Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Ringe Meldingstjenester. 29 Bildetjenester Underholdning Tilkobling Flere funksjoner.. 55 Feilsøking Viktig informasjon Indeks.... enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikasjonsnummer: NO/LZT R2A Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. 2 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Høyttaler Kameratast Volumknapp Valgtast Tilbaketast Memory Stick Micro-spor (M2-spor) Aktivitetsmenytast Mikrofon Lader- og USB-kontakt Navigeringstast Infrarød port Valgtast Slettetast På/av-tast 3 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Menyoversikt PlayNowTM* Internett-tjenest.* Underholdning Internett-tjenest.* Spill VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon Kamera Meldinger Skriv ny Innboks Mine venner* E-post Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Innstillinger Mediespiller Filbehandling*** Alle-kategorien Bilder... I telefonen-kategorien Bilder... På Memory Stickkategorien Bilder... Kontakter** Valg: Kortnumre Mitt visittkort Grupper** SIM-kontakter** Spesialnumre Avansert Ny kontakt Alarmer Alarm Regelmessig alarm Alarmsignal Anrop*** Alle-kategorien Besvart-kategorien Ringt-kategorien Ubesvart-kategorien Planlegger Kalender Oppgaver Notater Kalkulator Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Programmer Kodeliste Alarmer Innstillinger Generelt Lyder og varsler Display Anrop Kommunikasjon* 4 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ikoner på statuslinjen Ikon Beskrivelse Angir GSM-nettets signalstyrke. Viser batteristatusen. Viser status for batterilading. Du har ikke besvart et innkommende anrop. Anrops- og meldingsfunksjonsvarsler er deaktivert, alarmen er fortsatt aktivert. Du har mottatt en tekstmelding. Du har mottatt en e-postmelding. Du har mottatt en MMS-melding. Du har et aktivt anrop. Du har en påminnelse om en avtale. Du har en påminnelse om en oppgave. Nøkkelordet er aktivert. * Noen av menyene er avhengige

3 av operatør, nett og abonnement. ** Valg når telefonkontakter er angitt som standard. Valgene endres hvis SIM-kontakter angis som standard. *** Bruk navigeringstasten til å gå mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, % 11 Navigere i menyene.... Flere innstillinger vises. 5 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Symboler i brukerhåndboken } Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: Bruk navigeringstasten til å bla og velge % 11 Navigere i menyene. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. % Se også side... Merk. Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Derfor finnes kanskje ikke alle menyer i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Sette sammen telefonen Sett først inn SIM-kortet, og sett deretter inn og lad batteriet for å kunne bruke telefonen. Lagre kontakter på SIM-kortet før du fjerner det fra en annen telefon. Kontakter kan ha blitt lagret i telefonminnet, % 20 Kontakter. 6 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik setter du inn SIM-kortet Skyv dekslet løs, og løft det av. Sette inn SIMkortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede klemmene. Plasser batteriet i telefonen med etikettsiden opp og kontaktene mot hverandre. Plasser dekslet på telefonen, og skyv det på plass. 7 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik lader du batteriet 30 min 2,5 t Koble laderen til telefonen. Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. Det kan ta 30 minutter før batteriikonet vises. Vent ca. 2,5 time eller til batteriikonet angir at batteriet er fulladet. Du får en indikasjon på at lading pågår hvis du trykker på for å aktivere displayet. Fjern laderen ved å dra den ut. Samtaletiden eller standby-tiden kan bli merkbart kortere på grunn av slitasje, og du må kanskje bytte ut batteriet. Bruk bare godkjente batterier fra Sony Ericsson, % 71 Batteri. 8 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Memory Stick Micro (M2) Bruk en Memory Stick Micro (M2) til å lagre for eksempel bilder. En Memory Stick Micro (M2) leveres ikke sammen med telefonen. Du kan kjøpe en Memory Stick Micro (M2) for å få mer lagringsplass på telefonen. Hvis du bruker en Memory Stick Micro (M2), kan du velge å lagre alle bilder automatisk på Memory Stick Micro (M2), % 38 Kameravalg. Slik setter du inn og tar ut Memory Stick Micro (M2) BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC yyw ww w BK S/N B 193 XX XX 199 XX /y rrr AA BB CC yyw ww w Skyv dekslet løs, og løft det av. Sett inn Memory Stick Micro (M2) i sporet. Trykk på kanten av Memory Stick Micro (M2) for å løsne den fra sporet. 9 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identification Number) fra nettoperatøren for å aktivere tjenestene i telefonen. Tallene i PINkoden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Grunnen til dette er at du alltid skal kunne ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden. % 20 Nødanrop. Trykk på for å rette feil. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, % 59 SIM-kortlås. Slik slår du telefonen på og av Hold nede for å slå telefonen på eller av. Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du har en. Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonmenyene.

4 } Ja hvis du vil få instruksjoner og tips fra konfigurasjonsveiviseren, eller } Nei. Konfigurasjonsveiviseren finner du også i menysystemet, } Innstillinger } Generelt } Konfig.veiviser. 10 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik ringer du og mottar anrop Tast retningsnummer og telefonnummer. } Ring for å ringe. } Avslutt for å avslutte samtalen. Trykk på } Svar når telefonen ringer for å svare på anropet. Hvis du vil ha mer informasjon, se % 18 Ringe og motta anrop. Navigere i menyene Hovedmenyene vises som ikoner på skrivebordet. Noen undermenyer inneholder kategorier som vises på skjermen. Trykk midt på navigeringstasten, eller trykk tasten i en retning: Trykk på for å gå til skrivebordet eller velge elementer. Trykk på,, eller for å navigere i menyene og kategoriene. Trykk på for å gå tilbake ett nivå i menyene eller avslutte en funksjon eller et program. Hold nede for å gå tilbake til standbymodus. Trykk på for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Trykk på for å slette elementer. Bla til et menyelement, } Info for å få hjelp til valgte funksjoner. } Mer for å vise en valgliste. Snarveier I standby-modus kan du bruke direkte til en funksjon., eller for å gå 11 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik lager du en standby-snarvei 1 Hvis for eksempel ikke har en forhåndsdefinert snarvei, } Ja. 2 Bla til en funksjon du vil lage en snarvei til, og velg } Snarvei. Slik endrer du en standby-snarvei 1 } Innstillinger } Generelt } Snarveier, og velg en eksisterende snarvei for, eller som du vil endre, } Endre. 2 Bla til og velg en funksjon, } Snarvei. Aktivitetsmeny Du kan bruke aktivitetsmenyen til å vise og behandle nye hendelser, og gå til bokmerker og snarveier. Slik åpner du aktivitetsmenyen Trykk på, og bruk og til å velge en kategori. Kategorier på aktivitetsmenyen NyeHendelser for eksempel tapte anrop eller meldinger. Mine snarveier programmer som kjører i bakgrunnen samt snarveier. Du kan legge til, slette og endre rekkefølgen på snarveier. Bokmerker Internett-bokmerkene dine. Hvis du vil at nye hendelser skal vises som popup-tekst og ikke på aktivitetsmenyen, } Innstillinger } Generelt } Nye hendelser } Popup. Avslutningsmeny Du kan bruke avslutningsmenyen til å slå av telefonen, slå på stille modus eller aktivere en profil. Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, % 56 Profiler. 12 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik åpner du avslutningsmenyen Trykk på, og velg et valg i listen. Filbehandling Filer som bilder, videoklipp, lyder, motiver, spill og programmer, lagres i mapper i telefonminnet. Hvis du har satt inn en Memory Stick Micro (M2), kan du lagre filene på Memory Stick Micro (M2). Filer som telefonen ikke kjenner igjen, lagres i Annen-mappen. Kategorier på filbehandlingsmenyen Filbehandlingen er inndelt i tre kategorier, og ikoner angir hvor filene er lagret. Alle filer alt innhold i telefonen og på Memory Stick Micro (M2). I telefonen alt innhold i telefonminnet. På Memory Stick alt innhold på Memory Stick Micro (M2). Filinformasjon Hvis en fil er beskyttet, vil du ikke kunne kopiere eller sende den. Vis filinformasjon ved å merke filen, } Mer } Informasjon. Slik flytter eller kopierer du en fil 1 } Filbehandling. Velg en mappe og bla til en fil, } Mer } Behandle filer. 2 Velg Flytt eller Kopier. 3 } Memory Stick eller } Telefonminne. 4 Velg en mappe, eller } Ny mappe, gi mappen et navn, } OK. 5 } Lim inn. 13 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik merker du flere filer 1 } Filbehandling og velg en fil, } Mer } Merk. 2 } Merk flere eller } Merk alle. Merk filer ved å bla og } Merk eller } FjernMrk. Slik kontrollerer du minnestatus } Filbehandling } Mer } Minnestatus. Formatere Memory Stick Micro (M2) Du kan formatere Memory Stick Micro (M2) hvis du vil slette alt innholdet på den, eller hvis den er skadet. Slik formaterer du Memory Stick Micro (M2) } Filbehandling } Mer } Formater M.S. } Ja, og tast inn telefonlåskoden. Hvis du vil ha mer int du er innenfor dekningsområdet til et nett for å kunne ringe og motta anrop, % 10 Slik slår du telefonen på og av. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i displayet. Hvis nummeret er lagret i Kontakter, vises navnet, nummeret og bildet. Hvis nummeret er et begrenset nummer, vises Skjult ID. Slik ringer du Tast telefonnummeret (med det internasjonale landsnummeret og retningsnummeret, hvis det er aktuelt), } Ring for å ringe. } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, vises Prøve på nytt?, } Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når et anrop kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt signal. Slik besvarer eller avviser du et anrop Åpne telefonen, eller } Svar hvis telefonen allerede er åpen. Slik avviser du et anrop Lukk telefonen, } Opptatt, eller trykk raskt to ganger på volumknappen. Ringe og motta anrop 18 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik justerer du høyttalervolumet Trykk på eller under en samtale for å øke eller redusere volumet. Slik angir du flere valg under en samtale } Mer, og angi et valg. Slik slår du av mikrofonen Hold nede. Hold nede igjen for å slå på mikrofonen. Slik bruker du høyttaleren under en taleoppringing } Mer } Slå på høyttaler eller } Slå av høyttaler. Tapte anrop Hvis du har et tapt anrop, vises det på aktivitetsmenyen hvis Nye hendelser er satt til Aktivitetsmeny. } Ring for å ringe det tapte nummeret. Hvis Nye hendelser er satt til Popup, vises Ubesvarte anrop:. } Ja for å vise de tapte anropene i anropslisten nå, eller } Nei hvis du vil gjøre det senere. Anropsliste Anropslisten inneholder informasjon om de siste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. Bla til navnet eller nummeret du vil ringe, } Ring. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. 2 Velg en kontakt der du vil legge til nummeret, eller } Ny kontakt.

5 19 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Nødanrop Telefonen støtter de internasjonale nødnumrene, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan ha lagret ytterligere lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast for eksempel 112, } Ring. Slik viser du lokale nødnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Kontakter Velg Tlf.kontakter for detaljert informasjon som er lagret i telefonminnet, eller SIMkontakter for navn og numre som bare er lagret på SIM-kortet. Slik velger du standard kontaktliste 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste. 2 Velg Tlf.kontakter eller SIM-kontakter. Slik legger du til en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Legg til. 2 Velg Navn: } Legg til, tast inn navnet, } OK. 3 Velg Nytt nummer: } Legg til, tast inn nummeret, } OK. 4 For telefonkontakter velger du også en nummertype. Bla mellom kategoriene, og velg felter for å angi mer informasjon. Hvis du vil skrive inn symboler } Mer } Legg til symbol, og velg symbolet, } Sett inn. } Lagre for å lagre kontakten. 20 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Ta med +-tegnet og landskoden for alle numre. Slik legger du et bilde eller en ringetone til en kontakt 1 } Kontakter, og velg kontakten, } Mer } Endre kontakt. 2 Velg en kategori, og velg deretter Bilde eller Ringetone } Legg til. Velg en fil, og } Lagre. Slik angir du standardnummeret for en kontakt Slik angir du telefonnummeret som skal vises først for en kontakt: } Kontakter, bla til kontakten, } Mer } Standardnummer, og velg et nummer. Slik legger du til ditt eget visittkort } Kontakter } Valg } Mitt visittkort, og skriv inn informasjonen for visittkortet, } Lagre. Slik sender du et visittkort } Kontakter } Valg } Mitt visittkort } Send mitt kort. Slik ringer du til en telefonkontakt } Kontakter. Bla til, eller skriv inn de første bokstavene i kontakten du vil ringe. Bruk eller til å velge et nummer, } Ring. Slik ringer du til en SIM-kontakt Hvis SIMkontakter er angitt som standard, } Kontakter, velg navn og nummer i listen, } Ring. Hvis Tlf.kontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIMkontakter, velg navn og nummer i listen, } Ring. 21 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Håndtere kontakter Du kan kopiere kontakter til og fra telefonminnet og SIMkortet. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier til SIM-kort. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik kopierer du SIM-kontakter til telefonkontakter 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier fra SIM. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Slik lagrer du automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Autolagre på SIM. 2 Velg På. Slik sikkerhetskopierer du kontakter på Memory Stick Micro (M2) } Kontakter } Valg } Avansert } Sikkerhetsk. > M.S. } Ja. Slik gjenoppretter du kontakter fra Memory Stick Micro (M2) } Kontakter } Valg } Avansert } Gjenoppr. fra M.S. } Ja } Ja. Slik sender du kontakter Slik sender du en valgt kontakt: } Mer } Send kontakt, og velg en overføringsmetode. Slik sender du alle kontakter: } Kontakter } Valg } Avansert } SendAlle kontakter. 22 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik endrer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og velg en kontakt, } Mer } Endre kontakt. 2 Velg en kategori, og endre informasjonen, } Lagre. Slik endrer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, } Kontakter. Hvis Tlf.kontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIM-kontakter. 2 Velg navnet og nummeret du vil endre. 3 } Mer } Endre kontakt, og endre navnet og nummeret. Slik sletter du kontakter Trykk på for å slette en valgt kontakt. Slik sletter du alle kontakter: } Kontakter } Valg } Avansert } SlettAlle kontakter } Ja og } Ja. Navn og numre på SIM-kortet slettes ikke. Slik kontrollerer du minnestatusen } Kontakter } Valg } Avansert } Minnestatus. Antall oppføringer du kan lagre på telefonen eller SIMkortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Synkronisere kontakter Hvis du vil ha mer informasjon, se % 48 Synkronisering. Hurtigringing Du kan lagre telefonnumrene du vil ha enkel tilgang til, i posisjonene 1 til 9 på telefonen. Slik angir eller erstatter du numre for hurtigringing 1 } Kontakter } Valg } Kortnumre. 2 Bla til en posisjon, } Legg til eller Erstatt, og velg et telefonnummer. 23 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik bruker du hurtigringing Tast et nummer for hurtigringing (1-9), i standby-modus, } Ring. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret Hold nede, } Ja, og skriv inn nummeret, } OK. Nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hvis du har lagt inn mobilsvarnummeret, holder du nede Slik kontrollerer du mobilsvarnummeret } Meldinger } Innstillinger } Mobilsvarnummer. Viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Når funksjonen Begrense samt. er aktivert, er ikke alle valgene for Viderekobling tilgjengelige. Slik aktiverer du en viderekobling 1 } Innstillinger } Anrop } Viderekobling. 2 Velg en anropstype og et viderekoblingsvalg, } Aktiver. 3 Tast inn telefonnummeret du vil viderekoble anropene til, } OK, eller } Hent for å velge en kontakt. Slik deaktiverer du en viderekobling Bla til viderekoblingsvalget, } Deaktiver. 24 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use.. Viderekobling Slik velger du alle viderekoblingsvalgene } Innstillinger } Anrop } Viderekobling } Kontroller alle. Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Anrop venter-funksjonen Når denne funksjonen er aktivert, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du funksjonen Anrop venter } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Anrop venter } Aktiver. Slik foretar du et nytt anrop } Mer } På vent for å sette det aktive anropet på venting. Tast inn nummeret du vil ringe, } Ring. Motta et nytt anrop Når du mottar et nytt anrop, kan du: } Svar og sette det aktive anropet på venting. } Opptatt hvis du vil avvise det nye anropet og fortsette det aktive anropet. } Erstatt aktivt anr.

6 for å svare det ventende anropet og avslutte den aktive samtalen. Håndtere to anrop Hvis du har én aktiv samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: } Mer } Veksle for å veksle mellom de to anropene. } Mer } Koble anrop for å koble de to anropene. } Mer } Overfør anrop for å koble sammen de to samtalene. Du kobles fra begge anropene. 25 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Flere anrop samtidig Kontakt nettoperatøren for å sjekke om denne funksjonen støttes. } Avslutt } Ja for å hente anropet som står på venting. } Avslutt } Nei for å avslutte begge anropene (avhengig av operatør). Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte én av de to første anropene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Du kan starte en konferansesamtale ved å koble et aktivt anrop og et anrop som står på venting. Du kan sette konferansen på venting hvis du vil ringe og legge til opptil fem deltakere eller bare foreta en ny oppringing. Slik kobler du sammen de to anropene til en konferansesamtale } Mer } Koble anrop. Slik legger du til en ny deltaker 1 } Mer } På vent for å sette de sammenkoblede anropene på venting. 2 } Mer } Nytt anrop, og ring neste person. 3 } Mer } Koble anrop. 4 Gjenta fremgangsmåten hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker } Mer } Frigi deltaker, og velg deltaker. Slik fører du en privat samtale 1 } Mer } Snakk med, og velg deltaker. 2 } Mer } Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. 26 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Konferansesamtaler Du kan foreta separate oppringinger med ulike telefonnumre hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer. Slik velger du en linje } Innstillinger } Anrop, og velg linje 1 eller 2. Slik endrer du navnet for en linje } Innstillinger } Display } Endre linjenavn, og velg én av linjene for å endre navnet. To telefonlinjer Anropstid Under et anrop vises anropets varighet på displayet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet varighet. Slik kontrollerer du anropstiden } Innstillinger } Anrop } Tid og kostnad } Anropstellere. Lukkede brukergrupper Hvis nettet har støtte for lukkede brukergrupper, kan det være at du kan ringe med reduserte samtalekostnader. Du kan lagre opptil ti grupper. Du må få et indeksnummer fra nettoperatøren. Slik legger du til en gruppe } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Lukkede grupper } Endre liste } Ny gruppe } Legg til. Tast navnet på brukergruppen, } Fortsett. Tast indeksnummeret, } Lagre. 27 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik ringer du til noen som ikke er med i en lukket brukergruppe } Innstillinger } Anrop } Behandle anrop } Lukkede grupper } Åpne anrop } På. Du kan ringe bare til medlemmer av gruppen ved å velge } Av. Tonesignaler Bruk telebanktjenester eller betjen en telefonsvarer ved å sende tonesignaler under en samtale. Du sender toner ved å trykke på til, eller. Trykk på for å tømme displayet når samtalen er avsluttet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonene under et anrop, } Mer, og velg Deaktiver toner eller Aktiver toner. Notisblokk Noter et telefonnummer under en samtale. Når du avslutter anropet, blir nummeret stående i displayet, og du kan ringe det eller lagre det. Hvis tjenesten Begrenset nummeridentifikasjon støttes av abonnementet, kan du skjule telefonnummeret ditt når du foretar et anrop. Slik skjuler eller viser du eget telefonnummer på permanent basis 1 } Innstillinger } Anrop } Vis/skjul mitt nr. 2 Velg Vis nummer, Skjul nummer eller Nettstandard. Vise eller skjule eget nummer 28 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om hvilke tjenester du kan bruke, eller se Hvis du ikke har ledig minne, må du slette meldinger eller e-post før du kan motta nye, % 31 Lange meldinger. Hvis du sender en melding til en gruppe, må du betale for hvert medlem av gruppen. Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Før du begynner Du får et servicesenternummer av nettoperatøren, som kan brukes til å sende og motta tekstmeldinger. Det er mulig at nummeret allerede er lagret på SIM-kortet, eller så kan du legge til nummeret selv. Slik angir du servicesenternummeret 1 } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke finnes noe nummer, } Nytt servicesenter, og angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode, } Lagre. 29 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Skriv meldingen. Hvis du vil sette inn et element i meldingen, } Mer } Legg til element. 3 } Fortsett. (Hvis du vil lagre meldingen til senere, trykker du på og } Ja for å lagre den i Utkast.) 4 Velg Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens nummer, eller Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Du kan også velge i listen over de sist brukte mottakerne. 5 Hvis du vil endre standardvalgene for meldingen, for eksempel be om en leserapport, } Mer } Avansert, angi et valg, } Endre, og velg en innstilling, } Fullfør } Send. Du kan konvertere en tekstmelding til en MMS-melding. Mens du skriver, } Mer } Til MMS-melding. Slik kontrollerer du leveringsstatus for en sendt melding } Meldinger } Sendte meld., og velg en melding, } Vis } Mer } Detaljer. Motta meldinger Når du mottar en tekstmelding eller en automatisk nedlastet MMS-melding, vises den på aktivitetsmenyen hvis Nye hendelser er satt til Aktivitetsmeny. } Vis for å lese meldingen. Hvis Nye hendelser er satt til Popup, får du spørsmål om du vil lese meldingen. } Ja for å lese eller spille av meldingen nå, eller } Nei hvis du vil gjøre det senere. } Stopp for å avslutte avspilling eller lesing av en MMS-melding. Trykk på for å lukke meldingen. 30 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik ringer du et nummer i en melding Merk telefonnummeret som vises i meldingen, } Ring. Slik lagrer du et element i en tekstmelding 1 Merk elementet når du leser en melding, } Mer.

7 2 Velg Bruk (det merkede telefonnummeret vises) for å lagre et telefonnummer, Lagre bilde for å lagre et bilde eller Lagre bokmerke for å lagre en Webadresse. Slik lagrer du meldinger Hvis du vil lagre en valgt melding, } Mer } Lagre melding } Lagrede meldinger (SIM-kort) eller } Maler (telefon). Hvis du vil lagre flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer } Merk flere. Bla og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Lagre meldinger. Slik sletter du meldinger Trykk på for å slette en merket melding. Hvis du vil slette flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer, og velger Slett alle meld. eller Merk flere. Når du skal velge flere meldinger, blar du og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Slett meldinger. Lange meldinger Antall tegn en tekstmelding kan inneholde, avhenger av språket du skriver på. Du kan sende lengre meldinger ved å koble sammen to eller flere meldinger. Du må betale for hver enkelt melding i en lang melding. Det er ikke sikkert at du mottar alle deler av en lang melding samtidig. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite hvor mange meldinger du kan koble sammen. 31 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik aktiverer du lange meldinger } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Maks. meld.lengde } Maks. tilgjengel. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, videoklipp, kamerabilder, lydopptak og signaturer. De sendes ved hjelp av MMStjenesten (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via e-post. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMSmeldinger. Før du begynner og sende MMS-meldinger Du kan velge å skrive inn tekst og legge til bilder, lyder, videoklipp, flere sider, en signatur og vedlegg. Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 } Meldinger } Skriv ny } MMS-melding. 2 } Mer for å legge til et element i meldingen. Mens du skriver, } OK } Mer for å sette inn et element. 3 } Mer for å legge til flere elementer i meldingen. Når du er klar til å sende meldingen, fortsetter du på samme måte som for tekstmeldinger, % 30 Slik skriver og sender du en tekstmelding. Du har de samme valgene for MMS-meldinger som for tekstmeldinger, % 29 Tekstmeldinger (SMS). 32 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik oppretter du din egen signatur for MMS-meldinger 1 } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding. 2 } Signatur } Ny signatur, og opprett signaturen som en MMS-melding. Slik lagrer du et element i en MMS-melding 1 Merk elementet når du leser en melding, } Mer. 2 Velg Bruk for å lagre et telefonnummer, Lagre bokmerke for å lagre en Web-adresse eller Lagre elementer for å lagre eksempelvis et bilde eller en lyd. Automatisk nedlasting Velg hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding } Autonedlasting, og velg ett av følgende: Alltid last ned meldinger automatisk. Spør ved roam. spør om å laste ned andre nettmeldinger. Aldri ved roam. ikke last ned andre nettmeldinger. Spør alltid spør om å laste ned meldinger. Av nye meldinger vises som ikoner i innboksen. Merk meldingen, } Vis for å laste den ned. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. 33 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Talemelding. 2 Spill inn meldingen, } Stopp. 3 } Send for å sende meldingen. 4 Velg Skriv e-postadr. for å angi en e-postadresse, Skriv tlf.nummer for å angi mottakerens nummer eller Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe i kontaktlisten, eller velg i listen over de sist brukte mottakerne. } Send. Når du mottar en automatisk nedlastet talemelding, vises den på aktivitetsmenyen hvis Nye hendelser er satt til Aktivitetsmeny. } Spill av for å høre på meldingen. Hvis Nye hendelser er satt til Popup, får du spørsmål om du vil høre på talemeldingen. } Ja for å spille av meldingen nå, eller } Nei hvis du vil spille den av senere. Trykk på for å lukke meldingen. Motta talemeldinger E-post Du kan koble deg til en POP3- eller IMAP4-server for å sende og motta e-postmeldinger med telefonen. Du kan bruke de samme e- postinnstillingene på telefonen som i e-postprogrammet på datamaskinen din. Med en POP3-konto lastes meldingene ned til hver datamaskin eller enhet som er oppkoblet. Med en IMAP4-konto kan meldingene ligge på serveren. 34 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Før du begynner skriver og sender du en e-postmelding 1 } Meldinger } E-post } Skriv ny. 2 } Legg til for å fylle ut feltet Til:. Velg Skriv e-postadr. for å skrive inn en e-postadresse eller Kontaktoppslag for å finne en adresse i Kontakter. Du kan også velge i listen over de sist brukte mottakerne. 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du Til, Kopi eller Blindkopi. 4 Når du er ferdig med å velge mottakere, } Fullfør. 5 Skriv inn emnet, } OK. Skriv inn teksten, } OK. 6 Hvis du vil legge til et vedlegg, } Legg til, og velg vedlegget, } Fullfør. 7 } Fortsett. Velg Send eller Mer for å vise valg. Slik mottar og leser du e-postmeldinger 1 } Meldinger } E-post } Innboks. 2 Hvis innboksen er tom, } SndMotta. Hvis innboksen ikke er tom, } Mer } Send og motta. 3 Merk en melding, } Vis for å lese den. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Åpne e-postmeldingen, } Svar. 2 Velg Skriv ny eller Inkluder melding. 3 Skriv meldingen, } OK } Fortsett } Send. 35 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik lagrer du et element eller vedlegg i en e- postmelding Hvis du vil lagre en e-postadresse, et telefonnummer eller en Web-adresse, merker du elementet, } Mer, og velger å lagre elementet. Hvis du vil lagre et vedlegg, merker du meldingen, } Mer } Vedlegg. Merk vedlegget, } Mer, og angi et valg. Slik sletter du e-postmeldinger Trykk på for å slette en merket melding. Hvis du vil slette flere meldinger i en mappe, merker du en melding, } Mer } Merk flere. Bla og } Merk for å merke meldinger. } Mer } Slett meldinger. De merkede meldingene slettes neste gang du kobler deg til e-postserveren. For IMAP4-brukere: } Mer } Tøm innboks, og velg Med send/motta eller Ikke send/motta for å slette meldinger neste gang du kobler deg til serveren.

8 Mine venner Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon, eller se www. SonyEricsson.com/support. 36 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Bildetjenester Kamera og videokamera Telefonen har et digitalt kamera som også fungerer som et digitalt videokamera. Ta bilder og spill inn videoklipp som du kan lagre, sende eller bruke. Bruk et bilde som skjermsparer, bakgrunn eller for en kontakt. Slik tar du bilder og spiller inn videoklipp Trykk på i standby-modus for å starte kameraet. Trykk på eller for å veksle mellom video og foto. } Ta bilde for å ta et bilde } Spill inn for å starte en videoinnspilling. Hvis du prøver å gjøre opptak av en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe, kan displayet gå i svart eller bildet kan bli fordreid. Slik bruker du zoom-funksjonen Trykk på og for å zoome inn og zoome ut. 37 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik justerer du lysstyrken Bruk volumknappen til å øke eller redusere lysstyrken. Kameravalg Når kameraet er aktivert, } Mer for å vise valg: Vis alle klipp (video). Kameramodus (video) - velg For MMS-melding eller Høy kvalitet. Videokl.størrelse velg Stor (176 x 144) eller Liten (128 x 96). Nattmodus forbedre bilde- eller videokvaliteten i dårlige lysforhold med lenger eksponeringstid. Effekter velg forskjellige effekter for bildet eller videoklippet. Vis alle (bilder). Kameramodus (bilder) velg Normal hvis du ikke vil ha noen ramme, Panorama hvis du vil slå sammen flere bilder til ett bredt bilde, Rammer hvis du vil legge til en ramme i bildet eller 4 på rad hvis du vil ta flere bilder i rask rekkefølge. Bildestørrelse velg Stort 640 x 480, Middels (320 x 240), Liten (160 x 120) eller Utvidet (for et digitalt forstørret bilde). Selvutløser (bilder) bildet tas noen få sekunder etter at du trykker på kameraknappen. Bildekvalitet velg Normal eller Høy bildekvalitet. Lukkerlyd (bilder) velg forskjellige lukkerlyder. Nullstill filnr. (bilder) nullstill filtelleren for bilder som er lagret på Memory Stick Micro (M2). Lagre til velg Memory Stick eller Telefonminne. 38 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Lagre og sende bilder og videoklipp Når du har tatt et bilde eller spilt inn et videoklipp, lagres det i telefonminnet eller på Memory Stick Micro (M2). Du kan sende bildet eller videoklippet i en MMS-melding umiddelbart etterpå. Hvis du vil utveksle bilder og videoklipp ved hjelp av andre overføringsmetoder, % 40 Utveksle bilder og videoklipp. Telefonen leveres med ett eller flere bilder og videoklipp, som du kan slette for å frigjøre minne. Alle bilder og videoklipp lagres i Filbehandling. Du kan bruke et bilde som skjermsparer, bakgrunn eller for en telefonkontakt, % 21 Slik legger du et bilde eller en ringetone til en kontakt. Du kan sende og motta bilder og videoklipp ved hjelp av en overføringsmetode. Antall bilder eller videoklipp du kan lagre, avhenger av størrelsen på filene. Det er støtte for GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 og 3GP. Animasjoner behandles på samme måte som bilder. Slik viser du bilder og videoklipp 1 } Filbehandling, og velg Bilder eller Videoklipp. Bilder vises som miniatyrbilder. 2 Merk et bilde eller videoklipp, } Vis. 3 For videoklipp, } Spill av for å starte videoklippet. Slik søker du etter kamerabilder basert på tidslinje 1 } Filbehandling } Bilder } Kamerabilder. 2 } Mer } Tidslinjesøk. Nå kan du bla gjennom kamerabildene, sortert etter dato i en tidslinje. 39 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Bilder og videoklipp Utveksle bilder og videoklipp Du kan utveksle bilder og videoklipp med venner ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Det er sannsynligvis forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Du kan også overføre bilder og videoklipp til en datamaskin, % 52 Overføre filer. Slik sender du et bilde eller videoklipp 1 } Filbehandling og velg Bilder eller Videoklipp. 2 Merk et bilde eller videoklipp, } Mer } Send. Velg en overføringsmetode. Slik mottar og lagrer du et bilde eller videoklipp Fra en melding som inneholder filen, % 29 Meldingstjenester. Via en annen overføringsmetode: kontroller at overføringsmetoden er aktivert, og følg instruksjonene som vises. Skjermsparer og bakgrunn Skjermspareren aktiveres automatisk når telefonen har vært inaktiv i noen sekunder. Etter noen sekunder til går skjermspareren over i sparemodus for å spare strøm. Hvis du har et bilde som bakgrunn, vises dette bildet når telefonen er inaktiv. Slik bruker du et bilde 1 } Filbehandling } Bilder, og velg et bilde. 2 } Mer } Bruk som, og angi et valg. PhotoDJTM og VideoDJTM Gå til hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PhotoDJ og VideoDJ på telefonen. 40 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Underholdning Mediespiller Du kan spille av musikk- og videoklipp som du laster ned eller mottar i en MMS-melding eller overfører fra en datamaskin. Følgende filtyper støttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maksimal samplingsfrekvens). Du kan også bruke direkteavspilte filer som er 3GPP-kompatible. Musikk- og videoklipp Spill av musikk- og videoklipp som er lagret i telefonen. Informasjon om for eksempel artist og sangtittel, vises i det eksterne displayet når telefonen er lukket. Slik spiller du av musikk eller viser et videoklipp } Mediespiller, og bla for å finne sanger ved å velge Artister, Spor, Spilleliste eller Videoklipp. Merk en tittel, } Spill av. Kontroller for Mediespiller } Stopp for å sette et musikkspor på pause. } Pause for å sette et videoklipp på pause. Trykk på for å gå til neste musikkspor eller videoklipp. Trykk på for å gå til forrige musikkspor eller videoklipp. Hold nede eller for å spole fremover eller bakover når du spiller av musikkspor eller videoklipp. Trykk på } Spill av for å velge et merket spor i en liste. Trykk på eller for å justere volumet. Når telefonen er i Spilles nå-modus, trykker du på for å gå til Mediespiller-leseren.

9 Når et videoklipp settes på pause, trykker du på for å spille av videoklippet én ramme om gangen. Hold nede for å avslutte. 41 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Valg for Mediespiller Når du spiller av et musikkspor, } Mer for følgende valg: Minimer bruk andre programmer mens musikk spilles av. Informasjon vis informasjon om gjeldende spor. Avspillingsmodus angi valg for Tilfeld. rekkefølge og Gjenta spilleliste. Equalizer angi diskant og bass mens du spiller av musikk. Sorter velg å sortere spor etter Artist, Tittel eller Som opprettet. Send send sporet til en annen enhet. Slett slett sporet fra spillelisten. } PlayNowTM for å lytte til, kjøpe og laste ned musikk via Internett. tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon, eller se PlayNowTM Ringetoner, melodier, lyder og varsler Telefonen leveres med melodier som kan brukes som ringetoner. Du kan utveksle melodier ved å velge en overføringsmetode. En lydfil som ikke kan angis som ringetone, støttes ikke, eller er forbudt å bruke. Det er sannsynligvis forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Slik velger du ringetone } Innstillinger } Lyder og varsler } Ringetone. Slik aktiverer eller deaktiverer du ringetonen Hold nede i standby-modus. Alle signaler, bortsett fra alarmen, slås på eller av. 42 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik angir du volumet for ringetonen } Innstillinger } Lyder og varsler } Ringevolum, og trykk på eller for å redusere eller øke volumet, } Lagre. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1 } Innstillinger } Lyder og varsler } Vibrasjonsvarsling. 2 Sett dette varslet til På, På når Stille eller Av. Slik angir du valg for lyder og varsler } Innstillinger } Lyder og varsler. Her kan du angi følgende: Meldingsvarsel velg meldingsvarsling. Tastlyd velg tastetrykklyd. komponerer du en melodi } Underholdning } MusicDJTM. Velg Sett inn, Kopier og Lim inn blokker for å komponere. Bruk,, eller for å flytte mellom blokkene. Trykk på for å slette en blokk. } Mer for å vise flere valg. Mer } Send, og velg en overføringsmetode. starter du et lydopptak } Underholdning } Spill inn lyd. } Spill av for å spille av opptaket. Stopp for å stoppe avspillingen. kan laste ned nytt innhold til telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se com/support. en overføringsmetode. nede for å avslutte spillet. nede for å avslutte programmet. Ukjente formater lagres i mappen Annen. laster du ned et program } Internett-tjenest. 45 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Tilkobling Innstillinger Før du begynner å bruke Internett, må du ha innstillinger for Meldinger, Mine venner eller PlayNowTM i telefonen. du vil bruke Internett, og sende og motta MMS-meldinger og e-post, trenger du følgende: Et telefonabonnement som har støtte for dataoverføring. Innstillinger som er angitt i telefonen. Det kan også være at du må registrere deg som Internett-og e-postbruker hos tjenesteleverandøren eller nettoperatøren din. Angi innstillinger Hvis innstillingene ikke allerede er angitt på telefonen, kan du: Motta innstillinger i en melding fra nettoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du kan gå til Angi eller redigere innstillingene selv. Bruke Internett Du kan surfe på Internett via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Slik velger du en Internett-profil } Innstillinger } Kommunikasjon } Internett-innst. } Internett-profiler, og velg en profil du vil bruke. 46 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik begynner du å surfe } Internett-tjenest., og velg en tjeneste, eller } Mer for å vise valg. Slik avslutter du surfingen } Mer } Avslutt nettleser. Valg under surfing } Mer for å vise valg. Menyen inneholder følgende valg, men kan være avhengig av Web-siden du besøker. Hvis du velger en e-postadresse mens du surfer på en Webside, kan du sende en melding til denne adressen. } Gå til for å vise valg: Sony Ericsson gå til den forhåndsdefinerte startsiden. Bokmerker opprett, bruk eller endre bokmerker. Skriv inn adresse angi adressen til en Web-side. Logg en liste over Web-sider du har besøkt tidligere. } Verktøy for å vise valg: Legg til bokmerke legg til et nytt bokmerke. Lagre bilde lagre et bilde. Lagre side lagre gjeldende Web-side. Oppdater side oppdater gjeldende Web-side. Send kobling send en kobling til gjeldende Web-side. Ring ring mens du bruker leseren. } Mer } Avslutt anrop for å avslutte anropet og fortsette surfingen. } Vis for å vise valg: Fullskjerm velg normal eller full skjerm. Bare tekst velg fullstendig innhold eller bare tekst. Zoom zoom inn eller ut på Web-siden. Zoom til normal angi standard zooming. } Avansert for å angi innstillinger for leseren. } Avslutt nettleser for å koble fra og gå til standby-modus. 47 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik arbeider du med bokmerker } Internett-tjenest. } Mer } Gå til } Bokmerker, og velg et bokmerke, } Mer. Velg et alternativ. Sikkerhet på Internett Telefonen støtter sikker surfing. Når du bruker en Internett-profil, kan du aktivere sikkerhet på telefonen. Klarerte sertifikater Når du bruker visse Internett-tjenester, for eksempel banktjenester, må du ha sertifikater i telefonen. Telefonen kan allerede inneholde sertifikater når du kjøper den, eller du kan laste ned nye sertifikater. Slik kontrollerer du sertifikatene i telefonen } Innstillinger } Kommunikasjon } Internett-innst. } Sikkerhet } Klarert sertifikat. Synkronisering Du kan synkronisere kontakter, avtaler, oppgaver og notater via Bluetooth, den infrarøde porten, Internetttjenester eller en USB-kabel. Gå til com/support og last ned programvaren eller veiledninger for å komme i gang med synkronisering. Synkronisering med enheter i nærheten Installer synkroniseringsprogramvaren for datamaskiner ved å laste den ned fra www.

10 SonyEricsson.com/support. Programvaren har et eget hjelpesystem. Ekstern synkronisering via Internett Du kan synkronisere på nettet via en Internett-tjeneste. 48 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik angir du innstillinger for ekstern synkronisering 1 } Planlegger } Synkronisering, og } Ja eller Ny konto. Skriv inn et navn for den nye kontoen, } Fortsett. 2 Angi følgende innstillinger: Serveradresse URL-adresse til serveren. Brukernavn brukernavn for kontoen. Passord passord for kontoen. Tilkobling velg en Internett-profil. Programmer merk programmene du vil synkronisere. Progr.innstillinger velg et program, og skriv inn et databasenavn og om nødvendig brukernavn og passord. Synkr.intervall angi hvor ofte det skal synkroniseres. Ekstern initialiser. velg å alltid godta, aldri godta eller alltid bli spurt når du starter fra en tjeneste. Ekstern sikkerhet angi server-id og -passord. 3 } Lagre for å lagre den nye kontoen. Slik starter du ekstern synkronisering } Planlegger } Synkronisering, velg en konto, } Start. Trådløs BluetoothTM teknologi Bluetooth gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth enheter. Du kan: være koblet til flere enheter samtidig. synkronisere informasjon med andre enheter. bruke fjernkontrollfunksjonen. bruke et eksternt display. utveksle elementer og spille spill med flere deltakere. Vi anbefaler en avstand på høyst 10 meter, uten mellomliggende hindringer, mellom to Bluetooth enheter. 49 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Før du begynner Aktiver Bluetooth for å kommunisere med andre enheter. Koble telefonen sammen med Bluetooth enhetene du vil kommunisere med. Kontroller om lokale lover og regler begrenser bruken av Bluetooth. Hvis det ikke er lov å bruke Bluetooth, må du kontrollere at funksjonen for Bluetooth er deaktivert. Den maksimalt tillatte utgangseffekten for Bluetooth radio i telefonen justeres automatisk i henhold til mulige lokale restriksjoner. Det betyr at maksimumsavstanden kan variere. Slik aktiverer du Bluetooth på telefonen } Innstillinger } Kommunikasjon } Bluetooth } Slå på. Slik viser eller skjuler du telefonen } Innstillinger } Kommunikasjon } Bluetooth } Synlighet } Vis telefon eller Skjul telefon. Hvis du velger å skjule telefonen, vil ikke andre enheter kunne oppdage den via Bluetooth. Slik legger du til en enhet på telefonen } Innstillinger } Kommunikasjon } Bluetooth } Mine enheter } Ny enhet for å søke etter tilgjengelige enheter. Velg en enhet i listen. Angi om nødvendig en kode. Slik sparer du strøm } Innstillinger } Kommunikasjon } Bluetooth } Strømsparing } På. Dette reduserer strømforbruket ved bruk av én Bluetooth enhet. Deaktiveres når du bruker flere Bluetooth enheter. 50 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik legger du til en hodetelefon med Bluetooth 1 } Innstillinger } Kommunikasjon } Bluetooth } Håndfrienhet. 2 } Ja hvis du legger til et håndfrisett med Bluetooth for første gang, eller } Min håndfrienhet } Ny håndfrienhet } Legg til hvis du legger til et annet håndfrisett med Bluetooth. Kontroller at håndfrisettet er klargjort for å bli lagt til. Infrarød port Den infrarøde porten i telefonen kan brukes for å utveksle informasjon med andre enheter som er utstyrt med en infrarød port. Slik aktiverer du den infrarøde porten på telefonen } Innstillinger } Kommunikasjon } Infrarød port } På eller } 10 minutter for å aktivere i 10 minutter. Slik kobler du to enheter Aktiver den infrarøde porten på begge enhetene. Kontroller at den infrarøde porten på telefonen vender mot den infrarøde porten på den andre enheten med en maksimal avstand på 20 cm. USB-kabel Du kan bruke en USB-kabel og utveksle informasjon mellom telefonen og en datamaskin. 51 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik starter du en USB-tilkobling Slå på telefonen, og koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen: Filoverføring for å bla gjennom filer på Memory Stick Micro (M2) og i telefonminnet. Telefonen slår seg av i denne modusen. Tlf.modus for å synkronisere informasjon med andre enheter eller bruke telefonen som et modem. Telefonen slår seg ikke av i denne modusen. Ikke ta USB-kabelen ut av telefonen eller datamaskinen under filoverføringen. Hvis du gjør det, kan Memory Stick Micro (M2) og telefonminnet bli ødelagt. Slik avslutter du en USB-tilkobling I modusen Filoverføring avslutter du USB-tilkoblingen på datamaskinen ved å høyreklikke Flyttbar disk-ikonet i Windows Utforsker og velge Løs ut. Ta deretter USB-kabelen ut av telefonen og datamaskinen. I Tlf.modus tar du USB-kabelen ut av telefonen og datamaskinen. Du kan overføre bilder, videoklipp, lyder og motiver ved hjelp av én av følgende overføringsmetoder: Bluetooth, % 49 Trådløs BluetoothTM teknologi Infrarød port, % 51 Infrarød port USB-kabel, % 51 USB-kabel Du kan også sende filer via e-post, % 34 E-post eller MMS-meldinger, % 32 MMS-meldinger. Overføre filer 52 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik overfører du filer via Bluetooth eller den infrarøde porten 1 Velg en fil som skal overføres. 2 } Mer } Send, og velg Via Bluetooth eller Via infrarød. Slik overfører du filer ved hjelp av USBkabelen 1 Klargjør telefonen for filoverføring, % 52 Slik starter du en USB-tilkobling. 2 Bruk dra-og-slipp-funksjonen på datamaskinen til å overføre filer mellom telefonen og datamaskinen. 3 Avslutt USBtilkoblingen, % 52 Slik avslutter du en USB-tilkobling. Oppdateringstjeneste Du kan laste ned og installere ny programvare uten at dette har innvirkning på brukerdataene i telefonen. Du kan oppdatere telefonen gjennom luften via telefonen eller på nettet via en USB-kabel og en datamaskin som er koblet til Internett. Oppdateringstjenesten krever datatilgang (GPRS). Du kan få et abonnement med datatilgang samt prisinformasjon hos nettoperatøren. 53 This is the Internet version of the user's guide Print only for private use. Slik bruker du oppdateringstjenesten gjennom luften 1 } Innstillinger } Generelt } Oppdat.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer