Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 4 Lære telefonen å kjenne. 14 Ringe.. 22 Meldingstjenester Bildetjenester Underholdning Tilkobling Viktig informasjon.. 33 Indeks enerett. av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Varemerker og logoer for Bluetooth eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av Sony Ericsson av slike merker og logoer er lisensiert. QuickShareTM, PlayNowTM, PhotoDJTM, MusicDJTM og VideoDJTM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory StickTM og Memory Stick DuoTM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. WalkmanTM er et registrert varemerke for Sony Corporation. WalkmanTM-logoen og -symbolet er registrerte varemerker for Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac OS er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Adobe og Photoshop er enten varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EUpatentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Deler av

3 programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 Komme i gang Sette inn batteri og SIM-kort 1 Skyv batteridekslet nedover. 3 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 4 Skyv batteridekslet på plass. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen. 5 Koble laderen til telefonen. 4 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 6 Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises i displayet. 30 min 7 Vent omtrent 2,5 timer til batteriet er fulladet. 2,5 t 8 Koble fra laderen. Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. Den første oppstarten kan ta et par minutter. 2 Velg om du vil bruke telefonen med full funksjonalitet eller bare WALKMANTMspilleren. 3 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du blir bedt om det. 4 Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonmenyene. } Ja for å bruke installasjonsveiviseren til å komme i gang, og følg instruksjonene som vises for å fullføre oppsettet. Oppstartsmeny Når oppstartsmenyen er aktivert, kan du velge å bare høre på musikk i stedet for å bruke telefonen med full funksjonalitet. Dette betyr at alle senderne i telefonen slås av for ikke å forstyrre sensitivt utstyr, for eksempel på et fly eller et sykehus. Du kan ikke ringe eller motta anrop, sende meldinger og så videre. Du kan bare bruke WALKMAN-spilleren. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5 Slik deaktiverer du oppstartsmenyen 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Oppstartsmeny. 2 Velg Ikke vis. Hvis du har valgt Bare musikk, kan du fortsatt få kalender- og oppgavepåminnelser, og alarmsignalet kan fortsatt ringe. Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: Merk Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Sette inn Memory Stick DuoTM % } Se også side... Bruk valgtastene eller navigeringstasten til å bla og velge, % 18 Taster og navigering. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Skyv Memory Stick DuoTM inn i sporet som vist.

4 Med Memory Stick Duo får du mer lagringsplass på telefonen til for eksempel musikk, ringetoner, videoklipp og bilder. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Mer informasjon Slik viser du flere instruksjoner på telefonen } Innstillinger } kategorien Generelt } Tips og triks og Konfig.veiviser. 6 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Knappen Spill av / pause Trykk på for å starte eller ta en pause i musikken. Velg mellom å bruke denne knappen for WALKMANTMspilleren eller FMradioen, eller den sist brukte av disse. Slik endrer du innstillingen for knappen } Innstillinger } kategorien Generelt } Spill av / pause. WALKMANTM-spiller WALKMANTM-spilleren fungerer både som musikkavspiller og videospiller. Installere, overføre og spille av musikk Telefonen kan brukes sammen med PCprogramvaren Disc2Phone, som finnes på CD-en som leveres med telefonen. Bruk Disc2Phone til å overføre musikk fra CD-er eller en PC til Memory Stick Duo på telefonen. På denne måten overføres musikkfilene automatisk i rekkefølgen artist-album-tittel. Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal ta i bruk WALKMAN-spilleren. Ringe Slik ringer du 1 Tast telefonnummeret (med det internasjonale prefikset og retningsnummeret, hvis det er aktuelt) } Ring for å ringe. 2 } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik mottar du anrop Når telefonen ringer, } Svar. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7 Slik installerer du USB-driverne 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en som ble levert med telefonen, i CD-stasjonen. Hvis installasjonsvinduet for PC Suite åpnes, kan du lukke det. Det er ikke nødvendig her. 2 Slå på telefonen og koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til telefonen. Veiviseren for funnet maskinvare starter på datamaskinen. 3 Datamaskin: Klikk Installere programvaren automatisk og deretter Neste. 4 Veiviseren skal finne USB-programvaredriverne automatisk. Klikk Fullfør. 5 Gjenta trinn 3 og 4 til alle fem driverne er installert. Hver gang du kobler sammen telefonen og datamaskinen ved hjelp av USBkabelen, får du opp en dialogboks på datamaskinen der du blir bedt om å velge hva som skal gjøres med filer på den flyttbare disken (altså Memory Stick på telefonen). Velg Ikke gjør noe, og fortsett med å forberede bruken av Disc2Phone. Slik installerer du Disc2Phone 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en som ble levert med telefonen, i CD-stasjonen. CD-en starter automatisk, og installasjonsvinduet åpnes. 2 Datamaskin: Velg et språk, og klikk OK. 3 Datamaskin: Klikk Installer Disc2Phone, og følg instruksjonene på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vises Disc2Phone-ikonet på skrivebordet på datamaskinen. Slik overfører du musikk 1 Kontroller at telefonen er slått på og koblet til datamaskinen via USB-kabelen. 2 Datamaskin: Dobbeltklikk Disc2Phoneikonet på skrivebordet for å åpne Disc2Phone. 3 Datamaskin: Se hjelpen i Disc2Phone hvis du vil ha detaljert informasjon om øverst overføring av musikk. Klikk til høyre i Disc2Phone-vinduet. Du må ikke fjerne USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under overføringen, da dette kan ødelegge Memory Stick. 8 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 4 Datamaskin: Du kan hente CD-informasjon (artist, spor og så videre) via Disc2Phone hvis du er koblet til Internett når du trekker ut musikk fra en CD. Du må også registrere deg før du begynnerekkefølgen som filene ble lagt til i spillelisten med. Slett fjern en fil fra spillelisten. I spillelister som du har opprettet, fjernes filen bare fra spillelisten. I listen Artister slettes filen fra minnet. Endre navn endre navn på spillelisten. Du kan bare endre navn på brukeropprettede spillelister. Slett spilleliste slett spillelisten. Bare spillelisten slettes. Filene vises fortsatt i Filbehandling. Du kan bare slette brukeropprettede spillelister. Informasjon vis informasjon om gjeldende spor eller videoklipp. Avlig;re telefonen å kjenne PlayNowTM* Internett-tjenest. Underholdning Elektr. tjenester* Spill VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon Filbehandling Bilder Videoklipp Lyder Layout Web-sider Spill Programmer Annen Kontakter** Kontakter** Valg: Kortnumre Mitt visittkort Grupper** Kontakter** Spesialnumre Avansert Ny kontakt Radio Innstillinger Generelt Profiler Klokkesl. og dato Språk Talestyring Telefonstatus Snarveier Spill av / pause Oppstartsmeny Låser Konfig.veiviser Tips og triks Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Layout Oppstartsbilde Skjermsparer Lysstyrke Sparemodusklokke Endre linjenavn* Anrop Viderekobling Gå til linje 2* Behandle anrop Tid og kostnad Vis eller skjul nr. Håndfrienhet *Kommunikasjon Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Datakommunikasj. Internett-innst. Innst., dir.avspill. Innst. for JavaTM Tilbehør 16 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Kamera Meldinger Skriv ny Innboks E-post Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Innstillinger WALKMAN Anrop Alle Besvart Ringt Ubesvart Verktøy Alarmer Programmer Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Lys Kalkulator Kodeliste * Vær oppmerksom på at noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Menyen avhenger av hvilket kontaktprogram som er valgt som standard. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 17 Lære telefonen å kjenne Taster og navigering Se også % 6 Mer informasjon. Standby-display, hovedmeny og statuslinje Standby-displayet vises når du ikke ringer eller bruker menyene. Det er her du for eksempel kan se navnet på operatøren, klokkeslettet og datoen. Taster Trykk på i standby-modus for å gå til hovedmenyen, der menyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Bla til en kategori ved hjelp av navigeringstasten, og gjør et valg. Statuslinjen øverst på displayet inneholder ikoner, som gir informasjon relatert til telefonen og tilhørende aktiviteter. Trykk på denne tasten i standby-modus for å gå til hovedmenyen.

5 Trykk på denne tasten for å velge uthevede elementer. Trykk på denne tasten under en samtale for å vise en valgliste. Bruk disse tastene til å navigere i menyer og kategorier. Trykk på denne tasten for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Trykk på denne tasten for å gå tilbake ett nivå i menyer, eller la et valg være uendret. Hold nede denne tasten for å gå tilbake til standby-modus eller avslutte en funksjon. Trykk på denne tasten for å slette elementer, for eksempel bilder, lyder og kontakter. Hold nede denne tasten under en samtale for å dempe mikrofonen. Trykk på denne tasten for å åpne eller minimere WALKMAN-spilleren. Trykk på denne tasten for å ta et bilde eller spille inn et videoklipp. 18 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Trykk på denne tasten for å spille av eller ta en pause i musikk. Hold nede denne tasten i standby-modus for å ringe mobilsvartjenesten (hvis angitt). Hold nede én av disse tastene i standby-modus for å gå til en kontakt som begynner med en bestemt bokstav. Trykk på én av disse tastene i standby-modus, og trykk på Ring for å bruke hurtigringing. Trykk på denne tasten i standby-modus for å vise statusinformasjon. Trykk raskt to ganger på denne tasten for å avvise et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å øke volumet. Trykk på denne tasten når du bruker WALKMAN-spilleren (også når den er minimert) for å øke volumet. Hold nede denne tasten for å gå tilbake ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome inn. Hold nede denne tasten i standby-modus for å bruke taleoppringing. Du kan også si nøkkelordet (hvis angitt). Du kan avvise et anrop ved å trykke raskt to ganger på denne tasten når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å redusere volumet. Trykk på denne tasten når du bruker WALKMANspilleren (også når den er minimert) for å redusere volumet. Hold nede denne tasten for å gå frem ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome ut. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 19 Lære telefonen å kjenne Hold nede denne tasten i standby-modus for å sette telefonen på Stille. Alarmen ringer selv om telefonen er satt på Stille. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. } Info } Mer Få mer informasjon, forklaringer eller tips om valgte funksjoner, menyer eller funksjoner i telefonen. Bla til et menyelement, } Info. Vis en valgliste. Valglisten inneholder ulike valg, avhengig av hvor du er i menysystemet. 2 Hvis du for eksempel vil skrive, ordet "Jane", trykker du på, og. Hvis ønsket ord vises, trykker for å godta og legge du på inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du på eller for å vise alternative ordforslag. Godta et ordforslag og legg inn et. mellomrom ved å trykke på Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta ved å trykke på. Taste bokstaver Når du for eksempel skriver en melding eller skriver inn et navn i kontaktlisten, kan du taste inn bokstaver på to måter: Multitap-inntasting Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise bokstaven du ønsker. T9TM-inntasting Du trykker på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Slik skriver du inn bokstaver med T9TM-inntasting 1 Hvis du vil taste inn tekst, må du bruke en tekstinntastingsmodus, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 3 4 Slik velger du en annen tastemetode Hold nede før eller mens du taster inn bokstaver for å velge en annen tastemetode. 20 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Filbehandling Bruk filbehandling til å håndtere filer (for eksempel bilder, videoklipp og lyder) som er lagret i telefonminnet og på Memory Stick Duo. Elementer som Bilder, Videoklipp, Lyder, Layout, Spill og Programmer lagres som filer i mapper. Alle filer som telefonen ikke gjenkjenner, lagres i mappen Annen. Du kan opprette egne undermapper i noen forhåndsdefinerte mapper, som du kan flytte de lagrede filene til. Når du håndterer filer, kan du velge flere eller alle filer i en mappe samtidig. Du kan flytte og kopiere filer mellom Memory Stick Duo og telefonen. Ikoner indikerer hvor filene er lagret. Alle filer, bortsett fra enkelte opphavsrettsbeskyttede filer, lagres automatisk på Memory Stick Duo. Hvis Memory Stick Duo er full, kan du ikke lagre noe på den før du har slettet noe av innholdet på den eller flyttet innholdet til telefonminnet. Hvis Memory Stick Duo ikke er satt inn i telefonen, lagres filer på telefonen hvis det er nok ledig minne. Slik bruker du en fil fra filbehandling 1 } Filbehandling, og merk en fil i mappen Bilder eller Lyder. 2 } Mer } Bruk som. Velg hva du vil bruke filen til. Slik flytter du en fil til en mappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 Bla til en fil du vil flytte, for eksempel et bilde, og velg } Mer } Behandle filer } Flytt til mappe. 3 Velg mappen du vil flytte filen til, eller velg Ny mappe og gi mappen et navn, } OK. Slik oppretter du en undermappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 } Mer } Ny mappe, og skriv inn et navn på mappen. 3 } OK for å lagre mappen. Slik merker du flere filer 1 } Filbehandling og merk en fil, } Mer } Merk } Merk flere. 2 Bla til og merk flere filer ved å trykke på Merk eller FjernMrk. Slik kopierer du en fil til telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bla til filen du vil kopiere, for eksempel en lydfil, og velg } Mer } Behandle filer. 2 Velg Kopier til telefon eller Kopi > ekst.minne. Nå har du to filer med samme navn, men med ulike ikoner som forteller deg hvor filen er lagret. This is the Internet version of the user's guide.

6 Print only for private use. 21 Ringe Slik flytter eller kopierer du filer til en datamaskin % 7 Installere, overføre og spille av musikk og % 32 Overføre filer ved hjelp av USB-kabelen. Slik sletter du en fil fra Memory Stick Duo Bla til filen du vil slette fra Memory Stick Duo, og trykk på. Formatere en Memory Stick Duo-enhet Du kan formatere en Memory Stick Duo hvis du vil slette all informasjon på den, eller hvis den er skadet. Slik formaterer du Memory Stick Duo } Filbehandling, og merk en mappe, } Mer } Form. ekst. minne. Filinformasjon Elementer som er lastet ned eller mottatt ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene, kan være beskyttet av opphavsrett (copyright). Hvis en fil er beskyttet, vil du ikke kunne kopiere eller sende den. En DRM-beskyttet fil har et nøkkelsymbol. Du kan vise informasjon om filen ved å merke den, } Mer } Informasjon. Ringe Ringe Før du kan ringe eller motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. Slik ringer du 1 Tast telefonnummeret (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 } Ring for å ringe. 3 } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik justerer du høyttalervolumet Trykk på eller for å øke eller redusere høyttalervolumet under en samtale. Slik bruker du høyttaleren under en samtale 1 Trykk på og velg Slå på høyttaler for å slå på høyttaleren. 2 Trykk på og velg Slå av høyttaler for å slå av høyttaleren. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. 22 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik slår du av mikrofonen 1 Hold nede. 2 Hold nede én gang til for å gjenoppta samtalen. Slik foretar du et nødanrop Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), } Ring. Slik viser du lokale nødnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Motta anrop Slik svarer du på et anrop } Svar. Slik avviser du et anrop } Opptatt eller trykk raskt to ganger på en volumknapp. Slik kontrollerer du tapte anrop 1 Fra standby-modus, } Anrop og bla til kategorien Ubesvart anrop. Bruk eller for å bla mellom kategoriene. 2 Bruk eller for å bla til et nummer og } Ring for å ringe et nummer. Kontakter Du kan lagre kontaktinformasjonen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet som navn og numre. Du kan velge hvilken kontaktinformasjon Tlf.kontakter eller SIM-kontakter som vises som standard. For nyttig informasjon og innstillinger, } Kontakter } Valg. Standard kontaktliste Hvis du velger å bruke Tlf.kontakter som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises bare navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. Slik velger du standard kontaktliste 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste. Print only for private use. Velg en nummertype. Når du har angitt informasjonen, } Lagre. Velg På. Bruk,, og til å bla til den relevante kategorien. } Bilde: eller Ringetone: } Legg til. 3 Velg et bilde eller en lyd. } Lagre for å lagre kontakten. ringer du til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. Print only for private use. oppretter og sender du en MMS-melding 1 } Meldinger } Skriv ny } MMS-melding } Legg til for å vise en liste med elementer du kan legge til i meldingen. Velg et element. 2 } Legg til for å legge til flere elementer i meldingen. Du kan vise og angi valg for å forbedre meldingen ved å merke elementer i meldingen og trykke på venstre valgtast. 3 Når du er ferdig med å skrive meldingen } Mer } Send. 4 } Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens telefonnummer, eller } Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Hvis du vil skrive inn en e- postadresse, } Skriv e-postadr. En liste under viser de 10 siste mottakerne. Du kan også velge en mottaker fra denne listen. } Send. Slik ringer du mens du oppretter en MMS-melding 1 Mens du skriver meldingen, } Mer. 2 } Ring, og tast inn eller hent et telefonnummer, } Ring. Du tas tilbake til meldingen. 3 Hvis du vil avslutte samtalen, } Mer } Avslutt. Slik lagrer du elementer fra en MMSmelding Når du har vist en MMS-melding, } Mer } Lagre elementer, og velg et element fra listen som vises. Tekstmeldinger (SMS) Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem av gruppen. 26 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Før du begynner Kontroller først at nummeret til servicesenteret er angitt. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren, og lagres vanligvis på SIM-kortet. Slik angir du servicesenternummeret 1 } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter. Hvis servicesenternummeret er lagret på SIM-kortet, vises det i listen. 2 Hvis det ikke finnes noen numre i listen, } Legg til, og angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskoden, } Lagre. Sende tekstmeldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, % 20 Taste bokstaver. Enkelte språkspesifikke tegn bruker mer plass. For enkelte språk kan du deaktivere Nasjonale tegn for å spare plass. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Skriv meldingen, } Fortsett. Hvis du vil lagre meldingen for å sende. den senere, trykker du på } Ja for å lagre den i Utkast. 3 } Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens telefonnummer, eller } Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Hvis du vil skrive inn en e-postadresse, } Skriv e- postadr. Under sendingsvalgene finner du en liste som viser mottakerne du sist har sendt til. Du kan også velge en mottaker fra denne listen. } Send. Hvis du vil sende en melding til en e-postadresse, må du angi et gatewaynummer for e-post, } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } E-postgateway. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren. Slik setter du inn et element i en tekstmelding 1 Mens du skriver meldingen, } Mer } Legg til element. 2 Velg en elementtype og deretter et element. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 27 Bildetjenester Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp, lagre og vise dem, og deretter sende dem som e-postvedlegg eller i MMSmeldinger.

7 % 12 Kamera. Hvis du prøver å gjøre opptak av en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe, kan displayet gå i svart eller bildet kan bli fordreid. Kamera- og videovalg Når kameraet eller videokameraet er aktivert, } Innstillinger for å vise flere valg: Gå til videokamera spill inn et videoklipp i stedet for å ta et bilde. Gå til stillbildekamera ta et bilde i stedet for å spille inn et videoklipp. Bildemodus (kamera) velg Normal hvis du ikke vil ha noen ramme, Panorama hvis du vil slå sammen flere bilder til ett bredt bilde, Rammer hvis du vil legge til en ramme i bildet eller 4 på rad hvis du vil ta fire bilder i rask rekkefølge. Bildemodus (video) velg Video, høy kvalitet eller For MMS-melding hvis du vil sende videoklippet som en MMS-melding. Bildestørrelse velg mellom 1632 x 1224, 640 x 480 og 160 x 120. Videoklippstørrelse velg mellom Stor (176 x 144) og Liten (128 x 96). Slå på lys forbedre lysforholdene. Slå på klokkesl. og dato legg til dato og klokkeslett i bildet. Nullstill filnr. tilbakestill filnummertelleren. du vil forbedre kamerabildene på datamaskinen ytterligere og organisere dem, kan du installere Adobe Photoshop Album Starter Edition, som finnes på CDen som leveres med telefonen. Bilder Telefonen leveres med en rekke bilder og animasjoner. Du kan: Bruke et bilde som bakgrunn og som skjermsparer. Knytte et bilde til en kontakt. Utveksle bilder ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Slik viser du bilder 1 } Filbehandling } Bilder. 2 Bildene vises som miniatyrbilder. Hvis du vil vise et bilde i full størrelse, } Vis. Slik bruker du et bilde 1 } Filbehandling } Bilder, og bla til ønsket bilde, } Mer } Bruk som. 2 Velg hva du vil bruke bildet til. Slik sender du et bilde } Filbehandling } Bilder, og bla til ønsket bilde. } Mer } Send, og velg en overføringsmetode. Alle telefoner som støtter bilder, kan motta bildestørrelsen 160 x 120. Noen telefoner som støtter bilder, kan ikke motta bildestørrelser på mer enn 160 x 120. Den beste bildestørrelsen å vise på en datamaskin er 1632 x This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 29 Underholdning Underholdning Radio Telefonen leveres med en FM-radio med RDS-funksjonalitet. Hvis du vil bruke radioen, må du koble et håndfrisett til telefonen. Håndfrisettet fungerer som en antenne. Radioen kan brukes som et alarmsignal. Telefonen må være slått på for at radioen skal kunne brukes. Ikke slå på telefonen i områder der bruk av mobiltelefon er forbudt, % 33 Retningslinjer for sikker og effektiv bruk. Lagre radiokanaler Du kan lagre opptil 20 radiokanaler. Hvis du vil lagre kanaler raskt i posisjon 1 til 10, holder du nede 0 9, (der 0 representerer nummer 10). Trykk på 0 9 for å velge en kanal som er lagret i posisjon 1 til 10. Slik lagrer du en radiokanal } Radio } Mer } Lagre, velg en posisjon, } Sett inn. Kanalen lagres i en liste. Radiovalg } Mer for følgende valg: Slå av slå av radioen. Lagre lagre gjeldende frekvens i en kanalliste. Kanaler velg, endre navn på, erstatt eller slett lagrede kanaler, eller angi en kanal som foretrukket alarmsignal. Slå på høyttaler lytt gjennom høyttaleren. Autolagring søk etter kanaler automatisk og lagre dem i en kanalliste. Tidligere lagrede kanaler erstattes. Angi frekvens angi en frekvens manuelt. Angitte tall justeres automatisk til gyldige frekvenser. for å gå direkte til Trykk på Angi frekvens. Slik hører du på radioen Koble håndfrisettet til telefonen, } Radio. Trykk på for å minimere, gå tilbake til standby-modus og bruke andre funksjoner mens radioen fortsatt står på. Radiobetjening } Søk eller hold nede eller for å finne neste kanal i båndet. Trykk på eller for å bevege deg 0,1 MHz langs FM-båndet. Trykk på eller for neste forhåndsinnstilte kanal. 30 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning RDS valg for å aktivere eller deaktivere alternativ frekvens (AF) og for å vise eller skjule stasjonsinformasjon. Slå på mono aktiver monolyd. en musikktone. Telefonregningen eller kontantkortet belastes av nettoperatøren når du har kjøpt tonen. Slik spiller du av en musikktone } PlayNowTM, og velg en musikktone du vil høre på. Slik laster du ned en musikktone 1 Når du har hørt på en musikktone du vil laste ned, kontrollerer du først kjøpsopplysningene over, og deretter leser du vilkårene i telefonsettet. Når du godtar å kjøpe med telefonen, godtar du samtidig disse vilkårene. 2 } Ja for å laste ned musikktonen. Musikktonen lagres automatisk i Filbehandling } Lyder. Det er ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig i alle land, eller når du bruker et annet nett enn nettet til nettoperatøren din, og du vil eventuelt få en melding om dette når du velger ikonet for PlayNowTM. PlayNowTM Denne funksjonen er avhengig av nett eller operatør. Ta kontakt med nettoperatøren for å få informasjon om abonnementet og PlayNowTM. Med tjenesten PlayNowTM kan du lytte til musikktoner før du bestemmer deg for å kjøpe og laste dem ned til telefonen. Før du begynner Kontroller at du har: Et telefonabonnement som har støtte for GPRS-dataoverføring. Angitt de riktige WAP-innstillingene på telefonen, % 13 Laste ned innstillinger. Det kan også være at du må registrere deg som WAP-bruker hos tjenesteleverandøren eller nettoperatøren din. Ledig minne i telefonen. Laste ned en musikktone fra listen for PlayNowTM Den totale nedlastingskostnaden er prisen som vises på displayet når du velger å laste ned og lagre Ringetoner og melodier Du kan utveksle melodier ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). En DRM-beskyttet fil har et nøkkelsymbol. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 31 Tilkobling Slik velger du ringetone } Innstillinger } kategorien Lyder og varsler } Ringetone.

8 Slik aktiverer eller deaktiverer du ringetonen Hold nede i standby-modus. Alle signaler, bortsett fra alarmen, slås på eller av. Slik angir du volumet for ringetonen 1 } Innstillinger } kategorien Lyder og varsler } Ringevolum, og trykk på eller for å redusere eller øke volumet. 2 } Lagre for å lagre innstillingen. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling } Innstillinger } kategorien Lyder og varsler } Vibrasjonsvarsling, og velg ønsket innstilling. Valg for lyder og varsler Fra } Innstillinger, kategorien Lyder og varsler kan du: Meldingsvarsel velg hvordan du vil bli varslet om en innkommende melding. Tastlyd velg hvilken lyd du vil høre når du trykker på tastene. Tilkobling Overføre filer ved hjelp av USB-kabelen Når du kobler telefonen til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen, vises Memory Stick Duo som en stasjon på datamaskinen. Du kan installere driverne for USB-kabelen ved hjelp av CDen som følger med telefonen, % 8 Slik installerer du USB-driverne. Bruk bare USB-kabelen som følger med telefonen, og koble USB-kabelen direkte til datamaskinen. Du kan bruke dra-og-slippfunksjonen på datamaskinen til å gjøre følgende: Overføre filer mellom telefonen og datamaskinen. Flytte, slette og ordne filer på Memory Stick Duo. Filer må lagres i bestemte mapper på Memory Stick Duo: Bilder må lagres i \MSSEMC\Media files\image\ Musikk må lagres i \MSSEMC\Media files\audio, eller kopieres ved hjelp av Disc2Phone, % 7 WALKMANTM-spiller. 32 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Viktig informasjon Programmer for Java og spill må lagres i \MSSEMC\Media files\other\ Bilder som tas med kameraet, lagres i mappen \DCIM\. Datamaskinen må ha ett av operativsystemene nedenfor for å kunne bruke denne funksjonen: Windows 2000, Windows ME, Windows XP og Mac OS X. Viktig informasjon Web-område for Sony Ericssonbrukere På com finner du en brukerstøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste PCprogramvareoppdateringene og tips om hvordan du kan bruke produktene mer effektivt. Oppdateringstjeneste Med Sony Ericssons oppdateringstjeneste kan du holde telefonen oppdatert med den siste programvaren. Når en ny programvareversjon er tilgjengelig, kan du laste den ned og installere den ved hjelp av USB-kabelen som følger med, og en datamaskin som er koblet til Internett. Slik oppdaterer du programvaren for telefonen 1 Gå til www. SonyEricsson.com/support. 2 Velg region og land. 3 Angi produktnavn. 4 Velg Sony Ericssons oppdateringstjeneste og følg instruksjonene som vises. Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Les denne informasjonen før du tar i bruk mobiltelefonen. Anbefalinger Ta alltid godt vare på produktet, og oppbevar det på et rent og støvfritt sted. Ikke utsett produktet for væske, væte eller fuktighet. Ikke utsett produktet for ekstrem varme eller kulde. Ikke utsett produktet for åpen ild eller tente sigaretter o. l. Ikke mist, kast eller bøy produktet. Ikke mal produktet. Ikke bruk produktet i nærheten av medisinsk utstyr uten å spørre om tillatelse. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 33 Viktig informasjon Ikke bruk telefonen på eller i nærheten av fly, eller på områder som er skiltet med "Slå av toveis radioer". Ikke bruk produktet på områder med en potensielt eksplosiv atmosfære. Ikke legg produktet eller installer trådløst utstyr i området over bilens kollisjonspute. Ikke prøv å demontere produktet. Service skal bare utføres av personell som er autorisert av Sony Ericsson. Radiostråling og SAR Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker med lavt strømforbruk. Når den er slått på, utstråler den lave nivåer med radiostråling (også kalt radiobølger eller radiofrekvensfelt). Offentlige myndigheter i en rekke land har godkjent detaljerte internasjonale retningslinjer for sikkerhet, utarbeidet av vitenskapelige organisasjoner, for eksempel ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) og IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), på grunnlag av periodisk og grundig evaluering av vitenskapelig forskning. Disse retningslinjene fastsetter tillatte grenser for radiostråling. Grensene har en sikkerhetsmargin som er fastsatt for å ivareta sikkerheten til alle mennesker, uansett alder og helsetilstand, og for å ta hensyn til eventuelle variasjoner i målinger. SAR (Specific Absorption Rate) er måleenheten for mengden av radiostråling som absorberes av kroppen ved bruk av en mobiltelefon. SAR-verdien fastsettes på det høyeste sertifiserte strømnivået i et laboratorium, men det faktiske SARnivået for en mobiltelefon i vanlig bruk kan være vesentlig lavere. Årsaken til dette er at mobiltelefonen er designet for å bruke minst mulig strøm for å oppnå kontakt med nettet. Variasjoner i SAR-verdier under retningslinjene for radiostråling betyr ikke Antenne Bare bruk antenner som er spesialdesignet av Sony Ericsson for mobiltelefonen du har kjøpt. Bruk av uautoriserte eller justerte antenner kan skade mobiltelefonen og føre til brudd på gjeldende regler. Dette kan igjen føre til redusert ytelse og SAR-nivåer som overskrider den anbefalte maksimumsgrensen (se under). Effektiv bruk Hold mobiltelefonen på samme måte som du ville holdt en vanlig telefon. Ikke dekk til øverste del av telefonen når den er i bruk, da dette går ut over lydkvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig, noe som igjen fører til kortere tale- og standby-tid. 34 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Viktig informasjon at sikkerheten varierer. Selv om mobiltelefoner kan ha forskjellig SAR-nivå, er alle mobiltelefoner fra Sony Ericsson utviklet for å overholde retningslinjene for radiostråling. Du får en egen folder med SAR-informasjon for denne mobiltelefonen sammen med materialet som følger med denne mobiltelefonen. Denne informasjonen, sammen med mer informasjon om radiostråling og SAR, kan du også finne på øret som er lengst borte fra pacemakeren. Hvis du holder mobiltelefonen minst 15 cm unna pacemakeren, er faren for forstyrrelser begrenset.

9 Slå av mobiltelefonen umiddelbart hvis du har mistanke om at forstyrrelser finner sted. Kontakt hjertespesialisten din hvis du vil ha mer informasjon. Hør med produsenten av utstyret når det gjelder annet medisinsk utstyr. BARN IKKE LA BARN LEKE MED MOBILTELEFONEN ELLER TILBEHØRET. DE KAN KOMME TIL Å SKADE SEG SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN MED ET UHELL SKADE MOBILTELEFONEN ELLER TILBEHØRET. TELEFONEN ELLER TILBEHØRET KAN INNEHOLDE SMÅ DELER SOM KAN LØSNE OG SKAPE FARE FOR KVELNING. Bilkjøring Kontroller om lokale lover og regler begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring eller pålegger sjåfører å bruke håndfriløsninger. Vi anbefaler at du bare bruker håndfriløsninger fra Sony Ericsson som er beregnet for bruk med ditt produkt. Vær oppmerksom på at enkelte bilprodusenter forbyr bruk av mobiltelefoner i sine kjøretøy med mindre man bruker et håndfrisett med ekstern antenne. Dette skyldes at mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser av elektronisk utstyr. Konsentrer deg alltid fullt og helt om bilkjøringen, og stopp bilen på siden av veien før du ringer eller svarer på et anrop dersom kjøreforholdene krever det. Deponering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til nærmeste innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt deponering av dette produktet bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og liv og helse, som ellers kunne ha blitt resultatet av feilaktig avfallshåndtering Personlig medisinsk utstyr Mobiltelefoner kan ha innvirkning på enkelte pacemakere og annet implantert utstyr. Ikke plasser mobiltelefonen over pacemakeren, for eksempel i brystlommen. Når du bruker mobiltelefonen, bør du plassere den ved det This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 35 Viktig informasjon av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å ta vare på naturressursene. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakter du kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet. Bruk og vedlikehold av batterier Vi anbefaler at du lader batteriet helt opp før du bruker mobiltelefonen for første gang. Batteriet kan bare lades når temperaturen er mellom +5 C og +45 C. Et nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lang tid, kan ha redusert kapasitet de første gangene det blir brukt. Tale- og standby-tiden avhenger av overføringsforholdene når mobiltelefonen er i bruk. Hvis mobiltelefonen brukes i nærheten av en basestasjon, behøver den mindre strøm, og dermed forlenges tale- og standby-tiden. Advarsel! Batteriet kan eksplodere dersom det kastes på åpen ild. Bruk kun originale batterier og ladere av merket Sony Ericsson som er ment for bruk sammen med din mobiltelefon. Andre ladere kan gi utilstrekkelig lading eller føre til overdreven varmeutvikling. Det kan være farlig å bruke andre batterier og ladere. Ikke la batteriet komme i kontakt med væske. Ikke la metallkontaktene på batteriet komme i kontakt med andre metallobjekter. Dette kan kortslutte og ødelegge batteriet. Ikke demonter eller endre batteriet. Ikke utsett batteriet for ekstreme temperaturer, og aldri høyere enn +60 C. For å utnytte batterikapasiteten maksimalt, bør du bruke batteriet i romtemperatur. Strømtilførsel Nettadapteren må bare kobles til strømkilder som er angitt på produktet. Pass på at ledningen ikke ligger slik at den utsettes for skade eller belastning. For å redusere risikoen for elektriske støt, må du koble telefonen fra alle strømkilder før du rengjør den. Nettadapteren må ikke brukes utendørs eller i fuktig luft. Du må aldri endre ledningen eller støpselet på noe vis. Hvis støpselet ikke passer i kontakten, må du få koblet på et riktig støpsel av en kvalifisert elektriker. Nødanrop Mobiltelefoner bruker radiosignaler, og det kan derfor ikke garanteres kontakt med mobilnettet under alle forhold. Du bør derfor aldri stole bare på mobiltelefoner for viktig kommunikasjon (for eksempel ved medisinske nødsituasjoner). Nødanrop er kanskje ikke tilgjengelig på alle mobiltelefonnett eller når visse nettjenester og/eller mobiltelefonfunksjoner er i bruk. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon. 36 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Viktig informasjon Slå av mobiltelefonen før du tar ut batteriet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare batteriet til det det er beregnet for. Ikke putt batteriet i munnen. Batterielektrolytter kan være giftige ved svelgning. Det er ikke tillatt å reprodusere, endre, distribuere, utføre omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilere, på andre måter forandre eller bruke noen andre metoder for å avdekke kildekoden for Programvaren eller en komponent i Programvaren. For å unngå tvilstilfeller kan du til enhver tid overføre alle rettigheter og forpliktelser for Programvaren til en tredjepart, utelukkende sammen med Enheten som Programvaren fulgte med, alltid under forutsetning av at vedkommende tredjepart skriftlig erklærer å være bundet av disse reglene. Denne lisensen tildeles for Enhetens rimelige levetid. Du kan avslutte denne lisensen ved skriftlig å overføre alle rettigheter til Enheten som Programvaren fulgte med, til en tredjepart. Hvis du ikke overholder noen av betingelsene som er fastsatt i denne lisensen, opphører den med umiddelbar virkning. Sony Ericsson og selskapets tredjepartsleverandører og -lisensinnehavere er den eneste rettmessige eier av og innehar alle rettigheter og eiendomsretten til Programvaren. Sony Ericsson og, i den grad Programvaren inneholder materiale eller kode fra en tredjepart, vedkommende tredjepart, skal være begunstiget i forhold til disse vilkårene. Denne lisensens gyldighet, oppbygging og utøvelse skal være underlagt lovgivningen i Sverige. Ovenstående skal gjelde i full utstrekning i den grad det er tillatt i henhold til lovbestemte forbrukerrettigheter, hvis dette er aktuelt. Deponering av batteriet Kontroller de lokale forskriftene for korrekt avfallsdeponering når du kaster batteriet, eller ring ditt lokale Sony Ericsson Call Center for å få informasjon.

10 Batteriet må aldri kastes sammen med det vanlige avfallet. Deponer tomme batterier ved et egnet innsamlingssted om mulig. Lisensavtale for sluttbrukere Denne trådløse enheten ("Enheten") inneholder programvare som eies av Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson") og tredjepartsleverandører og -lisensinnehavere ("Programvaren"). Som bruker av denne Enheten gir Sony Ericsson deg en ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overføres eller overdras, til å bruke Programvaren utelukkende i sammenheng med Enheten som den er installert på. Dette innebærer under ingen omstendighet at Programvaren selges til en bruker av denne Enheten. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 37 Viktig informasjon Begrenset garanti Sony Ericsson Mobile Communications AB, S Lund, Sweden, (Sony Ericsson), gir denne begrensede garantien for mobiltelefonen og originalt tilbehør som følger med mobiltelefonen (heretter referert til som "Produkt"). Hvis Produktet trenger garantiservice, må du returnere det til forhandleren der det ble kjøpt, kontakte ditt lokale Sony Ericsson Call Center (nasjonale takster kan gjelde) eller besøke for å få mer informasjon. Garantien Sony Ericsson er underlagt vilkårene i denne begrensede garantien, og garanterer at dette Produktet er uten feil i design, materialer og håndverksmessig utførelse på tidspunktet for første gangs salg og i en etterfølgende periode på ett (1) år. Vær oppmerksom på at noen av de personlige innstillingene dine, nedlastingene eller annen informasjon kan gå tapt når Sony Ericssonproduktet repareres eller erstattes. For øyeblikket kan Sony Ericsson være forhindret av gjeldende lover, andre forskrifter eller tekniske begrensninger fra å ta sikkerhetskopi av visse nedlastinger. Sony Ericsson er ikke ansvarlige for eventuell informasjon som går tapt, og refunderer ikke slike tap. Du må alltid sikkerhetskopiere all informasjon som er lagret på Sony Ericssonproduktet, for eksempel nedlastinger, kalender og kontakter, før du leverer inn Sony Ericssonproduktet til reparasjon eller for å få det erstattet. Vilkår 1 Garantien gjelder bare dersom original garantidokumentasjon, utstedt til kjøperen fra, for dette Produktet, en autorisert Sony Ericsson-forhandler, med dato for kjøpet og serienummer**, legges frem sammen med Produktet som skal repareres eller erstattes. Sony Ericsson forbeholder seg retten til å avvise garantiansvar hvis denne informasjonen er fjernet eller endret etter den opprinnelige kjøpsdatoen for Produktet fra forhandleren. 2 Hvis Sony Ericsson reparerer eller erstatter Produktet, skal garantien for det reparerte eller erstattede Produktet gjelde for den gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller for nitti (90) dager fra reparasjonsdatoen, avhengig av hvilken periode som er lengst. Reparasjon eller Hva vi vil gjøre Hvis dette Produktet i løpet av garantitiden viser seg å være defekt ved normal bruk, på grunn av feil i design, materialer eller håndverksmessig utførelse, vil Sony Ericssons autoriserte distributører eller servicepartnere i landet/området* du kjøpte Produktet i, etter eget valg reparere eller erstatte Produktet etter vilkårene som er beskrevet her. Sony Ericsson og dets servicepartnere forbeholder seg retten til å kreve et administrasjonsgebyr dersom et returnert Produkt viser seg å ikke falle inn under garantien i henhold til vilkårene nedenfor. 38 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Viktig informasjon erstatning kan skje med funksjonelt tilsvarende, nyoverhalte enheter. Utbyttede deler eller komponenter blir Sony Ericssons eiendom. 3 Garantien gjelder ikke feil på Produktet som følge av vanlig bruk og slitasje, misbruk, som omfatter, men som ikke er begrenset til, bruk på andre måter enn vanlig og tiltenkt bruk, i henhold til Sony Ericssons instruksjoner for bruk og vedlikehold av Produktet. Garantien gjelder heller ikke feil på Produktet som skyldes ulykker, endringer eller tilpasninger i programvare eller maskinvare, force majeure eller vannskade. Et oppladbart batteri kan lades og utlades hundrevis av ganger. Det vil imidlertid til slutt bli oppbrukt. Dette er ingen defekt. Når samtaletiden eller standby-tiden blir merkbart kortere, er det på tide å bytte ut batteriet. Sony Ericsson anbefaler at du bare bruker batterier og ladere som er godkjent av Sony Ericsson. defekte piksler anses for å være akseptabelt. er ikke uvanlig og anses ikke for å være en defekt kameramodul. 4 Siden mobilsystemet som telefonen skal brukes på, drives av en operatør uavhengig av Sony Ericsson, vil Sony Ericsson ikke være ansvarlig for drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller rekkevidde på dette systemet. Denne garantien gjelder ikke skade på Produktet forårsaket av programvareinstallasjoner, endringer, reparasjoner eller åpning av Produktet utført av personer som ikke er autorisert av Sony Ericsson. Garantien gjelder ikke feil på Produktet som skyldes bruk av tilbehør eller andre ytre enheter som ikke er originaltilbehør av merket Sony Ericsson, og som er ment for bruk sammen med Produktet. Hvis noen av forseglingene på Produktet brytes, blir garantien ugyldig. Print only for private use. 39 Viktig informasjon FORTJENESTE ELLER YRKESMESSIGE TAP. SLIKE KRAV OM ERSTATNINGER KAN AVVISES FULLSTENDIG MED HJEMMEL I LOVEN. Noen land/stater tillater ikke unntak eller begrensninger av følgeskade eller tilfeldig skade, eller begrensninger på varigheten av implisitte garantier, noe som kan medføre at de følgende begrensningene ikke gjelder for deg. Den medfølgende garantien berører ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter under anvendt nasjonal gjeldende lov, heller ikke forbrukerens rettigheter overfor forhandler som følger av deres salgs-/kjøpskontrakt. * DEN EUROPEISKE UNION (EU) Hvis du har kjøpt Produktet i et EU-land, kan du få service på Produktet under betingelsene ovenfor, og innenfor garantiperioden, i alle EU-land der en autorisert Sony Ericsson-distributør selger et identisk Produkt. Hvis du vil finne ut om Produktet ditt selges i det EUlandet du befinner deg i, kan du ringe det lokale Sony Ericsson Call Center. Vær oppmerksom på at visse tjenester kan være utilgjengelige andre steder enn i kjøpslandet, for eksempel på grunn av at Produktet har indre eller ytre komponenter som er forskjellige fra tilsvarende modeller som selges i andre EU-land.

11 Det kan også være umulig å få reparert SIM-låste Produkter. ** I noen land/områder kreves ytterligere informasjon. I slike tilfeller opplyses det tydelig om dette på det gyldige kjøpsbeviset. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Viktig informasjon Declaration of Conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS , EN , EN , EN and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, May 2005 Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC). This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 41 Indeks Indeks A anrop avvise.. 23 motta... 7, 23 nødanrop. 23 ringe.... 7, 22 svare anropsliste.. 25 H hjelpetekster, i telefonen høyttalervolum.. 22 I innstillinger nedlasting.13 K kamera...

12 28 knappen Spill av / pause...7 kontakter B batteri bruk og vedlikehold sette inn bilder bildestørrelser.. 28 bokstaver taste inn L lagre fra MMS-meldinger..26 M meldinger MMS tekst (SMS)...26 Memory Stick DuoTM.

13 .21 formatere sette inn mikrofon, slå av/på MMS Se multimediemeldinger..25 MMS-meldinger musikk overføre.8 D declaration of conformity Disc2Phone installere F filbehandling G garanti This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indeks O oppdateringstjeneste...

14 oppstartsmeny... 5 overføre filer kamerabilder musikk.. 8 T taster og navigering...18 tekstmeldinger (SMS) T9TM-inntasting taste bokstaver...20 U USB-drivere installere P PlayNowTM R ringe fra anropslisten..

15 25 fra kontakter. 24 ringetoner V videokamera 28 volum angi ringetone 32 endre...22 S sende bilder kontakter sikkerhetsretningslinjer skrive bruke T9TM-inntasting slå på/av ringetone.. 32 SMS Se tekstmeldinger SOS-numre Se anrop, nødanrop spillelister...

16 Powered by TCPDF ( 10 svare anrop.. 23 W WALKMANTM-spiller This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 43.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer