Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Start her BlackBerry Curve 9300 Series"

Transkript

1 Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og andre land verden over. Mac er et varemerke for Apple Inc. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. Facebook-ikonet og Facebook er varemerker for Facebook, Inc. Hotmail, Windows og Windows Live er varemerker for Microsoft Corporation. Twitter-logoen er et varemerke for Twitter, Inc. WeatherEye-logoen er et varemerke for The Weather Network. Wi-Fi er et varemerke for Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Denne dokumentasjonen leveres "som den er" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper, som alle er uttrykkelig fraskrevet ansvar i så stor grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i rettsområdet ditt. MAT PRINTSPEC-089 SWD RDA71UW/RDB71UW/RCL22CW Start her BlackBerry Curve 9300 Series

2 Sikkerhetsinformasjon Sette inn SIM-kort og batteri Lade batteriet Sette inn et mediekort Konfigurere enheten DET ER VIKTIG AT DU LESER HEFTET MED SIKKERHETS- OG PRODUKTINFORMASJONEN (MEDFØLGER) FØR DU TAR I BRUK BLACKBERRY - ENHETEN. Det inneholder viktig sikkerhetsinformasjon for enheten. Du finner flere tips, interaktive demoer og videoer på Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke her Ikke alle BlackBerry -modeller eller mobiloperatører krever et SIM-kort for at du skal kunne bruke enheten. Hvis BlackBerry -enheten ikke slås på automatisk, lader du batteriet, eller du trykker på og holder nede tasten. Laderne kan variere fra land til land. Du kan bruke et mediekort til å lagre flere mediefiler. Det kan hende at det allerede er satt inn et mediekort. Sette inn Fjerne Kom raskt i gang med oppsettet! Oppsettet skal vises automatisk, hvis ikke kan du klikke på Oppsett-ikonet på startskjermen. Konfigurer e-postadresser og kontoer for sosiale nettverk Tilpass BlackBerry -enheten Lær om innskriving og viktige taster Konfigurer trådløse tilkoblinger og Bluetooth -tilkoblinger fullt batteri batteri lades lavt batterinivå Klikk på Oppsett-ikonet på startskjermen, og se delen Hjelp og opplæring hvis du vil se en video.

3 Konfigurere e-post 1. Hvis du allerede er på Oppsett-skjermen, klikker du på ikonet E-postkontoer. Hvis du ikke er på Oppsett-skjermen, går du til startskjermen og klikker på ikonene Oppsett > E-postkontoer. 2. Følg instruksjonene på skjermbildene for å konfigurere e-postadressen. Når e-postadressen din er konfigurert på riktig måte, mottar du en melding med en bekreftelse. Klikk på Meldinger-ikonet på startskjermen for å se e-posten. Merk: Noen ganger kan du se alternativene nedenfor. Velg i så fall ett av alternativene. Internet Mail-konto: Bruk dette alternativet til å knytte BlackBerry -enheten til én eller flere eksisterende e-postkontoer (for eksempel Windows Live Hotmail ) eller til å opprette en ny e-postadresse for enheten. Enterprise-konto: Hvis administratoren har gitt deg et passord for bedriftsaktivering, bruker du dette alternativet til å knytte enheten til en jobbrelatert e-postkonto ved hjelp av BlackBerry Enterprise Server. Hvis du prøver å konfigurere en Internett-basert e-postkonto (for eksempel Windows Live Hotmail ) eller en ny e-postadresse for enheten og dette alternativet ikke vises, kontakter du administratoren eller mobiloperatøren. Trenger du hjelp til å konfigurere e-posten? Klikk på Oppsett-ikonet på startskjermen. Kontroller at informasjonen om e-postadresse er riktig på skjermen E- postkontoer. Spør mobiloperatøren om e-postkontotypen støttes. Kontroller at du har byttet enhet riktig. Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere en e- postadresse, kan du gå til smartphones og klikke på koblingen under E-postoppsett. Bytte enheter Hvis du vil bytte fra en BlackBerry -enhet som har en eksisterende e-postadresse, og hvis du vil flytte data til en ny BlackBerry-enhet, må du gjøre følgende: 1. Åpne BlackBerry Desktop Software 6.0 på datamaskinen. Gå til for å hente den nyeste programvaren. 2. Hvis du har et SIM-kort, setter du det inn i den nye enheten. 3. Koble den nye enheten til datamaskinen. 4. Klikk på Kopier data og innstillinger fra en annen enhet i dialogboksen som vises, og følg instruksjonene. 5. Klikk på E-postkontoer på skjermen Oppsett, som vises på den nye enheten, og følg instruksjonene. Hvis du ikke utfører instruksjonene, blir ikke e-postmeldingene sendt til den nye enheten. Hvis du selger eller kjøper en brukt BlackBerry-enhet som brukes på CDMA-nettverk, må du kontakte mobilleverandøren for å få byttet enhet. Navigeringstips startskjerm Se flere ikoner på startskjermen Popup-meny Skyv fingeren raskt ned langs styrefeltet Se flere visninger, for eksempel Favorittervisningen Rull til venstre eller høyre på navigasjonsfeltet Åpne popupmenyen Klikk og hold på et programikon eller programelement, for eksempel en melding eller en kontakt

4 Programmer Statusindikatorer Hurtigtips Kom i gang med disse supre programmene. Meldinger Send e-postmeldinger, PIN-meldinger med mer. Tekstmeldinger Send tekstmeldinger. Webleser Surf på webområder. Medier Se lagrede bilder, spill av sanger med mer. Kamera (hvis det støttes) Ta bilder. Direktemeldinger Nettprat med venner eller kolleger. Alternativer Angi enhetsinnstillinger. Du finner flere alternativer på programmenyene. Administrer tilkoblinger Konfigurer trådløse tilkoblinger, for eksempel en Bluetooth -tilkobling. Hjelp Finn svar her, eller klikk på Hjelp på en meny. Hvis du vil vise eller skjule et ikon, merker du ikonet ved å bruke styrefeltet. Trykk på tasten > Vis alle eller Skjul. Startskjerm Meldinger nytt varsel antall uåpnede meldinger antall kalenderpåminnels er antall tapte anrop Wi-Fi slått på uåpnet tekstmelding alarm angitt BlackBerry Messenger feeder for sosiale nettverk sende eller motta data roaming åpnet melding sendt vedlegg høy prioritet kladd Telefon tapt anrop oppringt melding sendes melding ble ikke sendt Inviter til møte mottatt anrop talepostmelding Innskriving Sette inn et punktum Skrive inn en stor bokstav Skrive inn et tall eller det andre tegnet på en tast Skrive inn et symbol Meldinger Gå til toppen av meldingsinnboks en Ring Trykk to ganger på tasten Trykk på og hold nede bokstavtasten til den store bokstaven vises, eller trykk på tasten og bokstavtasten Trykk på tasten og talltasten eller tegntasten (hvis du for eksempel vil skrive inn tallet ett (1), trykker du på tasten og ) Trykk på tasten. Trykk på Endre volumet Slå av lyden på et anrop Bilder Zoome inn på et lagret bilde Trykk på volumtastene på høyre side av BlackBerry -enheten Trykk på tasten enheten. Klikk på styrefeltet øverst på Klikk på Oppsett-ikonet på startskjermen, og se delen Hjelp og opplæring hvis du vil ha flere tips. Viktig: Ta pauser jevnlig når du bruker enheten. Hvis du opplever ubehag i noen deler av kroppen, bør du slutte å bruke enheten umiddelbart. Hvis ubehaget vedvarer, må du oppsøke lege.

5 Send en e-post BlackBerry Messenger Pare med en Bluetooth -aktivert enhet Surfe på webområder Ta et bilde 1. Klikk på Meldinger-ikonet på startskjermen. 2. Trykk på tasten > Opprett e-post. 3. Skriv inn en e-postadresse i Til-feltet. 4. Skriv en melding. 5. Trykk på tasten > Send. Endre ringetone 1. Trykk på tasten på startskjermen. 2. Trykk på tasten > Telefonringetoner. 3. Klikk på en forhåndslastet ringetone i feltet Ringetone, eller klikk på All musikk eller Alle varsler. 4. Trykk på tasten > Lagre. Hold kontakten med familie og venner som også brukerblackberry Messenger. Send direktemeldinger, oppdater statusen din og opprett grupper slik at du kan dele bilder, avtaler med mer! Legg til en kontakt ved å bruke en strekkode 1. Klikk på ikonet BlackBerry Messenger på startskjermen. 2. Trykk på tasten > Inviter kontakt > Inviter ved å lese av en PIN-strekkode. 3. Hold enheten slik at alle fire hjørner av strekkoden til kontakten vises på skjermen, og du hører et pip. Klikk på visningsnavnet for å vise strekkoden. Klikk på Vis. Før du kan bruke BlackBerry -enheten, må du koble den sammen med den Bluetooth -aktiverte enheten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du klargjør en Bluetooth -aktivert enhet for sammenkobling, kan du se i instruksjonene for enheten. 1. Klikk på området for tilkoblinger øverst på startskjermen, eller klikk på ikonet Administrere tilkoblinger. 2. Klikk på Bluetooth-tilkoblinger under Oppsett, Tjenester og Alternativer. 3. Angi om nødvendig innstillingen På i Bluetooth-feltet. 4. Klikk på Legg til ny enhet > Søk. 5. Klikk på den Bluetooth -aktiverte enheten. 6. Gjør om nødvendig ett av følgende: Hvis den Bluetooth -aktiverte enheten ikke har tastatur, skriver du inn tilgangsnøkkelen for sammenkobling på BlackBerry-enheten. Du finner tilgangsnøkkelen i instruksjonene som fulgte med den Bluetooth -aktiverte enheten. Hvis den Bluetooth -aktiverte enheten har tastatur, velger du selv tilgangsnøkkelen for sammenkobling og skriver den inn på begge enhetene. 1. Klikk på Webleser-ikonet på startskjermen. 2. Skriv inn en webadresse. Trykk på tasten > Gå til hvis adresselinjen ikke vises. 3. Trykk på tasten, eller klikk på styrefeltet. Hvordvidt du kan ha flere weblesere på BlackBerry -enheten, avhenger av mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha informasjon om pris på bruk av de ulike webleserne. Fanebasert weblesing Du kan enkelt bytte mellom websider som du har åpnet, med den nye funksjonen for fanebasert weblesing. Klikk på Hjelpikonet på startskjermen, og søk etter fanebasert weblesing. 1. Klikk på Kamera-ikonet på startskjermen. 2. Hvis du vil zoome inn eller ut fra et objekt, skyver du fingeren opp eller ned på styrefeltet. 3. Klikk på styrefeltet. Gjøre et videoopptak 1. Klikk på Medier-ikonet > Videokamera-ikonet på startskjermen. 2. Klikk på styrefeltet. 3. Klikk på styrefeltet én gang til for å stanse opptaket midlertidig. Kamera- eller videokamerafunksjonen støttes kanskje ikke på alle BlackBerry -enheter, eller alle funksjonene er ikke tilgjengelig på alle BlackBerry -enhetene.

6 Endre bakgrunn 1. Trykk på tasten på startskjermen. 2. Klikk på Alternativer > Endre bakgrunn. Klikk på Kamera hvis du vil ta et bilde. Klikk på kameraikonet. Hvis du vil bruke et eksisterende bilde, klikker du på Kamerabilde, Bildebibliotek eller Bakgrunn. Klikk på et bilde. 3. Trykk på tasten > Angi som bakgrunn. 4. Trykk på tasten for å gå tilbake til startskjermen. Koble til ved hjelp av Wi-Fi 1. Klikk på området for tilkoblinger øverst på startskjermen, eller klikk på ikonet Administrere tilkoblinger. 2. Under Oppsett, Tjenester og Alternativer klikker du på Konfigurer Wi-Fi-nettverk. 3. Klikk på Slå på Wi-Fi hvis du blir bedt om det. 4. Hvis du vil koble til et offentlig aktiveringspunkt eller et Wi-Fi -nettverk som ikke krever passord, kan du merke av for Vis bare åpne nettverk. 5. Klikk på det Wi-Fi-nettverket du ønsker å koble til. Laste ned programmer og temaer Du kan laste ned programmer, temaer og ringetoner fra mobiloperatørens webområde (hvis det finnes) eller fra BlackBerry App World -nettbutikken. Tilleggskostnader kan påløpe. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Koble enheten til en datamaskin Du kan bruke BlackBerry Desktop Software 6.0 til å sikkerhetskopiere og gjenopprette data på BlackBerryenheten og synkronisere blant annet kalenderavtaler, musikk og bilder mellom enheten og datamaskinen. Du kan laste ned BlackBerry Desktop Software fra Synkronisere mediefilene 1. Koble BlackBerry -enheten til datamaskinen. 2. Åpne BlackBerry Desktop Software på datamaskinen. Hvis du bruker en Windows -datamaskin, klikker du på Musikk, Bilder eller Videoer. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, klikker du på Musikk i ruten til venstre under Medier. Mac-brukere kan bare synkronisere musikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for BlackBerry Desktop Software. Trenger du mer hjelp? Finn informasjon om hvordan du kommer i gang. Webområdet for leverandøren av trådløse tjenester: Finn informasjon om det trådløse nettverket eller det trådløse abonnementet. ADVARSEL: Bruk bare tilbehør som er godkjent av Research In Motion. Hvis du bruker tilbehør som ikke RIM har godkjent for bruk med denne bestemte modellen, kan det ugyldiggjøre eventuelle godkjenninger eller garantier som gjelder for enheten, føre til at enheten slutter å virke, eller være direkte skadelig.

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 SWD-1735726-0614054201-031 Innhold Hurtighjelp... 6 Komme i gang: Smarttelefonen... 6 Slik gjør du det: Topp 10...

Detaljer

BlackBerry Pearl Series

BlackBerry Pearl Series BlackBerry Pearl Series BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 6.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWDT643442-941426-0203091902-031

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

BlackBerry Bold 9780 Smartphone

BlackBerry Bold 9780 Smartphone BlackBerry Bold 9780 Smartphone Brukerhåndbok Versjon: 6.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0128075341-031 Innhold Hurtighjelp...

Detaljer

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry 9720 Smartphone Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-13 SWD-20130813102536830 Innhold Hurtighjelp... 10 Komme i gang: Smarttelefonen... 10 Populære emner... 29 Populære tips... 33 Vanlig

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Curve 9380 Smartphone Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-11-16 SWD-20121116144110271 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære tips...

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0817024546-031

Detaljer

BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0820115050-031 Innhold Velkommen

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok BlackBerry Passport Smartphone Versjon: 10.3.1 Brukerhåndbok Publisert: 2015-03-03 SWD-20150303150123696 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 Dette er BlackBerry-smarttelefonen...

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

PORSCHE DESIGN P'9983 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.3.2

PORSCHE DESIGN P'9983 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.3.2 PORSCHE DESIGN P'9983 Smartphone Brukerhåndbok Versjon: 10.3.2 Publisert: 2015-06-18 SWD-20150618134443577 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner...5 Nytt i denne utgivelsen... 5 Dette er BlackBerry-smarttelefonen...

Detaljer

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Brukerhåndbok. Versjon: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Brukerhåndbok Versjon: 10.2.1 Publisert: 2014-05-16 SWD-20140516185312350 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner...7 Nytt i denne utgivelsen... 7 En rask oversikt

Detaljer

BlackBerry Z3 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok

BlackBerry Z3 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok BlackBerry Z3 Smartphone Versjon: 10.3.2 Brukerhåndbok Publisert: 2015-06-12 SWD-20150612133040299 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 Dette er BlackBerry-smarttelefonen...

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.3.2 Brukerhåndbok Publisert: 2015-05-26 SWD-20150526120642289 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 En rask oversikt over enheten

Detaljer

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok BlackBerry Passport Smartphone Versjon: 10.3.2 Brukerhåndbok Publisert: 2015-08-04 SWD-20150804131313829 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 En rask oversikt over

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Brukerhåndbok Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...9 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...10

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 9 Antenneplasseringer

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 610

Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 1.4. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Brukerhåndbok Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800 1.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 9 Antenneplasseringer

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843

Brukerhåndbok. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Brukerhåndbok Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Innhold Xperia Z Ultra Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Oversikt...7 Montering...8 Starte enheten den første gangen...10 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Switch Smartphones. Brukerhåndbok

Switch Smartphones. Brukerhåndbok Switch Smartphones Brukerhåndbok SWD-1789441-1107023727-031 Innhold Bytte smarttelefoner... 2 Om å bytte smarttelefoner... 2 Prosessflyt: Bytte BlackBerry-smarttelefoner... 2 Flytte data til en ny smarttelefon

Detaljer