This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Komme i gang... 5 Sette sammen telefonen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt Navigering Verktøylinje Mine filer Telefonspråk Taste inn tekst Ringe Ringe og motta anrop Kontakter Anropsliste Hurtigringing Mobilsvar Talestyring Meldingstjenester Tekstmeldinger (SMS) Postkort E-post Vodafone Messenger Bildetjenester Kamera og videokamera Bruke kameraet Kameraikoner og -innstillinger Overføre bilder Bilder live! Studio Underholdning Bærbart stereohåndfrisett Musikk- og videospillere TrackID Radio Ringetoner og melodier Lydopptak Innholdsfortegnelse 1

2 Tilkobling Vodafone live! Koble til Vodafone live! Innstillinger Web-feeder Trådløs Bluetooth teknologi Bruke USB-kabelen Feilsøking Vanlige spørsmål Feilmeldinger Viktig informasjon Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Lisensavtale for sluttbrukere Begrenset garanti FCC Statement Declaration of Conformity Indeks Innholdsfortegnelse

3 Sony Ericsson V640i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen har funksjoner for å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan være begrenset eller forbudt i samsvar med tredjeparters rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. Kulelogoen og TrackID er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook og Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. T9 Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9 Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; kanadisk patentnummer 1,331,057; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt 3

4 utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders). Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Instruksjonssymboler Disse symbolene brukes i brukerhåndboken. Merk Tips Advarsel En tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren eller gå til hvis du vil ha mer informasjon. > Bruk en valgtast eller navigeringstast til å bla og velge. Se Navigering på side 12. 4

5 Komme i gang Sette sammen telefonen Slik setter du inn batteriet Før du tar i bruk telefonen, må du sette inn et SIM-kort og batteriet. Slik setter du inn SIM-kortet 1 Skyv batteridekslet av telefonen. 1 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og kontaktene mot hverandre. 2 Skyv SIM-kortet fremover (1) og deretter bakover under holderen (2). De gullfargede kontaktene skal vende nedover. 2 Lukk og skyv batteridekslet på plass. Komme i gang 5

6 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen 4 Velg et språk. 5 Velg Fortsett > Ja hvis du vil bruke konfigurasjonsveiviseren mens innstillingene lastes ned. Hvis du vil rette en feil når du taster PIN-koden, trykker du på. Du kan bli bedt om å registrere telefonen hos Sony Ericsson. Ingen personlige opplysninger, for eksempel telefonnummeret ditt, overføres til eller behandles av Sony Ericsson hvis du velger å registrere telefonen. 1 Hold nede. 2 Velg en modus: Normal full funksjonalitet. Flymodus begrenset funksjonalitet. 3 Tast PIN-koden for SIM-kortet, hvis du blir bedt om det, og velg OK. Standby-modus Når du har slått på telefonen og tastet PIN-koden, vises navnet på nettoperatøren. Denne visningen kalles standby-modus. 6 Komme i gang

7 Hjelp på telefonen Du har tilgang til hjelp og informasjon på telefonen. Se Navigering på side 12. Slik bruker du konfigurasjonsveiviseren 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Konfig.veiviser i standbymodus. 2 Angi et valg. Slik viser du informasjon om funksjoner Bla til en funksjon og velg Info, hvis tilgjengelig. I noen tilfeller vises Info under Valg. Slik viser du statusinformasjon Trykk volumtasten opp i standby-modus. Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper det. Slik lader du batteriet 2,5 t 1 Koble laderen til telefonen. Det tar ca. 2,5 timer å lade batteriet helt opp. Trykk på en tast for å vise displayet. 2 Koble fra laderen ved å skyve pluggen oppover. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Du kan lade batteriet når som helst, og i mer eller mindre enn 2,5 time. Du kan avbryte ladingen uten å skade batteriet. Komme i gang 7

8 Telefonoversikt 1 Videoanropskamera 2 Høyttaler 3 Display 4 Valgtaster 5 Ringetast 6 Verktøylinjetast 7 Navigeringstast 8 Tastlås-tast 9 Volum, taster for digital zoom 10 Avslutningstast 11 Kameratast 12 C-tast (slett) 13 Stille-tast 14 Kontakt for lader, håndfrisett og USB-kabel Komme i gang

9 15 På/av-tast 16 Kamera 17 Minnekortspor Komme i gang 9

10 Menyoversikt Mine spill Mobil-TV TrackID VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Underholdning Internett Mine program Kamera Meldinger Medier Skriv ny Innboks E-post Web-feeder Ring mobilsvar Utkast Utboks Sendte meld. Lagrede meld. Maler Web-tjeneste 1 Håndter meld. Innstillinger Planlegger Kontakter Radio Internett-tjenester*** Filbehandling** Videoanrop Kalender Oppgaver Spill inn lyd Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Fjernkontroll Kodeliste Meg selv Ny kontakt 10 Komme i gang

11 Alarmer Anrop** Innstillinger** Alle Besvart Ringt Ubesvart Generelt Profiler Klokkeslett/dato Språk Talestyring Aktivitetsmeny Snarveier Flymodus Sikkerhet Konfig.veiviser Telefonstatus Tilbakestill alt Lyder og varsler Ringevolum Ringetone Stille modus Økende ringing Vibrasjonsvarsling Meldingsvarsel Tastlyd Display Bakgrunnsbilde Motiv Oppstartshilsen Skjermsparer Klokkestørrelse Lysstyrke Anrop Kortnumre Smartsøk Viderekobling Behandle anrop Bytt til linje 2* Tid og kostnad* Vis/skjul mitt nr. Håndfrienhet Kommunikasjon* Bluetooth USB Telefonnavn Nettverksdeling Synkronisering Enhetsbehandling Mobilnett Internett-innstill. Innst., direkteavsp. Meldingsinnstilling* Tilbehør * Noen av menyene er avhengige av operatør, nett og abonnement. ** Du kan bruke navigeringstasten til å bla mellom kategorier på undermenyer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Navigering på side 12. *** Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Komme i gang 11

12 Navigering Hovedmenyene vises som ikoner. Noen undermenyer inneholder kategorier. Slik navigerer du i telefonmenyene Midtre navigeringstast 1 Velg Meny i standby-modus. 2 Bruk navigeringstasten til å gå gjennom menyene. Slik blar du mellom kategoriene Bla til en kategori ved å trykke navigeringstasten mot venstre eller høyre. Slik viser du valg for et element Velg Valg hvis du for eksempel vil endre. Slik går du tilbake til standby-modus Trykk på. Slik avslutter du en funksjon Trykk på. Slik navigerer du i medier 1 Velg Medier i standby-modus. 2 Bruk navigeringstasten til å gå opp, ned, til venstre og høyre i menyene. Slik sletter du elementer Trykk på for å slette elementer som tall, bokstaver, bilder og lyder. Verktøylinje Verktøylinjen gir deg rask tilgang til visse funksjoner. Slik åpner du verktøylinjemenyen Trykk på. Kategoriene på verktøylinjen er: Ny hendelse tapte anrop og nye meldinger. Aktive program programmer som kjører i bakgrunnen. Mine snarveier legg til funksjoner som du vil ha rask tilgang til. Internett rask tilgang til Internett. Mine filer Mine filer kan brukes til å håndtere filer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Du må kanskje kjøpe et minnekort separat. 12 Komme i gang

13 Håndtere filer Du kan flytte og kopiere filer mellom telefonen, en datamaskin og et minnekort. Filer lagres først på minnekortet, og deretter i telefonminnet. Ukjente filer lagres i mappen Annet. Slik flytter du en fil i Mine filer 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Finn en fil, og velg Valg > Behandle fil > Flytt. 3 Angi et valg. Slik velger du flere filer i en mappe 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Velg Valg > Merk > Merk flere. 4 Bla til hver fil du vil merke, og velg Merk. Slik sletter du en fil fra Mine filer 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Finn filen, og trykk på. Telefonspråk Du kan velge et språk som skal brukes på telefonen. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Språk > Telefonspråk i standby-modus. 2 Angi et valg. Taste inn tekst Du kan bruke multitap-inntasting eller T9 -inntasting til å skrive inn tekst. T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok. Slik bytter du tastemetode Hold nede mens du taster inn tekst. Slik veksler du mellom store og små bokstaver Trykk på mens du taster inn tekst. Slik taster du inn tall Hold nede mens du taster inn tekst. Slik taster du inn punktum og komma Trykk på mens du taster inn tekst. Slik skriver du inn tekst med T9 -inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Melding i standby-modus. 2 Hvis ikke vises, holder du nede for å bytte til T9-inntasting. Komme i gang 13

14 3 Trykk på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Hvis du for eksempel skal skrive ordet Jane, trykker du på,,,. Skriv inn hele ordet før du ser på forslagene. 4 Bruk eller til å vise forslag. 5 Trykk på for å godta et forslag. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Melding i standby-modus. 2 Hvis vises, holder du nede for å bytte til multitap-inntasting. 3 Trykk på flere ganger til ønsket bokstav vises. 4 Når du har skrevet et ord, trykker du på for å legge inn et mellomrom. Slik legger du til ord i den innebygde ordboken 1 Når du skriver inn tekst med T9- inntasting, velger du Valg > Stav ord. 2 Skriv ordet med multitap-inntasting, og velg Sett inn. Ringe Ringe og motta anrop Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast et telefonnummer i standby-modus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 Trykk på. Du kan ringe numre fra kontaktlistene og anropslisten. Se Kontakter på side 16 og Anropsliste på side 19. Du kan også ringe ved hjelp av stemmen. Se Talestyring på side 19. Slik ringer du utenlandsanrop 1 Trykk på i standby-modus til +-tegnet vises. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3 Trykk på. Slik ringer du et nummer på nytt Når Prøve på nytt? vises, velger du Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. 14 Ringe

15 Slik svarer du på et anrop Trykk på. Slik avviser du et anrop Trykk på. Slik endrer du høyttalervolumet under et anrop Trykk volumtasten opp eller ned. Slik slå.r du av mikrofonen under en samtale 1 Hold nede. 2 Hold nede en gang til for å fortsette. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale Velg Høyt.På. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik viser du tapte anrop i standbymodus Trykk på, bla til kategorien Nye hendelser og velg et nummer. Trykk på for å åpne anropslisten. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et 3G-nett (UMTS) eller et GSM-nett er innen rekkevidde. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standby-modus, og trykk på. Slik viser du lokale nødnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Spesialnumre > Nødnumre. Videoanrop Se en person i displayet under samtaler. Begge parter må ha et abonnement som støtter 3G-tjenesten (UMTS-tjenesten), og du må være innen rekkevidde av et 3G-nett (UMTS-nett). 3G-tjenesten (UMTStjenesten) er tilgjengelig når vises. Slik foretar du et videoanrop 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med det internasjonale prefikset og retningsnummeret, hvis det er aktuelt). 2 Velg Valg > Utfør videoanrop. Ringe 15

16 Slik bruker du zoom med et utgående videoanrop Trykk på eller. Slik viser du videoanropsvalg Velg Valg mens anropet pågår. Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontakter. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon som vises som standard. Hvis Telefonkontakt er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIMkontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, ikontaktlisten. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Angi et valg. Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet. Slik legger du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg. 6 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 7 Velg Lagre. Ringe kontakter Slik ringer du en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Hvis du vil gå direkte til en kontakt, holder du nede i standby-modus. Slik ringer du en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > SIMkontakter. 3 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik ringer du med Smartsøk 1 Trykk på i standby-modus for å angi et kontaktnavn eller et telefonnummer. Alle oppføringer som samsvarer med tall- eller bokstavsekvensen, vises i en liste. 2 Bla til en kontakt eller et telefonnummer, og trykk på. 16 Ringe

17 Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartsøk 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Anrop > Smartsøk i standby-modus. 2 Angi et valg. Endre kontakter Slik legger du til informasjon i en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Valg > Endre kontakt. 3 Bla mellom kategoriene, og velg Legg til. 4 Angi et valg, og velg et element du vil legge til. 5 Velg Lagre. Hvis abonnementet støtter nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette personlige ringetoner for innringere. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier til SIM-kort. 3 Angi et valg. Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Autolagre på SIM. 3 Angi et valg. Slik lagrer du kontakter på et minnekort 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier til minnek. SIM-kontakter SIM-kontakter kan bare inneholde navn og numre. De lagres på SIM-kortet. Slik legger du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. 3 Tast navnet, og velg OK. 4 Tast nummeret, og velg OK. 5 Angi et nummervalg, og legg eventuelt inn mer informasjon. 6 Velg Lagre. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik ringer du en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Kopier frasim-kort. 3 Angi et valg. Ringe 17

18 Slette kontakter Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik sletter du alle telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Slett allekontakter. Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Valg > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Minnestatus Antallet kontakter du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Slik viser du minnestatus 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Minnestatus. Meg selv Du kan legge inn informasjon om deg selv, og for eksempel sende visittkortet ditt. Slik legger du inn informasjon om deg selv 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Meg selv, og velg Åpne. 3 Bla til et valg, og endre informasjonen. 4 Velg Lagre. Grupper Du kan opprette en gruppe med telefonnumre og e-postadresser som er lagret i Telefonkontakt, som du deretter kan sende meldinger til. Se Meldingstjenester på side 21. Du kan også bruke grupper (med telefonnumre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Slik oppretter du en gruppe med numre og e-postadresser 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Grupper. 3 Bla til Ny gruppe, og velg Legg til. 4 Skriv inn et navn på gruppen, og velg Fortsett. 5 Bla til Ny/nytt, og velg Legg til. 6 Bla til hvert kontakttelefonnummer eller hver e-postadresse du vil merke, og velg Merk. 7 Velg Fortsett > Fullfør. 18 Ringe

19 Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til et navn eller et nummer, og trykk på. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 Trykk på i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til nummeret, og velg Lagre. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller velg en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Hurtigringing Ved hjelp av hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon 1-9. Slik legger du til kontakter i hurtignumre 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Kortnumre. 3 Bla til et posisjonsnummer, og velg Legg til. 4 Velg en kontakt. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standbymodus, og trykk på. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > kategorien Meldingsinnstilling > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Tast nummeret, og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Talestyring Ved å opprette talekommandoer kan du: Bruke taleoppringing ringe en person ved å si navnet. Aktivere taleoppringing ved å si et nøkkelord. Svare på og avvise anrop når du bruker håndfriutstyr. Ringe 19

20 Slik spiller du inn en talekommando ved hjelp av taleoppringing 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Talestyring > Taleoppringing > Aktiver i standby-modus. 2 Velg Ja > Ny talekommando, og velg en kontakt. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret der du vil legge til talekommandoen. 3 Spill inn en talekommando, for eksempel Jons mobil. 4 Følg instruksjonene som vises. Vent på pipetonen, og si kommandoen som skal spilles inn. Talekommandoen spilles av slik at du kan høre den. 5 Hvis du er fornøyd med innspillingen, velger du Ja. Hvis du ikke er fornøyd, velger du Nei og gjentar trinn 3 og 4. Talekommandoer lagres bare i telefonminnet. De kan ikke brukes i en annen telefon. Taleoppringing Du kan høre det innspilte kontaktnavnet når du mottar et anrop fra den aktuelle kontakten. Slik bruker du taleoppringing 1 Hold nede en volumtast i standbymodus. 2 Vent på pipetonen og si et innspilt navn, for eksempel Jons mobil. Navnet spilles av slik at du kan høre det, og forbindelsen opprettes. Nøkkelordet Du kan spille inn og bruke en talekommando som nøkkelord for å aktivere taleoppringing uten å trykke på noen av tastene. Håndfrisettet må være koblet til telefonen når du bruker nøkkelordet. Du bør velge et langt, uvanlig ord eller en frase som ikke kan forveksles med ordinær bakgrunnstale. Bluetooth håndfriutstyr støtter ikke denne funksjonen. Slik aktiverer du og spiller inn et nøkkelord 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Talestyring > Nøkkelord > Aktiver i standby-modus. 2 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si nøkkelordet. 3 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 4 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. 5 Velg hvor nøkkelordet skal aktiveres. Slik ringer du ved hjelp av nøkkelordet 1 Kontroller at er synlig i standbymodus. 2 Si nøkkelordet. 3 Vent på pipetonen, og si en talekommando. 20 Ringe

21 Talesvar Når du bruker håndfriutstyr, kan du svare på eller avvise innkommende anrop med stemmen. Slik aktiverer du talesvar og spiller inn talesvarkommandoer 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Generelt > Talestyring > Talesvar > Aktiver i standby-modus. 2 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si Svar eller et annet ord. 3 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 4 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. Vent på pipetonen, og si Opptatt eller et annet ord. 5 Velg Ja for å godta, eller Nei for en ny innspilling. 6 Følg instruksjonene som vises, og velg Fortsett. 7 Velg hvor talesvar skal aktiveres. Slik svarer du på et anrop ved hjelp av talekommandoer Si Svar. Slik avviser du et anrop ved hjelp av talekommandoer Si Opptatt. Meldingstjenester Motta og lagre meldinger Du blir varslet når du mottar en melding. Meldinger lagres automatisk i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, kan du slette meldinger eller lagre dem på et minnekort eller på SIM-kortet. Slik lagrer du en melding på et minnekort Velg Meny > Meldinger > Innstillinger >kategorien Meldingsinnstilling > Lagre til > Minnekort i standby-modus. Slik lagrer du en melding på SIM-kortet 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til en melding, og velg Valg > Lagre melding. Tekstmeldinger (SMS) Telefonen har støtte for ulike meldingstjenester. Kontakt nettoperatøren for å få informasjon om hvilke tjenester du kan bruke, eller gå til eller hvis du vil ha mer informasjon. Meldingstjenester 21

22 Opprett meldinger med bare tekst og symboler, og send disse som tekstmeldinger (SMS). Legg til bilder, videoklipp, lyder med mer i meldingene, og send dem som MMS-meldinger. Du kan sende MMS-meldinger til en mobiltelefon eller en e-postadresse. Du kan også opprette og bruke meldingsmaler. Hvis du sender en melding til en gruppe, må du betale for hvert medlem. Se Grupper på side 18. Før du bruker tekstmeldinger Nummeret til meldingssentralen finnes allerede i telefoninnstillingene. Du kan imidlertid legge inn meldingssentralnummeret selv. Slik angir du et meldingssentralnummer 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Meldingsinnstilling > SMS i standby-modus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis et nummer ikke vises, blar du til Ny meld.sentral og velger Legg til. 3 Angi nummeret, inkludert det internasjonale +-tegnet og landskoden. 4 Velg Lagre. Før du bruker MMS-meldinger Både du og mottakeren må ha abonnementer som har støtte for MMS-meldinger. Hvis det ikke finnes en Internett-profil eller meldingsserver, kan du motta alle MMS-innstillingene automatisk fra nettoperatøren på eller på Adressen til meldingsserveren og en Internett-profil angis. Slik kontrollerer du MMS-innstillingene 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Meldingsinnstilling > MMS > MMS-profil i standby-modus. 2 Bla til en profil, og velg Valg > Endre. Slik skriver og sender du en melding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Melding i standby-modus. 2 Skriv meldingen, eller velg > Valg > Legg til symbol. 3 Bla med for å bruke verktøylinjevalg. Bla med eller for å angi et valg. 4 Velg Fortsett. (Du kan lagre en melding til senere i Utkast ved å trykke på og velge Lagre melding). 5 Velg Kontaktoppslag. 6 Velg en mottaker, og velg Send. 22 Meldingstjenester

23 En melding konverteres automatisk fra en tekstmelding (SMS) til en MMSmelding hvis du bruker verktøylinjevalg, for eksempel legger til bilder, lyder eller annet. Hvis du bare bruker tekst, blir meldingen værende en tekstmelding. Slik kopierer du og limer inn tekst i en melding 1 Når du skriver meldingen, velger du Valg > Kopier og lim inn. 2 Velg Kopier alt eller > Merk og kopier. Bla til og merk tekst i meldingen. 3 Velg Valg > Kopier og lim inn > Lim inn. Slik endrer du et element i en melding 1 Når du skriver en melding, merker du elementet du vil endre, og velger Valg. 2 Angi et valg. Slik sletter du en melding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Merk meldingen du vil slette, og velg Valg > Slett. Slik angir du valg for tekstmeldinger (SMS) 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien for innstillinger for Kommunikasjon > Meldingsinnstilling > Tekstmelding i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Postkort Som en del av Vodafone live! kan du få en melding med bilde og tekst levert som et postkort til en gateadresse. Slik sender du et postkort 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Postkort i standby-modus. 2 Velg Ta bilde for å inkludere et nytt bilde, eller velg et bilde fra Bilder eller Kameraalbum. 3 Skriv en melding som skal følge bildet. 4 Velg en mottaker, og velg Send > Som postkort. Bildet og meldingen skrives ut på et postkort og sendes til den valgte adressen. Spør nettoperatøren om du kan sende postkort fra telefonen, eller gå til E-post Du kan bruke standard e-postfunksjoner og e-postadressen fra datamaskinen på telefonen. Før du bruker e-post Du kan bruke konfigurasjonsveiviseren til å kontrollere om det finnes innstillinger for din e-postkonto, eller du kan legge dem inn manuelt. Du kan også motta innstillinger fra eller Meldingstjenester 23

24 Slik oppretter du en e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Kontoer i standby-modus. 2 Bla til Ny konto, og velg Legg til. Hvis du legger inn innstillinger manuelt, kan du kontakte e-postleverandøren for å få mer informasjon. En e-postleverandør kan være selskapet der du har fått en e-postadresse. Slik skriver og sender du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Skriv ny i standby-modus. 2 Velg Legg til > Angi e-postadr. Angi e-postadressen, og velg OK. 3 Velg Endre hvis du vil angi flere mottakere. Bla til et valg, og velg Legg til > Angi e-postadr. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Fullfør når du er ferdig. 4 Bla til Emne:. Velg OK, og angi et emne. 5 Bla til Tekst:. Velg OK, og skriv inn teksten. 6 Bla til Vedlegg:. Velg Legg til, og velg en fil du vil legge ved. 7 Velg Fortsett > Send. Slik mottar og leser du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks > Valg > Snd/Mta i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lagrer du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Lagre melding. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Svar. 3 Skriv svaret, og velg OK. 4 Velg Fortsett > Send. Slik viser du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Vis. Slik lagrer du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Valg > Vedlegg > Vis > Lagre. Slik sletter du en e-post (POP3) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Merk for sletting. Merkede e-postmeldinger slettes neste gang du kobler deg til serveren. 24 Meldingstjenester

25 Slik sletter du en e-post (IMAP4) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Valg > Merk for sletting. 3 Velg Valg > Tøm innboksen. Merkede e-postmeldinger vil bli slettet i telefonen og på serveren. Vodafone Messenger Du kan koble til og logge på Messenger-serveren for å kommunisere med chat-meldinger. Hvis abonnementet har støtte for direktemeldinger og statustjenester, kan du sende og motta meldinger og se statusen for kontakter når de er pålogget. Hvis innstillinger ikke er angitt i telefonen, må du legge inn serverinnstillinger. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Slik logger du deg på Messengerserveren Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Logg på i standby-modus. Slik logger du deg av Messengerserveren Velg Valg > Logg av. Slik legger du til en kontakt i listen 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Velg Valg > Legg til kontakt. Slik sender du en chat-melding fra Messenger 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Chat. 3 Skriv meldingen, og velg Send. Du kan også fortsette en chat-samtale. Bla med eller til kategorien Samtaler. Status Du kan vise egen status, for eksempel Glad eller Opptatt, bare for kontakter. Du kan også vise egen status for alle brukere på Messenger-serveren. Slik viser du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Valg > Innstillinger i standby-modus, og velg Vis min status. 2 Angi et valg. Meldingstjenester 25

26 Slik oppdaterer du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Min status i standbymodus. 2 Endre informasjonen. Chat-gruppe En chat-gruppe kan opprettes av tjenesteleverandøren din, av individuelle brukere av Messenger-funksjonen eller av deg. Du kan lagre chat-grupper ved å lagre en chat-invitasjon eller ved å søke etter en bestemt chat-gruppe. Slik oppretter du en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Chat-grupper i standbymodus. 2 Velg Valg > Legg til chat-grp. > Ny chat-gruppe. 3 Velg hvem du vil invitere til chatgruppen, fra kontaktlisten, > Fortsett. 4 Skriv en kort invitasjon, > Fortsett > Send. Slik legger du til en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Chat-grupper i standbymodus. 2 Angi et valg. Alle meldinger som sendes og mottas mellom pålogging og avlogging, lagres i samtaleloggen slik at du kan gå tilbake til chat-meldinger fra gamle samtaler. Slik lagrer du en samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler i standby-modus. 2 Bla til en samtale, og velg Valg > Lagre samtale. Slik viser du en lagret samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler i standby-modus. 2 Velg Valg > Lagre samtale. Slik viser du passive brukere 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner >kategorien Kontakter i standbymodus. 2 Velg Valg > Passive brukere. Det vises en liste over brukere på Messenger-serveren som ser på din statusinformasjon. Slik viser eller endrer du innstillinger 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner i standby-modus. 2 Velg Valg > Innstillinger, og angi et valg: Vis min status Sorter kontakter: Chat-varsel: Serverinnstillinger: Autom. pålogging: Tillat tilkobling: Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. 26 Meldingstjenester

27 Bildetjenester Kamera og videokamera Du kan ta bilder og spille inn videoklipp, og vise, lagre eller sende dem. Søker og kamerataster Displayet fungerer som søker når du bruker kameraet. 1 1 Zoom inn eller ut 2 Ta bilder/spill inn videoklipp Bruke kameraet Slik aktiverer du kameraet Hold nede i standby-modus. 2 Slik tar du et bilde 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk på for å ta et bilde. 3 Videoklippet lagres automatisk på minnekortet. Ikke gjør opptak med en sterk lyskilde i bakgrunnen. Bruk en støtte eller selvutløseren for å unngå uskarpe bilder. Slik spiller du inn et videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk på for å starte innspillingen. Slik stopper du innspillingen 1 Trykk på. 2 Videoklippet lagres automatisk på minnekortet. Slik bruker du zoom Trykk volumtasten opp eller ned. Slik justerer du lysstyrken Trykk på eller. Slik viser du bilder og videoklipp 1 Aktiver kameraet, og trykk på eller for å bla til. 2 Trykk på den midtre navigeringstasten for å vise bildene og videoklippene. Bildetjenester 27

28 Kameraikoner og -innstillinger Ikoner på displayet informerer om gjeldende innstilling. Flere kamerainnstillinger er tilgjengelige i Innstillinger. Slik endrer du innstillinger Aktiver kameraet, og velg. Slik viser du informasjon om innstillinger Bla til en innstilling, og velg. Overføre bilder Overføre bilder til og fra en datamaskin Du kan bruke trådløs Bluetooth teknologi og USB-kabelen til å overføre bilder og videoklipp mellom en datamaskin og telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trådløs Bluetooth teknologi på side 34 og Bruke USB-kabelen på side 35. Du kan vise, forbedre og organisere bilder og videoklipp på en datamaskin ved å installere Adobe Photoshop Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse er inkludert på CD-en som følger med telefonen, og kan lastes ned fra Bildeblogg En bildeblogg er en personlig Webside. Hvis du har et abonnement som støtter denne tjenesten, kan du sende bilder til en blogg. Noen Web-tjenester krever en separat lisensavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Ytterligere regler og takster kan forekomme. Kontakt tjenesteleverandøren, eller gå til Slik sender du kamerabilder til en blogg 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Send > Til blogg. 4 Legg inn tittel og tekst. 5 Velg OK > Publiser. Slik sender du et bilde eller videoklipp 1 Velg Medier i standby-modus. 2 Bla til et element, og velg Valg > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Bilder Du kan vise, legge til, endre eller slette bilder i Medier. Bruke bilder Du kan legge til et bilde i en kontaktoppføring, bruke det ved oppstart av telefonen, som bakgrunnsbilde i standbymodus eller som skjermsparer. 28 Bildetjenester

29 Slik bruker du bilder 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Bruk som. 4 Angi et valg. Slik viser du bilder i en bildefremvisning 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Bilde > Kameraalbum. 2 Bla til en måned og et bilde. Velg Vis. 3 Velg Valg > Fremvisning. 4 Velg en stemning. live! Studio Gå til hvis du vil ha mer informasjon. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Med Internett kan du lagre bilder i et Web-basert album. Dette er nyttig hvis du har lite telefonminne, eller hvis du vil dele bilder med venner i et virtuelt album som du har tilgang til på Internett. Slik laster du opp et bilde fra standby-modus 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling > kategorien Alle filer > Bilder i standbymodus. 2 Bla til et bilde, og velg Valg > Send > Web-tjeneste 1. Slik laster du opp et bilde fra kameraet Ta et bilde, og velg Send > Webtjeneste 1. Underholdning Hvis du vil ha informasjon om navigering i medier, se Navigering på side 12. Bærbart stereohåndfrisett Slik bruker du håndfrisettet Koble til det bærbare håndfrisettet. Musikken stopper når du mottar et anrop, og starter igjen når anropet er avsluttet. Musikk- og videospillere Slik spiller du av musikk 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Musikk. 2 Bla til en tittel, og velg Spill av. Underholdning 29

30 Slik spiller du av videoklipp 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Video. 2 Bla til en tittel, og velg Spill av. Musikk- og videokontroller Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på den midtre navigeringstasten. Slik fortsetter du musikkavspilling Trykk på den midtre navigeringstasten. Slik endrer du volumet Trykk volumtastene opp eller ned når du hører på musikk. Slik går du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik går du tilbake til spillermenyene Velg Tilbake. Slik går du tilbake til spillerne Velg Valg > Gjenoppta. Slik går du ut av spillermenyene Hold nede. Slik sender du musikk 1 Velg Medier i standby-modus, og bla til Musikk. 2 Bla til en tittel, og velg Valg > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. TrackID TrackID er en musikkgjenkjenningstjeneste. Du kan søke etter sangtitler, artister og albumnavn. Bruk av TrackID kan koste penger. Slik søker du etter sanginformasjon Når du hører en sang via en høyttaler, velger du Meny > Underholdning > TrackID i standby-modus. Når radioen er på, velger du Valg > TrackID. Radio Du må ikke bruke telefonen som radio på steder der dette er forbudt. Slik hører du på radioen 1 Koble håndfrisettet til telefonen. 2 Velg Meny > Radio i standby-modus. 30 Underholdning

31 Slik endrer du volumet Trykk volumtastene opp eller ned når radioen er på. Slik søker du etter kanaler automatisk Når radioen er på, velger du Søk. Slik søker du etter kanaler manuelt Når radioen er på, trykker du på eller. Slik veksler du mellom forhåndsinnstilte kanaler Når radioen er på, trykker du på eller. Lagre kanaler Du kan lagre opptil 20 forhåndsinnstilte kanaler. Slik lagrer du kanaler Når du har funnet en radiokanal, velger du Valg > Lagre. Slik velger du lagrede kanaler 1 Velg Meny > Radio > Valg > Kanaler i standby-modus. 2 Velg en radiokanal. Slik lagrer du kanaler i posisjon 1 til 10 Når du har funnet en radiokanal, holder du nede. Slik velger du kanaler som er lagret i posisjon 1 til 10 Når radioen er på, trykker du på. Ringetoner og melodier Slik angir du en ringetone 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringetone i standbymodus. 2 Finn og velg en ringetone. Slik angir du volumet for ringetonen 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Lyder og varsler > Ringevolum i standby-modus. 2 Hvis du vil endre volumet, trykker du på eller. 3 Velg Lagre. Underholdning 31

32 Slik deaktiverer du ringetonen Hold nede i standby-modus. Alle signaler unntatt alarmsignalet berøres. Slik aktiverer du vibrasjonsvarsling 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Lyder og varsler > Vibrasjonsvarsling i standby-modus. 2 Angi et valg. Lydopptak Du kan ta opp et talememo eller en samtale. Du kan også bruke innspilte lyder som ringetoner. I noen land og områder er du etter loven pliktig til å informere personen du snakker med, om at du spiller inn samtalen. Slik spiller du inn en lyd Velg Meny > Underholdning > Spill inn lyd i standby-modus. Slik hører du på en innspilling 1 Velg Meny > Planlegger > Filbehandling i standby-modus. 2 Bla til Musikk, og velg Åpne. 3 Bla til en innspilling, og velg Spill. Tilkobling Vodafone live! Vodafone live! har alt du trenger, og er full av informasjon, spill, musikk, ringetoner og annen underholdning. Tjenesten er enkel å bruke og kan alltid stå på, slik at du unngår all ventetid. Du betaler bare for data du sender eller mottar, ikke for hvor lenge du er tilkoblet. Telefonen er allerede innstilt slik at du har tilgang til Vodafone live! Vodafones Internett-portal for mobiltelefoner. Du skal allerede være registrert, og du trenger ikke å endre eller konfigurere noen innstillinger. Hvis du har problemer med å koble til Vodafone live! eller Internett, eller hvis du har problemer med å bruke e-post, må du kontakte nettoperatøren eller gå til Nettoperatørens kundestøtte kan sende deg riktige innstillinger i en tekstmelding. Innstillinger kan også fås fra Slik laster du ned innstillinger 1 Gå til på en datamaskin. 2 Velg region og land eller et globalt kundestøtteområde. 32 Tilkobling

33 3 Velg kategorien Telefonkonfigurasjon, og velg en telefonmodell. 4 Velg hvilken innstilling du vil laste ned til telefonen. Koble til Vodafone live! Velg Meny > Internett i standby-modus. Du kan også velge for å få tilgang til Internett. Slik forlater du Vodafone live Trykk på. Vodafone live!-tjenester Du kan laste ned lyder og ringetoner, bilder, animasjoner og bakgrunnsbilder, nye spill, videoklipp, musikklipp og motiver som gir menyene et nytt utseende. Du kan også spille av videoklipp og musikk direkte. Internett lagre bilder og lyder på Internett. Vodafone Mail én postboks for alle e-postmeldinger, mobilsvarmeldinger og fakser. Vodafone Messenger direktemeldinger på mobiltelefonen. Nyheter få de siste nyhets- og værmeldingene. Sport nyheter og resultatservice. Søk finn det du trenger fra Vodafone live! Vodafone live! vokser stadig og oppdateres daglig, og disse valgene kan derfor variere. Stikk innom ofte for å få med deg alt det nye. Spørsmål om Vodafone live!-produkter og -tjenester skal rettes til Vodafones kundestøtte. Noen av disse tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. De kan også ha andre navn. Slik laster du ned fra Vodafone live!- portalen 1 Velg Internett i standby-modus, og velg en kobling. 2 Gå inn på Web-siden, velg en fil du vil laste ned, og følg instruksjonene som vises. Innstillinger Før du synkroniserer med en Internetttjeneste eller bruker Internett, Java, MMS-meldinger, e-post og bildeblogg, må du ha innstillinger på telefonen. Hvis innstillinger ikke allerede er angitt, kan du laste ned innstillinger ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren eller ved å gå til Slik laster du ned innstillinger ved hjelp av konfigurasjonsveiviseren 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Konfig.veiviser > Last ned innstilling i standby-modus. 2 Følg instruksjonene som vises. Tilkobling 33

34 Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få mer informasjon. Slik sender du en kobling 1 Når du surfer på Internett, velger du Valg > Verktøy > Send kobling. 2 Angi et valg. Bruke bokmerker Du kan opprette og endre bokmerker som hurtigkoblinger til Web-sider. Slik oppretter du et bokmerke 1 Når du surfer på Internett, velger du Valg > Verktøy > Tilføy bokmerke > Bokmerker. 2 Angi en tittel og en adresse. Velg Lagre. Slik velger du et bokmerke 1 Velg Meny > Internett i standby-modus. 2 Velg Valg > Gå til > Bokmerker. 3 Bla til et bokmerke, og velg Gå til. Web-feeder Du kan motta innhold som oppdateres hyppig, for eksempel podcaster eller nyhetsoverskrifter, som Web-feeder. Du kan legge til feeder for en side, hvis den har ikonet. Slik legger du til nye feeder for en Web-side Når du er inne på en Internett-side som inneholder Web-feeder, velger du Valg > Web-feeder. Slik oppretter du en ny Web-feed 1 Velg Meny > Meldinger > Web-feeder > Valg > Ny feed i standby-modus. 2 Angi adressen, og velg Gå til. Trådløs Bluetooth teknologi Bluetooth funksjonen muliggjør trådløs tilkobling til andre Bluetooth enheter. Du kan for eksempel: Koble til håndfrienheter. Være koblet til flere enheter samtidig. Koble til datamaskiner og få tilgang til Internett. Utveksle elementer og spille spill med flere deltakere. Vi anbefaler en avstand på høyst 10 meter, uten mellomliggende hindringer, for Bluetooth kommunikasjon. Før du bruker trådløs Bluetooth teknologi Du må aktivere Bluetooth funksjonen for å kommunisere med andre enheter. Du må også koble telefonen sammen med andre Bluetooth enheter. 34 Tilkobling

35 Slik aktiverer du Bluetooth funksjonen Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Slå på i standby-modus. Kontroller at enheten du vil koble telefonen sammen med, har Bluetooth funksjonen aktivert og er gjort synlig. Slik kobler du telefonen sammen med en enhet 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Mine enheter i standby-modus. 2 Bla til Ny enhet, og velg Legg til for å søke etter tilgjengelige enheter. 3 Velg en enhet. 4 Angi om nødvendig en kode. Slik tillater du tilkobling til telefonen 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Mine enheter i standby-modus. 2 Velg en enhet i listen. 3 Velg Valg > Tillat tilkobling. Slik kobler du telefonen sammen med et håndfrisett med Bluetooth for første gang 1 Velg Meny > Innstillinger >kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Håndfrienhet i standby-modus. 2 Velg Ja. 3 Angi om nødvendig en kode. Slik kobler du telefonen sammen med flere håndfrisett med Bluetooth 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Håndfrienhet > Min håndfrienhet > Ny håndfrienhet i standby-modus. 2 Bla til en enhet, og velg Legg til. Synlighet Hvis du vil at andre Bluetooth enheter skal kunne oppdage telefonen, kan du velge å gjøre den synlig. Slik mottar du et element 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Kommunikasjon > Bluetooth > Synlighet > Vis telefon i standby-modus. 2 Når du mottar et element, følger du instruksjonene som vises. Bruke USB-kabelen Du kan koble telefonen til en datamaskin med USB-kabelen for å overføre filer ved hjelp av Masselagring eller Medieoverføring. Du kan også synkronisere og overføre filer samt bruke telefonen som modem i Telefonmod. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til delen Komme i gang på Tilkobling 35

36 Før du bruker USB-kabelen Du må ha ett av disse operativsystemene for å kunne overføre filer ved hjelp av en USB-kabel: Windows 2000 Windows XP (Pro og Home) Windows Vista (32-biters og 64-biters versjoner av Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic) Medieoverføring og masselagring Du kan dra og slippe filer mellom telefonen eller minnekortet og en datamaskin i Microsoft Windows Utforsker. Bruk bare en USB-kabel som støttes av telefonen. Du må ikke fjerne USB-kabelen fra telefonen eller datamaskinen under filoverføringen, da dette kan ødelegge telefonminnet eller minnekortet. Slik bruker du medieoverføringsog masselagringsmodus= Før du overfører filer, må du installere Sony Ericsson PC Suite-programvaren på datamaskinen. 1 Koble USB-kabelen til telefonen og datamaskinen. 2 Telefon: Velg Masselagring > Meny > Innstillinger > kategorien Kommunikasjon > USB > USB-modus > Masselagring. Telefonen slår seg av i denne modusen, og starter på nytt når den kobles fra USB-kabelen. 3 Telefon: Velg Medieoverføring, og telefonen vil være aktivert under filoverføringen. 4 Datamaskin: Vent til telefonminnet og minnekortet vises som eksterne disker i Windows Utforsker. 5 Dra og slipp merkede filer mellom telefonen og datamaskinen. 36 Tilkobling

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson T650i. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera og motiver, belysning og materialer inspirert av naturen. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z770 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W205 Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W205 Walkman. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W910I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K800 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W660I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT

Din bruksanvisning SONY ERICSSON TXT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K750I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W610I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z310I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W595

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W595 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T707

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T707 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON ZYLO

Din bruksanvisning SONY ERICSSON ZYLO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson W800i

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson W800i Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Lære telefonen å kjenne... 14 Ringe... 22 Meldingstjenester... 25 Bildetjenester... 28 Underholdning... 30 Tilkobling... 32 Viktig informasjon... 33 Indeks... 42 Tilleggsinformasjon

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T610 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W980

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I

Din bruksanvisning SONY ERICSSON J300I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C905

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C905 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C903

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C903 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer