Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Trykk navigeringstasten ned. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Merk. Tips. Advarsel. Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Alle menyer eller funksjoner finnes kanskje ikke i telefonen. Kontakt nettoperatøren for mer informasjon. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klargjøre telefonen Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet 1 Ta av batteridekslet. Skyv SIM-kortet inn under klemmen med kontaktene vendt nedover. 2 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. Sett på batteridekslet som vist på bildet. Ikke bruk makt for å få batteridekslet på plass. Skyv batteridekslet forsiktig inn på telefonen og lukk det. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lade batteriet 2,5 t 1 Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å lyse opp displayet. 2 Koble fra laderen ved å vippe pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet i mer eller mindre enn 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at dette skader batteriet. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slå på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det. Velg Slett for å rette feil. 3 Velg OK. 4 Velg et språk. 5 Angi klokkeslett og dato, og velg Lagre. Slik slår du av telefonen Hold nede. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på operatøren i displayet. Dette kalles standbymodus. Du kan nå ringe og motta anrop. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort og PIN-kode SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Kontakter kan også lagres i telefonminnet. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identification Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste PINkoden. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, vises PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen. 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyoversikt Diverse Kalender Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Mine filer Mine spill Internett Startside Bokmerker Gå til URL Endre bokmerke Vis bilder Push-tilgang Push-innboks Slett cache Internett-profil FM-radio Kamera Ta bilde Kamerabilder Fremvisning Meldinger Tekstmelding MMS-melding Innstillinger Alarmer Anrop Kontakter Innstillinger Lyder og varsler Bakgrunnsbilde Motiv Klokkeslett og dato Språk Velg nett Infrarød port Avansert Telefonstatus Anropsliste Vis kontakter Tid og kostnad Søk etter kontakt Anropsinnstillinger Legg til kontakt Mitt nummer Mobilsvar Slett kontakter Hurtigringing Kopier alle kontakter Send kontakter Innstillinger Noen menyer og ikoner i dette dokumentet kan variere avhengig av operatør, nett eller abonnement. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonoversikt Kontakt for stereohåndfrisett og batterilader Infrarød port Navigeringstast med snarveier. Valgtast Ringetast Volumtaster Avslutningstast, av/ på-tast Tastlås 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nettdekning Nettdekning Batteristatus Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Prøv å gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nett betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Displayikoner Disse ikonene kan vises på displayet. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyr at batteriet er fulladet Du har et tapt anrop Viderekobling er aktivert Telefonen er satt på Stille Tastaturet er låst Du har mottatt en ny tekstmelding Du har mottatt en ny MMS-melding En alarm er aktivert Aktivt anrop Høyttaleren er på FM-radioen er på Den infrarøde porten er aktivert 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Snarveier Fra standby-modus kan du bruke navigeringstastene til å gå direkte til en funksjon: Trykk på for å skrive en tekstmelding eller MMSmelding. Trykk på for å gå til kameraet. Trykk på for å slå på FM-radioen. Trykk på for å gå til kontaktlisten. Slik navigerer du i menyene 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Trykk på,,,, og velg en meny. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik låser du tastaturet Trykk på, og velg Lås taster. Slik låser du opp tastaturet Trykk på, og velg Lås opp. Slik stiller du telefonen på Stille Hold nede. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast retningsnummeret og telefonnummeret i standby-modus. 2 Trykk på. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik slår du av ringetonen når du mottar et anrop Velg Stille for å slå av ringetonen uten å svare på anropet. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Valg > Slå på høyttaler.

3 Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik endrer du høyttalervolumet under en samtale Trykk på eller. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik ringer du utenlandssamtaler 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises på displayet. 2 Tast landskoden, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Slik viser du tapte anrop Når Tapt anrop vises, velger du Detaljer. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til et nummer og trykker på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og velg Valg > Slett > Ja. Anrop til det internasjonale nødnummeret 112 kan foretas selv om tastene er låst. 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kamera Telefonen har et digitalt kamera slik at du kan ta bilder og lagre eller sende dem. Bilder som tas med kameraet, lagres i Kamerabilder. Formatet er JPEG. Bilder som lastes ned via MMS-meldinger, Internett eller den infrarøde porten, lagres i Mine bilder. Slik starter du kameraet og tar et bilde 1 Trykk på i standby-modus. Du ser motivet i displayet på telefonen. 2 Velg Ta bilde for å ta bildet. 3 Velg Lagre eller Slett. Slik lagrer du et bilde Ta et bilde, og velg Lagre. Slik sletter du et bilde 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Slett > Ja. Slik sender du et kamerabilde som MMS-melding 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Send melding > Valg > Send. 4 Angi Telefonnr.: eller E-postadresse, og velg OK > Send. Se Slik sender du et kamerabilde ved hjelp av infrarød på side This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et meldingssentralnummer, som blir oppgitt av tjenesteleverandøren og lagret på SIM-kortet. Du må kanskje legge inn nummeret selv. Se Feilsøking på side 36. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg Tekstmelding. Skriv meldingen, og velg Valg > Send melding. 3 Velg et alternativ. 4 Velg Valg > Send melding. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Du har mottatt en ny melding vises. Velg Vis. 2 Bla til den uleste meldingen, og velg Les. 3 Hvis du vil vise meldinger som er lagret i innboksen, velger du Meny > Meldinger > Tekstmelding > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, lyd og bilder. De sendes ved hjelp av MMS-tjenesten til en mobiltelefon. Du må ha riktige Internett-innstillinger på telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. Slik oppretter du en MMS-melding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg MMS-meldinger > Valg, og velg mellom alternativene for å lage meldingen. Slik sender du en MMS-melding 1 Når meldingen er ferdig, velger du Valg > Send melding. 2 Velg om du vil sende MMS-meldingen til et Telefonnr.: eller en E-postadresse. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan lagre kontakter i telefonminnet eller på SIMkortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonminnet. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik legger du til en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter > Legg til kontakt i standbymodus. 2 Velg Lagre på SIM-kort eller Lagre i telefon. 3 Angi navnet, og velg Valg > OK. 4 Bla til ikonet nedenfor navnet. 5 Angi nummeret, og velg OK. 6 Velg Lagre kontakt. Du kan ta med +-tegnet og landskoden for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes utenlands eller hjemme. Se Slik ringer du utenlandssamtaler på side 13. Slik ringer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til eller skriv inn de første bokstavene i kontakten. 3 Trykk på. 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik endrer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til kontakten, og velg Velg > Valg > Endre. 3 Endre informasjonen, og velg Valg > Lagre kontaktse eller Stopp. Slik angir du alarmsignalet Velg Meny > Innstillinger > Lyder og varsler > Alarmlyd i standby-modus, og angi et valg. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: Multitapinntasting eller T9TM-inntasting. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting til ønsket tegn vises. Trykk på Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på for å sette inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Trykk på for å sette inn +-tegnet. for å skrive inn tall. Hold nede Slik skriver du inn tekst med T9TM-inntasting 1 Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Land", trykker du på,,,. 2 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge til et mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du flere ganger på eller for å se alternative ordforslag. Hvis du vil godta et ord og legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis du vil sette inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller. 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du til elementer i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til element. Slik legger du til symboler i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til symbol. Slik retter du feil Velg Tøm. Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen.

4 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standbymodus, og trykk på. anrop i standby-modus, og angi et valg. aktive anropet settes på venting. aktive anropet settes på venting. 2 Bla til kontakten, og velg Valg > Ring. Slik veksler du mellom to anrop Velg Veksle under anropet. får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Som bakgrunn, og angi et valg. 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klokkeslett og dato Slik angir du klokkeslettet 1 Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Klokkeslett > Angi klokkeslett i standby-modus. 2 Angi klokkeslett, og velg Lagre. Slik angir du klokkeformatet Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Klokkeslett > Klokkeformat i standby-modus, og angi et valg. Slik angir du datoen 1 Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Dato > Angi dato i standby-modus. 2 Angi dato, og velg Lagre. Slik angir du datoformatet Velg Meny > Innstillinger > Klokkeslett og dato > Dato > Datoformat i standby-modus, og angi et valg. Språk Du kan velge språket for telefonmenyene. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > Språk i standby-modus. 2 Velg et alternativ. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Infrarød Du kan bruke den infrarøde porten til å utveksle kontakter, bilder, motiver, ringetoner og filer mellom telefoner eller med en PC. Hvis den infrarøde porten er slått På, men ikke brukes, deaktiveres den automatisk etter 10 minutter. Slik aktiverer du infrarød Velg Meny > Innstillinger > Infrarød port > På i standby-modus. Slik kobler du to enheter ved hjelp av infrarød 1 Aktiver den infrarøde porten på begge enhetene. 2 Kontroller at den infrarøde porten på telefonen vender mot den infrarøde porten på den andre enheten med en <20 cm maksimal avstand på 20 cm (<8") (8"). Slik overfører du elementer via den infrarøde porten 1 Merk et element som skal overføres. 2 Velg Valg > Send via IR. Slik sender du et kamerabilde ved hjelp av infrarød 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Send via IR. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internett Du må ha riktige innstillinger på telefonen for å kunne bruke Internett og MMS-meldinger. Hvis innstillinger ikke er angitt på telefonen, kan du: Motta innstillinger i en tekstmelding (SMS) fra nettoperatøren. Bruke en datamaskin og gå til og be om å få sendt en tekstmelding med innstillingene til telefonen. Slik installerer du innstillinger 1 Når Nye innstillinger er mottatt vises, velger du Ja. 2 Velg Meny > Internett > Internett-profil i standbymodus, og velg en profil du vil bruke. 3 Hvis du installerer innstillinger for MMS-meldinger, velger du en meldingsserver. Slik begynner du å surfe 1 Velg Internett > Gå til URL i standby-modus. 2 Angi en Web-adresse eller velg en tidligere brukt Web-adresse. Slik avslutter du surfingen Når du surfer, velger du Tilbake til du avslutter Internett. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Låser SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen, mot misbruk. Hvis du bytter SIM-kort, kan telefonen fremdeles brukes med det nye SIM-kortet. De fleste SIM-kort er låst når du kjøper telefonen. Hvis SIMkortlåsen er aktivert, må du taste PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) hver gang du slår på telefonen. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Dette vises med meldingen PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. Du må taste PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Feil kode. Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet PIN-koden eller PIN2-koden feil. Slik åpner du SIM-kortet 1 Når PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. vises, taster du PUK-koden og velger OK. 2 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 3 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Beskyttelse > På i standbymodus. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN-kode i standby-modus. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Slik endrer du PIN2-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN2-kode i standby-modus. 2 Tast PIN2-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN2-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN2-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mot misbruk hvis den blir stjålet og SIM-kortet byttes ut. Du kan endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en valgfri firesifret personlig kode. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du har valgt Automatisk telefonlås, trenger du ikke å taste telefonlåskoden før et annet SIM-kort settes inn i telefonen. Slik aktiverer du telefonlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > På i standby-modus. 2 Tast telefonlåskoden, og velg OK. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Endre kode i standbymodus. 2 Tast gjeldende kode, og velg OK. 3 Tast en ny kode, og velg OK.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 4 Bekreft den nye koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du levere inn telefonen hos din lokale Sony Ericssonforhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > Av i standby-modus. 2 Tast telefonlåskoden, og velg OK. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer tjenesteleverandøren, men de fleste problemene kan du løse selv. Ta ut SIMkortet før du leverer inn telefonen til reparasjon. Minnekapasitet og hastighet Hvis du ikke har startet telefonen på nytt på en stund, kan du få problemer med minnekapasitet og hastighet. Du kan starte telefonen på nytt for å forbedre telefonens kapasitet. 1 Slå av telefonen og ta av batteridekslet. 2 Ta ut telefonbatteriet og sett det på plass igjen. 3 Sett på igjen batteridekslet og slå på telefonen. Tilbakestille telefonen Hvis du opplever problemer som fastfrysing eller flimring i displayet og navigeringsproblemer på telefonen, må du tilbakestille den. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Nullstill alt > Nullstill innstillinger i standby-modus, og angi et valg. Nullstill innstillinger tilbakestiller alle endringer som er gjort på telefonen, til standard. Nullstill alt sletter alle brukerdata, som kontakter, meldinger, bilder og lyder, på telefonen. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonen slår seg selv av. Hvis telefonen slår seg av når du bærer den med deg, er det noe i lommen eller vesken som har aktivert av/påtasten. Aktiver den automatiske tastlåsen. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Automatisk tastlås > På. Jeg kan ikke slå på telefonen. Hva skal jeg gjøre? Prøv å lade opp telefonen til den er fulladet. Koble til laderen (kontroller at strømikonet på laderen vender oppover), og lad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på displayet vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Hva er telefonlåskoden min? En telefonlås beskytter telefonen mot misbruk. Hvis et annet SIM-kort settes inn i telefonen, må telefonlåskoden angis. Standard telefonlåskode er This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jeg kan ikke sende tekstmeldinger (SMS) Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer på telefonen. 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Meldingssentral i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke vises noe nummer, angir du meldingssentralnummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode. 3 Velg Lagre. Jeg kan ikke bruke Internett eller MMS Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og riktige innstillinger på telefonen. Hva betyr disse feilmeldingene? PIN-kode blokkert Du har tastet feil PIN-kode tre ganger. SIM-kortet er nå låst. Tast PUK-koden, og velg OK. 2 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne. Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. Ugyldig SIM-kort Denne feilmeldingen vises i to tilfeller: Telefonen fungerer bare med enkelte SIM-kort. Sett inn riktig SIM-kort. Du tastet feil PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) 10 ganger på rad. Kontakt operatøren. Slik åpner du: Se SIM-kortlås på side 33. Ulike koder Du har tastet feil PIN-kode eller PIN2-kode. Tast riktig PIN-kode eller PIN2-kode, og velg OK. Se Låser på side 33. Telefonen er låst Telefonen er låst. Slik låser du opp telefonen: Tast koden (som er 0000 hvis du ikke har endret den), og velg OK. Gå til www. sonyericsson.com/support hvis du vil ha mer informasjon. 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Declaration of conformity We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS , EN and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC. Lund, April 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC). 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sony Ericsson T250i GSM 900/1800 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og viser kanskje ikke den faktiske telefonen. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. www. sonyericsson.com Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden NO/LZT R1A Printed in Country This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer