til i standby-modus. 2 Skriv inn et navn og velg OK. 3 Bla til et spor og velg OK. Slik legger du til et spor i en spilleliste 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Mine spillelister i standby-modus. 2 Bla til en spilleliste og velg Åpne > Valg > Legg til media. 3 Bla til et spor og velg OK. 14

15 Slik fjerner du et spor fra en spilleliste 1 Velg Meny > Musikkspiller > Valg > Min musikk > Mine spillelister i standby-modus. 2 Bla til en spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til et spor, og velg Valg > Slett > Ja. PlayNow Med PlayNow kan du forhåndslytte til, kjøpe og laste ned musikk via Internett. PlayNow finner du i Meny > PlayNow. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Ringetoner og motiver på side 32. TrackID TrackID er en musikkgjenkjenningstjeneste. Du kan søke etter navn, artist og albumnavn for et spor som spilles av via en høyttaler eller radioen. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Ringetoner og motiver på side 32. Kontakt tjenesteleverandøren for å få kostnadsinformasjon. Slik søker du etter sanginformasjon Når du hører en sang via en høyttaler, velger du Meny > Underholdning > TrackID > Start i standby-modus. Velg Valg > TrackID når radioen er på. 15

16 Slik overfører du filer i masselagringsmodus Enheter med flyttbare lagringsmedier DVD-/CD-RW-stasjon (D:) DVD-stasjon (E:) Telefonminne Telefon (F:) Minnekort Flyttbar disk (G:) 1 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 2 Telefon: Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > USB > Masselagring i standby-modus. 3 Datamaskin: Vent til telefonminnet og minnekortet vises som eksterne disker i Microsoft Windows Utforsker. 4 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet Min datamaskin på skrivebordet. 5 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet for telefonen din under Enheter med flyttbare lagringsmedier i vinduet Min datamaskin for å vise mappene i telefonminnet og på minnekortet. 6 Datamaskin: Kopier og lim inn eller dra og slipp filen til en mappe på datamaskinen, i telefonminnet eller på minnekortet. 16

17 Du må ikke koble USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under filoverføringen da dette kan ødelegge minnekortet og telefonminnet. Du kan ikke vise de overførte filene i telefonen før du har koblet USB-kabelen fra telefonen. Høyreklikk Flyttbar diskikonet i Windows Utforsker og velg Løs ut for å koble fra USB-kabelen på en sikker måte. Videospiller Slik spiller du av et videoklipp 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et videoklipp, og velg Vis. Slik avslutter du videoavspilling Trykk på. Slik fortsetter du videoavspilling Trykk på. Slik avslutter du videospilleren Trykk på. 17

18 Radio Du må ikke bruke telefonen som radio på steder der dette er forbudt. Telefonen din er utstyrt med radio, og håndfrienheten fungerer som antenne. Slik hører du på radioen 1 Koble håndfrisettet til telefonen. 2 Velg Meny > FM-radio i standbymodus. Slik søker du etter FM-radiokanaler Hold nede eller når radioen er på. Slik lagrer du en FM-radiokanal 1 Velg Valg > Lagre. 2 Velg en posisjon. Slik velger du en lagret FM-radiokanal 1 Velg Valg > Kanaler når radioen er på. 2 Velg en radiokanal. Slik slår du av FM-radioen 1 Velg Tilbake eller trykk på. 2 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik slår du av FM-radioen når den er minimert 1 Velg Meny > FM-radio. 2 Velg Tilbake eller trykk på. 3 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik viser du valg for FM-radioen Når radioen er på, velger du Valg. 18

19 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp og vise, lagre eller sende dem. Bilder og videoklipp lagres automatisk på minnekortet dersom du har satt inn et minnekort. Hvis ikke lagres de i telefonminnet. Lagrede bilder og videoklipp finner du i Meny > Filbehandling > Kameraalbum. Bruke kameraet 1 Zoom inn eller ut Spill inn videoklipp / 2 bytt fra stillbildekamera til videokamera 3 Tilbake Ta bilder / bytt fra 4 videokamera til stillbildekamera 5 Innstillinger

20 Kamerasnarveier Tast Snarvei Kamera: Bildemodus Video: Videolengde Kamera: Hvitbalanse Video: Mikrofon Kamera: Selvutløser Video: Lagre til Lys Kameratastveiledning Slik tar du et bilde 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere kameraet. 2 Trykk på for å ta et bilde. Ikke bruk kameraet dersom motivet inneholder en sterk lyskilde. Bruk selvutløseren eller en form for støtte, for eksempel et stativ, for å unngå uskarpe bilder. 20

21 Slik spiller du inn et videoklipp 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere videokameraet. 2 Trykk på for å starte innspillingen. Slik stopper du innspillingen Trykk på. Videoklippet lagres automatisk. Slik bruker du zoom Trykk volumtastene opp eller ned. Når du tar bilder, er zoom bare tilgjengelig i VGA-modus. Slik endrer du kamerainnstillinger 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere kameraet. 2 Velg. Slik endrer du innstillinger for videokameraet 1 Trykk på i standby-modus for å aktivere videokameraet. 2 Velg. Slik bytter du fra stillbildekamera til videokamera Trykk på i stillbildekameramodus. Slik bytter du fra videokamera til stillbildekamera Trykk på i videokameramodus. Slik sletter du bilder og videoklipp 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et element, og trykk på. Bedre bilde Du kan forbedre et undereksponert bilde med funksjonen Bedre bilde. 21

22 Slik forbedrer du et bilde med Bedre bilde 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Valg > Bedre bilde. Bildeblogg En bildeblogg er en personlig Web-side. Hvis abonnementet støtter denne tjenesten, kan du sende bilder til en blogg. Bruk av Web-tjenester kan kreve en separat lisensavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Ytterligere regler og/ eller avgifter kan forekomme. Kontakt tjenesteleverandøren. Slik sender du kamerabilder til en blogg 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et bilde og velg Valg > Send > Til blogg. 3 Bla til Tittel: og velg Endre. 4 Legg inn en tittel, og velg OK. 5 Bla til Tekst: og velg Endre. 6 Skriv inn tekst, og velg OK. 7 Velg Publiser. Overføre bilder Du kan bruke trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen. Se Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30 og Slik overfører du filer i masselagringsmodus på side 16 hvis du vil ha mer informasjon. 22

23 Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast inn et eventuelt retningsnummer og telefonnummeret i standby-modus. 2 Trykk på. Du kan ringe numre fra kontaktlisten og anropslisten. Se Kontakter på side 27 og Anropsliste på side 24. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk volumtastene opp eller ned. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik viser du ubesvarte anrop i standby-modus Når Ubesvarte anrop: vises, velger du Vis. 23

24 Slik ringer du utenlandsanrop 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises. 2 Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller et nummer og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller et nummer og velg Valg > Slett. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du til nødnumre Tast for eksempel inn det internasjonale nødnummeret 112 i standby-modus og trykk på. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. 24

25 Meldinger Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et gyldig meldingssentralnummer i telefonen. Dette blir oppgitt av tjenesteleverandøren og er lagret på SIM-kortet. Du må kanskje taste inn nummeret selv. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standby-modus. 2 Skriv meldingen og velg Fortsett. 3 Velg ønsket valg. 4 Velg OK > Send. Se Skrive inn tekst på side 32. Slik legger du til elementer i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Sett inn elem.. 2 Velg ønsket valg. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Velg Vis når Ny melding fra: vises. 2 Velg den uleste meldingen. Slik viser du meldinger som er lagret i innboksen Velg Meny > Meldinger > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 25

26 MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, lydopptak, videoklipp og vedlegg. Du må angi en MMS-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke finnes en MMS-profil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller hente dem fra Slik oppretter du en MMS-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding i standby-modus. 2 Skriv inn tekst. Hvis du vil legge til elementer i meldingen, trykker du på, blar med og velger et element. Slik sender du en MMS-melding 1 Velg Fortsett når meldingen er klar. 2 Velg ønsket valg. 3 Velg OK > Send. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og at riktige innstillinger er angitt i telefonen. 26

27 Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontaktliste. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Tlf.kontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i telefonen. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Hvis du velger Telefon og SIM som Standard kont.liste, blir du bedt om å velge mellom Telefonen eller SIM-kort når du legger til en ny kontakt. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Velg ønsket valg. Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Valg > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter overføringsmetoden du velger. 27

28 Du kan motta telefonkontakter som er sendt ved hjelp av trådløs Bluetooth -teknologi. Kontaktene mottas imidlertid enkeltvis, ettersom telefonen behandler hver kontakt som én VCF-fil. Hvis hele telefonlisten sendes til telefonen, mottas bare den første kontakten. Det er ikke mulig å sende en kontakt via SMS. Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste > Ny kontakt i standby-modus. 2 Velg Etternavn: for å legge inn etternavnet, og velg OK. 3 Velg Fornavn: for å legge inn fornavnet, og velg OK. 4 Velg Nytt nummer: for å legge inn nummeret, og velg OK. 5 Velg ønsket nummervalg. 6 Bla mellom kategoriene og velg feltene for å legge til informasjon. 7 Velg Lagre. Se Skrive inn tekst på side 32. Tast inn +-tegnet og landsnummeret for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes både utenlands og hjemme. Se Slik ringer du utenlandsanrop på side 24. Husk å velge Tlf.kontakter som Standard kont.liste når du legger til en telefonkontakt. 28

29 Slik endrer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Velg en kontakt. 3 Velg Valg > Endre kontakt. 4 Endre informasjonen og velg Lagre. Bruke kontakter Slik ringer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til kontakten eller skriv inn de første bokstavene i kontaktnavnet. 3 Trykk på. Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Velg Valg > Slett. Slik kopierer du en kontakt fra SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Velg Valg > Mer > Kopier fra SIM. Husk å velge SIM-kontakter som Standard kont.liste når du kopierer en kontakt fra SIM-kortet. Status for kontaktminne Antallet kontakter du kan lagre i telefonen eller på SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Slik viser du status for kontaktminnet Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Minnestatus i standbymodus. 29

30 Flere funksjoner Snarveier Snarveimenyen gir deg rask tilgang til enkelte funksjoner. Slik viser du snarveimenyen Trykk på i standby-modus. Slik angir du navigeringstastsnarveier 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Snarveier i standby-modus. 2 Velg en navigeringstast, og velg ønsket valg. Trådløs Bluetooth -teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi muliggjør trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter. Du kan for eksempel: Koble til håndfrienheter. Være koblet til flere enheter samtidig. Utveksle elementer. For Bluetooth-kommunikasjon anbefaler vi fri bane og en avstand på høyst 10 meter (33 fot) mellom enhetene. Slik slår du på Bluetooth-funksjonen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. Kontroller at enheten du vil koble telefonen med, har Bluetooth-funksjonen aktivert og at Synlighet for Bluetooth er satt til Vis telefon. 30

31 Slik kobler du en enhet med telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige enheter. 2 Velg en enhet i listen. Tast om nødvendig inn en kode. Slik mottar du et element ved hjelp av Bluetooth-funksjonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. 2 Når du mottar et element, følger du instruksjonene som vises. Slik sender du et element ved hjelp av Bluetooth-funksjonen 1 Velg for eksempel Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et bilde og velg Valg > Send > Bluetooth. Internett Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen. Hvis innstillingene ikke er angitt i telefonen, kan du: Få dem tilsendt i en tekstmelding fra nettoperatøren. Gå til på en datamaskin og be om å få tilsendt en tekstmelding med innstillingene. Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny > Internett > Internett-innst. > Kontoer i standby-modus. 2 Velg en konto. Slik starter du en Internett-økt 1 Velg Meny > Internett i standby-modus. 2 Velg ønsket valg. 31

32 Slik avslutter du en Internett-økt Trykk på mens du surfer på Internett. Ringetoner og motiver Skjermens utseende kan endres ved å velge ulike motiver. Slik velger du ringetone Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringetone i standby-modus, og velg en ringetone. Slik velger du et motiv Velg Meny > Innstillinger > kategorien Display > Motiv i standby-modus, og velg et motiv. Filbehandling Du kan håndtere filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Filer kan flyttes til undermapper som du oppretter. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til en fil og velg Valg > Flytt til mappe. 3 Åpne en mappe, og velg Valg > Lim inn. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: multitapinntasting eller inntasting med ordforslag. 32

33 Hvis du bruker inntasting med ordforslag, trenger du bare å trykke én gang på hver tast. Du kan fortsette å skrive inn et ord selv om det ser ut til å være feil. Telefonen bruker ordlisten til å gjenkjenne ordet når alle bokstavene er skrevet inn. Slik skriver du inn tekst med inntasting med ordforslag 1 Hvis du for eksempel skal skrive ordet Jane, trykker du på,,,. 2 Du har nå flere alternativer: Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ordet som vises, ikke er ordet du er på jakt etter, trykker du på eller flere ganger for å vise alternative ord. Hvis du vil skrive inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting Trykk på til til det ønskede tegnet vises. Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å skrive inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Hold nede for å taste inn tall. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik sletter du tegn Trykk på. 33

34 Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen. Mobilsvar Innringere kan legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Du får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. Slik taster du inn mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Bla til mobilsvarnummeret og velg OK. 3 Tast inn mobilsvarnummeret og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Flymodus Nett og radiosender/-mottaker slås av i Flymodus for ikke å forstyrre sensitivt utstyr. Når flymodusmenyen er aktivert, blir du bedt om å velge en modus neste gang du slår på telefonen: Normal full funksjonalitet Flymodus begrenset funksjonalitet Du kan bruke musikkspilleren i Flymodus. Slik aktiverer du flymodusmenyen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Flymodus > Vis ved oppst. i standby-modus. 34

35 Låser SIM-kortlås PIN-koden og PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Ugyldig PIN-kode Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet inn PIN-koden eller PIN2-koden feil. Slik opphever du blokkeringen av SIM-kortet 1 Når PIN-kode blokkert vises, velger du Lås opp. 2 Tast inn PUK-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode, og velg OK. 4 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. Slik slår du på SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Beskyttelse i standby-modus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Velg På. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Endre PIN-kode i standbymodus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode, og velg OK. 4 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. 35

36 Telefonlås Du kan hindre misbruk av telefonen. Endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en hvilken som helst fire- til åttesifret personlig kode. Slik slår du på telefonlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse i standby-modus. 2 Tast inn telefonlåskoden og velg OK. 3 Velg På. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Endre kode i standby-modus. 2 Tast inn gjeldende kode og velg OK. 3 Tast inn en ny kode og velg OK. 4 Tast inn den nye koden på nytt og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du ta med deg telefonen til din lokale Sony Ericsson-forhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse i standby-modus. 2 Tast inn telefonlåskoden og velg OK. 3 Velg Av. 36

37 Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer nettoperatøren. Hvis du vil ha mer hjelp, går du til Nullstille telefonen Hvis skjermen fryses eller flimrer, eller hvis du får problemer med å navigere i menyene, bør du nullstille telefonen. Hvis du velger Nullstill alt, slettes alle brukerdata, for eksempel kontakter, meldinger, bilder og lyder. Slik nullstiller du alle innstillinger Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Nullstill alt > Fortsett > Fortsett i standby-modus. Feilmeldinger PIN-kode blokkert Du har tastet inn feil PIN-kode tre ganger på rad. SIM-kortet er nå låst. Lås opp SIM-kortet med PUK-koden, som du får sammen med PIN-koden fra nettoperatøren. Slik låser du opp SIM-kortet 1 Tast inn PUK-koden og velg OK. 2 Tast inn en ny PIN-kode, og velg OK. 3 Tast inn den nye PIN-koden på nytt og velg OK. Sett inn SIM-kort Det er ikke noe SIM-kort i telefonen, eller du har satt det inn feil. Prøv ett eller flere av følgende: Ta ut SIM-kortet og sett det riktig inn. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne. 37

38 Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. Vanlige spørsmål Jeg kan ikke slå på telefonen Prøv å lade opp telefonen til den er fulladet. Koble til laderen (kontroller at strømikonet på laderen vender oppover), og lad telefonen i 3,5 timer. Batteriikonet på skjermen vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Jeg kan ikke bruke Internett eller MMS Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og riktige innstillinger angitt i telefonen. Jeg kan ikke sende tekstmeldinger (SMS) Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer i telefonen. Telefonen registreres ikke av andre enheter via trådløs Bluetooth-teknologi Du har ikke slått på Bluetooth-funksjonen. Kontroller at du har valgt Vis telefon for telefonens synlighet. Se Slik slår du på Bluetooth-funksjonen på side 30. Hvordan endrer jeg telefonspråk? 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Telefonspråk i standby-modus. 2 Velg ønsket valg. 38

39 Juridisk informasjon Declaration of conformity for S312 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, January 2009 Rikko Sakaguchi, Head of Creation & Development Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). 39

40 Sony Ericsson S312 GSM 900/1800 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Viktig: Noen av tjenestene og funksjonene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder. Dette gjelder uten begrensning det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig, og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper. Alle illustrasjoner er bare ment som illustrasjon, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Mobiltelefonen kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Sony, M2 og Memory Stick Micro er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Teknologien for inntasting med ordforslag brukes i henhold til lisens fra Zi Corporation. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons bruk av varemerket er i henhold til lisens. Kulelogoen, PlayNow og TrackID er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. PlayNow er ikke tilgjengelig eller støttes ikke i alle markeder eller områder. TrackID -musikk drives av Gracenote Mobile. 40

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Xperia S Brukerhåndbok

Xperia S Brukerhåndbok Xperia S Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Android hva og hvorfor?...8 Programmer...8 Komme i gang...9 Sette sammen telefonen...9 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...10 Konfigurasjonsveiviser...11

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604

Brukerhåndbok. Xperia E dual C1605/C1604 Brukerhåndbok Xperia E dual C1605/C1604 Innhold Xperia E dual Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...11 Skjermlås...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer