Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt."

Transkript

1 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Hvis du trenger hjelp med produktet, gå til

2 Tilbehør mer til din telefon Bærbare høyttalere MPS-70 Små, men kraftige høyttalere som får plass i lommen. Bærbart stereohåndfrisett HPM-83 Hodetelefoner med nakkebøyle i urban stil og fantastisk lydkvalitet. Bluetooth -stereohodetelefon HBH-DS200 Nyt trådløs musikk uten å gå glipp av et eneste anrop. Dette tilbehøret kan kjøpes separat, men er muligens ikke tilgjengelig på alle markeder. Hvis du vil se hele utvalget, gå til

3 Innhold Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp i telefonen... 7 Lade batteriet... 8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt Ikoner på statuslinjen Navigering Snarveier Filbehandling Telefonspråk Taste inn tekst Walkman og musikk Overføre innhold til og fra en datamaskin Walkman -spiller PlayNow TrackID Ringe Ringe og motta anrop Nødanrop Kontakter Grupper Anropsliste Hurtigringing Mobilsvar Viderekobling Flere anrop samtidig Håndtere to taleanrop Konferansesamtaler Mine numre Tillate anrop Begrenset oppringing Faste numre Anropstid og anropskostnad Visittkort Meldingstjenester Tekstmeldinger MMS-meldinger Maler Talemeldinger E-post Mine venner Område- og celleinformasjon Innhold 1

4 Bildetjenester Kamera Overføre bilder Bilder Underholdning Radio Ringetoner og melodier MusicDJ Lydopptak Videospiller Spill Programmer Tilkobling Innstillinger Bruke Internett RSS-leser Trådløs Bluetooth -teknologi Bruke USB-kabelen Synkronisering Oppdateringstjeneste Flere funksjoner Alarmer Kalender Oppgaver Notater Tidsur, stoppeklokke og kalkulator Kodeliste Profiler Klokkeslett og dato Motiver Låser IMEI-nummer Feilsøking Vanlige spørsmål Feilmeldinger Viktig informasjon Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Begrenset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for W350i Indeks Innhold

5 Sony Ericsson W350i GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikasjonsnummer: Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Viktig informasjon før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericsson bruker alltid slike varemerker i henhold til lisens. Kulelogoen, PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN og WALKMAN-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. TrackID drives av Gracenote Mobile MusicID. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, Outlook og Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. T9 Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9 Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer , , , og ; kanadisk patentnummer ; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke 3

6 endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Instruksjonssymboler Følgende brukes i brukerhåndboken. Merk Tips Advarsel En tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. > Bruk en valgtast eller navigeringstast til å bla og velge. Se Navigering på side 13. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. 4

7 Komme i gang Sette sammen telefonen Slik setter du inn batteriet Før du begynner å bruke telefonen, må du sette inn et SIM-kort og batteriet. Du må ta ut batteriet før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Slik setter du inn SIM-kortet 1 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 2 Sett på igjen batteridekslet. 1 Ta av batteridekslet. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen med kontaktene vendt nedover. Komme i gang 5

8 Slik tar du ut batteriet 1 Ta av batteridekslet. 2 Sett inn neglen i sprekken. 3 Ta ut batteriet. Slå på telefonen Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. 2 Velg en modus: Normal full funksjonalitet. Flymodus begrenset funksjonalitet. 3 Tast PIN-koden for SIM-kortet hvis du blir bedt om det. 4 Velg et språk. 5 Velg Ja hvis du vil bruke konfigurasjonsveiviseren. Hvis du vil rette en feil når du taster PIN-koden, trykker du på. SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Du må alltid slå av telefonen og koble fra laderen og batteriet før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. 6 Komme i gang

9 Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Se Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet på side 24. PIN-kode Det kan være at du trenger en PINkode (PIN = Personal Identity Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre den starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan se og ringe et nødnummer uten å taste en PIN-kode. Slik sletter du tall fra displayet Trykk på. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, får du meldingen PIN-kode blokkert. Du trenger en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å oppheve blokkeringen av SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 59. Flymodus Nett og radiosender/-mottaker deaktiveres i Flymodus for ikke å forstyrre sensitivt utstyr. Du kan bruke Bluetooth -funksjonen i flymodus. Oppstartshilsen Oppstartshilsenen vises når du slår på telefonen. Se Bruke bilder på side 41. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på nettoperatøren i displayet. Dette kalles standby-modus. Hjelp i telefonen Du har til enhver tid tilgang til hjelp og informasjon i telefonen. Se Navigering på side 13. Slik bruker du konfigurasjonsveiviseren 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Konfig.veiviser i standbymodus. 2 Angi et valg. Slik viser du informasjon om funksjoner Bla til en funksjon og velg Info, hvis tilgjengelig. I noen tilfeller vises Info under Mer. Komme i gang 7

10 Slik viser du telefondemonstrasjonen Velg Meny > Underholdning > Demonstrasjon Slik lader du batteriet Laste ned innstillinger Du kan laste ned innstillinger til telefonen. Ved hjelp av disse innstillingene kan du bruke funksjonalitet som krever Internettkontoer, for eksempel MMS-meldinger og e-post. 2,5 t Slik laster du ned innstillinger Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Konfig.veiviser > Last ned innst. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få mer informasjon. Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper det. 1 Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 time å lade batteriet helt opp. 2 Koble fra laderen ved å skyve pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Batteriet kan lades når som helst og i mer eller mindre enn to og en halv time. Du kan avbryte ladingen uten å skade batteriet. 8 Komme i gang

11 Telefonoversikt 1 Musikktastlås 2 Walkman -avspillingskontroll 3 Display 4 Valgtast 5 Tilbaketast 6 Kontakt for lader, håndfrisett og USB-kabel 7 Slettetast På/av-knapp 8 Navigeringstast 9 Stille-tast 10 Spol fremover (musikktast) 11 Spill av/pause/stopp (musikktast) 12 Spol tilbake (musikktast) 13 Flippen Komme i gang 9

12 14 Kameralinse 15 Volum, knapper for justering av lysstyrke 16 Høyttaler Komme i gang

13 Menyoversikt PlayNow * Internett* Underholdning Internett-tjenest.* Spill TrackID Videospiller MusicDJ Spill inn lyd Demonstrasjon Kamera Meldinger WALKMAN Skriv ny Innboks E-post RSS-leser Utkast Utboks Sendte mld. Lagrede meld. Mine venner* Ring mobilsvar Maler Innstillinger Filbehandling** Kontakter Radio Anrop** Alle Besvart Ringt Ubesvart Planlegger Alarmer Programmer Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Kodeliste Komme i gang 11

14 Innstillinger** Generelt Profiler Klokkeslett/dato Språk Oppdat.tjeneste Nye hendelser Snarveier Flymodus Sikkerhet Konfig.veiviser Telefonstatus Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Lysstyrke Endre linjenavn* Anrop Kortnumre Viderekobling Bytt til linje 2* Behandle anrop Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfrienhet Åpne for å svare Kommunikasjon Bluetooth USB-tilkobling Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Datakomm. Internett-innstill. Tilbehør * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigering på side 13. Ikoner på statuslinjen Noen av disse ikonene kan vises i displayet for å indikere status og nye hendelser. Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke Batteristatus Batterilading, vises med batteristatusikonet Tapt anrop Tekstmelding mottatt E-postmelding mottatt MMS-melding mottatt Talemelding mottatt Aktivt anrop Håndfrisett er koblet til Radioen står på i bakgrunnen Kalenderpåminnelse Oppgavepåminnelse 12 Komme i gang

15 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene 1 Velg Meny 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik blar du mellom kategoriene Bla til en kategori ved å trykke navigeringstasten mot venstre eller høyre. Hovedmeny Tast Gå til hovedmenyene eller velge elementer Bla mellom menyene og kategoriene Angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Gå tilbake ett nivå i menyer. Hold nede denne tasten for å gå tilbake til standby-modus eller avslutte en funksjon. Slett elementer, for eksempel bilder, lyder og kontakter. Hold nede denne tasten for å slå av mikrofonen under et anrop. Slå telefonen på/av. Åpne Walkman -spilleren. Trykk på denne tasten for å gå mellom Walkman -spilleren og musikkfilene. Hold nede denne tasten for å ringe mobilsvartjenesten (hvis angitt). Komme i gang 13

16 - Hold nede en talltast for å gå til en kontakt som begynner med en bestemt bokstav. - Trykk på en talltast og velg Ring for å bruke hurtigringing. Trykk på denne tasten for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Hold nede denne tasten for å sette telefonen på Stille. Alarmen ringer selv om telefonen er satt på Lydløs. Trykk for å skifte til små eller store bokstaver når du skriver en melding. Hold nede for å slå T9 -inntasting på og av når du skriver en melding. På flippen: Stopp, pause og spill av (musikktast). Når du lukker flippen, slår du på Walkman -spilleren. Trykk for å søke etter radiokanaler automatisk. Trykk opp eller ned for å søke etter forhåndsinnstilte kanaler. På flippen: Gå til forrige spor når du bruker Walkman -spilleren. Søk etter radiokanaler. På flippen: Gå til neste spor når du bruker Walkman -spilleren. Søk etter radiokanaler. På siden av telefonen. Vis statusinformasjon Øk volumet under en samtale eller når du bruker Walkman -spilleren. Øk lysstyrken når du bruker kameraet. Trykk to ganger på denne tasten for å avvise et anrop. Trykk én gang i standby-modus for å dempe et innkommende anrop. På siden av telefonen: Reduser volumet under en samtale eller når du bruker Walkman spilleren. Reduser lysstyrken når du bruker kameraet. 14 Komme i gang

17 Snarveier Slik setter du inn et minnekort Du kan bruke hurtigtaster for å gå direkte til en meny. Menynummereringen starter fra ikonet øverst til venstre og går bortover og deretter nedover rad for rad. Slik går du direkte til den sjuende menyen Velg Meny i standby-modus, og trykk på Slik bruker du snarveier på navigeringstasten Trykk på,, eller i standbymodus for å gå direkte til en funksjon. Slik endrer du en snarvei på en navigeringstast Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Snarveier Bla til et valg, og velg Endre. Bla til et menyvalg, og velg Snarvei. Filbehandling Filbehandling kan brukes til å håndtere elementer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Du må kanskje kjøpe et minnekort separat. Minnekort Telefonen støtter minnekortet Memory Stick Micro (M2 ), som du kan bruke til å øke lagringskapasiteten på telefonen. Det kan også brukes som et flyttbart minnekort med andre kompatible enheter. 1 Åpne minnekortholderen. 2 Sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover. 3 Lukk minnekortholderen. 4 Skyv minnekortholderen for å låse den. 5 Sett på igjen batteridekslet. Komme i gang 15

18 Slik viser du valg for minnekort 1 Velg Meny > Filbehandling >kategorien På Memory Stick 2 Velg Mer. Håndtere filer Du kan flytte og kopiere filer mellom telefonen, en datamaskin og et minnekort. Filer lagres først på minnekortet og deretter i telefonminnet. Ukjente filer lagres i mappen Annet. Du kan opprette undermapper og flytte eller kopiere filer dit. Når du håndterer filer, kan du velge flere eller alle filer i en mappe samtidig for alle elementer unntatt Spill og Programmer. Hvis minnet er fullt, må du slette noe av innholdet for å frigjøre plass. Kategorier i Filbehandling Filbehandling er inndelt i tre kategorier, og ikoner angir hvor filene er lagret. Alle filer alt innhold i telefonminnet og på minnekortet. På Memory Stick alt innhold på minnekortet. I telefon alt innhold i telefonminnet. Slik viser du informasjon om filer 1 Velg Meny > Filbehandling 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Bla til en fil, og velg Mer > Informasjon. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Bla til en fil, og velg Mer > Behandle fil > Flytt. 4 Angi et valg. Slik velger du flere filer i en mappe 1 Velg Meny > Filbehandling 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Velg Mer > Merk > Merk flere. 4 Velg Merk for å merke filene. Slik sletter du en fil fra Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling 2 Finn filen, og trykk på. Telefonspråk Du kan velge et språk som skal brukes på telefonen. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Språk > Telefonspråk 2 Angi et valg. Taste inn tekst Du kan bruke multitap-inntasting eller T9 -inntasting til å skrive inn tekst. T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok. 16 Komme i gang

19 Slik bytter du tastemetode Hold nede mens du taster inn tekst. Slik veksler du mellom store og små bokstaver Trykk på mens du taster inn tekst. Slik taster du inn tall Hold nede til mens du taster inn tekst. Slik taster du inn punktum og komma Trykk på mens du taster inn tekst. Slik skriver du inn tekst med T9 -inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. 2 Hvis ikke vises, holder du nede for å bytte til T9-inntasting. 3 Trykk på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Hvis du for eksempel vil skrive ordet Jane, trykker du på,,,. Skriv inn hele ordet før du ser på forslagene. 4 Bruk eller til å vise forslag. 5 Trykk på for å godta et forslag. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. 2 Hvis vises, holder du nede for å bytte til multitap-inntasting. 3 Trykk på til flere ganger til ønsket bokstav vises. 4 Når du har skrevet et ord, trykker du på for å legge inn et mellomrom. Slik legger du til ord i den innebygde ordboken 1 Når du skriver inn tekst med T9- inntasting, velger du Mer > Stav ord. 2 Skriv ordet med multitap-inntasting, og velg Sett inn. Komme i gang 17

20 Walkman og musikk Du kan høre på musikk, lydbøker og podcaster. Bruk Sony Ericsson Media Manager til å overføre innhold til telefonen. Overføre innhold til og fra en datamaskin Ved hjelp av en USB-kabel og Sony Ericsson Media Manager kan du overføre innhold fra CD-er, en datamaskin eller telefonen. Sony Ericsson Media Managerprogramvaren er inkludert på CD-en som følger med telefonen, og kan lastes ned fra Nødvendige operativsystemer Du må ha et av disse operativsystemene på datamaskinen for å kunne bruke programvaren på CD-en: Microsoft Windows Vista (32-biters og 64-biters versjoner av Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic) Microsoft Windows XP (Pro eller Home), Service Pack 2 eller høyere Slik installerer du Media Manager 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en. CD-en starter automatisk og installasjonsvinduet åpnes. 2 Velg et språk, og klikk OK. 3 Klikk Installer Sony Ericsson Media Manager, og følg instruksjonene. Slik overfører du innhold ved hjelp av Media Manager 1 Koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen. 2 Datamaskin: Start/Programmer/ Sony Ericsson/Media Manager. Vent til Media Manager er startet. 3 Telefon: Velg Filoverføring. Telefonen slår seg av og klargjøres for filoverføring. Du må ikke fjerne USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under filoverføringen, da dette kan ødelegge minnekortet eller telefonminnet. 4 Datamaskin: Vent til telefonen vises imedia Manager. 5 Flytt filer mellom telefonen og datamaskinen i Media Manager. 6 Høyreklikk Flyttbar disk-ikonet i Windows Utforsker og velg Løs ut for å koble fra USB-kabelen på en sikker måte i filoverføringsmodus. 18 Walkman og musikk

21 Se hjelpen i Media Manager hvis du vil ha detaljert informasjon om overføring av musikk. Klikk øverst til høyre i Media Manager-vinduet. Bærbart stereohåndfrisett Slik bruker du håndfrisettet Koble til det bærbare håndfrisettet. Musikken stopper når du mottar et anrop, og starter igjen når anropet er avsluttet. Walkman -spiller Slik spiller du av musikk 1 Velg Meny > WALKMAN i standbymodus. 2 Bla til en tittel, og velg Spill av. Bruke Walkman -spilleren Du kan bruke Walkman -spilleren når telefonen er åpen. Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på. Slik fortsetter du musikkavspilling Trykk på i standby-modus, og velg Spill av. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik veksler du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Slik får du tilgang til musikkfilene Trykk på for å veksle mellom Walkman -spilleren og musikkfilene. Slik endrer du volumet Trykk på eller. Musikktaster Musikktastene brukes til å betjene Walkman -spilleren når flippen er lukket. Walkman og musikk 19

22 Slik starter du musikkavspilling Trykk på. Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik får du tilgang til sporene som spilles av Trykk opp eller ned når du hører på musikk. Slik veksler du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Musikktastlås Når telefonen er lukket, kan du bruke musikktastlåsen til å låse og låse opp musikktastene. Slik låser og låser du opp musikktastene Skyv musikktastlåsen. Bla gjennom filer Musikkfiler lagres og kategoriseres. Artister vis spor du har overført ved hjelp av Media Manager. Album vis spor etter album. Spor vis alle musikkspor i telefonen og på et minnekort. Spilleliste dine egne sporlister. Spillelister I Filbehandling kan du opprette spillelister du kan bruke til å organisere filer. Du kan legge til filer i flere spillelister. Når du sletter en spilleliste eller en fil fra en spilleliste, slettes bare filreferansen, men selve filen slettes ikke fra minnet. Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk 2 Bla til Spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til Ny spilleliste, og velg Legg til. 4 Tast et navn, og velg OK. 5 Bla til et spor, og velg Merk. 6 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. Slik legger du til filer i en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk 2 Bla til Spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til spillelisten, og velg Åpne. 4 Velg Mer > Legg til media. 5 Bla til et spor, og velg Merk. 6 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. 20 Walkman og musikk

23 Slik fjerner du spor fra en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk 2 Bla til en spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til sporet, og trykk på. Slik sletter du en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk > Spilleliste 2 Bla til en spilleliste, og trykk på. Slik viser du informasjon om et spor Bla til et spor, og velg Mer > Informasjon. Sende og motta musikk Du kan sende og motta musikk i en MMS-melding, via e-post eller ved hjelp av Bluetooth. Slik sender du musikk 1 Velg Meny > WALKMAN i standbymodus. 2 Bla til en fil, og velg Mer > Fil > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Slik mottar du musikk Følg instruksjonene som vises. Musikktastlås Når telefonen er lukket, kan du bruke musikktastlåsen til å låse og låse opp musikktastene. Slik låser og låser du opp musikktastene Skyv musikktastlåsen. PlayNow Du kan koble til PlayNow og laste ned ringetoner, spill, musikk, motiver og bakgrunnsbilder. Du kan forhåndsvise eller lytte til innhold før du kjøper og laster det ned til telefonen. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Før du bruker PlayNow Du må ha nødvendige innstillinger for Internett-tilkobling i telefonen. Se Innstillinger på side 46. Slik hører du på musikk med PlayNow 1 Velg Meny > PlayNow i standbymodus. 2 Gå til Web-området for PlayNow og følg instruksjonene for å forhåndsvise og kjøpe innhold. Walkman og musikk 21

24 Laste ned fra PlayNow Prisen vises når du velger å laste ned og lagre en musikkfil. Telefonregningen eller kontantkortet belastes når et kjøp er godkjent. Slik laster du ned en musikkfil 1 Når du har prøvelyttet på en musikkfil, kan du godta vilkårene. 2 Velg Ja for å laste ned. TrackID TrackID er en musikkgjenkjenningstjeneste. Du kan søke etter sangtitler, artister og albumnavn. Slik søker du etter sanginformasjon 1 Når du hører en sang via en høyttaler, velger du Meny > Underholdning > TrackID > Start 2 Når radioen er på, velger du Mer > TrackID. Ringe Ringe og motta anrop Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Ikke dekk til nederste del av telefonen når den er i bruk, da dette går ut over lydkvaliteten. Slik ringer du 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 Velg Ring. Du kan ringe numre fra kontaktlisten og anropslisten. Se Kontakter på side 23 og Anropsliste på side 26. Slik ringer du utenlandsanrop 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3 Velg Ring. Slik ringer du et nummer på nytt Når Prøve på nytt? vises, velger du Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. 22 Ringe

25 Slik svarer du på et anrop Velg Svar. Åpne flippen. Slik avviser du et anrop Velg Opptatt. Slik justerer du høyttalervolumet under en samtale Trykk på eller. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1 Hold nede. 2 Hold nede en gang til for å fortsette. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale Velg Mer > Slå på høyttaler. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standby-modus, og velg Ring. Slik viser du lokale nødnumre 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til Ny kontakt. 3 Velg Valg > Spesialnumre > Nødnumre. Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontakter. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon Tlf.kontakter eller SIM-kontakter som vises som standard. Hvis Tlf.kontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Angi et valg. Ringe 23

26 Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg. 6 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 7 Velg Lagre. Slik legger du til et element i en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Bla til en kontakt, og velg Mer > Endre kontakt. 3 Bla mellom kategoriene, og velg Legg til. 4 Angi et valg, og velg et element du vil legge til. 5 Velg Lagre. Hvis abonnementet støtter nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette personlige ringetoner for innringere. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier til SIM-kort. 3 Angi et valg. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik ringer du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Hvis du vil gå direkte til en kontakt, trykker du på i standbymodus. Se Hurtigringing på side 26. Slik ringer du en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter > Mer > Valg > SIM-kontakter 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Autolagre på SIM. 3 Angi et valg. SIM-kontakter SIM-kontakter kan bare inneholde navn og numre. De lagres på SIM-kortet. 24 Ringe

27 Slik legger du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg, og legg eventuelt inn mer informasjon. 6 Velg Lagre. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier frasim-kort. 3 Angi et valg. Slik ringer du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Slette kontakter Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik sletter du alle telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Slett allekontakter. Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter 2 Bla til en kontakt, og velg Mer > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Minnestatus Antallet kontakter du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Slik viser du minnestatus 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Minnestatus. Slik lagrer du kontakter på et minnekort 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier til M.S.. Synkronisere kontakter Kontakter kan synkroniseres med en datamaskin og enkelte Web-programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisering på side 51. Ringe 25

28 Grupper Du kan opprette en gruppe med telefonnumre og e-postadresser som du vil sende meldinger til. Se Meldingstjenester på side 31. Du kan også bruke grupper (med telefonnumre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Se Tillate anrop på side 29. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser 1 Velg Meny > Kontakter > Valg > Grupper > Ny gruppe 2 Skriv inn et navn på gruppen, og velg Fortsett. 3 Velg Ny/nytt for å finne og velge et kontakttelefonnummer eller en e-postadresse. 4 Gjenta trinn 3 for å legge til flere telefonnumre eller e-postadresser. 5 Velg Fullfør. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Velg Anrop i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til et navn eller et nummer, og velg Ring. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 Velg Anrop i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til nummeret, og velg Mer > Lagre nummer. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller velg en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Slik nullstiller du anropslisten Velg Anrop >kategorien Alle > Mer > Slett alle Hurtigringing Ved hjelp av hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon 1-9. Slik legger du til kontakter i hurtignumre 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Valg > Kortnumre. 3 Bla til et posisjonsnummer, og velg Legg til. 4 Velg en kontakt. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standbymodus, og velg Ring. 26 Ringe

29 Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer 2 Tast nummeret, og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede Slik endrer du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer 2 Endre nummeret, og velg OK. Viderekobling Du kan viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Når Begrense anrop brukes, er ikke alle valgene for viderekobling tilgjengelige. Se Begrenset oppringing på side 29. Viderekoblingsvalg Standardvalgene er: Viderekoble alltid viderekoble alle anrop Ved opptatt hvis et anrop pågår Uten dekning hvis telefonen er slått av eller er i et område uten dekning Intet svar hvis anropet ikke besvares innen en viss tid. Slik viderekobler du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Viderekobling 2 Bla til en anropstype og et viderekoblingsvalg, og velg Aktiver. 3 Tast inn nummeret du vil viderekoble anrop til, og velg OK. Flere anrop samtidig Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Du kan for eksempel sette et aktivt anrop på venting mens du ringer et annet nummer eller svarer på et annet anrop. Du kan også veksle mellom de to anropene. Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene. Anrop venter Når Anrop venter brukes, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du Anrop venter Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Behandle anrop > Anrop venter > Aktiver Ringe 27

30 Slik foretar du et nytt anrop 1 Velg Mer > På vent mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. 2 Tast inn nummeret du vil ringe, og velg Mer > Ring. Slik svarer du på et nytt anrop Velg Svar mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. Slik avviser du et nytt anrop Velg Opptatt mens anropet pågår, og fortsett det aktive anropet. Slik avslutter du et aktivt anrop og svarer på et nytt anrop Velg Erstatt aktivt anr. mens anropet pågår. Håndtere to taleanrop Du kan ha aktive anrop og anrop som står på venting, samtidig. Slik veksler du mellom to anrop Velg Mer > Veksle mens anropet pågår. Slik kobler du to anrop Velg Mer > Koble anrop mens anropet pågår. Slik kobler du sammen to anrop Velg Mer > Overfør anrop mens anropet pågår. Du kobles fra begge anropene. Slik avslutter du et aktivt anrop og går tilbake til anropet som står på venting Velg Avslutt > Ja. Slik avslutter du begge anropene Velg Avslutt > Nei. Motta et tredje taleanrop Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Konferansesamtaler Med en konferansesamtale kan du ha en felles samtale med opptil fem personer. Slik kobler du sammen de to anropene Velg Mer > Koble anrop mens anropet pågår. Slik legger du til en ny deltaker 1 Velg Mer > På vent mens anropet pågår. De koblede anropene settes dermed på venting. 2 Velg Mer > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og velg Ring. 4 Velg Mer > Koble anrop for å legge til den nye deltakeren. 5 Gjenta denne operasjonen hvis du vil ha med flere deltakere. 28 Ringe

31 Slik frigir du en deltaker 1 Velg Mer > Frigi deltaker. 2 Velg deltakeren du vil frigi. Slik fører du en privat samtale 1 Velg Mer > Snakk med mens anropet pågår, og velg deltakeren du vil snakke med. 2 Velg Mer > Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. Du kan foreta separate oppringinger med ulike telefonnumre hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer. Mine numre Du kan vise, legge til og endre dine egne telefonnumre. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre 1 Velg Meny > Kontakter > Valg > Spesialnumre > Mine numre 2 Angi et valg. Tillate anrop Du kan velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Bare fra liste > Ny 2 Bla til en kontakt, eller velg Grupper. Se Grupper på side 26. Slik tillater du alle anrop Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Alle innringere Begrenset oppringing Du kan begrense utgående og innkommende anrop. Du trenger et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke bruke enkelte av valgene for anropsbegrensning. Valg for anropsbegrensning Standardvalgene er: Alle utgående alle utgående anrop Utg. til utlandet alle utgående anrop til utlandet Utg. utland, roam. alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Ringe 29

32 Alle innkomm. alle innkommende anrop Innkom.v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet Slik begrenser du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Behandle anrop > Begrense anrop 2 Angi et valg. 3 Tast passordet, og velg OK. Faste numre Med faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIMkortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Når Faste numre brukes, kan du fremdeles ringe det internasjonale nødnummeret, 112. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når Faste numre brukes, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet. Slik bruker du Faste numre 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Spesialnumre > Faste numre > Aktiver. 3 Tast PIN2-koden, og velg OK. 4 Velg OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Spesialnumre > Faste numre > Faste numre > Nytt nummer. 3 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Anropstid og anropskostnad Under et anrop vises anropets varighet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet anropsvarighet. Slik kontrollerer du anropstiden Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Tid og kostnad > Anropstellere 30 Ringe

33 Visittkort Slik legger du til ditt eget visittkort 1 Velg Meny > Kontakter 2 Velg Mer > Valg > Mitt visittkort. 3 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. Hvis du vil skrive inn et symbol, velger du Mer > Legg til symbol > Sett inn. 4 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Slik sender du et visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Velg Mer > Valg > Mitt visittkort > Send mitt kort. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Meldingstjenester Tekstmeldinger Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, lydeffekter, animasjoner og melodier. Før du bruker meldingstjenester Du må ha et meldingssentralnummer. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren og er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis nummeret til meldingssentralen ikke er lagret på SIM-kortet, må du legge inn nummeret selv. Slik angir du et meldingssentralnummer 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Meldingssentral Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke vises noe nummer, velger du Endre > NyMeldingssentral og taster inn nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskoden. 3 Velg Lagre. Sende meldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, se Taste inn tekst på side 16. Meldingstjenester 31

34 Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding 2 Skriv meldingen, og velg Fortsett > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem. Se Grupper på side 26. Slik velger du flere tekstmeldinger 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til en melding, og velg Mer > Merk flere. 3 Velg Merk for å merke meldingene. Slik legger du til et element i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Mer > Legg til element. 2 Angi et valg, og velg et element. Motta tekstmeldinger Du blir varslet når du mottar en melding. Mottatte meldinger lagres i innboksen. Slik viser du en tekstmelding iinnboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lukker du en tekstmelding Trykk på. Slik ringer du et nummer i en tekstmelding Når du viser meldingen, blar du til telefonnummeret og velger Ring. Lagre og slette tekstmeldinger Mottatte tekstmeldinger lagres i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, kan du slette meldinger eller flytte dem til SIM-kortet. Slik lagrer du en tekstmelding på SIM-kortet 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Lagrede meld. Slik lagrer du et element i en tekstmelding 1 Merk elementet når du viser meldingen. 2 Velg Mer > Bruk. 3 Angi et valg. Slik sletter du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og trykk på. 32 Meldingstjenester

35 MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, sider, lydopptak, signaturer og vedlegg. Du kan sende MMSmeldinger til en mobiltelefon eller en e-postadresse. Før du bruker MMS-meldinger Du må angi en Internett-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke finnes en Internett-profil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller på Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil 2 Velg en profil. Slik angir du adressen til meldingsserveren 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil 2 Bla til en profil, og velg Mer > Endre > Meldingsserver. 3 Velg Endre, og skriv inn adressen. Sende meldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, se Taste inn tekst på side 16. Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding 2 Skriv inn teksten, og trykk på hvis du vil legge til elementer i meldingen. 3 Velg Fortsett > Kontaktoppslag. 4 Velg en mottaker, og velg Send. Motta MMS-meldinger Du kan velge hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. Standardvalgene for nedlasting av MMS-meldinger er: Alltid automatisk nedlasting. Spør v/roaming spør før nedlasting utenfor hjemmenettet. Aldri v/roaming ingen nedlasting utenfor hjemmenettet. Spør alltid spør før nedlasting. Av nye meldinger vises i Innboks. Slik angir du automatisk nedlasting 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > Autom. nedlasting 2 Angi et valg. Slik viser du en MMS-melding iinnboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Meldingstjenester 33

36 Slik lukker du en MMS-melding Trykk på. Slik lagrer du et element i en MMSmelding Når du viser en MMS-melding, velger du Mer > Lagre elementer og velger deretter et element. Slik sletter du en melding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og trykk på. Meldingsvalg Du kan angi standardvalg for alle meldinger eller velge bestemte innstillinger hver gang du sender en melding. Slik angir du tekstmeldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du MMS-meldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding 2 Bla til et valg, og velg Endre. Sendingsvalg Du kan be om en leveringsrapport eller leserapport samt angi en prioritet for en bestemt melding. Du kan også legge til flere mottakere av meldingen. Slik angir du sendingsvalg 1 Når meldingen er klar og en mottaker er valgt, velger du Mer > Avansert. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Maler Hvis du ofte bruker de samme ordene og bildene i en melding, kan du lagre meldingen som en mal. Slik bruker du en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler 2 Bla til en mal, og velg Bruk > Tekstmelding. 3 Legg inn tekst, velg Fortsett og velg en mottaker. Slik bruker du en MMS-meldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler 2 Bla til en mal, og velg Bruk. 3 Når meldingen er klar, velger du Fortsett og velger en mottaker. Slik legger du til en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > Tekst 2 Skriv inn tekst, eller velg Mer for å legge til elementer. Velg OK. 3 Skriv inn et navn, og velg OK. 34 Meldingstjenester

37 Slik legger du til en MMS-meldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > MMS-melding 2 Skriv inn teksten, og trykk på hvis du vil legge til elementer i meldingen. 3 Velg Lagre, skriv inn en tittel og velg OK. Slik endrer du en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler 2 Bla til en mal, og velg Mer > Endre mal > Lagre. Slik lagrer du en melding som en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Maler. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender og mottaker må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Talemelding 2 Spill inn meldingen, og velg Stopp > Send > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. E-post Du kan bruke standard e-postfunksjoner og e-postadressen fra datamaskinen din på telefonen. Før du bruker e-post E-postinnstillinger må legges inn på telefonen. Du kan få tilsendt disse innstillingene direkte til telefonen fra Sony Ericssons Web-område for kundestøtte, eller du kan legge dem inn manuelt. E-postinnstillinger via Internett Du kan motta innstillinger fra Legge inn e-postinnstillinger manuelt Du kan også legge inn e-postinnstillingene manuelt. Be i så fall e-postleverandøren om å få informasjon om innstillinger: Innstillingstyper Tilkoblingstype E-postadresse Innkom. server Brukernavn Passord Utgående server Eksempler POP3 eller IMAP4 eksempel.no post.eksempel.no phansen zx123 post.eksempel.no Meldingstjenester 35

38 En e-postleverandør kan være selskapet som har gitt deg e-postadressen din, for eksempel IT-ansvarlig på arbeidsplassen eller en Internett-leverandør. Du kan finne informasjon om innstillinger i e-postprogrammet på datamaskinen eller i et dokument fra e-postleverandøren. Det finnes mange forskjellige e-postleverandører. Disse kan bruke ulike begreper og kreve ulik informasjon. Ikke alle tjenesteleverandører tillater e-posttilgang. Slik legger du inn e-postinnstillinger 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger 2 Legg inn innstillingene. Hjelp vises når du legger inn innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du e-postleverandøren eller går til Slik skriver og sender du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Skriv ny 2 Velg Legg til > Angi e-postadr.. Angi e-postadressen, og velg OK. 3 Velg Endre hvis du vil angi flere mottakere. Bla til et valg, og velg Legg til > Angi e-postadr.. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Fullfør når du er ferdig. 4 Trykk på for å bla til Emne:. Velg Endre, og skriv inn et emne. 5 Trykk på for å bla til Tekst:. Velg Endre, og skriv inn teksten. 6 Trykk på for å bla til Vedlegg:. Velg Legg til, og velg en fil du vil legge ved. 7 Velg Fortsett > Send. Slik mottar og leser du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks > Snd/mtta 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lagrer du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Lagret e-post. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Svar. 3 Skriv svaret, og velg OK. 4 Velg Fortsett > Send. Slik viser du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Mer > Vedlegg > Vis. Slik lagrer du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Mer > Vedlegg > Vis > Lagre. 36 Meldingstjenester

39 Aktiv e-postkonto Hvis du har flere e-postkontoer, kan du endre hvilken som er aktiv. Slik endrer du aktiv e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger 2 Velg en konto. Slik sletter du en e-postmelding (POP3) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Merk for sletting > Ja. Merkede meldinger slettes neste gang du kobler deg til serveren. Slik sletter du en e-postmelding (IMAP4) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Merk for sletting > Ja. 3 Velg Mer > Tøm innboksen. Merkede meldinger vil bli slettet i telefonen og på serveren. Push e-post Du kan få melding på telefonen fra e- postserveren om at du har ny e-post. Slik aktiverer du push e-postvarsling 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger 2 Bla til en konto du vil endre, og velg Mer > Endre konto > Avanserte innst. > Push e-post. 3 Angi et valg. Mine venner Du kan koble til og logge på Mine venner-serveren for å kommunisere på Internett med chat-meldinger. Før du bruker Mine venner Hvis innstillinger ikke er angitt i telefonen, må du legge inn serverinnstillinger. Følgende informasjon om standardinnstillinger fås fra tjenesteleverandøren: brukernavn passord serveradresse Internett-profil Slik legger du inn innstillinger for Mine venner-server 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Konfig. 2 Velg Legg til, og legg inn innstillingene. Meldingstjenester 37

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer