Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 4 Ringe Kontakter.. 21 Meldingstjenester 23 Radio 33 Bildetjenester Internett Infrarød port Lyder og varsler Alarmklokke/Alarmer Innstillinger Låser Ekstrafunksjoner Feilsøking..

3 54 Viktig informasjon 61 Stikkordregister.. 77 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K220i. This is the Internet version of the User's guide. og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, feilaktig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A. Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Kulelogoen er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. 2 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Andre produkt- og bedriftsnavn kan være varemerker for sine respektive eiere. Sony Ericsson anbefaler at brukere sikkerhetskopierer sin personlige informasjon. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og viser kanskje ikke den faktiske telefonen. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i dette dokumentet, forbeholdes. Symboler i brukerhåndboken Følgende instruksjonssymboler brukes i denne brukerhåndboken: Denne pilen henviser til en side med mer % informasjon. Bruk navigeringstasten til å bla og valgtasten til } å velge. Merk Dette symbolet angir at en tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Derfor finnes kanskje ikke alle menyer i telefonen. Kontakt nettoperatøren for mer informasjon. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Komme i gang ,9 4, This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Infrarød port GSM-nettets signalstyrke Valgtastens funksjon Valgtaster Ringetast Tastlås Kontakt for hodetelefon og batterilader Batteristatus Navigeringstast med snarveier Avslutningstast / 12 av/på-tast Tastatur Du navigerer ved å trykke navigeringstasten mot høyre opp eller ned. venstre Trykk på for å angi valgene som vises rett over disse tastene i displayet. Slik går du tilbake ett nivå eller avslutter en funksjon Trykk på høyre valgtast for å gå tilbake ett nivå på menyene. Trykk på for å avslutte en funksjon og gå til standby-modus. Snarveier Fra standby-modus kan du bruke navigeringstastene til å gå direkte til en funksjon: Trykk på for å skrive en tekstmelding eller MMSmelding. Trykk på for å gå til kameraet. Trykk på for å angi ringevolumet. Trykk på for å gå til kontaktlisten. 5 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik stiller du telefonen på Stille Hold nede. Slik låser du eller låser opp tastaturet Trykk på og velg Lås taster for å unngå å slå et nummer ved en feiltakelse. Hvis du vil åpne tastlåsen, trykker du på og velger Lås opp. % 48 Tastlås for mer informasjon. Slik slår du på lyset i displayet Trykk på en valgfri tast for å slå på lyset i displayet. 6 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. SIM-kort Du får et SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module) når du registrerer deg som abonnent hos en nettoperatør. SIM-kortet holder blant annet rede på telefonnummeret ditt, tjenestene som er inkludert i abonnementet, og kontaktinformasjonen. Hvis du har brukt SIM-kortet i en annen telefon, må du passe på at informasjonen lagres på SIM-kortet før du fjerner det fra den andre telefonen. PIN-kode (Personal Identification Number) Det kan være at du trenger en PIN-kode (Personal Identification Number) fra nettoperatøren for å aktivere tjenestene i telefonen. Tallene i PIN-koden vises som stjerner (*) med mindre koden starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112.

4 Grunnen til dette er at du skal kunne se og ringe et nødnummer uten å taste inn PIN-koden, % 16 Nødanrop. Trykk på høyre valgtast for å rette feil. Hvis du taster feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet, og du får meldingen PIN-kode blokkert. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen, % 48 SIM-kortlås. 7 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Klargjøre telefonen Sett inn SIM-kortet, sett inn og lad batteriet og slå på telefonen. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet 1 Trekk dekslet forsiktig av telefonen. 2 Sett inn SIM-kortet. SIM-kortet må plasseres under de sølvfargede holderne, og kontaktene på SIM-kortet skal vende nedover. 3 Plasser batteriet på baksiden av telefonen med etiketten opp og kontaktene vendt mot hverandre. 4 Sett på dekslet som vist på bildet. 8 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik lader du batteriet 30 min 2,5 t 1 Koble batteriladeren til telefonen. 2 Det kan ta opptil 30 minutter før batteriikonet vises i displayet. 3 Vent ca. 2,5 timer eller til batteriikonet angir at batteriet er fulladet. Hvis du ikke ser batteriikonet etter dette, trykker du på en tast over talltastene for å aktivere displayet. 4 Koble fra batteriladeren ved å skyve den oppover. Klokkeslettet og datoen tilbakestilles når du tar ut batteriet. 9 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik slår du på telefonen 1 Hold nede til displaylyset slår seg på. 2 Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det, og velg OK. Hvert siffer vises som *. Trykk på høyre valgtast for å rette feil. Hvis displayet går i svart, trykker du på en valgfri tast for å lyse opp displayet. 3 Bla til et språk, og velg Lagre. 4 Angi klokkeslett, og velg Lagre. 5 Angi dato, og velg Lagre. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIMkortet. Slik åpner du det: % 49 Slik åpner du SIM-kortet. Slik slår du av telefonen Hold nede. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PINkoden, vises navnet på operatøren i displayet. Dette kalles standbymodus. Du kan nå ringe og motta anrop. % 45 Nett for mer informasjon. 10 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Navigere gjennom telefonmenyene Velg Meny i standby-modus for å gå til hovedmenyen. Melding er den første menyen du ser. Trykk opp eller ned for å bla gjennom menyene. Du kan endre utseendet på hovedmenyen. Slik endrer du hovedmenyvisningen 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Hovedmenyvisning i standby-modus. 2 Velg Ikonvisning eller Listevisning. 11 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ikoner Disse ikonene vises i displayet for å indikere status og nye hendelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. Fem blå søyler betyr full nettdekning. % 45 Nett Viser batteristatus. Et grønt batteri betyr fulladet. % 9 Slik lader du batteriet Du har mottatt en ny tekstmelding eller talemelding*. % 23 Tekstmeldinger og % 22 Talemeldinger Du har mottatt en ny MMSmelding. % 29 MMS-meldinger Telefonen er satt på Stille. % 6 Slik stiller du telefonen på Stille Tastaturet er låst. % 48 Tastlås En alarm er aktivert. % 43 Alarmklokke/Alarmer Viderekobling* er aktivert. % 17 Viderekobling Hvis du vil ha mer informasjon, se * Noen av elementene kan være avhengige av operatør, nett og abonnement. 12 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyoversikt Det kan forekomme noen flere menyer som er avhengige av operatør, nett og abonnement. Diverse Kalender Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Mine filer Mine spill Internett* Startside Bokmerker Gå til URL Endre bokmerke Vis bilder Push-tilgang Push-innboks Slett cache Internett-profil Melding Tekstmelding MMS-melding Innstillinger Radio Kamera Ta bilde Kamerabilder Fremvisning Alarmer* Anrop Kontakter Anropsliste Vis kontakter Tid og kostnad Legg til kontakt Anropsinnstillinger Mitt nummer Mobilsvar Slett kontakter Hurtigringing Kopier alle kontakter Send kontakter Innstillinger Innstillinger Lyder og varsler Bakgrunnsbilde Motiv Klokkeslett og dato Språk Velg nett Infrarød port Avansert Telefonstatus * Disse menyene vises i ikonvisning. I listevisning vises delingsvalget, og velg deretter Deaktiver. Anrop venter-funksjonen Når Anrop venter-funksjonen er aktivert, hører du en pipetone hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du funksjonen Anrop venter Velg Meny } Anrop } Anropsinnstillinger } Anrop venter } Aktiver i standby-modus. Motta en ny samtale Når Anrop venter-funksjonen er aktivert og du mottar et nytt anrop, piper det i telefonen. 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Du kan: Velge Svar for å svare på det innkommende anropet og sette det aktive anropet på venting. Velge Opptatt for å vise den andre innringeren at du er opptatt. Velge Erstatt aktivt anrop for å avslutte det første anropet og svare på det andre anropet. Håndtere to samtaler Hvis du har én aktiv samtale og én samtale på venting, kan du gjøre følgende: Velg Veksle for å bytte mellom de to samtalene. Trykk på to ganger for å avslutte begge samtalene. Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte eller erstatte én av de to første samtalene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Konferansesamtaler Konferansesamtaler kan bare ha tre deltakere, inkludert deg selv. En konferansesamtale startes ved å koble sammen én aktiv samtale og én samtale på venting. Slik kobler du sammen de to samtalene til en konferansesamtale Etter å ha svart på et nytt anrop: Velg Valg } Koble anrop for å koble sammen de to samtalene. Velg Valg } Frigi deltaker for å frigi én deltaker. Velg navnet eller nummeret til deltakeren som skal frigis. Trykk på to ganger for å avslutte begge samtalene. Kontakt nettoperatøren for å sjekke om denne funksjonen støttes. 18 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du til en ny deltaker 1 Trykk på for å sette det aktive anropet på venting. 2 Tast nummeret du vil ringe, og trykk på.

5 3 Trykk på for å avslutte det andre anropet. 4 Velg Hent for å fortsette det første anropet. Mitt nummer Du kan vise og endre telefonnumrene dine. Slik kontrollerer du ditt eget telefonnummer Velg Meny } Kontakter } Mitt nummer i standby-modus. Hvis nummeret ikke lastes automatisk fra SIM-kortet, kan du angi det selv. Anropsbegrensning Begrens utgående og innkommende anrop når du er hjemme eller utenlands. Du må få et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke aktivere enkelte av valgene for anropsbegrensning. Slik aktiverer du anropsbegrensning 1 Velg Meny } Anrop } Anropsinnstillinger } Begrens anrop i standby-modus, og angi et valg. Alle utgående alle utgående anrop. Utg. til utlandet alle utgående anrop til utlandet. Utg. utl. roaming alle utgående anrop til utlandet, med unntak av til hjemlandet ditt. Alle innkommende alle innkommende anrop. Innk. v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet (ved roaming). 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Deaktiver alle tast passord for å deaktivere alle begrensninger. Endre passord endre passordet som kreves for å aktivere anropsbegrensninger. 2 Velg Aktiver. 3 Tast passordet, og velg OK. Slik deaktiverer du alle anropsbegrensninger 1 Velg Meny } Anrop } Anropsinnstillinger } Begrens anrop } Deaktiver alle i standby-modus. 2 Tast passordet, og velg OK. Anropstid og samtalekostnad Du kan kontrollere anropstid, antall sendte meldinger og brukte databyte. SIMkortet støtter muligens samtalekostnad, men dette er operatøravhengig. Slik kontrollerer du anropstid, sendte meldinger og databyte Velg Meny } Anrop } Tid og kostnad i standby-modus. Slik nullstiller du tids- og kostnadstelleren 1 Velg Meny } Anrop } Tid og kostnad i standby-modus. 2 Velg Nullstill } Ja. Vise eller skjule eget telefonnummer Hvis tjenesten Begrenset nummeridentifikasjon støttes av abonnementet, kan du skjule telefonnummeret ditt for personer du ringer til. Slik skjuler eller viser du ditt eget telefonnummer Velg Meny } Anrop } Anropsinnstillinger } Skjul/vis nummer i standby-modus, og angi et valg. 20 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakter Du kan lagre navn og numre i Kontakter. Slik legger du til en kontakt 1 Velg Meny } Kontakter } Legg til kontakt i standbymodus. Velg Lagre på SIM-kort hvis du vil lagre kontakten på SIM-kortet. Velg Lagre i telefon hvis du vil lagre kontakten på telefonen. 2 Angi navnet, og velg Valg } OK. 3 Bla til ikonet nedenfor navnet. 4 Angi nummeret, og velg OK. 5 Velg Lagre kontakt. Slik ringer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til kontakten du vil ringe, og trykk på. Hvis du vil gå direkte til en kontakt i stedet for å bla, kan du skrive inn de første bokstavene i kontakten. Slik endrer du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til og velg kontakten. 3 Velg Valg } Endre. 4 Endre informasjonen, og velg Valg } Lagre kontakt. 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Valget Endre, så ring er en midlertidig endring av kontakten, og lagres ikke i minnet. Slik sletter du en kontakt 1 Trykk på i standby-modus. 2 Bla til og velg kontakten. 3 Velg Valg } Slett kontakt } Ja. Ta med +-tegnet og landskoden for alle kontaktnumrene. Da kan de brukes utenlands eller hjemme, % 15 Slik ringer du utenlandssamtaler. Kontaktminne Antall oppføringer du kan lagre i Kontakter, avhenger av kapasiteten på SIM-kortet. Slik kontrollerer du status for kontaktminnet Velg Meny } Kontakter } Innstillinger } Minnestatus i standby-modus. Talemeldinger Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hvis du har lagret mobilsvarnummeret i telefonen, holder du nede i standbymodus. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny } Kontakter } Mobilsvar i standby-modus. 2 Legge til mobilsvarnummer? vises. Velg Ja. 3 Angi mobilsvarnummeret som du har fått fra tjenesteleverandøren, og velg Lagre. 22 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om hvilke tjenester du kan bruke, eller se Før du begynner Hvis nummeret til servicesenteret ikke er lagret på SIMkortet, må du legge inn nummeret selv, ellers kan du ikke svare på mottatte meldinger eller sende egne meldinger. Vanligvis er nummeret til servicesenteret allerede lagt inn på SIM-kortet når du kjøper det. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har nummeret til servicesenteret. Slik kontrollerer eller legger du til et servicesenternummer 1 Velg Meny } Melding } Innstillinger } Tekstmelding } Meldingssentral i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke finnes noe nummer, angir du nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode. Velg Lagre. Tekstmeldinger Du kan sende tekstmeldinger til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt. Slik mottar du tekstmeldinger 1 Lese nå? vises. Velg Vis. 2 Bla til den uleste meldingen, og velg Les. Innboks og Usendte Mottatte meldinger lagres i Innboks. Meldinger som ikke kan sendes, lagres i Ikke sendt. 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik leser du tekstmeldinger 1 Velg Meny } Melding } Tekstmelding } Innboks i standby-modus. 2 Bla til en melding, og velg Les. representerer uleste meldinger. Taste bokstaver og tegn Det er to måter å taste bokstaver og tegn på: Multitap-inntasting T9TM-inntasting Slik endrer du tastemetode Mens du taster bokstaver, kan du holde nede for å veksle mellom multitap-inntasting og T9TM-inntasting. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg Tekstmelding og skriv meldingen. Velg Valg hvis du for eksempel vil legge inn et symbol. 3 Når meldingen er ferdig, velger du Valg } Send melding. 4 Hent et nylig brukt nummer, slå opp i kontaktlisten eller angi telefonnummer eller e- postadresse. 5 Velg Send melding. 24 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis du vil sende tekstmeldingen til en e-postadresse, må du angi e-post som standard meldingstype, % 28 Slik angir du en standard meldingstype. Slik skriver du inn bokstaver med multitap-inntasting Trykk flere ganger på til ønsket bokstav vises.

6 Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på for å legge inn komma, punktum, spørsmålstegn og så videre. Trykk på for å veksle mellom store og små bokstaver. Hold nede for å skrive inn tall. Trykk på for å sette inn +-tegnet. Trykk på høyre valgtast for å slette tegn. Hold nede for å bytte inntastingsmetode. Hold nede for å bytte tastespråk. T9TM-inntasting Metoden for T9TM-inntasting bruker en ordliste som gjenkjenner ord. Du trykker på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Slik skriver du inn bokstaver med T9-inntasting 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg Tekstmelding. 3 Hold nede for å veksle mellom multitap-inntasting og T9TM-inntasting. 4 Skriv meldingen. Hvis du for eksempel vil skrive ordet,,,. "Land", trykker du på 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Godta et ordforslag og legg inn et mellomrom ved å trykke. Hvis du vil godta et ord uten å legge til et på mellomrom, trykker du på. Hvis ønsket ord ikke vises, trykker du flere ganger på eller for å se alternative ordforslag. 6 Fortsett å skrive meldingen. Du taster et punktum eller og deretter eller andre tegn ved å trykke på flere ganger. Godta et ordforslag og legg inn et. mellomrom ved å trykke på Trykk én gang på høyre valgtast for å slette ett tegn om gangen. Hold nede høyre valgtast for å slette alle tegn på én gang. Hold nede for å bytte inntastingsmetode. Hold nede for å bytte tastespråk. Slik viser du valg mens du taster bokstaver Velg Valg for å vise valg mens du taster bokstaver. Send melding for å sende meldingen. Lagre for å lagre et utkast av meldingen. Legg til symbol bruk til å bla gjennom symboler. Språk en liste over tilgjengelige språk vises. Ordliste aktiver eller deaktiver T9-inntasting. Nasjonalt tegn deaktiver språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for enkelte tastespråk. Legg til element for å legge til et bilde, en lyd eller en animasjon. Tastemetode bare synlig når tastespråket er kinesisk. Du kan veksle mellom ulike kinesiske tastemetoder. 26 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du inn symboler i en tekstmelding 1 Når du skriver en tekstmelding, velger du Valg } Legg til symbol. 2 Bla til et symbol, og velg Sett inn. Slik endrer du tastespråk 1 Når du skriver en tekstmelding, velger du Valg } Språk 2 Velg et språk. Usendte Meldinger som du ikke vil sende umiddelbart, kan lagres i Ikke sendt. Slik lagrer du et telefonnummer fra en tekstmelding 1 Når en tekstmelding vises, velger du Valg } Lagre avsendernr. 2 Velg om kontakten skal lagres på SIM-kortet eller bare i telefonminnet. 3 Angi navnet, og velg Valg } OK. 4 Velg Lagre kontakt. Slik sletter du en tekstmelding Når en tekstmelding vises, velger du Valg } Slett } Ja. Slik sletter du alle meldinger 1 Velg Meny } Melding } Tekstmelding } Slett meldinger i standby-modus, og angi et valg. 2 Slette alle meldingene? vises. Velg Ja. Lange meldinger Antall tegn en tekstmelding kan inneholde, avhenger av språket du skriver på. Lange meldinger sendes ved at to eller flere meldinger kobles sammen automatisk. Du må betale for hver enkelt melding i en lang melding. Det er ikke sikkert at du mottar alle deler av en lang melding samtidig. 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut hvor mange meldinger som kan kobles sammen. Tekstmeldingsvalg Telefonen har støtte for ulike typer meldinger. Tjenesteleverandøren konverterer kanskje en tekstmelding til et format (for eksempel faks) som er bedre egnet for utstyret som skal motta meldingen. Slik angir du en standard meldingstype Velg Meny } Melding } Innstillinger } Tekstmelding } Tekstmeldingstype i standby-modus, og angi et valg. Slik får du leveringsstatus for en sendt melding Velg Meny } Melding } Innstillinger } Leveringsrapport i standby-modus, og angi et valg. Når du har valgt På, får du et varsel på telefonen når en melding er levert. Områdeinformasjon Områdeinformasjon er en type tekstmelding (for eksempel lokale veimeldinger) som sendes til alle abonnenter i et bestemt nettområde. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om områdeinformasjon. Slik aktiverer eller deaktiverer du områdeinformasjon Velg Meny } Melding } Innstillinger } Tekstmelding } Områdeinformasjon i standby-modus. Abonnementer legg til navn og nummer for områdeinformasjonen du vil abonnere på. Mottak slå mottak På eller Av. Språk velg språket som informasjonen skal vises på. 28 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Celleinformasjon informasjon om hvilken nettcelle telefonen har kontakt med. Vises når telefonen er i standby-modus. Slås På eller Av. MMS-meldinger MMS-meldinger kan inneholde tekst, bilder eller kamerabilder. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Services) til en mobiltelefon. Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Før du begynner Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 38 Innstillinger. Slik oppretter og sender du en MMS-melding 1 Trykk på i standby-modus. 2 Velg MMS-meldinger } Valg, og velg mellom alternativene for å lage meldingen. Når du har lagt inn tekst eller et element, velger du Valg } Lagre for å fortsette med å lage meldingen. 3 Når meldingen er ferdig, velger du } Valg } Send. 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 4 Velg et alternativ. Hvis du velger e-post, må du angi en e-postadresse. Hvis du velger telefonnummer, angir du et telefonnummer, henter et nylig brukt nummer eller slår opp i kontaktlisten. 5 Velg Send. Boksen øverst til høyre på displayet viser antall kilobyte i en opprettet MMS-melding. Slik mottar du MMS-meldinger Når nye MMS-meldinger er mottatt på telefonen 1 Lese nå? vises. Velg Vis. 2 Bla til den uleste meldingen, og velg Les.

7 vises på displayet for å minne deg på at du har uleste MMS-meldinger. Innboks og Utboks Mottatte meldinger lagres i Innboks. Meldinger som ikke kan sendes, lagres i Utboks. Utkast Meldinger som du ikke vil sende umiddelbart, kan lagres i Utkast. Slik lagrer du et utkast Når du skriver en melding, velger du Valg } Lagre. Meldingen lagres i Utkast. 30 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik lagrer du et element i en mottatt MMS-melding 1 Bla til elementet, og velg Valg. 2 Velg Lagre bilde eller Lagre melodi. Elementer lagres i tilsvarende mapper i Diverse } Mine filer. Slik viser du valg når du oppretter en MMS-melding Velg Valg for å vise valg når du oppretter en MMSmelding: Send for å sende MMS-meldingen. Lagre for å lagre et utkast av MMS-meldingen. Legg til tekst/slett tekst for å sette inn eller slette tekst i en MMS-melding. Endre tekst for å endre tekst i et utkast. Legg til bilde for å legge til et bilde i meldingen. Legg til lyd/slett lyd for å sette inn eller slette en lydfil i en MMS-melding. Legg til side for å utvide MMS-meldingen med en ny side. Sidetid for å vise lengden på MMS-meldingen i minutter og sekunder. Forhåndsvis for å forhåndsvise MMS-meldingen før du sender den. Slett side for å slette en side som er satt inn i en MMS-melding. Bare tilgjengelig hvis meldingen har mer enn én side. Neste side for å bla til neste side. Bare tilgjengelig hvis meldingen har mer enn én side. Forrige side for å bla til forrige side. Bare tilgjengelig hvis meldingen har mer enn én side. 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Automatisk nedlasting Velg hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. Velg Meny } Melding } Innstillinger } MMS-melding i standby-modus, og velg ett av følgende: Meldingsnedlasting velg om du vil bli spurt før nedlasting (Spør alltid), laste ned automatisk (Last alltid ned) eller bli spurt om nedlasting når du er utenfor hjemmenettet (Roaming). Godta meldinger velg om du vil godta kommersielle og anonyme meldinger. Meldingsserver angi adressen til en meldingsserver eller et servicesenter for MMS-tjenester. Internett-profil for å velge WAP-profilen som skal brukes for MMS. 32 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Radio Du kan lagre opptil 10 forhåndsinnstilte kanaler. Du må ikke bruke telefonen som radio på steder der dette er forbudt. Slik hører du på radioen 1 Koble hodetelefonen til telefonen, % 4 Komme i gang. Hodetelefonen fungerer som antenne for radioen. 2 Trykk på i standby-modus. Slik endrer du radiovolumet Trykk på eller når radioen er på. Slik søker du etter radiokanaler Hold nede eller når radioen er på. Slik lagrer du en radiokanal Når du har funnet en radiokanal, holder du nede for å lagre den i tilsvarende posisjon. Radiokanalen lagres i Valg } Kanaler. Slik hører du på en lagret radiokanal Når radioen er på, trykker du på på radiokanalen i tilsvarende posisjon. Slik slår du av radioen Velg Tilbake eller trykk på. 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. for å høre Radiovalg Når radioen er på, velger du Valg for følgende valg: Søk finn automatisk en radiokanal med sterkt signal. Minimer minimer radioen på displayet for å bruke andre funksjoner mens radioen står på. Lagre lagre radiokanalen. Kanaler vis alle lagrede kanaler. Autolagring finn og lagre automatisk radiokanaler med sterkt signal. Tidligere lagrede kanaler erstattes. Angi frekvens angi et frekvensnummer manuelt. Slå på mono/slå på stereo hvis radiosignalstyrken er svak, kan Mono gi bedre mottak. Slå på høyttaler/slå av høyttaler veksle mellom telefonhøyttaleren og hodetelefonen. RDS Radio Data System, visning av stasjonsnavn, automatisk endring av kanal. Når du hører på radioen Hvis du minimerer radioen på displayet, kan du høre på radioen og bruke annen funksjonalitet samtidig. Du kan for eksempel ringe, motta anrop og sende meldinger. Slik minimerer du radioen på displayet Velg Valg } Minimer. Trykk på for å gjenopprette radioen på displayet. Slik slår du av radioen når den er minimert Trykk på, og velg Tilbake. 34 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bildetjenester Kamera Telefonen har et digitalt kamera slik at du kan ta bilder og lagre eller sende dem. Bruk et bilde som skjermsparer eller bakgrunnsbilde, eller legg det til i en kontakt. Bilder som tas med kameraet, lagres i Kamera } Kamerabilder. Formatet er JPEG. Bilder som lastes ned via MMS-meldinger, Internett eller den infrarøde porten, lagres i Diverse } Mine filer } Mine bilder. Slik starter du kameraet og tar et bilde 1 Trykk på i standby-modus. 2 Hold telefonen som vist i illustrasjonen. Du ser motivet i displayet på telefonen. 3 Velg Ta bilde for å ta bildet. En sterk lyskilde, for eksempel direkte sollys eller en lampe, kan føre til at displayet går i svart eller at bildet blir fordreid. 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik lagrer du et bilde Når du har tatt et bilde, velger du Lagre. Bildet lagres i Kamera } Kamerabilder. Hvis minnet er fullt, må du slette elementer før du kan lagre bildet. Slik sletter du et bilde 1 Når du har tatt et bilde, velger du Slett. 2 Slette bilde? vises. Velg Ja. Slik sletter du et bilde fra Kamerabilder 1 Velg Meny } Kamera } Kamerabilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg } Slett } Ja. Slik sletter du et bilde fra Mine bilder 1 Velg Meny } Diverse } Mine filer } Mine bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg } Slett } Ja. Sende bilder Både avsender- og mottakertelefonen må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Hvis innstillinger ikke allerede er angitt på telefonen, % 38 Innstillinger. Slik sender du et bilde fra Kamerabilder 1 Velg Meny } Kamera } Kamerabilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg } Send melding } Send.

8 4 Angi telefonnummer eller e-postadresse. 5 Velg Send. 36 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik sender du et bilde fra Mine bilder 1 Velg Meny } Diverse } Mine filer } Mine bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg } Send melding } Send. 4 Angi telefonnummer eller e-postadresse. 5 Velg Send. Bakgrunnsbilde Hvis du angir et bilde som bakgrunnsbilde, vises dette bildet i standby-modus. Slik bruker du et bilde som er tatt med kameraet, som bakgrunnsbilde 1 Velg Meny } Kamera } Kamerabilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. 3 Velg Valg } Som bakgrunn. Bildevalg Slett for å slette det valgte bildet. Send melding for å sende bildet i en MMS-melding. Send via IR for å utveksle bildet med en annen enhet som er utstyrt med en infrarød port. Som bakgrunn for å angi et bilde som bakgrunnsbilde. Endre navn for å endre navn på bildet. Standardnavnet på et bilde er ÅÅ/MM/DD/TT/MM/SS. Informasjon vis filformat og filstørrelse for bildet. 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Internett Internett vises enten på hovedmenyen eller under Diverse, % 11 Slik endrer du hovedmenyvisningen. Innstillinger Du må ha riktige innstillinger på telefonen for å kunne bruke Internett- eller meldingstjenester. Innstillingene kan være angitt når du kjøper telefonen. Hvis ikke kontakter du nettoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du går til for å få mer informasjon. Hvis du vil bruke Internett, og sende og motta MMS-meldinger, trenger du følgende: Et telefonabonnement som har støtte for dataoverføring. Riktige innstillinger på telefonen. Angi innstillinger Hvis innstillinger ikke er angitt på telefonen, kan du: Motta innstillinger i en tekstmelding (SMS) fra nettoperatøren. Bruke en datamaskin og gå til og be om å få sendt en tekstmelding med innstillingene til telefonen. Slik installerer du innstillinger 1 Når meldingen Nye innstillinger er mottatt vises, velger du Ja for å installere innstillingene. Hvis det allerede finnes innstillinger på telefonen, kan du enten beholde eller erstatte dem. 2 Velg en Internett-profil. 38 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Hvis du installerer innstillinger for MMS-meldinger, velger du en meldingsserver. Etter installasjonen, % 39 Internett-menyen. Internett-menyen Internett-menyen inneholder følgende: Startside gå til den forhåndsdefinerte startsiden. Bokmerker gå direkte til en lagret Web-side. Gå til URL angi eller hent en Web-adresse. Endre bokmerke endre Web-adressen til et lagret bokmerke. Vis bilder tillat at bilder vises på Web-sider. Push-tilgang tillat eller avslå mottak av pushmeldinger. Push-innboks push-varsler for WAP lagres her. Slett cache tøm cache-minnet i nettleseren. Internett-profil velg WAP-profilen som skal brukes for Web-surfing. Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny } Diverse } Internett } Internett-profil i standby-modus. 2 Velg en profil du vil bruke. Slik begynner du å surfe 1 Velg Meny } Diverse } Internett } Gå til URL i standby-modus. 2 Angi en ny Web-adresse eller velg en tidligere brukt Web-adresse. Slik avslutter du surfingen Når du surfer, velger du Tilbake til du avslutter Internett. 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Valg under surfing Når du surfer, velger du Valg. Menyen inneholder følgende, men er avhengig av Web-siden du er inne på: Vis åpne den merkede Web-adressen. Bokmerker opprett, bruk eller endre bokmerker til Web-sider. Gå til URL angi eller hent en Web-adresse. Legg til bokmerke legg til et nytt bokmerke i listen. Last på nytt oppdater gjeldende Web-side. Startside gå til den forhåndsdefinerte startsiden. Avslutt nettleser avslutt nettleseren. 40 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Infrarød port Du kan bruke infrarød tilkobling til for eksempel å sende bilder til en annen telefon eller en datamaskin. Slik aktiverer du infrarød Velg Meny } Innstillinger } Infrarød port } På i standbymodus. Hvis den infrarøde porten er slått På, men ikke brukes, deaktiveres den automatisk etter 10 minutter. Velg en ringetone. Lyden spilles av når du velger den. Meldingsvarsel velg et meldingsvarslingssignal. vises i standby-modus. Angi et klokkeslett for alarmen, og velg Lagre. 3 Velg et alternativ. Hvis Alarm er valgt, velger du et alarmsignal. og merk av eller fjern merket i boksene, og velg Ferdig. aktiveres automatisk hvis du ikke trykker på en tast. Velg en lyd. leveres med forhåndsdefinerte bakgrunnsbilder. Slik velger du et bakgrunnsbilde 1 Velg Meny } Innstillinger } Bakgrunnsbilde i standbymodus, og angi et valg. 2 Forhåndsvis og velg. Slik velger du et motiv Velg Meny } Innstillinger } Motiv i standby-modus, og velg et motiv. Slik justerer du lysstyrken i displayet 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Lysstyrke i standby-modus. 2 Trykk på for å øke lysstyrken og for å redusere lysstyrken. 3 Velg Lagre. Klokkeslett og dato Slik angir du datoen 1 Velg Meny } Innstillinger } Klokkeslett og dato } Dato } Angi dato i standby-modus. 2 Angi dato, og velg Lagre. Slik angir du datoformatet Velg Meny } Innstillinger } Klokkeslett og dato } Dato } Datoformat i standby-modus, og angi et valg. 44 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik angir du klokkeslettet 1 Velg Meny } Innstillinger } Klokkeslett og dato } Klokkeslett } Angi klokkeslett i standby-modus. 2 Angi klokkeslett, og velg Lagre. Slik angir du klokkeformatet Velg Meny } Innstillinger } Klokkeslett og dato } Klokkeslett } Klokkeformat i standby-modus, og angi et valg. Nett Når du slår på telefonen, velges hjemmenettet automatisk. Hvis du ikke er innenfor dekningsområdet til hjemmenettet, kan du bruke et annet nett, forutsatt at nettoperatøren tillater dette. Du kan velge nettet du vil bruke, eller du kan legge til et nytt nett i listen over foretrukne nett.

9 Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. % 54 Feilsøking for mer informasjon om nett. Slik viser du tilgjengelige nett 1 Velg Meny } Innstillinger } Velg nett i standby-modus. 2 Velg om du vil gjøre et Automatisk søk eller et Manuelt søk. Etter en stund vises en liste over tilgjengelige nett i området. Tilbakestille telefonen Du kan tilbakestille alle telefonens innstillinger til slik de var da du kjøpte telefonen. Alle innstillingsendringer som er gjort, vil bli slettet. Tilbakestillingen kan ta noen minutter. 45 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik tilbakestiller du telefonen 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Nullstill alt i standby-modus. 2 Velg et alternativ. Nullstill innstillinger nullstiller bare innstillinger. Brukerdata som kontakter, meldinger, bilder og lyder slettes ikke. Nullstill alt sletter alle innstillinger og brukerdata som kontakter, meldinger, bilder og lyder. Språk Velg språket du vil bruke på telefonmenyene, eller språkene du vil bruke når du skriver. De fleste SIM-kort setter automatisk språket på menyene til språket i landet der du kjøpte SIM-kortet. Slik endrer du telefonspråket Velg Meny } Innstillinger } Språk i standby-modus, og velg et språk. Slik velger du tastespråk Du kan velge tastespråk når du skriver en melding, % 27 Slik endrer du tastespråk. 46 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Låser Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mot misbruk hvis den blir stjålet og SIM-kortet byttes ut. Du kan endre telefonlåskoden (0000 som standard) til en valgfri firesifret personlig kode. Slik låser du opp telefonen Hvis telefonlåsen er på, angir du koden og velger OK. Automatisk telefonlås Hvis du har valgt Automatisk telefonlås, trenger du ikke å taste telefonlåskoden før et annet SIM-kort settes inn i telefonen. Det er viktig at du husker koden. Skulle du glemme den, må du levere inn telefonen hos din lokale Sony Ericsson-forhandler. Slik aktiverer eller deaktiverer du telefonlåskoden 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } Telefonlås } Beskyttelse i standby-modus. 2 Velg et alternativ. 3 Tast telefonlåskoden, og velg OK. Slik endrer du telefonlåskoden 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } Telefonlås } Endre kode i standby-modus. 2 Tast den gamle koden, og velg OK. 3 Tast den nye koden, og velg OK. 4 Bekreft den nye koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 47 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tastlås Lås tastaturet for å unngå at du slår et nummer ved en feiltakelse. Du kan likevel svare på anrop, og tastaturet låses igjen når samtalene er avsluttet. % 12 Ikoner. Automatisk tastlås Automatisk tastlås i standby-modus betyr at tastaturet låses kort tid etter at du har trykket på en tast siste gang. Slik aktiverer eller deaktiverer du den automatiske tastlåsen Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Automatisk tastlås i standby-modus, og angi et valg. Anrop til det internasjonale nødnummeret 112 kan foretas selv om tastene er låst. SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter abonnementet, men ikke selve telefonen, mot misbruk. Hvis du bytter SIM-kort, kan telefonen fremdeles brukes med det nye SIM-kortet. De fleste SIM-kort er låst når du kjøper telefonen. Hvis SIM-kortlåsen er aktivert, må du taste PIN-koden (PIN = Personal Identity Number) hver gang du slår på telefonen. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blokkeres SIM-kortet. Dette vises med meldingen PIN-kode blokkert. Du trenger i så fall en PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) for å åpne SIM-kortet igjen. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren. Du kan når som helst endre PIN-koden og deaktivere SIMkortlåsen. 48 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis meldingen Ulike passord vises når du endrer PIN-koden, har du tastet PIN-koden eller PIN2koden feil. Slik åpner du SIMkortet 1 Når PIN-kode blokkert vises, skriver du inn PUK-koden og velger OK. 2 Tast en ny fire- til åttesifret PIN-kode, og velg OK. 3 Bekreft den nye PINkoden ved å taste den på nytt, og velg OK. Slik aktiverer eller deaktiverer du SIM-kortlåsen 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } SIM-kortlås } Beskyttelse i standby-modus, og angi et valg. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. Slik endrer du PIN-koden 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } SIM-kortlås } Endre PIN-kode i standbymodus. 2 Tast PIN-koden, og velg OK. 3 Tast en ny fire- til åttesifret PIN-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. Slik endrer du PIN2-koden 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } SIM-kortlås } Endre PIN2-kode i standby-modus. 2 Tast PIN2-koden, og velg OK. 3 Tast en ny fire- til åttesifret PIN-kode, og velg OK. 4 Bekreft den nye PIN-koden ved å taste den på nytt, og velg OK. 49 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ekstrafunksjoner Alarmklokke Internett % 43 Alarmklokke/Alarmer. % 38 Internett. Kalender Telefonen har en kalender der du kan legge inn notater. Navigere i kalenderen Bruk navigeringstasten til å flytte mellom dager eller uker. Dagens dato har en firkantet ramme. Du kan endre visning under Valg. Vis dagens vis notatet for den valgte dagen. Hvis det finnes mer enn ett notat, blar du ved å trykke på og. Vis alle vis alle notater. Bla ved å trykke på og. Endre dato angi en dato for å vise en annen uke eller måned. Slik legger du til et nytt notat 1 Velg Meny } Diverse } Kalender i standby-modus. 2 Bla til ønsket dato, og velg Valg } Legg til et notat. 3 Angi detaljer, og velg Valg } OK. 4 Velg OK for å bekrefte datoen. 5 Velg OK for å bekrefte klokkeslettet. 6 Velg om du vil ha et påminnelsessignal. På et påminnelsessignal ringer i umiddelbar tilknytning til notatet. Av intet påminnelsessignal. 50 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik endrer eller sletter du et notat 1 Velg Meny } Diverse } Kalender i standby-modus. 2 Bla til dagen for notatet, og velg Valg } Vis dagens. 3 Hvis det finnes mer enn ett notat, blar du til ønsket notat. 4 Velg Valg.

10 5 Velg om du vil slette eller endre notatet. Slik sender og mottar du et notat 1 Velg Meny } Diverse } Kalender i standby-modus. 2 Bla til dagen for notatet, og velg Valg } Vis dagens. 3 Velg Valg } Send } Tekstmelding. 4 Skriv en tekstmelding, og velg Valg } Send melding. 5 Angi telefonnummer. 6 Velg Valg } Send melding. Når du mottar et notat, følger du instruksjonene som vises. Kalenderinnstillinger Under Kalender har du også disse valgene: Slett slett notater. Endre endre et notat. Lagre lagre et notat eller endringer. Legg til symbol legg til et symbol i et notat. Legg til element legg til en animasjon, et bilde eller en lyd i et notat. Språk velg språk. Ordliste aktiver eller deaktiver T9-inntasting. Nasjonalt tegn deaktiver språkspesifikke tegn for å spare plass. Dette valget vises bare for enkelte tastespråk. Fortsett å skrive dette alternativet dukker opp hvis du får et innkommende anrop. Ikke lagre ikke lagre endringer. 51 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tidsur Telefonen har et innebygd tidsur. Når signalet ringer, trykker du på venstre valgtast for å slå det av. Slik stiller du inn tidsuret 1 Velg Meny } Diverse } Tidsur i standby-modus, og angi timer, minutter og sekunder for nedtelling. 2 Velg OK for å starte. Stoppeklokke Telefonen har en stoppeklokke som kan lagre en rekke rundetider. Slik bruker du stoppeklokken Velg Meny } Diverse } Stoppeklokke } Start i standbymodus. Velg Start for å starte. Velg Stopp for å stoppe. Velg Ny runde for å måle en ekstra runde. Velg Valg for å lagre, nullstille og så videre. Velg Vis for å vise lagrede runder. Velg Slett for å slette lagrede runder, Én om gangen eller Slett alle. Kalkulator Telefonen har en innebygd kalkulator som kan addere, subtrahere, dividere og multiplisere. Slik bruker du kalkulatoren 1 Velg Meny } Diverse } Kalkulator i standby-modus. 2 Tast inn tallene på tastaturet, og trykk deretter på: eller for å få, x. eller for å få +, -. for å taste inn et desimaltegn. 52 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. for å bytte mellom positive og negative verdier. Velg Tøm for å slette tallet. Velg OK for å få resultatet. Mine filer Bilder og lyder lagres i Mine filer. Spill Telefonen leveres med spill. Informasjon og spillkontroller vises i hjelpetekstene for hvert spill. Slik starter og avslutter du et spill 1 Velg Meny } Diverse } Mine spill i standby-modus. 2 Velg et spill. 3 Velg Hjelp for å lese hjelpetekster. 4 Velg Nytt spill for å starte et nytt spill. 5 Trykk på for å avslutte et spill. 53 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Feilsøking Enkelte problemer krever at du ringer tjenesteleverandøren, men de fleste problemene kan du lett løse selv. Ta ut SIM-kortet før du leverer inn telefonen til reparasjon. Vanlige spørsmål Sp: Hvorfor har jeg problemer med minnekapasitet og hastighet? Sv: Du må starte telefonen på nytt av og til. 1 Slå av telefonen og ta av batteridekslet 2 Ta ut batteriet i 10 sekunder, og sett det inn igjen i telefonen. 3 Sett på batteridekslet. 4 Slå på telefonen. 54 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sp: Displayet flimrer eller fryser fast. Hva skal jeg gjøre? Sv: Tilbakestill telefonen % 45 Tilbakestille telefonen. Sp: Hvorfor kan jeg ikke slå på telefonen? Sv: Lad opp telefonen til den er fulladet. Kontroller at telefonen er ladet. Koble til laderen og lad opp telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet vises kanskje ikke før ladingen har pågått i 30 minutter. Et grønt batteri betyr at telefonbatteriet er fulladet. Et hvitt batteri betyr at telefonbatteriet er tomt. 55 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sp: Hvorfor kan jeg ikke lade telefonen? Sv: Koble til laderen skikkelig. Se nøye på bildet for å finne ut hvordan du kobler til laderen og lader opp telefonen. Sp: Hvordan endrer jeg telefonspråk? Sv: Velg Meny } Innstillinger } Språk i standbymodus, og velg et språk. Sp: Hva er telefonlåskoden min? Sv: Standard telefonlåskode er En telefonlås beskytter telefonen mot misbruk. Hvis et annet SIM-kort settes inn i telefonen, må telefonlåskoden angis. 1 Velg Meny } Innstillinger } Avansert } Sikkerhet } Telefonlås } Endre kode i standby-modus. 2 Tast den gamle koden, og velg OK. 56 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer eller deaktiverer du telefonlåskoden 1 Tast den nye koden, og velg OK. 2 Gjenta den nye koden, og velg OK. 3 Velg Beskyttelse og deretter På. 4 Tast telefonlåskoden, og velg OK. Sp: Hvordan aktiverer og deaktiverer jeg T9inntasting når jeg skriver en tekstmelding? Sv: Hold nede når du skriver inn tekst. Du ser "T9" øverst i tekstmeldingen når T9 er aktivert. Sp: Søker etter nett vises på displayet. Sv: Prøv å ringe fra et annet sted. Søker etter nett betyr at radiomottakeren ikke får inn signaler fra operatøren. Årsaken kan være stedet der du befinner deg. Gå til et sted der du har hatt god nettdekning tidligere. Nettdekningen er bedre utendørs. Fem blå søyler betyr full nettdekning 57 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sp: Kun nødanrop vises på displayet. Sv: Prøv å ringe fra et annet sted. Når Kun nødanrop vises i displayet, er telefonen i orden, men du har problemer med å få tilgang til ditt eget nett. Gå til et annet sted og se om meldingen forsvinner. % 45 Nett for mer informasjon. Sp: Sett inn SIM-kort vises på displayet. Sv: Ta ut SIM-kortet og rengjør det. % 59 Sett inn SIM-kort. Sp: Telefonen slår seg selv av. Sv: Bruk den automatiske tastlåsen. Hvis telefonen slår seg av når du bærer den med deg, er det sannsynligvis noe i lommen eller vesken som har aktivert av/på-tasten. Aktiver funksjonen for automatisk tastlås. % 48 Slik aktiverer eller deaktiverer du den automatiske tastlåsen. Sp: Hvordan klargjør jeg telefonen for SMS/tekstmeldinger? Sv: Kontroller servicesenternummeret i telefonen.

11 Powered by TCPDF ( Hvis nummeret til servicesenteret ikke er lagret på SIMkortet, må du legge inn nummeret selv, ellers kan du ikke svare på mottatte meldinger eller sende egne meldinger. Vanligvis er nummeret til servicesenteret allerede lagt inn på SIM-kortet når du kjøper det. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke finner nummeret til servicesenteret. 58 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 1 Velg Meny } Melding } Innstillinger } Tekstmelding } Meldingssentral i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke finnes noe nummer, angir du nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskode, og velger Lagre. Sp: Jeg har problemer med å bruke SMS/tekstmeldinger på telefonen. Sv: Legg inn riktige innstillinger for SMS/tekstmeldinger. Hvis du har problemer med å sende eller motta tekstmeldinger, har du sannsynligvis noen gale innstillinger på telefonen. Innstillingene er forskjellige for ulike operatører. Kontakt nettoperatøren for å få riktig innstilling for SMS-servicesenter. Feilmeldinger Sett inn SIM-kort SIM-kortet er ikke satt inn riktig, eller det kan være skadet eller skittent. Prøv ett eller flere av følgende: Ta ut SIM-kortet og sett det riktig inn. % 8 Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet. Rengjør kontaktene på SIM-kortet og telefonen med en myk kost, klut eller bomullspinne som er fuktet med en type smaksfri og fargeløs alkohol. Kontroller om SIM-kortet er skadet. Kontakt nettoperatøren for å få et nytt SIM-kort. 59 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ugyldig SIM-kort Denne feilmeldingen vises i to tilfeller: Telefonen fungerer bare med enkelte SIM-kort. Sett inn riktig SIM-kort. Du tastet feil PUK-kode (PUK = Personal Unblocking Key) 10 ganger på rad. Kontakt operatøren. Slik åpner du: % 47 Låser. Kun nødanrop Du har problemer med å få tilgang til ditt eget nett. Du kan bare ringe nødnumre fra dette stedet, % 16 Nødanrop. Søker etter nett Telefonen mottar ikke signaler fra en nettoperatør. Prøv å gå til et sted der du har hatt god nettdekning tidligere. Ulike passord Du har tastet feil PIN-kode eller PIN2-kode. Angi riktig PIN-kode eller PIN2-kode, og velg Ja, % 47 Låser. PIN-kode blokkert eller PIN2-koden er blokkert. Tast PUK2-koden fra operatøren. Du har tastet feil PIN-kode eller PIN2-kode tre ganger etter hverandre. Slik åpner du kodene: % 47 Låser. Telefonen er låst Telefonen er låst. Slik låser du opp telefonen: % 47 Låser. Telefonlåskode: Telefonen leveres med telefonlåskoden Du kan endre den til en hvilken som helst kode med fire sifre, % 47 Låser. 60 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Viktig informasjon Web-område for Sony Ericsson-brukere På finner du en brukerstøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste PCprogramvareoppdateringene og tips om hvordan du kan bruke produktene mer effektivt. Service og kundestøtte Fra nå av har du tilgang til en rekke eksklusive servicefordeler, for eksempel: Globale og lokale Web-områder for kundestøtte Et globalt Call Center-nettverk Et omfattende nettverk av Sony Ericsson-servicepartnere En garantiperiode. Lær mer om garantibetingelsene i denne brukerhåndboken På com, under Støtte-delen for det språket du velger, finner du de nyeste støtteverktøyene og den siste informasjonen, for eksempel programvareoppdateringer, kunnskapsbase, telefonkonfigurasjon og ytterligere hjelp når du har behov for det. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om operatørspesifikke tjenester og funksjoner. Du kan også kontakte nærmeste Call Center. Telefonnumrene til hvert Call Center finnes i listen nedenfor. Hvis landet/regionen ikke finnes på listen, kontakter du den lokale forhandleren. (Telefonnumrene nedenfor var riktige på trykketidspunktet. Du finner alltid de siste oppdateringene på Hvis produktet mot formodning skulle ha behov for service, kontakter du forhandleren der du kjøpte produktet, eller en av våre servicepartnere. Oppbevar garantidokumentasjonen. Du trenger den hvis du må benytte deg av garantien tilknyttet produktet. Når du ringer et av våre Call Centers, må du betale for samtalen i henhold til lokale satser, inkludert lokale avgifter, med mindre du ringer et gratisnummer. Australia Argentina sonyericsson.com This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Østerrike Belgia Brasil Canada Sentral-Afrika Chile Kina Colombia Kroatia Tsjekkia Danmark Finland Frankrike Tyskland Hellas Hongkong Ungarn India Indonesia com questions com sonyericsson.com com (fra mobiltelefon) questions (legg til STD-kode fra en GSM-forbindelse) com This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Irland Italia Litauen Malaysia Mexico Nederland New Zealand Norge Pakistan Filippinene Polen Portugal Romania Russland Singapore Slovakia Sør-Afrika Spania Sverige Sveits questions sonyericsson.com questions.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer