Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.. 15 Velge ringesignal, layout og andre innstillinger Sikkerhet SIM-kortlås, telefonlås Ringe Bruke telefonlisten, samtalevalg Feilsøking Hvorfor fungerer ikke telefonen som den skal? Konfigurere WAP WAP-leser Tilleggsinformasjon Sikker og effektiv bruk, garanti, declaration of conformity Meldingstjenester Skrive tekstmeldinger Ikoner Hva betyr ikonene? Indeks...

3 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Fjerde utgave (mars 2004) Denne håndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB, uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer i denne håndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av håndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003 Publikasjonsnummer: NO/LZT R4A. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EUpatentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Andre produkt- og bedriftsnavn kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i dette dokumentet, forbeholdes. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne håndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang SIM-kort, batteri, ringe Om denne brukerhåndboken Kapitlet "Bli kjent med telefonen" gir en rask oversikt over hovedfunksjonene i telefonen, snarveier og generell informasjon. Mer informasjon og nedlastinger er tilgjengelig på eller wap.sonyericsson. com/. Tjenestetilbud Noen av tjenestene og funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er avhengige av hvilket abonnement du har og hvilket nett du bruker. Derfor finnes kanskje ikke alle menyene på telefonen. Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Spør nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet. SIM-kortet Du får et SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) når du registrerer deg som abonnent hos en nettoperatør. SIM-kortet er forsynt med en brikke som blant annet holder rede på telefonnummeret ditt, tjenestene som er inkludert i abonnementet og informasjonen i telefonlisten. Merk: Kontroller at informasjonen er lagret på SIM-kortet ditt før du fjerner kortet fra en annen telefon. Telefonlisteoppføringer kan for eksempel være lagret i telefonminnet. Klargjøring Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet. Sette på og lade batteriet. Komme i gang 3 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Informasjon om SIM-kort og batteri Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut et SIM-kort. 30 min 4t Slik setter du inn SIM-kort og skifter batteri 1. Sett inn SIM-kortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede holderne. 2. Plasser batteriet på baksiden av telefonen slik at kontaktene vender mot hverandre, og skyv til du hører et klikk. 3. Plasser bakdekselet i sporene på baksiden av telefonen, og skyv til du hører et klikk. 4. Koble laderen til telefonen ved spenningssymbolet (lynet). Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. 5. Det kan ta opptil 30 minutter før ikonet for batterilading vises i displayet. 6. Vent omtrent fire timer, eller til ikonet viser at batteriet er fulladet. Hvis batteriikonet ikke vises etter dette, trykker du på en hvilken som helst tast for å aktivere displayet. 7. Koble fra laderen ved å bøye støpselet oppover. Slå på telefonen og ringe PIN-koden (Personal Identity Number) får du fra nettoperatøren, men ikke alle nettoperatører krever PIN-kode for å aktivere tjenester. Hvis PIN-koden begynner med de samme sifrene som et nødnummer, for eksempel 112, skjules ikke 4 Komme i gang This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. sifrene med *-tegn når du taster dem. Dette er fordi du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste PIN-koden først. Se "Nødsamtaler" på side 23 hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du taster feil, kan du slette det gale sifferet ved å trykke på. Merk: Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN blokkert. Du trenger i så fall en PUK (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PUK-koden får du hos nettoperatøren. Slik slår du på telefonen 1. Åpne telefonen. Hold nede. 2. Tast PIN-koden, hvis du har en PIN-kode for SIMkortet. Slik ringer du og mottar samtaler Tast retningsnummer og telefonnummer, og trykk på YES for å ringe. Trykk på NO eller lukk telefonen for å avslutte samtalen. Når telefonen ringer, trykker du på YES eller åpner telefonen for å svare. Se "Flippfunksjoner" på side 20. Navigere gjennom menyene Hovedmenyene vises som ikoner på skrivebordet. Hvis du vil gå til skrivebordet, trykker du midt på navigasjonstasten. (Se "Hovedfunksjoner åpen telefon" på side 7.) Trykk mot venstre, oppover, mot høyre eller nedover for å bevege deg gjennom menyene. Trykk på navigasjonstasten for å velge merkede elementer. Komme i gang 5 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bli kjent med telefonen Tastfunksjoner, hurtigtaster, taste bokstaver Hovedfunksjoner lukket telefon Volumtaster Øke eller redusere volumet i høyttaleren under en samtale.

4 Gå inn på statusmenyen når telefonen er i standbymodus. Skyv to ganger for å avvise et innkommende anrop. Trykk én gang for å slå av ringesignalet når du mottar et anrop. Infrarød Utveksle data via den infrarøde porten. Batteristatus Et rødt lys indikerer at det er lite strøm igjen på batteriet. Eksternt display Viser informasjon som tid, batteristatus, nettstyrke, profil, ringesignal av, innkommende anrop, tapte anrop, nye tekstmeldinger og lignende. 6 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hovedfunksjoner åpen telefon Høyttaler Hoveddisplay Ringe og svare på anrop. Aktivere en meny, en undermeny eller et valg. Navigasjonstast. Trykk for å gå inn i skrivebordsmenyene. Trykk oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre for å bla gjennom menyer, lister og tekster. Trykk på navigasjonstasten som et alternativ til. Trykk for å vise valg eller hjelp. Hold nede for WAP. Taste sifre, 0-9, og bokstaver. Taste *. Veksle mellom store og små bokstaver. 8 Mikrofon 9 Trykk på tasten for å avslutte en samtale eller avvise et anrop, gå tilbake ett nivå i menysystemet, eller la et valg være uendret. Hold nede for å gå tilbake til standby-modus fra menyene. 10 Slette numre, bokstaver eller et element fra en liste. 11 Taste # eller et mellomrom. 12 Hold nede for å slå telefonen på eller av. Bli kjent med telefonen 7 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hurtigtaster Nyttige tastekombinasjoner (ved hjelp av snarveier) er beskrevet i tabellen under. Hvis du vil... Når telefonen er i standby-modus: Hvis du vil... Når telefonen er i standby-modus: Gå til en telefonlisteoppføring som begynner med en bestemt bokstav Gå til et telefonnummer i en bestemt posisjon Bruke hurtigringing Gå inn på Status-menyen for å se dagens dato, hvilken profil som er aktiv og modellnavnet til telefonen Endre språk til engelsk Avvise et anrop Hold nede en av tastene til Trykk på posisjonsnummeret og Trykk på en av talltastene til og YES Trykk på en volumtast én gang Ringe en nødsamtale Tast det internasjonale nødnummeret, og trykk på YES Trykk på navigasjonstasten eller Trykk på Gå inn i menysystemet Gå inn i den første undermenyen i Mine snarveier Aktivere Finn og ring Aktivere Samtaleliste Ringe mobilsvartjenesten Taste +-tegnet Slå av ringesignalet når du mottar et anrop Sette telefonen på Stille, valg Trykk på Hold nede Hold nede eller Trykk på YES Endre språk til Automatisk Trykk på Trykk på Trykk, eller volumtasten én gang Hold nede trykk på eller, YES Trykk raskt to ganger på volumknappen når du mottar et anrop, eller trykk på NO 8 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hvis du vil... I standby-modus når telefonen er lukket: Hvis du vil... Når du taster bokstaver: Slette bokstaver og tall Velge multitap- eller T9-inntastingsmetoden Trykk på Hold nede Endre informasjonen i det eksterne displayet Hvis du vil... Trykk volumtasten én gang Under en samtale: Sette en samtale på venting Trykk på YES Hente en samtale Trykk på YES igjen Hvis du vil... Når du er i menysystemet: Velge tastespråk og andre Hold nede tegn- eller nummerinntastingsmetoder Når du skriver inn bokstaver med multitap-inntasting: Bla gjennom menyer eller lister Gå inn på en hurtigvalgsmeny eller få hjelp, hvis tilgjengelig Slette et element Gå tilbake til standbymodus Hvis du vil... Bruk navigasjonstasten eller trykk på en volumtast Trykk på Hvis du vil... Taste et mellomrom Hvis du vil... Trykk på Når du skriver bokstaver med T9TMinntasting: Vise andre mulige ord Trykk på i lister Hold nede NO Når du taster bokstaver: Trykk på Trykk på Trykk på eller Godta et ord og legge til et mellomrom Taste et punktum Vise andre mulige skilletegn Veksle mellom store og små bokstaver Taste tall Trykk på bokstaven, og deretter Trykk på, og deretter gjentatte ganger på eller Hold nede en av talltastene Bli kjent med telefonen 9 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bruke snarveier En raskere måte å bevege seg gjennom menyetemetode, YES. 2. Bla til språket eller alfabetet du vil bruke ved inntasting av bokstaver, og trykk på for hvert språk du ønsker. 3. Trykk på YES for å gå ut av menyen. Mens du skriver, kan du bytte til et av de valgte tastespråkene ved å trykke på, og deretter velge Språk. Se "Valglisten" på side 14. Multitap-inntasting Når du lagrer navn i telefonlisten eller når du skriver WAP-adresser, taster du inn bokstaver ved hjelp av multitap-inntasting. Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise ønsket bokstav. I det følgende eksemplet skal vi skrive et navn i telefonlisten. Slik skriver du inn bokstaver med multitapinntasting 1. Bla til Telefonliste, YES, Tilføy nummer, YES, Tilføye ny?, YES. 2. Legg til nummeret, og trykk på YES. 3. Trykk på riktig tast,, eller, gjentatte ganger til det tegnet du ønsker vises på displayet. Hvis du for eksempel vil taste A, trykker du én gang. Vil du taste B, trykker du raskt på to ganger. For å veksle mellom store og små bokstaver trykker du på, og taster deretter bokstaven. 12 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. I tabellen nedenfor finner du det latinske alfabetet (abc): Trykk på... for å ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ3 GHIì4 JKL5 MNOÑÖØò6 PQRSß7 TUVÜù8 WXYZ9 +0 Mellomrom For å slette tall og bokstaver For å veksle mellom store og små bokstaver Hold nede for å skrive inn tall de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Merk: Du må velge et språk for å kunne bruke T9TM-inntasting.

5 Hvis du endre inntastingsmetode i Innstillinger/Språk/T9-inntasting, gjelder dette for all inntasting av tekst ikke bare for den teksten du holder på å skrive inn. I det følgende eksemplet skal vi skrive en tekstmelding. Tips: Trykk på for å sette punktum. Hvis du vil sette inn andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Trykk på for å godta forslaget og legge til et mellomrom. Hold nede for å velge en tastemetode for teksten du holder på å skrive. Slik skriver du inn bokstaver med T9TM-inntasting 1. Bla til Meldinger, YES, Tekstmelding, YES, Skriv ny, YES. 2. Hvis du for eksempel vil skrive "Jane", trykker du på,,,. En liste med ordforslag vises. Hvis ordforslagene ikke inkluderer et ord du ønsker, kan du legge til nye ord i listen mens du velger. Bli kjent med telefonen 13 T9TM-inntasting Du kan bruke T9TM-inntasting når du skriver tekstmeldinger. T9TMinntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3. Bla til for å velge Jane. 4. Når ordet er markert, trykker du på YES for å godta uten mellomrom, eller trykk på for å godta og legge til mellomrom. Slik legger du et ord til forslagene 1. Bla til et forslag som ligner ordet du vil legge til, trykk på, velg Endre ord, YES. 2. Trykk flere ganger på for å slette én bokstav om gangen. Skriv inn det nye ordet ved hjelp av multitapinntasting, YES. Ordet blir lagt til i ordlisten. Neste gang du taster ordet som du nettopp la inn i ordlisten, vil det komme frem som et av ordforslagene. 3. Fortsett å skrive meldingen. Se også "Tekstmeldinger (SMS)" på side 42. Valglisten Hvis du vil vise en liste med valg mens du skriver, holder du nede. Listen kan inneholde noen av eller alle følgende valg: Tilføy symbol Symboler og skilletegn, for eksempel? og, vises. Flytt mellom symbolene ved hjelp av navigasjonstasten. 14 Bli kjent med telefonen Sett inn enhet Legg til et bilde, en lydeffekt, melodi eller animasjon i en melding. Endre ord Gjelder bare T9TM-inntasting. Endre det foreslåtte ordet ved hjelp av multitapinntasting. Tekstformat Endre størrelse, stil, justering eller begynn på et nytt avsnitt. Språk Velg et tastespråk. Tastemetode En liste over tastemetoder for det gjeldende tastespråket vises i displayet. Mulige ord Gjelder bare T9TM-inntasting. Slå listen med ordforslag på eller av. Nasjonale tegn Slå av språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for noen inntastingsspråk. Hjelp. Slik aktiverer eller deaktiverer du T9TM-inntasting Bla til Innstillinger, YES, Språk, YES, T9-inntasting, YES eller hold nede når du skriver. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Personlig tilpasning av telefonen Velge ringesignal, layout og andre innstillinger Layout Du kan endre utseendet til displayet, for eksempel fargene og bakgrunnsbildet, ved hjelp av layout. Telefonen leveres med en rekke forhåndsdefinerte layouter. Slik velger du en layout Bla til Spill og moro, YES, Layout, YES. Slik angir du kontrasten i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Bilder Telefonen leveres med en rekke bilder. Alle bilder lagres i Spill og moro/mine bilder. Du kan: Bruke et bilde som bakgrunn i standby-modus. Knytte et bilde til en telefonlisteoppføring. Når denne personen ringer, vises bildet i displayet (forutsatt at nummeridentifikasjonstjenesten inngår i abonnementet). Se "Slik legger du til et bilde for en telefonlisteoppføring" på side 26. Legge ved et sort/hvitt-bilde i en tekstmelding. Sende bilder via IR. Laste ned et bilde via WAP. Bildebehandling Du kan legge til, slette eller gi nytt navn til bilder i Mine bilder. Antall bilder du kan lagre, er avhengig av størrelsen på bildene. Følgende filtyper støttes: GIF, JPEG og WBMP. Tips: Når du viser bilder i Spill og moro/mine bilder, kan du velge bakgrunn ved å trykke på. Slik viser du bilder Bla til Spill og moro, YES, Mine bilder, YES. Bildene vises som miniatyrbilder. Du kan vise et bilde i full størrelse ved å trykke på YES. Animasjoner kan bare vises når du setter inn et element i en tekstmelding. Se "Slik setter du inn et element i en tekstmelding" på side 43. Slik velger du et bilde som bakgrunn 1. Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Bakgrunn, YES, Velg bilde, YES. 2. Velg et bilde, og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 15 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbilde Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Bakgrunn, YES, Aktiver, YES. Utveksle bilder Du kan sende og motta bilder ved hjelp av infrarød tilkobling (IR) i tekstmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender bilder i meldinger, se "Meldingstjenester" på side 42. Merk: Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright) Slik sender du et bilde Bla til Spill og moro, YES, Mine bilder, YES. Velg et bilde, og trykk på YES. Trykk på. Velg Send, og trykk på YES. Velg en overføringsmetode, og trykk på YES. Slik mottar du et bilde i en melding Når du mottar et bilde via en melding, vises en ny melding i innboksen. Merk bildet i meldingen ved å bruke navigasjonstasten, og trykk på og velg Lagre for å lagre det i Mine bilder. Ringesignaler og melodier Med telefonen følger det et antall standardmelodier og flerstemmige melodier som kan brukes som ringesignaler. Se "Ikoner" på side 66 hvis du vil ha mer informasjon. Du kan opprette og endre melodier, og sende dem til en venn i en tekstmelding. Du kan også utveksle melodier ved hjelp av infrarød tilkobling eller laste ned nye ved hjelp av WAP. Merk: Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Håndtere ringesignaler og melodier Høyt ringevolum kan skade hørselen. Svar på samtalen eller reduser volumet før du setter telefonen mot øret. Slik velger du et ringesignal Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringesignaler, YES. Motta et bilde via infrarød tilkobling 1. Trykk på i standby-modus, bla til Aktiver IR, YES. 2. Når du mottar bildet, trykker du på YES for å lagre det i Mine bilder. 16 Personlig tilpasning av telefonen This is the Internet version of the user's guide.

6 Print only for private use. Slik angir du volumet på ringesignalet 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringevolum, YES. 2. Trykk på eller for å redusere eller øke volumet. 3. Trykk på YES for å lagre innstillingen. Slik aktiverer eller deaktiverer du ringesignalet Trykk på eller hold nede i standby-modus, og velg Aktiver Stille eller Deaktiver Stille. Alle signaler, bortsett fra alarmen, er deaktivert. Slik komponerer du ditt eget ringesignal Du kan komponere opptil ti personlige ringesignaler. Følgende valg er tilgjengelige når du skal komponere ringesignal: Trykk på en tast for å angi en note. Hold nede tasten for å lage få en lang note. Trykk på for å gå opp en oktav. Trykk én gang på for å gå opp en halvtone. Trykk to ganger på for å gå ned en halvtone. Trykk på for å fjerne noter. Slik velger du et ringesignal 1. Bla til Spill og moro, YES, Komponering, YES. 2. Komponer ringesignalet ditt ved hjelp av valgene som er beskrevet over. 3. Trykk på YES for å høre på signalet. 4. Trykk på YES igjen for å lagre og navngi melodien, eller trykk på NO for å fortsette komponeringen. Utveksle ringesignaler og melodier Du kan sende og motta lyder, ringesignal eller melodier ved hjelp av infrarød tilkobling, eller laste dem ned ved hjelp av WAP. Hvis du vil sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmelding, se "Slik setter du inn et element i en tekstmelding" på side 43. Merk: Du kan ikke utveksle en flerstemmig melodi ved hjelp av tekstmeldinger Slik sender du en melodi Bla til Spill og moro, YES, Mine lyder/mel., YES. Velg en melodi, og trykk på. Velg Send, og trykk på YES. Velg en overføringsmetode. Personlig tilpasning av telefonen 17 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik mottar du en lyd eller melodi via infrarød tilkobling 1. Trykk på i standby-modus, bla til Aktiver IR, YES. 2. Når du mottar lyden eller melodien, trykker du på YES for å lagre den i Mine lyder/mel. Økende ringing Du kan velge et ringesignal som trinnvis øker fra lavest til høyest volum, eller du kan velge et ringesignal med konstant volum. Slik slår du økende ringing På eller Av Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Økende ringing, YES. Lyder & varsler Du kan velge å bli varslet om et innkommende anrop ved hjelp av vibrasjoner. Du kan angi følgende innstillinger for telefonens vibrasjonsvarsel: På, På når Stille eller Av. Fra Innstillinger/Lyder & varsler kan du også velge: Meldingsvarsel når en melding er mottatt. Tastlyd når du bruker tastaturet. Minuttvakt for at telefonen skal pipe etter hvert minutt under samtaler. 18 Personlig tilpasning av telefonen Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Vibrasjonsvarsl., YES. 2. Velg ønsket innstilling, og trykk på YES. Menyspråk I de fleste SIM-kort er språket i landet du kjøpte SIM-kortet automatisk definert som menyspråk. Hvis dette ikke er tilfellet, er det forhåndsinnstilte språket engelsk. Merk: Du kan alltid velge Automatisk ved å trykke på 8888 i standby-modus. Du kan alltid velge engelsk ved å trykke på 0000 i standby-modus. Slik endrer du menyspråket 1. Bla til Innstillinger, YES, Språk, YES, Menyspråk, YES. 2. Velg et språk, og trykk på YES. Lyset i displayet Lyset i displayet kan settes til Automatisk, Av eller På. Hvis du velger automatisk, slås lyset av automatisk noen få sekunder etter at du sist trykket på en tast. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Merk: Hvis det står på På, forbruker lyset i displayet ekstra strøm og reduserer standby-tiden. Slik angir du lyset i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Lys, YES. Slik angir du kontrasten i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Tidsinnstillinger Tiden vises i det eksterne displayet når telefonen er lukket. Du kan også se tiden i hoveddisplayet i standbymodus. Tiden kan vises som 12-timersklokke eller 24-timersklokke. Merk: Hvis du velger 12-timers klokke, kan du veksle mellom a.m. og p.m. ved å trykke på når du angir klokkeslettet. Slik angir du klokkeslettet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Still klokke, YES. Slik angir du tidsformatet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Tidsformat, YES. Dato Når telefonen er i standby-modus, kan du alltid se dagens dato i hoveddisplayet, eller du kan trykke på en av volumtastene for å se datoen på statusmenyen. Vent et par sekunder for å gå tilbake til standby-modus. Slik angir du datoen Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Angi dato, YES. Slik angir du formatet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Datoformat, YES. Avanserte tidsinnstillinger Under Avansert på Innstillinger/ Tid og dato-menyen, kan du angi tidssone og sommertid. Endres disse, endres klokkeslettet tilsvarende, hvis nettoperatøren støtter denne tjenesten. Personlig tilpasning av telefonen 19 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Når du bytter til et annet nett, og klokkeslettet som nettoperatøren sender ut, er forskjellig fra klokkeslettet i telefonen, blir du spurt om du vil oppdatere klokkeslettet hvis du har aktivert Autom. tidssone. Hvis du trykker på YES, oppdateres klokkeslettet automatisk. Merk: Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Svarmodus Når du bruker bærbart håndfriutstyr, kan du velge om du vil svare på en samtale ved å åpne telefonen, trykke på en hvilken som helst tast (bortsett fra NO) eller angi at telefonen skal svare på anrop automatisk. Slik velger du svarmodus Bla til Innstillinger, YES, Håndfri, YES, Svarmodus, YES. Flipp-funksjoner Du kan svare på et anrop ved å åpne telefonen. Slik aktiverer du flipp-funksjonene 1. Bla til Innstillinger, YES, Flippfunksjoner, YES. 2. Velg Svar på anrop eller Av. Mine telefonnumre Du kan kontrollere telefonnumrene dine. Slik kontrollerer du ditt eget telefonnummer Bla til Telefonliste, YES, Spesialnumre, YES, Mine numre, YES. Hvis nummeret ikke er lagret på SIM-kortet, kan du legge det inn selv. Snarveier Du kan plassere favorittfunksjonene dine på Mine snarveier-menyen, slik at du raskt og enkelt kan nå funksjonene du bruker mest.

7 Slik får du tilgang til snarveiene fra standbymodus Trykk på for å gå inn i den første snarveien i Mine snarveier. Slik legger du til en funksjon i Mine snarveier 1. Bla til Mine snarveier, YES, Endre snarveier, YES. 2. Velg en funksjon fra listen ved å trykke på. 3. Tast ønsket posisjonsnummer for denne funksjonen på menyen, og trykk på YES. 4. Trykk på YES for å lagre og gå ut av listen. 20 Personlig tilpasning av telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Profiler Telefonen har et sett med forhåndsprogrammerte profiler som er definert for å passe et spesielt bruksområde. Du kan legge til tilbehør i, gi nytt navn til eller endre disse profilene. Når du for eksempel skal i et møte, kan du velge profilen Møte, og visse innstillinger, for eksempel ringesignalet, deaktiveres. Du kan tilbakestille alle profilinnstillinger til standardinnstillingene eller til slik de var da du kjøpte telefonen: for eksempel Normal. Tilbehør kan automatisk endre den valgte profilen i telefonen. Når du for eksempel bruker en bærbar håndfrienhet, endres profilen fra Normal til BærbarHåndfri. Profilen skal automatisk endres tilbake når tilbehøret kobles fra. Slik velger du en profil Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Velg profil, YES. Slik endrer du en profilinnstilling 1. Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Endre profil, YES. 2. Velg en innstilling, og trykk på YES. 3. Endre profilinnstillingene, og trykk på YES for å bekrefte. Slik gir du nytt navn til en profil Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Endre profil, YES, Profilnavn, YES. Slik nullstiller du alle profiler Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Nullstill profiler, YES. Nullstille telefonen Du kan tilbakestille alle telefonens innstillinger til slik de var da du kjøpte telefonen, ved å velge Tilbakestill alt. Hvis du også vil slette alle oppføringene i telefonlisten, meldinger og andre personlige data, velger du Nullstill alt i stedet. Merk: Hvis du velger Nullstill alt, vil innhold som du har lastet ned, mottatt eller redigert, for eksempel melodier og bilder, også bli slettet Slik nullstiller du telefonen Bla til Innstillinger, YES, Nullstill alt, YES. Velg Tilbakestill alt eller Nullstill alt, og trykk på YES. Trykk på YES for å fortsette. Tast telefonlåskoden (0000 eller den nye koden hvis du har endret den), og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 21 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Den infrarøde porten Den infrarøde porten kan brukes til å overføre og utveksle informasjon med andre enheter som også har en infrarød port. Se "Bli kjent med telefonen" på side 6 for å finne den infrarøde porten. Når porten brukes med enkelte funksjoner, som for eksempel å sende et bilde, aktiveres den infrarøde porten automatisk for en kortere periode. Merk: Infrarøde porter må vende mot hverandre og være mellom 20 til 30 cm fra hverandre når de brukes. Den infrarøde porten kan aktiveres på følgende måter: Trykk på i standby-modus, og trykk på Aktiver IR, YES. Bla til Kommunikasjon, YES, Infrarød port, YES, velg et alternativ, YES. Når du velger overføringsmetode, for eksempel når du sender et bilde. Slik deaktiverer du den infrarøde porten Bla til Kommunikasjon, YES, Infrarød port, YES, Av, YES. 22 Ringe Ringe Bruke telefonlisten, samtalevalg Ringe Før du kan ringe og motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. Se "Informasjon om SIM-kort og batteri" på side 4. Tips: Du kan ringe numre fra samtalelisten og telefonlisten. Se "Samtaleliste" på side 25 og "Telefonliste" på side 25. Slik foretar du et anrop 1. Tast retningsnummer og telefonnummer, og trykk på YES for å ringe. 2. Trykk på NO eller lukk telefonen for å avslutte samtalen. Se "Flipp-funksjoner" på side 20. Mens en samtale pågår Du kan øke eller redusere volumet i høyttaleren under en samtale. Mikrofonen må være slått på for å endre lyden i høyttaleren under en samtale. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik endrer du volumet i høyttaleren Trykk på volumtastene for å endre volumet i høyttaleren. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1. Hold nede til Mikrofon avslått vises i displayet. 2. Trykk på på nytt for å gjenoppta samtalen. Automatisk gjenoppringing Automatisk gjenoppringing er tilgjengelig for alle typer anrop, bortsett fra dataanrop. Merk: Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Nummeret slås på nytt opptil ti ganger eller til: forbindelsen opprettes du mottar et anrop du trykker på en tast Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, og meldingen Gjenta? vises i displayet, trykker du på YES. Utenlandssamtaler Det er nyttig å legge til +-tegnet og landsnummeret for alle numrene i telefonlisten, slik at de enkelt kan brukes uansett om du er hjemme eller utenlands. Slik ringer du til utlandet 1. Hold nede til +-tegnet vises i displayet. +-tegnet erstattes med det internasjonale prefikset for det landet du ringer fra. 2. Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer, YES. Nødsamtaler Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112, 911 og 08. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIMkort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Merk: Det kan hende at enkelte nettoperatører krever at SIM-kortet er satt inn i telefonen, og i noen tilfeller også at riktig PIN-kode er tastet, for at du skal kunne ringe en nødsamtale. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Ringe 23 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik ringer du en nødsamtale Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), og trykk på YES. Slik viser du lokale nødnumre Bla til Telefonliste, YES, Spesialnumre, YES, Nødnumre, YES. Motta anrop Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i det eksterne displayet når telefonen er lukket.

8 Hvis du har lagret nummeret i telefonlisten, vil navn og nummer vises. Hvis det innkommende anropet er fra et begrenset nummer, vises meldingen Skjult ID. Svare på eller avvise anrop Hvis du mottar et anrop når telefonen er lukket, vil telefonen ringe og et telefonikon vises i det eksterne displayet. Hvis telefonen er åpen, vises Svare? i hoveddisplayet. Slik svarer du på et anrop Åpne telefonen, og trykk på YES. Åpne telefonen (hvis flippfunksjonen Svar på anrop er aktivert. Se "Flipp-funksjoner" på side 20.). Hvis telefonen allerede er åpen, velger du YES. Slik avviser du et anrop Lukk telefonen. Trykk på NO. Trykk raskt på en volumknapp to ganger. Tapte anrop Hvis du har tapt et anrop, vises meldingen Tapte anrop:1 i det eksterne displayet og hoveddisplayet (tallet angir antall tapte anrop). Det siste ubesvarte anropet vises først i listen, og det eldste vises sist. Bla med for å velge samt vise klokkeslettet, hvis anropet ble foretatt den samme dagen. For eldre ubesvarte anrop vises bare datoen. Slik kontrollerer du tapte anrop 1. Når Tapte anrop: 1 vises, åpner du telefonen og trykker på YES for å vise tapte anrop. 2. Hvis du vil ringe et nummer i listen, blar du til nummeret, og trykker på YES. 24 Ringe This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Samtaleliste Numrene til de siste samtalene du har ringt eller mottatt, lagres i samtalelisten. Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, finner du også numrene på besvarte anrop og tapte anrop i samtalelisten. Slik ringer du et nummer fra samtalelisten 1. Åpne samtalelisten ved å trykke på YES i standbymodus. 2. Bla til nummeret du vil ringe, og trykk på YES. Slik nullstiller du samtalelisten Bla til Anrop, YES, Valg, YES, Tøm samt.liste, YES. Slik aktiverer eller deaktiverer du samtalelisten Bla til Anrop, YES, Valg, YES, Samtaleliste, YES. Telefonliste Telefonen inneholder en telefonliste hvor du kan lagre numre sammen med tilhørende navn (oppføringer). Dette betyr at du kan hente frem et nummer fra telefonlisten, i stedet for å taste nummeret inn på nytt. Lagre et nummer Når du vil lagre et telefonnummer, bruker du funksjonen Tilføy nummer på telefonlistemenyen. Hvis du allerede har ringt og mottatt anrop, kan du finne disse numrene i listen Tilføy nummer. Hvert telefonnummer som du lagrer, blir også tildelt et posisjonsnummer. Hvis du ønsker, kan du velge å sortere telefonlisteoppføringene etter posisjonsnummer i stedet for navn. Hvis du har tenkt å bruke telefonen både hjemme og utenlands, er det lurt å lagre alle telefonnumrene som internasjonale numre, det vil si med et +-tegn, etterfulgt av landskoden, retningsnummeret og telefonnummeret. Hold nede for å taste +-tegnet. Slik lagrer du et nummer sammen med et navn 1. Bla til Telefonliste, YES, Tilføy nummer, YES. 2. Velg Tilføye ny? eller et av numrene fra listen ved å trykke på YES. 3. Tast telefonnummeret du vil lagre, og trykk på YES. 4. Tast navnet du vil lagre sammen med nummeret, og trykk på YES. Se "Taste bokstaver og tegn" på side Trykk på YES på nytt for å lagre oppføringen i den foreslåtte posisjonen. Ringe 25 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bilder og personlige ringesignaler Du kan legge til et bilde for en telefonlisteoppføring. Hvis abonnementet inkluderer nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette et personlig ringesignal for en innringer. Slik legger du til et bilde for en telefonlisteoppføring Bla til Telefonliste, YES, Bilde, YES. Velg Tilføye ny?, og trykk på YES. Trykk på YES for å gå til telefonlisten, YES. Dette fører deg til Bilde. Velg et bilde, og trykk på YES. Slik legger du til et ringesignal for en telefonlisteoppføring Bla til Telefonliste, YES, Personlige ring., YES. Velg Tilføye ny?, og trykk på YES. Trykk på for å gå til telefonlisten, YES. Dette fører deg til Personlige ring. Velg et ringesignal, og trykk på YES. Ringe et nummer lagret i telefonlisten Du kan bruke funksjonen Finn og ring til å ringe et nummer som du har lagret i telefonlisten. 26 Ringe Ringe et nummer lagret i telefonlisten 1. Bla til Telefonliste, YES, Finn og ring, YES. 2. Tast navnet eller de første bokstavene i navnet (sorteringsrekkefølge etter navn) som er lagret sammen med nummeret du vil ringe, og trykk på YES. 3. Hvis navnet som vises ikke er det du søkte etter, trykker du på eller til du finner det riktige navnet og nummeret. 4. Trykk på YES for å ringe. Hurtigringing Du kan ringe telefonnumrene som er lagret i posisjon 19 ved å taste posisjonsnummeret når telefonen er i standby-modus, og deretter trykke på YES. Eksempel: Trykk på, og deretter på YES Snarveier til telefonoppføringer Når telefonen er i standby-modus, kan du holde nede en av tastene for å finne en oppføring som begynner med den første bokstaven på tasten, eller den nærmeste etterfølgende bokstaven. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Eksempel: Hold nede for å gå til den første oppføringen som begynner med bokstaven "G" (eller den nærmeste etterfølgende bokstaven). Bla deretter oppover eller nedover ved hjelp av eller. Når du finner oppføringen du leter etter, trykker du på YES for å ringe. Be om å lagre Hvis Be om å lagre er aktivert, blir du spurt om du ønsker å lagre nummer du har ringt eller mottatt samtaler fra, hvis de ikke allerede er lagret i telefonlisten. Merk: Abonnementet må støtte nummeridentifikasjonstjenesten hvis du vil lagre besvarte numre. Slik aktiverer eller deaktiverer du Be om å lagre-funksjonen 1. Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Be om å lagre, YES. 2. Velg På eller Av, og trykk på YES. Oppdatere telefonlisten Du kan endre og slette navnene og numrene i telefonlisten. Slik endrer du en oppføring 1. Bla til Telefonliste, YES, Finn og endre, YES. 2. Tast navnet (eller de første bokstavene) for oppføringen du vil endre, og trykk på YES. 3. Trykk på YES for å velge oppføringen. 4. Velg Endre, og trykk på YES. 5. Når du er ferdig med å endre, trykker du på YES for å lagre endringene. Slik sletter du en oppføring fra telefonlisten 1.

9 Bla til Telefonliste, YES, Finn og endre, YES. 2. Skriv inn navnet (eller de første bokstavene) for oppføringen du vil slette, og trykk på YES. Når oppføringen du vil slette er markert, trykker du på YES. 3. Trykk på YES for å bekrefte. Sorteringsrekkefølge Du kan endre sorteringsrekkefølgen for telefonlisteoppføringene, slik at de blir sortert i henhold til posisjonsnummer i stedet for navn. Dette vil si at du søker etter posisjonsnummeret når du bruker funksjonene Finn og ring eller Finn og endre. Ringe 27 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik velger du sorteringsrekkefølge 1. Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Sort.rekkefølge, YES. 2. Velg en sorteringsrekkefølge, og trykk på YES. Telefonlisteminner Oppføringene i telefonlisten er lagret i minnet på SIM-kortet. Antallet oppføringer som du kan lagre, avhenger av SIM-kortet. Ved å lagre oppføringene på SIM-kortet, har du fortsatt tilgang til dem hvis du bruker SIM-kortet i en annen telefon. Du kan også lagre oppføringene i telefonminnet. Telefonminnet har en rekke posisjoner hvor oppføringene lagres når alle posisjonene i SIMkortminnet er brukt. Hvis du lagrer oppføringene i telefonminnet, har du fortsatt tilgang til dem hvis du bruker et annet SIM-kort med telefonen. Velge hvor en oppføring skal lagres Når du lagrer en oppføring og får spørsmål om å angi posisjonsnummeret, kan du gjøre følgende: Hvis du vil lagre nummeret i den første ledige posisjonen som foreslås, trykker du på YES. Hvis du vil lagre nummeret i en annen posisjon, trykker du på for å slette posisjonsnummeret. Tast et nytt posisjonsnummer, og trykk på YES. 28 Ringe Hvis du vil lagre nummeret i telefonminnet, må du først finne ut hvor mange posisjoner du har på SIM-kortet. Du kan kontrollere dette i Minnestatus-menyen, se side 28. Hvis du for eksempel har 200 posisjoner på SIM-kortet, kan du angi posisjonsnummer 201 for å lagre et nummer i den første posisjonen i telefonminnet. Erstatte oppføringer Hvis du prøver å lagre et telefonnummer i en posisjon som allerede inneholder et telefonnummer, vises meldingen Erstatte?, samt navnet som er lagret i den posisjonen. Du har nå to alternativer: Trykk på YES for å erstatte nummeret med et nytt nummer. Trykk på NO hvis du ikke vil erstatte det gamle nummeret. Tast et nytt posisjonsnummer, og trykk på YES. Kontrollere minnestatusen Du kan kontrollere hvor mange minneposisjoner du har i minnene dine, og hvor mange som er brukt. Slik kontrollerer du minnestatusen Bla til Telefonliste, YES, Minnestatus, YES. Hvis du har lagret oppføringene i telefonminnet, kan du slette dem. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik sletter du alle oppføringer fra telefonminnet 1. Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Slett alle, YES. 2. Trykk på YES igjen. Selv om du sletter alle oppføringene fra telefonminnet, vil ikke oppføringene på SIMkortet slettes. Kopiere telefonlisteoppføringer Du kan kopiere telefonlisteoppføringer mellom telefonminnet og SIM-kortet. Typen SIM-kort avgjør hvor mange kontakter som kan lagres. Slik kopierer du oppføringer til SIM-kortet Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, KopierAlleTilSIM. Slik kopierer du oppføringer til telefonen Bla til Telefonliste, YES, Valg, YES, Kopier fra SIM. Grupper Du kan lage grupper med telefonlisteoppføringer. Du kan sende en tekstmelding til alle medlemmene i én gruppe samtidig. Se "Tekstmeldinger (SMS)" på side 42. Slik oppretter du en ny gruppe 1. Bla til Telefonliste, YES, Grupper, YES, Tilføye gruppe?, YES. 2. Tast et navn på gruppen, og trykk på YES. 3. Bla til Tilføye ny?, og trykk på YES. 4. Velg en oppføring i telefonlisten, og trykk på YES. 5. Gjenta trinn 3 og 4 for å legge til neste medlem. 6. Trykk på NO for å gå ut av menyen. Slik legger du til et medlem i en eksisterende gruppe Velg den gruppen du ønsker, og velg deretter Endre, YES, Tilføye ny?, YES. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Motta en talemelding Du blir informert om at du har mottatt en talemelding via en tekstmelding eller en mobilsvarindikator, avhengig av hvilken nettoperatør du bruker. Ringe 29 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Ringe mobilsvartjenesten Du kan ringe mobilsvartjenesten ved å holde nede hvis du har lagret mobilsvarnummeret i telefonen. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren. Slik angir du et mobilsvarnummer Bla til Meldinger, YES, Valg, YES, Mobilsvarnr., YES. Samtaletid Under en samtale vises samtalens varighet i displayet. Du kan kontrollere varigheten for siste samtale, utgående anrop og samlet varighet. Slik kontrollerer du samtaletid og nullstiller måler Bla til Anrop, YES, Tid og kostnad, YES, Samtaletellere og velg et alternativ, YES. Velg Nullstill tellere for å nullstille samtaletidsmåleren. Samtalekostnad Hvis du vil ha kostnadsinformasjon, må du spørre nettoperatøren eller tjenesteleverandøren om du kan abonnere på en slik tjeneste der samtalekostnad (eller antallet samtaleenheter) vises. 30 Ringe Kostnadsinformasjon Hvis du har et abonnement som inkluderer kostnadsinformasjonstjenesten, kan du kontrollere kostnaden for den siste samtalen du ringte, og den totale kostnaden for alle samtalene dine. Merk: Hvis abonnementet støtter kostnadsinformasjon, må du taste PIN2-koden for å nullstille indikatoren for samtaletid eller -kostnad. Slik kontrollerer du samtalekostnad og nullstiller måler Bla til Anrop, YES, Tid og kostnad, YES, Samtalekostnad og velg et alternativ, YES. Velg Nullstill tot. kost for å nullstille samtalekostnadsmåleren. Angi samtalekostnad Ved hjelp av funksjonen Takst kan du angi prisen per samtaleenhet. Hvis du ikke angir en pris per samtaleenhet, vises antall samtaleenheter. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik angir du pris per samtaleenhet 1. Bla til Anrop, YES, Tid og kostnad, YES, Samtalekostnad, YES, Angi takst, YES. 2. Tast PIN2-koden, og trykk på YES. 3. Velg Endre takst, og trykk på YES. 4. Tast koden for ønsket valuta (for eksempel NOK for norske kroner), og trykk på YES. 5. Tast prisen per samtaleenhet, og trykk på YES.

10 Trykk på for å taste et desimaltegn. Kredittgrense for samtaler Du kan angi et totalbeløp som kan brukes til telefonoppringinger. Når beløpet kommer ned i null, er det ikke mulig å foreta flere anrop. Vær oppmerksom på at kredittgrensen bare er en omtrentlig sum. Slik angir du en kredittgrense 1. Bla til Anrop, YES, Tid og kostnad, YES, Samtalekostnad, YES, Angi kreditt, YES. 2. Tast PIN2-koden, og trykk på YES. 3. Velg Endre, og trykk på YES. 4. Legg inn et beløp, og trykk på YES. Se "Sikkerhet" på side 53 hvis du vil ha mer informasjon om PIN2-koden. Viderekobling Hvis du ikke kan svare på et innkommende tale- eller dataanrop, kan du viderekoble anropet til et annet nummer, for eksempel mobilsvartjenesten. Merk: Når funksjonen Begrense samt. er på, er det enkelte valg for Viderekobling du ikke kan aktivere. For taleanrop kan du velge mellom følgende viderekoblingsalternativer: Alle taleanrop viderekoble alle taleanrop. Ved opptatt viderekoble anrop hvis du allerede er opptatt i en samtale. Uten dekning viderekoble anrop hvis telefonen er slått av eller du befinner deg i et område uten dekning. Intet svar viderekoble anrop som ikke besvares innen en viss tid (operatøravhengig). Slik aktiverer du en viderekobling 1. Bla til Anrop, YES, Behandle samt., YES, Viderekobling, YES. 2. Velg en anropskategori og deretter et viderekoblingsalternativ, og trykk på YES. Ringe 31 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3. Velg Aktiver, og trykk på YES. 4. Tast inn telefonnummeret du vil ringe eller viderekoble samtaler til, og trykk på YES, eller hent det fra telefonlisten. Slik deaktiverer du en viderekobling Velg et viderekoblingsalternativ, og velg Deaktiver. Slik kontrollerer du status 1. Bla til Anrop, YES, Behandle samt., YES, Viderekobling, YES. 2. Velg en anropstype, og trykk på YES. 3. Bla til viderekoblingen du vil kontrollere YES. Velg Vis status, og trykk på YES. Slik kontrollerer du statusen for alle viderekoblinger Velg Kontroller alle på menyen Viderekobling. Flere samtaler Du kan håndtere flere samtaler samtidig. Du kan for eksempel sette en pågående samtale på venting mens du ringer et nummer eller svarer på et anrop, og deretter veksle mellom de to samtalene. Du kan ikke besvare et tredje anrop uten å avslutte én av de to første samtalene. 32 Ringe Merk: Under en samtale vises Aktiv samtale-menyen i stedet for Anrop-menyen. Samtale venter-funksjonen Hvis funksjonen Samtale venter er aktivert, hører du en pipetone i høyttaleren hvis du mottar et nytt anrop mens du snakker i telefonen. Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Samtale venter Bla til Anrop, YES, Behandle samt., YES, Samtale venter, YES. Slik foretar du et nytt anrop 1. Trykk på YES for å sette den pågående samtalen på venting. Du kan bare sette én samtale på venting. 2. Tast inn nummeret du vil ringe, og trykk på YES, eller hent et nummer fra telefonlisten. Du kan også nå forskjellige valg ved å trykke på. Slik mottar du et nytt anrop Trykk på YES hvis du vil besvare det nye anropet og sette den pågående samtalen på venting. Velg Opptatt for å avvise det nye anropet og fortsette den aktive samtalen. Velg Frigi og svar hvis du vil svare på det nye anropet og avslutte den aktive samtalen. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Håndtere to samtaler Når du har én pågående samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: Trykk på YES for å veksle mellom de to samtalene. Trykk på, og velg Sammenkoble for å koble sammen de to samtalene til en konferansesamtale. Trykk på, og velg Overfør samtale for å koble sammen de to samtalene. Du kobles fra begge samtalene. Trykk på NO for å avslutte den pågående samtalen, og trykk deretter på YES for å hente samtalen som står på venting. Trykk på NO to ganger for å avslutte begge samtalene. Konferansesamtaler Du kan opprette en konferansesamtale med opptil fem deltakere. Du kan også sette en konferansesamtale på venting mens du foretar et nytt anrop. Merk: Det kan hende at du må betale ekstra for samtaler som involverer flere parter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Starte en konferansesamtale Du må ha én aktiv samtale og én samtale på venting for å starte en konferansesamtale. Slik kobler du sammen de to samtalene til en konferansesamtale Bla til Aktiv samtale, YES, Sammenkoble, YES. Slik legger du til en ny deltaker 1. Trykk på YES for å sette konferansesamtalen på venting. 2. Ring personen du vil ha med i konferansegruppen. 3. Trykk på, velg Sammenkoble, og trykk på YES. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil ta med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker 1. Trykk på, velg Frigi deltaker, og trykk på YES. 2. Velg deltakeren, og trykk på YES. Slik avslutter du en konferansesamtale Trykk på NO Føre en privat samtale Du kan føre en privat samtale med én av deltakerne og sette de andre deltakerne på venting. Ringe 33 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik starter du en privat samtale 1. Trykk på, og velg Trekk ut person for å velge deltakeren du vil snakke med. 2. Velg Sammenkoble for å gjenoppta konferansesamtalen. Begrenset oppringing Du kan bruke funksjonen for anropsbegrensning til å begrense utgående og innkommende anrop. Dette kan for eksempel være nyttig når du er i utlandet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få et passord. Merk: Hvis du viderekobler innkommende anrop, er det enkelte valg for Begrense samt. du ikke kan aktivere. Følgende anrop kan begrenses: Alle utgående Alle utgående anrop. Utg. til utlandet Alle utgående anrop til utlandet. Utg. int. roaming Alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet. Alle inngående Alle innkommende anrop. Inng. v/roaming Alle innkommende anrop når du er i utlandet (ved roaming). 34 Ringe Slik aktiverer eller deaktiverer du anropsbegrensning Bla til Anrop, YES, Behandle samt., YES, Begrense samt., YES. Gjør et valg, og trykk på YES. Velg Aktiver eller Deaktiver, og trykk på YES.

11 Powered by TCPDF ( Tast PIN-koden, og trykk på YES. Faste numre Når funksjonen Faste numre er aktivert, kan du bare ringe til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Merk: Anrop til internasjonale nødnumre kan foretas selv om funksjonen Faste numre er aktivert. Funksjonen krever et SIM-kort som kan lagre faste numre. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Du kan lagre deler av numre eller numre med spørsmålstegn. til Telefonliste, YES, Valg, YES, Faste numre, YES. 2. Tast PIN2-koden, og trykk på YES. 3. Velg På eller Av, og trykk på YES. Slik lagrer du et fast nummer 1. Bla til Telefonliste, YES, Spesialnumre, YES, Faste numre, YES. 2. Velg Tilføye ny?, og tast nummeret. enkelte nett er det billigere å ringe innenfor en gruppe. Du kan lagre ti grupper. Slik legger du til en gruppe 1. Bla til Tilføye ny?, og trykk på YES. 3. Tast navnet på brukergruppen, og trykk på YES. 4. Tast indeksnummeret, og trykk på YES. Velg en gruppe, og trykk på YES. 3. Velg Aktiver, og trykk på YES. Du kan bare ringe innenfor den valgte gruppen. andre anrop blir automatisk avvist med et opptattsignal. Telefonnumrene for avviste anrop lagres i samtalelisten. til Tilføye ny?, og trykk på YES. Gjør et valg, og trykk på YES. Velg en oppføring, og trykk på YES det ikke er tilgjengelig, må du bruke et annet nett. Dette kalles "roaming". kan deretter ringe nummeret ved å trykke på YES. skjuler eller viser du ditt eget telefonnummer 1. Tast telefonnummeret du vil ringe. 2. Trykk på eller bla til Anrop, YES, Neste anrop, YES. 3. Velg Skjul mitt nr. Print only for private use. Konfigurere WAP WAP-leser Krav For at du skal kunne bruke Internett eller surfe via WAP-tjenester kreves følgende: Et telefonabonnement som har støtte for dataoverføring. Innstillinger som er angitt i telefonen. Innstillingene kan allerede være lagt inn når du kjøper telefonen, eller du kan motta innstillinger i en tekstmelding fra nettoperatøren eller tjenesteleverandøren. Du kan også finne innstillinger på Det kan også være at du må registrere deg som WAP-bruker hos tjenesteleverandøren eller nettoperatøren din. Motta innstillinger i en tekstmelding GSM-nettoperatøren eller Internett-leverandøren kan kanskje sende de nødvendige innstillingene for datakonto og WAP direkte til telefonen i en tekstmelding. Be om innstillinger fra Sony Ericsson Bruk en PC, og gå til www. SonyEricsson.com. Velg området ditt, og bruk deretter konfiguratorene til å be om at en tekstmelding med innstillingene du trenger, sendes til telefonen din. Slik installerer du innstillinger Når du mottar meldingen, vises følgende Nye innstillinger er mottatt Installere?: Trykk på YES for å installere de nye innstillingene. Hvis innstillinger allerede er lagt inn i telefonen, kan du enten beholde eller erstatte dem. Se "Informasjon om avanserte innstillinger" på side 38. Trykk på NO for å avbryte installasjonen. Se se "Bruke WAP" på side 47 etter installasjonen. Konfigurere med veiviseren Hvis telefonen ikke er konfigurert for WAP, kan du be nettoperatøren eller tjenesteleverandøren om informasjon om WAPinnstillinger. Deretter bruker du veiviseren i telefonen til å gå gjennom de aktuelle innstillingene. Konfigurere WAP 37 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik konfigurerer du WAP-innstillingene med veiviseren 1. Bla til WAP-tjenester, YES, startside (for eksempel Sony Ericsson), YES. Veiviseren starter hvis det ikke finnes WAP-innstillinger. 2. Angi innstillinger når du blir bedt om dette, og trykk på YES for å bekrefte. Informasjon om avanserte innstillinger Enkelte av de avanserte innstillingene som beskrives i den følgende teksten, er ikke nødvendigvis obligatoriske. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon. En datakonto inkluderer tilkoblingsinnstillinger for tilgang til en server hos tjenesteleverandøren, for eksempel via WAP eller e-post. En WAP-profil inneholder brukerinnstillinger som muliggjør surfing på WAP. Hvis du vil bruke WAP-leseren via tjenesteleverandøren, trenger du bestemte innstillinger til en egen datakonto for WAP samt en WAP-profil. Hvis du vil sende en tekstmelding til en e-postadresse via nettoperatøren din, må du angi telefonnummer til en e-postgateway. 38 Konfigurere WAP Innstillinger for datakonto Du kan ha flere datakontoer lagret i telefonen, med ulike innstillinger for ulike formål. Hovedinnstillingen for en datakonto er Kontotype (tilkoblingsmetode). Tips: Hvis ikke datakonto- og WAP-profilinnstillinger finnes i telefonen, kan du angi kontoinnstillinger samtidig som du angir innstillinger for WAP-profil. Du kan velge mellom kontotypene GPRS-data og GSM-data. Hvis du vil endre tilgangstype, må du lage en ny datakonto, og velge den tilgangstypen du ønsker å bruke. Merk: Kontakt nettoperatøren for informasjon om priser. GPRS GPRS (General Packet Radio Service) gir rask og effektiv tilgang, og du kan alltid være online. Merk: Du trenger et abonnement som støtter GPRS. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Følgende GPRS-innstillinger finnes: APN (navn på tilgangspunkt) adressen til det eksterne datanettet du vil koble deg til, enten en IP-adresse eller en tekststreng. Bruker-ID bruker-iden for å logge deg på det eksterne datanettet. Passord passordet for å logge deg på det eksterne datanettet. Be om passord hvis denne innstillingen er aktivert, blir du spurt om passord hver gang du logger deg på det eksterne datanettet. Tillat samtaler (Foretrukket tjeneste) velg Automatisk hvis du vil motta innkommende anrop under en GPRS-økt. Hvis ikke, velger du Kun GPRS. IP-adresse IP-adressen som telefonen bruker når den kommuniserer med nettet. Hvis du ikke angir en verdi, vil nettet gi deg en midlertidig IP-adresse. DNS-adresse hvis nettet ikke angir IP-adressen til DNS-serveren automatisk, kan du angi den her. Avans. innst. (Avanserte innstillinger) disse er valgfrie. Spør nettoperatøren. GSM GSM-innstillingene omfatter noen innstillinger som ligner på GPRSinnstillingene samt noen som er GSMspesifikke: Telefonnummer telefonnummeret til Internettleverandøren. Datahastighet velg ønsket hastighet for forbindelsen.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON GF 768 http://no.yourpdfguides.com/dref/819847

Din bruksanvisning SONY ERICSSON GF 768 http://no.yourpdfguides.com/dref/819847 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer