Switch Smartphones. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Switch Smartphones. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Switch Smartphones Brukerhåndbok

2 SWD

3 Innhold Bytte smarttelefoner... 2 Om å bytte smarttelefoner... 2 Prosessflyt: Bytte BlackBerry-smarttelefoner... 2 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av et mediekort... 2 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Windows... 3 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Web Desktop Manager... 3 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Mac... 4 Flytte SIM-kortet til en ny smarttelefon... 4 Slette dataene fra den gamle smarttelefonen... 5 Juridisk merknad... 6

4 Bytte smarttelefoner Bytte smarttelefoner Om å bytte smarttelefoner Du skal altså bytte BlackBerry -smarttelefoner? Det er sannsynlig at du har e-postadresser, kontakter og andre data som du vil flytte fra den gamle smarttelefonen til den nye. Du trenger følgende komponenter for å fullføre denne prosessen: Smarttelefonen, BlackBerry Desktop Software og eventuelle e-postkontoer du har lagt til på BlackBerry Internet Service. Du kan bruke prosessflyten i starten av denne veiledningen som en kontrolliste for å kontrollere at du har utført alle de nødvendige trinnene for å overføre dataene. Noen av trinnene som er dokumentert i denne veiledningen, kan avvike noe, avhengig av hvilke versjoner du har av BlackBerry Device Software og BlackBerry Desktop Software. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om din programvareversjon, kan du gå til Prosessflyt: Bytte BlackBerry-smarttelefoner Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene nedenfor, går du til neste trinn i prosessflyten. Hvis du svarer ja, klikker du på koblingen som følger spørsmålet, for å se trinnene du må fullføre. 1. Vil du flytte dataene (for eksempel kontakter, meldinger og avtaler) fra den gamle BlackBerry -smarttelefonen til den nye, og kjører begge smarttelefonene BlackBerry 7 eller nyere? Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av et mediekort, 2. Hvis smarttelefonene ikke kjører BlackBerry 7 eller nyere, eller hvis du ikke har et mediekort, velger du din versjon av BlackBerry Desktop Software fra denne listen: Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Windows, 3 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Web Desktop Manager, 3 Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Mac, 4 2. Har smarttelefonen et SIM-kort? Flytte SIM-kortet til en ny smarttelefon, Fungerer smarttelefonen på CDMA-nettverk? Kontakt mobiloperatøren hvis du vil bytte smarttelefon. 4. Kommer noen andre til å bruke den gamle smarttelefonen? Forbereder du for eksempel smarttelefonen for videresalg? Slette dataene fra den gamle smarttelefonen, 5. Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av et mediekort Hvis du vil utføre denne oppgaven, må den gamle BlackBerry -smarttelefonen og den nye smarttelefonen kjøre BlackBerry 7 eller nyere, og det må være satt inn et mediekort. Hvis e-postkontoen din bruker en BlackBerry Enterprise Server, kan det hende at du ikke kan utføre denne oppgaven, avhengig av alternativene som administratoren angir. Ta kontakt med administratoren hvis du vil ha mer informasjon. 2

5 Bytte smarttelefoner 1. Klikk på ikonet Konfigurer på startskjermen på den gamle smarttelefonen. 2. Klikk på Bytte av enhet > Bruke et mediekort > Lagre data. 3. Fjern valget Lagre e-postmeldinger for å utelukke e-post fra sikkerhetskopieringen av smarttelefonen. 4. Klikk på Fortsett. 5. Hvis du vil angi et passord for dataene, skriver du et passord i feltet Passord. Skriv passordet på nytt i feltet Bekreft. 6. Klikk på Save (Lagre). 7. Ta mediekortet ut av den gamle smarttelefonen, og sett det inn i den nye smarttelefonen. 8. Klikk på ikonet Konfigurer på startskjermen på den nye smarttelefonen. 9. Klikk på Bytte av enhet > Bruke et mediekort > Overfør data > Fortsett. 10. I feltet Passord skriver du inn passordet du har angitt for dataene. 11. Klikk på Legg til. Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Windows Installer den nyeste versjonen av BlackBerry Desktop Software fra 1. Koble den gjeldende BlackBerry -smarttelefonen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. 2. I BlackBerry Desktop Software klikker du på Enhet > Bytt enheter. 3. Klikk på ikonet for den gjeldende smarttelefonen. Hvis du vil overføre eksisterende smarttelefondata til den nye smarttelefonen, merker du av for Enhetsdata. Hvis du vil overføre eventuelle tredjepartsprogrammer som er kompatible med den nye smarttelefonen, merker du av for Tredjepartsprogrammer. 4. Klikk på Neste. 5. Når du blir bedt om det, kobler du den nye smarttelefonen til datamaskinen med en USB-kabel. 6. Klikk på Neste. 7. Klikk på ikonet for den nye smarttelefonen. Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Web Desktop Manager Når du starter aktiveringsprosessen, må du ikke koble BlackBerry -smarttelefonen fra datamaskinen før aktiveringsprosessen på den nye smarttelefonen er fullført 1. Koble den nye smarttelefonen til datamaskinen. 2. Klikk på Ja overfør BlackBerry-tjenestene mine til denne enheten. 3. Klikk på Ja overfør dataene. 4. Fullfør instruksjonene på skjermen. 3

6 Bytte smarttelefoner Flytte data til en ny smarttelefon ved hjelp av BlackBerry Desktop Software for Mac Installer den nyeste versjonen av BlackBerry Desktop Software fra 1. Koble den gjeldende BlackBerry -smarttelefonen til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. 2. Gå til mappen Programmer på datamaskinen, og klikk på ikonet BlackBerry Desktop Software. 3. På menyen Enhet klikker du på Bytt enhet. 4. Hvis du har en USB-kabel til, kobler du den nye smarttelefonen til datamaskinen. Hvis ikke kan du koble til den nye smarttelefonen i trinn Gjør ett av følgende: Hvis du vil installere oppdatert BlackBerry Desktop Software på den nye smarttelefonen, hvis det er tilgjengelig, merker du av for Oppdater programvare for ny enhet, hvis tilgjengelig. Hvis du vil overføre eventuelle tredjepartsprogrammer som er kompatible med den nye smarttelefonen, merker du av for Kopier kompatible tredjepartsprogrammer. 6. Klikk på Start. 7. Hvis du ikke koblet den nye smarttelefonen til datamaskinen i trinn 4, kobler du fra den gamle smarttelefonen og kobler til den nye. Klikk på OK. Når oppsummeringsskjermbildet vises, er dataene på den gamle smarttelefonen importert til den nye. Flytte SIM-kortet til en ny smarttelefon Avhengig av BlackBerry -smarttelefonmodellen er det ikke sikkert at smarttelefonen din bruker et SIM-kort. På de fleste smarttelefoner som bruker et SIM-kort, finner du SIM-kortholderen under batteriet. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om å sette inn eller ta ut SIM-kortet i smarttelefonmodellen du bruker, kan du gå til smartphones og se veiledningen Start her for din smarttelefonmodell. 1. Slå av både den nye og den gamle smarttelefonen. 2. Ta ut batteriene fra begge smarttelefonene. 3. Ta ut SIM-kortet fra den gamle smarttelefonen. 4. Sett inn SIM-kortet i SIM-kortholderen på den nye smarttelefonen. 5. Sett inn batteriet på nytt. 4

7 Bytte smarttelefoner Slette dataene fra den gamle smarttelefonen ADVARSEL: Hvis du har aktivert kryptering, kan det ta opptil én time å slette alle dataene på BlackBerry -smarttelefonen. Du kan ikke stoppe denne prosessen etter at du starter den. Hvis du tilbakestiller smarttelefonen, begynner prosessen på nytt når smarttelefonen starter på nytt. 1. Klikk på ikonet Alternativer på startskjermen eller i en mappe på den gamle smarttelefonen. 2. Klikk på Sikkerhet > Sikkerhetssletting. 3. Gjør ett av følgende: Hvis du vil slette data fra meldingsprogrammet, kontaktprogrammet og andre programmer, merker du av for E-post, kontakter osv. Hvis du vil slette alle tredjepartsprogrammer som du har lagt til, merker du av for Programmer installert av bruker. Hvis du vil slette alle filer fra mediekortet, merker du av for Mediekort. 4. Skriv inn blackberry. 5. Klikk på Slett data. 5

8 Juridisk merknad Juridisk merknad 2011 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. itunes er et varemerke for Apple Inc. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go og Word To Go er varemerker for DataViz, Inc. Gears og Google Mail er varemerker for Google Inc. IBM, Domino, Lotus, Lotus inotes og Lotus Notes er varemerker for International Business Machines Corporation. JavaScript er et varemerke for Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live og Windows Media er varemerker for Microsoft Corporation. Novell og GroupWise er varemerker for Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional og PGP Universal Server er varemerker for PGP Corporation. RSA er et varemerke for RSA Security. vcard er et varemerke for Internet Mail Consortium. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Innholdseiere beskytter immaterielle rettigheter og opphavsrett med Digital Rights Management-teknologi for Windows Media (WMDRM). Denne enheten bruker WMDRM-programvare til å få tilgang til WMDRM-beskyttet innhold. Hvis innholdet ikke beskyttes av WMDRM-programvaren, kan innholdseierne be Microsoft om å oppheve programvarens tilgang til å bruke WMDRM til avspilling eller kopiering av beskyttet innhold. Opphevelse har ingen innvirkning på ubeskyttet innhold. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, samtykker du i at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste sammen med lisensene. Innholdseiere kan pålegge deg å oppgradere WMDRM for å få tilgang til deres innhold. Hvis du avslår å oppgradere, vil du ikke få tilgang til innhold som krever oppgraderingen. Deler av BlackBerry Device Software er copyright The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inkorporeres via referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil eller utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon for RIM og/eller forretningshemmeligheter kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. 6

9 Juridisk merknad Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder med informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett, og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre aspekter ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE-FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES, TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DA DU FØRST FIKK DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE RIM UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR ENHVER TYPE SKADE SOM ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN ELLER IKKE-FUNKSJONALITETEN TIL ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, KOSTNADER FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNAD FOR KAPITAL ELLER ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER UFORUTSETT, OG SELV OM RIM ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE RIM NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR. BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET, SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE-OPPRETTHOLD AV HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG (B) FOR RIM OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER), AUTORISERTE RIM-DISTRIBUTØRER (OGSÅ INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG KONTRAKTØRER. I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE ETHVERT/ENHVER STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR RIM ELLER FOR NOEN AV RIMS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN. Før du abonnerer på, installerer eller bruker ethvert/enhver Tredjepartsprodukt og -tjeneste, er det ansvaret ditt å sikre at 7

10 Juridisk merknad Copyright (c) , The Board of Trustees of the University of Illinois Med enerett. Iperf-ytelsestest Mark Gates Ajay Tirumala Jim Ferguson Jon Dugan Feng Qin Kevin Gibbs John Estabrook National Laboratory for Applied Network Research National Center for Supercomputing Applications University of Illinois at Urbana-Champaign Det er herved gitt tillatelse, uten kostnad, til alle personer som skaffer seg en kopi av denne programvaren (Iperf) og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere Programvaren uten begrensninger, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personen som Programvaren er gitt til, til å gjøre dette, underlagt følgende vilkår: Videredistribueringer av kildekode må inneholde merknaden om opphavsrett over, denne listen over vilkår og ansvarsfraskrivelsene nedenfor. Videredistribuering i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsene nedenfor i dokumentasjonen og/eller annet materiale som leveres med distribusjonen. Navnene på University of Illinois, NCSA, eller navnene på bidragsyterne må ikke brukes til å godkjenne eller promotere produkter som er avledet fra denne Programvaren, uten skriftlig tillatelse på forhånd. PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL BIDRAGSYTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNET SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN. 8

11 Juridisk merknad PCRE er et bibliotek med funksjoner for å støtte vanlige uttrykk der syntaksen og semantikken er så lik Perl 5-språket som mulig. Dette er JavaScriptCore sin variant av PCRE-biblioteket. Selv om dette biblioteket startet som en kopi av PCRE, har mange av funksjonene til PCRE blitt fjernet. Copyright (c) University of Cambridge. Med enerett. Videredistribuering og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt under forutsetning av at følgende vilkår oppfylles: Videredistribuering av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsen nedenfor. Videredistribuering i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsen nedenfor i dokumentasjonen og/eller annet materiale som leveres med distribusjonen. Navnet University of Cambridge eller navnet Apple Inc. må ikke brukes til å godkjenne eller promotere produkter som er avledet fra denne programvaren, uten skriftlig tillatelse på forhånd. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN ER", OG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. RETTIGHETSHAVEREN ELLER BIDRAGSYTERNE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, VILKÅRLIGE, SPESIELLE, FØLGEMESSIGE ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UANSETT OM ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADEGJØRENDE HANDLING (BÅDE VED UAKTSOMHET OG ANNEN HANDLING) OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET OPPLYSES OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF Storbritannia Publisert i Canada 9

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer