Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W380"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Nå kan du høre på musikk overalt. du vil se hele utvalget, gå til This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang Sette sammen telefonen Slå på telefonen..... Ringe og motta anrop..... Hjelp i telefonen Viderekobling.. Flere anrop samtidig..... Konferansesamtaler Mine numre.... Tillate anrop.... Begrenset oppringing.... Faste numre.... Anropstid og anropskostnad... Visittkort Lade batteriet.

3 ... 8 Telefonoversikt Menyoversikt.. 11 Navigering Snarveier.... Aktivitetsmeny..... Filbehandling Telefonspråk... Taste inn tekst Meldingstjenester Tekstmeldinger.... MMS-meldinger... Maler.... Talemeldinger...

4 .. E-post... Mine venner... Område- og celleinformasjon Ringe Ringe og motta anrop.... Nødanrop... Kontakter Grupper. Anropsliste. Hurtigringing Mobilsvar Bildetjenester...

5 . 36 Kamera Overføre bilder Bilder Innholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Bærbart stereohåndfrisett... Walkman -spiller.... Radio.... PlayNowTM..... Ringetoner og melodier. MusicDJTM. Lydopptak Videospiller..... Spill..

6 Programmer... Tidsur, stoppeklokke og kalkulator Kodeliste.... Profiler Klokkeslett og dato... Motiver Låser.... Vanlige spørsmål. 63 Feilmeldinger.. 65 Tilkobling...

7 Innstillinger..... Bruke Internett.... RSS-leser... Trådløs BluetoothTM-teknologi. Bruke USB-kabelen.. Synkronisering Oppdateringstjeneste Viktig informasjon.. 66 Retningslinjer for sikker og effektiv bruk Begrenset garanti 73 FCC Statement Declaration of Conformity for W380i Indeks Flere funksjoner Bevegelseskontroll.

8 Alarmer Kalender Innholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W380i GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken på grunn av typografiske feil, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikasjonsnummer: Merk! Enkelte av tjenestene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett. Dette gjelder også det internasjonale GSMnødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du er i tvil om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du tar i bruk mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, og ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold. Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericsson bruker alltid slike varemerker i henhold til lisens. Kulelogoen, PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN og WALKMANlogoen, er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. TrackID drives av Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, Outlook og Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. T9TM Text Input er et varemerke eller registrert varemerke eid av Tegic Communications. T9TM Text Input er lisensiert i henhold til ett eller flere av følgende: amerikansk patentnummer , , , og ; kanadisk patentnummer ; britisk patentnummer B; Hongkong standard patentnummer HK ; singaporsk patentnummer 51383; EU-patentnummer ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. I tillegg er det levert patentsøknader i andre land over hele verden. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker eid av Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgivere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på Programvare. Programvare, eller deler av Programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre. Eksportforskrifter: Programvare, inkludert tekniske data, er underlagt USAs eksportkontrollover, inkludert den amerikanske loven om eksportadministrasjon og dens tilhørende reguleringer, og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Kunden godtar at Kunden skal følge alle slike forskrifter, og erkjenner at Kunden er ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvare. Programvare kan ikke lastes ned til, eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til, eller til en statsborger eller innbygger i, Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan og Syria (denne listen kan revideres fra tid til annen) eller andre land som USA har forbudt eksport av varer til, eller (ii) til land som står på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte land eller det amerikanske handelsdepartementets oversikt over blokkeringsordrer (Denial Orders).

9 Begrensede rettigheter: Den amerikanske regjerings bruk, duplisering eller formidling er underlagt de aktuelle restriksjonene i klausulene for rettigheter for tekniske data og programvare i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle illustrasjoner er bare til illustrasjon, og gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. Instruksjonssymboler Følgende brukes i brukerhåndboken. Merk Tips Advarsel En tjeneste eller funksjon er avhengig av nettet eller abonnementet. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. > Bruk en valgtast eller navigeringstast til å bla og velge. Se Navigering på side 13. Trykk midt på navigeringstasten. Trykk navigeringstasten oppover. Trykk navigeringstasten nedover. Trykk navigeringstasten mot venstre. Trykk navigeringstasten mot høyre. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Komme i gang Sette sammen telefonen Før du begynner å bruke telefonen, må du sette inn et SIM-kort og batteriet. Slik setter du inn SIM-kortet Slik setter du inn batteriet 1 Ta av batteridekslet. 2 Skyv SIM-kortet inn under klemmen med kontaktene vendt nedover. 1 Sett inn batteriet med etikettsiden opp og koblingene mot hverandre. 2 Sett på igjen batteridekslet. Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Slå på telefonen Slik slår du på telefonen SIM-kort SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet. Du må alltid slå av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Du kan lagre kontakter på SIM-kortet før du tar det ut av telefonen. Se Slik kopierle-tast Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Bevegelseskontrollampe Kamera Musikktastlås Volum, knapper for digital kamerazoom Eksternt display Spol fremover (musikktast) Spill av / pause/stopp (musikktast) Tilbake (musikktast) 10 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Menyoversikt PlayNowTM* Internett* Underholdning Internett-tjenester* Spill TrackIDTM Videospiller MusicDJTM Spill inn lyd Demonstrasjon Kamera Meldinger Skriv ny Innboks E- post RSS-leser Utkast Utboks Sendte mld. Lagrede meld. Mine venner* Ring mobilsvar Maler Innstillinger WALKMAN Filbehandling** Kontakter Radio Anrop** Alle Besvart Ringt Ubesvart Planlegger Alarmer Programmer Kalender Oppgaver Notater Synkronisering Tidsur Stoppeklokke Kalkulator Kodelistdirekte til en funksjon. Slik endrer du en snarvei på en navigeringstast 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Snarveier i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. 3 Bla til et menyvalg, og velg Snarvei. Kategorier på aktivitetsmenyen Ny hendelse vis tapte anrop og nye meldinger. Du kan også velge å vise disse som popup-tekst. Aktive program programmer som kjører i bakgrunnen. Mine snarveier legg til funksjoner som du vil ha rask tilgang til. Internett Internett-bokmerkene dine. Slik velger du popup-tekst Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Nye hendelser > Popup i standby-modus. Filbehandling Filbehandling kan brukes til å håndtere elementer som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Du må kanskje kjøpe et minnekort separat. Aktivitetsmeny Aktivitetsmenyen gir deg rask tilgang til visse funksjoner. Slik åpner du aktivitetsmenyen Trykk på. Minnekort Telefonen støtter minnekortet Memory Stick MicroTM (M2TM), som du kan bruke til å øke lagringskapasiteten på telefonen. Det kan også brukes som et flyttbart minnekort med andre kompatible enheter. Komme i gang 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik setter du inn et minnekort Slik tar du ut et minnekort 1 Ta av batteridekslet. 2 Sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover. 1 Trykk på kanten av minnekortet for å løsne det og ta det ut. 2 Sett på igjen batteridekslet. 16 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik viser du valg for minnekort 1 Velg Meny > Filbehandling > kategorien På Memory Stick i standby-modus. 2 Velg Mer. Håndtere filer Du kan flytte og kopiere filer mellom telefonen, en datamaskin og et minnekort. Filer lagres først på minnekortet og deretter i telefonminnet. Ukjente filer lagres i mappen Annet. Du kan opprette undermapper og flytte eller kopiere filer dit. Når du håndterer filer, kan du velge flere eller alle filer i en mappe samtidig for alle elementer unntatt Spill og Programmer. Hvis minnet er fullt, må du slette noe av innholdet for å frigjøre plass. Kategorier i Filbehandling Filbehandling er inndelt i tre kategorier, og ikoner angir hvor filene er lagret. Alle filer alt innhold i telefonminnet og på et minnekort. På Memory Stick alt innhold på et minnekort. I telefon alt innhold i telefonminnet. Slik viser du informasjon om filer 1 Velg Meny > Filbehandling i standbymodus. 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Bla til en fil, og velg Mer > Informasjon. Slik flytter du en fil i Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling i standbymodus. 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Bla til en fil, og velg Mer > Behandle fil > Flytt. 4 Angi et valg. Slik velger du flere filer i en mappe 1 Velg Meny > Filbehandling i standbymodus. 2 Bla til en mappe, og velg Åpne. 3 Velg Mer > Merk > Merk flere. 4 Velg Merk for å merke filene. Slik sletter du en fil fra Filbehandling 1 Velg Meny > Filbehandling i standbymodus. 2 Finn filen, og trykk på. Telefonspråk Du kan velge språket som skal brukes i telefonen. Slik endrer du telefonspråket 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Generelt > Språk > Telefonspråk i standby-modus. 2 Angi et valg. Komme i gang 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Taste inn tekst Du kan bruke multitap-inntasting eller T9TM-inntasting til å skrive inn tekst. T9-inntastingen er en metode som bruker en innebygd ordbok. Slik bytter du tastemetode Hold nede mens du taster inn tekst.

10 Slik veksler du mellom store og små bokstaver Trykk på mens du taster inn tekst. Slik taster du inn tall Hold nede til du taster inn tekst. mens 3 Trykk på hver tast bare én gang, selv om bokstaven du ønsker, ikke er den første bokstaven på denne tasten. Hvis du for eksempel vil skrive ordet "Jane", trykker du på,,,. Skriv inn hele ordet før du ser på forslagene. 4 Bruk eller til å vise forslag. 5 Trykk på for å godta et forslag. Slik skriver du inn tekst med multitap-inntasting Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. Hvis vises, holder du nede for å bytte til multitap-inntasting. Trykk på til flere ganger til ønsket bokstav vises. Når du har skrevet et ord, trykker du på for å legge inn et mellomrom Slik taster du inn punktum og komma Trykk på mens du taster inn tekst. Slik skriver du inn tekst med T9TM-inntasting 1 Velg for eksempel Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standbymodus. 2 Hvis ikke vises, holder du nede for å bytte til T9-inntasting. Slik legger du til ord i den innebygde ordboken 1 Når du skriver inn tekst med T9inntasting, velger du Mer > Stav ord. 2 Skriv ordet med multitap-inntasting, og velg Sett inn. 18 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Ringe og motta anrop Du må slå på telefonen og være innenfor dekningsområdet til et nett. Slik ringer du 1 Tast et telefonnummer i standbymodus (med den internasjonale landskoden og retningsnummeret hvis det er aktuelt). 2 Velg Ring. Du kan ringe numre fra kontaktlisten og anropslisten. Se Kontakter på side 20 og Anropsliste på side 23. Slik justerer du høyttalervolumet under en samtale Trykk på eller. Slik slår du av mikrofonen under en samtale 1 Hold nede. 2 Hold nede en gang til for å fortsette. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale Velg Mer > Slå på høyttaler. Ikke hold telefonen mot øret mens du bruker høyttaleren. Det kan skade hørselen din. Slik ringer du utenlandsanrop 1 Hold nede i standbymodus til +-tegnet vises. 2 Tast landsnummer, retningsnummer (uten 0 foran) og telefonnummer. 3 Velg Ring. Slik ringer du et nummer på nytt Når Prøve på nytt? vises, velger du Ja. Ikke hold telefonen mot øret mens du venter. Når anropet kobles opp, gir telefonen fra seg et høyt lydsignal. Slik viser du tapte anrop i standbymodus Trykk på, bla til kategorien Nye hendelser og velg et nummer. Hvis popup er aktivert: Velg Anrop, bla til kategorien Ubesvart og velg et nummer. Nødanrop Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 og 911. Telefonen kan normalt brukes til å ringe nødnumre i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen rekkevidde. Slik svarer du på et anrop Velg Svar. Slik avviser du et anrop Velg Opptatt. Ringe 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. I enkelte land brukes også andre nødnumre. Nettoperatøren kan derfor ha lagret ekstra lokale nødnumre på SIM-kortet. Slik foretar du et nødanrop Tast 112 (det internasjonale nødnummeret) i standbymodus, og velg Ring. Slik viser du lokale nødnumre 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Spesialnumre > Nødnumre. Slik velger du standard kontaktliste 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til Ny kontakt, og velg Valg > Avansert > Standard kont.liste. 3 Angi et valg. Telefonkontakter Telefonkontakter kan inneholde navn, telefonnumre og personlig informasjon. De lagres i telefonminnet Slik legger du til en telefonkontakt Velg Meny > Kontakter i standby-modus. Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. Tast navnet, og velg OK. Tast nummeret, og velg OK. Angi et nummervalg. Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. 7 Velg Lagre. Slik legger du til et element i en telefonkontakt Velg Meny > Kontakter i standby-modus. Bla til en kontakt, og velg Mer > Endre kontakt. Bla mellom kategoriene, og velg Legg til. Angi et valg, og velg et element du vil legge til. Velg Lagre. Kontakter Du kan lagre navn, telefonnumre og personlig informasjon i Kontakter. Informasjonen kan lagres i telefonminnet eller på SIM-kortet. Standard kontaktliste Du kan velge hvilken kontaktinformasjon Tlf. kontakter eller SIM-kontakter som vises som standard. Hvis Tlf.kontakter er valgt som standard, vises all kontaktinformasjon som er lagret i Kontakter. Hvis du velger SIM-kontakter som standard, vises navn og numre som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Hvis abonnementet støtter nummeridentifikasjonstjenesten, kan du fastsette personlige ringetoner for innringere. SIM-kontakter SIM-kontakter kan bare inneholde navn og numre. De lagres på SIM-kortet Slik legger du til en SIM-kontakt Velg Meny > Kontakter i standbymodus. Bla til Ny kontakt, og velg Legg til. Tast navnet, og velg OK. Tast nummeret, og velg OK. Angi et nummervalg, og legg eventuelt inn mer informasjon. 6 Velg Lagre. Slik kopierer du navn og numre til SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier til SIM-kort. 3 Angi et valg. Når du kopierer alle kontaktene fra telefonen til SIM-kortet, erstattes all eksisterende informasjon på SIM-kortet. Slik ringer du til en telefonkontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Hvis du vil gå direkte til en kontakt, trykker du på i standby-modus. Se Hurtigringing på side 23. Slik kopierer du navn og numre til telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier frasimkort. 3 Angi et valg. Slik ringer du til en SIM-kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Slette kontakter Slik sletter du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og trykk på. Slik ringer du en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter > Mer > Valg > SIM-kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Ring. Slik lagrer du navn og telefonnumre automatisk på SIM-kortet 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Autolagre på SIM. 3 Angi et valg. Ringe 21 This is the Internet version of the User's guide.

11 Print only for private use. Slik sletter du alle telefonkontakter 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Slett allekontakter. Sende kontakter Slik sender du en kontakt 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Mer > Send kontakt. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Synkronisere kontakter Kontakter kan synkroniseres med en datamaskin og enkelte Webprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Synkronisering på side 53. Grupper Du kan opprette en gruppe med telefonnumre og e-postadresser som du vil sende meldinger til. Se Meldingstjenester på side 28. Du kan også bruke grupper (med telefonnumre) når du oppretter lister over tillatte innringere. Se Tillate anrop på side 26. Slik oppretter du en gruppe med numre og e- postadresser Velg Meny > Kontakter > Valg > Grupper > Ny gruppe i standby-modus. Skriv inn et navn på gruppen, og velg Fortsett. Velg Ny/nytt for å finne og velge et kontakttelefonnummer eller en e-postadresse. Gjenta trinn 3 for å legge til flere telefonnumre eller e-postadresser. Velg Fullfør. Minnestatus Antallet kontakter du kan lagre på telefonen eller SIM-kortet, er avhengig av hvor mye minne som er ledig. Slik viser du minnestatus 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Minnestatus. Slik lagrer du kontakter på et minnekort 1 Velg Meny > Kontakter i standbymodus. 2 Velg Mer > Valg > Avansert > Kopier til M.S Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Anropsliste Du kan vise informasjon om de seneste anropene. Slik ringer du et nummer fra anropslisten 1 Velg Anrop i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til et navn eller et nummer, og velg Ring. Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten 1 Velg Anrop i standby-modus, og bla til en kategori. 2 Bla til nummeret, og velg Mer > Lagre nummer. 3 Velg Ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller velg en eksisterende kontakt å legge til nummeret i. Slik nullstiller du anropslisten Velg Anrop > kategorien Alle > Mer > Slett alle i standby-modus. 3 Bla til et posisjonsnummer, og velg Legg til. 4 Velg en kontakt. Slik bruker du hurtigringing Tast posisjonsnummeret i standbymodus, og velg Ring. Mobilsvar Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Slik angir du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Tast nummeret, og velg OK. Slik ringer du mobilsvartjenesten Hold nede i standby-modus. Slik endrer du mobilsvarnummeret 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Mobilsvarnummer i standby-modus. 2 Endre nummeret, og velg OK. Hurtigringing Ved hjelp av hurtigringing kan du velge ni kontakter som du kan ringe raskt. Kontaktene kan lagres i posisjon 1 til 9. Slik legger du til kontakter i hurtignumre 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Valg > Kortnumre. Viderekobling Du kan viderekoble anrop, for eksempel til en mobilsvartjeneste. Ringe 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Når Begrense anrop brukes, er ikke alle valgene for viderekobling tilgjengelige. Se Begrenset oppringing på side 26. Anrop venter Når Anrop venter brukes, hører du et lydsignal hvis du mottar et nytt anrop. Slik aktiverer du Anrop venter Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Anrop venter > Aktiver i standby-modus. Slik foretar du et nytt anrop 1 Velg Mer > På vent mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. 2 Tast inn nummeret du vil ringe, og velg Mer > Ring. Slik svarer du på et nytt anrop Velg Svar mens anropet pågår. Det aktive anropet settes dermed på venting. Slik avviser du et nytt anrop Velg Opptatt mens anropet pågår, og fortsett det aktive anropet. Slik avslutter du et aktivt anrop og svarer på et nytt anrop Velg Erstatt aktivt anr. mens anropet pågår. Håndtere to taleanrop Du kan ha aktive anrop og anrop som står på venting, samtidig. Viderekoblingsvalg Standardvalgene er: Viderekoble alltid viderekoble alle anrop Ved opptatt hvis et anrop pågår Uten dekning hvis telefonen er slått av eller er i et område uten dekning Intet svar hvis anropet ikke besvares innen en viss tid Slik viderekobler du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Viderekobling i standby-modus. 2 Bla til en anropstype og et viderekoblingsvalg, og velg Aktiver. 3 Tast inn nummeret du vil viderekoble anrop til, og velg OK. Flere anrop samtidig Du kan håndtere mer enn ett anrop samtidig. Du kan for eksempel sette et aktivt anrop på venting mens du ringer et annet nummer eller svarer på et annet anrop. Du kan også veksle mellom de to anropene. Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene. 24 Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik veksler du mellom to anrop Velg Mer > Veksle mens anropet pågår. Slik kobler du to anrop Velg Mer > Koble anrop mens anropet pågår. Slik kobler du sammen to anrop Velg Mer > Overfør anrop mens anropet pågår. Du kobles fra begge anropene (avhengig av operatør). Slik avslutter du et aktivt anrop og går tilbake til anropet som står på venting Velg Avslutt > Ja. Slik avslutter du begge anropene Velg Avslutt > Nei. Motta et tredje taleanrop Du kan ikke svare på et tredje anrop uten å avslutte ett av de to første anropene eller koble dem sammen til en konferansesamtale. Slik legger du til en ny deltaker 1 Velg Mer > På vent mens anropet pågår. De koblede anropene settes dermed på venting. 2 Velg Mer > Nytt anrop. 3 Tast inn nummeret du vil ringe, og velg Ring. 4 Velg Mer > Koble anrop for å legge til den nye deltakeren. 5 Gjenta denne operasjonen hvis du vil ha med flere deltakere. Slik frigir du en deltaker 1 Velg Mer > Frigi deltaker. 2 Velg deltakeren du vil frigi. Slik fører du en privat samtale 1 Velg Mer > Snakk med mens anropet pågår, og velg deltakeren du vil snakke med. 2 Velg Mer > Koble anrop for å gjenoppta konferansesamtalen. Du kan foreta separate oppringinger med ulike telefonnumre hvis abonnementet har støtte for to telefonlinjer.

12 Konferansesamtaler Med en konferansesamtale kan du ha en felles samtale med opptil fem personer. Slik kobler du sammen de to anropene Velg Mer > Koble anrop mens anropet pågår. Mine numre Du kan vise, legge til og endre dine egne telefonnumre. Ringe 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik kontrollerer du dine egne telefonnumre 1 Velg Meny > Kontakter > Valg > Spesialnumre > Mine numre i standbymodus. 2 Angi et valg. Valg for anropsbegrensning Standardvalgene er: Alle utgående alle utgående anrop Utg. til utlandet alle utgående anrop til utlandet Utg. utland, roam. alle utgående anrop til utlandet, unntatt anrop til hjemlandet Alle innkomm. alle innkommende anrop Innkom.v/roaming alle innkommende anrop når du er i utlandet Slik begrenser du anrop 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Begrense anrop i standby-modus. 2 Angi et valg. 3 Tast passordet, og velg OK. Tillate anrop Du kan velge å motta anrop bare fra visse telefonnumre. Slik legger du til numre i listen over tillatte innringere 1 Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Bare fra liste > Ny i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, eller velg Grupper. Se Grupper på side 22. Slik tillater du alle anrop Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Behandle anrop > Godta anrop > Alle innringere i standby-modus. Faste numre Med Faste numre kan du bare ringe bestemte numre som er lagret på SIMkortet. De faste numrene er beskyttet av PIN2-koden. Når Faste numre brukes, kan du fremdeles ringe det internasjonale nødnummeret, 112. Begrenset oppringing Du kan begrense utgående og innkommende anrop. Du trenger et passord fra tjenesteleverandøren. Hvis du viderekobler innkommende anrop, kan du ikke bruke enkelte av valgene for anropsbegrensning. 26 Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Du kan lagre deler av numre. Hvis du for eksempel lagrer , kan du ringe alle numre som begynner med Når Faste numre brukes, kan du ikke vise eller behandle telefonnumre som er lagret på SIM-kortet. Slik kontrollerer du anropstiden Velg Meny > Innstillinger > kategorien Anrop > Tid og kostnad > Anropstellere i standby-modus. Visittkort Slik legger du til ditt eget visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Mitt visittkort. 3 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. Hvis du vil skrive inn et symbol, velger du Mer > Legg til symbol > Sett inn. 4 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Slik sender du et visittkort 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Mitt visittkort > Send mitt kort. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden Slik bruker du Faste numre Velg Meny > Kontakter i standby-modus. Velg Mer > Valg > Spesialnumre > Faste numre > Aktiver. Tast PIN2-koden, og velg OK. Velg OK på nytt for å bekrefte. Slik lagrer du et fast nummer 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Valg > Spesialnumre > Faste numre > Faste numre > Nytt nummer. 3 Legg inn informasjonen, og velg Lagre. Anropstid og anropskostnad Under et anrop vises anropets varighet. Du kan kontrollere varigheten for siste anrop, utgående anrop og samlet anropsvarighet. Ringe 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldingstjenester Tekstmeldinger Tekstmeldinger kan inneholde enkle bilder, lydeffekter, animasjoner og melodier. Før du bruker meldingstjenester Du må ha et meldingssentralnummer. Nummeret blir oppgitt av tjenesteleverandøren og er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis nummeret til meldingssentralen ikke er lagret på SIM-kortet, må du legge inn nummeret selv. Slik angir du et meldingssentralnummer 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding > Meldingssentral i standbymodus. Nummeret vises hvis det er lagret på SIM-kortet. 2 Hvis det ikke vises noe nummer, velger du Endre > NyMeldingssentral og taster inn nummeret, inkludert det internasjonale "+"-tegnet og landskoden. 3 Velg Lagre. Sende meldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, se Taste inn tekst på side 18. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Tekstmelding i standby-modus. 2 Skriv meldingen, og velg Fortsett > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Hvis du sender en tekstmelding til en gruppe, må du betale for hvert medlem. Se Grupper på side 22. Slik velger du flere tekstmeldinger 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til en melding, og velg Mer > Merk flere. 3 Velg Merk for å merke meldingene. Slik legger du til et element i en tekstmelding 1 Når du skriver meldingen, velger du Mer > Legg til element. 2 Angi et valg, og velg et element. Motta tekstmeldinger Du blir varslet når du mottar en melding. Mottatte meldinger lagres i innboksen. Slik viser du en tekstmelding i standby-modus Hvis aktivitetsmenyen er aktivert: Velg Vis. Hvis popup er aktivert: Følg instruksjonene i displayet. 28 Meldingstjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik viser du en tekstmelding i innboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lukker du en tekstmelding Trykk på. Slik ringer du et nummer i en tekstmelding Når du viser meldingen, blar du til telefonnummeret og velger Ring. Lagre og slette tekstmeldinger Mottatte tekstmeldinger lagres i telefonminnet. Når telefonminnet er fullt, kan du slette meldinger eller flytte dem til SIM-kortet. Slik lagrer du en tekstmelding på SIM-kortet 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Lagrede meld.. Slik lagrer du et element i en tekstmelding 1 Merk elementet når du viser meldingen. 2 Velg Mer > Bruk. 3 Angi et valg. Slik sletter du en tekstmelding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og trykk på. MMS-meldinger MMSmeldinger kan inneholde tekst, bilder, sider, lydopptak, signaturer og vedlegg. Du kan sende MMSmeldinger til en mobiltelefon eller en e-postadresse. Før du bruker MMS-meldinger Du må angi en Internett-profil og adressen til meldingsserveren. Hvis det ikke finnes en Internettprofil eller meldingsserver, kan du motta alle innstillingene automatisk fra nettoperatøren eller på www.

13 sonyericsson.com/support. Slik velger du en Internett-profil 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil i standbymodus. 2 Velg en profil. Slik angir du adressen til meldingsserveren 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > MMS-profil i standbymodus. Meldingstjenester 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 Bla til en profil, og velg Mer > Endre > Meldingsserver. 3 Velg Endre, og skriv inn adressen. Sende meldinger Hvis du vil ha informasjon om å taste bokstaver, se Taste inn tekst på side 18. Slik oppretter og sender du en MMSmelding Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > MMS-melding i standby-modus. Skriv inn teksten, og trykk på hvis du vil legge til elementer i meldingen. Velg Fortsett > Kontaktoppslag. Velg en mottaker, og velg Send. Motta MMS-meldinger Du kan velge hvordan du vil laste ned MMS-meldinger. Standardvalgene for nedlasting av MMS-meldinger er: Alltid automatisk nedlasting. Spør v/roaming spør før nedlasting utenfor hjemmenettet. Aldri v/roaming ingen nedlasting utenfor hjemmenettet. Spør alltid spør før nedlasting. Av nye meldinger vises i Innboks. Slik angir du automatisk nedlasting 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding > Autom. nedlasting i standby-modus. 2 Angi et valg. 30 Slik viser du en MMS-melding i standby-modus Hvis aktivitetsmenyen er aktivert: Velg Vis. Hvis popup er aktivert: Følg instruksjonene i displayet. Slik viser du en MMS-melding i innboksen 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Slik lukker du en MMS-melding Trykk på. Slik lagrer du et element i en MMS-melding Når du viser en MMS-melding, velger du Mer > Lagre elementer. Velg deretter et element. Slik sletter du en melding 1 Velg Meny > Meldinger i standbymodus, og velg en mappe. 2 Bla til meldingen, og trykk på. Meldingsvalg Du kan angi standardvalg for alle meldinger eller velge bestemte innstillinger hver gang du sender en melding Meldingstjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik angir du tekstmeldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Tekstmelding i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik angir du MMS-meldingsvalg 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > MMS-melding i standby-modus. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Sendingsvalg Du kan be om en leveringsrapport eller leserapport samt angi en prioritet for en bestemt melding. Du kan også legge til flere mottakere av meldingen. Slik angir du sendingsvalg 1 Når meldingen er klar og en mottaker er valgt, velger du Mer > Avansert. 2 Bla til et valg, og velg Endre. Slik bruker du en MMS-meldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler i standby-modus. 2 Bla til en mal, og velg Bruk. 3 Når meldingen er klar, velger du Fortsett og velger en mottaker. Slik legger du til en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > Tekst i standby-modus. 2 Skriv inn tekst, eller velg Mer for å legge til elementer. Velg OK. 3 Skriv inn et navn, og velg OK. Slik legger du til en MMS-meldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler > Ny mal > MMS-melding i standby-modus. 2 Skriv inn teksten, og trykk på hvis du vil legge til elementer i meldingen. 3 Velg Lagre, skriv inn en tittel og velg OK. Slik endrer du en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler i standby-modus. 2 Bla til en mal, og velg Mer > Endre mal > Lagre. Slik lagrer du en melding som en mal 1 Velg Meny > Meldinger > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Maler. Maler Hvis du ofte bruker de samme ordene og bildene i en melding, kan du lagre meldingen som en mal. Slik bruker du en tekstmeldingsmal 1 Velg Meny > Meldinger > Maler i standby-modus. 2 Bla til en mal, og velg Bruk > Tekstmelding. 3 Legg inn tekst, velg Fortsett og velg en mottaker. Meldingstjenester 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Talemeldinger Du kan sende og motta lydopptak som talemeldinger. Både avsender og mottaker må ha abonnementer som støtter MMS-meldinger. Legge inn e-postinnstillinger manuelt Du kan også legge inn e- postinnstillingene manuelt. Be i så fall e-postleverandøren om å få informasjon om innstillinger: Slik spiller du inn og sender en talemelding 1 Velg Meny > Meldinger > Skriv ny > Talemelding i standby-modus. 2 Spill inn meldingen, og velg Stopp > Send > Kontaktoppslag. 3 Velg en mottaker, og velg Send. Innstillingstyper Eksempler Tilkoblingstype E-postadresse Innkom. server Brukernavn Passord POP3 eller IMAP4 eksempel.no post.eksempel. no phansen zx123 E-post Du kan bruke standard e-postfunksjoner og e-postadressen fra datamaskinen i telefonen. Før du bruker e-post E-postinnstillinger må legges inn på telefonen. Du kan få tilsendt disse innstillingene direkte til telefonen fra Sony Ericssons Web-område for kundestøtte, eller du kan legge dem inn manuelt. E-postinnstillinger via Internett Du kan motta innstillinger fra com/support. Utgående server post.eksempel.no En e-postleverandør kan være selskapet som har gitt deg e-postadressen din, for eksempel IT-ansvarlig på arbeidsplassen eller en Internett-leverandør. Du kan finne informasjon om innstillinger i e-postprogrammet på datamaskinen eller i et dokument fra e- postleverandøren. Det finnes mange forskjellige e-postleverandører. Disse kan bruke ulike begreper og kreve ulik informasjon. Ikke alle tjenesteleverandører tillater e- posttilgang. 32 Meldingstjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik legger du inn e-postinnstillinger 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger i standby-modus. 2 Legg inn innstillingene. Hjelp vises når du legger inn innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du e-postleverandøren eller går til com/support. Slik lagrer du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Lagre melding > Lagret e-post. Slik svarer du på en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Svar. 3 Skriv svaret, og velg OK. 4 Velg Fortsett > Send. Slik viser du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Mer > Vedlegg > Vis. Slik lagrer du et vedlegg i en e-postmelding Når du viser meldingen, velger du Mer > Vedlegg > Vis > Lagre.

14 Aktiv e-postkonto Hvis du har flere e-postkontoer, kan du endre hvilken som er aktiv. Slik endrer du aktiv e-postkonto 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger i standby-modus. 2 Velg en konto Slik skriver og sender du en e-postmelding Velg Meny > Meldinger > E-post > Skriv ny i standby-modus. Velg Legg til > Angi e-postadr.. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Endre hvis du vil angi flere mottakere. Bla til et valg, og velg Legg til > Angi e-postadr.. Angi e-postadressen, og velg OK. Velg Fullfør når du er ferdig. Trykk på for å bla til Emne:. Velg Endre, og skriv inn et emne. Trykk på for å bla til Tekst:. Velg Endre, og skriv inn teksten. Trykk på for å bla til Vedlegg:. Velg Legg til, og velg en fil du vil legge ved. Velg Fortsett > Send. Slik mottar og leser du en e-postmelding 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks > Snd/mtta i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Vis. Meldingstjenester 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik sletter du en e-postmelding (POP3) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Merk for sletting > Ja. Merkede meldinger slettes neste gang du kobler deg til serveren. Mine venner Du kan koble til og logge på Mine venner-serveren for å kommunisere på Internett med chat-meldinger. Før du bruker Mine venner Hvis innstillinger ikke er angitt i telefonen, må du legge inn serverinnstillinger. Følgende informasjon om standardinnstillinger fås fra tjenesteleverandøren: brukernavn passord serveradresse Internett-profil Slik sletter du en e-postmelding (IMAP4) 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innboks i standby-modus. 2 Bla til meldingen, og velg Mer > Merk for sletting > Ja. 3 Velg Mer > Tøm innboksen. Merkede meldinger vil bli slettet i telefonen og på serveren. Push e-post Du kan få melding på telefonen fra e-postserveren om at du har ny e-post. Slik aktiverer du push e-postvarsling 1 Velg Meny > Meldinger > E-post > Innstillinger i standby-modus. 2 Bla til en konto du vil endre, og velg Mer > Endre konto > Avanserte innst. > Push e-post. 3 Angi et valg. Slik legger du inn innstillinger for Mine venner-server 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Konfig. i standby-modus. 2 Velg Legg til, og legg inn innstillingene. Slik endrer du innstillinger for Mine venner 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner i standby-modus. 2 Velg Mer > Innst.. 3 Bla til innstillingen, og trykk på Velg. Slik logger du deg på Mine venner-serveren Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Logg på i standby-modus. 34 Meldingstjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik logger du deg av Mine vennerserveren Velg Mer > Logg av. Slik legger du til en chat-kontakt 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Velg Mer > Legg til kontakt. Slik sender du en chat-melding 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt, og velg Chat-mld. 3 Skriv meldingen, og velg Send. Status Du kan vise egen status, for eksempel Glad eller Opptatt, bare for kontakter. Du kan også vise egen status for alle brukere på Mine venner-serveren. Slik viser du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > Mer > Innst. > Vis min status i standby-modus. 2 Angi et valg. Slik oppdaterer du egen status 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Min status i standbymodus. 2 Bla mellom kategoriene, og velg felter for å legge inn informasjon. Chat-gruppe En chat-gruppe kan opprettes av tjenesteleverandøren din, av individuelle brukere av funksjonen Mine venner eller av deg. Du kan lagre chat-grupper ved å lagre en chat-invitasjon eller ved å søke etter en bestemt chat-gruppe. Slik oppretter du en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chat-grupper i standbymodus. 2 Velg Mer > Legg til chat-grp. > Ny chatgruppe. 3 Velg hvem du vil invitere, fra kontaktlisten, og velg Fortsett. 4 Skriv en kort invitasjonstekst, og velg Fortsett > Send. Slik legger du til en chat-gruppe 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Chatgrupper > Mer > Legg til chat-grp. i standby-modus. 2 Angi et valg. Samtaleloggen lagres mellom avlogging og pålogging slik at du kan gå tilbake til chatmeldinger fra tidligere samtaler. Meldingstjenester 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik lagrer du en samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler i standby-modus. 2 Åpne en samtale. 3 Velg Mer > Avansert > Lagre samtale. Slik viser du en lagret samtale 1 Velg Meny > Meldinger > Mine venner > kategorien Samtaler i standbymodus. 2 Velg Mer > Lagrede samtaler. Bildetjenester Kamera Du kan ta bilder og deretter vise, lagre eller sende dem. Zoom ut Zoom inn Ta bilder Slett Juster lysstyrken Displayvalg Område- og celleinformasjon Område- og celleinformasjon er tekstmeldinger, for eksempel lokale trafikkmeldinger, som sendes til abonnenter innenfor et bestemt nettområde. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Slik aktiverer du områdeinformasjon 1 Velg Meny > Meldinger > Innstillinger > Områdeinfo i standby-modus. 2 Bla til Mottak, og velg Endre > På. 36 Bildetjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik aktiverer du kameraet Velg Meny > Kamera i standby-modus Slik tar du et bilde Aktiver kameraet. Velg Ta bilde for å ta et bilde. Trykk på hvis du vil ta et bilde til. Hold nede for å deaktivere kameraet. Slik sletter du bilder 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et element, og trykk på. Kamerainnstillinger Du kan velge ulike innstillinger før du tar et bilde. Slik viser du innstillinger Velg Mer når kameraet er aktivert. Slik viser du informasjon om innstillinger Bla til en innstilling, og velg Info. Kamerasnarveier Slik bruker du zoom Trykk på eller. Slik justerer du lysstyrken Trykk på eller. Slik lagrer og sletter du bilder Alle kamerabilder lagres i kameraalbumet. Slik viser du bilder 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Bla til et element, og velg Vis. Slik søker du etter kamerabilder basert på tidslinje 1 Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. 2 Velg Mer > Tidslinjevisning for å bla gjennom kamerabilder sortert etter dato.

15 Tast Snarvei Bildemodus Bildestørrelse Nattmodus Tastveiledning Overføre bilder Overføre til og fra en datamaskin Du kan bruke Bluetooth-teknologi og MMS-meldinger til å overføre bilder til en datamaskin. Du kan også bruke USBkabelen til å dra og slippe kamerabilder. Se Trådløs BluetoothTM-teknologi og Bruke USB-kabelen på side 52. Bildetjenester 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Du kan vise, forbedre og organisere bilder på en datamaskin ved å installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse er inkludert på CD-en som følger med telefonen, og kan lastes ned fra Bildeblogg En bildeblogg er en personlig Webside. Hvis du har et abonnement som støtter denne tjenesten, kan du sende bilder til en blogg. Noen Webtjenester krever en separat lisensavtale mellom deg og tjenesteleverandøren. Ytterligere regler og/eller takster kan forekomme. Kontakt tjenesteleverandøren. Slik går du til en bloggadresse fra kontaktlisten 1 Velg Meny > Kontakter i standby-modus. 2 Bla til en kontakt. 3 Bla til en Web-adresse, og velg Gå til. Bilder Du kan vise, legge til, endre eller slette bilder i Filbehandling. Eksempler på filtyper som støttes, er GIF, JPEG, BMP og PNG. Bruke bilder Du kan legge til et bilde i en kontaktoppføring, bruke det ved oppstart av telefonen, som bakgrunnsbilde i standby-modus eller som skjermsparer. Slik viser du bilder 1 Velg Meny > Filbehandling > Bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis. Slik bruker du bilder 1 Velg Meny > Filbehandling > Bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Mer > Bruk som. 3 Angi et valg Slik sender du kamerabilder til en blogg Velg Meny > Filbehandling > Kameraalbum i standby-modus. Bla til et bilde, og velg Mer > Send > Til blogg. Legg inn tittel og tekst. Velg OK > Publiser. 38 Bildetjenester This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik viser du bilder i en bildefremvisning 1 Velg Meny > Filbehandling > Bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Vis > Mer > Fremvisning. Sende og motta Du kan sende og motta bilder i en MMSmelding, via e-post eller ved hjelp av Bluetooth. Slik sender du et bilde 1 Velg Meny > Filbehandling > Bilder i standby-modus. 2 Bla til et bilde, og velg Mer > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Underholdning Bærbart stereohåndfrisett Slik mottar du et bilde Følg instruksjonene som vises. Slik bruker du håndfrisettet Koble til det bærbare håndfrisettet. Musikken stopper når du mottar et anrop, og starter igjen når anropet er avsluttet. Walkman -spiller Slik spiller du av musikk 1 Velg Meny > WALKMAN i standbymodus. 2 Bla til en sang, og velg Spill av. Underholdning 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Walkman -spiller, kontroller Følgende taster brukes til å betjene Walkman -spilleren når telefonen er åpen. Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på. Slik fortsetter du musikkavspilling Trykk på i standby-modus, og velg Spill av. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik veksler du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Slik endrer du volumet Trykk på eller. Musikktastkontroller Musikktastene brukes til å betjene Walkman -spilleren når telefonen er lukket. Slik starter du musikkavspilling Trykk på. Slik avslutter du musikkavspilling Trykk på. Slik fortsetter du musikkavspilling Trykk på. Slik spoler du fremover og bakover Hold nede eller når du hører på musikk. Slik veksler du mellom spor Trykk på eller når du hører på musikk. Du kan låse musikktastene med musikktastlåsen. Se Musikktastlås på side 63. Bla gjennom filer Musikkfiler lagres og kategoriseres. Artister vis spor du har overført ved hjelp av Media Manager. Album vis spor etter album. Spor vis alle musikkspor i telefonen og på et minnekort. Spilleliste dine egne sporlister. Spillelister I Filbehandling kan du opprette spillelister du kan bruke til å organisere filer. Du kan legge til filer i flere spillelister. Når du sletter en spilleliste eller en fil fra en spilleliste, slettes bare filreferansen, men selve filen slettes ikke fra minnet. 40 Underholdning This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik oppretter du en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk i standby-modus. 2 Bla til Spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til Ny spilleliste, og velg Legg til. 4 Tast et navn, og velg OK. 5 Bla til et spor, og velg Merk. 6 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. Slik legger du til filer i en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk i standby-modus. 2 Bla til Spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til spillelisten, og velg Åpne. 4 Velg Mer > Legg til media. 5 Bla til et spor, og velg Merk. 6 Velg Legg til for å legge til sporet i spillelisten. Slik fjerner du spor fra en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk i standby-modus. 2 Bla til en spilleliste, og velg Åpne. 3 Bla til sporet, og trykk på. Slik sletter du en spilleliste 1 Velg Meny > WALKMAN > Mer > Min musikk > Spilleliste i standby-modus. 2 Bla til en spilleliste, og trykk på. Slik viser du informasjon om et spor Bla til et spor, og velg Mer > Informasjon. Sende og motta musikk Du kan sende og motta musikk i en MMS-melding, via e-post eller ved hjelp av Bluetooth. Slik sender du musikk 1 Velg Meny > WALKMAN i standbymodus. 2 Bla til en fil, og velg Mer > Fil > Send. 3 Velg en overføringsmetode. Kontroller at mottakerenheten støtter den valgte overføringsmetoden. Slik mottar du musikk Følg instruksjonene som vises. Overføre musikk fra en datamaskin Med Sony Ericsson Media Manager, som er inkludert på CD-en som følger med telefonen, kan du overføre musikk fra CD-er eller en datamaskin eller musikk du har kjøpt, til telefonminnet eller et minnekort. Sony Ericsson Media Managerprogramvaren kan også lastes ned fra Underholdning 41 This is the Internet version of the User's guide.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W380i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson C702. Du får et 3,2-megapiksel digitalt kamera som du kan ta med deg overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z530I http://no.yourpdfguides.com/dref/819931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W508 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298

Din bruksanvisning SONY ERICSSON V640 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285298 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127

Din bruksanvisning SONY ERICSSON C901 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738127 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W995 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Du kan nyte timevis med musikk opptil 8000* spor og en lyd som ligger så nær opptil den opprinnelige

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S302 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W395 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W395. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring på Internett,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W200I http://no.yourpdfguides.com/dref/819900 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brukerhåndbok R300 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson R300. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis nettlagring og spesialtilbud

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T68 http://no.yourpdfguides.com/dref/819898 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285817 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON F305 http://no.yourpdfguides.com/dref/1080621

Din bruksanvisning SONY ERICSSON F305 http://no.yourpdfguides.com/dref/1080621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer