Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. BLUETOOTH er et varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. T9TM Text Input er et registrert varemerke eid av Tegic Communications. AB s T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Komme i gang Om denne brukerhåndboken Kapitlet "Lære telefonen å kjenne" gir en rask oversikt over hovedfunksjonene i telefonen, snarveier og generell informasjon. Tjenestetilbud Noen av tjenestene og funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er avhengige av hvilket abonnement du har og hvilket nett du bruker. Derfor finnes kanskje ikke alle menyene på telefonen. Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Spør nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet. SIM-kortet Du får et SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) når du registrerer deg som abonnent hos en nettoperatør. SIM-kortet er forsynt med en brikke som blant annet holder rede på telefonnummeret ditt, tjenestene som er inkludert i abonnementet og informasjonen i telefonlisten. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Klargjøring Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet. Sette på og lade batteriet. Se "Informasjon om SIMkort og batteri" på side 4. Merk: Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut et SIM-kort. AB s Komme i gang 3 Informasjon om SIM-kort og batteri Det kan ta opptil 30 minutter før et ikon vises i tegnruten når du lader batteriet. Sett inn SIM-kortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede holderne. Plasser batteriet på baksiden av telefonen, og skyv til du hører et klikk. Koble laderen til telefonen ved spenningssymbolet (lynet). Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. Det kan ta opptil 30 minutter før ikonet for batterilading vises i tegnruten. Vent omtrent fire timer, eller til ikonet viser at batteriet er fulladet. Koble fra laderen ved å bøye støpselet oppover se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Komme i gang Du må sette inn SIM-kortet og lade batteriet før du kan ta i bruk telefonen. AB s 30 min. 4t Foreta og motta anrop Av/på Nett 12:18 Hold nede til du hører en pipetone. Tast PIN-koden (PIN = Personal Identity Number), hvis du har en PIN-kode for SIM-kortet, og trykk på. PIN-koden får du hos nettoperatøren. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Hvis du taster feil, kan du slette det gale sifferet ved å trykke på. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN blokkert. Du trenger i så fall en PUK (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PUK-koden får du hos nettoperatøren. AB s Tast retningsnummer og telefonnummer, og trykk på for å ringe. Trykk på for å avslutte samtalen. Når telefonen ringer, trykker du på for å svare. Komme i gang 5 Lære telefonen å kjenne Tastfunksjoner Volum- Øke eller redusere lydstyrken tast i høyttaleren på telefonen eller på en håndfriløsning under en samtale. Bla gjennom menyer, lister og tekst. Gå inn på Statusmenyen. Skyv oppover eller nedover én gang hvis du vil slå av ringesignalet midlertidig. Skyv oppover eller nedover to ganger for å avvise et inngående anrop. Ringe og svare på anrop. Aktivere en meny, en undermeny eller et valg. Trykk for å vise valg. 19, 0 Taste sifrene 0-9 og bokstaver. Hold nede for å taste det internasjonale prefikset +. Flytte gjennom menyer ved hjelp av snarveier. Taste *. Veksle mellom store og små bokstaver. 6 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er (clear) Lære telefonen å kjenne Du blar gjennom menyer, lister og tekster ved å skyve joysticken oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre. Du kan bruke joysticken som et alternativ til. Hold tasten nede for å slå telefonen på eller av, eller gå tilbake til standby-modus. Trykk på tasten for å avslutte en samtale eller avvise et anrop, gå tilbake ett nivå i menysystemet, eller la et valg være uendret. Slette tall og bokstaver fra tegnruten. Slette elementer fra en liste. Trykk på tasten for å slå av ringesignalet. Hold tasten nede for å aktivere mikrofonsperren under en samtale. Taste #. AB s Hurtigtaster Tabellen beskriver noen av de nyttigste tastkombinasjonene. Hvis du vil... Hvis du vil... Når telefonen er i standby-modus: Tast det internasjonale nødnummeret, og trykk på YES Gå inn på og bla gjennom Trykk på eller hovedmenyene Gå inn i Samtaleliste Trykk på YES Bruke talestyring Hold nede YES, eller si nøkkelordet Ringe Talemelding Hold nede Taste symbolet + for Hold nede å ringe utenlandssamtaler Sette telefonen på Stille Hold nede og velg Aktiver Stille, YES Gå til en kontakt som Hold nede en av tastene begynner med en bestemt bokstav Ringe en nødsamtale E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Når telefonen er i standby-modus: Gå til et telefonnummer som er lagret i en bestemt posisjon på SIM-kortet. Bruke hurtigringing for å ringe et telefonnummer som er lagret på SIMkortet Søke etter en kontakt i listen Ring kontakt Gå inn på den første undermenyen på menyen Snarveier Vise hvilken profil som er i bruk Vise dagens dato Trykk på posisjonsnummeret og Trykk på en av nummertastene og YES AB s Hold nede Hold nede Skyv volumtasten opp eller ned Skyv volumtasten opp eller ned Endre språk til Automatisk Trykk på 8888 Endre språk til engelsk Trykk på 0000 Lære telefonen å kjenne 7 Hvis du vil.

3 .. Når telefonen er i standby-modus: Hvis du vil... Når du er i menysystemet: Avvise et anrop Taste en p (pause) Taste en p (pause) Hvis du vil... Sette en samtale på venting Hente en samtale Slå av mikrofonen Hvis du vil... Bla gjennom menyer eller Skyv (og hold) volumlister tasten opp eller ned, eller bruk joysticken 8 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Skyv volumtasten raskt opp eller ned to ganger når du mottar et anrop, eller trykk på NO Hold nede når du lagrer koder Trykk på når du redigerer melodier Under en samtale: Velge en meny eller innstilling Gå inn på en hurtigvalgmeny Slette et element Trykk på YES Trykk på AB s Gå tilbake til standbymodus Trykk på og YES når du er i en liste Hold nede NO Hvis du vil... Trykk på YES Når du skriver inn bokstaver med multitap-inntasting: Trykk på YES igjen Hold nede Når du er i menysystemet: Gå til den andre bokstaven eller det andre tegnet på en tast Gå til den tredje bokstaven eller det tredje tegnet på en tast Veksle mellom store og små bokstaver Skyv volumtasten oppover og hold nede en av nummertastene Skyv volumtasten nedover og hold nede en av nummertastene Trykk på, og deretter bokstaven Lære telefonen å kjenne Hvis du vil... Taste tall Taste et spørsmålstegn Taste et mellomrom Slette bokstaver og tall Veksle mellom tastemetoder Hvis du vil... Vise andre mulige ord Godta et ord og legge til et mellomrom Taste et punktum E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Hold nede en av nummertastene Skyv volumtasten nedover og hold nede Skyv volumtasten ned og hold nede Trykk på Trykk på Hold nede Vise andre mulige skilletegn Veksle mellom store og små bokstaver Trykk på bokstaven Taste tall Slette bokstaver og tall Trykk på Veksle mellom tastemetoder Hold nede Når du skriver inn bokstaver med T9-inntasting: Når du skriver inn bokstaver med multitap-inntasting: Hvis du vil... Når du skriver inn bokstaver med T9-inntasting: Trykk på, og deretter gjentatte ganger på, og deretter AB s Hold nede en av nummertastene Trykk på Trykk på Trykk på Bruke snarveier En raskere måte å bevege seg gjennom menyene på, er å benytte snarveier. Gå inn i menysystemet ved å trykke på eller, og tast deretter nummeret på menyen du vil gå til. Hold nede for å gå tilbake til standby-modus. Du kan raskt og enkelt nå innstillingene du bruker oftest, ved å plassere dem på menyen Snarveier. Se "Snarveier" på side 22. Lære telefonen å kjenne 9 Hjelpetekster Noen menyer har hjelpetekster med forklaringer. Hvis du vil vise hjelpetekster, merker du det aktuelle menyelementet, trykker på, velger Hjelp, YES. Slette, redigere og endre navn Hvis du legger til elementer, for eksempel en kontakt, en avtale eller et WAPbokmerke, kan du slette, redigere eller endre navn på disse. Du kan slette elementer på to måter: Merk et element, og trykk på. Merk et element, trykk på, velg Slett eller Slett alle. Du kan endre elementer på to måter: Merk et element, trykk på, velg Endre. Bla til elementet du vil endre, trykk på YES to ganger, velg Endre. Tips: Du kan endre navnet på et element på samme måte. 10 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Lære telefonen å kjenne Elektroniske tjenester Elektroniske tjenester er nettoperatørens tilbud om skrck Veksler mellom store og små bokstaver. Tastespråk Tidligere valgte tastespråk vises i tegnruten. Tastemetode En liste over tastemetoder vises i tegnruten. Endre ord gjelder bare for T9-inntasting Endre det foreslåtte ordet ved hjelp av multitapinntasting. Godta ord gjelder bare for T9-inntasting Godta det foreslåtte ordet. Mulige ord gjelder bare for T9-inntasting En liste over ordalternativer vises i tegnruten. Hjelp. AB s Multitap-inntasting Når du lagrer navn i telefonlisten eller når du skriver WAP-adresser, taster du inn bokstaver ved hjelp av multitap-inntasting. Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise ønsket bokstav. I det følgende eksemplet skal vi skrive et navn: Trykk på... for å få... Slik skriver du inn bokstaver med multitapinntasting 1. Bla til Telefonliste, YES, Tilføy kontakt, YES. Trykk på YES igjen. 2. Trykk flere ganger på den aktuelle tasten,, eller, helt til ønsket tegn vises i tegnruten. Se tabellen over det latinske alfabetet nedenfor. Trykk på... for å få... E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri TUVÜù8 WXYZ9 #* Mellomrom -?!,. : ; " ' < = > ( ) _ 1 ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ3 GHIì4 JKL5 MNOÑÖØò6 PQRSß7 %$ \ 0 AB s For å slette tall og bokstaver For å veksle mellom store og små bokstaver Hold nede for å skrive inn tall Eksempel: Hvis du vil skrive inn en "A", trykker du én gang på. Hvis du vil skrive inn en "B", trykker du raskt to ganger på. Hvis du vil veksle mellom store og små bokstaver, trykker du på, og taster deretter inn bokstaven. Lære telefonen å kjenne 13 Tips: Du kan også bruke volumtasten som en snarvei til bestemte bokstaver: Hvis du vil skrive inn en "B", skyver du volumtasten oppover og holder nede. Hvis du vil skrive inn en "C", skyver du volumtasten nedover og holder nede. T9TM-inntasting Du kan bruke T9-inntasting når du taster inn tekst, for eksempel i tekstmeldinger og e-post. T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. I det følgende eksemplet skal vi skrive en tekstmelding: Slik skriver du inn bokstaver med T9-inntasting 1. Bla til Meldinger, YES, SMS, YES, Skriv ny, YES. 2. Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Ericsson", trykker du på,,,,,,,. 14 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Lære telefonen å kjenne 3.

4 Hvis du vil bruke ordforslaget: Trykk på for å godta forslaget og legge inn et mellomrom. (Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på.) Hvis du ikke vil bruke ordforslaget: Trykk på gjentatte ganger for å se alternative ord (kandidater). Godta et ordforslag og legg inn et mellomrom ved å trykke på. Hvis du ikke finner det ønskede ordet ved å trykke på : Hold nede for å gå til valglisten. Velg Endre ord, og trykk på YES. Slett hele ordet ved å trykke på, eller slett én bokstav om gangen ved å holde joysticken mot. høyre, og deretter trykke flere ganger på. Skriv inn det nye ordet ved hjelp av multitapinntasting, og trykk på YES. Ordet blir lagt til i ordlisten. Neste gang du taster,,, vil det ordet som du nettopp la inn i ordlisten, komme frem som et av de alternative ordene. 4. Fortsett å skrive meldingen. Se også "Sende tekstmeldinger" på side 49. AB s Tips: Trykk på for å sette punktum. Hvis du vil sette inn andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på. Godta ved å trykke på. Hold nede for å velge en tastemetode. Deaktivere T9-inntasting Dersom du ønsker det, kan du slå av T9-inntastingen. Denne innstillingen er gyldig for all inntasting av tekst ikke bare i den teksten du holder på å skrive inn. Hvis du vil aktivere eller deaktivere T9-inntasting, blar du til Innstillinger/Språk/T9-inntasting. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Personlig tilpasning av telefonen Du kan endre telefoninnstillingene slik at de passer dine behov. Merk: Hvis du endrer en innstilling som inngår i en profil, endres også profilen. Se "Profiler" på side 22. AB s Nullstille telefonen Du kan tilbakestille alle telefonens innstillinger til slik de var da du kjøpte telefonen, ved å velge Tilbakestill innst. Hvis du også vil slette alle kontakter, meldinger og andre personlige data, velger du i stedet Nullstill alt. Slik nullstiller du telefonen 1. Bla til Innstillinger, YES, Nullstill alt, YES. 2. Velg Tilbakestill innst eller Nullstill alt, og trykk på YES. 3. Tast telefonlåskoden (0000 eller den nye koden hvis du har endret den), og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 15 Layout Du kan endre utseendet på tegnruten, for eksempel fargene, ved hjelp av layout. Telefonen leveres med noen forhåndsdefinerte layouter. Hvis du vil aktivere en layout, velger du Layout på Spill og moro-menyen. Bilder Telefonen leveres med en rekke bilder. Du kan Bruke et bilde som bakgrunn i standby-modus. Legge ved et bilde i en tekstmelding. Alle bildene lagres i Bilder eller Bakgrunn, på Spill og moromenyen. Bildebehandling Du kan legge til, endre eller slette bilder i Egne bilder. Antall bilder du kan lagre, er avhengig av størrelsen på bildene. Slik viser du bilder Bla til Spill og moro, YES, Bilder, YES, velg en bildegruppe, YES. 16 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Når du endrer eller tegner et bilde: Trykk på... Hvis du vil... Personlig tilpasning av telefonen Slik endrer og lagrer du et bilde 1. Bla til Spill og moro, YES, Bilder, YES, velg en bildegruppe, YES. 2. Velg et bilde, og trykk på YES. 3. Du kan nå begynne å endre bildet. Se tabellen nedenfor. 4. Trykk på YES, velg Lagre, YES. Bildet lagres i Egne bilder. AB s Flytte markøren oppover mot venstre. Flytte markøren oppover. Flytte markøren oppover mot høyre. Flytte markøren mot venstre. Løfte opp eller legge ned pennen. Hold tasten nede for å veksle mellom zoom og full størrelse. Flytte markøren mot høyre. Flytte markøren nedover mot venstre. Flytte markøren nedover. Trykk på... Hvis du vil... Disse bildene kan også legges til i Egne favoritter. Slik legger du til et bilde i Egne favoritter 1. Bla til Spill og moro, YES, Bilder, YES, velg en bildegruppe, YES. 2. Merk et bilde, og trykk på. 3. Trykk på YES for å legge til bildet. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Endre linjetykkelse. Vise valgmenyen. Lagre og lukke bildet. Avslutte bilderedigering. Hold tasten nede for å slette bildet. Flytte markøren 1, 5 eller 10 mellomrom. Bytte mellom svart og hvit pennefarge. Slik velger du et bilde som bakgrunn 1. Bla til Spill og moro, YES, Bakgrunn, YES, Velg bilde, YES. 2. Velg et bilde, og trykk to ganger på YES. Flytte markøren nedover mot høyre. Bakgrunnsbilder Telefonen leveres med en rekke bakgrunnsbilder, men du kan også laste ned bilder eller motta bilder som andre sender til deg. Slik viser du bakgrunnsbilder Bla til Spill og moro, YES, Bakgrunn, YES, Velg bilde, YES, velg et bilde, og trykk på YES for å se fullstendig visning. AB s Utveksle bilder Du kan utveksle bilder via tekstmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender bilder i meldinger, se "Meldingstjenester" på side 48. Bakgrunnsbilder kan utveksles via IR, trådløs Bluetooth teknologi eller WAP. Personlig tilpasning av telefonen 17 Slik sender du et bilde 1. Bla til Spill og moro, YES, Bakgrunn, YES, Send eget bilde, YES. 2. Velg en overføringsmetode. Kontroller at de infrarøde portene vender mot hverandre hvis du bruker en infrarød forbindelse. Velg Taleanrop på Innstillinger/Lyder & varsler/ Ringesignaler-menyen, og velg et ringesignal. Slik mottar og lagrer du et bilde 1. Trykk på i standby-modus, og bla til Motta, YES. Den infrarøde porten holdes aktivert i 10 minuter, og Bluetooth funksjonen holdes aktivert i tre minutter. 2. Lagre bilde? vises i tegnruten. Trykk på YES for å lagre bildet i Eget bilde under Spill og moro/bakgrunn/velg bilde. Når du mottar et bilde via en tekstmelding, vises en ny melding i innboksen. Hvis du vil lagre bildet i Egne bilder under Spill og moro/bilder, markerer du bildet, trykker på og velger Lagre bilde. Ringesignaler og melodier Telefonen leveres med en rekke ringesignaler og melodier. Du kan endre ringesignaler og melodier, og sende dem til andre i en tekstmelding. Det er også mulig å laste ned melodier via WAP, trådløs Bluetooth teknologi, IR. 18 Personlig tilpasning av telefonen se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Slik angir du volumet på ringesignalet 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringevolum, YES. 2. Trykk på eller for å øke eller redusere volumet.

5 3. Trykk på YES for å lagre innstillingen. Slik endrer du et ringesignal eller en melodi 1. Bla til Spill og moro, YES, Egne melodier, YES. 2. Velg én av melodiene, YES. 3. Velg Endre, og trykk på YES. Trykk på for å fjerne noter. Tykk på en tast for å angi en note. Hold nede en tast for å angi en lang note. Jo lenger du holder tasten nede, desto lengre blir H noten. Det finnes fire ulike notelengder. Trykk på for å endre oktav. Det finnes tre ulike oktaver. Trykk én gang på for å gå opp en halvtone. Trykk to ganger på for å gå ned en halvtone. Trykk på for å angi pausetegn. AB s 4. Trykk på YES for å høre på melodien. 5. Trykk på YES igjen for å lagre melodien, eller trykk på NO for å fortsette komponeringen. Merk: Hvis du vil sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmelding, se "Slik setter du inn et objekt i en tekstmelding" på side 49. Motta melodier Når du mottar en lyd eller melodi via IR, trådløs Bluetooth teknologi eller WAP, vises meldingen "Ny melodi Lagre melodi?" i tegnruten. Trykk på YES for å lagre den i Egne melodier. Kontroller at de infrarøde portene vender mot hverandre hvis du bruker en infrarød forbindelse. Du aktiverer eller deaktiverer ringesignalet ved å holde nede i standby-modus, og velge Aktiver Stille eller Deaktiver Stille. Alle signaler, bortsett fra alarmen og tidsuret, er deaktivert. Økende ringing Du kan velge et ringesignal der ringelyden blir gradvis høyere. Hvis du vil slå økende ringing På eller Av; blar du til Innstillinger/Lyder & varsler/økende ringing. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Bestemte ringesignaler for personlige samtaler Hvis du abonnerer på dobbeltlinjetjenesten, kan du angi forskjellige ringesignaler for de to talelinjene. Linje 1 og Linje 2 vises i stedet for Taleanrop. Hvis SIMabonnementet støtter faksog dataanrop, kan du velge forskjellige ringesignaler for henholdsvis tale-, faks- og dataanrop. Hvis abonnementet inkluderer nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette et personlig ringesignal for opptil ti innringere. AB s Slik velger du et bestemt ringesignal for en innringer Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringesignaler, YES, Egne ringesignal, YES, Tilføye ny?, YES. Tast den første bokstaven i navnet på kontakten, og trykk på YES. Velg en kontakt, og trykk på YES. Velg et ringesignal, og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 19 Lyder & varsler Du kan velge å bli varslet om et inngående anrop ved hjelp av vibrasjoner. Du kan angi følgende innstillinger for telefonens vibrasjonsvarslingsfunksjon: På hele tiden. På når Stille på når ringevolumet er slått av eller når du har stilt telefonen på Stille. Av hele tiden. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Vibrasjonsvarsl., YES. 2. Velg ønsket innstilling, og trykk på YES. På Innstillinger/Lyder & varsler-menyen kan du også velge Meldingsvarsel, Tastlyd og aktivere Minuttvakt. Hvis du aktiverer minuttvakten, hører du en pipetone én gang i minuttet når du snakker i telefonen. Menyspråk I de fleste SIM-kort er språket i landet du kjøpte SIMkortet automatisk definert som menyspråk. Hvis dette ikke er tilfellet, er det forhåndsinnstilte språket engelsk. 20 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Personlig tilpasning av telefonen Slik endrer du menyspråket 1. Bla til Innstillinger, YES, Språk, YES, Menyspråk, YES. 2. Velg et språk, og trykk på YES. Merk: Du kan alltid velge Automatisk ved å trykke på 8888 i standby-modus. Du kan alltid velge engelsk ved å trykke på 0000 i standby-modus. AB s Lyset i tegnruten Lyset i tegnruten kan stilles på automatisk, av eller på. Hvis du velger automatisk, slås lyset av automatisk noen få sekunder etter at du sist trykket på en tast. Du stiller inn lyset i tegnruten ved å bla til Innstillinger/Tegnrute/Lys. Du stiller inn kontrasten i tegnruten ved å bla til Innstillinger/Tegnrute/Kontrast. Tidsinnstillinger Klokkeslettet vises alltid mens telefonen er i standbymodus. Du stiller inn klokkeslettet ved å bla til Innstillinger/ Dato/klokkesl./Still klokke. Du kan velge 12-timers klokke eller 24-timers klokke. Du velger tidsformat ved å bla til Innstillinger/Dato/ klokkesl./tidsinnstillinger/tidsformat. Hvis du velger 12-timers klokke, kan du veksle mellom a.m. og p.m. ved å trykke på. Dato Når telefonen er i standby-modus, kan du skyve volumtasten oppover eller nedover for å se dagens dato på Status-menyen. Du kan angi dato og datoformat på Innstillinger/Dato/klokkesl. -menyen. Avanserte tidsinnstillinger Under Tidsinnstillinger på Innstillinger/ Dato/klokkesl.-menyen kan du angi tidssone og sommertid. Når du endrer disse innstillingene, endres klokkeslettet tilsvarende, og dermed også avtaler og oppgaver i kalenderen. Når du bytter til et annet nett, og klokkeslettet som nettoperatøren sender ut, er forskjellig fra klokkeslettet i telefonen, blir du spurt om du vil oppdatere klokkeslettet hvis du har valgt Automatisk som tidssone. Hvis du trykker på YES, oppdateres klokkeslettet automatisk. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Svarmodus Når du bruker bærbart håndfriutstyr, kan du velge om du vil svare ved å trykke på en hvilken som helst tast (bortsett fra NO), eller om telefonen skal svare på anrop automatisk. Du velger svarmodus ved å bla til Innstillinger/ Håndfri/Svarmodus. Hilsen Når du slår telefonen av eller på, vises Ericssonhilsenen i tegnruten. Kanskje vises nettoperatørens hilsen i stedet. Trykk på NO hvis du vil avbryte hilsenen. AB s Slik velger du en hilsen 1. Bla til Innstillinger, YES, Tegnrute, YES, Hilsen, YES. 2. Velg en hilsen, og trykk på YES. Egen hilsen Du kan lage din egen hilsen ved å skrive inn tekst. Hvis du vil lage din egen hilsen, blar du til Innstillinger/Tegnrute/Hilsen/Egendefinert. Personlig tilpasning av telefonen 21 Visning av telefonnummer Du kan kontrollere telefonnumrene dine. Hvis du vil kontrollere telefonnummeret ditt, blar du til Telefonliste/Spesialnumre/Egne numre.

6 Hvis nummeret ikke er lagret på SIM-kortet, kan du legge det inn selv. Tastlås Du kan låse tastaturet for å unngå å slå et nummer uforvarende. Merk: Anrop til det internasjonale nødnummeret 112 kan foretas selv om tastene er låst. Automatisk tastlås Automatisk tastlås innebærer at tastaturet låses hvis du ikke trykker på en tast i løpet av 25 sekunder. Hvis du vil slå automatisk tastlås På eller Av, blar du til Innstillinger/Låser/Autom. tastlås. Hvis du vil låse tastaturet manuelt, holder du nede og velger Aktiver tastlås. Tastaturet er låst til du svarer på et inngående anrop, eller frigir tastlåsen manuelt. Hvis du vil frigjøre tastlåsen, holder du nede og velger Deaktivere tastlås?. 22 Personlig tilpasning av telefonen se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Snarveier Du kan plassere favorittfunksjonene dine på Snarveiermenyen, slik at du raskt og enkelt kan nå funksjonene du bruker mest. Slik legger du til en funksjon i Snarveier Bla til Snarveier, YES, Endre snarveier, YES. Velg en funksjon fra listen ved å trykke på. Tast ønsket posisjonsnummer for denne funksjonen på menyen, og trykk på YES. Trykk på YES for å gå ut av listen. AB s Profiler Telefonen har et sett med forhåndsprogrammerte profiler som er definert for å passe et spesielt bruksområde. Du kan legge til tilbehør i, gi nytt navn til eller endre disse profilene. Når du for eksempel skal i et møte, kan du velge profilen Møte, og visse innstillinger, for eksempel ringesignalet, deaktiveres. Du velger en profil ved å bla til Innstillinger/Profiler/ Velg profil. Slik endrer du en profilinnstilling 1. Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Endre profil, YES. 2. Velg en innstilling, og trykk på YES. 3. Endre profilinnstillingene, og trykk på YES for å bekrefte. Hvis du vil endre navnet på en profil, blar du til Innstillinger/Profiler/Endre profil/profilnavn. Ringe Du kan tilbakestille alle profilinnstillinger til slik de var da du kjøpte telefonen. Hvis du vil nullstille alle profiler, blar du til Innstillinger/Profiler/Nullstill profiler. Automatisk aktivering Noen profiler, for eksempel I bilen, aktiveres automatisk når de blir brukt sammen med et bestemt tilbehør. Når du kobler fra tilbehøret, endres profilen tilbake til profilen som var aktiv før. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Før du kan ringe og motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. Se "Foreta og motta anrop" på side 5. Ringe 1. Tast retningsnummeret og telefonnummeret. 2. Trykk på YES for å ringe. 3. Trykk på NO for å avslutte samtalen. AB s Tips: Du kan ringe numre fra samtalelisten og telefonlisten. Se "Samtaleliste" på side 25 og "Telefonliste" på side 25. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen. Se "Talestyring" på side 29. Slik justerer du lydstyrken i høyttaleren under en samtale Skyv volumtasten på siden av telefonen opp eller ned for å øke eller redusere høyttalervolumet under en samtale. Slik slår du av mikrofonen under en samtale Hold nede til Mikrofon avslått vises i tegnruten. Trykk på på nytt for å gjenoppta samtalen. Ringe 23 Automatisk gjenoppringing Hvis forbindelse ikke ble opprettet, og meldingen Gjenta? vises i tegnruten, trykker du på YES. Nummeret slås på nytt (opptil ti ganger) helt til: Anropet besvares. Du trykker på en tast eller mottar et anrop. i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Merk: Det kan hende at enkelte nettoperatører krever at SIM-kortet er satt inn i telefonen, og i noen tilfeller også at PIN-koden er tastet. Merk: Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Automatisk gjenoppringing er ikke tilgjengelig for faks- og dataanrop. Ringe utenlandssamtaler 1. Hold nede til +-tegnet vises i tegnruten. +-tegnet erstattes med det internasjonale prefikset for det landet du ringer fra. 2. Tast landsnummer, eventuelt retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer, og trykk på YES. Ringe nødnumre Tast 112 (det internasjonale nødnummeret), og trykk på YES. Ericsson-telefonen støtter de internasjonale nødnumrene 112, 911, 999 og 08. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre 24 Ringe se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Slik svarer du på et anrop Trykk på YES. AB s I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Du kan vise de lokale nødnumrene ved å bla til Telefonliste/Spesialnumre/Nødnumre. Motta anrop Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og meldingen Svare? vises i tegnruten. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i tegnruten. Hvis du har lagret nummeret i telefonlisten, vises navnet. Slik avviser du et anrop Trykk på NO. Tips: Du kan også besvare eller avvise anrop ved hjelp av stemmen. Se "Talestyring" på side 29. Tapte anrop Hvis du har tapt et anrop, vises meldingen Tapte anrop:1 i standby-modus (tallet angir antall tapte anrop). Slik kontrollerer du tapte anrop 1. Trykk på YES for å vise de tapte anropene. 2. Hvis du vil ringe et nummer i listen, blar du til nummeret, og trykker på YES. Samtaleliste De siste numrene du har ringt, lagres i samtalelisten. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, finner du også numrene på besvarte anrop og tapte anrop i samtalelisten. Slik ringer du et nummer fra samtalelisten 1. Åpne samtalelisten ved å trykke på YES i standby-modus. 2. Bla til nummeret du vil ringe, og trykk på YES. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Du kan nullstille Samtaleliste ved å bla til Anrop, YES, Valg, YES, Tøm samt.liste, YES. Du aktiverer eller deaktiverer samtalelisten ved å bla til Anrop, YES, Valg, YES, Samtaleliste, YES. Telefonliste I telefonlisten kan du lagre all informasjonen du trenger for å kontakte andre.

7 AB s Slik legger du til en kontakt Bla til Telefonliste, YES, Tilføy kontakt, YES. Bla til feltet du vil fylle ut, og trykk på YES. Legg inn informasjonen, og trykk på YES. Gjør det samme for de andre feltene. Når du har lagt inn informasjonen, blar du til Lagre og lukke?, YES. Slik ringer du en kontakt 1. Når telefonen er i standby-modus, holder du nede en av nummertastene 2-9 for å finne en kontakt som begynner med den første bokstaven på denne tasten (eller den nærmeste følgende bokstaven). Eksempel: Hold nede 5 for å gå til den første kontakten som begynner med bokstaven "J". Hvis du vil gå til en kontakt som begynner med Ringe 25 bokstaven "K", trykker du to ganger på 5 etter at du har åpnet kontaktlisten. 2. Når kontakten du vil ringe, er uthevet, trykker du på YES. 3. Velg nummeret du vil ringe, og trykk på YES. Hvis bare ett nummer er knyttet til kontakten, holder du nede YES i trinn 2. Tips: Du kan også bruke valget Ring kontakt på Telefonliste-menyen til å ringe en kontakt. Oppdatere telefonlisten Du kan enkelt oppdatere eller slette kontaktinformasjon etter behov. Slik endrer du en kontakt 1. Bla til Telefonliste, YES, Endre kontakt, YES. 2. Tast den første bokstaven i navnet på kontakten, og trykk på YES. 3. Trykk på YES når kontakten er uthevet. 4. Velg Endre navn eller Endre numre, YES. 5. Bla til feltet du vil fylle ut, og trykk på YES. 6. Legg inn informasjonen, og trykk på YES. 7. Gjør det samme for de andre feltene. 8. Når du har lagt inn informasjonen, blar du til Lagre og lukke?, YES. 26 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Slik sletter du en kontakt 1. Bla til Telefonliste, YES, Endre kontakt. 2. Tast den første bokstaven i navnet på kontakten du vil slette, og trykk på, YES. 3. Trykk på for å slette kontakten. 4. Trykk på YES. Hvis du vil slette alle kontaktene, velger du Telefonliste, YES, Valg, YES, Slette alle?, YES. AB s Merk: Kontakter som er lagret på SIMkortet, slettes ikke. Standardnummer Hver kontakt har et standard telefonnummer. Det første telefonnummeret som knyttes til en kontakt, blir automatisk standardnummer. Hvis du blar til en bestemt kontakt i listen Ring kontakt, og deretter holder nede YES, ringes standardnummeret. Slik angir du et standardnummer 1. Bla til Telefonliste, YES, Endre kontakt, YES. 2. Tast den første bokstaven i navnet på kontakten, og trykk på YES. 3. Trykk på YES når kontakten er uthevet. Velg Standardnr., og trykk på YES. Velg nummeret du vil bruke som standard, og trykk på YES. Grupper Du kan lage grupper med kontakter. På denne måten kan du sende tekstmeldinger til flere mottakere samtidig. Se "Sende tekstmeldinger" på side Slik oppretter du en kontaktgruppe Bla til Telefonliste, YES, Grupper, YES, Tilføye gruppe, YES. Tast et navn på gruppen, og trykk på YES. Velg Tilføy medlem, og trykk på YES. Tast de første bokstavene i navnet på kontakten du vil legge til, og trykk på YES. Trykk på YES for å velge kontakten. Velg et telefonnummer, og trykk på YES. Gjenta trinn 3-5 for å legge til flere medlemmer i gruppen. Visittkort Du kan legge til ditt eget visittkort i telefonlisten. Hvis du vil legge til ditt eget visittkort, blar du til Telefonliste/Visittkort/Eget visittkort. Velg deretter Tilføy eget kort. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Utveksle visittkort Du kan utveksle visittkort mellom din telefon og en lignende telefon, en PDA eller en PC ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi, den infrarøde porten eller en SMS-melding. Slik sender du et visittkort 8. Bla til Telefonliste, YES, Visittkort, YES, Send kort, YES. 9. Velg en overføringsmetode, og trykk på YES. Kontroller at de infrarøde portene vender mot hverandre hvis du bruker en infrarød forbindelse. Når du mottar et visittkort via en tekstmelding, kan du godta kortet ved å trykke på YES. Hvis du vil motta et visittkort ved hjelp av den infrarøde porten eller trådløs Bluetooth teknologi, må du velge Mottamenyen for å aktivere den infrarøde porten eller gjøre telefonen søkbar. AB s Slik mottar du et visittkort 1. Trykk på i standby-modus, og bla til Motta, YES. Både den infrarøde porten og Bluetooth funksjonen er aktive i tre minutter. 2. Trykk på YES når du mottar visittkortet. 3. Trykk på YES på nytt for å lagre kortet i telefonlisten. Ringe 27 Slik sender du en kontakt 1. Bla til Telefonliste, YES, Visittkort, YES, Send kontakt, YES. 2. Tast de første bokstavene i navnet på kontakten du vil sende, og trykk på YES. 3. Trykk på YES for å velge kontakten. Velg en overføringsmetode, og trykk på YES. Kontroller at de infrarøde portene vender mot hverandre hvis du bruker en infrarød forbindelse. Hvis du vil sende alle kontaktene, blar du til Telefonliste, YES, Visittkort, YES, Send alle, og velger en overføringsmetode. Kopiere kontakter Du kan kopiere kontakter mellom telefonminnet og SIM-kortet. Typen SIM-kort avgjør hvor mange kontakter som kan lagres. Hvis du vil kopiere kontakter til SIM-kortet, blar du til Telefonliste/Valg/KopierAlleTilSIM. Merk: Alt som er på SIM-kortet blir overskrevet. 28 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Hvis du setter inn et SIM-kort med lagrede kontakter i telefonen, kan du ringe en kontakt ved å velge Ring fra SIM på Telefonliste-menyen. Hvis du vil endre en kontakt som er lagret på SIM-kortet, må du først kopiere kontakten til telefonen. Hvis du vil kopiere kontakter til telefonen, blar du til Telefonliste/Valg/Kopier fra SIM. Hurtigringing Du kan lagre telefonnumrene som du vil ha enkel tilgang til, i posisjon 1-9 på SIM-kortet. AB s Slik ringer du et av disse numrene i standbymodus: Tast posisjonsnummeret, og trykk på YES. Slik endrer du posisjonsnumre 1. Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Posisjonsliste, YES. 2. Velg telefonnummeret du vil flytte, og trykk på YES. 3. Velg posisjonen du vil flytte telefonnummeret til, og trykk på YES. 4. Trykk på NO når du er ferdig. Trykk på YES for å bekrefte endringene når du blir bedt om det. Kontrollere minnet Med funksjonen Minnestatus i telefonlisten kan du kontrollere hvor mange posisjoner som er ledige i minnet. Hvis du vil kontrollere telefonlisteminnet, blar du til Telefonliste/Minnestatus.

8 Talestyring Du kan gjøre følgende med telefonen: Ringe en person ved å si navnet og nummertypen. Svare på og avvise anrop ved hjelp av stemmen når du bruker håndfriutstyr. Bytte profil ved hjelp av stemmen. Spille inn eller lytte til talememoer ved hjelp av talekommandoer. Aktivere talestyringsfunksjonen ved å si et "nøkkelord". Du kan lagre opptil 50 talekommandoer. Når du spiller inn talekommandoer, bør du oppholde deg i stille omgivelser. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Før du kan bruke taleoppringing Du må først aktivere funksjonen for navneoppringing og spille inn talekommandoer. Slik aktiverer du navneoppringing og spiller inn nummertyper Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Taleinnstillinger, YES, Taleoppringing, YES. Velg På, og trykk på YES. Nå må du spille inn en talekommando for hver nummertype du bruker for kontaktene i telefonlisten, for eksempel "privat" eller "mobil". Instruksjoner vises i tegnruten. Trykk på YES. Velg en nummertype, og trykk på YES. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn ønsket kommando. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. Hvis du er fornøyd med innspillingen, trykker du på YES for å lagre talekommandoen. Hvis du ikke er fornøyd, trykker du på NO og gjentar trinn 4. Gjenta trinn 4 og 5 for hver talekommando du trenger. Du må også spille inn talekommandoer for hvert kontaktnavn, for eksempel "Per". AB s Ringe 29 Slik spiller du inn en talekommando for et kontaktnavn 1. Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Talekommandoer, YES, Kontakter, YES, Tilføy talemerke, YES. 2. Velg en kontakt, og trykk på YES. 3. Følg instruksjonene i tegnruten. Et ikon vises ved siden av et kontaktnavn som har en talekommando. Navn på innringer Du kan velge om du vil høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et inngående anrop fra den aktuelle kontakten. Hvis du vil slå navnet på innringeren På eller Av, blar du til Innstillinger/Talestyring/Taleinnstillinger/ Innringers navn. 30 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Taleoppringing Du kan foreta en taleoppringing ved å si navnet på kontakten. Slik ringer du 1. Når telefonen er i standby-modus, holder du nede YES til du hører en pipetone. 2. Slipp YES, hold telefonen mot øret og si et navn, for eksempel "Per". Navnet spilles av slik at du kan høre det. 3. Hvis du har flere numre for den aktuelle kontakten, sier du nummertypen, for eksempel "Privat", etter at du hører en ny pipetone. Nummertypen spilles av slik at du kan høre den, og forbindelsen opprettes. Når telefonen er i standby-modus, kan du også bruke taleoppringing, taleprofiler og talestyring for talememoer ved å: Skyve og holde volumtasten. Trykke på håndfriknappen (ved bruk av bærbart håndfriutstyr eller en Bluetooth hodetelefon). Si nøkkelordet. Se "Nøkkelordet" på side 32. AB s Talesvar Du kan svare på eller avvise inngående anrop ved hjelp av stemmen når du bruker bærbart håndfriutstyr eller håndfriutstyr for bil Slik spiller du inn talesvarkommandoer Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Taleinnstillinger, YES, Talesvar, YES. Velg tilbehøret du vil bruke sammen med talesvar, ved å trykke på, YES. Instruksjoner vises i tegnruten. Trykk på YES. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og si "Svare", eller et annet ord. Trykk på YES hvis du er fornøyd med innspillingen. Hvis du ikke er fornøyd, trykker du på NO og gjentar trinn 5. Si "Opptatt", eller et annet ord. Trykk på YES. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Når telefonen ringer, sier du "Svare". Forbindelsen opprettes. Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Når telefonen ringer, sier du "Opptatt". Anropet avvises. Innringeren hører et opptattsignal. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Bytte profil Når du spiller inn talekommandoer for profilene, kan du bytte profil ved hjelp av stemmen. Slik aktiverer du og spiller inn profilkommandoer 1. Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Taleinnstillinger, YES, Taleprofiler, YES. 2. Velg På, og trykk på YES. 3. Instruksjoner vises i tegnruten. Trykk på YES. 4. Velg en profil, og trykk på YES. 5. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn profilnavnet. Gjenta trinn 4 og 5 for å spille inn talekommandoer for de andre profilene. AB s Slik bytter du profil ved hjelp av talekommandoer 1. Når telefonen er i standby-modus, holder du nede YES til du hører en pipetone. 2. Slipp YES, hold telefonen mot øret og si profilkommandoen for profilen du ønsker. Profilkommandoen spilles av slik at du kan høre den, og den aktive profilen endres. Ringe 31 Gjøre lydopptak I stedet for å bruke menyene, kan du spille inn talekommandoer som skal brukes til å starte eller lytte til en innspilling. Slik aktiverer du og spiller inn innspillingskommandoer Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Taleinnstillinger, YES, Diktafon, YES. Velg På, og trykk på YES. Instruksjoner vises i tegnruten. Trykk på YES. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen, si "Spill inn", og trykk deretter på YES. Si "Spill av", og trykk på YES Slik starter du en innspilling ved hjelp av en talekommando 1. Når telefonen er i standby-modus, holder du nede YES til du hører en pipetone. 2. Slipp YES, hold telefonen mot øret og si "Spill inn". Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den, og en pipetone angir at innspillingen har begynt. 3. Når du vil avslutte innspillingen, trykker du på YES. 32 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Slik lytter du til innspillinger ved hjelp av en talekommando 1. Når telefonen er i standby-modus, holder du nede YES til du hører en pipetone. 2. Slipp YES, hold telefonen mot øret og si "Spill av". Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 3. Lytt til innspillingene. Trykk på NO for å avslutte. AB s Nøkkelordet Du kan spille inn et nøkkelord og bruke det som en talekommando når du ønsker helt håndfri tilgang til talestyringsfunksjonen.

9 I stedet for å holde nede YES, sier du nøkkelordet og deretter én av de innspilte talekommandoene. Nøkkelordet er særlig nyttig når du kjører en bil som har installert håndfrisett. Tips: Velg et langt, uvanlig ord som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1. Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Taleinnstillinger, YES, Nøkkelord, YES. 2. Velg tilbehøret du vil bruke sammen med nøkkelordet, ved å trykke på, YES. 3. Instruksjoner vises i tegnruten. Trykk på YES. 4. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn nøkkelordet. Tips: Deaktiver nøkkelordet når du ikke lenger trenger fullstendig håndfri tilgang, for å spare batteriet. Endre talekommandoene Du kan oppdatere alle talekommandoene ved å spille dem inn på nytt eller ved å slette de du ikke bruker. Se det følgende eksemplet. Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1. Bla til Innstillinger, YES, Talestyring, YES, Talekommandoer, YES. 2. Velg type talekommando YES. 3. Velg en talekommando, og trykk på YES. 4. Velg Endre talemerke, og trykk på YES. 5. Hold telefonen mot øret, vent på pipetonen og les inn kommandoen. Du kan også endre talekommandoen for et kontaktnavn i Endre kontakt på Telefonliste-menyen. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Innspillingstips Hvis telefonen ikke oppfattet det du leste inn, kan følgende ha skjedd: Du snakket for lavt prøv å snakke høyere. Du holdt telefonen for langt unna hold telefonen som under en samtale. Talekommandoen var for kort den bør være om lag ett sekund lang og bestå av mer enn én stavelse. Du snakket for sent eller for tidlig snakk rett etter pipetonen. Du spilte ikke inn talekommandoen mens håndfrisettet var tilkoblet håndfriutstyret må være tilkoblet hvis du vil bruke talestyring med et håndfrisett. Du brukte en annen intonasjon bruk samme intonasjon som da du spilte inn talekommandoen. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Motta en talemelding Du blir informert om at du har mottatt en talemelding i form av en tekstmelding (SMS) eller en mobilsvarindikator, avhengig av hvilken nettoperatør du bruker. Trykk på YES for å spille av talemeldingen. Ringe AB s 33 Ringe mobilsvartjenesten Du kan ringe mobilsvartjenesten ved å holde nede hvis du har lagret mobilsvarnummeret i telefonen. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren. Du legger inn nummeret ved å bla til Meldinger/Valg/ Mobilsvarnr. Samtaletid og samtalekostnad Under en samtale vises samtalens varighet i tegnruten. Hvis du abonnerer på kostnadsinformasjon, vises samtalekostnaden (eller antall samtaleenheter). Du kan kontrollere varigheten for siste samtale, utgående anrop og samlet varighet. Du kontrollerer samtaletiden ved å bla til Anrop/ Samtaletellere/ og gjøre et valg. Du nullstiller tidsmåleren ved å velge Nullstill tellere. Du kan kontrollere kostnaden for siste samtale og de totale samtalekostnadene. Du kontrollerer samtalekostnaden ved å bla til Anrop/ Samtalekostnad/ og gjøre et valg. Du nullstiller kostnadsmåleren ved å velge Nullstill tot. kost. 34 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Merk: Hvis abonnementet støtter kostnadsinformasjon, må du taste PIN2-koden for å nullstille indikatoren for samtaletid eller -kostnad. Angi samtalekostnad Ved hjelp av funksjonen Takst kan du angi prisen per samtaleenhet. Hvis du ikke angir en pris per samtaleenhet, vises antall samtaleenheter. AB s Slik angir du pris per samtaleenhet 1. Bla til Anrop, YES, Samtalekostnad, YES, Angi takst, YES. 2. Tast PIN2-koden, og trykk på YES. 3. Velg Endre takst, og trykk på YES. 4. Tast koden for ønsket valuta (for eksempel NOK for norske kroner), og trykk på YES. 5. Tast prisen per samtaleenhet, og trykk på YES. Trykk på for å taste et desimaltegn. Kredittgrense for samtaler Du kan angi et totalbeløp som kan brukes til telefonoppringinger. Når beløpet kommer ned i null, er det ikke mulig å foreta flere anrop. Vær oppmerksom på at kredittgrensen bare er en omtrentlig sum. Slik angir du en kredittgrense 1. Bla til Anrop, YES, Samtalekostnad, YES, Angi kreditt, YES. 2. Tast PIN2-koden, og trykk på YES. 3. Velg Endre kreditt, og trykk på YES. 4. Legg inn et beløp, og trykk på YES. Viderekobling Hvis du ikke kan svare på et inngående tale-, faks- eller dataanrop, kan du viderekoble anropet til et annet nummer, for eksempel mobilsvartjenesten. For taleanrop kan du velge mellom følgende viderekoblingsalternativer: Alle taleanrop viderekoble alle taleanrop. Ved opptatt viderekoble anrop hvis du allerede er opptatt i en samtale. Uten dekning viderekoble anrop hvis telefonen er slått av eller du befinner deg i et område uten dekning. Intet svar viderekoble anrop som ikke besvares innen en viss tid (operatøravhengig). Merk: Når funksjonen Begrense samt. er på, er det enkelte valg for Viderekobling du ikke kan aktivere. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Slik aktiverer du en viderekobling 1. Bla til Innstillinger, YES, Samtalevalg, YES, Viderekobling, YES. 2. Velg en anropskategori og deretter et viderekoblingsalternativ, og trykk på YES. 3. Velg Aktiver, og trykk på YES. 4. Tast telefonnummeret som du vil viderekoble anropene til, og trykk på YES, eller hent nummeret fra telefonlisten. Du deaktiverer en viderekobling ved å velge et viderekoblingsalternativ og deretter Deaktiver. AB s Slik kontrollerer du status Bla til Innstillinger, YES, Samtalevalg, YES, Viderekobling, YES. Velg en anropstype, og trykk på YES. Bla til viderekoblingen du vil kontrollere, og trykk på YES. Velg Vis status, og trykk på YES. Du kan kontrollere statusen for alle viderekoblinger ved å velge Kontroller alle på Viderekobling-menyen. Ringe 35 Flere samtaler Du kan håndtere mer enn én samtale samtidig. Du kan for eksempel sette en pågående samtale på venting mens du ringer et nummer eller svarer på et anrop, og deretter veksle mellom de to samtalene. Merk: Under en samtale vises Aktiv samtale-menyen i stedet for Anrop-menyen. Samtale venter-funksjonen Hvis funksjonen Samtale venter er aktivert, hører du en pipetone i høyttaleren hvis du mottar et nytt anrop mens du snakker i telefonen.

10 Powered by TCPDF ( Du aktiverer eller deaktiverer funksjonen Samtale venter ved å bla til Innstillinger/Samtalevalg/Samtale venter. Slik foretar du et nytt anrop 1. Trykk på YES for å sette den pågående samtalen på venting. 2. Tast nummeret du vil ringe, og trykk på YES, eller hent et nummer fra telefonlisten. Merk: Du kan bare sette én samtale på venting. 36 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Motta en ny samtale Trykk på YES hvis du vil besvare det nye anropet og sette den pågående samtalen på venting. Velg Opptatt hvis du vil avvise det nye anropet og fortsette den pågående samtalen. Velg Frigi og svar hvis du vil besvare det nye anropet og avslutte den pågående samtalen. AB s Håndtere to samtaler Når du har én pågående samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: Trykk på YES for å veksle mellom de to samtalene. Bla til Aktiv samtale og velg Sammenkoble for å koble sammen de to samtalene til en konferansesamtale. Bla til Aktiv samtale og velg Overfør samtale for å koble sammen de to samtalene. Du kobles fra begge samtalene. Trykk på NO for å avslutte den pågående samtalen, og trykk deretter på YES for å hente samtalen som står på venting. Trykk på NO to ganger for å avslutte begge samtalene. Merk: Du kan ikke besvare et tredje anrop uten å avslutte én av de to første samtalene. Konferansesamtaler Du kan opprette en konferansesamtale med opptil fire andre deltakere. Du kan også sette en konferansesamtale på venting mens du foretar et nytt anrop. Starte en konferansesamtale Du må ha én aktiv samtale og én samtale på venting for å starte en konferansesamtale. Slik kobler du sammen de to samtalene til en konferansesamtale Bla til Aktiv samtale, YES, Sammenkoble, YES. Slik legger du til en ny deltaker 1. Trykk på YES for å sette konferansesamtalen på venting. 2. Ring personen du vil ha med i konferansegruppen. 3. Bla til Aktiv samtale, velg Sammenkoble, YES. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil ta med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker 1. Bla til Aktiv samtale, velg Frigi deltaker, YES. 2. Velg deltakeren, og trykk på YES. Slik avslutter du en konferansesamtale Trykk på NO. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri Føre en privat samtale Du kan føre en privat samtale med én av deltakerne og sette de andre deltakerne på venting. Bla til Aktiv samtale, og velg Trekk ut person for å velge deltakeren du vil snakke med. Velg Sammenkoble for å gjenoppta konferansesamtalen. To telefonlinjer Telefonen kan ha to telefonlinjer med forskjellige telefonnumre. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker å bruke ett nummer til jobbsamtaler og et annet til private samtaler. Du velger en linje ved å bla til Anrop/Neste anrop. Fra nå av foretas alle utgående anrop på denne linjen til du endrer den igjen. Inngående anrop kan fortsatt mottas på begge linjer. Du kan endre navn på linjene, og ha forskjellige innstillinger for hver linje, for eksempel ulike ringesignaler. Hvis du vil endre navn på en linje, blar du til Innstillinger/Tegnrute/Endre linjemrk. AB s Ringe 37 Bruke Calling card Du kan bruke Calling card-funksjonen til å overføre samtalekostnadene til en kredittkortkonto eller Calling card-konto i stedet for den vanlige kontoen. Dette kan for eksempel være nyttig når du ringer fjernsamtaler. Du kan lagre to separate Calling card-numre. Numrene og de tilknyttede kodene er beskyttet av telefonlåskoden. Før du kan ringe ved hjelp av Calling card, må du velge og aktivere et Calling card. Merk: Du kan ikke bruke Calling card-funksjonen til faks- og dataanrop. Slik aktiverer eller deaktiverer du Calling cardfunksjonen 1. Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Calling card, YES. 2. Tast telefonlåskoden, og trykk på YES. 3. Velg På eller Av, og trykk på YES. Slik lagrer du et kortnummer 1. Bla til Telefonliste, YES, Calling card, YES. 2. Tast telefonlåskoden, og trykk på YES. 3. Velg Tilføye ny?, og trykk på YES. 38 se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs i Er Ringe Angi kortinnstillingene (tilgangsnummeret og navnet på Calling card-serveren samt bekreftelseskoden). Du får denne informasjonen fra kortutstederen. Velg hva som skal sendes først - nummeret du vil ringe, eller bekreftelseskoden. Trykk på YES for å bekrefte valget. Slik velger du kort Bla til Telefonliste, YES, Calling card, YES. Tast telefonlåskoden, og trykk på YES. Velg et kort, og trykk på YES. Velg Velg kort, og trykk på YES. AB s Slik ringer du med et Calling card 1. Tast telefonnummeret til personen du vil ringe, eller hent nummeret fra telefonlisten. 2. Hold nede YES. Tilgangsnummeret til Calling card-serveren ringes opp. I tilkoblingsfasen blir du bedt om å sende telefonnummeret du vil ringe, og bekreftelseskoden. 3. Trykk på YES når meldingen Sende oppringt nummer? vises i tegnruten, eller vent noen sekunder for å sende nummeret og koden automatisk. Begrenset oppringing Du kan bruke funksjonen for anropsbegrensning til å begrense utgående og inngående anrop. Dette kan for eksempel være nyttig når du er i utlandet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få et passord. Merk: Hvis du viderekobler inngående anrop, er det enkelte valg for Begrense samt. du ikke kan aktivere. Følgende anrop kan begrenses: Alle utgående anrop Alle utgående. Alle utgående anrop til utlandet Utg. til utlandet. Alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Utg. int. roaming. Alle inngående anrop Alle inngående. Alle inngående anrop når du er i utlandet (ved roaming) Inng. v/roaming. Slik aktiverer eller deaktiverer du anropsbegrensning 1. Bla til Innstillinger, YES, Samtalevalg, YES, Begrense samt., YES. 2. Gjør et valg, og trykk på YES. E se n U al atio i rc nic me mu om om rc ec o t f bil No Mo on s cs ri 3. Velg Aktiver eller Deaktiver, og trykk på YES. 4. Tast passordet, og trykk på YES. Velg Annuller alle hvis du vil deaktivere alle anropsbegrensninger. Velg Endre passord hvis du vil endre passordet. Faste numre Med funksjonen Faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIMkortet.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T310

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T 28S

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T 28S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet.

Innholdsfortegnelse. Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet. Innholdsfortegnelse Komme i gang 3 Foreta og motta det første anropet. Lære telefonen å kjenne 6 Tastfunksjoner, hurtigtaster, taste bokstaver. Personlig tilpasning av telefonen 15 Velge ringesignal, layout

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1033421

Din bruksanvisning PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1033421 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT3558/ATUSA0P2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT3558/ATUSA0P2 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON GF 768 http://no.yourpdfguides.com/dref/819847

Din bruksanvisning SONY ERICSSON GF 768 http://no.yourpdfguides.com/dref/819847 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Doro PhoneEasy 507S. Norsk

Doro PhoneEasy 507S. Norsk Doro PhoneEasy 507S Norsk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon

Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 610-biltelefon 9362640 Utgave 1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet TFE-4 er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4212309

Din bruksanvisning NOKIA 500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4212309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Doro PhoneEasy 510. Norsk

Doro PhoneEasy 510. Norsk Doro PhoneEasy 510 Norsk 1. Lykt 2. Volumregulering 3. Display 4. Venstre menytast 5. Ringetast 6. Hurtigtaster 7. Talepostkasse 8. Tastelås 9. Stille / inntastingsmetode 10. Meldingssnarvei 11. Avslutt

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer