Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: R250s PRO er den første mobiltelefonen som støtter GSM Pro. GSM Pro er en utvidet funksjon i GSM-nettet som støtter gruppesamtaler og samtaleovervåking. (GSM Pro krever et GSM Pro-abonnement.) R250s PRO har et vibrerende anropsvarsel, som betyr at telefonen vibrerer når du mottar en inngående samtale eller tekstmelding. Dette er en nyttig funksjon når du arbeider på steder der det er mye støy og du ikke kan høre ringetonen. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns høyttaleren. inn i telefonlisten. som gjør det enkelt å ringe et forhåndsdefinert nødnummer. gjelder også GSMs internasjonale nødnummer 112. Når du arbeider på steder der det er mye støy, kan du bruke HåndFriutstyret fra Ericsson sammen med ørebeskyttere. Ved et inngående gruppeanrop, besvares anropet automatisk, og du hører samtalen i Tastlås. Tastlåsen forhindrer at du slår et nummer ved et uhell, noe som kan skje hvis hvis telefonen er festet til beltet. Tastlåsen forblir låst helt til du mottar et inngående anrop. Selv om tastlåsen er aktivert, kan du allikevel bruke taleknappen på venstre siden av telefonen for å komme Nødknapp. R250s PRO er utstyrt med en nødknapp øverst på telefonen, Merk! Enkelte av tjenestene i denne håndboken støttes ikke av alle nett. Dette AB Innholdsfortegnelse Komme i gang 3 Ericsson R250s PRO Tredjeutgave (juni 2000) Denne håndboken utgis av Ericsson Mobile Communications AB, uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer i denne håndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av håndboken. Med enerett. Ericsson Mobile Communications AB, 1999 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1c Trykt i Sverige INNOVATRON PATENTS Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns GSM Pro 87 GSM Pro 88 Gjøre telefonen klar til bruk 4 Slå telefonen på og av 14 Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner 17 Foreta og motta anrop 19 Under en samtale 23 Høyttaler 25 Funksjoner og innstillinger 27 Bruke menysystemet 28 Privat telefonliste 31 Holde orden på telefonsamtalene dine 40 Telefonsvarertjenesten 42 Personlig tilpasning av telefonen 44 Sende og motta tekstmeldinger (SMS) 51 Viderekoble inngående samtaler 60 Beskytte telefonen og abonnementet 62 Velge nett 68 Føre flere samtaler samtidig 72 Samtaletid/samtalekostnad 76 Bruke to telefonlinjer 79 Samtaler med calling card-konto eller kredittkonto 81 Sende og motta fakser og data 84 Noen nyttige verktøy 85 Tilleggsinformasjon 95 Tilbehør 96 Problemløsing 100 Ericsson Mobile Internet 102 Hurtigtaster 103 Tekniske data 104 Ordliste 105 Retningslinjer for sikker og effektiv bruk 110 Garanti 114 Declaration of Conformity 116 Register 117 AB Merk! Enkelte av tjenestene i denne håndboken støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også GSMs internasjonale nødnummer 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste eller ikke. Symbolet på Ericssons produkter viser at de er godkjent i henhold til EU-direktiv 89/336/EEC, telekommunikasjonsdirektivet 91/263/EEC og lavspenningsdirektivet 73/23/EEC. Produktene oppfyller kravene i henhold til følgende standarder: Mobiltelefoner og tilbehør i kombinasjon: ETS EMC for European digital cellular telecommunications. Tilbehør uten direkte kobling til en mobiltelefon: EN Electromagnetic compatibility, Generic Emission Standard og EN Electromagnetic compatibility, Generic Immunity Standard. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns AB No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns KOMME I GANG Gjøre telefonen klar til bruk Slå telefonen på og av Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner Foreta og motta anrop Høyttaler Under en samtale Er ics AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns du bruker mobiltelefonen. Merk! Les kapitlet "Retningslinjer for sikker og effektiv bruk" på side 110 før OVERSIKT Foran Antenne Nødknapp Indikatorlampe Modusbryter Høyttaler Tegnrute Volumtaster Taleknapp* Av/på-knapp Tastatur Mikrofon * Hvis du ikke bruker et SIM Pro-kort (se "GSM Pro" på side 88), men et vanlig SIM-kort, kan du aktivere mikronfonsperren hvis du trykker taleknappen under en samtale. Gjøre telefonen klar til bruk AB Gjøre telefonen klar til bruk Topp Høyttaler ics Er No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Indikatorlampe Bak Batteriutløserlås Batteri Ladetilkobling Nødknapp Tilkobling for ekstern antenne Hull for belteklips Tilkobling for høretelefoner KLARGJØRING Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet Sette inn batteriet i telefonen Lade batteriet Se de neste sidene. Gjøre telefonen klar til bruk AB 5 SIM-KORTET Når du blir abonnent hos en nettoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet inneholder en databrikke som blant annet inneholder har bestilt fra nettoperatøren. telefonnummeret ditt, telefonlisten din og informasjon om hvilke tjenester du 6 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Sette inn SIM-kortet og følger disse trinnene: 1. Åpne dekslet som dekker SIMkortholderen. 2. Åpne SIM-kortholderen ved å skyve i pilens retning. 3. Åpne holderen. 4. Skyv SIM-kortet inn i holderen. Pass på at det avkuttede hjørnet er øverst til høyre. Gjøre telefonen klar til bruk SIM-kort finnes i to størrelser. En type er på størrelse med et kredittkort, mens den andre typen er mindre. Telefonen din bruker det minste kortet. Mange av SIM-kortene i kredittkortstørrelse har mindre kort som det er enkelt å ta ut. Før du kan bruke telefonen, må du sette inn SIM-kortet som vist nedenfor. Når du skal sette inn SIM-kortet, tar du ut batteriet (hvis det står i telefonen) 5. Lås holderen ved å trykke den ned i pilens retning, som på bildet.

3 6. Lukk deretter dekslet. AB PIN-koden Tast PIN De fleste SIM-kort leveres med en sikkerhetskode eller PIN-kode (Personal på telefonen, blir du bedt om å taste PIN-koden. Du finner PIN-koden i informasjonen fra nettoperatøren. Du trenger kanskje PIN-koden når du skal endre innstillinger i telefonen. Det Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns PIN-kode, PIN2-koden. av abonnementet. Unblocking Key code), som du også får fra nettoperatøren. kan dessuten hende at noen nettoperatører har tjenester som krever en ekstra Du bør være forsiktig med PIN-koden, siden den beskytter deg mot misbruk Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Hvis dette skjer, kan du åpne det ved å bruke PUK-koden (Personal BATTERIET R250s PRO leveres med et NiMH-batteri (nikkelmetallhybrid). Batteriet er ikke ladet når du kjøper telefonen, men det kan inneholde nok strøm til å slå telefonen på. Vi anbefaler at du lader batteriet før du bruker telefonen for første gang. Batteriet er spesielt utformet R250s PRO. Batteriet har en spesiell låsemekanisme som forhindrer at det faller ut hvis du skulle slippe telefonen i gulvet. Batteriet er utstyrt med en spesiell gummiforsegling som forhindrer lekkasje i telefonen. Nå batteriet og antennen er satt inn på riktig måte, er telefonen støvog vannavvisende. Telefonen kan brukes utendørs, selv om det regner, og telefonen tar ikke skade hvis du bruker den på steder der det er mye støv. Bruk bare originalbatterier fra Ericsson. Hvis du bruker andre batterier, kan du riskere at telefonen skades, og det gjør garantien ugyldig. Gjøre telefonen klar til bruk AB Identity Number), som du trenger for å få tilgang til nettet. Hver gang du slår 7 Sette inn batteriet 8 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 1. Sett inn batteriet nederst på telefonen. Når skal du lade batteriet? bruker originalbatterier fra Ericsson til telefonen din. kan det ta litt tid før du får en indikasjon på at batteriet lades. Slik blir du minnet på at batteriet snart må lades eller byttes med et oppladet batteri: i tegnruten i ti sekunder. Signalet gjentas flere ganger. Indikatorlampen øverst på telefonen begynner å blinke rødt. Merk! Når det ikke er nok strøm i batteriet, slår telefonen seg av. Gjøre telefonen klar til bruk 2. Skyv den øverste delen av batteriet mot telefonen helt til du hører to klikk. NiMH-batteriet som leveres med telefonen, kan lades når som helst uten at det går utover ytelsen. Dette gjelder ikke de billigere NiCd-batteriene (nikkelkadmium) som ofte selges som tilbehør hos andre leverandører. Hvis du ønsker optimal tale- og standby-tid på lengre sikt, anbefaler vi at du bare Merk! Når du lader et nytt batteri, eller et batteri som ikke er brukt på lenge, Du hører et varselsignal (en lang pipetone), og meldingen Tomt batteri vises AB Lade batteriet ics Er No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 1. Kontroller at batteriet står i telefonen. 2. Koble laderen til nettet. Slik ser du at batteriet lades: Batteriindikatoren i tegnruten tømmes og fylles hele tiden. telefonen er slått på). indikatorlampen øverst på telefonen lyser kontinuerlig grønt. lengre tid å lade det opp. Koble fra laderen Skyv pluggen i telefonen oppover og dra den ut. Sett gummibeskyttelsen på plass over systemtilkoblingen. 3. Koble den andre enden av kabelen til telefonen slik bildet viser. Spenningssymbolet (lynet) må peke oppover. Indikatorlampen øverst på telefon lyser kontinuerlig rødt (eller grønt hvis Når batteriet er ladet, viser batteriindikatoren i tegnruten at batteriet er fullt og Tips! Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Da vil det imidlertid ta Du kan også koble laderen til skrivebord-/veggstativet som leveres med telefonen. Du bare setter telefonen i skrivebord-/veggstativet når telefonen må lades. Se "Skrivebord-/veggstativ" på side 97 hvis du vil ha mer informasjon. Gjøre telefonen klar til bruk AB 9 Ta ut batteriet Er 10 ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 1. Slå av telefonen. 2. Trykk på batteriutløserlåsen øverst på batteriet. Bytte antenne telefonen. 1. Trekk ut gummipluggen fra den eksterne antennetilkoblingen. 2. Skru antennen mot klokken for å ta den ut. ugyldig. Gjøre telefonen klar til bruk 3. Løft batteriet opp og bort fra telefonen. R250s PRO levereash;ker etter et nett. Du kan nå ringe og motta samtaler. Noen SIMkort er beskyttet av en PIN-kode. Hvis Tast PIN vises i tegnruten 1. Tast PIN-koden. Hvis du taster feil, sletter du det aktuelle sifferet ved å Merk! Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Du kan åpne det ved å bruke PUK-koden, som du får fra forhandleren. Se "Beskytte telefonen og abonnementet" på side 62. Etter at du har slått på telefonen (og tastet PIN-koden), vises Ericsson-logoen Når telefonen har funnet et nett, piper den tre ganger. Indikatorlampen øverst på telefonen begynner å blinke grønt én gang i sekundet, og nettoperatørens navn (som oftest en forkortelse) vises i tegnruten. Dette kalles standby-modus. HVIS DET IKKE VISES ET NETT Vanligvis vises nettnavnet i tegnruten etter at du har slått på telefonen, men noen ganger er det ikke et nett innen rekkevidde. Tegnruten vil da vise ett av følgende: Søker Hvis meldingen Søker forblir i tegnruten, er du innenfor dekningsområdet til et nett som du ikke har lov til å bruke. I nødstilfeller lar imidlertid enkelte nettoperatører deg ringe det internasjonale nødnummeret 112. Se "Foreta og motta anrop" på side 19. Slå telefonen på og av AB Intet nett 13:40 Intet nett Hvis meldingen Intet nett vises, er ingen nett tilgjengelige eller signalet er for forsøke å bytte antennen, og bruke antennen for større rekkevidde. svakt. Du må flytte deg for å motta et signal som er sterkt nok. Du kan også GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER MENY L Klokke R L KLOKKE Sett dato (14:16) R SETT DATO (14:16) _ : Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Språket i tegnruten "Språket i tegnruten" på side 44.

4 Slik endrer du språket i tegnruten til engelsk 1. Trykk på C L R. 2. Trykk på V E N S T R E piltast. 3. Tast Trykk på H Ø Y R E piltast. Stille klokken som regel ikke stilt. Slik stiller du klokken 2. Trykk på Y E S for å gå til klokkemenyen. 3. Trykk på H Ø Y R E piltast til Sett dato vises. 4. Trykk på Y E S for å komme til funksjonen Still dato. 6. Trykk på Y E S for å bekrefte valget. 7. Trykk på C L R for å gå tilbake til standby-modus. foretrekker 12-timers klokken, kan du endre innstillingen. Første gangen du slår på telefonen, vil du kanskje endre språket i tegnruten, stille klokken og velge ringesignaltype. Du finner mer informasjon om disse innstillingene under "Personlig tilpasning av telefonen" på side 44. I de fleste nyere SIM-kort er språket i landet der du kjøpte SIM-kortet automatisk definert som standardspråk. Hvis ikke, er standardspråket engelsk. Hvis telefonen viser et språk du ikke forstår, kan du endre det til engelsk. Du finner flere opplysninger om hvordan du endrer språket i tegnruten under Du finner informasjon om tastene under "Tastfunksjoner" på side 18. Klokkeslettet vises nederst i tegnruten. Når du kjøper telefonen, er klokken 1. Trykk på V E N S T R E eller H Ø Y R E piltast helt til Klokke-menyen vises. 5. Tast riktig klokkeslett i timer og minutter ved hjelp av nummertastene. Merk! Klokkeslettet vises som standard i 24-timers format. Hvis du Slå telefonen på og av AB 15 Angi ringevolum MENY L Ringevolum R (QQQQQqq QQQQQqq) QQQQQqq RINGEVOLUM Buzzer R (QQQQQqq QQQQQqq) QQQQQqq 1. Trykk på H Ø Y R E piltast. 2. Trykk på Y E S for å gå til Ringevolum-menyen. Teksten Buzzer vises i tegnruten. 3. Trykk på Y E S for å gå til Buzzer-menyen. Du øker volumet ved å trykke på H Ø Y R E piltast. L 16 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Du reduserer volumet ved å trykke på V E N S T R E piltast. volumet, unntatt for innstillingene "Av" og "Økende". 5. Trykk på Y E S for å lagre innstillingen. 6. Trykk på C L R for å gå tilbake til standby-modus. 4. Bruk H Ø Y R E og V E N S T R E piltaster for å angi ringevolumet. Telefonen ringer én gang med den faktiske innstillingen når du øker SLÅ AV TELEFONEN du hører et klikk. Mens du er i standby-modus, trykker du på og holder nede N O (AV/PÅ) til Slå telefonen på og av AB Teksten Ringevolum og en strek som angir ringevolumet, vises i tegnruten. ics Er No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns INFORMASJON I TEGNRUTEN Kontrollere at du slår riktig nummer Tegnruten på telefonen hjelper deg med å: Kontrollere signalstyrken og tilgjengelige tjenester Finne ut om du har mottatt meldinger tjenesten Kontrollere batterinivået Ikonene i tegnruten tegnruten de vises. Tabellen nedenfor viser hvert ikon for seg og beskriver det. Ikon: Navn: Beskrivelse: K l S Kontrollere hvilken linje som er i bruk hvis du bruker dobbeltlinje- Ikoner vises når spesielle funksjoner er aktive eller du har mottatt en beskjed. Illustrasjonen i margen viser en oversikt over alle de mulige ikonene og hvor i Signalstyrkemåler Batterimåler Styrken på signalet er angitt i trinn. Fire trinn angir det sterkeste signalet. Jo fullere ikonet er, jo bedre er batterikapasiteten. Tastaturet er låst. Tastlåsindikator Viderekoblingsindikator Avslått ringesignal En pil betyr at Viderekoble alt-funksjonen er aktivert. En krysset note betyr at du ikke hører noen lyd når du mottar en samtale. Konvoluttikonet betyr at du har mottatt en tekstmelding (SMS). Mm Tt B Tekstmeldingsindikator Telefonsvarerindikator Alarmindikator Kassettbåndikonet betyr at du har mottatt en talemelding. Bjellen angir at alarmen er stilt og aktivert. L1/L2 Linjeindikator Faste inngående anrop- indikator Forteller deg hvilken linje som er i bruk hvis du bruker dobbeltlinjetjenesten. Dette ikonet angir at faste inngående anrop er aktivert. Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner AB 17 Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner TASTFUNKSJONER Før du ringer eller mottar et anrop, er det nyttig å forstå hva tastene betyr. Tabellen nedenfor beskriver de grunnleggende tastfunksjonene. Merk! Noen taster har andre funksjoner når du går inn i menysystemet. Se "Bruke menysystemet" på side 28. Tast: YES NO 18 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Funksjon: Brukes til å ringe og svare på samtaler. V E N S T R E og H Ø Y R E piltast C L R (Clear) Brukes til å slå telefonen av eller på. Trykk på og hold tasten nede. Avslutter en samtale. Brukes til å gå inn i og finne frem (bla) i menysystemet. Brukes til å slette tegn fra tegnruten. Trykk på og hold nede tasten for å slette alle tegnene. Aktiverer mikrofonsperren. Trykk på og hold tasten nede. Nummertaster Brukes til å angi tallene 0-9. Hvis den blir holdt nede, angir 0-tasten det internasjonale prefikset (+). Brukes til å angi *-tegnet. Hvis den blir holdt nede, angir *-tasten p - pause. Stjerne Firkanttast Brukes til å angi #-tegnet. Brukes til å fullføre inntastingen av PIN-koden og sikkerhetskoder. Hvis den blir holdt nede, angis tegnet. Brukes til å øke eller senke lydstyrken i høyttaleren eller høyttaleren i et HåndFri-sett. Trykk to ganger på en volumtast for å avvise en samtale. Volumtaster O P P og N E D Modusbryter GSM: Brukes til å veksle mellom telefone- og høyttalermodus. Hvis skyveren er opp, er telefonen i høyttalermodus, og hvis skyveren er nede, er telefonen i telefonmodus. GSM Pro: Brukes til å veksle mellom telefonmodus og talemodus. Hvis skyveren er opp, er telefonen i talemodus, og hvis skyveren er nede, er telefonen i telefonmodus. Taleknapp (PTT) I standby-modus: brukes til å gå til og bla i telefonlistemenyen. GSM: Trykk på denne knappen for å aktivere mikrofonsperren. GSM Pro: Talemodus: trykk på denne knappen for å aktivere mikrofonen. Telefonmodus: trykk denne knappen for å aktivere mikrofonsperren. Nødknapp Brukes til å foreta nødanrop. Trykk på og hold ned nødknappen. Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner AB Foreta og motta anrop 4 2 NETT : :34 NETT 7 2 Siste samt.

5 1: Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns nett" på side 68. Tastfunksjoner I dette kapitlet forutsetter vi at du har slått på telefonen og at du er innenfor dekningsområdet til et nett. Hvis du er utenlands, kan du bruke andre nett forutsatt at hjemmenettet ditt har en avtale som lar deg gjøre det. Se "Velge Før du ringer eller mottar anrop, er det nyttig å forstå tastene og de tilhørende funksjonene. Se "Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner" på side 17. RINGE 1. Tast retningsnummeret og telefonnummeret. Sifrene vises i tegnruten. Hvis du må slette et siffer, trykker du på C L R. Hvis du vil slette alle sifrene, trykker du på og holder nede C L R til alle sifrene er slettet. 2. Trykk på Y E S for å ringe. Tegnruten viser Ringer ut, etterfulgt av Kobler opp. 3. Trykk på N O når du vil avslutte samtalen. Mens samtalen pågår, starter en samtaleindikator automatisk, og du kan se hvor lenge du har snakket i telefonen. Hvis du har aktivert alternativet samtalekostnad og nettet og SIMkortet støtter det, ser du hvor mye samtalen koster i tegnruten. Se "Samtaletid/samtalekostnad" på side 76. Når du avslutter samtalen, viser samtaleindikatoren samtalens lengde i tre sekunder. Tips! Du kan kontrollere samtalens lengde senere. Se "Samtaletid/ samtalekostnad" på side 76. Intet svar Hvis ingen svarer eller du ikke kommer gjennom, trykker på N O. Nummeret er lagret i et minne som gjør det enkelt å gjenta samtalen. SLÅ ET TIDLIGERE NUMMER PÅ NYTT Du kan slå de siste telefonnumrene du har ringt, på nytt (15 eller flere, avhengig av SIM-kortet). Du kan også slå et nummer automatisk på nytt hvis du ble brutt første gangen du ringte. Foreta og motta anrop AB 19 Slik slår du et tidligere nummer på nytt SIST RINGTE L R 1. Trykk på Y E S. 2. Bla med V E N S T R E og H Ø Y R E piltast til du finner nummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S for å ringe. Slå et nummer automatisk på nytt den øverste raden, og årsaken til bruddet på den andre raden. Slik slår du et nummer automatisk på nytt 4 2 NETT Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Trykk på Y E S når meldingen Gjenta? vises i tegnruten. ringesignal. Du trykker på en tast eller mottar en samtale. Hvis du ikke vil gjenta, trykker du på N O. ringinger. Hvis du blir brutt, og mottakerens nett støtter det, viser tegnruten Gjenta? på Telefonen slår nummeret automatisk på nytt (opptil 10 ganger) helt til: Anropet besvares. Når anropet besvares, hører du et pip fulgt av et Merk! Automatisk nytt forsøk er ikke tilgjengelig for faks- og dataopp- RINGE UTENLANDSSAMTALER 1. Trykk på og hold nede 0-tasten helt til +-tegnet vises. +-tegnet erstatter automatisk utenlandsprefikset for landet du ringer fra. nummer. 2. Tast landsnummer, eventuelt retningsnummer (uten 0 foran) og telefon3. Trykk på Y E S for å ringe. Merk! Når du er utenlands, vil telefonen automatisk søke etter et nett som du kan bruke. Hvilket nett du kan bruke, avhenger av avtalene operatøren din har med operatørene i landet der du er. Se "Velge nett" på side 68. Kontrollere de første tegnene Hvis du har angitt flere tegn enn det som vises i tegnruten, blir de første tegnene erstattet med symbolet l. Trykk på H Ø Y R E piltast for å kontrollere de første tegnene. RINGE NØDNUMMER R250s PRO er utstyrt med en nødknapp, som er plassert på toppen av nødknappen er det enkelt å stille inn en samtale til et standard nødnummer, uten at du behøver å taste nummeret manuelt. telefonen, ved siden av antennen (se "Oversikt" på side 4). Ved hjelp av Foreta og motta anrop AB Tegnruten viser det siste oppringte nummeret. Når du kjøper telefonen, er nødnummeret (ved bruk av nødknappen) stilt inn til det internasjonale nødnummeret, 112. Dette nummeret kan endres hvis du hvordan du endrer dette standard nødnummeret under "Personlig tilpasning av telefonen" på side 44. foretrekker å bruke et annet nødnummer. Du finner mer informasjon om Merk! Hvis du endrer det forhåndsdefinerte nødnummeret (112), må du sette Svare? Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns angitt. hvis du skulle komme til å trykke på knappen. Slik ringer du et nødnummer ved hjelp av nødknappen 1. Trykk på og hold nede N Ø D K N A P P E N. (Standardnummeret er det internasjonale nødnummeret 112.) 2. Trykk på N O for å avslutte oppringingen. Ringe nødnummer som ved en vanlig oppringing. Slik ringer du et nødnummer 1. Tast 112 (det internasjonale nødnummeret). 2. Trykk på Y E S. Tegnruten viser Nødanrop. 3. Trykk på N O for å avslutte anropet. inn et SIM-kort og taste inn PIN-koden (hvis kortet er låst). Hvis ikke, vil det forhåndsdefinerte nødnummeret (112) bli ringt, og ikke nummeret du har Hvis du vil foreta en nødoppringing, må nødknappen være slått på. Når du kjøper telefonen, er nødknappen aktivert. Nødknappen må holdes nede i 1 sekund før oppringingen starter. Dette er for å unngå at du ringer ved et uhell Oppringingen starter og det oppringte nummeret vises i tegnruten. Du kan også ringe et nødnummer ved å taste inn nummeret, på samme måte Merk! Det kan hende at enkelte nettoperatører krever at SIM-kortet er satt inn i telefonen, og i noen tilfeller også at PIN-koden er tastet. Det kan hende at enkelte nettverk ikke bruker det internasjonale nødnummeret 112. MOTTA EN SAMTALE Når du mottar en samtale, ringer telefonen, og indikatorlampen øverste på telefonen blinker hurtig grønt. Tegnruten viser Svare?. Hvis abonnementet ditt omfatter nummeridentifikasjontjenesten og nettet til den som ringer overfører nummeret, vises nummeret til vedkommende nederst i tegnruten. Hvis nummeret og navnet til vedkommende er lagret i telefonlisten, vises også navnet i tegnruten. Foreta og motta anrop AB 21 Merk! Telefonen må være slått på og innen rekkevidde av et nett før du kan motta en samtale.

6 Trykk på Y E S for å svare på anropet. Når samtalen er avsluttet, trykker du på N O. L MENY Spesialfunksj. R L SPESIALFUNK. SkjuleID? R L MENY Spesialfunksj. R 22 Er ics SPESIALFUNKSJ. L SendeID? R No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Det finnes to måter å avvise et anrop på: Trykk på N O. inngående samtaler" på side 60. C L R. Avvise et anrop Trykk to ganger på volumtasten (opp eller ned) på siden av telefonen. Den som ringer hører et opptattsignal hvis denne funksjonen støttes av nettet til vedkommende. Hvis "Viderekoble V/ opptatt" er aktivert, viderekobles samtalen til nummeret du har angitt. Se "Viderekoble Tips! Hvis du vil aktivere ringesperren når du mottar et anrop, trykker du på SKJULE ELLER VISE TELEFONNUMRENE Med de fleste abonnementer sendes oppringerens nummer ved en oppringing. Dette betyr at mottakeren kan se telefonnummeret ditt når du ringer. Enkelte nettoperatører tilbyr imidlertid abonnementer der telefonnummeret vanligvis er skjult. Hvis du vil endre innstillingen for én bestemt samtale, er dette mulig forutsatt at nettet du bruker, støtter det. Slik skjuler du telefonnummeret ditt for én bestemt samtale 1. Tast telefonnummeret du vil ringe. 2. Trykk på H Ø Y R E -tasten. Menyen Spesialfunksj. vises i tegnruten. 3. Trykk på Y E S for å gå til menyen Spesialfunksjoner. 4. Velg SkjuleID? og trykk på Y E S for å ringe. Slik viser du telefonnummeret ditt for én bestemt samtale 1. Tast telefonnummeret du vil ringe. 2. Trykk på H Ø Y R E -tasten. Menyen Spesialfunksj. vises i tegnruten. 3. Trykk på Y E S for å gå til menyen Spesialfunksjoner. 4. Velg SendeID? og trykk på Y E S for å ringe. Foreta og motta anrop AB Svare på et anrop Under en samtale Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns JUSTERE LYDSTYRKEN Du kan justere lydstyrken under en samtale. Slik justerer du lydstyrken under en samtale Trykk på O P P for å øke volumet. Trykk volumtasten på siden av telefonen opp eller ned. Trykk på N E D for å redusere volumet. Telefonen har en rekke funksjoner som kan være nyttige under en samtale. BRUKE MIKROFONSPERREN Under en samtale vil du kanskje snakke med noen andre i rommet, uten at personen i den andre enden hører samtalen. Slik slår du mikrofonen midlertidig av under en samtale 1. Trykk på og hold nede C L R. Mute vises i tegnruten. 2. Slipp C L R for å slå på mikrofonen igjen. Tips! Du kan også trykke på og holde ned taleknappen (PTT) for å bruke mikrofonsperring. NOTISBLOKK-FUNKSJONEN Hvis du har behov for å skrive ned et telefonnummer under en samtale, kan du bruke notisblokken. Slik bruker du notisblokken Angi telefonnummeret ved hjelp av nummertastene. Når du avslutter samtalen, blir nummeret stående i tegnruten. Du kan ringe nummeret ved å trykke på Y E S eller lagre det i telefonlisten. Se "Privat telefonliste" på side 31. Merk! Hvis du trykker en nummertast mens du snakker i telefonen, vil personen i den andre enden høre en tone. SENDE TONESIGNALER Hvis du vil benytte deg av telebanktjenester eller sjekke telefonsvareren, må du bruke koder. Disse kodene sendes som tonesignaler (også kalt DTMF-toner). Under en samtale AB 23 Slik sender du tonesignaler/koder under en samtale Trykk på de aktuelle tastene (09, * og #). Se "Privat telefonliste" på side 31. Merk! Hvis du sender tonesignaler mens du er på telefonen, vil personen i 24 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns SJEKKE VARIGHET/KOSTNAD PÅ EN SAMTALE 76 hvis du vil ha flere opplysninger. den andre enden høre tonene. Under en samtale viser tegnruten varigheten i minutter og sekunder. Hvis du foretrekker det, kan tegnruten vise samtalekostnaden, forutsatt at nettet og SIM-kortet støtter denne funksjonen. Se "Samtaletid/samtalekostnad" på side FØRE FLERE SAMTALER SAMTIDIG Telefonen gir deg muligheten til å føre mer enn én samtale om gangen. Du kan sette den pågående samtalen på venting mens du ringer eller svarer på en ny samtale. Du kan også arrangere en konferansesamtale med opptil fem hvordan du bruker denne funksjonen. deltakere. Se "Føre flere samtaler samtidig" på side 72 hvis du vil vite Under en samtale AB Tips! Du kan også lagre koden sammen med et telefonnummer i telefonlisten. Høyttaler Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns betraktelig når den er aktivert. samtidig fortsette å bruke begge hendene. Du kan for eksempel få personen i den andre enden av linjen. tilgjengelig. Se informasjonen i kapitlet "GSM Pro" på side 88. R250s PRO er utstyrt med en høyttalerfunksjon som øker lyden i telefonen Høyttaleren er svært nyttig når du må snakke med noen i telefonen og instruksjoner over telefonen, og du kan bruke hendene til å utføre oppgaven. Høyttaleren er også hendig når du vil at andre personer skal delta i en samtale. Ring personen du vil snakke med, bytt til høyttalermodus og plasser telefonen på et bord. På den måten kan alle personene rundt bordet snakke med Merk! Hvis du bruker et GSM Pro SIM-kort, er ikke høyttalermodus AKTIVERE HØYTTALEREN Hvis du vil aktivere høyttaleren, skyver du modusbryteren på høyre side av telefonen oppover (se "Oversikt" på side 4). Tips! Telefonen har ulike voluminnstillinger for telefon- og høyttalermodus. Se "Hørevolum" på side 45. Veksle mellom telefon- og høyttalermodus Du kan når som helst veksle mellom telefon- og høyttalermodus: når telefonen er i standby-modus, når du mottar et anrop og under en samtale. Når du mottar en samtale, kan du bytte fra telefon- til høyttalermodus eller omvendt for å svare på anropet. Anropet blir da besvart i valgt modus. Slik veksler du mellom telefon- og høyttalermodus Skyv M O D U S B R Y T E R E N oppover for å gå til høyttalermodus. Skyv M O D U S B R Y T E R E N nedover for å gå til telefonmodus. Når du bytter modus, sender telefonen ut en varselstone.

7 Når telefonen er i høyttalermodus, må du ikke holde telefonen nær øret, da dette kan forårsake hørselsskade. Hold telefonen ca cm foran ansiktet og snakk inn i mikrofonen. Høyttaler AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns FORETA OG MOTTA ANROP modus. Slik ringer du i høyttalermodus Slik svarer du et anrop i høyttalermodus 1. Trykk på Y E S for å svare på anropet. Ikke hold telefonen nær øret under samtalen. skyve modusbryteren oppover for å gå til høyttalermodus. 2. Trykk på N O for å avslutte samtalen. Slik avviser du et anrop Trykk på N O eller dobbeltklikk på volumtasten (opp eller ned). Høyttaler Du foretar og mottar anrop i høyttalermodus på samme måte som i telefon- 1. Tast telefonnummeret, inkludert retningsnummeret, og trykk på Y E S. Ikke hold telefonen mot øret under samtalen. 2. Trykk på N O for å avslutte samtalen. Hvis telefonen er i telefonmodus, kan du også svare anropet ved å AB FUNKSJONER OG INNSTILLINGER Bruke menysystemet Samtaler med calling card-konto eller kredittkonto Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Privat telefonliste Holde orden på telefonsamtalene dine Telefonsvarertjenesten Personlig tilpasning av telefonen Viderekoble inngående samtaler Sende og motta tekstmeldinger (SMS) Beskytte telefonen og abonnementet Velge nett Føre flere samtaler samtidig Samtaletid/samtalekostnad Bruke to telefonlinjer Sende og motta fakser og data Noen nyttige verktøy AB Bruke menysystemet 28 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns endre en av telefonens innstillinger, for eksempel ringesignalet. med ytterligere valg. Du bruker menysystemet til å kontrollere funksjonene i telefonen, og til å tilpasse telefonen etter dine ønsker. Du bruker menysystemet hver gang du vil Hver meny inneholder en liste med valg. Enkelte menyer har undermenyer FINNE FREM I MENYSYSTEMET Menyene er ordnet i en sammenhengende løkke som du blar i ved hjelp av tastene V E N S T R E, H Ø Y R E, Y E S, N O og C L R. Trykk på... HØYRE for å... bla med klokken gjennom menyer eller funksjoner. bla mot klokken gjennom menyer eller funksjoner. VENSTRE YES NO velge en meny eller funksjon, og gå inn i en undermeny. gå tilbake ett nivå i menysystemet og/eller la en innstilling stå uendret. gå tilbake til tegnruten i standby-modus. CLR Tips! I stedet for å trykke på H Ø Y R E eller V E N S T R E piltast flere ganger, kan du trykke og holde den nede helt til du kommer til ønsket meny eller undermeny. Merk! Hvis du åpner menysystemet, men ikke trykker på en tast i løpet av 60 sekunder, går telefonen tilbake til standby-modus. Slik velger du en meny eller angir en innstilling eller funksjonen du trenger. 1. Trykk på H Ø Y R E eller V E N S T R E piltast til du kommer til den menyen 2. Trykk på Y E S for å velge en meny eller funksjon. eller for å velge et innstillingsalternativ. 3. Trykk på H Ø Y R E eller V E N S T R E piltast for å finne ønsket undermeny 4. Trykk på Y E S for å velge undermenyen eller bekrefte innstillingen. Bruke menysystemet AB TEKST OG SYMBOLER I TEGNRUTEN Når du blar gjennom menysystemet, forandres tegnruten. Følgende tips kan være nyttige: Det brukes store bokstaver for å angi valgt meny eller funksjon. gjennom ved hjelp av piltastene H Ø Y R E og V E N S T R E. i tegnruten. Når L og R vises, betyr det at det finnes flere alternativer du kan bla No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns tegnrutene som står i margen. aktivert datamenyene. NETT 06:01 MENY L L Tlf.liste R MENY MENY Info L Post R L L MENY Tastlås på? til Standby-menyen fra alle posisjoner R MENY MENY Nett L Klokke R L MENY MENY L Kalkulator R MENY L Tilgang L Oppsett R Tekst i parentes viser gjeldende innstilling for funksjonen som vises I denne håndboken har vi valgt å ikke ta med alle detaljene ovenfor, i illustrasjonene av tegnrutene. Dette gjør det enklere å forstå teksten i Nedenfor finner du en oversikt over standardmenyer. Legg merke til at andre menyer er tilgjengelige hvis du abonnerer på dobbeltlinjetjenesten og har MENY Ringenivå R QQQQQqq) (QQQQQqq QQQQQqq L Viderekoble R Er ics Bruke menysystemet AB R MENY R R 29 TOLKE ANVISNINGENE I BRUKERHÅNDBOKEN Du får hjelp til å forstå anvisningene i brukerhåndboken ved å se eksemplet nedenfor. Eksempel: 1. Bla til Oppsett, Y E S, Tastlyd, Y E S. 2. Velg tastlyden du vil bruke, og trykk på Y E S. MENY L Oppsett R OPPSETT LHøyttalervolumR R (QQQQq QQQQq) QQQQq OPPSETT Tastlyd (Klikk) TASTLYD L Stille R L R 30 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Tolk denne anvisningen på følgende måte: piltast til å bla til Oppsett-menyen. 2. Trykk på Y E S for å velge menyen Oppsett. tegnruten. Gjeldende innstilling vises i parentes nederst i tegnruten. 6. Trykk på Y E S for å velge tastlyden. 7. Trykk på C L R for å gå tilbake til standby-modus. Bruke menysystemet 1. Når telefonen står i standby-modus, bruker du V E N S T R E eller H Ø Y R E Pilene på hver side av ordet Oppsett viser at du kan bla til en annen meny. Nå er du i menyen Oppsett. Navnet på menyen du har valgt, vises øverst i 3. Bruk V E N S T R E eller H Ø Y R E piltast til å bla til menyen Tastlyd. 4. Når du finner menyen Tastlyd, trykker du på Y E S for å velge den. 5. Bruk V E N S T R E eller H Ø Y R E piltast for å finne tastlyden du vil bruke. AB Privat telefonliste JAN (4) JAN ( 4) Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns orden på telefonsamtalene dine" på side 40. telefonlisten, vises navnet i tegnruten. med det internasjonale (+)-tegnet. I telefonen finnes det en telefonliste der du kan lagre navn og telefonnumre. Telefonlisten holder også rede på de siste numrene du har ringt, og hvis du abonnerer på nummeridentifikasjon, de siste besvarte numrene. Dette er nyttig hvis du vil ringe noen tilbake. Du finner flere opplysninger under "Holde Når du mottar en samtale, og oppringerens nummer og navn er lagret i Hvis du har tenkt å bruke telefonen i utlandet, bør du lagre alle telefonnumre MINNER I TELEFONLISTEN Kortminnet på SIM-kortet.

8 Telefonminnet. Du kan lagre telefonnumre i to ulike minner: Hvert telefonnummer du lagrer, har et posisjonsnummer som vises i parentes. Hvis nummeret er lagret i telefonminnet (se nedenfor) vises det en ( ) foran posisjonsnummeret. Hvis du lagrer numrene dine i kortminnet, kan du bruke numrene som er lagret på SIM-kortet selv om du bytter telefon, for eksempel når du setter inn SIM-kortet i en annen telefon. På den andre siden, hvis du lagrer numrene dine i telefonminnet, er de alltid tilgjengelige på telefonen, selv om du bytter SIM-kort. Minneposisjonene i kortminnet er nummerert fra 1 og oppover. Det faktiske antallet minneposisjoner avhenger av SIM-kortet. Telefonminnet har plass til opptil 99 telefonnumre. Minneposisjonen er merket Merk! Når du er på telefonlistemenyen, trykker du på # for å angi tegnet. Hvis du ikke er på telefonlistemenyen, må du trykke på og holde nede # for å angi tegnet. Privat telefonliste AB 31 Hvis du bruker et SIM Pro-kort, se "GSM Pro" på side 88. Noen lagringsposisjoner på SIM-kortet kan være brukt av serviceadministratoren. kontakt med serviceadministratoren hvis du vil ha mer informasjon. Utenlandsnumre Dette betyr at du ikke kan redigere, lagre eller slette disse posisjonene. Ta Hvis du har tenkt å bruke telefonen i utlandet, bør du lagre alle telefonnumre ics Er 32 No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns nummeret. Hvis du vil taste `+'-tegnet, trykk på og hold nede 0. Utelat nullen i retningsnummeret. som internasjonale numre. Det vil si at du lagrer dem med `+'-tegnet, som automatisk byttes ut med det internasjonale prefikset for landet du ringer fra. Deretter lagrer du landsnummeret, retningsnummeret og til slutt telefon- TASTE BOKSTAVER Du kan bare taste bokstaver når du bruker telefonlisten og når du skriver tekstmeldinger (SMS), se "Sende og motta tekstmeldinger (SMS)" på side 51. Trykk flere ganger på den aktuelle tasten, 19, 0 eller #, helt til ønsket tegn vises i tegnruten. Trykk på... 1 for å få... Mellomrom -?!,. : " ' ( ) 1 < = > 2 3 ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ GHIì4 JKL5 MNOÑÖØò6 PQRSß7 8 TUVÜù8 9 0 # WXYZ 9 #* Eksempel For å taste en A, trykker du én gang på 2. For å taste en B, trykker du to ganger på 2. Når du skal taste små bokstaver, taster du bokstaven, for eksempel en `A'. Trykk deretter på *, og en `a' vises. Små bokstaver vises til du trykker på * igjen. Når du skal taste den andre bokstaven på nummertastene med en gang, for eksempel en `B', trykker du og holder nede volumtasten oppover, og trykk Privat telefonliste AB deretter på 2. Hvis du vil taste den tredje bokstaven, for eksempel en `C', trykker du på og holder volumtasten nedover, og trykker deretter på 2. Når du vil slette bokstaver til venstre for markøren, trykker du på C L R. Når du skal taste et siffer, trykker du og holder nede ønsket tast. LAGRE ET TELEFONNUMMER SAMMEN MED ET NAVN LAGRE 19 Navn: Jan Hansen Tast nr: LAGRE 15 Navn: Jan Hansen Tast nr: LAGRE 34 Telebank p ics Er No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 2. Tast et navn du vil lagre sammen med telefonnummeret. 3. Trykk på Y E S. 4. Tast telefonnummeret. 5. Du har nå fire alternativer: (vises øverst til høyre). Hvis du vil lagre nummeret i kortminnet i ønsket posisjon: Hvis du vil lagre nummeret i telefonminnet i ønsket posisjon: trykk på Y E S. i tegnruten. Telebanktjenester 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Lagre, Y E S. 2. Tast navnet du vil lagre sammen med telefonnummeret. Bruk talltastaturet slik det er beskrevet ovenfor. 3. Trykk på Y E S. 4. Tast telefonnummeret. * helt til pausetegnet p vises. ny kode og så videre. 7. Trykk på Y E S for å lagre. LAGRE 19 Navn: Jan Hansen 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Lagre, Y E S. Trykk på Y E S for å lagre nummeret i kortminnet i første tomme posisjon Trykk på H Ø Y R E piltast, tast posisjonen og trykk deretter på Y E S. Hvis du vil lagre nummeret i telefonminnet i første tomme posisjon: Trykk på H Ø Y R E piltast, trykk på tasten # to ganger, og deretter på Y E S. Trykk på H Ø Y R E piltast, trykk på tasten # en gang, angi posisjonen og Tips! Hvis du taster et nummer i notisblokken under en samtale, kan du lagre det i telefonlisten ved å velge Lagre på menyen Tlf.liste mens nummeret vises Hvis du bruker telebanktjenester eller kontrollerer en telefonsvarer, må du bruke koder. Disse kodene sendes som tonesignaler (også kalt DTMF-toner). Slik lagrer du nummeret med et kontonummer og en sikkerhetskode 5. Etter at du har tastet telefonnummeret, trykker du på og holder nede tasten 6. Tast koden. Hvis nødvendig, kan du sette inn en ny kode, en ny pause, en Privat telefonliste AB 33 Hvis du vil ringe med tonesignalkoder, gå videre som beskrevet i "Foreta og motta anrop" på side 19. Når du ringer, slår telefonen nummeret, venter til ny kode, tar telefonen en pause og sender neste kode, og så videre. anropet blir besvart og sender deretter koden. Hvis du la inn en ny pause og en BESKYTTELSE MOT OVERSKRIVING LAGRE 2 I bruk. Skrive over? SLETT 19 L JanHansen R Slett? SLETT ALT Slette 30 pos.? ics Er 34 No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns to alternativer: Slik lagrer du nummeret i den angitte posisjonen Trykk på Y E S for å erstatte det gamle nummeret med det nye. Slik lagrer du nummeret i en annen posisjon 1. Trykk på N O. 2. Tast det nye posisjonsnummeret og trykk på Y E S. Når et minne er fullt minne som ikke er fullt, i dette tilfellet kortminnet. Når begge minnene er fulle Hvis begge minnene er fulle, kommer det ikke frem forslag om nummer ved å angi en posisjon som allerede er opptatt. Slik sletter du et telefonnumer fra telefonlisteminnet 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Slett, Y E S. 2. Tast eller bla til posisjonsnummeret du vil slette. 3. Trykk på Y E S for å slette nummeret. Slik sletter du alle numre fra telefonminnet 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Slett alt fra tlf.

9 , Y E S oppføringer som er lagret i telefonminnet. YES. Hvis du prøver å lagre et telefonnummer i en posisjon som allerede inneholder et telefonnummer, vises meldingen I bruk. Skrive over? i tegnruten. Velg da ett av Hvis du prøver å lagre et telefonnummer, for eksempel i telefonminnet, og minnet du vil lagre det i, er fullt, foreslår telefonen et posisjonsnummer i et lagringsposisjon. Hvis du likevel vil lagre nummeret, må du slette et gammelt Tips! Du kan også søke etter nummeret du vil slette ved å bruke Søke navn eller Søke kortnr.. Når navnet vises, trykker du på og holder ned C L R. Meldingen Slette? vises i tegnruten. Trykk på Y E S for å slette nummeret. Meldingen Slette 30 pos.? vises i tegnruten, der tallet angir det totale antall 2. Hvis du vil slette alle telefonnumrene fra telefonminnet, trykker du på Merk! Det er ikke mulig å slette alle telefonnumrene fra kortminnet. Privat telefonliste AB Merk! Hvis du bruker et GSM Pro-kort (se "GSM Pro" på side 88) kan det være at noen av lagringsposisjonene på SIM-kortet brukes av servicedine egne telefonlisteoppføringer. Ta kontakt med serviceadministratoren hvis du vil ha flere opplysninger. administratoren. Dette betyr at du ikke kan bruke disse posisjonene til å lagre SØKE NAVN Navn: ELIN ELIN L (6)R R Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns gjennom oppføringene i telefonlisten. standby-modus). gjennom oppføringene til du finner nummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S for å ringe. Ringe et nummer i telefonlisten ved hjelp av tastaturet navnet som er lagret sammen med nummeret, eller ved å søke etter minneposisjonen der nummeret er lagret. Slik søker du etter et telefonnummer ved hjelp av navnet 1. Bla til Tlf. liste, Y E S, Søke navn, Y E S. av talltastene, som beskrevet ovenfor. 3. Trykk på Y E S. telefonlisten. Du kan også se lagringsposisjonen i parentes. eller H Ø Y R E piltast helt til du finner riktig navn og nummer. 5. Trykk på Y E S for å ringe. piltast fra tom tegnrute i standby-modus. kan du hente nummeret ved hjelp av posisjonen. BRUKE TELEFONLISTEN Ved hjelp av taleknappen på venstre side av telefonen (se "Oversikt" på side 4) er det svært enkelt å ringe et nummer du har lagret i telefonlisten. Hvis du vil ringe et nummer, kan du bare trykke på taleknappen for å komme til og bla Slik ringer du et nummer i telefonlisten ved hjelp av taleknappen 1. Trykk på C L R for å gå til standby-modus (hvis du ikke allerede er i 2. Trykk på og hold nede T A L E K N A P P E N for å gå til telefonlisten og bla Du kan også ringe et nummer som er lagret i telefonlisten ved å søke etter 2. Tast navnet du vil søke etter (eller de første bokstavene i navnet) ved hjelp Du trenger ikke taste hele navnet, de første få bokstavene er nok. Telefonen samsvarer bokstavene med de eksisterende navnene i minnet. Du får se det beste samsvaret mellom bokstavene du tastet og navnene i 4. Hvis navnet som vises, ikke er det navnet du ønsker, trykker du V E N S T R E Tips! Du kan også angi navnet direkte etter at du har trykket på V E N S T R E Hvis du vet i hvilken minneposisjon du har lagret et bestemt telefonnummer, Privat telefonliste AB 35 Slik henter du et telefonnummer ved hjelp av posisjonen 1. Bla til Tlf. liste, Y E S, Søke kortnr., Y E S. 6 SØKE NAVN Posisjon: ELIN L (6)R R Du finner en posisjon i kortminnet ved å taste nummeret. Hvis du vil finne en posisjon i telefonminnet, kan du trykke på og holde nede #-tasten helt til tegnet ` ' vises, og deretter taste nummeret. 3. Trykk på Y E S. Navnet og telefonnummeret vises nå i tegnruten. 36 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns eller H Ø Y R E piltast helt til du finner ønsket telefonnummer. 4. Trykk på Y E S for å ringe nummeret. trykke på og holde nede tasten #). Funksjonen Hurtigringing spare posisjonene 19 for viktige numre. Eksempel: 1. Tast nummer Trykk på Y E S. Hvis du tastet feil posisjonsnummer, trykker du flere ganger på V E N S T R E Tips! Du kan også taste posisjonen direkte i standby-tegnruten, og deretter posisjonen hvis nummeret er lagret i telefonminnet (du får tegnet ` ' ved å trykke på tasten # for å hente telefonnummeret. Ikke glem tegnet ` ' foran Du kan ringe telefonnumrene som du lagrer i posisjonene 19 i kortminnet ved å taste posisjonsnummeret, og deretter trykke på Y E S. Det er nyttig å Slik ringer du Bjarne, nummeret hans er lagret i posisjon 3 i kortminnet: OPPDATERE TELEFONLISTEN Noen ganger endrer mennesker navn, telefonnummer eller begge deler. For å ha mest mulig nytte av telefonlisten, må navnene og numrene være korrekte. Du kan lett endre dem ved hjelp av Endre tlf.liste-funksjonen. Hvis noen har lagringsposisjonen enn å endre både navn og nummer. endret både navn og nummer, er det kanskje lettere å overskrive den gamle Merk! Hvis du bruker et SIM Pro-kort, er det ikke sikkert du kan redigere telefonnumrene som serviceadministratoren bruker. Det finnes to måter å finne telefonlisteoppføringen du vil redigere. Du kan bruke enten lagringsposisjonen eller navnet. Privat telefonliste AB 2. Tast posisjonsnummeret til det lagrede telefonnummeret. Slik redigerer du en oppføring ved hjelp av posisjonen ENDRE L Søke pos. Posisjon R 6 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Endre, Y E S, Søke pos. Hvis du vil finne en posisjon i kortminnet, bare taster du nummeret. Hvis du vil finne en posisjon i telefonminnet, trykker du på og holder nede tasten # helt til tegnet ` ' vises. Tast deretter nummeret. 3. Trykk på Y E S. Du får nå se: ENDRE 6 BJARNE ENDRE L Søke navn R Navn BJARNE KOPIER ALT L KortrTlf. r R ics Er KOPIERE KORT Fra startposisjon: _ No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Navnet (vises i den midterste raden) Telefonnummeret (vises i den nederste raden) Lagringsposisjonen (vises i den øverste raden) 4. Du velger raden du vil redigere ved å trykke på H Ø Y R E piltast. Markøren vises til høyre for raden du valgte. Tasten C L R til å slette 5. Rediger raden ved å bruke: De numeriske piltastene til å angi bokstaver eller tall VENSTRE piltast til å flytte markøren mot venstre (eller H Ø Y R E piltast til å flytte markøren mot høyre når den er plassert i en rad) 6.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis nødvendig trykker du på H Ø Y R E piltast for å velge en annen rad og fortsette redigeringen. 7. Hvis du vil lagre endringene, trykker du Y E S. Slik redigerer du en oppføring ved hjelp av navnet 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Endre, Y E S, Søke navn, Y E S. 2. Tast navnet til oppføringen du vil redigere, ved hjelp av nummertastene. Jo flere bokstaver du taster, jo større blir samsvaret. 3. Trykk på Y E S for å velge oppføringen. 4. Du kan når fortsette fra trinn 4 som beskrevet ovenfor. KOPIERE TELEFONNUMRE MELLOM MINNENE Hvis du vil bytte SIM-kort eller telefon, er det lurt å kopiere telefonlisten fra SIM-kortet til telefonen eller omvendt. Da kan du lett kopiere telefonlisten tilbake til det minnet du ønsker. Ettersom du fyller opp telefonlisteminnene, kan det hende at du vil flytte oppføringer fra det ene minnet til det andre. Slik kopierer du alle numrene fra kortminnet til telefonminnet 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Kopier alt, Y E S. 2. Velg KortrTlf. og trykk på Y E S. r 3. Tast nummeret til den første posisjonen i kortminnet du vil kopiere til telefonminnet, og trykk på Y E S. Privat telefonliste AB 2. Tast posisjonsnummeret for oppføringen du vil redigere Tast nummeret til den første posisjonen i telefonminnet du vil kopiere til, og trykk på Y E S. 5. Trykk på Y E S for å starte kopiering. Meldingen Gammel pos blir slettet Starte kopi? vises i tegnruten. Merk! Hvis du bruker et SIM Pro-kort, er det ikke sikkert menyen "Kopier alt KortrTlf." er tilgjengelig. KOPIER ALT L Tlf.rKort R KOPIERE Tlf Fra startposisjon: _ KOPIERE L KortrTlf. R BJARNE 6 KopiTil Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Slik kopierer du alle nummer fra telefonminnet til kortminnet 1. Bla til Tlf. liste, Y E S, Kopier alt, Y E S. 2. Velg Tlf.rKort og trykk på Y E S. telefonminnet, og trykk på Y E S. og trykk på Y E S. Meldingen Gammel pos blir slettet Starte kopi? vises i tegnruten. 5. Trykk på Y E S for å starte kopiering. 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Kopiere, Y E S. 2. Velg KortrTlf. og trykk på Y E S. trykk på Y E S. og trykk på Y E S. 5. Trykk på Y E S for å starte kopiering. telefonminnet blir foreslått. YES NO 3. Tast nummeret til den første posisjonen i kortminnet du vil kopiere til 4. Tast nummeret til den første posisjonen i telefonminnet du vil kopiere til, Slik kopierer du ett nummer fra kortminnet til telsefonminnet om gangen 3. Tast nummeret til den første posisjonen i kortminnet du vil kopiere, og 4. Tast nummeret til den første posisjonen i telefonminnet du vil kopiere til, Startposisjonen i kortminnet vises, og den neste tomme posisjonen i 6. Trykk på en av følgende for å fortsette kopieringen: for å kopiere. for å gå til neste posisjon i kortminnet. CLR for å kopiere til en annen posisjon enten i kort- eller telefonminnet. Tast nummeret til posisjonen, og trykk på Y E S. og H Ø Y R E piltast for å flytte mellom posisjoner i VENSTRE kortminnet. Slik avbryter du kopiering Trykk to ganger på C L R. Privat telefonliste AB Slik kopierer du ett nummer fra telefonminnet til kortminnet om gangen 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Kopiere, Y E S. Hvis du vil kopiere fra telefonminnet til kortminnet, bruker du piltastene YES, NO og C L R, slik det beskrives i "Slik kopierer du ett nummer fra kortminnet til telefonminnet om gangen" ovenfor. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Privat telefonliste 39 AB 2. Velg Tlf.rKort og trykk på Y E S. BESVARTE 1 L R Slett alt? 4 2 NETT Anrop:2 15: MENY L Post R ics L 40 Er TAPTE ANROP 16:01 R No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns RINGE NOEN SOM HAR RINGT DEG lagres i telefonminnet. Slik henter du ett av de ti siste besvarte numrene 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Besvarte anrop, Y E S. 2. Velg nummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S for å ringe. Slik sletter du minnet for besvarte samtaler 1. Bla til Tlf.liste, Y E S, Besvarte anrop, Y E S. 2. Trykk på C L R. Spørsmålet Slett alt? vises. samtalene. Hvis du abonnerer på nummeridentifikasjonstjenesten, og nettet til den som ringer opp overfører nummeret, vil numrene til de ti siste besvarte samtalene 3. Trykk på Y E S for å slette alle nummer fra minnet med de besvarte UBESVARTE SAMTALER Hvis du har mottatt samtaler, men ikke kunne svare, vises nummeret til det tapte anropet i tegnruten i standby-modus helt til du trykker på C L R. Informasjon om de siste ti tapte anropene lagres i telefonminnet, slik at du kan se når samtalene ble mottatt. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjontjenesten og nettet til den som ringer overfører nummeret, kan du også finne ut av hvem som har ringt. Hvis nummeret er lagret sammen med et navn i telefonlisten, vises også navnet. Se "Privat telefonliste" på side 31. Slik finner du ut av hvem som ringte og når 1. Bla til Post, Y E S, Tapte anrop, Y E S. Nummeret til den siste innringeren (hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjontjenesten) vises nå i tegnruten sammen med tidspunktet Holde orden på telefonsamtalene dine AB Holde orden på telefonsamtalene dine (eller klokkeslettet) samtalen ble mottatt. Hvis ingen informasjon om innringerens nummer ble mottatt, vises følgende i tegnruten: Begrenset, som betyr at innringeren ikke ville at nummeret skulle vises. 2. Hvis du vil se andre ubesvarte anrop, trykker du på V E N S T R E eller HØYRE piltast flere ganger. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns veksle mellom datoen og klokkeslettet ved å trykke på *. Slik ringer du et nummer fra listen over tapte anrop 1. Bla til Post, Y E S, Tapte anrop, Y E S. 2. Velg nummeret du vil ringe, og trykk på Y E S. 3. Trykk på N O for å avslutte samtalen. Slik sletter du et nummer fra listen over tapte anrop 1. Bla til Post, Y E S, Tapte anrop, Y E S. 2. Velg nummeret du vil slette, og trykk på C L R. Spørsmålet Slette? vises i tegnruten. 3. Trykk på Y E S for å slette nummeret. 3. Trykk på N O for å komme tilbake til Tapte anrop-menyen. Merk! Hvis du sjekker et tapt anrop samme dag du mottok det, vises klokkeslettet for anropet. Ellers erstattes klokkeslettet av datoen. Du kan Holde orden på telefonsamtalene dine AB TAPTE ANROP L R Ukjent nr. Ukjent nr.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Xperia S Brukerhåndbok

Xperia S Brukerhåndbok Xperia S Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Android hva og hvorfor?...8 Programmer...8 Komme i gang...9 Sette sammen telefonen...9 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...10 Konfigurasjonsveiviser...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N9

Brukerhåndbok for Nokia N9 Brukerhåndbok for Nokia N9 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet og lade batteriet 8 Første oppstart 11 Få mer hjelp 15 Grunnleggende bruk 15 Startvisninger

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N8 00

Brukerhåndbok for Nokia N8 00 Brukerhåndbok for Nokia N8 00 2.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Kom i gang 6 Taster og deler 6 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 8 Låse eller låse opp tastene og skjermen 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer