Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:.. 15 Velge ringesignal, layout og andre innstillinger Sikkerhet SIM-kortlås, telefonlås Ringe Bruke telefonlisten, samtalevalg Feilsøking Hvorfor fungerer ikke telefonen som den skal? Konfigurere WAP WAP-leser Tilleggsinformasjon Sikker og effektiv bruk, garanti, declaration of conformity Meldingstjenester Skrive tekstmeldinger Ikoner Hva betyr ikonene? Indeks...

3 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Fjerde utgave (mars 2004) Denne håndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB, uten videre ansvarsforpliktelse. Forbedringer og endringer i denne håndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av håndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003 Publikasjonsnummer: NO/LZT R4A. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EUpatentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Andre produkt- og bedriftsnavn kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i dette dokumentet, forbeholdes. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne håndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. 2 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Komme i gang SIM-kort, batteri, ringe Om denne brukerhåndboken Kapitlet "Bli kjent med telefonen" gir en rask oversikt over hovedfunksjonene i telefonen, snarveier og generell informasjon. Mer informasjon og nedlastinger er tilgjengelig på eller wap.sonyericsson. com/. Tjenestetilbud Noen av tjenestene og funksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er avhengige av hvilket abonnement du har og hvilket nett du bruker. Derfor finnes kanskje ikke alle menyene på telefonen. Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Spør nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet. SIM-kortet Du får et SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) når du registrerer deg som abonnent hos en nettoperatør. SIM-kortet er forsynt med en brikke som blant annet holder rede på telefonnummeret ditt, tjenestene som er inkludert i abonnementet og informasjonen i telefonlisten. Merk: Kontroller at informasjonen er lagret på SIM-kortet ditt før du fjerner kortet fra en annen telefon. Telefonlisteoppføringer kan for eksempel være lagret i telefonminnet. Klargjøring Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet. Sette på og lade batteriet. Komme i gang 3 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Informasjon om SIM-kort og batteri Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut et SIM-kort. 30 min 4t Slik setter du inn SIM-kort og skifter batteri 1. Sett inn SIM-kortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede holderne. 2. Plasser batteriet på baksiden av telefonen slik at kontaktene vender mot hverandre, og skyv til du hører et klikk. 3. Plasser bakdekselet i sporene på baksiden av telefonen, og skyv til du hører et klikk. 4. Koble laderen til telefonen ved spenningssymbolet (lynet). Spenningssymbolet på laderstøpselet må vende oppover. 5. Det kan ta opptil 30 minutter før ikonet for batterilading vises i displayet. 6. Vent omtrent fire timer, eller til ikonet viser at batteriet er fulladet. Hvis batteriikonet ikke vises etter dette, trykker du på en hvilken som helst tast for å aktivere displayet. 7. Koble fra laderen ved å bøye støpselet oppover. Slå på telefonen og ringe PIN-koden (Personal Identity Number) får du fra nettoperatøren, men ikke alle nettoperatører krever PIN-kode for å aktivere tjenester. Hvis PIN-koden begynner med de samme sifrene som et nødnummer, for eksempel 112, skjules ikke 4 Komme i gang This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. sifrene med *-tegn når du taster dem. Dette er fordi du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste PIN-koden først. Se "Nødsamtaler" på side 23 hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du taster feil, kan du slette det gale sifferet ved å trykke på. Merk: Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN blokkert. Du trenger i så fall en PUK (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PUK-koden får du hos nettoperatøren. Slik slår du på telefonen 1. Åpne telefonen. Hold nede. 2. Tast PIN-koden, hvis du har en PIN-kode for SIMkortet. Slik ringer du og mottar samtaler Tast retningsnummer og telefonnummer, og trykk på YES for å ringe. Trykk på NO eller lukk telefonen for å avslutte samtalen. Når telefonen ringer, trykker du på YES eller åpner telefonen for å svare. Se "Flippfunksjoner" på side 20. Navigere gjennom menyene Hovedmenyene vises som ikoner på skrivebordet. Hvis du vil gå til skrivebordet, trykker du midt på navigasjonstasten. (Se "Hovedfunksjoner åpen telefon" på side 7.) Trykk mot venstre, oppover, mot høyre eller nedover for å bevege deg gjennom menyene. Trykk på navigasjonstasten for å velge merkede elementer. Komme i gang 5 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bli kjent med telefonen Tastfunksjoner, hurtigtaster, taste bokstaver Hovedfunksjoner lukket telefon Volumtaster Øke eller redusere volumet i høyttaleren under en samtale.

4 Gå inn på statusmenyen når telefonen er i standbymodus. Skyv to ganger for å avvise et innkommende anrop. Trykk én gang for å slå av ringesignalet når du mottar et anrop. Infrarød Utveksle data via den infrarøde porten. Batteristatus Et rødt lys indikerer at det er lite strøm igjen på batteriet. Eksternt display Viser informasjon som tid, batteristatus, nettstyrke, profil, ringesignal av, innkommende anrop, tapte anrop, nye tekstmeldinger og lignende. 6 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hovedfunksjoner åpen telefon Høyttaler Hoveddisplay Ringe og svare på anrop. Aktivere en meny, en undermeny eller et valg. Navigasjonstast. Trykk for å gå inn i skrivebordsmenyene. Trykk oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre for å bla gjennom menyer, lister og tekster. Trykk på navigasjonstasten som et alternativ til. Trykk for å vise valg eller hjelp. Hold nede for WAP. Taste sifre, 0-9, og bokstaver. Taste *. Veksle mellom store og små bokstaver. 8 Mikrofon 9 Trykk på tasten for å avslutte en samtale eller avvise et anrop, gå tilbake ett nivå i menysystemet, eller la et valg være uendret. Hold nede for å gå tilbake til standby-modus fra menyene. 10 Slette numre, bokstaver eller et element fra en liste. 11 Taste # eller et mellomrom. 12 Hold nede for å slå telefonen på eller av. Bli kjent med telefonen 7 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hurtigtaster Nyttige tastekombinasjoner (ved hjelp av snarveier) er beskrevet i tabellen under. Hvis du vil... Når telefonen er i standby-modus: Hvis du vil... Når telefonen er i standby-modus: Gå til en telefonlisteoppføring som begynner med en bestemt bokstav Gå til et telefonnummer i en bestemt posisjon Bruke hurtigringing Gå inn på Status-menyen for å se dagens dato, hvilken profil som er aktiv og modellnavnet til telefonen Endre språk til engelsk Avvise et anrop Hold nede en av tastene til Trykk på posisjonsnummeret og Trykk på en av talltastene til og YES Trykk på en volumtast én gang Ringe en nødsamtale Tast det internasjonale nødnummeret, og trykk på YES Trykk på navigasjonstasten eller Trykk på Gå inn i menysystemet Gå inn i den første undermenyen i Mine snarveier Aktivere Finn og ring Aktivere Samtaleliste Ringe mobilsvartjenesten Taste +-tegnet Slå av ringesignalet når du mottar et anrop Sette telefonen på Stille, valg Trykk på Hold nede Hold nede eller Trykk på YES Endre språk til Automatisk Trykk på Trykk på Trykk, eller volumtasten én gang Hold nede trykk på eller, YES Trykk raskt to ganger på volumknappen når du mottar et anrop, eller trykk på NO 8 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Hvis du vil... I standby-modus når telefonen er lukket: Hvis du vil... Når du taster bokstaver: Slette bokstaver og tall Velge multitap- eller T9-inntastingsmetoden Trykk på Hold nede Endre informasjonen i det eksterne displayet Hvis du vil... Trykk volumtasten én gang Under en samtale: Sette en samtale på venting Trykk på YES Hente en samtale Trykk på YES igjen Hvis du vil... Når du er i menysystemet: Velge tastespråk og andre Hold nede tegn- eller nummerinntastingsmetoder Når du skriver inn bokstaver med multitap-inntasting: Bla gjennom menyer eller lister Gå inn på en hurtigvalgsmeny eller få hjelp, hvis tilgjengelig Slette et element Gå tilbake til standbymodus Hvis du vil... Bruk navigasjonstasten eller trykk på en volumtast Trykk på Hvis du vil... Taste et mellomrom Hvis du vil... Trykk på Når du skriver bokstaver med T9TMinntasting: Vise andre mulige ord Trykk på i lister Hold nede NO Når du taster bokstaver: Trykk på Trykk på Trykk på eller Godta et ord og legge til et mellomrom Taste et punktum Vise andre mulige skilletegn Veksle mellom store og små bokstaver Taste tall Trykk på bokstaven, og deretter Trykk på, og deretter gjentatte ganger på eller Hold nede en av talltastene Bli kjent med telefonen 9 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Bruke snarveier En raskere måte å bevege seg gjennom menyetemetode, YES. 2. Bla til språket eller alfabetet du vil bruke ved inntasting av bokstaver, og trykk på for hvert språk du ønsker. 3. Trykk på YES for å gå ut av menyen. Mens du skriver, kan du bytte til et av de valgte tastespråkene ved å trykke på, og deretter velge Språk. Se "Valglisten" på side 14. Multitap-inntasting Når du lagrer navn i telefonlisten eller når du skriver WAP-adresser, taster du inn bokstaver ved hjelp av multitap-inntasting. Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise ønsket bokstav. I det følgende eksemplet skal vi skrive et navn i telefonlisten. Slik skriver du inn bokstaver med multitapinntasting 1. Bla til Telefonliste, YES, Tilføy nummer, YES, Tilføye ny?, YES. 2. Legg til nummeret, og trykk på YES. 3. Trykk på riktig tast,, eller, gjentatte ganger til det tegnet du ønsker vises på displayet. Hvis du for eksempel vil taste A, trykker du én gang. Vil du taste B, trykker du raskt på to ganger. For å veksle mellom store og små bokstaver trykker du på, og taster deretter bokstaven. 12 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. I tabellen nedenfor finner du det latinske alfabetet (abc): Trykk på... for å ABCÅÄÆàÇ2 DEFèÉ3 GHIì4 JKL5 MNOÑÖØò6 PQRSß7 TUVÜù8 WXYZ9 +0 Mellomrom For å slette tall og bokstaver For å veksle mellom store og små bokstaver Hold nede for å skrive inn tall de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Merk: Du må velge et språk for å kunne bruke T9TM-inntasting.

5 Hvis du endre inntastingsmetode i Innstillinger/Språk/T9-inntasting, gjelder dette for all inntasting av tekst ikke bare for den teksten du holder på å skrive inn. I det følgende eksemplet skal vi skrive en tekstmelding. Tips: Trykk på for å sette punktum. Hvis du vil sette inn andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Trykk på for å godta forslaget og legge til et mellomrom. Hold nede for å velge en tastemetode for teksten du holder på å skrive. Slik skriver du inn bokstaver med T9TM-inntasting 1. Bla til Meldinger, YES, Tekstmelding, YES, Skriv ny, YES. 2. Hvis du for eksempel vil skrive "Jane", trykker du på,,,. En liste med ordforslag vises. Hvis ordforslagene ikke inkluderer et ord du ønsker, kan du legge til nye ord i listen mens du velger. Bli kjent med telefonen 13 T9TM-inntasting Du kan bruke T9TM-inntasting når du skriver tekstmeldinger. T9TMinntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 3. Bla til for å velge Jane. 4. Når ordet er markert, trykker du på YES for å godta uten mellomrom, eller trykk på for å godta og legge til mellomrom. Slik legger du et ord til forslagene 1. Bla til et forslag som ligner ordet du vil legge til, trykk på, velg Endre ord, YES. 2. Trykk flere ganger på for å slette én bokstav om gangen. Skriv inn det nye ordet ved hjelp av multitapinntasting, YES. Ordet blir lagt til i ordlisten. Neste gang du taster ordet som du nettopp la inn i ordlisten, vil det komme frem som et av ordforslagene. 3. Fortsett å skrive meldingen. Se også "Tekstmeldinger (SMS)" på side 42. Valglisten Hvis du vil vise en liste med valg mens du skriver, holder du nede. Listen kan inneholde noen av eller alle følgende valg: Tilføy symbol Symboler og skilletegn, for eksempel? og, vises. Flytt mellom symbolene ved hjelp av navigasjonstasten. 14 Bli kjent med telefonen Sett inn enhet Legg til et bilde, en lydeffekt, melodi eller animasjon i en melding. Endre ord Gjelder bare T9TM-inntasting. Endre det foreslåtte ordet ved hjelp av multitapinntasting. Tekstformat Endre størrelse, stil, justering eller begynn på et nytt avsnitt. Språk Velg et tastespråk. Tastemetode En liste over tastemetoder for det gjeldende tastespråket vises i displayet. Mulige ord Gjelder bare T9TM-inntasting. Slå listen med ordforslag på eller av. Nasjonale tegn Slå av språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for noen inntastingsspråk. Hjelp. Slik aktiverer eller deaktiverer du T9TM-inntasting Bla til Innstillinger, YES, Språk, YES, T9-inntasting, YES eller hold nede når du skriver. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Personlig tilpasning av telefonen Velge ringesignal, layout og andre innstillinger Layout Du kan endre utseendet til displayet, for eksempel fargene og bakgrunnsbildet, ved hjelp av layout. Telefonen leveres med en rekke forhåndsdefinerte layouter. Slik velger du en layout Bla til Spill og moro, YES, Layout, YES. Slik angir du kontrasten i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Bilder Telefonen leveres med en rekke bilder. Alle bilder lagres i Spill og moro/mine bilder. Du kan: Bruke et bilde som bakgrunn i standby-modus. Knytte et bilde til en telefonlisteoppføring. Når denne personen ringer, vises bildet i displayet (forutsatt at nummeridentifikasjonstjenesten inngår i abonnementet). Se "Slik legger du til et bilde for en telefonlisteoppføring" på side 26. Legge ved et sort/hvitt-bilde i en tekstmelding. Sende bilder via IR. Laste ned et bilde via WAP. Bildebehandling Du kan legge til, slette eller gi nytt navn til bilder i Mine bilder. Antall bilder du kan lagre, er avhengig av størrelsen på bildene. Følgende filtyper støttes: GIF, JPEG og WBMP. Tips: Når du viser bilder i Spill og moro/mine bilder, kan du velge bakgrunn ved å trykke på. Slik viser du bilder Bla til Spill og moro, YES, Mine bilder, YES. Bildene vises som miniatyrbilder. Du kan vise et bilde i full størrelse ved å trykke på YES. Animasjoner kan bare vises når du setter inn et element i en tekstmelding. Se "Slik setter du inn et element i en tekstmelding" på side 43. Slik velger du et bilde som bakgrunn 1. Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Bakgrunn, YES, Velg bilde, YES. 2. Velg et bilde, og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 15 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbilde Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Bakgrunn, YES, Aktiver, YES. Utveksle bilder Du kan sende og motta bilder ved hjelp av infrarød tilkobling (IR) i tekstmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender bilder i meldinger, se "Meldingstjenester" på side 42. Merk: Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright) Slik sender du et bilde Bla til Spill og moro, YES, Mine bilder, YES. Velg et bilde, og trykk på YES. Trykk på. Velg Send, og trykk på YES. Velg en overføringsmetode, og trykk på YES. Slik mottar du et bilde i en melding Når du mottar et bilde via en melding, vises en ny melding i innboksen. Merk bildet i meldingen ved å bruke navigasjonstasten, og trykk på og velg Lagre for å lagre det i Mine bilder. Ringesignaler og melodier Med telefonen følger det et antall standardmelodier og flerstemmige melodier som kan brukes som ringesignaler. Se "Ikoner" på side 66 hvis du vil ha mer informasjon. Du kan opprette og endre melodier, og sende dem til en venn i en tekstmelding. Du kan også utveksle melodier ved hjelp av infrarød tilkobling eller laste ned nye ved hjelp av WAP. Merk: Det er forbudt å utveksle materiale som er beskyttet av opphavsrett (copyright). Håndtere ringesignaler og melodier Høyt ringevolum kan skade hørselen. Svar på samtalen eller reduser volumet før du setter telefonen mot øret. Slik velger du et ringesignal Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringesignaler, YES. Motta et bilde via infrarød tilkobling 1. Trykk på i standby-modus, bla til Aktiver IR, YES. 2. Når du mottar bildet, trykker du på YES for å lagre det i Mine bilder. 16 Personlig tilpasning av telefonen This is the Internet version of the user's guide.

6 Print only for private use. Slik angir du volumet på ringesignalet 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Ringevolum, YES. 2. Trykk på eller for å redusere eller øke volumet. 3. Trykk på YES for å lagre innstillingen. Slik aktiverer eller deaktiverer du ringesignalet Trykk på eller hold nede i standby-modus, og velg Aktiver Stille eller Deaktiver Stille. Alle signaler, bortsett fra alarmen, er deaktivert. Slik komponerer du ditt eget ringesignal Du kan komponere opptil ti personlige ringesignaler. Følgende valg er tilgjengelige når du skal komponere ringesignal: Trykk på en tast for å angi en note. Hold nede tasten for å lage få en lang note. Trykk på for å gå opp en oktav. Trykk én gang på for å gå opp en halvtone. Trykk to ganger på for å gå ned en halvtone. Trykk på for å fjerne noter. Slik velger du et ringesignal 1. Bla til Spill og moro, YES, Komponering, YES. 2. Komponer ringesignalet ditt ved hjelp av valgene som er beskrevet over. 3. Trykk på YES for å høre på signalet. 4. Trykk på YES igjen for å lagre og navngi melodien, eller trykk på NO for å fortsette komponeringen. Utveksle ringesignaler og melodier Du kan sende og motta lyder, ringesignal eller melodier ved hjelp av infrarød tilkobling, eller laste dem ned ved hjelp av WAP. Hvis du vil sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmelding, se "Slik setter du inn et element i en tekstmelding" på side 43. Merk: Du kan ikke utveksle en flerstemmig melodi ved hjelp av tekstmeldinger Slik sender du en melodi Bla til Spill og moro, YES, Mine lyder/mel., YES. Velg en melodi, og trykk på. Velg Send, og trykk på YES. Velg en overføringsmetode. Personlig tilpasning av telefonen 17 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik mottar du en lyd eller melodi via infrarød tilkobling 1. Trykk på i standby-modus, bla til Aktiver IR, YES. 2. Når du mottar lyden eller melodien, trykker du på YES for å lagre den i Mine lyder/mel. Økende ringing Du kan velge et ringesignal som trinnvis øker fra lavest til høyest volum, eller du kan velge et ringesignal med konstant volum. Slik slår du økende ringing På eller Av Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Økende ringing, YES. Lyder & varsler Du kan velge å bli varslet om et innkommende anrop ved hjelp av vibrasjoner. Du kan angi følgende innstillinger for telefonens vibrasjonsvarsel: På, På når Stille eller Av. Fra Innstillinger/Lyder & varsler kan du også velge: Meldingsvarsel når en melding er mottatt. Tastlyd når du bruker tastaturet. Minuttvakt for at telefonen skal pipe etter hvert minutt under samtaler. 18 Personlig tilpasning av telefonen Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1. Bla til Innstillinger, YES, Lyder & varsler, YES, Vibrasjonsvarsl., YES. 2. Velg ønsket innstilling, og trykk på YES. Menyspråk I de fleste SIM-kort er språket i landet du kjøpte SIM-kortet automatisk definert som menyspråk. Hvis dette ikke er tilfellet, er det forhåndsinnstilte språket engelsk. Merk: Du kan alltid velge Automatisk ved å trykke på 8888 i standby-modus. Du kan alltid velge engelsk ved å trykke på 0000 i standby-modus. Slik endrer du menyspråket 1. Bla til Innstillinger, YES, Språk, YES, Menyspråk, YES. 2. Velg et språk, og trykk på YES. Lyset i displayet Lyset i displayet kan settes til Automatisk, Av eller På. Hvis du velger automatisk, slås lyset av automatisk noen få sekunder etter at du sist trykket på en tast. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Merk: Hvis det står på På, forbruker lyset i displayet ekstra strøm og reduserer standby-tiden. Slik angir du lyset i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Lys, YES. Slik angir du kontrasten i displayet Bla til Innstillinger, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Tidsinnstillinger Tiden vises i det eksterne displayet når telefonen er lukket. Du kan også se tiden i hoveddisplayet i standbymodus. Tiden kan vises som 12-timersklokke eller 24-timersklokke. Merk: Hvis du velger 12-timers klokke, kan du veksle mellom a.m. og p.m. ved å trykke på når du angir klokkeslettet. Slik angir du klokkeslettet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Still klokke, YES. Slik angir du tidsformatet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Tidsformat, YES. Dato Når telefonen er i standby-modus, kan du alltid se dagens dato i hoveddisplayet, eller du kan trykke på en av volumtastene for å se datoen på statusmenyen. Vent et par sekunder for å gå tilbake til standby-modus. Slik angir du datoen Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Angi dato, YES. Slik angir du formatet Bla til Innstillinger, YES, Tid og dato, YES, Datoformat, YES. Avanserte tidsinnstillinger Under Avansert på Innstillinger/ Tid og dato-menyen, kan du angi tidssone og sommertid. Endres disse, endres klokkeslettet tilsvarende, hvis nettoperatøren støtter denne tjenesten. Personlig tilpasning av telefonen 19 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Når du bytter til et annet nett, og klokkeslettet som nettoperatøren sender ut, er forskjellig fra klokkeslettet i telefonen, blir du spurt om du vil oppdatere klokkeslettet hvis du har aktivert Autom. tidssone. Hvis du trykker på YES, oppdateres klokkeslettet automatisk. Merk: Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Svarmodus Når du bruker bærbart håndfriutstyr, kan du velge om du vil svare på en samtale ved å åpne telefonen, trykke på en hvilken som helst tast (bortsett fra NO) eller angi at telefonen skal svare på anrop automatisk. Slik velger du svarmodus Bla til Innstillinger, YES, Håndfri, YES, Svarmodus, YES. Flipp-funksjoner Du kan svare på et anrop ved å åpne telefonen. Slik aktiverer du flipp-funksjonene 1. Bla til Innstillinger, YES, Flippfunksjoner, YES. 2. Velg Svar på anrop eller Av. Mine telefonnumre Du kan kontrollere telefonnumrene dine. Slik kontrollerer du ditt eget telefonnummer Bla til Telefonliste, YES, Spesialnumre, YES, Mine numre, YES. Hvis nummeret ikke er lagret på SIM-kortet, kan du legge det inn selv. Snarveier Du kan plassere favorittfunksjonene dine på Mine snarveier-menyen, slik at du raskt og enkelt kan nå funksjonene du bruker mest.

7 Slik får du tilgang til snarveiene fra standbymodus Trykk på for å gå inn i den første snarveien i Mine snarveier. Slik legger du til en funksjon i Mine snarveier 1. Bla til Mine snarveier, YES, Endre snarveier, YES. 2. Velg en funksjon fra listen ved å trykke på. 3. Tast ønsket posisjonsnummer for denne funksjonen på menyen, og trykk på YES. 4. Trykk på YES for å lagre og gå ut av listen. 20 Personlig tilpasning av telefonen This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Profiler Telefonen har et sett med forhåndsprogrammerte profiler som er definert for å passe et spesielt bruksområde. Du kan legge til tilbehør i, gi nytt navn til eller endre disse profilene. Når du for eksempel skal i et møte, kan du velge profilen Møte, og visse innstillinger, for eksempel ringesignalet, deaktiveres. Du kan tilbakestille alle profilinnstillinger til standardinnstillingene eller til slik de var da du kjøpte telefonen: for eksempel Normal. Tilbehør kan automatisk endre den valgte profilen i telefonen. Når du for eksempel bruker en bærbar håndfrienhet, endres profilen fra Normal til BærbarHåndfri. Profilen skal automatisk endres tilbake når tilbehøret kobles fra. Slik velger du en profil Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Velg profil, YES. Slik endrer du en profilinnstilling 1. Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Endre profil, YES. 2. Velg en innstilling, og trykk på YES. 3. Endre profilinnstillingene, og trykk på YES for å bekrefte. Slik gir du nytt navn til en profil Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Endre profil, YES, Profilnavn, YES. Slik nullstiller du alle profiler Bla til Innstillinger, YES, Profiler, YES, Nullstill profiler, YES. Nullstille telefonen Du kan tilbakestille alle telefonens innstillinger til slik de var da du kjøpte telefonen, ved å velge Tilbakestill alt. Hvis du også vil slette alle oppføringene i telefonlisten, meldinger og andre personlige data, velger du Nullstill alt i stedet. Merk: Hvis du velger Nullstill alt, vil innhold som du har lastet ned, mottatt eller redigert, for eksempel melodier og bilder, også bli slettet Slik nullstiller du telefonen Bla til Innstillinger, YES, Nullstill alt, YES. Velg Tilbakestill alt eller Nullstill alt, og trykk på YES. Trykk på YES for å fortsette. Tast telefonlåskoden (0000 eller den nye koden hvis du har endret den), og trykk på YES. Personlig tilpasning av telefonen 21 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Den infrarøde porten Den infrarøde porten kan brukes til å overføre og utveksle informasjon med andre enheter som også har en infrarød port. Se "Bli kjent med telefonen" på side 6 for å finne den infrarøde porten. Når porten brukes med enkelte funksjoner, som for eksempel å sende et bilde, aktiveres den infrarøde porten automatisk for en kortere periode. Merk: Infrarøde porter må vende mot hverandre og være mellom 20 til 30 cm fra hverandre når de brukes. Den infrarøde porten kan aktiveres på følgende måter: Trykk på i standby-modus, og trykk på Aktiver IR, YES. Bla til Kommunikasjon, YES, Infrarød port, YES, velg et alternativ, YES. Når du velger overføringsmetode, for eksempel når du sender et bilde. Slik deaktiverer du den infrarøde porten Bla til Kommunikasjon, YES, Infrarød port, YES, Av, YES. 22 Ringe Ringe Bruke telefonlisten, samtalevalg Ringe Før du kan ringe og motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. Se "Informasjon om SIM-kort og batteri" på side 4. Tips: Du kan ringe numre fra samtalelisten og telefonlisten. Se "Samtaleliste" på side 25 og "Telefonliste" på side 25. Slik foretar du et anrop 1. Tast retningsnummer og telefonnummer, og trykk på YES for å ringe. 2. Trykk på NO eller lukk telefonen for å avslutte samtalen. Se "Flipp-funksjoner" på side 20. Mens en samtale pågår Du kan øke eller redusere volumet i høyttaleren under en samtale. Mikrofonen må være slått på for å endre lyden i høyttaleren under en samtale. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik endrer du volumet i høyttaleren Trykk på volumtastene for å endre volumet i høyttaleren. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1. Hold nede til Mikrofon avslått vises i displayet. 2. Trykk på på nytt for å gjenoppta samtalen. Automatisk gjenoppringing Automatisk gjenoppringing er tilgjengelig for alle typer anrop, bortsett fra dataanrop. Merk: Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Nummeret slås på nytt opptil ti ganger eller til: forbindelsen opprettes du mottar et anrop du trykker på en tast Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet, og meldingen Gjenta? vises i displayet, trykker du på YES. Utenlandssamtaler Det er nyttig å legge til +-tegnet og landsnummeret for alle numrene i telefonlisten, slik at de enkelt kan brukes uansett om du er hjemme eller utenlands. Slik ringer du til utlandet 1. Hold nede til +-tegnet vises i displayet. +-tegnet erstattes med det internasjonale prefikset for det landet du ringer fra. 2. Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer, YES. Nødsamtaler Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112, 911 og 08. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIMkort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Merk: Det kan hende at enkelte nettoperatører krever at SIM-kortet er satt inn i telefonen, og i noen tilfeller også at riktig PIN-kode er tastet, for at du skal kunne ringe en nødsamtale. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Ringe 23 This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Slik ringer du en nødsamtale Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), og trykk på YES. Slik viser du lokale nødnumre Bla til Telefonliste, YES, Spesialnumre, YES, Nødnumre, YES. Motta anrop Hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes, vises nummeret i det eksterne displayet når telefonen er lukket.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer