Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 4 Lære telefonen å kjenne. 14 Ringe.. 22 Meldingstjenester Bildetjenester Underholdning Tilkobling Viktig informasjon.. 33 Indeks enerett. av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Varemerker og logoer for Bluetooth eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av Sony Ericsson av slike merker og logoer er lisensiert. QuickShareTM, PlayNowTM, PhotoDJTM, MusicDJTM og VideoDJTM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory StickTM og Memory Stick DuoTM er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. WalkmanTM er et registrert varemerke for Sony Corporation. WalkmanTM-logoen og -symbolet er registrerte varemerker for Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac OS er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Adobe og Photoshop er enten varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EUpatentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Deler av

3 programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 Komme i gang Sette inn batteri og SIM-kort 1 Skyv batteridekslet nedover. 3 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 4 Skyv batteridekslet på plass. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen. 5 Koble laderen til telefonen. 4 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 6 Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises i displayet. 30 min 7 Vent omtrent 2,5 timer til batteriet er fulladet. 2,5 t 8 Koble fra laderen. Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. Den første oppstarten kan ta et par minutter. 2 Velg om du vil bruke telefonen med full funksjonalitet eller bare WALKMANTMspilleren. 3 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du blir bedt om det. 4 Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonmenyene. } Ja for å bruke installasjonsveiviseren til å komme i gang, og følg instruksjonene som vises for å fullføre oppsettet. Oppstartsmeny Når oppstartsmenyen er aktivert, kan du velge å bare høre på musikk i stedet for å bruke telefonen med full funksjonalitet. Dette betyr at alle senderne i telefonen slås av for ikke å forstyrre sensitivt utstyr, for eksempel på et fly eller et sykehus. Du kan ikke ringe eller motta anrop, sende meldinger og så videre. Du kan bare bruke WALKMAN-spilleren. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5 Slik deaktiverer du oppstartsmenyen 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Oppstartsmeny. 2 Velg Ikke vis. Hvis du har valgt Bare musikk, kan du fortsatt få kalender- og oppgavepåminnelser, og alarmsignalet kan fortsatt ringe. Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: Merk Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Sette inn Memory Stick DuoTM % } Se også side... Bruk valgtastene eller navigeringstasten til å bla og velge, % 18 Taster og navigering. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Skyv Memory Stick DuoTM inn i sporet som vist.

4 Med Memory Stick Duo får du mer lagringsplass på telefonen til for eksempel musikk, ringetoner, videoklipp og bilder. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Mer informasjon Slik viser du flere instruksjoner på telefonen } Innstillinger } kategorien Generelt } Tips og triks og Konfig.veiviser. 6 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Knappen Spill av / pause Trykk på for å starte eller ta en pause i musikken. Velg mellom å bruke denne knappen for WALKMANTMspilleren eller FMradioen, eller den sist brukte av disse. Slik endrer du innstillingen for knappen } Innstillinger } kategorien Generelt } Spill av / pause. WALKMANTM-spiller WALKMANTM-spilleren fungerer både som musikkavspiller og videospiller. Installere, overføre og spille av musikk Telefonen kan brukes sammen med PCprogramvaren Disc2Phone, som finnes på CD-en som leveres med telefonen. Bruk Disc2Phone til å overføre musikk fra CD-er eller en PC til Memory Stick Duo på telefonen. På denne måten overføres musikkfilene automatisk i rekkefølgen artist-album-tittel. Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal ta i bruk WALKMAN-spilleren. Ringe Slik ringer du 1 Tast telefonnummeret (med det internasjonale prefikset og retningsnummeret, hvis det er aktuelt) } Ring for å ringe. 2 } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik mottar du anrop Når telefonen ringer, } Svar. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7 Slik installerer du USB-driverne 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en som ble levert med telefonen, i CD-stasjonen. Hvis installasjonsvinduet for PC Suite åpnes, kan du lukke det. Det er ikke nødvendig her. 2 Slå på telefonen og koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til telefonen. Veiviseren for funnet maskinvare starter på datamaskinen. 3 Datamaskin: Klikk Installere programvaren automatisk og deretter Neste. 4 Veiviseren skal finne USB-programvaredriverne automatisk. Klikk Fullfør. 5 Gjenta trinn 3 og 4 til alle fem driverne er installert. Hver gang du kobler sammen telefonen og datamaskinen ved hjelp av USBkabelen, får du opp en dialogboks på datamaskinen der du blir bedt om å velge hva som skal gjøres med filer på den flyttbare disken (altså Memory Stick på telefonen). Velg Ikke gjør noe, og fortsett med å forberede bruken av Disc2Phone. Slik installerer du Disc2Phone 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-en som ble levert med telefonen, i CD-stasjonen. CD-en starter automatisk, og installasjonsvinduet åpnes. 2 Datamaskin: Velg et språk, og klikk OK. 3 Datamaskin: Klikk Installer Disc2Phone, og følg instruksjonene på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vises Disc2Phone-ikonet på skrivebordet på datamaskinen. Slik overfører du musikk 1 Kontroller at telefonen er slått på og koblet til datamaskinen via USB-kabelen. 2 Datamaskin: Dobbeltklikk Disc2Phoneikonet på skrivebordet for å åpne Disc2Phone. 3 Datamaskin: Se hjelpen i Disc2Phone hvis du vil ha detaljert informasjon om øverst overføring av musikk. Klikk til høyre i Disc2Phone-vinduet. Du må ikke fjerne USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under overføringen, da dette kan ødelegge Memory Stick. 8 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 4 Datamaskin: Du kan hente CD-informasjon (artist, spor og så videre) via Disc2Phone hvis du er koblet til Internett når du trekker ut musikk fra en CD. Du må også registrere deg før du begynnerekkefølgen som filene ble lagt til i spillelisten med. Slett fjern en fil fra spillelisten. I spillelister som du har opprettet, fjernes filen bare fra spillelisten. I listen Artister slettes filen fra minnet. Endre navn endre navn på spillelisten. Du kan bare endre navn på brukeropprettede spillelister. Slett spilleliste slett spillelisten. Bare spillelisten slettes. Filene vises fortsatt i Filbehandling. Du kan bare slette brukeropprettede spillelister. Informasjon vis informasjon om gjeldende spor eller videoklipp. Avlig;re telefonen å kjenne PlayNowTM* Internett-tjenest. Underholdning Elektr. tjenester* Spill VideoDJTM PhotoDJTM MusicDJTM Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon Filbehandling Bilder Videoklipp Lyder Layout Web-sider Spill Programmer Annen Kontakter** Kontakter** Valg: Kortnumre Mitt visittkort Grupper** Kontakter** Spesialnumre Avansert Ny kontakt Radio Innstillinger Generelt Profiler Klokkesl. og dato Språk Talestyring Telefonstatus Snarveier Spill av / pause Oppstartsmeny Låser Konfig.veiviser Tips og triks Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Layout Oppstartsbilde Skjermsparer Lysstyrke Sparemodusklokke Endre linjenavn* Anrop Viderekobling Gå til linje 2* Behandle anrop Tid og kostnad Vis eller skjul nr. Håndfrienhet *Kommunikasjon Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Datakommunikasj. Internett-innst. Innst., dir.avspill. Innst. for JavaTM Tilbehør 16 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Kamera Meldinger Skriv ny Innboks E-post Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Innstillinger WALKMAN Anrop Alle Besvart Ringt Ubesvart Verktøy Alarmer Programmer Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Lys Kalkulator Kodeliste * Vær oppmerksom på at noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Menyen avhenger av hvilket kontaktprogram som er valgt som standard. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 17 Lære telefonen å kjenne Taster og navigering Se også % 6 Mer informasjon. Standby-display, hovedmeny og statuslinje Standby-displayet vises når du ikke ringer eller bruker menyene. Det er her du for eksempel kan se navnet på operatøren, klokkeslettet og datoen. Taster Trykk på i standby-modus for å gå til hovedmenyen, der menyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Bla til en kategori ved hjelp av navigeringstasten, og gjør et valg. Statuslinjen øverst på displayet inneholder ikoner, som gir informasjon relatert til telefonen og tilhørende aktiviteter. Trykk på denne tasten i standby-modus for å gå til hovedmenyen.

5 Trykk på denne tasten for å velge uthevede elementer. Trykk på denne tasten under en samtale for å vise en valgliste. Bruk disse tastene til å navigere i menyer og kategorier. Trykk på denne tasten for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Trykk på denne tasten for å gå tilbake ett nivå i menyer, eller la et valg være uendret. Hold nede denne tasten for å gå tilbake til standby-modus eller avslutte en funksjon. Trykk på denne tasten for å slette elementer, for eksempel bilder, lyder og kontakter. Hold nede denne tasten under en samtale for å dempe mikrofonen. Trykk på denne tasten for å åpne eller minimere WALKMAN-spilleren. Trykk på denne tasten for å ta et bilde eller spille inn et videoklipp. 18 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Trykk på denne tasten for å spille av eller ta en pause i musikk. Hold nede denne tasten i standby-modus for å ringe mobilsvartjenesten (hvis angitt). Hold nede én av disse tastene i standby-modus for å gå til en kontakt som begynner med en bestemt bokstav. Trykk på én av disse tastene i standby-modus, og trykk på Ring for å bruke hurtigringing. Trykk på denne tasten i standby-modus for å vise statusinformasjon. Trykk raskt to ganger på denne tasten for å avvise et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å øke volumet. Trykk på denne tasten når du bruker WALKMAN-spilleren (også når den er minimert) for å øke volumet. Hold nede denne tasten for å gå tilbake ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome inn. Hold nede denne tasten i standby-modus for å bruke taleoppringing. Du kan også si nøkkelordet (hvis angitt). Du kan avvise et anrop ved å trykke raskt to ganger på denne tasten når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å redusere volumet. Trykk på denne tasten når du bruker WALKMANspilleren (også når den er minimert) for å redusere volumet. Hold nede denne tasten for å gå frem ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome ut. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 19 Lære telefonen å kjenne Hold nede denne tasten i standby-modus for å sette telefonen på Stille. Alarmen ringer selv om telefonen er satt på Stille. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. } Info } Mer Få mer informasjon, forklaringer eller tips om valgte funksjoner, menyer eller funksjoner i telefonen. Bla til et menyelement, } Info. Vis en valgliste. Valglisten inneholder ulike valg, avhengig av hvor du er i menysystemet. 2 Hvis du for eksempel vil skrive, ordet "Jane", trykker du på, og. Hvis ønsket ord vises, trykker for å godta og legge du på inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du på eller for å vise alternative ordforslag. Godta et ordforslag og legg inn et. mellomrom ved å trykke på Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta ved å trykke på. Taste bokstaver Når du for eksempel skriver en melding eller skriver inn et navn i kontaktlisten, kan du taste inn bokstaver på to måter: Multitap-inntasting Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise bokstaven du ønsker. T9TM-inntasting Du trykker på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Slik skriver du inn bokstaver med T9TM-inntasting 1 Hvis du vil taste inn tekst, må du bruke en tekstinntastingsmodus, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 3 4 Slik velger du en annen tastemetode Hold nede før eller mens du taster inn bokstaver for å velge en annen tastemetode. 20 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Filbehandling Bruk filbehandling til å håndtere filer (for eksempel bilder, videoklipp og lyder) som er lagret i telefonminnet og på Memory Stick Duo. Elementer som Bilder, Videoklipp, Lyder, Layout, Spill og Programmer lagres som filer i mapper. Alle filer som telefonen ikke gjenkjenner, lagres i mappen Annen. Du kan opprette egne undermapper i noen forhåndsdefinerte mapper, som du kan flytte de lagrede filene til. Når du håndterer filer, kan du velge flere eller alle filer i en mappe samtidig. Du kan flytte og kopiere filer mellom Memory Stick Duo og telefonen. Ikoner indikerer hvor filene er lagret. Alle filer, bortsett fra enkelte opphavsrettsbeskyttede filer, lagres automatisk på Memory Stick Duo. Hvis Memory Stick Duo er full, kan du ikke lagre noe på den før du har slettet noe av innholdet på den eller flyttet innholdet til telefonminnet. Hvis Memory Stick Duo ikke er satt inn i telefonen, lagres filer på telefonen hvis det er nok ledig minne. Slik bruker du en fil fra filbehandling 1 } Filbehandling, og merk en fil i mappen Bilder eller Lyder. 2 } Mer } Bruk som. Velg hva du vil bruke filen til. Slik flytter du en fil til en mappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 Bla til en fil du vil flytte, for eksempel et bilde, og velg } Mer } Behandle filer } Flytt til mappe. 3 Velg mappen du vil flytte filen til, eller velg Ny mappe og gi mappen et navn, } OK. Slik oppretter du en undermappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 } Mer } Ny mappe, og skriv inn et navn på mappen. 3 } OK for å lagre mappen. Slik merker du flere filer 1 } Filbehandling og merk en fil, } Mer } Merk } Merk flere. 2 Bla til og merk flere filer ved å trykke på Merk eller FjernMrk. Slik kopierer du en fil til telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bla til filen du vil kopiere, for eksempel en lydfil, og velg } Mer } Behandle filer. 2 Velg Kopier til telefon eller Kopi > ekst.minne. Nå har du to filer med samme navn, men med ulike ikoner som forteller deg hvor filen er lagret. This is the Internet version of the user's guide.

6 Print only for private use. 21 Ringe Slik flytter eller kopierer du filer til en datamaskin % 7 Installere, overføre og spille av musikk og % 32 Overføre filer ved hjelp av USB-kabelen. Slik sletter du en fil fra Memory Stick Duo Bla til filen du vil slette fra Memory Stick Duo, og trykk på. Formatere en Memory Stick Duo-enhet Du kan formatere en Memory Stick Duo hvis du vil slette all informasjon på den, eller hvis den er skadet. Slik formaterer du Memory Stick Duo } Filbehandling, og merk en mappe, } Mer } Form. ekst. minne. Filinformasjon Elementer som er lastet ned eller mottatt ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene, kan være beskyttet av opphavsrett (copyright). Hvis en fil er beskyttet, vil du ikke kunne kopiere eller sende den. En DRM-beskyttet fil har et nøkkelsymbol. Du kan vise informasjon om filen ved å merke den, } Mer } Informasjon. Ringe Ringe Før du kan ringe eller motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. Slik ringer du 1 Tast telefonnummeret (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 } Ring for å ringe. 3 } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik justerer du høyttalervolumet Trykk på eller for å øke eller redusere høyttalervolumet under en samtale. Slik bruker du høyttaleren under en samtale 1 Trykk på og velg Slå på høyttaler for å slå på høyttaleren. 2 Trykk på og velg Slå av høyttaler for å slå av høyttaleren. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. 22 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik slår du av mikrofonen 1 Hold nede. 2 Hold nede én gang til for å gjenoppta samtalen. Slik foretar du et nødanrop Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), } Ring. Slik viser du lokale nødnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Motta anrop Slik svarer du på et anrop } Svar. Slik avviser du et anrop } Opptatt eller trykk raskt to ganger på en volumknapp. Slik kontrollerer du tapte anrop 1 Fra standby-modus, } Anrop og bla til kategorien Ubesvart anrop. Bruk eller for å bla mellom kategoriene. 2 Bruk eller for å bla til et nummer og } Ring for å ringe et nummer. Kontakter Du kan lagre kontaktinformasjonen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet som navn og numre. Du kan velge hvilken kontaktinformasjon Tlf.kontakter eller SIM-kontakter som vises som standard. For nyttig informasjon og innstillinger, } Kontakter } Valg. Standard kontaktliste Hvis du velger å bruke Tlf.kontakter som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises bare navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. Slik velger du standard kontaktliste 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste. Print only for private use. Velg en nummertype. Når du har angitt informasjonen, } Lagre. Velg På. Bruk,, og til å bla til den relevante kategorien. } Bilde: eller Ringetone: } Legg til. 3 Velg et bilde eller en lyd. } Lagre for å lagre kontakten. ringer du til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. Print only for private use. oppretter og sender du en MMS-melding 1 } Meldinger } Skriv ny } MMS-melding } Legg til for å vise en liste med elementer du kan legge til i meldingen. Velg et element. 2 } Legg til for å legge til flere elementer i meldingen. Du kan vise og angi valg for å forbedre meldingen ved å merke elementer i meldingen og trykke på venstre valgtast. 3 Når du er ferdig med å skrive meldingen } Mer } Send. 4 } Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens telefonnummer, eller } Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Hvis du vil skrive inn en e- postadresse, } Skriv e-postadr. En liste under viser de 10 siste mottakerne. Du kan også velge en mottaker fra denne listen. } Send. Slik ringer du mens du oppretter en MMS-melding 1 Mens du skriver meldingen, } Mer. 2 } Ring, og tast inn eller hent et telefonnummer, } Ring. Du tas tilbake til meldingen. 3 Hvis du vil avslutte samtalen, } Mer } Avslutt. Slik lagrer du elementer fra en MMSmelding Når du har vist en MMS-melding, } Mer } Lagre elementer, og velg et element fra listen som vises. Tekstmeldinger (SMS) Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem av gruppen. 26 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Før du begynner Kontroller først at nummeret til servicesenteret er angitt. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren, og lagres vanligvis på SIM-kortet. Slik angir du servicesenternummeret 1 } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter. Hvis servicesenternummeret er lagret på SIM-kortet, vises det i listen. 2 Hvis det ikke finnes noen numre i listen, } Legg til, og angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskoden, } Lagre. Sende tekstmeldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, % 20 Taste bokstaver. Enkelte språkspesifikke tegn bruker mer plass. For enkelte språk kan du deaktivere Nasjonale tegn for å spare plass. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Skriv meldingen, } Fortsett. Hvis du vil lagre meldingen for å sende. den senere, trykker du på } Ja for å lagre den i Utkast. 3 } Skriv tlf.nummer, og tast inn mottakerens telefonnummer, eller } Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Hvis du vil skrive inn en e-postadresse, } Skriv e- postadr. Under sendingsvalgene finner du en liste som viser mottakerne du sist har sendt til. Du kan også velge en mottaker fra denne listen. } Send. Hvis du vil sende en melding til en e-postadresse, må du angi et gatewaynummer for e-post, } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } E-postgateway. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren. Slik setter du inn et element i en tekstmelding 1 Mens du skriver meldingen, } Mer } Legg til element. 2 Velg en elementtype og deretter et element. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 27 Bildetjenester Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp, lagre og vise dem, og deretter sende dem som e-postvedlegg eller i MMSmeldinger.

7 % 12 Kamera. Hvis du prøver å gjøre opptak av en sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe, kan displayet gå i svart eller bildet kan bli fordreid. Kamera- og videovalg Når kameraet eller videokameraet er aktivert, } Innstillinger for å vise flere valg: Gå til videokamera spill inn et videoklipp i stedet for å ta et bilde. Gå til stillbildekamera ta et bilde i stedet for å spille inn et videoklipp. Bildemodus (kamera) velg Normal hvis du ikke vil ha noen ramme, Panorama hvis du vil slå sammen flere bilder til ett bredt bilde, Rammer hvis du vil legge til en ramme i bildet eller 4 på rad hvis du vil ta fire bilder i rask rekkefølge. Bildemodus (video) velg Video, høy kvalitet eller For MMS-melding hvis du vil sende videoklippet som en MMS-melding. Bildestørrelse velg mellom 1632 x 1224, 640 x 480 og 160 x 120. Videoklippstørrelse velg mellom Stor (176 x 144) og Liten (128 x 96). Slå på lys forbedre lysforholdene. Slå på klokkesl. og dato legg til dato og klokkeslett i bildet. Nullstill filnr. tilbakestill filnummertelleren. du vil forbedre kamerabildene på datamaskinen ytterligere og organisere dem, kan du installere Adobe Photoshop Album Starter Edition, som finnes på CDen som leveres med telefonen. Bilder Telefonen leveres med en rekke bilder og animasjoner. Du kan: Bruke et bilde som bakgrunn og som skjermsparer. Knytte et bilde til en kontakt. Utveksle bilder ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Slik viser du bilder 1 } Filbehandling } Bilder. 2 Bildene vises som miniatyrbilder. Hvis du vil vise et bilde i full størrelse, } Vis. Slik bruker du et bilde 1 } Filbehandling } Bilder, og bla til ønsket bilde, } Mer } Bruk som. 2 Velg hva du vil bruke bildet til. Slik sender du et bilde } Filbehandling } Bilder, og bla til ønsket bilde. } Mer } Send, og velg en overføringsmetode. Alle telefoner som støtter bilder, kan motta bildestørrelsen 160 x 120. Noen telefoner som støtter bilder, kan ikke motta bildestørrelser på mer enn 160 x 120. Den beste bildestørrelsen å vise på en datamaskin er 1632 x This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 29 Underholdning Underholdning Radio Telefonen leveres med en FM-radio med RDS-funksjonalitet. Hvis du vil bruke radioen, må du koble et håndfrisett til telefonen. Håndfrisettet fungerer som en antenne. Radioen kan brukes som et alarmsignal. Telefonen må være slått på for at radioen skal kunne brukes. Ikke slå på telefonen i områder der bruk av mobiltelefon er forbudt, % 33 Retningslinjer for sikker og effektiv bruk. Lagre radiokanaler Du kan lagre opptil 20 radiokanaler. Hvis du vil lagre kanaler raskt i posisjon 1 til 10, holder du nede 0 9, (der 0 representerer nummer 10). Trykk på 0 9 for å velge en kanal som er lagret i posisjon 1 til 10. Slik lagrer du en radiokanal } Radio } Mer } Lagre, velg en posisjon, } Sett inn. Kanalen lagres i en liste. Radiovalg } Mer for følgende valg: Slå av slå av radioen. Lagre lagre gjeldende frekvens i en kanalliste. Kanaler velg, endre navn på, erstatt eller slett lagrede kanaler, eller angi en kanal som foretrukket alarmsignal. Slå på høyttaler lytt gjennom høyttaleren. Autolagring søk etter kanaler automatisk og lagre dem i en kanalliste. Tidligere lagrede kanaler erstattes. Angi frekvens angi en frekvens manuelt. Angitte tall justeres automatisk til gyldige frekvenser. for å gå direkte til Trykk på Angi frekvens. Slik hører du på radioen Koble håndfrisettet til telefonen, } Radio. Trykk på for å minimere, gå tilbake til standby-modus og bruke andre funksjoner mens radioen fortsatt står på. Radiobetjening } Søk eller hold nede eller for å finne neste kanal i båndet. Trykk på eller for å bevege deg 0,1 MHz langs FM-båndet. Trykk på eller for neste forhåndsinnstilte kanal. 30 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Underholdning RDS valg for å aktivere eller deaktivere alternativ frekvens (AF) og for å vise eller skjule stasjonsinformasjon. Slå på mono aktiver monolyd. en musikktone. Telefonregningen eller kontantkortet belastes av nettoperatøren når du har kjøpt tonen. Slik spiller du av en musikktone } PlayNowTM, og velg en musikktone du vil høre på. Slik laster du ned en musikktone 1 Når du har hørt på en musikktone du vil laste ned, kontrollerer du først kjøpsopplysningene over, og deretter leser du vilkårene i telefonsettet. Når du godtar å kjøpe med telefonen, godtar du samtidig disse vilkårene. 2 } Ja for å laste ned musikktonen. Musikktonen lagres automatisk i Filbehandling } Lyder. Det er ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig i alle land, eller når du bruker et annet nett enn nettet til nettoperatøren din, og du vil eventuelt få en melding om dette når du velger ikonet for PlayNowTM. PlayNowTM Denne funksjonen er avhengig av nett eller operatør. Ta kontakt med nettoperatøren for å få informasjon om abonnementet og PlayNowTM. Med tjenesten PlayNowTM kan du lytte til musikktoner før du bestemmer deg for å kjøpe og laste dem ned til telefonen. Før du begynner Kontroller at du har: Et telefonabonnement som har støtte for GPRS-dataoverføring. Angitt de riktige WAP-innstillingene på telefonen, % 13 Laste ned innstillinger. Det kan også være at du må registrere deg som WAP-bruker hos tjenesteleverandøren eller nettoperatøren din. Ledig minne i telefonen. Laste ned en musikktone fra listen for PlayNowTM Den totale nedlastingskostnaden er prisen som vises på displayet når du velger å laste ned og lagre Ringetoner og melodier Du kan utveksle melodier ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). En DRM-beskyttet fil har et nøkkelsymbol. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 31 Tilkobling Slik velger du ringetone } Innstillinger } kategorien Lyder og varsler } Ringetone.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer