This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Komme i gang Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Duo. Ringe Anrop, kontakter, talestyring, anropsvalg. Meldingstjenester Tekstmeldinger, MMS-meldinger, talemeldinger, e-post, Mine venner. Bildetjenester Kamera, videokamera, bilder, PhotoDJ. Underholdning Mediespiller, radio, PlayNow, ringetoner, MusicDJ, VideoDJ, lydopptaker, layouter, spill. Sony Ericsson K750i Tilkobling Internett- og e-postinnstillinger, synkronisering, Bluetooth, infrarød tilkobling, USB-kabel, oppdateringstjeneste. Flere funksjoner Klokkeslett og dato, alarmklokke, kalender, oppgaver, programmer for Java, SIM-kortlås og så videre. Feilsøking Hvorfor fungerer ikke telefonen som forventet? Tilleggsinformasjon Web-område for Sony Ericsson-brukere, sikker og effektiv bruk, garanti, declaration of conformity. Ikoner Ikonbeskrivelser. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Første utgave (februar 2005) Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB, uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Varemerker og logoer for Bluetooth eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av Sony Ericsson av slike merker og logoer er lisensiert. Memory Stick og Memory Stick Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. QuickShare, PlayNow, MusicDJ og VideoDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac OS er et varemerke for Apple Computer, Inc., registert i USA og andre land. T9 Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. 2

3 T9 Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. 1 Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. 2 Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). 3 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Deler av programvaren i dette produktet er copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Med enerett. Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. 3

4 Komme i gang Komme i gang Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Mer informasjon og nedlastinger finner du på Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: Merk Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. % Se også side... } Bruk valgtastene eller navigeringstasten til å bla og velge, % 11 Taster og navigering. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Sette sammen telefonen Du må gjøre følgende før du kan bruke telefonen: Sette inn SIM-kortet. Sette på og lade batteriet. Sette inn Memory Stick Duo. SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du oppretter et abonnement hos en nettoperatør. SIM-kortet inneholder en databrikke som holder styr på blant annet telefonnummeret ditt, tjenestene som inngår i abonnementet, og navn og numre i kontaktlistene. Hvis du har brukt et SIM-kort i en annen telefon, kontrollerer du at informasjonen er lagret på SIMkortet før du fjerner det fra den andre telefonen. Kontakter kan for eksempel ha blitt lagret i telefonminnet. 4

5 Komme i gang Informasjon om SIM-kort og batteri Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut et SIM-kort. Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises når du lader batteriet. Slik setter du inn SIM-kort og batteri 1 Skyv batteridekslet nedover som vist i illustrasjonen. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen. Kontroller at de gullfargede kontaktene på SIM-kortet vender nedover, og at det avkuttede hjørnet er på riktig plass. 3 Plasser batteriet bak på telefonen med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 4 Plasser batteridekslet som vist i illustrasjonen, og skyv det på plass. 5

6 Komme i gang Slik lader du batteriet 30 min Memory Stick Duo Memory Stick Duo gir deg ekstra lagringsplass for innhold som bilder, musikk og videoklipp. Med Memory Stick Duo kan du dele lagret informasjon ved å flytte eller kopiere informasjonen til andre enheter som er kompatible med Memory Stick Duo. Se også % 17 Filbehandling. Du kan også bruke Memory Stick Duo som et bærbart minne for jobbdokumenter, og flytte dokumenter mellom telefonen og en datamaskin, % 70 Overføre filer ved hjelp av USB-kabelen. 4 t 6 1 Koble laderen til telefonen. Symbolet på laderstøpselet må vende oppover. 2 Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises i displayet. 3 Vent omtrent fire timer, eller til batteriikonet viser at batteriet er fulladet. Hvis du ikke ser batteriikonet når denne tiden har gått, trykker du på en tast for å aktivere skjermen. 4 Koble fra laderen ved å bøye kontakten oppover.

7 Komme i gang Slik setter du inn og tar ut Memory Stick Duo 1 Sett Memory Stick Duo inn i sporet. 2 Trykk på kanten av Memory Stick Duo for å løsne kortet fra sporet. Hvis du vil ha mer informasjon om Sony Memory Stick, går du til PIN-kode (Personal Identity Number) Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identity Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden er knyttet til SIM-kortet, ikke til telefonen. PIN-koden får du hos nettoperatøren. Når du taster inn PIN-koden, vises tallene som stjerner (****), med mindre PIN-koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112. Grunnen til dette er at du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden. Hvis du taster feil, kan du slette det feilaktige sifferet ved å trykke på. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN blokkert. Du trenger en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet, % 76 SIMkortlås. 7

8 Komme i gang Slå på telefonen og ringe Kontroller at batteriet er ladet og at SIM-kortet er satt inn før du slår på telefonen. Når du har slått på telefonen, kan du bruke installasjonsveiviseren til raskt og enkelt å forberede telefonen til bruk. Slik slår du på telefonen 4 } Ja for å bruke installasjonsveiviseren til å komme i gang, og følg instruksjonene som vises. Du kan starte veiviseren fra menysystemet når som helst, } Innstillinger } kategorien Generelt } Konfig.veiviser. Slik ringer du og mottar anrop Tast telefonnummeret (med det internasjonale prefikset og retningsnummeret, hvis det er aktuelt) } Ring for å ringe. } Avslutt for å avslutte samtalen. Når telefonen ringer, } Svar. 1 Hold nede. 2 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du blir bedt om det. 3 Ved første oppstart velger du språket du vil bruke på telefonmenyene. 8

9 Lære telefonen å kjenne Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Duo. Telefonoversikt Lære telefonen å kjenne 1 Infrarød port 2 Musikknapp 3 Display 4 Valgtaster 5 Aktivitetsmenytast 6 Tilbaketast 7 Lys 8 Spor til Memory Stick Duo 9 Mikrofon 10 På/av-knapp 11 Høyttaler 12 Kamerazoom, volumknapper og bildezoom 13 Navigeringstast 14 Slettetast 15 Kameraknapp 16 Stille-tast 17 Stereohodetelefon og laderkontakt Hvis du vil ha mer informasjon om taster og navigering, % 11 Taster og navigering. 9

10 Lære telefonen å kjenne Menyoversikt 1. PlayNow * 2. Internett-tjenest.* 3. Underholdning Elektr. tjenester* Spill VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernkontroll Spill inn lyd Demonstrasjon 4. Kamera 5. Meldinger Skriv ny Innboks Mine venner* E-post Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Innstillinger 6. Mediespiller 7. Filbehandling Bilder Videoklipp Lyder Layout Web-sider Spill Programmer Annen 8. Kontakter** Kontakter** Valg: Kortnumre Mitt visittkort Grupper** Kontakter** Spesialnumre Avansert Ny kontakt 9. Radio 10. Anrop* 11. Verktøy Alarmer Programmer Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Lys Kalkulator Kodeliste 12. Innstillinger Generelt Profiler Klokkesl. og dato Språk Talestyring Nye hendelser Telefonstatus Snarveier Musikknapp Låser Konfig.veiviser Tips og triks Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Layout Oppstartsbilde Skjermsparer Lysstyrke Sparemodusklokke Endre linjenavn* Anrop Viderekobling Behandle anrop Tid og kostnad Vis eller skjul nr. Håndfrienhet Gå til linje 2* Kommunikasjon Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Datakommunikasj. Internett-innst. Innst., dir.avspill. Innst. for Java Tilbehør * Vær oppmerksom på at noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Menyen avhenger av hvilket kontaktprogram som er valgt som standard. 10

11 Lære telefonen å kjenne Taster og navigering Standby-display, hovedmeny og statuslinje Standby-displayet vises når du ikke ringer eller bruker menyene. Det er her du for eksempel kan se navnet på operatøren, klokkeslettet og datoen. Trykk på i standby-modus for å gå til hovedmenyen, der menyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Bla til en kategori ved hjelp av navigeringstasten, og gjør et valg. Statuslinjen øverst på displayet inneholder ikoner, som gir informasjon relatert til telefonen og tilhørende aktiviteter, % 92 Ikoner. Taster og knapper Trykk på denne tasten i standbymodus for å gå til hovedmenyen. Trykk på denne tasten for å velge uthevede elementer. Trykk på denne tasten under en samtale for å vise en valgliste. Bruk disse tastene til å navigere i menyer og kategorier. Trykk på denne tasten for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Trykk på denne tasten for å gå tilbake ett nivå i menyer. Hold nede denne tasten for å gå tilbake til standby-modus eller avslutte en funksjon. Trykk på denne tasten for å slette elementer, for eksempel bilder, lyder og kontakter. Hold nede denne tasten under en samtale for å dempe mikrofonen. Trykk på denne tasten for å åpne aktivitetsmenyen, % 16 Aktivitetsmeny. Trykk på denne tasten for å ta et bilde eller spille inn et videoklipp. 11

12 Lære telefonen å kjenne Trykk på denne tasten for å starte mediespilleren eller radioen i minimert modus, og trykk på tasten én gang til for å lukke mediespilleren eller radioen. Hold nede denne tasten for å ringe mobilsvartjenesten (hvis angitt). Hold nede én av disse tastene for å gå til en kontakt som begynner med en bestemt bokstav. Trykk på én av disse tastene, og trykk på Ring for å bruke hurtigringing. Trykk på denne tasten i standbymodus for å vise statusinformasjon. Du kan avvise et anrop ved å trykke raskt to ganger på denne tasten når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å øke volumet. Trykk på denne tasten når du bruker mediespilleren (også når mediespilleren er minimert) for å øke volumet. Hold nede denne tasten for å gå tilbake ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome inn. Hold nede denne tasten for å bruke taleoppringing. Du kan også si nøkkelordet (hvis angitt), % 27 Taleoppringing. 12

13 Lære telefonen å kjenne Du kan avvise et anrop ved å trykke raskt to ganger på denne tasten når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. Trykk på denne tasten under en samtale for å redusere volumet. Trykk på denne tasten når du bruker mediespilleren (også når mediespilleren er minimert) for å redusere volumet. Hold nede denne tasten for å gå frem ett spor. Når du bruker kameraet, trykker du på denne tasten for å zoome ut. Hold nede denne tasten for å sette telefonen på Stille. Alarmen ringer selv om telefonen er satt på Stille. Trykk på denne tasten én gang for å slå av ringetonen når du mottar et anrop. } Info Få mer informasjon, forklaringer eller tips om valgte funksjoner, menyer eller funksjoner i telefonen. Bla til et menyelement, } Info. } Mer Vis en valgliste. Valglisten inneholder ulike valg, avhengig av hvor du er i menysystemet. Telefonspråk I de fleste SIM-kort er språket i landet du kjøpte SIM-kortet i, automatisk definert som telefonspråk. Ellers vil det forhåndsdefinerte språket være engelsk. Du kan alltid velge språk i henhold til SIM-kortet ved å taste 8888 i standby-modus. Du kan alltid velge engelsk ved å taste 0000 i standby-modus. Slik endrer du telefonspråket 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Språk } Telefonspråk. 2 Velg et språk. 13

14 Lære telefonen å kjenne Snarveier Ved hjelp av snarveiene kan du navigere raskere gjennom menyene. Du kan bruke hurtigtaster for raskt å gå til en meny, og du kan bruke forhåndsdefinerte snarveier på navigeringstaster for raskt å gå til bestemte funksjoner. Du kan endre snarveiene på navigeringstaster etter behov. Bruke hurtigtaster Gå inn i menyene ved å trykke på, og tast deretter inn nummeret for menyen du vil gå til. Hvis du for eksempel vil gå til det femte menyelementet, trykker du på. Hvis du vil gå til det tiende, ellevte og tolvte menyelementet, trykker du på henholdsvis, og. Hvis du vil gå tilbake til standby-modus, holder du nede. Bruke snarveier på navigeringstaster Trykk på i standby-modus for å gå til en hurtigmeny, eller, eller for å gå direkte til en funksjon. Slik endrer du en snarvei på en navigeringstast } Innstillinger } kategorien Generelt } Snarveier, og velg hvilken snarvei du vil redigere } Endre. Taste bokstaver Når du for eksempel skriver en melding eller skriver inn et navn i kontaktlisten, kan du taste inn bokstaver på to måter: Multitap-inntasting Du trykker på hver tast så mange ganger som trengs for å vise bokstaven du ønsker. T9 -inntasting T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok for å gjenkjenne de vanligste ordene ut fra rekkefølgen på tastetrykkene. På denne måten kan du trykke på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Tastespråk Før du begynner å skrive inn bokstaver, må du velge hvilket tastespråk som skal brukes når du skriver. Mens du skriver, kan du bytte til et av de valgte tastespråkene ved å holde nede. Slik velger du tastespråk 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Språk } Tastespråk. 2 Bla til hvert enkelt språk du vil bruke, og merk av for det. } Lagre for å gå ut av menyen. 14

15 Lære telefonen å kjenne Slik skriver du inn bokstaver med multitap-inntasting 1 Hvis du vil taste inn tekst, må du bruke en tekstinntastingsmodus, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Trykk flere ganger på den aktuelle tasten,, eller, til ønsket tegn vises på displayet. Du kan se hvilke bokstaver du kan velge mellom, i boksen øverst til høyre i displayet. Eksempel: Hvis du vil skrive inn en A, trykker du én gang på. Hvis du vil skrive inn en B, trykker du raskt to ganger på. Hvis du vil veksle mellom store og små bokstaver, trykker du på, og taster deretter inn bokstaven. Du kan bruke volumknappene som en snarvei til bestemte bokstaver. Hvis du vil skrive inn en B, holder du nede volumknappen og trykker. Hvis du vil skrive inn en C, holder du nede volumknappen og trykker. Slik skriver du inn bokstaver med T9 -inntasting 1 Hvis du vil taste inn tekst, må du bruke en tekstinntastingsmodus, for eksempel } Meldinger } Skriv ny } Tekstmelding. 2 Hvis du for eksempel vil skrive ordet Jane, trykker du på,, og. 3 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du på,, eller for å vise alternative ordforslag. Godta et ordforslag og legg inn et mellomrom ved å trykke på. 4 Fortsett å skrive meldingen. Hvis du vil sette inn punktum eller andre skilletegn, trykker du på og deretter flere ganger på eller. Godta ved å trykke på. 15

16 Lære telefonen å kjenne Slik legger du til ord i T9-inntastingsordlisten 1 Når du skriver inn bokstaver, } Mer } Stav ord. 2 Endre ordet ved hjelp av multitap-inntasting. Naviger i bokstavene med og. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på. Hvis du vil slette hele ordet, holder du nede. 3 Når du har endret ordet, trykker du på } Sett inn. Ordet blir lagt til i T9-inntastingsordlisten. Neste gang du skriver inn dette ordet ved hjelp av T9- inntasting, vises det som et av ordforslagene. Slik velger du en annen tastemetode Hold nede før eller mens du taster inn bokstaver for å velge en annen tastemetode. Valgliste } Mer for å vise en valgliste. Listen kan inneholde noen av de følgende valgene, eller alle: Legg til symbol symboler og skilletegn, for eksempel? og, vises. Naviger i symbolene ved hjelp av,, og. Legg til element bilder, melodier, lyder og så videre. Stav ord gjelder bare T9-inntasting. Endre det foreslåtte ordet ved hjelp av multitap-inntasting. Tastespråk viser en liste over tilgjengelige språk. Tastemetode viser en liste over metoder for det gjeldende språket i displayet. Ordliste (T9) aktiverer eller deaktiverer T9- inntastingsordlisten. Ordforslag vis eller ikke vis ordforslag når du skriver et ord. Mine ord håndter ordene som du har lagt til i ordlisten. Nasjonale tegn deaktiver språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for enkelte tastespråk. Aktivitetsmeny Du kan åpne aktivitetsmenyen nesten overalt i telefonen for å vise og behandle nye hendelser, og gå til bokmerker og snarveier. 16

17 Lære telefonen å kjenne Kategorier på aktivitetsmenyen NyeHendelser viser nye hendelser, for eksempel tapte anrop og meldinger. Når en ny hendelse inntreffer, vises kategorien i displayet. Trykk på for å avvise eller slette en hendelse fra hendelseskategorien. Mine snarveier viser snarveier og programmer som kjører i bakgrunnen. Du kan legge til, slette og endre rekkefølgen på snarveier. Når du velger en snarvei og programmet åpnes, lukkes eller minimeres andre programmer. Bokmerker viser dine egne Internett-bokmerker. Når du velger et bokmerke og leseren åpnes, lukkes eller minimeres andre programmer. Slik åpner og lukker du aktivitetsmenyen Trykk på. Filbehandling Bruk filbehandling til å håndtere filer (for eksempel bilder, videoklipp og lyder) som er lagret i telefonminnet og på Memory Stick Duo. Elementer som Bilder, Videoklipp, Lyder, Layout, Spill og Programmer lagres som filer i mapper. Alle filer som telefonen ikke gjenkjenner, lagres imappen Annen. Du kan opprette egne undermapper i noen forhåndsdefinerte mapper, som du kan flytte de lagrede filene til. Når du håndterer filer, kan du velge flere eller alle filer i en mappe samtidig. Du kan flytte og kopiere filer mellom Memory Stick Duo og telefonen. Ikoner indikerer hvor filene er lagret. Alle filer, bortsett fra enkelte opphavsrettsbeskyttede filer, lagres automatisk på Memory Stick Duo. Hvis Memory Stick Duo er full, kan du ikke lagre noe på den før du har slettet noe av innholdet på den eller flyttet innholdet til telefonminnet. Hvis Memory Stick Duo ikke er satt inn i telefonen, lagres filer på telefonen hvis det er nok ledig minne. Slik bruker du en fil fra filbehandling 1 Merk en fil i mappen Bilder eller Lyder. 2 } Mer } Bruk som. Velg hva du vil bruke filen til. Slik flytter du en fil til en mappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 Bla til en fil du vil flytte, for eksempel et bilde, og velg } Mer } Behandle filer } Flytt til mappe. 3 Velg mappen du vil flytte filen til, eller velg Ny mappe og gi mappen et navn, } OK. 17

18 Lære telefonen å kjenne Slik oppretter du en undermappe 1 } Filbehandling, og åpne en mappe. 2 } Mer } Ny mappe, og skriv inn et navn på mappen. 3 } OK for å lagre mappen. Slik merker du flere filer 1 } Filbehandling og merk en fil, } Mer } Merk } Merk flere. 2 Bla til og merk flere filer ved å trykke på Merk eller FjernMrk.. Slik merker du alle filer i en mappe } Filbehandling, og velg en fil, } Mer } Merk trykk på Merk alle eller FjernMrk. for å fjerne utvalget. Slik kopierer du en fil til telefonen eller Memory Stick Duo 1 Bla til filen du vil kopiere, for eksempel en lyd, og velg } Mer } Behandle filer. 2 Velg Kopi > telef.minne eller Kopi > ekst.minne. Nå har du to filer med samme navn, men med ulike ikoner som forteller deg hvor filen er lagret. Slik flytter eller kopierer du filer til en datamaskin % 70 Overføre filer ved hjelp av USB-kabelen. Slik sletter du en fil fra Memory Stick Duo Bla til filen du vil slette fra Memory Stick Duo, og trykk på. Formatere en Memory Stick Duo-enhet Du kan formatere en Memory Stick Duo hvis du vil slette all informasjon på den, eller hvis den er skadet. Slik formaterer du Memory Stick Duo } Filbehandling, og merk en mappe, } Mer } Form. ekst. minne. Filinformasjon Elementer som er lastet ned eller mottatt ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene, kan være beskyttet av opphavsrett (copyright). Hvis en fil er beskyttet, vil du ikke kunne kopiere eller sende den. Du kan velge å vise informasjon for filen. 18

19 Ringe Anrop, kontakter, talestyring, anropsvalg. Ringe Før du kan ringe eller motta anrop, må du slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et telenett. % 8 Slå på telefonen og ringe. Nett Når du slår på telefonen, velges automatisk hjemmenettet, hvis dette er tilgjengelig. Hvis det ikke er tilgjengelig, kan du bruke et annet nett, dersom nettoperatøren har en avtale som lar deg gjøre det. Dette kalles roaming. Du kan velge hvilket nett du vil bruke, eller legge til et nett i listen over foretrukne nett. Du kan også endre rekkefølgen for valg av nett ved automatiske søk. For alle slike valg, } Innstillinger } kategorien Kommunikasjon } Mobilnett. Du kan ringe numre fra anropslisten og kontaktlistene, % 25 Anropsliste og % 21 Kontakter. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen, % 26 Talestyring. Ringe Slik ringer du 1 Tast telefonnummeret (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 } Ring for å ringe. 3 } Avslutt for å avslutte samtalen. Slik justerer du høyttalervolumet Trykk på eller for å øke eller redusere høyttalervolumet under en samtale. Slik bruker du høyttaleren under en taleoppringing 1 Trykk på og velg Slåpåhøyttaler for å slå på høyttaleren. 2 Trykk på og velg Slåavhøyttaler for å slå av høyttaleren. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik slår du av mikrofonen 1 Hold nede. 2 Trykk på én gang til for å gjenoppta samtalen. 19

20 Ringe Motta anrop Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og innringerens nummer vises (hvis abonnementet omfatter nummeridentifikasjonstjenesten, og innringerens nummer gjenkjennes). Hvis nummeret finnes i kontaktlistene, vises navnet, nummeret og bildet (hvis du har knyttet til et bilde). Hvis nummeret er et begrenset nummer, vises Skjult ID. Slik svarer du på et anrop } Svar. Slik avviser du et anrop } Opptatt eller trykk raskt to ganger på en volumknapp. Tapte anrop Hvis du har tapt et anrop, og aktivitetsmenyen er deaktivert, vises Ubesvarte anrop: i standbymodus, for å angi antall tapte anrop. } Ja for å vise de tapte anropene i anropslisten. Hvis du vil vise de tapte anropene senere, } Nei. Slik kontrollerer du tapte anrop 1 Fra standby-modus, } Anrop og bla til kategorien for tapte anrop. Bruk eller for å bla mellom kategoriene. 2 Bruk eller for å bla til et nummer og } Ring for å ringe et nummer. Automatisk gjenoppringing Slik ringer du et nummer på nytt Hvis forbindelse ikke ble opprettet og Prøvepånytt? vises i displayet, } Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Nummeret slås på nytt (opptil ti ganger) helt til: Forbindelsen opprettes. Du trykker på Avbryt. Du mottar et anrop. Automatisk gjenoppringing er ikke tilgjengelig for dataanrop. 20

21 Ringe Ringe utenlandssamtaler Når du ringer utenlandssamtaler, erstattes +-tegnet med det internasjonale prefikset for landet du ringer fra. Du kan ringe når du er i utlandet, ved hjelp av et annet nett, dersom nettoperatøren har en avtale med det aktuelle nettet. Slik ringer du utenlandssamtaler 1 Hold nede til +-tegnet vises i displayet. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer, } Ring. Nødanrop Telefonen støtter de internasjonale nødnumrene, for eksempel 112 og 911. Dette betyr at telefonen normalt kan brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast for eksempel 112 (det internasjonale nødnummeret), } Ring. Slik viser du lokale nødnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Nødnumre. Kontakter Du kan lagre kontaktinformasjonen i telefonminnet som kontakter, eller på SIM-kortet som navn og numre. Du kan velge hvilken kontaktinformasjon Tlf.kontakter eller SIM-kontakter som vises som standard. For nyttig informasjon og innstillinger, } Kontakter } Valg. Standard kontaktliste Hvis du velger å bruke Tlf.kontakter som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises bare navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. 21

22 Ringe Slik velger du standard kontaktliste 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Standard kont.liste. 2 Velg Tlf.kontakter eller SIM-kontakter. Kontakter Kontakter er som en adressebok, der du kan lagre navn, telefonnumre og e-postadresser. Du kan også legge til bilder, ringetoner og personlig informasjon, for eksempel fødselsdag, e-post-, Web- og gateadresser, i kontaktene. Når du legger til informasjon i en kontakt, ordnes informasjonen i fem kategorier. Bruk,, og til å bla mellom kategoriene og informasjonsfeltene i dem. SIM-kontakter På SIM-kortet kan du kan lagre oppføringer som et navn med ett enkelt nummer. Antall oppføringer du kan lagre, avhenger av hvor mye ledig minne det er på SIM-kortet. Se Kontakter } Valg } Avansert } Minnestatus. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Slik legger du til en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Legg til. 2 Skriv inn navnet direkte, eller velg Legg til og skriv inn navnet, } OK. 3 Tast inn nummeret direkte, eller velg Legg til og tast inn nummeret, } OK. 4 Velg en nummertype. 5 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å angi mer informasjon. Hvis du vil skrive inn symboler, for i en e-postadresse, } Symboler og velger et symbol, } Sett inn. 6 Når du har angitt informasjonen, } Lagre. Slik legger du til en SIM-kontakt Hvis SIM-kontakter er standard kontaktliste, følger du samme fremgangsmåte som for telefonkontakter. Du kan bare legge til navn og nummer i SIMkontakter. Bilder og personlige ringetoner Du kan legge til et bilde og en personlig ringetone i en telefonkontakt. Når denne personen ringer, vises bildet i displayet (forutsatt at nummeridentifikasjonstjenesten inngår i abonnementet) og ringetonen spilles av. 22

23 Slik legger du til et bilde eller en ringetone i en telefonkontakt 1 } Kontakter og velg kontakten du vil legge et bilde eller en ringetone til, } Mer } Endre kontakt. 2 Bruk,, og til å bla til den relevante kategorien. } Bilde: eller Ringetone } Legg til. 3 Velg et bilde eller en lyd. } Lagre for å lagre kontakten. Ringe kontakter Du kan ringe ett av numrene som er lagret for én av kontaktene, eller et nummer på SIM-kortet. Hvis telefonkontakter er angitt som standard, kan du ringe fra Kontakter eller fra SIM-kortet. Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, kan du bare ringe numrene på SIM-kortet. Slik ringer du til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Bla til eller skriv inn de første bokstavene i kontakten du vil ringe. 2 Når kontakten er uthevet, trykker du på eller for å velge et nummer, } Ring. Ringe Slik ringer du til en SIM-kontakt 1 } Kontakter. Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, velger du navnet og nummeret du vil ringe, fra listen } Ring. 2 Hvis telefonkontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIM-kontakter, og velg navnet og nummeret du vil ringe, fra listen } Ring. Be om å lagre Når du avslutter en samtale eller mottar en melding, kan telefonen spørre deg om du vil legge til et telefonnummer eller en e-postadresse i Kontakter. Slik aktiverer du Be om å lagre } Kontakter } Valg } Avansert } Be om å lagre } På. Oppdatere kontakter Du kan enkelt oppdatere og endre informasjonen i kontaktene. Slik endrer du en telefonkontakt 1 } Kontakter og velg en kontakt, } Mer } Endre kontakt. 2 Bruk,, og til å bla til den relevante kategorien og endre informasjonen du vil endre, } Lagre. 23

24 Ringe 24 Slik endrer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er angitt som standard, } Kontakter, og velg navnet og nummeret du vil endre. Hvis telefonkontakter er angitt som standard, } Kontakter } Valg } SIM-kontakter. Velg navnet og nummeret du vil endre. 2 } Mer } Endre og endre navnet og nummeret. Slik sletter du en kontakt } Kontakter og bla til kontakten du vil slette. Trykk på. Slik sletter du alle kontakter 1 } Kontakter } Valg } Avansert } SlettAlle kontakter. 2 } Ja og tast inn telefonlåskoden, } OK. Standard telefonlåskode er Navn og numre som er lagret på SIM-kortet, slettes ikke. Standardelementer for telefonkontakter Et standardelement vises i den første posisjonen for en telefonkontakt og er derfor raskere å åpne. Du kan angi at standardelementet et telefonnummer, en e-postadresse eller en Web-adresse skal vises først for hver kontakt. Hvis du ikke angir et eget standardelement, er mobiltelefonnummeret standardelementet. Slik angir du standardelement for en kontakt 1 } Kontakter og bla til en kontakt, } Mer } Standardnummer. 2 Velg telefonnummeret, e-postadressen eller Web-adressen du vil bruke som standardelement. Sende kontakter Du kan sende kontakter ved hjelp av én av de tilgjengelige overføringsmetodene. Slik sender du en kontakt } Kontakter, og velg en kontakt, } Mer } Send kontakt, og velg en overføringsmetode. Slik sender du alle kontakter } Kontakter } Valg } Avansert } SendAlle kontakter, og velg en overføringsmetode. Kontrollere minnet Ved hjelp av funksjonen for minnestatus kan du kontrollere hvor mange ledige plasser det er igjen i telefonminnet og SIM-minnet. Slik kontrollerer du minnet } Kontakter } Valg } Avansert } Minnestatus.

25 Synkronisere kontakter Du kan sikkerhetskopiere og synkronisere kontaktene med et kontaktprogram på Internett. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Du kan også synkronisere kontaktene med et dataprogram, % 64 Synkronisering. Slik synkroniserer du kontakter 1 } Kontakter } Valg } Synkr. kontakter. 2 Hvis du har mer enn én konto, velger du hvilken konto du vil bruke, } Velg. Hvis du ikke har en konto i telefonen, % 65 Slik angir du innstillinger for ekstern synkronisering. Kopiere kontakter Du kan kopiere navn og numre til og fra telefonkontakter og SIM-kortet. Velg om du vil kopiere alle numre eller ett nummer. Når du velger å kopiere alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Du kan også angi at telefonen skal lagre oppføringer automatisk på SIM-kortet. Med denne innstillingen lagres også navn og telefonnumre du legger til eller endrer i telefonkontaktene i telefonminnet, på SIMkortet. Antallet telefonnumre som kan lagres, avhenger av hvilken type SIM-kort du har. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier til SIM-kort. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Kopier fra SIM. 2 Velg Kopier alle eller Kopier et nummer. Ringe Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Valg } Avansert } Autolagre på SIM. 2 Velg På. Anropsliste Numrene for de siste anropene lagres i anropslisten. Ringte, besvarte og tapte anrop ordnes i separate kategorier. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. 2 Bruk,, og til å bla til navnet eller nummeret du vil ringe, } Ring. 25

26 Ringe 26 Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 } Anrop i standby-modus, og velg en kategori. 2 Bla til nummeret du vil legge til, } Mer } Lagre nummer. 3 } Ny kontakt for å opprette en ny kontakt eller velge en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Slik nullstiller du anropslisten } Anrop og bla til kategorien med alle anropene, } Mer } Slett alle. Hurtigringing Du kan lagre telefonnumrene du vil ha enkel tilgang til, i posisjonene 1 til 9 på telefonen. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standby-modus, } Ring. Slik angir eller erstatter du numre for hurtigringing 1 } Kontakter } Valg } Kortnumre. 2 Bla til posisjonen i listen, og velg } Legg til eller } Erstatt. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Ringe mobilsvartjenesten Du kan enkelt ringe mobilsvartjenesten ved å holde nede. Hvis du ikke har angitt mobilsvarnummer, blir du bedt om å angi nummeret. } Ja for å angi nummeret. Du får nummeret fra nettoperatøren. Slik angir du mobilsvarnummeret } Meldinger } Innstillinger } Mobilsvarnummer. Talestyring Med denne telefonen kan du bruke stemmen til å: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet. Aktivere talestyringsfunksjonen ved å si et nøkkelord. Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr. Talekommandoer kan bare lagres i det interne telefonminnet, ikke på SIM-kortet. Når du spiller inn, bør du passe på at du befinner deg i rolige omgivelser, og at du bruker ord som ikke høres like ut, % 29 Tips ved innspilling og bruk av talekommandoer.

27 Ringe Før du kan bruke taleoppringing Du må først aktivere funksjonen for taleoppringing og spille inn talekommandoer. Et ikon vises ved siden av et telefonnummer med en talekommando. Slik aktiverer du taleoppringing og spiller inn navn 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Talestyring } Taleoppringing } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og velg en kontakt. 2 Hvis kontakten har mer enn ett nummer, bruker du og til å vise numrene. Velg telefonnummeret du vil legge til talekommandoen på. Nå skal du spille inn en talekommando, for eksempel Jons mobil, for telefonnummeret du valgte. 3 Instruksjoner vises i displayet. Vent på pipetonen, og si kommandoen du vil spille inn. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 4 Hvis du er fornøyd med innspillingen, } Ja. Hvis du ikke er fornøyd, } Nei og gjentar trinn 3. 5 Hvis du vil spille inn en annen talekommando for en kontakt, } Ny talekommando } Legg til på nytt, og gjenta trinn 2 til 4 ovenfor. Navn på innringer Du kan velge om du vil høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. Slik slår du innringernavnet på eller av } Innstillinger } kategorien Generelt } Talestyring } Spill innring. navn. Taleoppringing Du kan bruke funksjonen for taleoppringing ved å si en forhåndsinnspilt talekommando. Foreta en taleoppringing fra standby-modus ved hjelp av telefonen, en bærbar håndfrienhet, en hodetelefon med Bluetooth eller ved å si nøkkelordet. Slik ringer du fra telefonen 1 Hold nede en av volumknappene i standbymodus. 2 Vent på pipetonen, og si navnet du spilte inn tidligere, for eksempel Jons mobil. Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. 27

28 Ringe Slik ringer du ved hjelp av en håndfrienhet Trykk på håndfriknappen eller knappen på Bluetooth hodetelefonen, i standby-modus. Nøkkelordet Du kan spille inn et nøkkelord og bruke det som en talekommando når du ønsker helt håndfri betjening av funksjonen for taleoppringing. I stedet for å holde nede en volumknapp for å bruke taleoppringing, sier du nøkkelordet og deretter én av de innspilte talekommandoene. Nøkkelordet er spesielt nyttig når du kjører en bil som har installert håndfrisett. Velg et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Talestyring } Nøkkelord } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet. 3 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller nøkkelordet skal aktiveres. Du kan merke flere valg. Talesvar Du kan svare på eller avvise innkommende anrop ved hjelp av stemmen når du bruker bærbart håndfriutstyr eller håndfriutstyr for bil. Du kan bare bruke en MIDI-, WAV-, EMY- eller IMYfil som ringetone med talesvar. Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Talestyring } Talesvar } Aktiver. 2 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett. Vent på pipetonen, og si Svar eller et annet ord. Hvis du er fornøyd med innspillingen, } Ja. Hvis du ikke er fornøyd, } Nei og gjentar trinn 2. 3 Si Opptatt eller et annet ord, } Ja. 4 Instruksjoner vises i displayet. } Fortsett, og velg i hvilke tilfeller talesvar skal aktiveres. Du kan merke flere valg. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Si Svar når telefonen ringer for å svare på anropet. 28

29 Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Når telefonen ringer, sier du Opptatt. Anropet avvises. Personen som ringer, viderekobles til mobilsvar, hvis mobilsvar er aktivert, eller hører et opptattsignal. Endre talekommandoene Du kan endre alle talekommandoene som er lagret i Kontakter. Velg kontakten du vil endre en talekommando for } Mer } Endre kontakt. Bla til den relevante kategorien og endre talekommandoen. Slik spiller du inn en talekommando på nytt 1 } Innstillinger } kategorien Generelt } Talestyring } Taleoppringing } Endre navn. 2 Velg en talekommando, } Mer } Erstatt talemrk. 3 Vent på pipetonen, og si kommandoen. Tips ved innspilling og bruk av talekommandoer Hvis telefonen ikke oppfattet talekommandoen, kan ett av følgende ha skjedd: Du snakket for lavt, prøv å snakke høyere. Du holdt telefonen for langt unna. Hold telefonen som under et anrop. Ringe Talekommandoen var for kort. Den bør være om lag ett sekund lang og bestå av mer enn én stavelse. Du snakket for sent eller for tidlig. Snakk rett etter pipetonen. Du spilte ikke inn talekommandoen mens håndfriutstyret var tilkoblet. Ved talestyring med håndfriutstyr må du spille inn når håndfriutstyret er tilkoblet. Du brukte en annen intonasjon. Bruk samme intonasjon som i den innspilte talekommandoen. Viderekobling Hvis du ikke kan svare på et innkommende anrop, kan du viderekoble anropet til et annet nummer, for eksempel mobilsvartjenesten. Når funksjonen Begrense samt. er aktivert, er ikke alle valgene for Viderekobling tilgjengelige. Du kan velge mellom følgende viderekoblingsvalg: Alle typer anrop Viderekoble alle anrop. Ved opptatt Viderekoble anrop hvis du allerede er opptatt i en samtale. Uten dekning Viderekoble anrop hvis telefonen er slått av eller du befinner deg i et område uten dekning. Intet svar Viderekoble anrop som ikke besvares innen en viss tid. 29

30 Ringe Slik aktiverer du en viderekobling 1 } Innstillinger } kategorien Anrop } Viderekobling. 2 Velg en anropstype, og deretter ett av viderekoblingsvalgene, } Aktiver. 3 Tast inn telefonnummeret du vil viderekoble anropene til, eller trykk på Hent for å finne kontakten, } OK. Slik deaktiverer du en viderekobling Bla til viderekoblingsvalget, } Deaktiver. Slik velger du alle viderekoblingsvalgene } Innstillinger } kategorien Anrop } Viderekobling } Kontroller alle. Flere anrop samtidig Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Samtale venter-funksjonen Når denne tjenesten er aktivert, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Samtale venter } Innstillinger } kategorien Anrop } Behandle anrop } Anrop venter. Slik foretar du et nytt anrop 1 } Mer } Sett på venting for å sette det pågående anropet på venting. 2 Tast inn nummeret du vil ringe, } Mer } Ring. Motta et nytt taleanrop Når du mottar et nytt anrop, kan du gjøre følgende: } Svar og sette den aktive samtalen på venting. } Opptatt hvis du vil avvise det nye anropet og fortsette det aktive anropet. } Erstatt aktivt anr. hvis du vil svare på det nye anropet og avslutte den aktive samtalen. Håndtere to taleanrop Når du har ett aktivt anrop og ett anrop på venting, kan du gjøre følgende: } Veksle mel. anrop for å bytte mellom de to anropene. Trykk på } Koble anrop for å koble sammen de to anropene til en konferansesamtale. 30

31 Ringe Trykk på } Overfør anrop, for å koble sammen de to samtalene. Du kobles fra begge anropene. } Avslutt for å avslutte det aktive anropet, og trykk deretter på Ja for å hente anropet som står på venting. } Avslutt to ganger for å avslutte begge anropene (avhengig av operatør). Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte én av de to første anropene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Konferansesamtaler I en konferansesamtale kan du snakke med opptil fem andre personer samtidig. Du kan også sette en konferansesamtale på venting mens du foretar et nytt anrop. Det kan være ekstrakostnader forbundet med samtaler med flere parter. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Slik kobler du sammen de to samtalene til en konferansesamtale Trykk på } Koble anrop. Slik legger du til en ny deltaker 1 } Sett på venting for å sette de sammenkoblede anropene på venting. 2 Trykk på } Nytt anrop, og ring personen du vil ha med i konferansesamtalen. 3 Trykk på } Koble anrop. 4 Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker Trykk på } Frigi deltaker og velg deltakeren du vil frigi fra konferansesamtalen. Slik fører du en privat samtale 1 Trykk på } Snakk med, og velg deltakeren du vil snakke med. 2 } Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. To telefonlinjer Hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer, kan telefonen ha to telefonlinjer med ulike telefonnumre. 31

32 Ringe 32 Slik velger du en linje for utgående anrop } Innstillinger } kategorien Anrop, og velg linje 1 eller 2. Slik endrer du navnet for en linje } Innstillinger } kategorien Display } Endre linjenavn, og velg én av linjene for å endre navnet. Mine numre Vis, legg til og endre dine egne telefonnumre. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Mine numre, og velg ett av valgene. Tillate anrop Med tjenesten for tillating av anrop kan du velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. Andre anrop avvises automatisk av et opptattsignal. Hvis valget for viderekobling, Ved opptatt, er aktivert, viderekobles anrop i stedet for at de blir brutt av opptattsignalet. Telefonnumrene for avviste anrop lagres i anropslisten. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 } Innstillinger } kategorien Anrop } Behandle anrop } Godta anrop } Bare fra liste } Endre } Legg til. Velg en kontakt. 2 Hvis du vil legge til en gruppe med kontakter i listen over tillatte innringere, } Grupper (krever at du har opprettet grupper, % 34 Grupper). Slik tillater du alle anrop } Innstillinger } kategorien Anrop } Behandle anrop } Godta anrop } Alle innringere. Begrenset oppringing Du kan bruke funksjonen for anropsbegrensning til å begrense utgående og innkommende anrop. Du må få et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke aktivere enkelte av valgene for Begrense samt. Følgende anrop kan begrenses: Alle utgående Alle utgående anrop. Utg. til utlandet Alle utgående anrop til utlandet. Utg. int.roaming Alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet.

33 Ringe Alle innkommende Alle innkommende anrop. Innk. v/roaming Alle innkommende anrop når du er i utlandet (ved roaming). Slik aktiverer eller deaktiverer du en anropsbegrensning 1 } Innstillinger } kategorien Anrop } Behandle anrop } Begrense anrop, og angi et valg. 2 Velg Aktiver eller Deaktiver, tast passordet, og velg } OK. Faste numre Med funksjonen Faste numre kan du ringe bare bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Du kan fremdeles ringe det internasjonale nødnummeret, 112, selv om funksjonen for faste numre er aktivert. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når funksjonen for faste numre er aktivert, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet. Slik aktiverer eller deaktiverer du Faste numre 1 } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Faste numre, og velg Aktiver eller Deaktiver. 2 Tast inn PIN2 } OK, og deretter } OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer } Kontakter } Valg } Spesialnumre } Faste numre } Faste numre } Nytt nummer, og skriv inn informasjonen. Samtaletid og samtalekostnad Under en samtale vises samtalens varighet på displayet. Du kan kontrollere varigheten for siste samtale, utgående anrop og samlet varighet. Slik kontrollerer du samtaletiden } Innstillinger } kategorien Anrop } Tidogkostnad } Anropstellere. 33

34 Ringe Flere anropsfunksjoner Tonesignaler Du kan bruke telebanktjenester eller betjene en telefonsvarer ved å sende tonesignaler under en samtale. Du sender toner ved å trykke på tastene til, eller. Trykk på for å tømme displayet når samtalen er avsluttet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonene under samtalen, trykker du på i standby-modus, og velger Deaktiver toner eller Aktiver toner. Notisblokk Du kan bruke telefonen til å notere et telefonnummer under en samtale. Når du trykker på talltastene, hører personen du snakker med, tonesignaler. Når du avslutter samtalen, blir nummeret stående i displayet. } Ring for å ringe nummeret. } Mer } Lagre nummer, og velg en kontakt for å lagre nummeret. Hvis du vil opprette en ny kontakt og lagre nummeret, } Ny kontakt. Vise eller skjule eget nummer Hvis abonnementet har støtte for nummeridentifikasjonstjenesten, kan du skjule telefonnummeret ditt når du foretar et anrop. Slik skjuler eller viser du eget telefonnummer på permanent basis 1 } Innstillinger } kategorien Anrop } Vis eller skjul nr.. 2 Velg Vis nummer, Skjul nummer eller Nettstandard. Grupper Du kan opprette en gruppe med numre og e-postadresser. Hvis du har gjort det, kan du sende meldinger til flere mottakere samtidig, % 35 Meldingstjenester. Du kan også bruke grupper (med numre) når du oppretter lister over tillatte innringere, % 32 Tillate anrop. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser 1 } Kontakter } Valg } Grupper } Ny gruppe } Legg til. 2 Skriv inn et navn for gruppen, } Fortsett. 34

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer