Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: bør lese kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Garanti før du begynner å bruke telefonen. Merk! Denne brukerhåndboken er også tilgjengelig på flere språk på CD-ROMen som fulgte med da du kjøpte telefonen. -symbolet på Ericssons produkter viser at de er godkjent i henhold til EUdirektivet 89/336/EEC, telekommunikasjonsdirektivet 91/263/EEC og lavspenningsdirektivet 73/23/EEC der dette er aktuelt. Produktene oppfyller kravene i henhold til følgende standarder: Mobiltelefoner og tilleggsutstyr i kombinasjon: ETS EMC for European digital cellular telecommunications. Tilleggsutstyr uten direkte kobling til en mobiltelefon: EN Electromagnetic compatibility, Generic Emission Standard og EN Electromagnetic compatibility, Generic Immunity Standard. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste eller ikke. AB Enkelte av tjenestene i denne håndboken støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også GSMs internasjonale nødnummer 112 (eller 911 i Nord- Sør- og Mellom-Amerika. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Komme i gang Gjøre telefonen klar til bruk Informasjon i tegnruten og tastfunksjoner 4 9 Slå telefonen av og på 11 Foreta og motta anrop Under en samtale AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Oversikt Foran Antenne Volumtast Indikatorlampe Høyttaler Strøm Av/På Flipputløser Tegnrute Tastatur Mikrofon Flipp Bak Kontakt for ekstern antenne Batteriutløserlås Batteri Hull til belteklemme Flipputløser 4 Gjøre telefonen klar til bruk Håndfritilkobling Ladetilkobling AB Gjøre telefonen klar til bruk Klargjøring Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet Koble batteriet til telefonen Lade batteriet Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns SIM-kortet tjenester du har bestilt fra nettoperatøren. Sette inn og ta ut SIM-kortet 1. Ta ut batteriet hvis det er koblet til telefonen. Skyv SIM-kortet ned i sporet under de sølvfargede holderne. De gyldne koblingene skal vende ned og det avkuttede hjørnet mot høyre. Gjøre telefonen klar til bruk Når du blir abonnent hos en nettoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIMkortet inneholder en databrikke som blant annet inneholder telefonnummeret ditt, telefonlisten din og informasjon om hvilke SIM-kort finnes i to størrelser. En type er på størrelse med et kredittkort, mens den andre typen er mindre. Telefonen din bruker det minste kortet. Mange av SIM-kortene i kredittkortstørrelse har mindre kort som det er enkelt å ta ut. Før du kan bruke telefonen, må du sette inn SIM-kortet som vist nedenfor. 2. Løft opp kanten av SIM-kortet og skyv det ut. AB 5 PIN-koden en PIN-kode (Personal Identity Number), og du trenger den for å få tilgang Du finner PINkoden i informasjonen fra nettoperatøren. til nettet. Hver gang du slår på telefonen, blir du bedt om å taste PIN-koden. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns PIN-kode, PIN2-koden. av abonnementet. Hvis dette skjer, kan du åpne det ved å brukepuk-koden (Personal Unblocking Key), som du også får fra nettoperatøren. Det kan hende at noen nettoperatører har tjenester som krever en ekstra Du bør være forsiktig med PIN-koden, siden den beskytter deg mot misbruk Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Batteriet T28 WORLD leveres med et litiumbatteri. Batteriet er ikke ladet når du kjøper telefonen, men det kan inneholde nok strøm til å slå telefonen på. Vi anbefaler at du lader batteriet i opptil tre timer før du bruker telefonen for første gang. Koble batteriet til telefonen Plasser batteriet på baksiden av telefonen og skyv til du hører et klikk. Når skal du lade batteriet Batteriet som leveres med telefonen, kan lades når som helst uten at det går utover ytelsen. Du kan også lade batteriet når telefonen er slått av. Slik blir du minnet på at batteriet snart må lades eller at du må bytte til et oppladet batteri: Du hører et varselsignal (en kort pipetone), og meldingen Merk! Svakt batteri vises i tegnruten Indikatorlampen øverst på telefonen begynner å blinke rødt 6 Gjøre telefonen klar til bruk AB De fleste SIM-kort leveres med en sikkerhetskode. Denne koden kalles Hvis du har et Ericsson-godkjent batteri, kan du kontrollere gjenværende ned i standby-modus. Du kan flytte nedover i menyen ved å trykke på d. Den gjenværende standby- og taletiden avhenger av hvilken type batteri du bruker og hvor i nettet du befinner deg. Legg merke til at disse tidene er omtrentlige, og at du kan ha 20 prosent mindre tid enn det som oppgis i tegnruten. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Merk! Når det ikke er nok strøm i batteriet, slås telefonen av. Lade batteriet 1. Kontroller at batteriet er koblet til telefonen. 2. Koble laderen til lysnettet. Støpselet må ikke fjernes fra laderen mens det står i stikkontakten. Slik ser du at batteriet lades: Indikatorlampen øverst på telefonen lyser kontinuerlig rødt (eller grønt hvis telefonen er slått på) Meldingen Kun lading vises i tegnruten Batteriindikatoren i tegnruten tømmes og fylles hele tiden om at lading pågår. Gjøre telefonen klar til bruk 3. Koble laderen til telefonen slik bildet viser. Spenningsymbolet (lynet) på kontakten må vende oppover. Merk! Støpselet kan se annerledes ut avhengig av hvilket land du bor i. Ikke koble støpselet til noen annen enhet enn Ericsson Reiselader CTR-10. Merk! Hvis du lader et nytt batteri som er tomt, eller et batteri som ikke har vært i bruk på lang tid, kan det ta en stund før du får melding i tegnruten AB 7 tale- og standby-tid i Status-menyen ved å skyve volumknappen opp eller Et originalbatteri fra Ericsson angis med meldingen Ericsson Optimal lading hver optimal lade-, tale- og standby-tid på lengre sikt, anbefaler vi at du bare bruker originalbatterier fra Ericsson sammen med telefonen. Batterier som ikke er originalbatterier fra Ericsson, lades sakte av Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns forlenge ladetiden.

3 og indikatorlampen øverst på telefonen lyser grønt kontinuerlig. Koble fra laderen Koble laderen fra telefonen ved å bøye kontakten oppover. Ta ut batteriet 1. Skyv utløserlåsen oppover. 8 Gjøre telefonen klar til bruk sikkerhetshensyn. Dette angis ved at meldingen Kun lading, ukjent batteri vises i tegnruten hver gang du begynner å lade batteriet når telefonen er slått på. Tips! Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Dette vil imidlertid Når batteriet er fulladet, viser batteriindikatoren i tegnruten at batteriet er fullt 2. Løft batteriet opp fra telefonen. AB gang du begynner å lade batteriet når telefonen er slått på. Hvis du ønsker Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Slå på telefonen 2. Trykk på og hold nede N O til du hører er en pipetone. Hvis "Tast PIN-kode:" vises i tegnruten Noen SIM-kort er beskyttet av en PIN-kode. Hvis Tast PIN-kode: vises i tegnruten etter at du har slått på telefonen, gjør du følgende: å trykke på C. 2. Trykk på Y E S. på side 61. på side 62. Nettsøk etter et nett. navn (som oftest en forkortelse) vises i tegnruten. Dette kalles standby-modus. Du kan nå ringe og motta samtaler. Merk! Se "Feilmeldinger" på side 111, hvis du ikke kommer inn i standby-modus. Slå telefonen av og på 1. Åpne flippen ved å trykke på flipputløseren på høyre side av telefonen. 1. Tast PIN-koden. Hvis du taster feil, kan du slette det aktuelle sifferet ved Merk! Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Du kan åpne det ved å bruke PUK-koden. Se "SIM-kortlås" Hvis Telefon låst vises i tegnruten, taster du telefonlåskoden. Se "Telefonlås" Etter at du har slått på telefonen (og tastet PIN-koden), søker telefonen Når telefonen har funnet et nett, piper den tre ganger. Indikatorlampen øverst på telefonen begynner å blinke grønt én gang i sekundet, og nettoperatørens AB 9 Slå telefonen av og på Grunnleggende innstillinger Første gang du slår på telefonen kan det hende at du vil velge ringesignaltype, stille klokken og angi datoen. Du finner flere opplysninger om disse og andre innstillinger i "Personlig tilpasning av telefonen" på side 41. Språket i tegnruten Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns se "Språket i tegnruten" på side 46. eller til engelsk på følgende måte: Slik endrer du språket i tegnruten til Automatisk 1. Hvis du ikke er i standby-modus, trykk og hold nede N O for å gå til standby. 2. Trykk på u. 3. Tast Trykk på d. Slik endrer du språket i tegnruten til engelsk 1. Hvis du ikke er i standby-modus, trykk og hold nede N O for å gå til standby. 2. Trykk på u. 3. Tast Trykk på d. I de fleste nyere SIM-kort er språket i landet du kjøpte SIM-kortet automatisk definert som standardssspråk, (Automatisk). Hvis dette ikke er tilfellet, er det forhåndsinnstilte språket engelsk. Hvis du vil endre språket i tegnruten, Hvis telefonen bruker et språk du ikke forstår, kan du endre det til Automatisk Slå av telefonen Mens telefonen er i standby-modus, trykker du på og holder nede N O til du hører en pipetone. 10 Slå telefonen av og på AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns en melding, viderekobler alle inngående samtaler, aktiverer alarmklokken og så videre. I dette kapitlet l&aelt to ganger på volumtasten for å avvise et inngående anrop. For taleoppringing, skyv og hold tasten når flippen er åpen. Brukes til å flytte gjennom menyene. Skyv og hold volumtasten mens du trykker på flipputløseren hvis du vil åpne flippen uten å svare på et anrop. Brukes til å gå inn i Status-menyen. Merk! Mer informasjon om tastfunksjonene i menyene finner du under AB * Brukes til å taste *-tegnet. Brukes til å veksle mellom store og små bokstaver. 13 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns forutsatt at hjemmenettet ditt har en avtale som lar deg gjøre det. Se "Velge nett" på side 74. I dette kapitlet forutsetter vi at du har slått på telefonen og at du er innenfor dekningsområdet til et nett. Hvis du er utenlands, kan du bruke andre nett Ringe 1. Åpne flippen ved å trykke på flipputløseren. 2. Tast retningsnummer og telefonnummer. 3. Trykk på Y E S. Merk! Det er ikke sikkert at alle land bruker retningsnumre. Mens samtalen pågår, starter en samtaleindikator automatisk og du kan se hvor lenge du har snakket i telefonen. Hvis nettet og abonnementet støtter dette, kan du se kostnaden på samtalen i tegnruten. Se "Samtaletid/samtalekostnad" på side 77. Avslutte en samtale Lukk flippen eller trykk på N O for å avslutte samtalen. Slå et tidligere ringt nummer på nytt I Samtalelisten finner du numre til ringte, besvarte eller tapte anrop. Slik slår du et tidligere ringt nummer på nytt 1. Trykk på Y E S for å gå inn i samtalelisten. 2. Trykk på u eller d for å velge nummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S for å ringe. Du finner flere opplysninger om dette under "Bruke samtalelisten" på side Foreta og motta anrop AB Foreta og motta anrop Automatisk tilbakeringing Opptatt Gjenta? Gjenta?, kan du slå nummeret på nytt ved å trykke på Y E S. Telefonen slår nummeret på nytt automatisk (opptil 10 ganger) helt til: Du trykker på en tast eller mottar en samtale. Anropet besvares. Når anropet kobles opp, hører du et ringesignal Svare? Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Automatisk tilbakeringing er ikke tilgjengelig for faks- og dataanrop. Merk! Du trenger ikke holde telefonen mot øret før du hører ringesignalet. Ringe utenlandssamtaler 1. Trykk på og hold nede 0-tasten helt til et +-tegn vises. du ringer fra. +-tegnet erstattes med det internasjonale prefikset for det landet 2. Tast landsnummer, eventuelt retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3. Trykk på Y E S. Ringe nødnummer Mellom-Amerika).

4 1. Tast det internasjonale nødnummeret 112 (eller 911 i Nord- Sør- og 2. Trykk på Y E S. Det internasjonale nødnummeret, 112 (eller 911 ), kan vanligvis brukes i alle land, uansett om SIM-kortet er satt inn eller ikke, hvis et GSM-nett er tilgjengelig. Merk! Det kan hende at enkelte nettoperatører krever at SIMkortet er satt inn i telefonen, og i noen tilfeller også at PIN-koden er tastet. Det kan også hende at enkelte nettverk ikke bruker det internasjonale nødnummeret 112 ( eller 911). 911 kan også brukes i områder som bruker 112 som internasjonalt nødnummer, og vice versa. Motta et anrop Når du mottar et anrop, ringer telefonen og tegnruten viser Svare?. Hvis abonnementet ditt omfatter nummeridentifikasjontjenesten og nettet til den som ringer overfører nummeret, vises nummeret til vedkommende i tegnruten. Hvis nummeret og navnet til vedkommende er lagret i telefonlisten, vises også navnet. Hvis det inngående anropet er fra et begrenset nummer, vises Skjult ID i tegnruten. Hvis det inngående anropet er et nummer uten Foreta og motta anrop AB 15 Hvis forbindelse ikke ble opprettet første gang du ringte og tegnruten viser nummeridentifikasjon, vises Ukjent. Svare på et anrop Åpne flippen ved å trykke på flipputløseren. Hvis flippen er åpen, trykker du på Y E S. Opptattsignal Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Avvise et anrop Skyv to ganger på volumtasten på siden av telefonen. Viderekobling Ved opptatt er aktivert, viderekobles samtalen til å lukke flippen. Opptattsignal vises i tegnruten. Den som ringer hører et opptattsignal hvis denne funksjonen støttes av nettet til vedkommende. Hvis funksjonen nummeret du har angitt. Se "Viderekoble inngående samtaler" på side 59. Merk! For å åpne flippen uten å svare på et anrop, må du skyve volumtasten mens du åpner flippen. Da kan du avvise et anrop ved å trykke på N O eller ved Kryptering Kryptering er en innebygd funksjon som omkaster telefonsamtalene og meldingene dine for å gi ekstra sikkerhet. Et utropstegn vises i tegnruten for å angi at kryptering for øyeblikket ikke tilbys av nettet. 16 Foreta og motta anrop AB Mikrofon avslått Samtale parkert Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Justere lydstyrken i høyttaleren Du kan endre lydstyrken i høyttaleren under en samtale ved å skyve på volumtasten på siden av telefonen. Slik justerer du lydstyrken i høyttaleren under en samtale Skyv oppover for å øke volumet. Skyv nedover for å redusere volumet. Telefonen har en rekke funksjoner som kan være nyttige under en samtale. Bruke mikrofonsperren Hvis du vil, kan du slå av mikrofonen under en samtale. Slik slår du mikrofonen midlertidig av under en samtale 1. Trykk på og hold nede C. Mikrofon avslått vises i tegnruten. 2. Når du vil fortsette samtalen, slipper du C. Tips! I stedet for å trykke på og holde nede C, kan du sette samtalen på venting. Slik setter du samtalen på venting 1. Trykk på Y E S. Samtale parkert vises i tegnruten. 2. Når du vil fortsette samtalen, trykker du på Y E S på nytt. Sende ToneSignaler Hvis du vil benytte deg av telebanktjenester eller sjekke telefonsvareren, må du bruke koder. Disse kodene sendes som tonesignaler (også kalt DTMF-toner). Du kan bruke disse kodene under en samtale med sendes disse sifrene og tegnene som tonesignaler. mobiltelefonen. Hvis du trykker på 0-9, * og # under en samtale, Tips! Du kan også lagre bare koder eller koder sammen med et telefonnummer i telefonlisten. Se "Telebanktjenester" på side 33. Det kan imidlertid være risikabelt å lagre kodene i telefonen i tilfelle den blir stjålet. Under en samtale AB 17 Under en samtale Notisblokken Hvis du vil skrive ned et telefonnummer under en samtale, kan du bruke tegnruten som notisblokk. Slik bruker du notisblokken under en samtale Tast nummeret ved hjelp av nummertastene. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Be om å lagre nr er aktivert, blir du spurt om å lagre nummeret i menyen. Se "T28 WORLDs funksjoner" på side 20. på side 45. Når du avslutter samtalen, blir nummeret stående i tegnruten, eller hvis telefonlisten. Du kan også finne nummeret i Tilføy nummer i Telefonliste- Når du taster inn nummeret, vil personen du snakker med høre pipetonene. Hvis du vil, kan du slå av pipetonene under en samtale. Se "Slå av pipetoner" Sjekke varighet/kostnad på en samtale Under en samtale viser tegnruten vanligvis varigheten i minutter og sekunder. Hvis abonnementet støtter denne funksjonen, kan du se samtalekostnaden i stedet. Merk! Dette avhenger av nettet og abonnementet. Se "Samtaletid/ samtalekostnad" på side 77. Minuttvakt Hvis du aktiverer minuttvakten, hører du en pipetone en gang i minuttet når du snakker i telefonen. Dette er en påminnelse om hvor lenge samtalen har vart. Se "Minuttvakt" på side 45. Føre flere samtaler samtidig Denne telefonen gir deg muligheten til å føre mer enn én samtale om gangen. Du kan sette den aktive samtalen på venting mens du ringer eller svarer på en ny samtale. Du kan også arrangere en konferansesamtale med opptil fem deltakere. Se "Føre flere samtaler samtidig" på side Under en samtale AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Funksjoner og innstillinger T28 WORLDs funksjoner Bruke menyene Privat telefonliste Bruke samtalelisten Telefonsvarertjenesten (mobilsvar) Personlig tilpasning av telefonen Sende og motta tekstmeldinger Viderekoble inngående samtaler Beskytte telefonen og abonnementet Føre flere samtaler samtidig Velge nett Samtaletid/samtalekostnad Bruke to telefonlinjer Stemmestyring Samtaler med calling card-konto Sende og motta data-og faksanrop Verktøy Profiler Tilbehør Elektroniske tjenester 104 AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns design og avansert teknologi. ganske enkelt ved å si navnet. og et antall innstillinger som passer for et møte defineres automatisk. velges automatisk. som veileder deg. 20 T28 WORLDs funksjoner T28 WORLD er en liten telefon fra den nye generasjonen telefoner: en tobåndstelefon (GSM900/1900) med et litiumbatteri; en telefon med moderne Den aktive flippen gjør det mulig å svare bare ved å åpne denne.

5 Eller hvorfor ikke bruke stemmestyringsfunksjonen og si "Svare" for å svare på et anrop eller "Opptatt" hvis du vil avvise anropet. Du kan også ringe til en person T28 WORLD har en "Profil"-funksjon som gjør det mulig å endre noen få innstillinger bare ved å velge en bestemt profil. Dette er mulig fordi hver profil omfatter en gruppe innstillinger som skal være tilpasset bestemte omgivelser. Når du for eksempel skal i et møte, kan du velge "Møte"-profilen Profilene fungerer også i sammenheng med intelligent tilleggsutstyr slik som bordlader, bærbart håndfri-utstyr eller håndfri-utstyr til bil. Du kan for eksempel sette T28 WORLD i håndfri-utstyret til bil og "I bilen"-profilen I tegnruten på T28 WORLD ser du en blanding av tekst og symboler. Dette gjør det enklere å finne frem i menyene når du vil endre en bestemt innstilling, aktivere vibrasjonsvarsling, sende en melding, lagre et nummer og så videre. En ekstra funksjon er de nummererte snarveiene som lar deg gå til en bestemt innstilling raskt og enkelt. Du kan også lage din egen favorittmeny, "Egne snarveier", ved å inkludere innstillingene du bruker oftest. Hvis du trenger hjelp til å bruke menyene, er T28 WORLD utstyrt med hjelpetekster AB T28 WORLDs funksjoner Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns hver gang du vil endre en av telefonens innstillinger, for eksempel Stille alarmen, sende tekstmeldinger, lagre viktige telefonnumre osv. Du finner alle funksjonene til telefonen i menysystemet. Du bruker menyene ringesignalet. Du kan også bruke menyene til å få mest mulig ut av telefonen: Menyene er ordnet i en sammenhengende løkke som du går inn og blar i ved hjelp av u og d, eller ved å bruke snarveier. Hver meny inneholder en liste med valg. Enkelte menyer har undermenyer med ytterligere valg. Menygrafikk Du går inn i menyene ved å trykke på u eller d. Øverst i tegnruten ser du ikoner som representerer hver meny. I tillegg til disse ikonene finnes det symboler i undermenyene som angir tapte anrop, hjelpetekster, talemerker osv. Tabellen nedenfor viser og beskriver hvert menyikon og symbol. Symbol Navn Beskrivelse Telefonlistemeny Meldingsmeny Din private telefonliste. Behandling av tekst- og talemeldinger. Samtaleinfomeny Innstillingermeny Verktøymeny Behandle anrop-meny Informasjon om samtaletid og samtalekostnad. Personlige innstillinger og profiler. Spill, alarmklokke og andre tilleggsverktøy. Behandling av aktive samtaler. Et utvalg av de funksjonene du bruker oftest. Du har en aktiv samtale. Egne snarveiermeny Indikator for aktiv samtale Indikator for tapte anrop Angir et tapt anrop i samtalelisten, i listen over tapte anrop og i standby-modus. Angir et besvart anrop i samtalelisten. Indikator for besvarte anrop Bruke menyene AB 21 Bruke menyene Symbol Navn Indikator for ringte numre Indikator for telefonminne Gruppeindikator Beskrivelse Angir at en oppføring i telefonlisten er lagret i telefonminnet og at SIM-kortminnet er fullt. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Indikator for uavspilte talemeldinger Indikator for SIM-kortminne Indikator for talemerke i bil Indikator for foretrukket nett Indikator for forbudt nett Angir at et nett er foretrukket og kan brukes. Hjemmesoneindikator Hjelpetekstindikator Angir at du er i hjemmesonen. Vises ikke i alle nett. Angir en hjelpetekst. Låsindikator Angir at SIM-kortlåsen eller telefonlåsen er aktivert. Angir at en oppføring i telefonlisten er en gruppe. Indikator for uleste Angir at en tekstmelding ikke har tekstmeldinger blitt lest. Angir at en talemelding ikke har blitt lyttet til. Indikator for søking Angir at du kan gå inn i telefonlisten i telefonliste ved å trykke på u. Angir at en oppføring i telefonlisten er lagret i SIMkortminnet. Indikator for Angir at et talemerke er spilt inn bare talemerke i telefon for en oppføring i telefonen. Angir at taleoppringing er definert til "Start med flipp". Angir at et talemerke er spilt inn for en oppføring i bilens håndfri-utstyr. Indikator for Angir at et talemerke er spilt inn for en talemerke i telefon oppføring i telefonen og bilens og bil håndfriutstyr. Angir at et nett er forbudt og ikke kan brukes. Finne frem i menysystemet Bla med u eller d Bruke snarveier Det er to måter du kan finne frem i menyene på: 22 Bruke menyene AB Angir et ringt nummer i samtalelisten. Bla ved hjelp av u eller d U D YES NO Bla til venstre eller opp gjennom menyer eller funksjoner. Bla til høyre eller ned gjennom menyer eller funksjoner. Velge en meny, undermeny eller innstilling. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Gå tilbake et nivå i menysystemet, gå ut fra en innstilling eller la en innstilling stå uendret gå tilbake til standby-modus ved å trykke på og holde tasten nede. Slette elementer fra en liste. C Merk! Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du taster bokstaver, se "Taste bokstaver" på side 29. Tips! Når du er i menysystemet, kan du trykke på og holde nede u eller d, eller skyve og holde volumtasten til du når menyen eller undermenyen du ønsker i stedet for å trykke på u eller d gjentatte ganger. Bruke snarveier En raskere måte å bevege seg på gjennom menyene på, er å benytte snarveiene. Du taster bare nummeret til den undermenyen du vil gå til, men du må først gå inn i menyen ved å taste u eller d. For å gå tilbake til standby, trykker du på og holder nede N O som vanlig. Tips! En raskere måte å gå inn i Finn og ring -funksjonen på, er å trykke Egne snarveier -menyen på, er å trykke på og holde nede u. på og holde nede d. En raskere måte å gå inn i den første undermenyen i Merk! Det er ikke sikkert at telefonen har alle menyalternativene som er beskrevet i denne håndboken ettersom mange av dem avhenger av nettet og abonnementet. På grunn av dette kan snarveinumrene variere fra telefon til telefon. Bruke menyene AB 23 Trykk på... for å... Slik tolker du anvisningene Anvisningene i denne brukerhåndboken bruker u- og d-tastene for fra telefon til telefon på grunn av abonnement og nettverk. å beskrive funksjoner og innstillinger ettersom snarveinumrene kan variere Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Slik velger du tastlyd 1.

6 Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Tastlyd, Y E S. 2. Velg Tone. Tolk anvisningene som vist i eksempelet, på følgende måte: Innstillinger-menyen. Den følgende anvisningen beskriver hvordan du setter tastlyden til "Tone". 1. Når telefonen er i standby-modus, bruker du u eller d for å bla til 2. Trykk på Y E S for å velge menyen. Du er nå i Innstillinger-menyen. Navnet på menyen du har valgt vises øverst i tegnruten (Innstillinger). (Du trenger ikke bla med piltastene siden dette er den første undermenyen i hovedmenyen Innstillinger). 3. Trykk på Y E S for å velge undermenyen Lyder & varsler. 4. Bruk d eller u for å bla til undermenyen Tastlyd. Trykk på Y E S for å velge undermenyen. 5. Bruk d eller u for å bla til Tone. Nå har du satt tastlyden til "Tone". Trykk på Y E S for å velge alternativet Tone. Trykk på N O for å gå tilbake til standby-modus. Slik tolker du de samme anvisningene når du bruker snarveier: Slik velger du tastlyd 1. Trykk på d eller u for å gå inn i menysystemet. 2. Trykk på 4 for å velge Innstillinger-menyen. 3. Trykk på 1 for å velge undermenyen Lyder & varsler. 4. Trykk på 5 for å velge undermenyen Tastlyd. 5. Velg Tone. 24 Bruke menyene AB Tekst i tegnruten Når du blar gjennom menyene, forandres tegnruten. Følgende tips kan være nyttige: du har valgt. Svart tekst inni en ramme øverst i tegnruten markerer hvilken meny Hvit tekst på svart bakgrunn angir posisjonen i menysystemet. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Hvis du trykker på Y E S går du inn i denne menyen eller velger denne innstillingen. på grunn av abonnementet eller fordi en bestemt innstilling ikke er aktivert. innstillingen som er valgt. som er valgt. det ikke er noen aktiv samtale. De vises imidlertid i svart tekst under en samtale. Grå tekst angir en funksjon som er midlertidig utilgjengelig, for eksempel Tekst merket med en hake, angir den gjeldende innstillingen eller den Tekst som er merket med en fylt knapp angir den gjeldende innstillingen Merk! De fleste undermenyene i Behandle anr. -menyen vises i grå tekst når Egne snarveier Du kan plassere favorittinnstillingene dine i menyen Egne snarveier. På denne måten kan du raskt og enkelt nå innstillingene du bruker oftest. Når du kjøper telefonen inneholder Egne snarveier noen få innstillinger som du kan slette hvis du ønsker det. Du kan også tilføye innstillinger fra andre menyer til Egne snarveier. Slik legger du til en innstilling i Egne snarveier 1. Bla til Egne snarveier, Y E S, Endre snarveier, Y E S. 2. Velg en innstilling fra listen ved å trykke på *. 3. Tast posisjonsnummeret du vil ha for innstillingen i denne menyen. 4. Trykk på Y E S. Hvis du vil tilføye enda en innstilling, gjentar du trinn 2 og 3. Gjenta trinn 1 og 2 for å fjerne en innstilling fra Egne snarveier. 5. Trykk på Y E S for å gå ut av listen. Tips! En raskere måte å gå inn i den første undermenyen i Egne snarveier på, er å trykke på og holde nede u. Bruke menyene AB 25 Hjelpetekster For å hjelpe deg med å bruke menyenes funksjoner og innstillinger, har telefonen hjelpetekster som forklarer undermenyene. Disse hjelpetekstene er aktivert når du kjøper telefonen, men du kan deaktivere dem når du måtte ønske. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Slik aktiverer eller deaktiverer du hjelpetekstene 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Tegnrute, Y E S, Hjelp-funksj., Menyhjelp, Y E S. 2. Velg På eller Av. 26 Bruke menyene AB NETT 04:22p.m. Finn og ring Finn og send* Tilføy nummer Finn og endre Talemerker Slett alle Grupper E-postadresser Calling card Valg Minnestatus Faste numre Info.numre Servicenumre Ring mobilsvar Innboks Send ny Usendte Maler Sendte Valg Tapte anrop Samtaleliste Siste samtale Kreditt Total kostnad Takst Total tid Tid utgående Nullst. samt.liste Nullst. telleverk Valg Lyder & varsler Profil Samtalevalg Nett Tegnrute Språk Dato/klokkesl. Låser Stemmestyring Håndfri Nullstill alt Alarmklokke Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Spill Tilbehør Gå til linje 1 Neste inng. anr Vis eget nr Skjul eget nr Deaktiver toner* Parker samtale* Omkoble samt.* Frigi aktiv* Hent samtale* Sammenkoble* Overfør samtale* Trekk ut* Frigi alle* Velg profil Ringevolum Gå til linje 1 Endre snarveier Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Vær oppmerksom på at mange av menyalternativene er avhengige av hvilket abonnement du har og hvilket nettverk du bruker. * Bare tilgjengelig under en samtale. Bruke menyene Merk! Standardspråket i tegnruten er engelsk. Den engelske teksten i tegnruten kan være annerledes enn enn den amerikansk-engelske teksten. AB 27 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns eller navnene som er lagret i telefonlisten. Du kan lage en privat telefonliste ved å lagre telefonnumre med tilhørende navn (en oppføring). En enkel måte å ringe på er å hente frem telefonnumrene Lage en privat telefonliste Før du begynner å lage en privat telefonliste er det et par ting du må vite. Du må lære om minnene, hvordan du lagrer numre med det internasjonale (+)-tegnet og om hvordan du taster bokstaver. Telefonlisteminner Du kan lagre telefonnumre og navn i: Kortminnet på SIM-kortet Telefonminnet Oppføringene lagres først i posisjonene på SIM-kortet. Antallet minneposisjoner som er tilgjengelige, avhenger av SIM-kortet. Hvis du lagrer numrene i kortminnet, kan du bruke de numrene som er lagret på SIMkortet selv om du bytter telefon, det vil si når du setter SIM-kortet inn i en annen telefon. Ved å lagre numrene i telefonminnet, er de alltid tilgjengelig i telefonen, selv om du bytter SIM-kort. Telefonminnet inneholder 99 posisjoner der oppføringene blir lagret når alle posisjonene i SIM-kortet er i bruk. Internasjonale numre Hvis du har tenkt å bruke telefonen både hjemme og i utlandet, bør du lagre alle telefonnumre som internasjonale numre. Det vil si at du lagrer dem med (+)-tegnet, som automatisk byttes ut med det internasjonale prefikset for landet du ringer fra. Deretter lagrer du landsnummeret, retningsnummeret og til slutt telefonnummeret.

7 Slik taster du inn et internasjonalt nummer Trykk på og hold nede 0 for å taste +-tegnet. Utelat den innledende nullen i retningsnummeret. 28 Privat telefonliste AB Privat telefonliste Taste bokstaver Du kan bare taste bokstaver når du bruker telefonlisten og når du skriver tekstmeldinger (SMS). Se "Sende og motta tekstmeldinger" på side 49. Trykk flere ganger på den aktuelle tasten, 19, 0 eller #, helt til ønsket tegn Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Trykk på for å få... Mellomrom -?!,. : ; " ' < = > ( ) _ 1 ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ3 GHIì4 JKL MNOÑÖØò PQRSß7 TUVÜù8 WXYZ9 %$ 0 # # * vises i tegnruten. Eksempel: For å taste en "A", trykker du én gang på 2. For å taste en "B", trykker du raskt på 2 to ganger. For å taste små bokstaver, taster du bokstaven, for eksempel en "A", og trykker deretter på *. En "a" vises i tegnruten. Du vil nå få små bokstaver til du trykker på * igjen. For å taste tall, trykker du på og holder nede en hvilken som helst nummertast. For å slette bokstaver og tall, trykker du på C. Du kan også bruke volumtasten som en snarvei til bestemte bokstaver: For å taste en "B", skyver du volumtasten oppover og trykker på 2. For å taste en "C", skyver du volumtasten nedover og trykker på 2. Tips! Du kan velge et annet alfabet ved å trykke på og holde nede #. Privat telefonliste AB 29 Lagre et telefonnummer sammen med et navn Hvert telefonnummer du lagrer, får et posisjonsnummer. Du kan lagre telefonnumrene sammen med navn for lettere å holde orden på dem. Slik lagrer du et nummer sammen med et navn 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Tilføy nummer, Y E S. i tegnruten. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns En liste med numre som du har ringt, men ikke har lagret, vises 5. Du har nå tre valgmuligheter: trykker du på Y E S. og trykk på Y E S. posisjoner du har på SIM-kortet. Du kan kontrollere dette for å lagre et nummer i telefonminnet. Be om å lagre nummer Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Be om å lagre nr Be om å lagre nr, Y E S. 2. Velg Tilføy ny? eller et av numrene fra listen ved å trykke på Y E S. 3. Tast et telefonnummer som du vil lagre (inkludert (+)-tegnet og landsnummeret), og trykk på Y E S. 4. Tast navnet du vil lagre nummeret sammen med, og trykk på Y E S. Hvis du vil lagre nummeret i den foreslåtte første ledige posisjonen, Hvis du vil lagre nummeret i en annen posisjon, trykker du på C for å slette posisjonsnummeret. Tast deretter et nytt posisjonsnummer Hvis du vil lagre nummeret i telefonminnet, må du vite hvor mange i Minnestatus i Telefonliste-menyen. Hvis du for eksempel har 200 posisjoner på SIM-kortet, kan du angi posisjonsnummer 201 Hvis du har aktivert stemmestyringsfunksjonen, blir du spurt om du vil legge til et talemerke til oppføringen i telefonlisten. Se "Stemmestyring" på side 80. Hvis du vil bli spurt om å lagre alle ringte eller besvarte numre som ikke allerede er lagret i telefonlisten, kan du aktivere valget "Be om å lagre nr". 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Tegnrute, Y E S, Hjelp-funksj., Y E S, 2. Velg På eller Av. Merk! Abonnementet må støtte nummeridentifikasjonstjenesten. 30 Privat telefonliste AB Ringe et nummer som er lagret i telefonlisten Du kan enten ringe et nummer ved hjelp av navnet som det er lagret sammen med, eller ved hjelp av posisjonnummeret det er lagret i. I hvilken rekkefølge telefonen søker etter navn og numre, er avhengig Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns etter navn eller posisjon. Slik velger du sorteringsrekkefølge 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Valg, Y E S, Sort.rekkefølge, Y E S. 2. Velg sorteringsrekkefølge. Slik ringer du et nummer som er lagret i telefonlisten 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Finn og ring, Y E S. som er lagret sammen med nummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S. u eller d til du finner riktig navn og nummer. av sorteringsrekkefølgen du har valgt, det vil si om du velger å sortere 2. Tast posisjonsnummeret eller navnet (eller de første bokstavene i navnet) Hvis navnet som vises i tegnruten ikke er det du ønsker, trykker du på 4. Trykk på Y E S for å ringe. Tips! En raskere måte å gå inn i Finn og ring -menyen på, er å trykke på og holde nede d. Snarveier til telefonlisteoppføringer Når telefonen er i standby-modus, kan du finne en oppføring ved å: Taste posisjonsnummeret etterfulgt av #. Trykke på og holde nede en av tastene 2-9 for å finne en oppføring som begynner med en bestemt bokstav. Hvis du for eksempel trykker på og holder nede 2, kommer du til den første oppføringen som begynner med A (eller den nærmeste følgende bokstaven). Når du er i telefonlisten, kan du bruke u eller d for å bla gjennom posisjonene, eller angi et posisjonnummer eller en bokstav for å gå til en bestemt oppføring. Privat telefonliste AB 31 Hurtigringing Du kan ringe telefonnumrene som er lagret i posisjon 19 i minnet ved å taste posisjonsnummeret og trykke på Y E S. Eksempel: 1. Tast tallet Trykk på Y E S for å ringe. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Oppdatere telefonlisten for en oppføring. Endre et telefonnummer i telefonlisten telefonlisten" på side 31. Slik endrer du en oppføring 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Finn og endre, Y E S. Trykk på Y E S. 2. Tast posisjonsnummeret eller navnet på oppføringen du vil endre. Hvis navnet som vises i tegnruten ikke er det du ønsker, trykker du på u eller d til du finner riktig navn og nummer. 3. Trykk på Y E S for å velge oppføringen. 4. Velg Endre. 5. Endre nummeret og trykk på Y E S. 6. Endre navnet og trykk på Y E S. Bruk u eller d for å flytte markøren. Bruk C for å slette. 7. Endre posisjonsnummeret og trykk på Y E S. Det kan hende at du har behov for å endre navnene og numrene i telefonlisten fra tid til annen.

8 Det kan også hende at du vil endre posisjonsnummeret Du må finne frem til telefonlisteoppføringen du vil endre. Du kan bruke enten den lagrede posisjonen eller navnet. Se "Ringe et nummer som er lagret i Beskyttelse mot overskriving Hvis du prøver å lagre et telefonnummer i en posisjon som allerede inneholder et telefonnummer, vises meldingen Overskrive? samt navnet som er lagret i den posisjonen i tegnruten. Du har nå to alternativer: Lagre nummeret i den angitte posisjonen Trykk på Y E S for å erstatte det gamle nummeret med det nye. 32 Privat telefonliste AB Lagre nummeret i en annen posisjon 2. Tast det nye posisjonsnummeret. 3. Trykk på Y E S for å lagre nummeret i den nye posisjonen. Når kortminnet er fullt Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Når alle posisjonene på SIM-kortet er fulle, vises et ikon ved siden av posisjonsnummeret, se illustrasjonen i margen. Fra nå av lagres oppføringene i telefonminnet. trykke på Y E S. Slik sletter du en oppføring fra minnet 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Finn og endre, Y E S. numrene er sortert etter navn eller posisjon.) 3. Trykk på Y E S. 4. Velg Slett. 5. Trykk på Y E S for å bekrefte valget. Slik sletter du alle oppføringene i telefonminnet 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Slett alle, Y E S. Trykk på Y E S. Slette alle i telefonminnet? Hvis alle posisjoner både på SIM-kortet og i telefonminnet er fulle, må du slette et gammelt nummer ved å angi en posisjon som allerede er opptatt og 2. Tast posisjonsnummeret eller navnet til nummeret du vil slette og trykk på Y E S. (Dette er avhengig av sorteringsrekkefølgen, det vil si om 2. Spørsmålet Slette alle i telefonminnet? vises i tegnruten. 3. Tast telefonlåskoden (0000 eller en annen kode som du har valgt selv). Alle oppføringene i telefonminnet slettes. Telebanktjenester Hvis du bruker telebanktjenester, kan du lagre telefonnummeret til banken sammen med dine personlige koder, eller du kan lagre bare kodene. Du må legge til en pause (p) mellom telefonnummeret og kodene. Du legger til en pause ved å trykke på og holde nede *-tasten. Vanligvis må du legge til # etter hver kode, og noen ganger må du også legge til en pause. Snakk med banken din om du er usikker på bruken av # og pauser (p). Merk! Det kan være risikabelt å lagre kodene dine i telefonen i tilfelle den blir stjålet. Privat telefonliste AB Trykk på N O. Slik lagrer du et telefonnummer sammen med koder 2. Etter at du har tastet telefonnummeret, trykker du på og holder nede-*tasten til pausetegnet p vises i tegnruten. og så videre. på Y E S. 3. Tast koden og #. Om nødvendig taster du en pause, neste kode Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 5. Trykk på Y E S for å lagre. se "Lagre et telefonnummer sammen med et navn" på side 30. legger til enda en pause og kode, venter telefonen igjen før den sender neste kode og så videre. Slik lagrer du bare koder 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Tilføy nummer, Y E S, Tilføy ny?, Y E S. til og så videre. 2. Tast koden etterfulgt av #, og om nødvendig en pause, en kode 3. Trykk på Y E S. 4. Tast navnet du vil lagre sammen med kodene, og trykk på Y E S. 5. Trykk på Y E S for å lagre. Slik sender du kodene under en samtale 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Finn og send, Y E S. er lagret med kodene, og trykk på Y E S. 3. Trykk på Y E S for å sende kodene. 4. Tast navnet du vil lagre sammen med telefonnummeret og koden, og trykk Hvis du vil lagre nummeret i en annen posisjon enn den som er foreslått, Hvis du vil ringe med tonesignalkoder, fortsetter du som beskrevet i "Ringe et nummer som er lagret i telefonlisten" på side 31. Når du ringer, slår telefonen nummeret, venter til anropet besvares og sender deretter koden. Hvis du Under en samtale kan du hente kodene fra telefonlisten og sende dem. 2. Tast navnet (eller de første bokstavene) eller posisjonsnummeret som Grupper Med T28 WORLD kan du lage grupper av telefonlisteoppføringer. På denne måten kan du sende en tekstmelding til flere mottakere samtidig. Se "Sende og motta tekstmeldinger" på side 49. Slik lager du en ny gruppe 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Grupper, Y E S, Tilføy ny?, Y E S. 2. Tast navnet på gruppen og trykk på Y E S. 3. Bla til Tilføy ny?, Y E S. 34 Privat telefonliste AB 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Tilføy nummer, Y E S, Tilføy ny?. Y E S. 4. Velg en oppføring i telefonlisten. Slik tilføyer du et medlem til en eksisterende gruppe 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Grupper, Y E S. 2. Velg gruppen du vil endre. 3. Bla til Endre, Y E S, Tilføy ny?, Y E S. 4. Velg en oppføring i telefonlisten. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Slik sletter du et medlem fra en gruppe 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Grupper, Y E S. 2. Velg gruppen du vil endre. 3. Velg Endre. 4. Bla til medlemmet du vil slette, og trykk på C. 5. Trykk på Y E S for å bekrefte valget. Slik sletter du en gruppe 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Grupper, Y E S. 2. Velg gruppen du vil slette. 3. Velg Slett. 4. Trykk på Y E S for å bekrefte valget. E-postadresser Du kan lagre e-postadresser som skal brukes når du vil sende en tekstmelding som e-post. Se "Sende og motta tekstmeldinger" på side 49. Du kan lagre 10 e-postadresser, som hver kan bestå av 60 tegn. Slik lagrer du en e-postadresse 1. Bla til Telefonliste, Y E S, E-postadresser, Y E S, Tilføy ny?, Y E S. 2. Tast inn en e-postadresse og trykk på Y E S. 3. Tast navnet og trykk på Y E S. Tips! Du ved å trykke på 0 tre ganger. Slik endrer du en e-postadresse 1. Bla til Telefonliste, Y E S, E- postadresser, Y E S. 2. Velg den oppføringen du vil endre. 3. Velg Endre. 4. Endre e-postadressen og trykk på Y E S. 5. Endre navnet og trykk på Y E S. Privat telefonliste AB Trykk på Y E S ved meldingen Tilføy ny? for å legge til neste medlem. Slik sletter du en e- postadresse 2. Velg oppføringen du vil slette. 3. Velg Slett. 4. Trykk på Y E S for å bekrefte valget. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Kontrollere minnestatusen minneposisjoner som er ledige i minnene. 1. Bla til Telefonliste, Y E S, Minnestatus, Y E S. 2. Bruk u eller d for å bla gjennom listen. 36 Privat telefonliste Minnestatus-funksjonen i telefonlisten lar deg kontrollere hvor mange Slik kontrollerer du statusen for de forskjellige telefonlisteminnene AB 1.

9 Bla til Telefonliste, Y E S, E-postadresser, Y E S. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns dato, telefonnummer og navn) om de siste 30 inngående og utgående samtalene. Når listen overskrider 30 samtaler, slettes den eldste. Samtalelisten er en telefonnummerlogg som lagrer informasjon (klokkeslett, Hvilke samtaler blir lagret? Numrene du har ringt, lagres alltid. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og nettet til den som ringer overfører nummeret, finner du også numrene (sammen med et navn hvis det er lagret i telefonlisten) til besvarte og tapte anrop i Samtalelisten. Hvis det inngående anropet er fra et begrenset nummer, vises Skjult ID i tegnruten. Hvis det inngående anropet er et nummer uten nummeridentifikasjon, vises Ukjent. Du kan ringe hvilket som helst av numrene i Samtalelisten. Samtalelisten lagrer: Oppringte numre Besvarte anrop Tapte anrop Alle samtalene er lagret sammen og i kronologisk rekkefølge. Den siste samtalen du ringte, lagres i den første posisjonen. Hvis det samme nummeret ringes mer enn én gang, erstatter den siste samtalen de tidligere. Hvis du sjekker en samtale innen 24 timer, vises klokkeslettet for samtalen. Ellers blir klokkeslettet erstattet av datoen. Merk! Hvis du bytter SIM-kort eller deaktiverer samtalelisten, slettes listen. Oppringte nummer kan likevel være igjen i SIM-kortminnet. Ringe et nummer fra samtalelisten 1. Bla til Samtaleinfo, Y E S, Samtaleliste, Y E S. 2. Bla til nummeret du vil ringe, og trykk på Y E S. Tips! Trykk på Y E S når telefonen er i standby-modus for å gå direkte til samtalelisten. Bruke samtalelisten AB 37 Bruke samtalelisten Slik sletter du et nummer fra samtalelisten 2. Bla til nummeret du vil slette og trykk på C. Spørsmålet Slette? vises i tegnruten. 3. Trykk på Y E S for å slette nummeret. Slik nullstiller du samtalelisten Tapte anrop: 1 Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns 1. Bla til Samtaleinfo, Y E S, Nullst. samt.liste, Y E S. Spørsmålet Samtaleliste Nullstille? vises i tegnruten. 2. Trykk på Y E S for å nullstille samtalelisten. Slik aktiverer/deaktiverer du samtalelisten 1. Bla til Samtaleinfo, Y E S, Valg, Y E S, Valg samt. liste, Y E S. 2. Velg På eller Av. 3. Trykk på Y E S for å nullstille samtalelisten. Tapte anrop Hvis du har tapt et anrop, vises meldingen Tapte anrop: 1 i tegnruten i standby-modus. Tallet 1 angir antallet tapte anrop. 1. Trykk på Y E S for å vise de tapte anropene. når du finner nummeret du vil ringe. lagres også i samtalelisten. Hvis du velger Av, vises spørsmålet Samtaleliste Nullstille? i tegnruten. 2. Hvis du vil ringe et nummer fra Tapte anrop-listen, trykker du på Y E S Merk! Du kan også se Tapte anrop-listen i menyen Samtaleinfo. Tapte anrop For å kunne se at du har tapt et anrop, må samtalelisten være aktivert. Skjule og vise nummeret Enkelte nettoperatører tilbyr abonnement der telefonnummeret vanligvis er skjult. Du kan velge å skjule eller vise telefonnummeret for én bestemt samtale, hvis tjenesten Begrenset nummeridentifikasjon støttes av abonnementet. Slik skjuler du telefonnummeret ditt for én bestemt samtale 1. Tast telefonnummeret du vil ringe. 3. Trykk på Y E S for å ringe. 2. Bla til Behandle anr., Y E S, Skjul eget nr., Y E S. Slik viser du telefonnummeret ditt for én bestemt samtale 1. Tast telefonnummeret du vil ringe. 2. Bla til Behandle anr., Y E S, Vis eget nr., Y E S. 3. Trykk på Y E S for å ringe. 38 Bruke samtalelisten AB 1. Bla til Samtaleinfo, Y E S, Samtaleliste, Y E S. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns talemelding når du ikke kan ta telefonen. Du blir informert om at nettoperatør du bruker. du har mottatt en talemelding på ulike måter, avhengig av hvilken i tegnruten. en tekstmelding" på side 54. Merk! Se informasjonen fra nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om telefonsvarertjenesten. Merk! Denne tjenesten avhenger av abonnementet og nettoperatøren. Telefonsvarertjenesten gjør det mulig for de som ringer å legge igjen en Noen operatører informerer deg ved å sende et bestemt signal om at du har mottatt en Talemelding. Hvis dette er tilfellet, vises talemeldingsikonet De fleste operatører informerer deg imidlertid ved å sende en tekstmelding (dvs. en SMS), som for eksempel ber deg om å ringe telefonsvarertjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om å motta og lese tekstmeldinger, se "Motta Kommunisere med telefonsvarertjenesten Hvis du vil at telefonen skal kommunisere med telefonsvarertjenesten på en enkel måte, kan du lagre nummeret til telefonsvarertjenesten. Du finner nummeret i informasjonen fra nettoperatøren. Slik lagrer du nummeret til telefonsvarertjenesten 1. Bla til Meldinger, Y E S, Valg, Y E S, Talepostk.nr., Y E S. 2. Tast nummeret til telefonsvarertjenesten og trykk på Y E S. Merk! Nummeret til telefonsvarertjenesten kan være forskjellig hvis du ringer fra et annet nett en hjemmenettet. Telefonsvarertjenesten (mobilsvar) AB 39 Telefonsvarertjenesten (mobilsvar) Ringe telefonsvarertjenesten Når du mottar en talemelding, hører du et varselsignal og meldingen Ny talemelding vises i tegnruten (bare hvis du mottar et bestemt signal om at du har mottatt en talemelding). Hvis du vil lytte til talemeldingen med en gang, trykker du på Y E S for å ringe telefonsvarertjenesten. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns til talemeldingene. Slik ringer du telefonsvarertjenesten Bla til Meldinger, Y E S, Ring mobilsvar, Y E S. 1 når telefonen er i standby-modus. Hvis du trykker på N O, kan du ringe telefonsvarertjenesten senere for å lytte Tips! Du kan også ringe telefonsvarertjenesten ved å trykke på og holde nede Endre nummer og signal Slik endrer du nummeret til telefonsvarertjenesten 1. Bla til Meldinger, Y E S, Valg, Y E S, Talepostk. nr., Y E S. 2. Trykk på og hold nede C for å slette det gjeldende nummeret. 3. Tast det nye nummeret til telefonsvarertjenesten og trykk på Y E S. Slik endrer du signalet for meldingsvarsling 1. Bla til Meldinger, Y E S, Valg, Y E S, Meldingsvarsel, Y E S. 2. Velg ønsket signal. Tips! Hvis du abonnerer på dobbeltlinjetjenesten, kan du ha forskjellige mobilsvarnumre for de to linjene. Du kan også definere forskjellige talemeldingsvalg for de to linjene. Du kan for eksempel angi at alle inngående anrop på linje 1 skal viderekobles til telefonsvarertjenesten og la alle anrop på linje 2 bli koblet opp.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Du finner flere opplysninger om telefonsvarertjenesten i bruksanvisningen du får av nettoperatøren. 40 Telefonsvarertjenesten (mobilsvar) AB Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Stille signalene bortsett fra tidsuret og alarmsignalene slås av. Slik setter du telefonen på Stille 2. Aktiver Stille? vises i tegnruten. Trykk på Y E S. Et ikon vises i tegnruten i standby-modus. Du kan velge å angi at telefonen skal være helt stille. Det vil si at alle 1. Når telefonen er i standby-modus, trykker du på og holder nede C. For å deaktivere Stille, gjenta trinn 1 og trykk på Y E S ved Deaktiver Stille?. Ringevolum Du kan stille inn volumet på seks nivåer. På det første nivået høres to klikk når du mottar en samtale. Du kan også slå av ringesignalet (0). Et ikon vises i tegnruten i standby-modus. Slik velger du ringevolum 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder og varsler, Y E S, Ringevolum, Y E S. Nivået på ringevolumet vises i tegnruten. 2. Bruk u for å øke volumet, d for å redusere det. Telefonen ringer én gang med den faktiske innstillingen når du øker volumet. 3. Trykk på Y E S for å lagre innstillingen. Tips! Du kan bruke volumtasten på siden av telefonen for å endre ringevolumet uten ringelyd. Personlig tilpasning av telefonen AB 41 Personlig tilpasning av telefonen Økende ringing Du kan velge et ringesignal som øker gradvis fra det laveste volumnivået til det høyeste, Økende ringing. Slik velger du ringesignalet Økende ringing 2. Velg På. Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Merk! Hvis du stiller telefonen på Stille, kan ikke det økende ringesignalet høres. 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Økende ringing, Y E S. Økende ringing må være Av for at du skal kunne justere ringesignalvolumet. Ringesignaltype Du kan velge ringesignal fra en liste med forskjellige lyder og melodier. Du kan også lage opptil fire egne melodier ved å taste toner med tastaturet. Se "Lage ringesignaler" på side 43. Slik velger du ringesignaltype 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, Taleanrop, Y E S. 2. Velg ønsket ringesignaltype. Tips! Hvis du ikke vil forstyrre andre, kan du bruke volumtasten på siden av telefonen til å bla stille. Forskjellige ringesignaler for linje 1 og linje 2 Hvis du abonnerer på dobbeltlinjetjenesten, kan du ha forskjellige ringesignaler for de to linjene. L1 eller L2 vises i stedet for Tale. Forskjellige ringesignaler for tale-, data- og faksanrop Forutsatt at abonnementet ditt støtter faks- og dataanrop, kan du velge forskjellige ringesignaler for henholdsvis tale-, faks- og dataanrop. Bestemte ringesignaler for personlige anrop Hvis abonnementet omfatter dobbeltlinjetjenesten, kan du tildele personlige ringesignaler til opptil ti personer. Du kan for eksempel ha ett ringesignal for en venn og et annet for en kollega. Hvis de sju siste sifrene i telefonnummeret til den som ringer, er de samme som et nummer du har angitt, vil ringesignalet til det angitte nummeret bli brukt. 42 Personlig tilpasning av telefonen AB Du kan ta med spørsmålstegn (?) i et telefonnummer. For eksempel betyr har det samme personlige ringesignalet. Du taster spørsmålstegn ved å trykke på og holde nede #. Slik angir du nummeret til en oppringer og det tilhørende ringesignalet H Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns Y E S, Tilføy ny?, Y E S. 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, Personl. signal, 2. Tast oppringerens nummer og trykk på Y E S. 3. Velg ønsket ringesignaltype. Du kan også hente nummeret fra telefonlisten ved å trykke på u. Slik sletter du nummeret til en oppringer 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, Egne ringesignal, Y E S. 2. Bla til nummeret du vil slette og trykk på Y E S. 3. Velg Slett. Lage ringesignaler Du kan lage fire forskjellige ringesignaler. Slik lager du et ringesignal Egne melodier, Y E S. 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, 2. Velg Egen melodi 1, Egen melodi 2, Egen melodi 3 eller Egen melodi Trykk på C for å tømme tegnruten. 4. Bruk tastaturet til å taste noter. Tastene virker nå som tangenter (se illustrasjonen i margen): Trykk på og hold nede en tast for å angi en lang note. Trykk på 0 for å heve noten en oktav. Trykk én gang på # for å gå opp en halvtone. Trykk to ganger på # for å gå ned en halvtone. 5. Trykk på Y E S for å høre på melodien. redigeringen. 6. Trykk på Y E S igjen for å lagre melodien, eller trykk på N O for å fortsette Personlig tilpasning av telefonen AB ??? at alle anrop fra telefonnumre mellom og Vibrasjonsvarsling Du kan velge å bli varslet om et inngående anrop ved hjelp av vibrasjoner. På (hele tiden) på Stille) Du kan angi følgende innstillinger for telefonens vibrasjonsvarslingsfunksjon: På når Stille (på når ringevolumet er slått av eller når du har stilt telefonen Av (hele tiden) Er ics No so t fo nm r ob Com ile me Co rci mm al un Use ica tio ns i bilen, slås vibrasjonsvarslingen automatisk av. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder og varsler, Y E S, Vibrasjonsvarsl., Y E S. 2. Velg ønsket innstilling. Merk! Når telefonen står i bordladeren eller er plassert i håndfri-utstyret Meldingssignal Du kan velge om du vil høre klikkelyder, toner eller ingenting (stille) når du mottar en teksteller talemelding. Slik velger du meldingssignal Meldingsvarsel, Y E S. 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder og varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, 2. Velg ønsket signal. Du finner også Meldingsvarsel under Valg i menyen Meldinger. Alarmsignal Slik endrer du alarmsignalet for alarmklokken Alarmsignal, Y E S. 1. Bla til Innstillinger, Y E S, Lyder & varsler, Y E S, Ringesignaler, Y E S, 2. Velg ønsket signal. Tastlyd Du kan velge om du vil høre klikkelyder, toner eller ingenting (stille) når du trykker på tastene. Slik velger du tastlyd 1.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 603

Brukerhåndbok for Nokia 603 Brukerhåndbok for Nokia 603 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet 6 Sette inn et minnekort 8 Lade telefonen 9 Slå telefonen på eller av 11 Låse

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer