Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne. 8 Telefonoversikt, bruke menyene, taste inn bokstaver, filbehandling. Ringe Samtale, telefonliste, talestyring, samtalevalg. Meldingstjenester Kamera, videokamera, bilder, skjermsparer. Underholdning funksjoner.. 83 Hvorfor fungerer ikke telefonen som forventet? Tilleggsinformasjon Web-område for Sony Ericsson, sikker og effektiv bruk, garanti, declaration of conformity. Ikoner Ikonbeskrivelser. Indeks 96 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Andre utgave (oktober 2004) Denne håndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB, uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer i denne håndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av håndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 Publikasjonsnummer: NO/LZT R2A Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne håndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Varemerker og logoer for Bluetooth eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av Sony Ericsson av slike merker og logoer er lisensiert. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land/regioner som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Deler av programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet,

3 kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3 Komme i gang Komme i gang Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Mer informasjon og nedlastinger er tilgjengelig på SIM-kort Instruksjonsikoner } Du får et SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) når du registrerer deg som abonnent hos en nettoperatør. SIM-kortet er utstyrt med en databrikke som blant annet holder rede på telefonnummeret ditt, tjenestene som er inkludert i abonnementet og informasjonen i telefonlisten. Hvis du har brukt et SIM-kort i en annen telefon, kontrollerer du at informasjonen er lagret på SIM-kortet før du fjerner det fra den andre telefonen. Kontakter kan for eksempel ha blitt lagret i telefonminnet, % 19 Telefonliste. Følgende instruksjonsikoner brukes i denne brukerhåndboken: Bruk valgtastene eller navigasjonstasten til å bla og velge. % 10 Navigere i menyene. Viktig. Merk. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. % 6 Tjenestetilbud. % Se også side... Informasjon om SIM-kort og batteri Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut et SIM-kort. Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises når du lader batteriet. Klargjøring Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIMkortet. Sette på og lade batteriet. 4 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang Slik setter du inn SIM-kortet og lader batteriet Sett inn SIM-kortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede klemmene. Plasser batteriet bak på telefonen med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. Plasser bakdekslet som vist i illustrasjonen, og skyv det på plass. Åpne kontaktdekslet og koble laderen til telefonen ved spenningssymbolet. Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises i displayet. Vent omtrent fire timer, eller til batteriikonet viser at batteriet er fulladet.

4 Hvis batteriikonet ikke vises etter dette, trykker du på en hvilken som helst tast eller på for å aktivere displayet. Koble fra laderen ved å bøye kontakten oppover min 6 7 4t PIN-kode (Personal Identity Number) Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identity Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du hos nettoperatøren. Når du taster inn PIN-koden, vises tallene som stjerner (*), med mindre PIN-koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 5 Komme i gang Grunnen til dette er at du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden, % 19 Nødsamtaler. Hvis du taster feil, kan du slette det feilaktige. sifferet ved å trykke på Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN blokkert. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet, % 79 SIM-kortlås. Slå på telefonen og ringe Kontroller at telefonens batteri er ladet før du slår den på. Når du har slått telefonen på, kan du bruke en installasjonsveiviser til raskt og enkelt å klargjøre telefonen for bruk. Installasjonsveiviser Du kan bruke installasjonsveiviseren til å komme i gang med de grunnleggende innstillingene på telefonen. Hvis du ikke vil ha hjelp første gang du slår på telefonen, kan du velge å bruke veiviseren senere. Du kan også velge å starte veiviseren fra menysystemet når som helst. Veiviseren gir deg tips om hvordan du bruker tastaturet, og beskriver følgende innstillinger: Klokkeslett og klokkeslettformat Dato og datoformat Kopiere navn og telefonnumre fra SIM-kortet til Kontakter i telefonlisten. Tjenestetilbud Noen av tjenestene og funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er avhengige av hvilket abonnement du har og hvilket nett du bruker. Derfor finnes kanskje ikke alle menyer i telefonen. Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Spør nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet. 6 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang Slik starter du installasjonsveiviseren fra menysystemet 1 } Innstillinger } Generelt-kategorien } Konfig.veiviser. 2 Velg språk for telefonen. 3 Hvis du vil bruke veiviseren, trykker du på } Ja, og følger instruksjonene på skjermen. Slik slår du på telefonen Hold nede. Tast PIN-koden, hvis du har en PIN-kode for SIM-kortet. Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonen, det vil si språket på menyene. } Ja hvis du vil bruke installasjonsveiviseren til å komme i gang, og følg instruksjonene på skjermen. Slik ringer du og mottar samtaler Tast retningsnummer og telefonnummer. } Ring for å ringe. } Legg på for å avslutte samtalen. Når telefonen ringer, trykker du på } Ja. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 7 Lære telefonen å kjenne Lære telefonen å kjenne Telefonoversikt, bruke menyene, taste inn bokstaver, filbehandling Infrarød port Hold nede for å aktivere kamera- og videofunksjonen Volumknapper Display Valgtaster Trykk én gang for å gå tilbake ett nivå i menyer. Hold nede for å gå tilbake til standbymodus Stereohodetelefon og laderkontakt Kontaktdeksel Hold nede for å slå telefonen på/av Høyttaler Internett-knapp Navigasjonstast. Trykk for å åpne skrivebordsmenyen. Navigere i menyer, lister og tekst. Slette numre, bokstaver eller et element fra en liste Mikrofon Telefonoversikt , This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Menyoversikt 1. Sony Ericsson* 2. Internett* 3. Underholdning Spill MusicDJTM Spill inn lyd 4. Kamera 5. Meldinger Skriv ny Innboks Mine venner Ring mobilsvar E-post Utkast Maler Utboks Sendte Lagrede Innstillinger 6. Radio 7. Filbehandling Bilder Lyder Videoer Layout Spill Programmer Annet 8. Telefonliste** Kontakter Valg: Kortnumre Mitt kort Grupper SIM-numre Spesialnumre Avansert Telefonliste** SIM-numre Valg: Kortnumre Mitt kort Kontakter Spesialnumre Avansert 9. Mediespiller 10. Kommunikasjon 11. Verktøy Elektr. tjenester Bluetooth Infrarød port Synkronisering Mobilnett Datakomm. Internett-innst. Innst. for dataflyt Tilbehør Kalender Oppgaver Notater Programmer Alarmsignal Tidsur Ste de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. 11 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Tastespråk Før du begynner å skrive inn bokstaver, må du velge hvilket tastespråk som skal brukes. Mens du skriver, kan du bytte til et av de valgte tastespråkene ved å holde nede. Slik velger du tastespråk 1 } Innstillinger } Generelt-kategorien } Språk } Tastespråk. 2 Bla til språket du vil bruke ved inntasting av bokstaver, og merk av for hvert tastespråk du ønsker. } OK for å gå ut av menyen. Slik skriver du inn bokstaver med multitap-inntasting 1 Hvis du vil taste inn tekst, må du bruke en funksjon der tekstinntasting er mulig, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Trykk flere ganger på den aktuelle tasten,, eller, helt til ønsket tegn vises. Trykk på... for å ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ3 GHIì4 JKL5 MNOÑÖØò6 PQRSß7 TUVÜù8 WXYZ9 +0 mellomrom For å slette tall og bokstaver For å veksle mellom store og små bokstaver Hold nede for å skrive inn tall 12 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Eksempel: Hvis du vil skrive inn en "A", trykker du én gang på. Hvis du vil skrive inn en "B", trykker du raskt to ganger på.

5 Hvis du vil veksle mellom store og små bokstaver, trykker du på, og taster deretter inn bokstaven. Du kan bruke volumknappene som en snarvei til bestemte bokstaver: Hvis du vil skrive inn en og trykker `B', holder du nede. Hvis du vil skrive inn en "C", holder du nede og trykker. Slik skriver du inn bokstaver med T9-inntasting 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Jane", trykker du på,,,. 3 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis du ikke vil bruke ordforslaget: 4 Trykk på eller gjentatte ganger for å se alternative ordforslag. Godta et ordforslag og legg inn et mellomrom ved å trykke på. Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta ved å trykke på. Slik legger du til ord i T9-ordlisten 1 Når du skriver inn bokstaver, } Mer } Stav ord. 2 Endre ordet ved hjelp av multitap-inntasting. og. Hvis Naviger i bokstavene med du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil slette hele ordet, holder du nede. 3 Når du har endret ordet, trykker du på } Sett inn. Ordet blir lagt til i T9-ordlisten. Neste gang du skriver inn dette ordet ved hjelp av T9, vises det som et av ordforslagene. Slik velger du en annen tastemetode Hold nede før eller mens du taster inn bokstaver for å velge en annen tastemetode. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 13 Lære telefonen å kjenne Valg mens du taster bokstaver } Mer for å vise en valgliste. Listen kan inneholde noen av de følgende valgene, eller alle: Legg til symbol Symboler og skilletegn, for eksempel? og, vises. Naviger i symbolene ved hjelp av,, og. Legg til element Bilder, melodier og lyder. Stav ord Gjelder bare T9-inntasting. Endre det foreslåtte ordet ved hjelp av multitap-inntasting. Tekstformat Endre stil, størrelse og justering. Tastespråk Viser en liste over tilgjengelige språk. Tastemetode Viser en liste over metoder for det gjeldende språket i displayet. Ordliste (T9) Aktiver eller deaktiver T9. Ordforslag Vis eller ikke vis ordforslag når du skriver et ord. Mine ord Håndter ordene som du har lagt til i ordlisten. Nasjonale tegn Deaktiver språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for enkelte tastespråk. Filbehandling Elementer som bilder, videoklipp, lyder, layouter og spill, lagres som filer i mapper. Alle filer som telefonen ikke gjenkjenner, lagres i Annet-mappen. Telefonen har flere forhåndsdefinerte mapper. Du kan opprette egne undermapper i de forhåndsdefinerte mappene. Deretter kan du flytte de lagrede filene dit. Når du håndterer filer, kan du merke flere filer samtidig, som du deretter kan slette, sende eller flytte til en mappe. Slik flytter du en fil til en mappe 1 } Filbehandling, og velg en mappe. 2 Bla til en fil du vil flytte, for eksempel et bilde, } Mer } Håndter filer } Flytt til mappe. 3 Velg mappen du vil flytte filen til, eller velg Ny mappe, og gi navn til mappen, } OK. Slik oppretter du en undermappe 1 } Filbehandling, og velg en mappe. 2 } Mer } Håndter filer } Ny mappe, og skriv inn et navn på mappen. 3 } OK for å lagre mappen. 14 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Slik merker du flere filer 1 } Filbehandling og velg en fil, } Mer } Merk flere. 2 Bla til og merk flere filer ved å trykke på Merk eller FjernMrk. Filinformasjon Elementer som du har lastet ned eller mottatt via trådløs Bluetooth teknologi, den infrarøde porten, tekst- eller MMS-meldinger, kan være beskyttet av opphavsretten. Hvis en fil er beskyttet, kan det være at du ikke kan kopiere eller sende filen. Du vil i så fall få en melding om dette. Du kan også vise informasjon om filen. Hurtigtaster Nyttige tastekombinasjoner er beskrevet nedenfor. Navigere i menyer Gå inn i hovedmenyen, samt velge menyelementer Navigere i menyer og lister Slette et element Vise en valgliste Gå inn i statusmenyen for å vise for eksempel dato, profil, ledig minnet og modellnavn. Endre språket til Automatisk Endre språket til Engelsk Gå tilbake til standby-modus Trykk på når du er i en listevisning } Mer Trykk én gang på en volumknapp hold nede 15 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Lære telefonen å kjenne Ringe og motta samtaler Ringe en nødsamtale Sette telefonen til Stille Ringe mobilsvar Vise samtalelisten Taleoppringing tast det internasjonale nødnummeret } Ring hold nede hold nede } Samtal. hold nede en volumknapp eller si nøkkelordet hold nede en av tastene til Slå av ringetonen når du mottar et anrop Sette en samtale på venting Hente en samtale Slå av mikrofonen Vise en valgliste Taste bokstaver Veksle mellom store og små bokstaver Slette bokstaver og tall trykk på en av nummertastene og } Ring trykk en volumknapp to ganger i rask rekkefølge når du mottar et anrop, eller } Nei Veksle mellom tastemetodene multitap og T9 Bytte tastespråk Taste tall Taste +-tegnet trykk på, og deretter på bokstaven trykk på hold nede trykk én gang på en volumknapp, eller trykk på } På vent } Hent hold nede } Mer Gå til en kontakt som begynner med en bestemt bokstav Hurtigringing Avvise et anrop hold nede hold nede én av talltastene hold nede 16 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Taste en p (pause) hold nede når du skriver inn tall eller lagrer koder hold nede, og trykk på en av talltastene hold nede, og trykk på en av talltastene trykk på eller trykk på trykk på trykk på, og deretter flere ganger på eller Ringe Samtale, telefonliste, talestyring, samtalevalg. Bruke multitap-inntasting Gå til den andre bokstaven eller det andre tegnet på en tast Gå til den tredje bokstaven eller det tredje tegnet på en tast Taste et mellomrom Bruke T9-inntasting Vise andre mulige ord Godta et ord og legge inn et mellomrom Taste et punktum Vise andre mulige skilletegn Ringe Før du kan ringe og motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett.

6 % 6 Slå på telefonen og ringe. Nett Når du slår på telefonen, velges automatisk hjemmenettet hvis dette er tilgjengelig. Hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig, kan du bruke et annet nett, forutsatt at nettoperatøren har en avtale som tillater dette. Dette kalles roaming. Du kan velge hvilket nett du vil bruke, eller legge til et nett i listen over foretrukne nett. Du kan også endre rekkefølgen for valg av nett ved automatiske søk. For alle slike valg, } Kommunikasjon } Mobilnett. Du kan ringe numre fra samtalelisten og telefonlisten, % 23 Samtaleliste, og % 19 Telefonliste. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen, % 25 Talestyring. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 17 Ringe Slik ringer du 1 Tast retningsnummeret og telefonnummeret. 2 } Ring for å ringe. 3 } Legg på for å avslutte samtalen. Slik justerer du volumet for høyttaleren under en samtale Bruk volumknappene på siden av telefonen for å øke eller redusere høyttalervolumet under en samtale. Slik slår du av mikrofonen under en samtale } Mikrofon av, eller hold nede 1 Trykk på til ikonet for Mikrofon av vises. 2 } Mikrof.På, eller hold nede på nytt for å gjenoppta samtalen. Slik svarer du på et anrop } Ja. Slik avviser du et anrop } Nei eller trykk raskt to ganger på en volumknapp. Tapte anrop Hvis du har tapt en samtale, vises Tapte anrop: i standby-modus, og angir antall tapte samtaler. } Ja for å vise de tapte samtalene i samtalelisten. Hvis du vil vise de tapte anropene senere, } Nei. Bruk,, for å bla mellom kategoriene. og Slik kontrollerer du tapte anrop 1 Fra standby-modus, } Samtal. og bla til kategorien for tapte samtaler. 2 Hvis du vil ringe et nummer i listen, blar du til nummeret, } Ring. Motta anrop Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og meldingen Svare? vises. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i displayet. Hvis du har lagret nummeret i telefonlisten, vises navnet og nummeret. Hvis du har knyttet et bilde til en kontakt, vises også bildet. Hvis nummeret er et begrenset nummer, vises Skjult ID. 18 Automatisk gjenoppringing Nummeret slås på nytt (opptil ti ganger) helt til: Forbindelsen opprettes. Du trykker på Avbryt. Du mottar et anrop. Automatisk gjenoppringing er ikke tilgjengelig for dataanrop. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, og Gjenta? vises i displayet, } Ja. Slik ringer du en nødsamtale Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), } Ring. Slik viser du lokale nødnumre } Telefonliste } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Ringe utenlandssamtaler Når du ringer utenlandssamtaler, erstattes +-tegnet med det internasjonale prefikset for det landet du ringer fra. Slik ringer du utenlandssamtaler 1 Hold nede til +-tegnet vises i displayet. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer, } Ring. Telefonliste Nødsamtaler Du kan lagre telefonlisteinformasjonen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet som navn og numre. Du kan velge hvilken telefonliste, den i telefonen eller den på SIM-kortet, som vises som standard. Hvis du vil ha nyttig informasjon og innstillinger i en av disse telefonlistene, } Valg. Kontakter Du kan lagre opptil 510 numre i kontaktene. Du kan også legge bilder, ringetoner og personlig informasjon, for eksempel e-post-, Web- og gateadresser, til kontaktene. 19 Telefonen støtter de internasjonale nødnumrene 112, 911 og 08. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Når du legger informasjon til en kontakt, ordnes informasjonen i fem kategorier. Bruk,, for å bla mellom kategoriene og deres og informasjonsfelt. SIM-numre På SIM-kortet kan du kan lagre oppføringer som et navn med ett enkelt nummer. Antall oppføringer du kan lagre, avhenger av hvor mye ledig minne det er på SIM-kortet. Se Telefonliste } Valg } Avansert } Minnestatus. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Kontakter eller SIM-numre som standard telefonliste Hvis du velger å bruke Kontakter som standard, vil telefonlisten vise all informasjonen som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-numre som standard, vil telefonlisten kun vise navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. Slik velger du Kontakter eller SIM-numre som standard telefonliste 1 } Telefonliste } Valg } Avansert } Min telefonliste. 2 Velg Kontakter eller SIM-numre. 20 Slik legger du til en kontakt 1 } Telefonliste } Ny kontakt } Legg til. 2 Skriv inn navnet direkte, eller velg Legg til og skriv inn navnet, } OK. 3 Tast inn nummeret direkte, eller velg Legg til og tast inn nummeret, } OK. 4 Velg en nummertype. 5 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å angi mer informasjon. Hvis du vil skrive inn symboler, for i en e-postadresse, } Symboler og velger et symbol, } Sett inn. 6 Når du har angitt den ønskede informasjonen for kontakten, } Lagre. Slik legger du til et SIM-nummer Hvis SIM-numre er standard telefonliste, følger du samme fremgangsmåte som for å legge til en kontakt. Du kan legge til bare navn og numre i SIM-kortets telefonliste. Bilder og personlige ringetoner Du kan legge et bilde og en personlig ringetone til en telefonlistekontakt. Når denne personen ringer, vises bildet i displayet (forutsatt at nummeridentifikasjonstjenesten inngår i abonnementet) og ringetonen spilles av. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik legger du et bilde eller en personlig ringetone til en kontakt 1 } Telefonliste og velg kontakten du vil legge et bilde eller en ringetone til, } Mer } Vis og endre. 2 Bla til den relevante kategorien, og velg Bilde: eller Ringetone: } Endre. Dette tar deg til Bilder eller Lyder på menyen Filbehandling. 3 Velg et bilde eller en lyd. } Lagre for å lagre bildet eller lyden. Ringe fra telefonlisten Du kan ringe ett av numrene som er lagret for én av kontaktene, eller et nummer på SIM-kortet. Hvis Kontakter er standard telefonliste, kan du ringe fra Kontakter eller fra SIM-kortet.

7 Hvis SIM-numre er standard telefonliste, kan du kun ringe numrene på SIM-kortet. Slik ringer du til en kontakt 1 } Telefonliste. Bla til, eller skriv inn de første bokstavene i kontakten du vil ringe. 2 Når kontakten du vil ringe til er uthevet, trykker du på eller for å velge et nummer, } Ring. Slik ringer du til et SIM-nummer 1 } Telefonliste. Hvis SIM-numre er standard telefonliste, velger du navnet og nummeret du vil ringe, i listen, } Ring. 2 Hvis Kontakter er standard telefonliste, } Telefonliste } Valg } SIM-numre og velg navnet og nummeret du vil ringe, fra listen, } Ring. Be om å lagre Når du avslutter en samtale, kan telefonen spørre deg om du vil legge et telefonnummer eller en e-postadresse til i Kontakter. Slik aktiverer du Be om å lagre } Telefonliste } Valg } Avansert } Be om å lagre } På. Oppdatere telefonlisten Du kan enkelt oppdatere og endre informasjonen i telefonlisten etter behov. Slik endrer du en kontakt 1 } Telefonliste og velg en kontakt, } Mer } Vis og endre. 2 Bla til den relevante kategorien og endre informasjonen du vil redigere, } Lagre. 21 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik endrer du SIM-numre 1 Hvis SIM-numre er standard telefonliste, } Telefonliste og nummeret du vil endre. Hvis Kontakter er standard telefonliste, } Telefonliste } Valg } SIM-numre. Velg navnet og nummeret du vil endre. 2 } Mer } Endre og endre navnet og nummeret. Slik sletter du en kontakt eller et SIM-nummer } Telefonliste og bla til kontakten eller SIM-nummeret du vil slette. Trykk på. Slik sletter du alle kontakter 1 } Telefonliste } Valg } Avansert } SlettAlle kontakter. 2 } Ja og tast inn telefonlåskoden, } OK. Standard telefonlåskode er Navn og numre som er lagret på SIM-kortet, slettes ikke. Standardelementer for kontakter Du kan velge hvilket element, et telefonnummer, en e-postadresse eller en Web-adresse, som vises først for hver kontakt. Slik angir du standardelement for en kontakt 1 } Telefonliste og bla til en kontakt, } Mer } Standard. 2 Velg telefonnummeret, e-postadressen eller Web-adressen du vil bruke som standardelement. Kopiere kontakter Du kan kopiere SIM-numre til og fra Kontakter og SIM-kortet. Velg om du vil kopiere alle SIM-numrene eller bare ett SIM-nummer. Når du kopierer fra telefonen, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 } Telefonliste } Valg } Avansert } Kopier til SIM-kort. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Slik kopierer du SIM-numre til Kontakter 1 } Telefonliste } Valg } Avansert } Kopier fra SIM. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. 22 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Sende kontakter Du kan sende kontakter ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi, den infrarøde porten eller tekst- eller MMS-meldinger. Slik sender du en kontakt 1 } Telefonliste og velg en kontakt, } Mer } Send kontakt. 2 Velg en overføringsmetode. Slik sender du alle kontakter } Telefonliste } Valg } Avansert } SendAlle kontakter, og velg en overføringsmetode. Kontrollere minnet Ved hjelp av funksjonen for minnestatus i telefonlisten, kan du kontrollere hvor mange ledige plasser det er igjen i telefonminnet og SIM-minnet. Slik kontrollerer du minnet } Telefonliste } Valg } Avansert } Minnestatus. Synkronisere kontakter Du kan sikkerhetskopiere og synkronisere kontaktene med en telefonliste på Internett. Hvis du vil ha mer informasjon om en telefonliste på Internett, kontakter du tjenesteleverandøren. 1 } Telefonliste } Valg } Synkr. kontakter } Velg. 2 Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil bruke, } Velg. Hvis du ikke har en konto i telefonen, % 68 Slik angir du innstillinger for ekstern synkronisering. Samtaleliste De 30 siste numrene du har ringt, lagres i samtalelisten. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, finner du også numrene for besvarte anrop og tapte anrop i samtalelisten. I tillegg til samtalelisten, som inneholder alle numrene, finnes det også separate lister for ringte, besvarte og tapte anrop, ordnet i kategorier. Slik ringer du et nummer fra samtalelisten 1 } Samtal. i standby-modus, og velg en kategori. 2 Bla til navnet eller nummeret du vil ringe, } Ring. 23 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik nullstiller du samtalelisten } Samtal. og bla til kategorien med alle samtalene, } Mer } Slett alle. Slik erstatter du et nummer i hurtigringingslisten 1 } Telefonliste } Valg } Kortnumre. 2 Bla til nummeret, } Erstatt. Angi et nytt nummer for posisjonen. Hurtigringing Du kan lagre telefonnumrene du vil ha enkel tilgang til, i posisjonene 1 til 9 i telefonen og på SIM-kortet. Hvis du vil bruke hurtigringing når Kontakter er standard telefonliste, må numrene lagres som kontakter. Hvis du vil bruke hurtigringing når SIM-numre er standard telefonliste, må numrene lagres på SIM-kortet. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standby-modus, } Ring. Slik angir du posisjonsnummeret for hurtigringing 1 } Telefonliste } Valg } Kortnumre, og bla til posisjonen du vil legge et telefonnummer til, } Legg til. 2 Velg et nummer. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en mobilsvarmelding når du ikke kan ta telefonen. Motta en mobilsvarmelding Avhengig av hvilken nettoperatør du bruker, gir en tekstmelding eller et mobilsvarikon deg beskjed om at du har mottatt en talemelding. Velg Ja for å lese tekstmeldingen, og ring mobilsvartjenesten for å høre meldingen. Ringe mobilsvartjenesten Du kan enkelt ringe mobilsvartjenesten ved å holde nede. Hvis du ikke har angitt mobilsvarnummer, blir du bedt om å angi nummeret. } Ja for å angi nummeret. Nummeret får du fra tjenesteleverandøren. 24 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik angir du nummeret til mobilsvartjenesten } Meldinger } Innstillinger } Mobilsvarnummer. Slik aktiverer du taleoppringing og spiller inn navn 1 } Innstillinger } Generelt-kategorien } Talestyring } Taleoppringing } Aktiver } Ny talekommando, og velg en kontakt. 2 Hvis kontakten har mer enn ett nummer, bruker du og til å vise numrene. Velg telefonnummeret du vil legge talekommandoen til. Nå skal du spille inn en talekommando, for eksempel "Jons mobil", for telefonnummeret du valgte. 3 Instruksjoner vises i displayet. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn ønsket kommando. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 4 Hvis du er fornøyd med innspillingen, } Ja.

8 Hvis du ikke er fornøyd, } Nei og gjentar trinn 3. 5 Hvis du vil spille inn en annet talekommando for en kontakt, } Ny talekommando på nytt, og gjentar trinn 2 til 5 ovenfor. Navn på innringer Du kan velge om du vil høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. Talestyring Med denne telefonen kan du bruke stemmen til å: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet. Aktivere talestyringsfunksjonen ved å si et nøkkelord. Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr. Du kan lagre om lag 30 innspilte ord som talekommandoer i telefonen. Talekommandoer kan ikke lagres på SIM-kortet. Du har 25 sekunder til rådighet for talekommandoer. Når du spiller inn, bør du passe på at du befinner deg i rolige omgivelser, og at du bruker ord som ikke høres like ut, % 28 Tips ved innspilling og bruk av talekommandoer. Før du kan bruke taleoppringing Du må først aktivere funksjonen for taleoppringing og spille inn talekommandoer. Et ikon vises ved siden av et telefonnummer med en talekommando. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 25 Ringe Slik slår du innringernavnet På eller Av } Innstillinger } Generelt-kategorien } Talestyring } Spill innring. navn. Nøkkelordet Du kan spille inn et nøkkelord og bruke det som en talekommando når du ønsker helt håndfri betjening av funksjonen for taleoppringing. I stedet for å holde nede en volumknapp for å bruke taleoppringing, sier du nøkkelordet og deretter én av de innspilte talekommandoene. Nøkkelordet er spesielt nyttig når du kjører en bil som har installert håndfrisett. Velg et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Taleoppringing Du kan bruke funksjonen for taleoppringing ved å si en forhåndsinnspilt talekommando. Foreta en taleoppringing fra standby-modus ved hjelp av telefonen, en bærbar håndfrienhet, en Bluetoothhodetelefon eller ved å si nøkkelordet. Slik ringer du fra telefonen 1 Hold nede en av volumknappene i standby-modus. 2 Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og si navnet du spilte inn tidligere, for eksempel "Jons mobil". Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. Slik ringer du ved hjelp av en håndfrienhet Trykk på håndfriknappen eller knappen på Bluetooth hodetelefonen, i standby-modus. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1 } Innstillinger } Genereltkategorien } Talestyring } Nøkkelord } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett og hold telefonen mot øret. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet. 3 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller nøkkelordet skal aktiveres. Du kan velge flere alternativer. 26 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Talesvar Du kan svare på eller avvise inngående anrop ved hjelp av stemmen når du bruker bærbart håndfriutstyr eller håndfriutstyr for bil. Du kan ikke bruke talesvar hvis du bruker en MP3-fil som ringetone. Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Når telefonen ringer, sier du "Opptatt". Anropet avvises. Personen som ringer, viderekobles til mobilsvar, hvis mobilsvar er aktivert, eller hører et opptattsignal. Endre talekommandoene Du kan oppdatere alle talekommandoene ved å spille dem inn på nytt eller ved å slette de du ikke bruker. Du kan også endre en talekommando for et telefonnummer i telefonlisten. Velg kontakten du vil endre en talekommando for, } Mer } Vis og endre. Bla til den relevante kategorien og endre talekommandoen. Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1 } Innstillinger } Generelt-kategorien } Talestyring } Taleoppringing } Endre navn. 2 Velg en talekommando, } Mer } ErstattTalemerke. 3 Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn kommandoen. Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer 1 } Innstillinger } Generelt-kategorien } Talestyring } Talesvar } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og hold telefonen mot øret. Vent på pipetonen, og si "Svar" eller et annet ord. Hvis du er fornøyd med innspillingen, } Ja. Hvis du ikke er fornøyd, } Nei og gjentar trinn 2. 3 Si "Opptatt" eller et annet ord, } Ja. 4 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller talesvar skal aktiveres. Du kan velge flere alternativer. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Si "Svar" når telefonen ringer for å svare på anropet. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 27 Ringe Tips ved innspilling og bruk av talekommandoer Hvis telefonen ikke oppfattet det du leste inn, kan følgende ha skjedd: Du snakket for lavt, prøv å snakke høyere. Du holdt telefonen for langt unna. Hold telefonen som under en samtale. Talekommandoen var for kort. Den bør være om lag ett sekund lang og bestå av mer enn én stavelse. Du snakket for sent eller for tidlig. Snakk rett etter pipetonen. Du spilte ikke inn talekommandoen mens håndfrisettet var tilkoblet. Håndfriutstyret må være tilkoblet hvis du vil bruke talestyring med et håndfrisett. Du brukte en annen intonasjon, bruk samme intonasjon som da du spilte inn talekommandoen. Du kan velge mellom følgende viderekoblingsvalg: Alle typer anrop Viderekoble alle anrop. Ved opptatt Viderekoble anrop hvis du allerede er opptatt i en samtale. Uten dekning Viderekoble anrop hvis telefonen er slått av eller du befinner deg i et område uten dekning. Intet svar Viderekoble anrop som ikke besvares innen en viss tid (operatøravhengig). Slik aktiverer du en viderekobling 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Viderekobling. 2 Velg en anropstype, og deretter ett av viderekoblingsvalgene, } Aktiver. 3 Tast inn telefonnummeret du vil viderekoble anropene til, eller } Hent for å finne kontakten i telefonlisten, } OK. Slik deaktiverer du en viderekobling Bla til viderekoblingsvalget, } Deaktiver. Slik velger du alle viderekoblingsvalgene } Innstillinger } Anrop-kategorien } Viderekobling } Kontroller alle. Viderekobling Hvis du ikke kan svare på et inngående anrop, kan du viderekoble anropet til et annet nummer, for eksempel mobilsvartjenesten. Når funksjonen Begrense samt.

9 er aktivert, er ikke alle valgene for Viderekobling tilgjengelige. 28 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Flere samtaler samtidig Du kan håndtere mer enn én samtale samtidig. Du kan for eksempel sette en pågående samtale på venting mens du ringer et nummer eller svarer på et anrop, og deretter veksle mellom de to samtalene. Samtale venter-funksjonen Hvis funksjonen Samtale venter er aktivert, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop mens du snakker i telefonen. Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Samtale venter } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Samtale venter. Slik foretar du et nytt anrop 1 } På vent for å sette den pågående samtalen på venting. 2 Tast inn nummeret du vil ringe, } Ring. Motta en ny samtale Når du mottar en ny samtale, kan du gjøre følgende: } Svar hvis du vil svare på det nye anropet og sette den aktive samtalen på venting. } Opptatt hvis du vil avvise det nye anropet og fortsette den aktive samtalen. } ErstattAktiv samt. hvis du vil besvare det nye anropet og avslutte den pågående samtalen. Håndtere to samtaler Når du har én pågående samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: } Veksle for å bytte mellom de to samtalene. } Sammenkoble for å koble Trykk på sammen de to samtalene til en konferansesamtale. } Overfør samtale, for å koble Trykk på sammen de to samtalene. Du kobles fra begge samtalene. } Legg på for å avslutte den pågående samtalen, og trykk deretter på Ja for å hente samtalen som står på venting. } Legg på to ganger for å avslutte begge samtalene. Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte én av de to første samtalene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Konferansesamtaler Du kan opprette en konferansesamtale med opptil fem andre deltakere. Du kan også sette en konferansesamtale på venting mens du foretar et nytt anrop. 29 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik frigir du en deltaker } Frigi deltaker, og velg deltakeren Trykk på du vil frigi fra konferansesamtalen. Slik fører du en privat samtale } Snakk med, og velg deltakeren 1 Trykk på du vil snakke med. 2 } Sammenkoble for å gjenoppta konferansesamtalen. Det kan være ekstrakostnader forbundet med samtaler som involverer flere parter. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for ytterligere informasjon. Starte en konferansesamtale Du må ha én aktiv samtale og én samtale på venting for å starte en konferansesamtale. I en konferansesamtale kan du ha en privat samtale med en av deltakerne, eller du kan frigi en deltaker. Slik kobler du sammen de to samtalene til en konferansesamtale } Sammenkoble. Trykk på Slik legger du til en ny deltaker 1 } På vent for å sette de sammenkoblede samtalene på venting. } Ny samt., og ring personen du 2 Trykk på vil ha med i konferansesamtalen. } Sammenkoble. 3 Trykk på 4 Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil ha med flere deltakere. To telefonlinjer Hvis du har et abonnement som støtter to telefonlinjer, kan telefonen ha to telefonlinjer med ulike telefonnumre. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker å bruke ett nummer til jobbsamtaler og et annet til private samtaler. Du velger hvilken linje du vil bruke for utgående samtaler. Alle utgående anrop foregår via denne linjen til du endrer innstillingen igjen. Inngående anrop kan fortsatt mottas på begge linjer. Du kan endre navn på linjene, og ha forskjellige innstillinger for hver linje, for eksempel ulike ringetoner. 30 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Slik velger du en linje } Innstillinger } Anrop-kategorien, og velg linje 1 eller 2. Slik endrer du navnet for en linje } Innstillinger } Display-kategorien } Endre linjenavn, og velg én av linjene for å endre navnet. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Tillat anrop } Bare fra liste. 2 } Endre } Ny } Legg til. Dette tar deg til telefonlistesøket. Velg numre fra telefonlisten. Slik tillater du alle anrop } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Tillat anrop } Tillat alle. Mine numre Du kan vise, legge til og endre dine egne telefonnumre. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre } Telefonliste } Valg } Spesialnumre } Mine numre, og velg ett av valgene. Begrenset oppringing Du kan bruke funksjonen for anropsbegrensning til å begrense utgående og inngående anrop. Dette kan for eksempel være nyttig når du er i utlandet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få et passord Hvis du viderekobler inngående anrop, kan du ikke aktivere enkelte av valgene for Begrense samt. Tillate anrop Med funksjonen Tillat anrop kan du velge å bare motta anrop fra visse telefonnumre. Alle andre anrop blir automatisk avvist med et opptattsignal. Hvis valget for samtaleviderekobling, Ved opptatt, er aktivert, viderekobles samtaler i stedet for at de blir brutt av opptattsignalet. Telefonnumrene for avviste anrop lagres i samtalelisten. Følgende anrop kan begrenses: Alle utgående anrop Alle utgående. Alle utgående anrop til utlandet Utg. til utlandet. 31 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Utg. int.roaming. Alle inngående anrop Alle inngående. Alle inngående anrop når du er i utlandet (ved roaming) Inng. v/roaming. Slik aktiverer eller deaktiverer du en anropsbegrensning 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Begrense samt., og angi et valg. 2 Velg Aktiver eller Deaktiver. 3 Tast passordet, } OK. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Slik aktiverer eller deaktiverer du Faste numre 1 } Telefonliste } Valg } Spesialnumre } Faste numre, og velg Aktiver eller Deaktiver. 2 Tast inn PIN2 } OK, og deretter } OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer } Telefonliste } Valg } Spesialnumre } Faste numre } Faste numre } Nytt nummer, og skriver inn informasjonen. Faste numre Med funksjonen Faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIM-kortet.

10 Funksjonen krever et SIM-kort som kan lagre faste numre. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Anrop til det internasjonale nødnummeret 112 kan foretas selv om funksjonen Faste numre er aktivert. Samtaletid og samtalekostnad Under en samtale vises samtalens varighet i displayet. Hvis du abonnerer på kostnadsinformasjon, kan du kontrollere varigheten for siste samtale, utgående anrop og samlet varighet. Du kan også kontrollere kostnaden for siste samtale og de totale samtalekostnadene. 32 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Hvis du abonnerer på kostnadsinformasjon, må du taste PIN2-koden for å nullstille telleren for samtaletid eller -kostnad. Slik kontrollerer du samtaletiden } Innstillinger } Anrop-kategorien } Tid og kostnad } Samtaletellere. Slik nullstiller du tidsmåleren } Innstillinger } Anrop-kategorien } Tid og kostnad } Samtaletellere } Mer, og velg Nullstill totalt eller Nullstill utgående. Slik kontrollerer du samtalekostnaden } Innstillinger } Anrop-kategorien } Tid og kostnad } Samtalekostnad. Slik nullstiller du kostnadsmåleren } Innstillinger } Anrop-kategorien } Tid og kostnad } Samtalekostnad } Mer } Nullstill tot. kost. Angi samtalekostnad Ved hjelp av funksjonen Takst kan du angi prisen per samtaleenhet. Hvis du ikke angir en pris per samtaleenhet, vises antall samtaleenheter. Slik angir du pris per samtaleenhet 1 } Innstillinger } Anropkategorien } Tid og kostnad } Samtalekostnad } Mer } Angi takst. 2 Tast PIN2-koden, } OK. 3 } Valuta, og tast koden for ønsket valuta (for eksempel NOK for norske kroner), } OK. 4 } Enheter, og tast prisen per samtaleenhet, } OK. Trykk på for å taste et desimaltegn. Kredittgrense for samtaler Du kan angi et totalbeløp som kan brukes til telefonoppringinger. Når beløpet kommer ned i null, er det ikke mulig å foreta flere anrop. Vær oppmerksom på at kredittgrensen bare er en omtrentlig sum. Slik angir du en kredittgrense 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Tid og kostnad } Samtalekostnad } Mer } Angi kreditt, og skriv inn PIN2-koden, } OK. 2 Velg Begrenset eller Ubegrenset. Hvis du velger Begrenset, angir du et beløp, } OK. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 33 Ringe Tjeneste for samtaleprioritet Du kan be om en bestemt prioritet når du ringer, hvis abonnementet har støtte for tjenesten for samtaleprioritet. Prioritetsnivåene defineres av nettoperatøren, og går normalt fra 0 til 4, der 0 er høyeste prioritet. Slik kontrollerer eller endrer du standard prioritetsnivå 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Standardprioritet. 2 Nettet sender tilgjengelige prioritetsnivåer. Velg et prioritetsnivå. Slik endrer du prioritet for én samtale 1 Tast telefonnummeret du vil ringe. 2 } Mer } Samtaleprioritet, og velg en prioritet. Nummeret ringes opp. Slik legger du til en gruppe 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Lukkede grp. } Endre liste } Ny gruppe } Legg til. 2 Tast navnet på brukergruppen, } Fortsett. 3 Tast indeksnummeret, } Lagre. Du får indeksnummeret fra nettoperatøren. Slik ringer du til noen som ikke er med i en lukket brukergruppe } Innstillinger } Anrop-kategorien } Behandle samt. } Lukkede grp. } Åpne anrop } På. Når Av er valgt, kan du bare ringe til medlemmer av gruppen. Flere anropsfunksjoner Tonesignaler Du kan bruke telebanktjenester eller betjene en telefonsvarer ved å sende tonesignaler (også kalt DTMF-toner) under en samtale. Du sender toner ved å trykke på tastene til, eller. Trykk på for å tømme displayet når samtalen er avsluttet. Lukkede brukergrupper Med funksjonen Lukkede brukergrupper kan du redusere samtalekostnadene. Hvis du abonnerer på lukkede brukergrupper, er det i enkelte nett billigere å ringe til medlemmer av en brukergruppe. Du kan lagre ti grupper. 34 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonene under en samtale, } Mer i standby-modus, og velg Deaktiver toner eller Aktiver toner. Notisblokk Du kan bruke telefonen til å skrive ned et telefonnummer under en samtale. Når du avslutter samtalen, blir nummeret stående i displayet. } Ring for å ringe nummeret. } Mer } Lagre nummer, og velg en kontakt for å lagre nummeret. Hvis du vil opprette en ny kontakt og lagre nummeret, } Ny kontakt. Vise eller skjule eget nummer Hvis tjenesten Begrenset nummeridentifikasjon støttes av abonnementet, kan du skjule telefonnummeret ditt når du foretar et anrop. Du kan gjøre dette per samtale eller velge dette som en standardinnstilling. } Mer i standby-modus for raskt å endre denne standardinnstillingen. Slik skjuler eller viser du ditt eget telefonnummer 1 Tast telefonnummeret du vil ringe. 2 } Mer og velg Skjul nummer eller Vis nummer. Slik skjuler eller viser du eget telefonnummer på permanent basis 1 } Innstillinger } Anrop-kategorien } Vis eller skjul nr. 2 Velg Vis nummer, Skjul nummer eller Nettstandard. Grupper Du kan lage grupper med numre. Ved å gjøre dette, kan du sende tekst- og MMS-meldinger til flere mottakere samtidig, % 36 Meldingstjenester. Slik oppretter du en gruppe med numre 1 } Telefonliste } Valg } Grupper } Ny gruppe } Legg til. 2 Skriv inn et navn for gruppen, } Fortsett. 3 } Nytt nummer } Legg til hvis du vil finne kontakten i telefonlisten. 4 Velg et nummer fra kontakten. 5 Gjenta trinn 3 til 4 for å legge til flere numre i gruppen. } Fullfør for å lagre gruppen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 35 Meldingstjenester Visittkort Du kan legge til ditt eget visittkort i telefonlisten. Du kan utveksle visittkort mellom din telefon og en lignende telefon, en PDA eller en PC ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi, den infrarøde porten, kabelen eller en tekst- eller MMS-melding. Slik legger du til ditt eget visittkort } Telefonliste } Valg } Mitt kort, og skriv inn informasjonen for visittkortet, } Lagre. Slik sender du et visittkort } Telefonliste } Valg } Mitt kort } Send mitt kort, og velg en overføringsmetode. Slik mottar du et visittkort Når du mottar visittkortet, } Ja } Lagre for å lagre visittkortet i telefonlisten. Meldingstjenester Tekstmeldinger, MMS-meldinger, e-post, Mine venner, meldingsordliste. Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester tekstmeldinger, MMS-meldinger, e-post og Mine venner. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvilke tjenester du kan bruke. Tekstmeldinger Tekstmeldinger sendes via SMS-tjenesten (Short Message Service).

11 Powered by TCPDF ( Tekstmeldinger kan inneholde bilder, animasjoner, melodier og lydeffekter. Tekstmeldinger kan sendes til én person, flere mottakere eller til en gruppe mottakere som du har lagret i telefonlisten, % 35 Grupper. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem av gruppen. Før du begynner Kontroller først at nummeret til servicesenteret er angitt. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren, og lagres vanligvis på SIM-kortet. 36 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Slik angir du servicesenternummeret 1 } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Servicesenter. Hvis servicesenternummeret er lagret på SIM-kortet, vises det i listen. 2 Hvis det ikke finnes noen numre i listen, } Legg til, og angi nummer, inkludert det internasjonale "+"-tegnet og landskode, } Lagre. Sende tekstmeldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, % 11 Taste bokstaver. Enkelte språkspesifikke tegn bruker mer plass. For enkelte språk kan du deaktivere Nasjonale tegn for å spare plass. % 14 Valg mens du taster bokstaver. e-postadresse, } Angi e-postadr. Under sendingsvalgene finner du en liste som viser de 10 siste mottakerne. Du kan også velge en mottaker fra denne listen. } Send. Slik setter du inn et element i en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Mens du skriver meldingen: } Mer } Legg til element. 3 Velg Bilde, Lydeffekt, Melodi, Animasjon, Maler, eller Bilde (annen). 4 Velg et element. Tekstformatering Du kan endre stil, størrelse og justering for teksten, samt legge inn nye avsnitt. Slik formaterer du teksten i en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Mens du skriver meldingen: } Mer } Tekstformat. Velg deretter Tekststørrelse, Tekststil, Justering eller Nytt avsnitt. 3 Velg et tekstformat. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Skriv meldingen } Fortsett. Hvis du vil lagre } Ja meldingen for å sende den senere, for å lagre den i Utkast. 3 } Telefonnummer, og tast inn mottakerens telefonnummer, eller } Kontaktoppslag for å hente et nummer eller en gruppe fra telefonlisten. Hvis du vil skrive inn en This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 37 Meldingstjenester Motta tekstmeldinger Når du mottar en tekstmelding, hører du et meldingsvarsel, og det angis at du har mottatt en tekstmelding. } Ja for å lese tekstmeldingen, eller } Nei hvis du vil lese meldingen senere. Når du leser en tekstmelding, kan du for eksempel gå til en Web-adresse som står i tekstmeldingen, lagre et bilde som følger med tekstmeldingen eller spille av en lyd som er satt inn i tekstmeldingen. Når du har lest tekstmeldingen, } Mer for å vise en liste med valg. Trykk på for å lukke tekstmeldingen. Ringe et nummer i en tekstmelding Du kan ringe et telefonnummer som er oppgitt i en tekstmelding. Slik ringer du et nummer i en tekstmelding Velg telefonnummeret, } Ring. Lagre mottatte tekstmeldinger Mottatte tekstmeldinger lagres i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, må du slette meldinger eller flytte dem til SIM-kortet før du kan motta nye meldinger. Meldinger som du har lagret på SIMkortet, forblir der inntil du sletter dem. 38 Slik lagrer du en melding på SIM-kortet } Meldinger } Innboks } Mer } Lagre melding } SIM-kort. Slik lagrer du et element fra en tekstmelding 1 Velg telefonnummeret, Web-adressen, bildet eller lyden du vil lagre i meldingen, } Mer. 2 Hvis du har valgt å lagre et telefonnummer, } Bruk } Lagre nummer. Hvis du har valgt en Web-adresse, } Lagre bokmerke, et bilde, } Lagre bilde, en lyd, } Lagre lyd. Lange meldinger Antall tegn en tekstmelding kan inneholde, avhenger av språket du skriver på. Du kan sende lengre meldinger ved å koble sammen to eller flere meldinger. Vær oppmerksom på at du må betale for hver enkelt melding i en lang melding. Det er ikke sikkert at du mottar alle deler av en lang melding samtidig. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite hvor mange meldinger du kan koble sammen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Slik aktiverer du lange meldinger } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding } Maks. mld.lengde } Maks. tilgjengel. Maler Hvis du har én eller flere meldinger du sender ofte, kan du lagre disse som maler. Det finnes forhåndsdefinerte maler i telefonen, men du kan også opprette dine egne. Slik oppretter du en mal 1 } Meldinger } Maler } Ny mal } Legg til } Tekst. 2 Skriv meldingen, } OK. 3 Skriv inn en tittel på meldingen, } OK. Meldingsvalg Du kan angi en standardverdi for flere meldingsvalg eller velge innstillingene hver gang du sender en melding. Du kan for eksempel velge å be om svar på en sendt melding, velge hvilken type tekstmelding du vil sende, eller angi hvor lenge en melding skal være gyldig. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingsvalg, % 50 Meldingsordliste. Slik angir du et standard tekstmeldingsvalg } Meldinger } Innstillinger } Tekstmelding, og angi et valg. Slik angir du et meldingsvalg for en bestemt melding 1 Når du har valgt en mottaker å sende tekstmeldingen til, } Mer } Avansert. 2 Merk valget du vil endre, } Endre, og velg en ny innstilling. 3 } Fullfør når du har endret valgene. Slik kontrollerer du statusen til en sendt melding } Meldinger } Sendte, og velg en tekstmelding } Vis } Mer } Vis status. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder, videoklipp, kamerabilder og lydopptak, og sendes ved hjelp av MMS-tjenesten (Multimedia Messaging Service). Du må ha et abonnement som støtter MMS, og mottakeren av bildemeldingen må også ha støtte for MMS. MMS-meldinger kan sendes til en mobiltelefon og en e-postkonto. 39 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Du kan sende visittkortet ditt som et vedlegg i en MMS-melding. Før du begynner Før du sender en MMS-melding, må du kontrollere at: 1 Adressen til meldingsserveren er angitt: } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding } Meldingsserver. 2 Du har angitt riktige innstillinger: } Meldinger } Innstillinger } MMS-melding } Internett-profil. Velg en profil eller Ny profil. Hvis du vil opprette en Internett-profil, % 64 Konfigurere Internett og e-post. Du kan også laste ned alle de nødvendige innstillingene fra nettoperatøren. Skrive og sende MMS-meldinger Når du skriver en MMS-melding, formaterer du meldingen ved å velge mellom ulike elementer. De ulike elementene er: Bilde, Tekst, Lyd, Video, Kamerabilde, Videoklipp og Lydopptak. Før du sender en MMS-melding, kan du velge mellom ulike valg som justerer og forbedrer meldingen.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T310

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T 28S

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T 28S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet.

Innholdsfortegnelse. Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet. Innholdsfortegnelse Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet. Lære telefonen å kjenne 6 Tastfunksjoner, hurtigtaster, taste bokstaver. Personlig tilpasning av telefonen 15 Velge ringesignal, layout

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z600

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer