Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series"

Transkript

1 Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

2 MAT PRINTSPEC-059 SWD RCG41GW/RCL21CW

3 Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7 Foreta et anrop...7 Endre ringetone...7 Legge til en kontakt...8 Tips for telefon...8 Koble sammen med en Bluetooth-aktivert enhet...9 Bluetooth-indikatorer...9 Om nødanrop...10 Grunnleggende om meldinger...11 Sende en e-postmelding...11 Sende en SMS-melding...11 BlackBerry Messenger Tips for meldinger...12 Grunnleggende om medier...15 Ta et bilde Gjør et videoopptak...16 Bildetips MAT

4 Musikktips...17 Videotips...18 Grunnleggende om webleseren...19 Gå til en webside...19 Tips for webleser...19 Grunnleggende om Wi-Fi-tilkobling...21 Koble til et Wi-Fi-nettverk...21 Indikatorer for Wi-Fi-tilkobling...22 Tilpass enheten...23 Endre bakgrunn...23 Om BlackBerry Desktop Software...25 Systemkrav: BlackBerry Desktop Software...25 Installere BlackBerry Desktop Software Sette inn et mediekort...27 Synkronisere mediefilene...27 Bytte enheter...28 Bytte enhet manuelt Feilsøking...31 Jeg kan ikke motta eller foreta anrop eller sende og motta meldinger...31

5 Batteriet lader ikke...32 Sikkerhetsinformasjon...33 Bære enheten...33 Sikker kjøring og gåing...33 Spesifikke data om absorpsjonsforhold...34 Forstyrrelser fra elektronisk utstyr...35 Juridisk merknad...37

6 4

7 Velkommen til BlackBerry! Takk for at du valgte en BlackBerry Curve -smarttelefon. Hvis du skal konfigurere enheten, setter du inn SIM-kortet (hvis enheten ble levert med et SIM-kort), setter inn batteriet og fullfører deretter oppsettveiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se oppstartsinformasjonen som fulgte med enheten. Før du tar i bruk enheten eller tilbehør for enheten, bør du se Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. Hvis du vil ha den nyeste versjonen av heftet, kan du gå til 5

8 Om å sette inn et SIM-kort Et SIM-kort lagrer viktig informasjon om den trådløse tjenesten. Det kan hende at det allerede er satt inn et SIM-kort i BlackBerry -enheten. Sett inn et SIM-kort i enheten i én av følgende situasjoner: Du har fått et SIM-kort av leverandøren av den trådløse tjenesten, eller det fulgte med i esken som enheten ble levert i. Du bytter enhet. Både den gamle og nye enheten krever SIM-kort. Ta ut SIM-kortet fra den gamle enheten, og sett det inn i den nye BlackBerry-enheten. Det kan hende at du må ha en PIN-kode til SIM-kortet, men dette avhenger av leverandøren av den trådløse tjenesten. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se heftet Start her. 6

9 Grunnleggende om telefonen Ikke hold BlackBerry -telefonen nær øret når du bruker høyttaleren. Du kan bli hørselsskadet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se heftet Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. Foreta et anrop 1. Trykk på tasten på startskjermen. 2. Tast inn et telefonnummer. 3. Trykk på tasten. Hvis du vil avslutte anropet, trykker du på tasten. Endre ringetone 1. Trykk på tasten på startskjermen. 2. Trykk på tasten. 3. Trykk på Set Ring Tone (Angi ringetone). 4. Utfør én av følgende handlinger: Hvis du vil bruke en forhåndslastet ringetone, klikker du på en ringetone i feltet Ring Tone (Ringetone). 7

10 Hvis du vil bruke en ringetone som du har lastet ned, klikker du på Select Music (Velg musikk) øverst i listen i feltet Ring Tone (Ringetone). Finn ringetonen. Klikk på ringetonen. 5. Trykk på tasten. 6. Klikk på Lagre. Legge til en kontakt 1. Trykk på ikonet Contacts (Kontakter) på startskjermen. 2. Klikk på New Contact (Ny kontakt). 3. Skriv inn kontaktinformasjonen. 4. Trykk på tasten. 5. Klikk på Lagre. Tips for telefon Hvis du vil Svare på et anrop Gjør dette Trykk på tasten Justere volumet under et anrop. Trykk på volumtastene på høyre side av BlackBerry -enheten Slå av eller på lyden under en samtale Trykk på tasten øverst på enheten 8

11 Koble sammen med en Bluetooth-aktivert enhet Du må koble BlackBerry -enheten sammen med en Bluetooth -aktivert enhet før du kan koble til enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du klargjør den Bluetoothaktiverte enheten for sammenkobling, kan du se dokumentasjonen som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten. 1. Klikk på ikonet Manage Connections (Administrer tilkoblinger) på startskjermen. 2. Klikk på Set Up Bluetooth (Konfigurer Bluetooth). 3. Klikk på Search (Søk). 4. Trykk på en Bluetooth-aktivert enhet. 5. Hvis det er nødvendig, utfører du en av følgende handlinger: Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten ikke har et tastatur (for eksempel hvis det er hodetelefoner), skriver du inn tilgangsnøkkelen for sammenkoblingen som er i dokumentasjonen som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten, på BlackBerry-enheten. Tilgangsnøkkelen er ofte en numerisk eller alfanumerisk kode. Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten har et tastatur (for eksempel hvis det er en bærbar PC), velger du selv og skriver inn tilgangsnøkkelen for sammenkobling på begge enhetene. Bluetooth-indikatorer Indikatorer øverst på startsiden viser informasjon om Bluetooth -teknologi. 9

12 Bluetooth-teknologi er aktivert Bluetooth-teknologi er tilkoblet Om nødanrop Hvis du befinner deg i et område uten trådløs dekning og indikatoren for trådløs SOSdekning vises, er nødnumre de eneste numrene du kan ringe. Du kan foreta nødanrop med BlackBerry -enheten selv om den er låst. På noen enheter kan du også foreta nødanrop selv om SIM-kortet ikke er satt inn, avhengig av hvilken modell og hvilket trådløst nettverk enheten er tilkoblet. Hvis tilkoblingen til det trådløse nettverket er deaktivert når du forsøker å foreta et nødanrop, skal enheten koble seg til det trådløse nettverket automatisk. Nødanropene kan bare foretas til offisielle nødnummer (for eksempel 112 eller 110). Ikke stol utelukkende på trådløst utstyr i situasjoner der kommunikasjon er avgjørende, også i medisinske nødssituasjoner. Nødnumrene varierer fra land til land, og det kan hende at nødanrop er blokkert eller ikke kan utføres på grunn av nettverksproblemer, miljømessige hensyn eller forstyrrelser. 10

13 Grunnleggende om meldinger Sende en e-postmelding 1. Trykk på ikonet Messages (Meldinger) på startskjermen. 2. Trykk på tasten. 3. Trykk på Compose (Lag e-post). 4. Skriv inn en e-postadresse i feltet To (Til). 5. Skriv en melding. 6. Trykk på tasten. 7. Klikk på Send. Sende en SMS-melding Du kan sende en SMS-melding til opptil ti mottakere. 1. Trykk på ikonet Messages (Meldinger) på startskjermen. 2. Trykk på tasten. 3. Klikk på Compose SMS Text (Opprett tekstmelding). 4. Skriv inn et kontaktnavn eller et telefonnummer i feltet To (Til) (ta med land- og områdekode). 11

14 5. Klikk på OK. 6. Skriv en melding. 7. Trykk på tasten. 8. Klikk på Send. BlackBerry Messenger BlackBerry Messenger hjelper deg med å holde kontakten med venner som har en BlackBerry-enhet. Hold kontakten ved å sende direktemeldinger og angi statusen din, slik at de vet hvor du er, og hva du gjør. Hvis du har et kamera på enheten, kan du også sende bilder som du har tatt. Du finner programmet på startskjermen eller i mappen Instant Messaging. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre, kan du se nærmere på hjelpeemnene i BlackBerry Messenger. Trykk på menytasten, og klikk deretter på Help (Hjelp). Tips for meldinger Hvis du vil Skrive en melding fra en meldingsliste Svare på en melding Svar til alle Gjør dette Trykk på tasten Trykk på tasten Trykk på tasten 12

15 Hvis du vil Videresende en melding Gå til toppen av en meldingsliste Gå til bunnen av en meldingsliste Gjør dette Trykk på tasten Trykk på tasten Trykk på tasten 13

16 14

17 Grunnleggende om medier Avhengig av BlackBerry -enheten støttes kanskje ikke kamera- eller videokamerafunksjonen. Ta et bilde. 1. Klikk på Kamera-ikonet på startskjermen. 2. Hvis du vil zoome inn eller ut på et motiv, skyver du fingeren opp eller ned langs styrefeltet. 3. Hvis du vil ta et bilde, trykker du på styrekulen. Kameraskjerm 15

18 Gjør et videoopptak Hvis du vil utføre denne oppgaven, må det være satt inn et mediekort i BlackBerry -enheten. 1. Klikk på Medier-ikonet på startskjermen. 2. Klikk på ikonet Video Camera (Videokamera). 3. Trykk på styrefeltet. 4. Trykk på styrefeltet på nytt for å stanse opptaket midlertidig. Videokameraskjerm 16

19 Bildetips Hvis du vil Gjør dette Zoome inn på et bilde Trykk på tasten Zoome ut fra et bilde Trykk på tasten Stoppe en lysbildefremvisning midlertidig Trykk på tasten Gjenoppta en lysbildefremvisning Trykk på tasten på nytt Musikktips Unngå høy lyd når du bruker hodetelefonene. Du kan bli hørselsskadet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se heftene Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. Hvis du vil Midlertidig stanse eller gjenoppta avspillingen av en sang Justere volumet under avspilling av en sang Gjør dette Trykk på øverst på BlackBerry enheten Trykk på volumtastene på høyre side av enheten 17

20 Videotips Hvis du vil Midlertidig stanse eller gjenoppta avspillingen av en sang eller video Justere volumet under avspilling av en video Gjør dette Trykk på tasten øverst på BlackBerry -enheten Trykk på volumtastene på høyre side av enheten 18

21 Grunnleggende om webleseren Gå til en webside Avhengig av leverandøren av trådløse tjenester kan flere weblesere vises på BlackBerry enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om prisene tilknyttet bruken av hver webleser, kan du kontakte leverandøren av trådløse tjenester. 1. Klikk på ikonet for webleser på startskjermen. 2. Utfør en av følgende handlinger: Hvis det vises et felt for webadresse på skjermen, kan du skrive inn en webadresse. Hvis det ikke vises et felt for webadresse på skjermen, må du trykke på - tasten. Trykk på Go To (Gå til). Skriv inn en webadresse. 3. Trykk på Enter-tasten. Tips for webleser Hvis du vil Gjør dette Gå til en bestemt webside Trykk på tasten Sett inn et punktum (.) i webadressefeltet Trykk på tasten Sett inn en skråstrek (/) i webadressefeltet Trykk på Skift og 19

22 Hvis du vil Legge til et bokmerke Åpne bokmerkelisten Stoppe innlasting av en webside Gjør dette Trykk på tasten Trykk på tasten Trykk på tasten 20

23 Grunnleggende om Wi-Fi-tilkobling Koble til et Wi-Fi-nettverk 1. Klikk på ikonet Manage Connections (Administrer tilkoblinger) på startskjermen. 2. Klikk på Set Up Wi-Fi Network (Konfigurer Wi-Fi-nettverk). 3. Utfør én av følgende handlinger: Trykk på Scan for Networks (Søk etter nettverk). Trykk på et nettverk. Trykk på Manually Add Network (Legg til nettverk manuelt). Skriv inn nettverksnavnet. Trykk på Add (Legg til). Hvis du bruker et trådløst tilgangspunkt eller en ruter som er aktivert med Wi-Fi Protected Setup, klikker du på Push Button Setup (Oppsett av knappetrykk). 4. Fullfør instruksjonene på skjermen. 5. Når du får spørsmål om du vil lagre en profil for Wi-Fi -nettverket, klikker du på Next (Neste) slik at BlackBerry -enheten automatisk kobles til Wi-Fi-nettverket neste gang. 6. Trykk på Finish (Fullfør). Hvis du vil endre Wi-Fi-alternativene senere, klikker du på Manage Connections (Administrer tilkoblinger) på startskjermen. Klikk på Wi-Fi Options (Alternativer for Wi-Fi). 21

24 Indikatorer for Wi-Fi-tilkobling Indikatorer øverst på startsiden viser informasjon om Wi-Fi -tilkobling for det området du bruker BlackBerry -enheten i. + Wi- Finettverksnavn + Wi- Finettverksnavn Du kan sende og motta e-postmeldinger og bruke webleseren ved hjelp av en Wi-Fi-tilkobling. Enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk, men har ikke tilgang til BlackBerry-tjenester via Wi-Fi-tilkoblingen. Tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket er aktivert, men du befinner deg i et område uten Wi-Fi-dekning. 22

25 Tilpass enheten Endre bakgrunn 1. Trykk på tasten på startskjermen. 2. Klikk på Alternativer. 3. Klikk på Bakgrunn. 4. Utfør én av følgende handlinger: Klikk på Camera (Kamera) hvis du vil ta et bilde. Klikk på kameraikonet. Hvis du vil velge et bilde som er tatt, klikker du på bildet. Hvis du vil velge et forhåndslastet bilde, klikker du på Pictures (Bilder). Klikk på et bilde. 5. Trykk på tasten. 6. Set As Wallpaper (Angi som bakgrunn). 7. Trykk på tasten to ganger for å gå tilbake til startskjermen. 23

26 24

27 Om BlackBerry Desktop Software Du kan bruke BlackBerry Desktop Software til å lade BlackBerry-enheten, sikkerhetskopiere og gjenopprette data på enheten og synkronisere blant annet kalenderavtaler, musikk og bilder mellom enheten og datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen i BlackBerry Desktop Manager. Systemkrav: BlackBerry Desktop Software Intel -kompatibel 486-datamaskin eller nyere som er kompatibel med USB 1.1 eller nyere Windows XP eller nyere eller Mac eller nyere BlackBerry User Tools CD På Windows-datamaskiner: itunes 7.2 eller nyere eller Windows Media Player 10 eller nyere På Mac-datamaskiner: itunes 7.7 eller nyere 25

28 Installere BlackBerry Desktop Software Du kan installere BlackBerry Desktop Software fra CDen BlackBerry User Tools eller fra 1. Hvis BlackBerry-enheten er koblet til datamaskinen, kobler du den fra. 2. Sett inn CDen BlackBerry User Tools i CD-stasjonen på datamaskinen. 3. Trykk på BlackBerry Desktop Software. 4. Fullfør instruksjonene på skjermen. 5. Hvis du bruker en Windows -datamaskin, velger du Integrate with a personal account (Integrer med en privat e-postkonto) i skjermbildet Integration Options (Integreringsalternativer) med mindre du bruker e-postkontoen på jobb og den er tilknyttet en BlackBerry Enterprise Server. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med administratoren. 6. Hvis du blir bedt om det, starter du datamaskinen på nytt. 7. Når installeringen er ferdig, kobler du enheten til datamaskinen via en USB-kabel. Hvis BlackBerry Desktop Manager ikke åpnes automatisk, gjør du ett av følgende: Hvis du bruker en Windows-datamaskin, klikker du på Start > Alle programmer> BlackBerry > Desktop Manager. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, klikker du på ikonet BlackBerry Desktop Manager i Programmer-mappen. 26

29 Sette inn et mediekort Du kan bruke et microsd-mediekort til å lagre flere mediefiler, for eksempel sanger eller bilder. Mediekortet og BlackBerry -enheten selges kanskje hver for seg. Sette inn et mediekort Fjerne et mediekort Synkronisere mediefilene Hvis du bruker en Mac-datamaskin, kan du kun synkronisere musikk. 1. Koble BlackBerry -enheten til datamaskinen. 2. Åpne BlackBerry Desktop Manager på datamaskinen. 3. Utfør én av følgende handlinger: Klikk på Medier hvis du bruker en Windows -datamaskin. 27

30 Klikk på Musikk i ruten til venstre under Medier hvis du bruker en Macdatamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske hjelpen på BlackBerry Desktop Manager eller gå til Bytte enheter Hvis du har en BlackBerry -enhet som du har knyttet til en eksisterende e-postadresse (for eksempel e-postkontoer som Google Mail eller Windows Live Hotmail ) og skal bytte til en ny BlackBerry-enhet, må du utføre følgende handlinger: 1. Åpne BlackBerry Desktop Manager på datamaskinen. Bruk veiviseren for bytte av enhet til å overføre data fra den gamle enheten til den nye. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen i BlackBerry Desktop Manager. 2. Åpne programmet for e-postoppsett fra startskjermen eller i mappen Setup (Oppsett) på den nye enheten, og følg instruksjonene som vises. Hvis du ikke får instruksjoner eller ikke utfører dem, blir ikke e-postmeldingene sendt til den nye enheten før du har byttet enhet manuelt. Hvis du selger eller kjøper en brukt BlackBerry-enhet som skal kunne kobles til et CDMA-nettverk, kontakter du leverandøren av trådløse tjenester for å fullføre prosessen med bytte av enheter. 3. Slett dataene fra den gamle enheten ved å utføre sikkerhetstømming. Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon. Du kan også importere data fra den gamle BlackBerry-enheten, Palm -enheten eller Windows Mobile -enheten til den nye BlackBerry-enheten ved å bruke BlackBerry Desktop Manager. 28

31 Bytte enhet manuelt Hvis du ikke får instruksjoner om å bytte enhet automatisk når du åpner programmet for e-postoppsett, eller hvis du ikke utfører instruksjonene, må du bytte enhet manuelt. Hvis du vil fullføre denne oppgaven, må du ha PIN-koden til den nye BlackBerry -enheten. Du må også oppgi IMEI, ESN eller MEID for den nye enheten avhengig av leverandøren av den trådløse tjenesten. Hvis du vil ha nødvendig informasjon om den nye enheten, kan du gå til startskjermen og trykke på ikonet Options (Alternativer). Trykk på Status. 1. Trykk på ikonet Settings (E-postinnstillinger) på startskjermen eller i mappen Setup (Oppsett). 2. Logg om nødvendig på programmet for e-postoppsett. 3. Trykk på tasten på skjermen Accounts (E-postkontoer). 4. Klikk på Endre enhet. 5. Skriv inn informasjonen om den nye enheten. 6. Trykk på tasten. 7. Klikk på Lagre. 29

32 30

33 Feilsøking Jeg kan ikke motta eller foreta anrop eller sende og motta meldinger Kontroller at BlackBerry -enheten er koblet til det trådløse nettverket. Hvis indikatoren for deaktivert tilkobling vises øverst på startskjermen, klikker du på ikonet Administrer tilkoblinger. Merk av for Mobile Network (Mobilnett). Det skal vises en indikator for trådløst nettverk. Hvis du ikke befinner deg i et område med trådløs dekning, vises i stedet en X-indikator. Hvis du ikke kan motta eller foreta anrop, kan du prøve følgende: Kontroller at du har en trådløs tjeneste som inneholder telefon- eller taletjenester. Hvis du har reist til et annet land og ikke har endret alternativene for smartoppringing, taster du inn hele telefonnummeret, inkludert land- og områdekode, for kontakten. Hvis du ikke kan sende eller motta meldinger, kan du prøve følgende: Hvis du har brukt oppsettsveiviseren til å legge til en e-postkonto i telefonen, må du kontrollere at du har mottatt en aktiveringsmelding. Hvis du ikke har mottatt noen aktiveringsmelding, klikker du på Setup (Oppsett) på startskjermen eller i en mappe. Åpne programmet for e-postoppsett. Trykk på tasten. Klikk på Service Books (Tjenestegrupper). Klikk på Send Service Books (Send tjenestegrupper). 31

34 Hvis du ikke har mottatt en registreringsmelding fra det trådløse nettverket, klikker du på Alternativer-ikonet på startskjermen eller i en mappe. Klikk på Advanced Options (Avanserte alternativer). Trykk på Host Routing Table (Vertsrutingtabell). Trykk på tasten. Trykk på Register Now (Registrer nå). Hvis du har byttet telefon, må du forsikre deg om at du har angitt telefonbyttet automatisk eller manuelt, slik at meldingene sendes til den nye enheten. Hvis menyelementet for å sende en melding ikke vises, må du kontrollere at du har lagt til en e-postadresse eller PIN for kontakten. Send meldingen på nytt. Åpne meldingen. Trykk på tasten. Trykk på Resend (Send på nytt). Hvis du bruker e-postmeldingsfiltre, må du kontrollere at alternativene for e- postmeldingsfiltre er riktig angitt. Batteriet lader ikke Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lader BlackBerry -enheten, kan du se i brukerhåndboken for enheten. 32

35 Sikkerhetsinformasjon Bære enheten Det kan hende at BlackBerry -enheten ikke leveres med et hylster (bæreløsning festet på kroppen som er utstyrt med en integrert beltespenne). Hvis du bærer enheten på deg, må du alltid plassere den i et hylster som er utstyrt med en integrert beltespenne, og som er levert eller godkjent av Research In Motion. Bæreløsninger, inkludert bæreløsninger som er godkjent av RIM, og som ikke er godkjent av RIM, som ikke er utstyrt med en integrert beltespenne, skal ikke bæres på kroppen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bærer enheten, inkludert om avstanden fra kroppen når du bærer enheten, kan du se heftet Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools som fulgte med enheten. Hvis du vil kjøpe hylstre som er utstyrt med en integrert beltespenne, eller annet tilbehør til enheten som er godkjent av RIM, kan du kontakte leverandøren av trådløse tjenester eller gå til Sikker kjøring og gåing Hold fullt fokus på kjøringen. Sikker kjøring er det første du må passe på. Du har ansvaret for å kjenne til og følge lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter i området der du kjører. 33

36 Research In Motion anbefaler deg å ikke bruke BlackBerry -enheten mens du kjører. Ta heller med en passasjer som kan bruke enheten for deg, eller finn et gunstig sted å stoppe før du bruker enheten. Unngå å bruke enheten når du går eller er opptatt med en aktivitet som krever all din oppmerksomhet. Hvis du ikke er oppmerksom på kjøretøyer eller andre hindringer for gående i trafikken, kan det resultere i alvorlig personskade. Hvis du vil ha viktig sikkerhetsinformasjon om sikker kjøring, kan du se Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. Spesifikke data om absorpsjonsforhold BlackBerry -enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utviklet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for RF-energi, som er fastsatt av FCC (Federal Communications Commission) i USA, og Industry Canada (IC) i Canada og Europarådets anbefalinger. Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en målenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). Denne BlackBerry-modellen oppfyller myndighetenes krav når det gjelder eksponering for radiofrekvensenergi. Du finner flere SAR-data om denne BlackBerry-modellen under Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. 34

37 Forstyrrelser fra elektronisk utstyr Det meste av dagens elektroniske utstyr er godt beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte typer elektronisk utstyr, for eksempel medisinsk utstyr, er imidlertid kanskje ikke beskyttet mot RF-signaler fra BlackBerry -enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se heftet Sikkerhets- og produktinformasjon på CDen BlackBerry User Tools. 35

38 36

39 Juridisk merknad 2009 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. Google Mail er et varemerke for Google Inc. Intel er et varemerke for Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live og Windows Mobile er varemerker for Microsoft Corporation. Palm er et varemerke for Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi og Wi-Fi Protected Setup er varemerker for Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Deler av BlackBerry Device Software er copyright The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett. BlackBerry-smarttelefonen og andre enheter og/eller tilknyttet programvare er beskyttet av opphavsrett, internasjonale avtaler og ulike patenter, inkludert én eller flere av følgende amerikanske patenter: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Andre patenter er registrert eller venter på å bli registrert i USA og andre land i hele verden. Gå til for å se en liste over RIM-patenter (slik det er definert i denne avtalen). Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inkorporeres via referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil eller utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon for RIM og/eller forretningshemmeligheter kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder med informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett, og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer 37

40 ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre aspekter ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE- FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES, TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DA DU FØRST FIKK DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE RIM UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR ENHVER TYPE SKADE SOM ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN ELLER IKKE-FUNKSJONALITETEN TIL ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, KOSTNADER 38

41 FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNAD FOR KAPITAL ELLER ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER UFORUTSETT, OG SELV OM RIM ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE RIM NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR. BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET, SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE- OPPRETTHOLD AV HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG (B) FOR RIM OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER), AUTORISERTE RIM-DISTRIBUTØRER (OGSÅ INKLUDERT LEVERANDØRER AV OVERFØRINGSTIDSTJENESTER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG KONTRAKTØRER. I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE ETHVERT/ENHVER STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR RIM ELLER FOR NOEN AV RIMS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN. Før du abonnerer på, installerer eller bruker ethvert/enhver Tredjepartsprodukt og -tjeneste, er det ansvaret ditt å sikre at leverandøren av overføringstidstjenesten har godtatt å støtte alle funksjonene. Enkelte leverandører av overføringstidstjenester tilbyr kanskje ikke funksjonalitet for Internett-søk sammen med abonnement på BlackBerry Internet Service. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet, roaming, abonnement og funksjoner. For installering eller bruk av Tredjepartsprodukter og -tjenester med RIMs produkter og tjenester kan det være nødvendig med én eller flere patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller andre lisenser for å unngå brudd på tredjepartsrettigheter. Du er alene ansvarlig for å fastslå om du skal bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester, og om det er nødvendig med eventuelle tredjepartslisenser for å gjøre dette. Hvis det er nødvendig, er du ansvarlig for å få tak i dem. Du må ikke installere eller bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester før du har fått tak i alle nødvendige lisenser. Eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester som leveres med RIM-produkter og -tjenester, leveres som en ekstratjeneste til deg, og de leveres ""SOM DE ER", uten noen uttrykte eller underforståtte vilkår, forpliktelser, garantier eller anbefalinger av noe slag fra RIM, og RIM påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med disse. 39

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Sonos. Oppsettsveiledning

Sonos. Oppsettsveiledning Sonos Oppsettsveiledning DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer