Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Trykk navigeringstasten ned. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Merk. Tips. Advarsel. Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Alle menyer eller funksjoner finnes kanskje ikke i telefonen. Kontakt nettoperatøren for mer informasjon. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klargjøre telefonen Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet 1 Ta av batteridekslet. Skyv SIM-kortet inn under klemmen med kontaktene vendt nedover. 2 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. Sett på batteridekslet som vist på bildet. Ikke bruk makt for å få batteridekslet på plass. Skyv batteridekslet forsiktig inn på telefonen og lukk det. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lade batteriet 2,5 t 1 Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å lyse opp displayet. 2 Koble fra laderen ved å vippe pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet i mer eller mindre enn 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at dette skader batteriet. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slå på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det. Velg Slett for å rette feil. 3 Velg OK. 4 Velg et språk. 5 Angi klokkeslett og dato, og velg Lagre. Slik slår du av telefonen Hold nede. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på operatøren i displayet. Dette kalles standbymodus. Du kan nå ringe og motta anrop. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort og PIN-kode SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Kontakter kan også lagres i telefonminnet. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identification Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste PINkoden. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, vises PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen. 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyoversikt Diverse Kalender Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Mine filer Mine spill Internett Startside Bokmerker Gå til URL Endre bokmerke Vis bilder Push-tilgang Push-innboks Slett cache Internett-profil FM-radio Kamera Ta bilde Kamerabilder Fremvisning Meldinger Tekstmelding MMS-melding Innstillinger Alarmer Anrop Kontakter Innstillinger Lyder og varsler Bakgrunnsbilde Motiv Klokkeslett og dato Språk Velg nett Infrarød port Avansert Telefonstatus Anropsliste Vis kontakter Tid og kostnad Søk etter kontakt Anropsinnstillinger Legg til kontakt Mitt nummer Mobilsvar Slett kontakter Hurtigringing Kopier alle kontakter Send kontakter Innstillinger Noen menyer og ikoner i dette dokumentet kan variere avhengig av operatør, nett eller abonnement. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonoversikt Kontakt for stereohåndfrisett og batterilader Infrarød port Navigeringstast med snarveier. Valgtast Ringetast Volumtaster Avslutningstast, av/ på-tast Tastlås 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nettdekning Nettdekning Batteristatus Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Prøv å gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nett betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Displayikoner Disse ikonene kan vises på displayet. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyr at batteriet er fulladet Du har et tapt anrop Viderekobling er aktivert Telefonen er satt på Stille Tastaturet er låst Du har mottatt en ny tekstmelding Du har mottatt en ny MMS-melding En alarm er aktivert Aktivt anrop Høyttaleren er på FM-radioen er på Den infrarøde porten er aktivert 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Snarveier Fra standby-modus kan du bruke navigeringstastene til å gå direkte til en funksjon: Trykk på for å skrive en tekstmelding eller MMSmelding. Trykk på for å gå til kameraet. Trykk på for å slå på FM-radioen. Trykk på for å gå til kontaktlisten. Slik navigerer du i menyene 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Trykk på,,,, og velg en meny. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik låser du tastaturet Trykk på, og velg Lås taster. Slik låser du opp tastaturet Trykk på, og velg Lås opp. Slik stiller du telefonen på Stille Hold nede. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast retningsnummeret og telefonnummeret i standby-modus. 2 Trykk på. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik slår du av ringetonen når du mottar et anrop Velg Stille for å slå av ringetonen uten å svare på anropet. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Valg > Slå på høyttaler.

3 Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik endrer du høyttalervolumet under en samtale Trykk på eller. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik ringer du utenlandssamtaler 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises på displayet. 2 Tast landskoden, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Slik viser du tapte anrop Når Tapt anrop vises, velger du Detaljer. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til et nummer og trykker på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og velg Valg > Slett > Ja. Anrop til det internasjonale nødnummeret 112 kan foretas selv om tastene er låst. 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kamera Telefonen har et digitalt kamera slik at du kan ta bilder og lagre eller sende dem. Bilder som tas med kameraet, lagres i Kamerabilder. Formatet er JPEG. Bilder som lastes ned via MMS-meldinger, Internett eller den infrarøde porten, lagres i Mine bilder. Slik starter du kameraet og tar et bilde 1 Trykk på i standby-modus. Du ser motivet i displayet på telefonen. 2 Velg Ta bilde for å ta bildet. 3 Velg Lagre eller Slett. Slik lagrer du et bilde Ta et bilde, og velg Lagre. Slik sletter du et bilde 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Slett > Ja. Slik sender du et kamerabilde som MMS-melding 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Send melding > Valg > Send. 4 Angi Telefonnr.: eller E-postadresse, og velg OK > Send. Se Slik sender du et kamerabilde ved hjelp av infrarød på side This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et meldingssentralnummer, som blir oppgitt av tjenesteleverandøren og lagret på SIM-kortet. Du må kanskje legge inn nummeret selv. Se Feilsøking på side 36. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg Tekstmelding. Skriv meldingen, og velg Valg > Send melding. 3 Velg et alternativ. 4 Velg Valg > Send melding. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Du har mottatt en ny melding vises. Velg Vis. 2 Bla til den uleste meldingen, og velg Les. 3 Hvis du vil vise meldinger som er lagret i innboksen, velger du Meny > Meldinger > Tekstmelding > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, lyd og bilder. De sendes ved hjelp av MMS-tjenesten til en mobiltelefon. Du må ha riktige Internett-innstillinger på telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. Slik oppretter du en MMS-melding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg MMS-meldinger > Valg, og velg mellom alternativene for å lage meldingen. Slik sender du en MMS-melding 1 Når meldingen er ferdig, velger du Valg > Send melding. 2 Velg om du vil sende MMS-meldingen til et Telefonnr.: eller en E-postadresse. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan lagre kontakter i telefonminnet eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonminnet. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik legger du til en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter > Legg til kontakt i standbymodus. 2 Velg Lagre på SIM-kort eller Lagre i telefon. 3 Angi navnet, og velg Valg > OK. 4 Bla til ikonet nedenfor navnet. 5 Angi nummeret, og velg OK. 6 Velg Lagre kontakt. Du kan ta med +-tegnet og landskoden for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes utenlands eller hjemme. Se Slik ringer du utenlandssamtaler på side 13. Slik ringer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til eller skriv inn de første bokstavene i kontakten. 3 Trykk på. 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik endrer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til kontakten, og velg Velg > Valg > Endre. 3 Endre informasjonen, og velg Valg > Lagre kontaktse eller Stopp. Slik angir du alarmsignalet Velg Meny > Innstillinger > Lyder og varsler > Alarmlyd i standby-modus, og angi et valg. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: Multitapinntasting eller T9TM-inntasting. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting til ønsket tegn vises. Trykk på Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på for å sette inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Trykk på for å sette inn +-tegnet. for å skrive inn tall. Hold nede Slik skriver du inn tekst med T9TM-inntasting 1 Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Land", trykker du på,,,. 2 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge til et mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du flere ganger på eller for å se alternative ordforslag. Hvis du vil godta et ord og legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis du vil sette inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller. 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du til elementer i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til element. Slik legger du til symboler i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til symbol. Slik retter du feil Velg Tøm. Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen.

4 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standbymodus, og trykk på. anrop i standby-modus, og angi et valg. aktive anropet settes på venting. aktive anropet settes på venting. 2 Bla til kontakten, og velg Valg > Ring. Slik veksler du mellom to anrop Velg Veksle under anropet. får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Som bakgrunn, og angi et valg. 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klokkeslett og dato Slik angir du klokkeslettet 1 Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Klokkeslett > Angi klokkeslett i standby-modus. 2 Angi klokkeslett, og velg Lagre. Slik angir du klokkeformatet Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Klokkeslett > Klokkeformat i standby-modus, og angi et valg. Slik angir du datoen 1 Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Dato > Angi dato i standby-modus. 2 Angi dato, og velg Lagre. Slik angir du datoformatet Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Dato > Datoformat i standby-modus, og angi et valg. Språk Du kan velge språket for telefonmenyene. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > Språk i standby-modus. 2 Velg et alternativ. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Infrarød Du kan bruke den infrarøde porten til å utveksle kontakter, bilder, motiver, ringetoner og filer mellom telefoner eller med en PC. Hvis den infrarøde porten er slått På, men ikke brukes, deaktiveres den automatisk etter 10 minutter. Slik aktiverer du infrarød Velg Meny > Innstillinger > Infrarød port > På i standby-modus. Slik kobler du to enheter ved hjelp av infrarød 1 Aktiver den infrarøde porten på begge enhetene. 2 Kontroller at den infrarøde porten på telefonen vender mot den infrarøde porten på den andre enheten med en <20 cm maksimal avstand på 20 cm (<8") (8"). Slik overfører du elementer via den infrarøde porten 1 Merk et element som skal overføres. 2 Velg Valg > Send via IR. Slik sender du et kamerabilde ved hjelp av infrarød 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Send via IR. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internett Du må ha riktige innstillinger på telefonen for å kunne bruke Internett og MMS-meldinger. Hvis innstillinger ikke er angitt på telefonen, kan du: Motta innstillinger i en tekstmelding (SMS) fra nettoperatøren. Bruke en datamaskin og gå til og be om å få sendt en tekstmelding med innstillingene til telefonen. Slik installerer du innstillinger 1 Når Nye innstillinger er mottatt vises, velger du Ja. 2 Velg Meny > Internett > Internett-profil i standbymodus, og velg en profil du vil bruke. 3 Hvis du installerer innstillinger for MMS-meldinger, velger du en meldingsserver. Slik begynner du å surfe 1 Velg Internett > Gå til URL i standby-modus. 2 Angi en Web-adresse eller velg en tidligere brukt Web-adresse. Slik avslutter du surfingen Når du surfer, velger du Tilbake til du avslutter Internett. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Låser SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen, mot misbruk. Hvis du bytter SIM-kort, kan telefonen fremdeles brukes med det nye SIM-kortet. De fleste SIM-kort er låst når du kjøper telefonen. Hvis SIMkortlåsen er aktivert, må du taste PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) hver gang du slår på telefonen. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Dette vises med meldingen PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. Du må taste PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Feil kode. Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet PIN-koden eller PIN2-koden feil. Slik åpner du SIM-kortet 1 Når PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. vises, taster du PUK-koden og velger OK. 2 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 3 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Beskyttelse > På i standbymodus. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN-kode i standby-modus. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Slik endrer du PIN2-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN2-kode i standby-modus. 2 Tast PIN2-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN2-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN2-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mot misbruk hvis den blir stjålet og SIM-kortet byttes ut. Du kan endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en valgfri firesifret personlig kode. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du har valgt Automatisk telefonlås, trenger du ikke å taste telefonlåskoden før et annet SIM-kort settes inn i telefonen. Slik aktiverer du telefonlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > På i standby-modus. 2 Tast telefonlåskoden, og velg OK. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Endre kode i standbymodus. 2 Tast gjeldende kode, og velg OK. 3 Tast en ny kode, og velg OK.

5 Powered by TCPDF ( 4 Bekreft den nye koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du levere inn telefonen hos din lokale Sony Ericssonforhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > Av i standby-modus. 2 Tast telefonlåskoden, og velg OK. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer tjenesteleverandøren, men de fleste problemene kan du løse selv. Ta ut SIMkortet før du leverer inn telefonen til reparasjon. Minnekapasitet og hastighet Hvis du ikke har startet telefonen på nytt på en stund, kan du få problemer med minnekapasitet og hastighet. Du kan starte telefonen på nytt for å forbedre telefonens kapasitet. 1 Slå av telefonen og ta av batteridekslet. 2 Ta ut telefonbatteriet og sett det på plass igjen. 3 Sett på igjen batteridekslet og slå på telefonen. Tilbakestille telefonen Hvis du opplever problemer som fastfrysing eller flimring i displayet og navigeringsproblemer på telefonen, må du tilbakestille den. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Nullstill alt > Nullstill innstillinger i standby-modus, og angi et valg. Nullstill innstillinger tilbakestiller alle endringer som er gjort på telefonen, til standard. Nullstill alt sletter alle brukerdata, som kontakter, meldinger, bilder og lyder, på telefonen. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonen slår seg selv av. Hvis telefonen slår seg av når du bærer den med deg, er det noe i lommen eller vesken som har aktivert av/påtasten. Aktiver den automatiske tastlåsen. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Automatisk tastlås > På. Jeg kan ikke slå på telefonen. Hva skal jeg gjøre? Prøv å lade opp telefonen til den er fulladet. Koble til laderen (kontroller at strømikonet på laderen vender oppover), og lad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på displayet vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Hva er telefonlåskoden min? En telefonlås beskytter telefonen mot misbruk. Hvis et annet SIM-kort settes inn i telefonen, må telefonlåskoden angis. Standard telefonlåskode er This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jeg kan ikke sende tekstmeldinger (SMS) Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer på telefonen. 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Meldingssentral i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke vises noe nummer, angir du meldingssentralnummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode. 3 Velg Lagre. Jeg kan ikke bruke Internett eller MMS Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og riktige innstillinger på telefonen. Hva betyr disse feilmeldingene? PIN-kode blokkert Du har tastet feil PIN-kode tre ganger. SIM-kortet er nå låst. Tast PUK-koden, og velg OK. 2 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne. Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. Ugyldig SIM-kort Denne feilmeldingen vises i to tilfeller: Telefonen fungerer bare med enkelte SIM-kort. Sett inn riktig SIM-kort. Du tastet feil PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) 10 ganger på rad. Kontakt operatøren. Slik åpner du: Se SIM-kortlås på side 33. Ulike koder Du har tastet feil PIN-kode eller PIN2-kode. Tast riktig PIN-kode eller PIN2-kode, og velg OK. Se Låser på side 33. Telefonen er låst Telefonen er låst. Slik låser du opp telefonen: Tast koden (som er 0000 hvis du ikke har endret den), og velg OK. Gå til www. sonyericsson.com/support hvis du vil ha mer informasjon. 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Declaration of conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS , EN and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, April 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC). 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sony Ericsson T250i GSM 900/1800 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og viser kanskje ikke den faktiske telefonen. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. www. sonyericsson.com Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden NO/LZT R1A Printed in Country This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W

Uovision UM535 / UM535W Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring UM535 / UM535W Side 1 OPPSTART 1. Sett inn batterier i kameraet. 2. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Brukervennlig mobiltelefon

Brukervennlig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Brukervennlig mobiltelefon NO Bruksanvisning Pakken innhold Introduksjon Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er laget for å være enkel å bruke men har noen praktiske

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer