Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brukerhåndbok W302

2 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på Hvis du trenger hjelp med produktet, gå til Instruksjonssymboler Følgende symboler brukes i denne brukerhåndboken: > Bruk valgtasten til å bla og velge. Trykk på den midtre valgtasten. Trykk navigeringstasten opp. Trykk navigeringstasten ned. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. Merk Tips Advarsel Angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Alle menyer eller funksjoner finnes kanskje ikke i telefonen. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 2

3 SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet ditt. Slå alltid av telefonen, koble fra laderen og ta ut batteriet før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Kontakter kan også lagres i telefonminnet. Se Kontakter på side 27. PIN-kode (SIM-kortlås) PIN-koden (PIN = Personal Identification Number) er en SIM-kortlås som beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen. Hvis kortet er låst, må du taste inn PIN-koden når du slår på telefonen. Se SIM-kortlås på side 36 dersom du vil endre PIN-koden din. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*), med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, vises PIN-kode blokkert. Du må i så fall taste inn PUK-koden (PUK = Personal Unblocking Key) for å oppheve blokkeringen av SIM-kortet igjen. 3

4 Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Slik lader du batteriet 1 Koble laderen til telefonen med strømikonet på laderen vendt opp. Trykk på en tast for å aktivere skjermen og vise ladestatusen. 2 Koble fra laderen ved å vippe pluggen oppover. Batteriikonet på skjermen vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Du kan lade batteriet i mer eller mindre enn 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at dette skader batteriet. 4

5 Memory Stick Micro Telefonen støtter Memory Stick Micro (M2 ). Med et minnekort får du mer plass til å lagre for eksempel musikk, ringetoner, videoklipp, bilder og andre elementer i telefonen. Du kan dele lagret informasjon ved å flytte eller kopiere den til andre minnekortkompatible enheter. Slik setter du inn en Memory Stick Micro (M2 ) Åpne dekslet og sett inn minnekortet med kontaktene vendt ned. Slik tar du ut en Memory Stick Micro (M2 ) Trykk på kanten for å løsne og ta ut kortet. 5

6 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen 1 Hold nede. 2 Tast inn PIN-koden for SIMkortet hvis du blir bedt om det. 3 Velg Ja hvis du vil bruke konfigurasjonsveiviseren. Hvis du taster feil når du taster inn PIN-koden, kan du trykke på for å slette tall fra skjermen. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet inn PIN-koden, vises operatørnavnet på skjermen. Dette kalles standby-modus. Du kan nå ringe og motta anrop. Slik slår du av telefonen Hold nede. Slå på den automatiske tastlåsen dersom telefonen slår seg av utilsiktet når du for eksempel har den i lommen. Dette hindrer at ting i lommen eller vesken aktiverer på/av-tasten ved et uhell. 6

7 Nettdekning Batteristatus Nettdekning Nettsøylene viser GSM-nettets signalstyrke der du befinner deg. Gå til et annet sted hvis du har problemer med å ringe og nettdekningen er dårlig. Ingen nettdekning betyr at du ikke er innenfor dekningsområdet til et nett. = God nettdekning = Gjennomsnittlig nettdekning Batteristatus = Telefonbatteriet er fulladet = Telefonbatteriet er tomt 7

8 Skjermikoner Disse ikonene kan vises på skjermen. Ikon Beskrivelse Ubesvart anrop Håndfrisett er koblet til Telefonen er i stille modus Tekstmelding mottatt MMS-melding mottatt E-postmelding mottatt Inntasting med ordforslag er aktivert Talemelding mottatt Aktivt anrop FM-radioen er i bruk Alarm er aktivert Bluetooth-funksjonen er aktivert 8

9 Telefonoversikt 1 Høyttaler 2 Walkman-tast 3 Skjerm 4 Valgtaster 5 Ringetast 6 Snarveimenytast Kontakt for lader, 7 håndfrisett og USBkabel Navigeringstast / 8 betjeningstaster for Walkman-spilleren 9 Volumtaster / taster for kamerazoom 10 På/av-tast 11 C-tast (slett) 12 Kameratast/ videokameratast 13 Stilletast

10 Tast Gå til hovedmenyen eller velg elementer. Bla mellom menyene og kategoriene. Aktiver valgene som vises rett over disse tastene på skjermen. Slett elementer, for eksempel bilder, lyder og kontakter. Aktiver Walkman -spilleren. Trykk for å veksle mellom Walkman -spilleren og standby-modus. Stopp, stans midlertidig og spill av (musikktast). Trykk for å slå av og på lyden fra radioen. Trykk opp eller ned for å søke etter forhåndsinnstilte kanaler. Gå til forrige spor når du bruker Walkman -spilleren. Søk etter radiokanaler. Gå til neste spor når du bruker Walkman -spilleren. Søk etter radiokanaler. Mine snarveier legg til funksjoner du vil ha rask tilgang til. Kamera og videokamera. Slå telefonen på/av. 10

11 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik blar du mellom kategoriene Trykk navigeringstasten mot venstre eller høyre. Slik går du tilbake ett trinn på menyen Velg Tilbake. Slik går du tilbake til standbymodus Trykk på. Slik låser du tastaturet Hold nede. Slik låser du opp tastaturet Trykk på og velg Lås opp. Slik setter du telefonen i stille modus Hold nede. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede. Slik avslutter du en funksjon Trykk på. 11

12 Menyoversikt PlayNow * Internett* Underholdning Startside, Skriv inn adresse, Bokmerker, Logg, Lagrede sider, Internett-innstill. Spill, TrackID, Videospiller, Spill inn lyd Kamera Meldinger Skriv ny, Innboks, E-post, Utkast, Utboks, Sendte mld., Ring mobilsvar, Maler, Innstillinger WALKMAN Filbehandling** Kontaktliste Alle filer, På minnekortet, I telefon Ny kontakt Radio Anrop** Alle Ringte numre Ubesvart Besvart Planlegger Alarm, Programmer, Kalender, Oppgaver, Synkronisering*, Tidsur, Stoppeklokke, Kalkulator 12

13 Innstillinger** Generelt Profiler Kl.slett + dato Telefonspråk Snarveier Flymodus Sikkerhet Telefonstatus Nullstill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunn Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Lysstyrke Anrop Hurtigringing Viderekobling Behandle anrop Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfri Tilkobling Bluetooth USB Synkronisering* Mobilnett Internett-innstill. * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Se Navigering på side 11 for mer informasjon. 13

14 Walkman Walkman -spilleren er både en musikkspiller og en videospiller. Den støtter følgende filtyper: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maksimal samplingsfrekvens). Du kan også bruke direkteavspilte filer som er 3GPP-kompatible. Overføre musikk Du kan overføre musikk fra datamaskinen til telefonminnet eller Memory Stick Micro (M2 ). Telefonen kan kobles til en datamaskin på to måter: bruke USB-kabelen som følger med telefonen bruke en trådløs Bluetooth-tilkobling I Microsoft Windows Utforsker kan du dra og slippe filer mellom telefonen eller minnekortet og en datamaskin. Slik kobler du telefonen til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen 1 Kontroller at telefonen er slått på. 2 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 3 Telefon: velg Masselagring. 4 Datamaskin: Vent til driverne har blitt installert (dette gjøres automatisk). Første gangen du kobler telefonen til datamaskinen, må du kanskje identifisere telefonen og gi den et navn. 14

15 Telefonminne Minnekort Slik overfører du filer i masselagringsmodus 1 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 2 Telefon: Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > USB > Masselagring i standby-modus. 3 Datamaskin: Vent til telefonminnet og minnekortet vises som eksterne disker i Microsoft Windows Utforsker. 4 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet Min datamaskin på skrivebordet. 5 Datamaskin: Dobbeltklikk ikonet for telefonen din under Enheter med flyttbare lagringsmedier for å vise mappene i telefonminnet og på minnekortet. 6 Kopier og lim inn eller dra og slipp filen til ønsket mappe på datamaskinen, i telefonminnet eller på minnekortet. 15

16 Du må ikke koble USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under filoverføringen da dette kan ødelegge minnekortet og telefonminnet. Du kan ikke vise de overførte filene i telefonen før du har koblet USB-kabelen fra telefonen. Høyreklikk Flyttbar disk-ikonet i Windows Utforsker og velg Løs ut for å koble fra USB-kabelen på en sikker måte i filoverføringsmodus. Mer informasjon om hvordan du overfører filer til Walkman -telefonen din, finner du på Spillelister Du kan organisere mediefilene som er lagret i Filbehandling, ved å opprette spillelister. Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Valg > Min musikk > Mine spillelister > Ny spilleliste i standby-modus. 2 Skriv inn et navn og velg OK. 3 Bla til et spor og velg OK. 16

17 Slik legger du til filer i en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Valg > Min musikk > Mine spillelister i standby-modus. 2 Bla til en spilleliste og velg Åpne > Valg > Legg til media. 3 Bla til et spor og velg OK. Slik fjerner du filer fra en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Valg > Min musikk > Mine spillelister i standby-modus. 2 Bla til og velg en spilleliste, og velg deretter Åpne. 3 Velg filen og trykk på Valg > Slett > Ja. Du kan betjene Walkman -spilleren på flere måter: Trykk på for å åpne eller minimere Walkman -spilleren mens den spiller musikk. Trykk på for å gå til neste musikkfil. Trykk på for å gå til forrige musikkfil. Hold nede eller for å spole fremover eller bakover når du spiller av musikkfiler. Trykk på eller for å vise eller bla gjennom filer i den gjeldende spillelisten under avspilling. Trykk på for å velge en merket fil i en liste. Trykk på Tilbake for å gå til hovedmenyen når du spiller av musikk. Hold nede for å avslutte. 17

18 Slik spiller du av musikk 1 Trykk på i standby-modus. 2 Finn sanger etter artist eller spor eller i spillelister. Bla til en spilleliste og velg Åpne. 3 Bla til en fil og velg Spill av. PlayNow Med PlayNow kan du forhåndslytte til, kjøpe og laste ned musikk via Internett. PlayNow finner du i Meny > PlayNow. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. TrackID TrackID er en musikkgjenkjenningstjeneste. Du kan søke etter navn på sanger, artister og album. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. Slik søker du etter sanginformasjon 1 Når du hører en sang via en høyttaler, velger du Meny > Underholdning > TrackID > Start i standby-modus. 2 Velg Valg > TrackID når radioen er på. 18

19 Radio Du må ikke bruke telefonen som radio på steder der dette er forbudt. Slik hører du på radioen 1 Koble håndfrisettet til telefonen. 2 Velg Meny > Radio i standby-modus. Slik betjener du radioen Trykk på eller for å søke etter FM-radiokanaler. Slik lagrer du en FM-radiokanal Velg Valg > Lagre. Bla til en posisjon og trykk på Velg. Slik hører du på en lagret FM-radiokanal Trykk på når FM-radioen er på. Slik slår du av FM-radioen 1 Velg Tilbake eller trykk på. 2 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik slår du av FM-radioen når den er minimert 1 Velg Meny > Radio. 2 Velg Tilbake eller trykk på. 3 Minimere radioen? vises. Velg Nei. Slik viser du valg for FM-radioen Velg Valg når FM-radioen er på. 19

20 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp og vise, lagre eller sende dem. Lagrede bilder og videoklipp finner du i Meny > Filbehandling > Kameraalbum. 2 1 Zoom inn eller ut Ta bilder / spill inn 2 videoklipp 1 Slik tar du et bilde 1 Hold nede for å aktivere kameraet. 2 Trykk på eller for å bla til. 3 Trykk på for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk på minnekortet dersom du har satt inn et minnekort. Hvis ikke lagres bildet i telefonminnet. Ikke gjør opptak med en sterk lyskilde i bakgrunnen. Bruk en form for støtte eller selvutløseren for å unngå uskarpe bilder. 20

21 Slik spiller du inn et videoklipp 1 Hold nede for å aktivere kameraet. 2 Trykk på eller for å bla til. 3 Trykk helt ned for å starte innspillingen. Videoklippet lagres automatisk på minnekortet dersom du har satt inn et minnekort. Hvis ikke lagres videoklippet i telefonminnet. Slik stopper du innspillingen Trykk på. Videoklippet lagres automatisk på minnekortet. Slik zoomer du inn eller ut Trykk volumtastene opp eller ned. Slik overfører du bilder til og fra en datamaskin Du kan bruke trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen. Se Bluetooth på side 30 og Slik overfører du filer i masselagringsmodus på side 15 hvis du vil ha mer informasjon. 21

22 Ringe Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast inn et telefonnummer i standby-modus (med det internasjonale landsnummeret og retningsnummeret hvis det er aktuelt). 2 Trykk på. Du kan ringe numre fra kontaktlisten og anropslisten. Se Kontakter på side 27 og Anropsliste på side 23. Slik avslutter du et anrop Trykk på. Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk volumtasten opp eller ned. Slik slår du på høyttaleren under et anrop Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. 22

23 Slik ringer du utenlandsanrop 1 Hold nede i standby-modus til +-tegnet vises på skjermen. 2 Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende null) og telefonnummeret. 3 Trykk på. Slik viser du ubesvarte anrop i standby-modus Når Ubesvarte anrop: vises, velger du Vis. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til et nummer og trykker på. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til et navn eller nummer, og trykk på. Slik sletter du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til navnet eller nummeret og velg > Ja. Hurtigringing Med hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon 2-9. Posisjon 1 er forbeholdt mobilsvarnummeret. 23

24 Slik tilordner du kontakter til hurtignumre 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Hurtigringing i standby-modus. 2 Velg en posisjon og trykk på. 3 Tast inn et nummer eller velg Kontaktliste > OK. 4 Bla til ønsket alternativ og velg OK > OK. Slik bruker du hurtigringing Hold nede posisjonsnummeret i standby-modus. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et GSM-nett er innen rekkevidde. Slik ringer du til nødnumre Tast for eksempel inn det internasjonale nødnummeret 112 i standby-modus og trykk på. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. 24

25 Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Du må ha et meldingssentralnummer, som blir oppgitt av tjenesteleverandøren og lagret på SIM-kortet. Du må kanskje taste inn nummeret selv. Kontroller at du har et gyldig meldingssentralnummer i telefonen. Se Skrive inn tekst på side 33. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding istandby-modus. 2 Skriv meldingen og velg Fortsett. 3 Velg ønsket valg. 4 Velg OK > Send. Slik viser du en mottatt tekstmelding 1 Ny melding fra: vises. Velg Vis. 2 Velg den uleste meldingen. Slik viser du meldinger som er lagret i innboksen Velg Meny > Meldinger > Innboks. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Leveringsrapport i standby-modus. 2 Velg På. Du får et varsel når en melding er levert. 25

26 MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, lyd og bilder. De sendes ved hjelp av MMS-tjenesten til en mobiltelefon. Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Se Internett på side 32. Slik oppretter du en MMS-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding istandby-modus. 2 Velg ønsket valg for å opprette meldingen. Slik sender du en MMS-melding 1 Velg Fortsett når meldingen er klar. 2 Velg ønsket valg. 3 Velg OK > Send. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring, og at riktige innstillinger er angitt i telefonen. 26

27 Kontakter Du kan lagre kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonminnet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis telefonkontaktene er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i kontaktlisten. Hvis du velger SIM-kontaktene som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Avansert > Standard kont.liste i standby-modus. 2 Velg ønsket valg. Se Skrive inn tekst på side

28 Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste > Ny kontakt i standby-modus. 2 Bla til Etternavn: og velg Legg til. 3 Skriv inn navnet og velg OK. 4 Bla til Fornavn: og velg Legg til. 5 Skriv inn navnet og velg OK. 6 Bla til Nytt nummer: og velg Legg til. 7 Tast inn nummeret og velg OK. 8 Velg Lagre. Tast inn +-tegnet og landsnummeret for alle numre i telefonlisten. Da kan de brukes både utenlands og hjemme. Se Slik ringer du utenlandsanrop på side 23. Slik ringer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til kontakten eller skriv inn de første bokstavene i kontaktnavnet. 3 Trykk på. Slik endrer du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Velg en kontakt. 3 Velg Valg > Endre kontakt. 4 Endre informasjonen og velg Lagre. 28

29 Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Velg en kontakt. 3 Velg Valg > Slett. Slik kopierer du en kontakt til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontaktliste i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Velg Valg > Mer > Kopier til SIM. Slik viser du ditt eget telefonnummer Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Mine numre i standbymodus. Kontaktminne Antall oppføringer du kan lagre i Kontaktliste, avhenger av kapasiteten på SIM-kortet. Slik kontrollerer du status for kontaktminnet Velg Meny > Kontaktliste > Valg > Minnestatus i standbymodus. 29

30 Bluetooth Med trådløs Bluetooth -teknologi kan du opprette trådløse tilkoblinger til andre Bluetooth-enheter, for eksempel en Bluetooth-hodetelefon. Du kan koble til flere enheter samtidig eller utveksle elementer. Anbefalt maksimumsavstand mellom to Bluetooth-enheter er 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. Kontroller om lokale lover eller bestemmelser begrenser bruken av trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er lov å bruke trådløs Bluetooth-teknologi, må du kontrollere at Bluetooth-funksjonen er deaktivert. Slik viser eller skjuler du telefonen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Synlighet > Vis telefon eller Skjul telefon istandby-modus. Hvis telefonen ikke kan oppdages av andre Bluetoothenheter, slår du på Bluetooth-funksjonen. Kontroller at telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter. Hvis du velger å skjule telefonen, vil ikke andre enheter kunne identifisere den via trådløs Bluetooth-teknologi. 30

31 Slik kobler du en enhet med telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige enheter. 2 Velg en enhet i listen. 3 Tast om nødvendig inn en kode. Slik kobler du telefonen med et Bluetooth-håndfrisett 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Mine enheter > Ny enhet i standby-modus for å søke etter tilgjengelige håndfrienheter. 2 Bla til en håndfrienhet og velg Ja. 3 Tast om nødvendig inn en kode. Slik mottar du et element 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Tilkobling > Bluetooth > Slå på i standby-modus. 2 Når du mottar et element, følger du instruksjonene som vises. Slik sender du et element ved hjelp av Bluetooth 1 Velg for eksempel Meny > Filbehandling > Kameraalbum istandby-modus. 2 Bla til et bilde og velg Valg > Send > Bluetooth. 31

32 Internett Du må ha riktige Internett-innstillinger angitt i telefonen. Hvis innstillingene ikke er angitt i telefonen, kan du: Få dem tilsendt i en tekstmelding fra nettoperatøren. Gå til på en datamaskin og be om å få tilsendt en tekstmelding med innstillingene. Kontroller at du har et telefonabonnement som støtter dataoverføring. Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny > Internett > Internett-innstill. > Kontoer istandby-modus. 2 Velg en konto. Slik starter du en Internett-økt 1 Velg Meny > Internett i standby-modus. 2 Velg ønsket valg: Startside gå til den forhåndsdefinerte startsiden. Skriv inn adresse skriv inn en Web-adresse. Bokmerker gå direkte til en lagret Web-adresse. Logg vis tidligere besøkte sider. Lagrede sider gå direkte til en lagret Web-side. Internett-innstill. angi valg som for eksempel kontoer, tilkoblingstid og hviteliste. Slik avslutter du en Internett-økt Hold nede mens du surfer på Internett. 32

33 Flere funksjoner Snarveier Snarveimenyen gir deg rask tilgang til enkelte funksjoner. Slik viser du snarveimenyen Trykk på. Skrive inn tekst Du kan bruke to metoder til å skrive inn tekst: multitapinntasting eller inntasting med ordforslag. Hvis du bruker inntasting med ordforslag, trenger du bare å trykke én gang på hver tast. Du kan fortsette å skrive inn et ord selv om det ser ut til å være feil. Telefonen bruker ordlisten til å gjenkjenne ordet når alle bokstavene er skrevet inn. Slik skriver du inn tekst med inntasting med ordforslag 1 Hvis du for eksempel skal skrive ordet Jane, trykker du på,, og. 2 Du har nå flere alternativer: Hvis ønsket ord vises, trykker du på for å godta og legge inn et mellomrom. Hvis du vil godta et ord uten å legge inn mellomrom, trykker du på. Hvis ordet som vises, ikke er ordet du er på jakt etter, trykker du på eller flere ganger for å vise alternative ord. Hvis du vil godta et ord og legge inn et mellomrom, trykker du på. Hvis du vil skrive inn punktum og komma, trykker du på og deretter flere ganger på eller. 33

34 Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting Trykk på til til det ønskede tegnet vises. Trykk på for å legge inn et mellomrom. Trykk på for å skrive inn punktum og komma. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Hold nede for å taste inn tall. Slik bytter du tastemetode Hold nede når du skriver meldingen. Slik legger du til elementer i en tekstmelding Når du skriver meldingen, velger du Valg > Sett inn elem.. Velg ønsket valg. Slik sletter du tegn Velg. Slik endrer du tastespråk Hold nede når du skriver meldingen. Automatisk tastlås Tastaturet låses etter en liten stund. Slik slår du på den automatiske tastlåsen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Automatisk tastlås > På i standby-modus. Du kan ringe det internasjonale nødnummeret 112 selv om tastaturet er låst. 34

35 Mobilsvar Innringere kan legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Du får mobilsvarnummeret fra nettoperatøren. Slik taster du inn mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Bla til mobilsvarnummeret og velg OK. 3 Tast inn mobilsvarnummeret som du har fått fra tjenesteleverandøren, og trykk på OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Flymodus Nett og radiosender/-mottaker deaktiveres i Flymodus for ikke å forstyrre sensitivt utstyr. Når flymodusmenyen er aktivert, blir du bedt om å velge en modus neste gang du slår på telefonen: Normal full funksjonalitet. Flymodus begrenset funksjonalitet. Bare Walkman spilleren. Slik aktiverer du flymodusmenyen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Flymodus > Vis ved oppst. i standby-modus. 35

36 SIM-kortlås PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Hvis meldingen Ugyldig PIN-kode Resterende forsøk: vises når du endrer PIN-koden, har du tastet inn PINkoden eller PIN2-koden feil. Slik opphever du blokkeringen av SIM-kortet 1 Når PIN-kode blokkert vises, velger du Lås opp. 2 Tast inn PUK-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den inn på nytt, og velg OK. Slik slår du på SIM-kortlåsen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Beskyttelse i standby-modus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Velg På. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > SIM-beskyttelse > Endre PINkode i standby-modus. 2 Tast inn PIN-koden og velg OK. 3 Tast inn en ny PIN-kode og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den inn på nytt, og velg OK. 36

37 Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mot misbruk. Du kan endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en hvilken som helst firesifret kode. Hvis telefonbeskyttelsen er satt til Av, trenger du ikke å taste inn telefonlåskoden med mindre et annet SIM-kort settes inn i telefonen. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Endre kode i standby-modus. 2 Tast inn gjeldende kode og velg OK. 3 Tast inn en ny kode og velg OK. 4 Bekreft den nye koden ved å taste den inn på nytt, og velg OK. Skulle du glemme den nye koden, må du ta med deg telefonen til din lokale Sony Ericsson-forhandler. Slik låser du opp telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Sikkerhet > Låser > Tlf.beskyttelse > Vis kode i standby-modus. 2 Tast inn telefonlåskoden og velg OK. 3 Velg Av. 37

38 Nullstille telefonen Hvis skjermen fryses eller flimrer, eller hvis du får problemer med å navigere i menyene, bør du nullstille telefonen. Slik nullstiller du telefonen Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Nullstill alt > Fortsett > Fortsett i standby-modus. Nullstill alt sletter alle brukerdata, for eksempel kontakter, meldinger, bilder og lyder, fra telefonen. Start telefonen på nytt hver dag for å frigjøre minne. Nullstill telefonen dersom du har problemer med minnekapasiteten eller dersom telefonen arbeider tregt. 38

39 Kulelogoen, PlayNow og TrackID er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, M2, Memory Stick Micro og WALKMAN er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. Lyddekodingsteknologien MPEG Layer-3 er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. Eksportforskrifter: Dette produktet, iberegnet all programvare eller alle tekniske data som er inkludert i eller følger med produktet, kan være underlagt amerikanske lover for eksportkontroll, inkludert U.S. Export Administration Act og dens tilknyttede bestemmelser og de amerikanske sanksjonsprogrammene som administreres av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control. Produktet kan i tillegg være underlagt eksport- eller importrestriksjoner i andre land. Brukeren og alle innehavere av produktet godtar å overholde alle slike forskrifter og erkjenner at det er deres ansvar å anskaffe alle lisenser som kreves for å eksportere, reeksportere eller importere dette produktet. Dette produktet, inkludert all programvare det måtte inneholde, kan under ingen omstendigheter lastes ned eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til eller til statsborgere, innbyggere eller juridiske enheter i Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som faller inn under eksportforbud nedlagt av amerikanske myndigheter, eller (ii) til personer eller juridiske enheter som står på det amerikanske finansdepartementets Specially Designated Nationals-liste, eller (iii) til personer eller juridiske enheter som står på andre eksportforbudlister som til enhver tid måtte opprettholdes av amerikanske myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til det amerikanske handelsdepartementets Denied Persons List eller Entity List eller det amerikanske utenriksdepartementets Nonproliferation Sanctions List. 39

40 Declaration of conformity for W302 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi oppfyller kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 40

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer