Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: sonyericsson.com/support. Instruksjonssymboler Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: > Bruk navigeringstasten til å bla og velge. Trykk navigeringstasten opp. Trykk navigeringstasten ned. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Merk Tips Advarsel Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Alle menyer eller funksjoner finnes kanskje ikke i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klargjøre telefonen Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet 1 Ta av batteridekslet. Skyv SIM-kortet inn under klemmen med kontaktene vendt nedover. 2 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. Sett på batteridekslet som vist på bildet. Ikke bruk makt for å få batteridekslet på plass. Skyv batteridekslet forsiktig inn på telefonen og lukk det. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lad batteriet 1 Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å lyse opp displayet. 2 Koble fra laderen ved å vippe pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet i mer eller mindre enn 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at dette skader batteriet. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slå på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det. Velg Slett for å rette feil. 3 Velg OK. 4 Velg et språk. 5 Angi klokkeslett og dato, og velg Lagre. Slik slår du av telefonen Hold nede. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på operatøren i displayet. Dette kalles standbymodus. Du kan nå ringe og motta anrop. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort og PIN-kode SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Kontakter kan også lagres i telefonminnet. Se Kontakter på side 17. PIN-kode Det kan være at du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identification Number) for å aktivere tjenestene i telefonen. PIN-koden får du av nettoperatøren. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste PIN-koden. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, vises PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren.. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen. 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyoversikt Diverse Internett FM-radio Kamera Ta bilde, Kamerabilder, Fremvisning, Innstillinger Utkast, Sendte meldinger, Lagrede mld., Maler, Slett meldinger, Innstillinger, Minnestatus Kalender, Tidsur, Stoppeklokke, Kalkulator, Spill, Mine filer Startside, Bokmerker, Gå til URL, Vis, Avansert Meldinger Skriv ny, Innboks, Ring mobilsvar, Alarmer Anrop Kontakter Anropsliste, Tid og kostnad, Anropsinnstillinger Vis kontakter, Søk etter kontakt, Legg til kontakt, Mitt nummer, Mobilsvar, Slett kontakter, Hurtigringing, Kopier kontakter, Send kontakter, Innstillinger Motiv, Klokkeslett og dato, Språk, Bluetooth, Velg nett, Internett-innst., Avansert, Telefonstatus Noen menyer og ikoner i dette dokumentet kan variere avhengig av operatør, nett eller abonnement. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innstillinger Lyder og varsler, Bakgrunnsbilde, Telefonoversikt Kontakt for stereohåndfrisett og batterilader Navigeringstast med snarveier Valgtast Ringetast Volumtaster Avslutningstast, av/ på-tast Tastlås 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Nettdekning Nettdekning Batteristatus Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Prøv å gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nett betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Displayikoner Disse ikonene kan vises på displayet. Ikon Beskrivelse Batteriikon. Et helt grønt ikon betyr at batteriet er fulladet Du har et tapt anrop Viderekobling er aktivert Telefonen er satt på Stille Tastaturet er låst Du har mottatt en tekstmelding Du har mottatt en MMS-melding En alarm er aktivert Aktivt anrop Høyttaleren er på FM-radioen er på Bluetooth-funksjonen er aktivert 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Snarveier Fra standby-modus kan du bruke navigeringstastene til å gå direkte til en funksjon: Trykk på for å skrive en tekstmelding eller MMS-melding. Trykk på for å gå til kameraet. Trykk på for å slå på FM-radioen. Trykk på for å gå til kontaktlisten. Slik navigerer du i menyene 1 Velg Meny i standbymodus. 2 Trykk på,,,, og velg en meny. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik låser du tastaturet Trykk på, og velg Lås taster. Slik låser du opp tastaturet Trykk på, og velg Lås opp. Slik stiller du telefonen på Stille Hold nede. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast retningsnummeret og telefonnummeret i standbymodus. 2 Trykk på. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på.

3 Slik slår du av ringetonen når du mottar et anrop Velg Stille for å slå av ringetonen uten å svare på anropet. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Valg > Slå på høyttaler. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk på eller. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik ringer du utenlandssamtaler 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises på displayet. 2 Tast landskoden, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Slik viser du tapte anrop Når Tapt anrop vises, velger du Detaljer. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til et nummer og trykker på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og velg Valg > Slett > Ja. Du kan ringe det internasjonale nødnummeret 112 selv om tastaturet er låst. 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kamera Telefonen har et digitalt kamera slik at du kan ta bilder og lagre eller sende dem. Bilder som tas med kameraet, lagres i Meny > Kamera > Kamerabilder. Formatet er JPEG. Bilder som lastes ned via MMS-meldinger, Internett eller Bluetooth, lagres i Diverse > Mine filer > Mine bilder. Slik starter du kameraet og tar et bilde 1 Trykk på i standby-modus. Du ser motivet i displayet på telefonen. 2 Velg Ta bilde for å ta bildet. 3 Velg Lagre eller Slett. Slik sletter du et bilde 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Slett > Ja. Slik sender du et kamerabilde som MMS-melding 1 Velg Meny > Kamera > Kamerabilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Send melding > Valg > Send melding > Til:. 4 Velg Tast telefonnr. eller E-postadresse. 5 Velg OK > Valg > Send melding. Se Slik sender du et element ved hjelp av Bluetooth på side This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et meldingssentralnummer, som blir oppgitt av tjenesteleverandøren og lagret på SIMkortet. Du må kanskje legge inn nummeret selv. Se Feilsøking på side 36. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg Tekstmelding. Skriv meldingen, og velg Valg > Send melding. 3 Velg et alternativ. 4 Velg Send. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Ny melding Lese nå? vises. Velg Vis. 2 Velg den uleste meldingen. Slik viser du meldinger som er lagret i innboksen Velg Meny > Meldinger > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, lyd og bilder. De sendes ved hjelp av MMS-tjenesten til en mobiltelefon. Du må ha riktige Internett-innstillinger på telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. Slik oppretter du en MMS-melding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg MMS-meldinger > Valg, og velg mellom alternativene for å lage meldingen. Slik sender du en MMS-melding 1 Når meldingen er ferdig, velger du Valg > Send melding > Til:. 2 Velg Tast telefonnr. eller E-postadresse. 3 Velg OK > Valg > Send melding. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. 16 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan lagre kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonminnet. Se Skrive inn tekst på side 23. Slik legger du til en kontakt 1 Velg Kontakt > Legg til kontakt i standby-modus. 2 Velg Lagre på SIM-kort eller Lagre i telefon. 3 Angi navnet, og velg Valg > OK. 4 Bla til ikonet nedenfor navnet. 5 Tast inn nummeret, og velg OK. 6 Velg Lagre kontakt. Du kan ta med +-tegnet og landskoden for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes utenlands eller hjemme. Se Slik ringer du utenlandssamtaler på side 13. Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Telefonkontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i telefonen. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du kontaktvisning 1 Velg Meny > Kontakter > Innstillinger > Vis kontakter i standby-modus. 2 Velg et alternativ. 17 This is the Internet version of the User&#ing; ha et håndfrisett tilkoblet hvis du velger radioen som alarmsignal. Radiolyden går gjennom høyttaleren. Slik slår du av alarmen Når alarmen ringer, velger du Pause eller Stopp. Slik angir du alarmsignalet Velg Meny > Innstillinger > Lyder og varsler > Alarmlyd i standby-modus, og angi et valg. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: Multitapinntasting eller T9TM-inntasting. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting til ønsket tegn vises. Trykk på Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å taste inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Trykk på for å sette inn +-tegnet. for å skrive inn tall. Hold nede Slik skriver du inn tekst med T9TM-inntasting 1 Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Jane", trykker du på,,,. 2 Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis eller ønsket ord ikke vises, trykker du på gjentatte ganger for å se alternative ordforslag. Hvis du vil godta et ord og legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis du vil legge inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller.

4 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du til elementer i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til element. Slik legger du til symboler i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Legg til symbol. Slik sletter du tegn Velg Tøm. Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du til nødnumre Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standbymodus, og trykk på. Slik viser du lokale nødnumre Velg Meny > Anrop > Anropsinnstillinger > Nødnumre i standby-modus. 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Viderekobling Du kan viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Slik viderekobler du anrop 1 Velg Meny > Anrop > Anropsinnstillinger > Viderek. alle anrop i standby-modus, og angi et valg. 2 Velg Aktiver. Slik deaktiverer du en viderekobling Velg Meny > Anrop > Anropsinnstillinger > Viderek. alle anrop > Deaktiver alle i standby-modus. Flere anrop Anrop venter Når Anrop venter-funksjonen brukes, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du Anrop venter Velg Meny > Anrop > Anropsinnstillinger > Anrop venter > Aktiver i standby-modus. Slik svarer du på et nytt anrop Velg Svar mens anropet pågår. aktive anropet settes på venting. 2 Velg Vis kontakter. 3 Bla til kontakten, og velg Valg > Ring. får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. > OK i standby-modus. Velg Lagre. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Bla til et bilde, og velg Vis. Tast inn klokkeslettet, og velg Lagre. Tast inn datoen, og velg Lagre. kan: være koblet til flere enheter samtidig. utveksle elementer. Anbefalt maksimumsavstand mellom to Bluetoothenheter er 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen Velg Meny > Innstillinger > Bluetooth > Slå på i standby-modus. Kontroller om lokale lover og forskrifter begrenser bruken av trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er lov å bruke trådløs Bluetooth-teknologi, må du kontrollere at Bluetooth-funksjonen er deaktivert. Slik viser eller skjuler du telefonen Velg Meny > Innstillinger > Bluetooth > Synlighet > Vis telefon eller Skjul telefon i standby-modus. Hvis du velger å skjule telefonen, vil ikke andre enheter kunne identifisere den via trådløs Bluetooth-teknologi. Slik kobler du en enhet sammen med telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige enheter. 2 Velg en enhet i listen. Angi om nødvendig en kode. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik kobler du telefonen sammen med et Bluetoothhåndfrisett 1 Velg Meny > Innstillinger > Bluetooth > Håndfrienhet i standby-modus. 2 Velg Ja hvis du legger til et Bluetooth-håndfrisett for første gang, eller velg Håndfrienhet > Min håndfrienhet > Ny håndfrienhet hvis du kobler sammen med et ekstra Bluetooth-håndfrisett. Pass på at håndfrisettet er klart til å kobles sammen. Slik mottar du et element 1 Velg Meny > Innstillinger > Bluetooth > Synlighet > Vis telefon i standbymodus. 2 Når du mottar et element, følger du instruksjonene som vises. Slik sender du et element ved hjelp av Bluetooth 1 Velg for eksempel Meny > Kamera > Kamerabilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg > Via Bluetooth. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internett Du må ha riktige Internett-innstillinger på telefonen. Hvis innstillinger ikke er angitt på telefonen, kan du: Få dem tilsendt i en tekstmelding fra nettoperatøren. Gå til på en datamaskin, og be om å få tilsendt en tekstmelding med innstillingene. Slik velger du en Internett-profil Velg Meny > Innstillinger > Internett-innst. > Internett-profil i standby-modus. Velg en profil. Slik starter du et søk Velg Meny > Internett i standby-modus, og angi et valg: Startside gå til den forhåndsdefinerte startsiden. Bokmerker gå direkte til en lagret Web-side. Gå til URL gå til forhåndsdefinerte sider eller bokmerker, angi en Web-adresse eller vis sider du har besøkt tidligere. Vis velg fullstendig innhold eller bare tekst. Avansert angi valg eksempelvis for å vise bilder, tillate infokapsler, slette infokapsler, tømme cache og Internett-status. Slik avslutter du søket Hold nede Tilbake når du er på nettet. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Låser SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen, mot misbruk. Hvis du bytter SIM-kort, kan telefonen fremdeles brukes med det nye SIM-kortet. De fleste SIM-kort er låst når du kjøper telefonen. Hvis SIMkortlåsen er aktivert, må du taste PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) hver gang du slår på telefonen. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Dette vises med meldingen PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. Du må taste PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet. PINkoden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Feil kode. Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet PIN-koden eller PIN2-koden feil. Slik åpner du SIM-kortet 1 Når PIN-koden er blokkert. Tast PUK-koden fra operatøren. vises, skriver du inn PUK-koden og velger OK. 2 Tast en ny PINkode, og velg OK. 3 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Beskyttelse > På i standby-modus.

5 2 Tast inn PIN-koden, og velg OK. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN-kode i standbymodus. 2 Tast inn PIN-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Slik endrer du PIN2-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > SIM-kortlås > Endre PIN2-kode i standby-modus. 2 Tast inn PIN2-koden, og velg OK. 3 Tast en ny PIN2-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN2-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mot misbruk hvis den blir stjålet og SIM-kortet byttes ut. Du kan endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en valgfri firesifret personlig kode. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du har valgt Automatisk telefonlås, trenger du ikke å taste telefonlåskoden før et annet SIM-kort settes inn i telefonen. Slik aktiverer du telefonlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > På i standbymodus. 2 Tast inn telefonlåskoden, og velg OK. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Endre kode i standby-modus. 2 Tast gjeldende kode, og velg OK. 3 Tast en ny kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du levere inn telefonen hos din lokale Sony Ericsson-forhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Sikkerhet > Telefonlås > Beskyttelse > Av i standby-modus. 2 Tast telefonlåskoden, og velg OK. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer tjenesteleverandøren, men de fleste problemene kan du løse selv. Ta ut SIM-kortet før du leverer inn telefonen til reparasjon. Minnekapasitet og hastighet Hvis du ikke har startet telefonen på nytt på en stund, kan du få problemer med minnekapasitet og hastighet. Du kan starte telefonen på nytt for å forbedre telefonens kapasitet. 1 Slå av telefonen og ta av batteridekslet. 2 Ta ut telefonbatteriet og sett det på plass igjen. 3 Sett på igjen batteridekslet og slå på telefonen. Nullstille telefonen Hvis du opplever problemer som fastfrysing eller flimring i displayet og navigeringsproblemer på telefonen, må du tilbakestille den. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Nullstill alt i standby-modus, og angi et valg. Nullstill innstillinger tilbakestiller alle endringer som er gjort på telefonen, til standard. Nullstill alt sletter alle brukerdata, som kontakter, meldinger, bilder og lyder, på telefonen. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonen slår seg av Hvis telefonen slår seg av når du bærer den med deg, er det noe i lommen eller vesken som har aktivert av/på-tasten. Du må aktivere den automatiske tastlåsen. Velg Meny > Innstillinger > Avansert > Automatisk tastlås > På i standby-modus. Jeg kan ikke slå på telefonen. Hva skal jeg gjøre? Prøv å lade opp telefonen til den er fulladet. Koble til laderen (kontroller at strømikonet på laderen vender oppover), og lad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet på displayet vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Hva er telefonlåskoden min? En telefonlås beskytter telefonen mot misbruk. Hvis et annet SIM-kort settes inn i telefonen, må telefonlåskoden angis. Standard telefonlåskode er This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Jeg kan ikke sende tekstmeldinger (SMS) Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer på telefonen. 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Meldingssentral i standbymodus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke vises noe nummer, angir du meldingssentralnummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode. 3 Velg OK. Jeg kan ikke bruke Internett eller MMS Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og riktige innstillinger på telefonen. Hva betyr disse feilmeldingene? PIN-kode blokkert Du har tastet feil PIN-kode tre ganger. SIM-kortet er nå låst. Lås opp SIM-kortet med PUK-koden, som du får sammen med PIN-koden fra nettoperatøren. 1 Tast PUK-koden, og velg OK. 2 Tast en ny PIN-kode, og velg OK. 3 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 38 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sett inn SIM-kort SIM-kortet er ikke satt inn riktig, eller det kan være skadet eller skittent. Prøv ett eller flere av følgende: Ta ut SIM-kortet og sett det riktig inn. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne. Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. Ugyldig SIM-kort Denne feilmeldingen vises i to tilfeller: Telefonen fungerer bare med enkelte SIM-kort. Sett inn riktig SIM-kort. Du har tastet feil PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) 10 ganger etter hverandre. Kontakt operatøren. koder Du har tastet feil PIN-kode eller PIN2-kode. Angi riktig PIN-kode eller PIN2-kode, og velg OK. Se Låser på side 33. Telefonen er låst Telefonen er låst. December 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson T280i GSM 900/1800 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel.

6 Powered by TCPDF ( Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les den viktige informasjonen før du tar i bruk mobiltelefonen. Alle illustrasjoner er bare ment som illustrasjon, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. Bluetooth varemerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og Sony Ericsson bruker alltid slike merker på lisens. 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden NO/LZT R1A Printed in Country This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use..

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning HouseMatePro+ Housemate Pro + Liten: HMS art.nr.: 212240 Housemate Pro + Medium: HMS art.nr.: 198431 Housemate Pro + Stor: HMS art.nr.: 212241 HØRSEL

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 105

Brukerhåndbok Nokia 105 Brukerhåndbok Nokia 105 1.0. utgave NO For din egen sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer