Din HTC HD mini Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din HTC HD mini Brukerhåndbok"

Transkript

1 Din HTC HD mini Brukerhåndbok

2 Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner batteripakken. Gjør du det, kan telefonen bli skadet. Prøv heller ikke å atskille telefonen. (Gjør du det, kan det ugyldiggjøre garantien.) Vær omhyggelig når du velger abonnementsavtale Telefonen din kan bruke opp mye Internett-båndbredde svært raskt. Før du tar telefonen i bruk, anbefaler vi sterkt at du snakker med mobiloperatøren din om datatakster. Hvis du har en standard abonnementsavtale, kan kostnadene virkelig bli høye. Det kan være langt billigere å skifte til et abonnement med fast pris. Gjør deg kjent med lover vedrørende personvern Noen land har strenge regler for hvordan og når man kan oppta telefonsamtaler. For eksempel kan du være nødt til å fortelle det til personen du snakker med før du starter opptaket. Det er en god idé å finne ut hvordan lovgivningen er der hor du bor før du bruker telefonens opptaksfunksjon. Og til slutt et par viktige bemerkninger fra vårt juridiske team (BEGRENSNING AV ANSVAR) I den grad gjeldende lov tillater disse begrensningene, skal verken HTC eller dets tilknyttede selskaper kunne holdes ansvarlige av deg, brukere eller tredjeparter for skader av noe slag, det være seg indirekte, spesielle, følgeskader, tilfeldige eller straffende, som oppstår ifølge kontrakt, skadevoldende forhold eller på annen måte, medregnet, men ikke begrenset til skade, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av forretningsmulighet, tap av data og/eller tap av overskudd, uavhengig av muligheten for dette eller av om HTC eller dets tilknyttede selskaper er underrettet om muligheten for slikt skader. Under ingen omstendighet skal det fulle ansaret til HTC eller dets tilknyttede selskaper overskride beløepet som mottas fra deg, uavhengig av den juridiske teorien som ligger til grunn for søksmålet. Det foregående påvirker ikke lovfestede rettigheter som ikke kan fraskrives.

3 Brukerhåndbok Denne brukerhåndboken vil hjelpe deg med å komme i gang med telefonen. I denne håndboken bruker vi følgende symboler for å indikere viktig eller nyttig informasjon: Merknader Viktig informasjon Tips Sikkerhstforanstaltninger Du finner den komplette brukerveiledningen og andre nyttige ressurser på HTCs supportwebområde på Innhold 1. Dette er inni boksen 4 2. Bli kjent med telefonen 4 3. Før du slår på telefonen 5 4. Kom i gang 7 5. Startskjermbilde 7 6. Låst skjerm 8 7. Få kontaktene dine inn på telefonen 8 8. Opplev HTC Sense 9 9. Koble til Internett Få meldingene dine av sted Bruk kameraet Dele fotografier og videoer Administrere telefonens trådløskontroller Synkroniser med datamaskinen Fabrikktilbakestilling Tips til feilsøking 26

4 Brukerhåndbok 1. Dette er inni boksen Dette finner du inni boksen: Telefon Batteri USB-kabel 3,5 mm stereo hodetelefoner Batterieliminator Denne brukerhåndboken 2. Bli kjent med telefonen 3,5 mm hodetelefonkontakt Øreplugg STRØM Varsellampe Volumkontroll Berøringsskjerm START STARTSIDE TALE/SEND TILBAKE AVSLUTT USB-kontakt

5 Brukerhåndbok 5 3. Før du slår på telefonen Ta av bakdekselet 1. Hold telefonen sikkert.. Dra fra åpningen på toppen som vist.. Fjern bakdekselet forsiktig. Sett inn SIM-kortet 1. Sett inn SIM-kortet med gullkontaktene nedover, og det avskårne hjørnet vendt ut fra sporet.. Skyv SIM-kortet helt inn i sporet. Sett inn batteriet 1. Sett inn batteriet med de synlige kobberkontaktene i telefonen først. De synlige kobberkontaktene skal være til høyre når du setter inn batteriet.. Skyv batteriet hele veien inn.

6 Brukerhåndbok Sett inn et microsd-kort 1. Sett inn et microsd-kort (medfølger ikke) i sporet med dets gullkontakter pekende ned.. Skyv det hele veien inn inntil du hører et klikk. Sett på bakdekselet 1. Sett klaffene inni bakdekselet inn i hullene på innsiden av det nedre panelet på telefonen.. Trykk telefonen mot bakdekselet inntil det klikker på plass. Du må sette på bakdekselet for at antenne skal fungere skikkelig. Lad batteriet 1. Sett batterieliminatoren inn i USB-kontakten i bunnen av telefonen.. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet. Det vil ta omlag tre timer å lade batteriet fullt opp. Dersom batterieliminatoren som følger med telefonen har innbyrdes ombyttbare plugger, må du først feste pluggen til batterieliminatoren før du lader batteriet.

7 Brukerhåndbok Etter at du har satt inn SIM-kortet, batteriet og micosdkortet og ladet batteriet, er du nå klar til å slå på telefonen din for første gang. Trykk på STRØM-knappen for å slå på telefonen. Les videre og begynn å utforske hva du kan gjøre med telefonen. 4. Kom i gang Når du slår på telefonen for første gang, viser telefonen opplæringsprogrammer og guider for oppsett av e- postkontoer og dine foretrukne sosiale nettverk. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet, eller hopp over oppsettet og gjør det på et senere tidspunkt ved å trykke på START og deretter velge Oppsett. 5. Startskjermbilde Trykk på knappen START ( ) på telefonen for å åpne Startskjermbildet. Fra startskjermbildet har du tilgang til grunnleggende funksjoner og programmer på telefonen.

8 Brukerhåndbok 6. Låst skjerm Den låste skjermen vises når telefonen er låst. Dette forhindrer utilsiktede trykk på knapper eller berøringsskjermen. Telefonen din låses automatisk når skjermen er slått av (automatisk eller du har trykket på STRØMknappen), og telefonen din går i dvalemodus. Når du ser den låste skjermen, skyver du Opplåsingslinjen ned for å låse opp telefonen. Du finner mer informasjon om Låst skjerm i kapittelet Komme i gang i den utvidede PDF-brukerhåndboken. 7. Få kontaktene dine inn på telefonen Det er flere måter å legge til kontakter på telefonen på. Opprette nye kontakter Du kan opprette nye kontakter og oppgir deres telefonnumer, e-postadresse og andre detaljer på telefonen. 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Kontakter, klikker på Alle personer og klikker på Ny. 2. Hvis du vil legge til et bilde av kontakten, velger du ikonet Kontaktbilde ( ) i øverste venstre hjørne av skjermbildet Nytt kontaktkort. Velg om du vil bruke personens fotografi fra Facebook eller Outlook, velge et fotografi fra telefonens Album eller ta personens bilde ved hjelp av kameraet. 3. Skriv inn kontaktinformasjonen i de aktuelle feltene. Du kan også tilordne en ringetone til produktet. 4. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig.

9 Brukerhåndbok På skjermbildet Nytt kontaktkort ruller du ned til bunnen av skjermen og klikker på Mer for å angi flere kontaktdetaljer. Synkronisere Outlook-kontakter Du kan synkronisere Outlook-kontaktene dine eller Exchange Server (Outlook arbeidskonto) med telefonen din. Hvis du vil ha mer informasjon om synkronisering av telefonen med datamaskinen, se Synkronisere med datamaskinen i denne håndboken. Se i den utvidede PDF-brukerhåndboken for å lære hvordan du synkroniserer telefonen din med Exchange Server. Synkronisere med Microsoft My Phone Microsoft My Phone synkroniserer informasjon mellom telefonen din og en passordbeskyttet webside som er drevet av Microsoft. Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette dine kontakter, kalenderavtaler, fotografier og annen informasjon. Se flere detaljer i den utvidede PDF-brukerhåndboken. 8. Opplev HTC Sense Oppdag HTC Sense på telefonen din, en intuitiv, sømløs opplevelse som bygger på tre fundamentale prinsipper - gjør den personlig, hold kontakten og opplev det uventede. Personliggjort startskjermbilde Se klokkeslettet og været for gjeldende plassering på værklokken på startskjermbildet. Startskjermbildet viser også din kommende avtale. Klikk på det aktuelle elementet når du vil endre værklokken slik at den viser en annen plassering, oppdatere værinformasjonen eller få tilgang til kalenderen.

10 10 Brukerhåndbok Grunnleggende funksjoner som du bruker ofte, for eksempel Kontakter, Meldinger, E-post, Internett og andre ting, er enkelt tilgjengelig foran på startskjermbildet. Kategoriene nederst på startskjermbildet svarer til de forskjellige telefonfunksjonene. Trykk og hold på den aktive kategorien, og skyv fingeren til høyre eller venstre mot funksjonen du vil bruke. Du kan også banke på en kategori direkte. Du kan også personliggjøre startskjermbildet med en animert eller bildebasert bakgrunn (ved å klikke på Meny > Hjemmebakgrunn), ordne kategoriene, samt legge til hurtigkoblinger til dine foretrukne webområder, programmer og til de personene som har størst betydning for deg. Alt som teller er personer Å komme nærmere personene som har størst betydning for deg-det er det telefonen handler om. Plasser personene du har mest kontakt med, foran på startskjermbildets kategori Kontakter. Klikk ganske enkelt på bildet av en kontakt for å foreta et anrop raskt eller skrive en ny melding du vil sende til denne kontakten. Fordi telefonen organiserer tekst og multimediemeldinger, e-postmeldinger og telefonlogger for en kontakt på samme sted, kan du med et raskt blikk se all kommunikasjon med den personen.

11 Brukerhåndbok 11 Telefonen holder deg også i kontakt med dine sosiale sirkler gjennom sømløs integrering av Facebook-informasjon med personlige detaljer om dine lagrede kontakter. Du kan øyeblikkelig se hva de gjør og vite om de har nye fotografier eller andre oppdateringer. Det er også viktig at du er godt informert og deres fødselsdager og andre viktige hendelser. Sending av meldinger til flere kontakter gjøres også enklere. Skyv til kategorien Grupper, og opprett en gruppe av valgte kontakter slik at du enkelt kan sende en tekst, multimedier eller e-postmeldinger til gruppen uten at du må legge til de adresserte kontaktene i meldingen en for en. Sosiale nettverk Bruk twitter direkte fra telefonen. Med telefonens høyoppløsningskamera kan du ta et bilde og umiddelbart laste det opp til Facebook-albumet. Med du tvitrer kan du også sende et fotografi sammen med tweetmeldingen. Dessuten kan du fange en video og dele den på YouTube. Se Dele fotografier og videoer på Facebook, Twitter og YouTube i denne håndboken hvis du vil ha flere detaljer. Smart Dial Telefonoppringingsprogrammets Smart Dial-funksjon gjør det raskt og enkelt for deg å foreta et anrop. Bare skriv inn telefonnummeret eller de første bokstavene i navnet på personen du vil ringe til. Smart Dial søker og filtrerer automatisk kontaktlisten din (som er lagret på telefonen og SIM-kortet) og telefonnumrene fra Samtalelogg. Fra den filtrerte listen velger du nummeret eller kontakten du vil ringe til.

12 12 Brukerhåndbok Skjermtastatur Hvis du vil legge inn tekst, velger du blant følgende skjermtastaturoppsett: Fullt QWERTY, Kompakt QWERTY, og Telefontastatur. Skjermtastaturet tilbyr funksjoner som ordprediksjon og autokorrektur som hjelper deg med å skrive raskere og mer presist. Ikke bekymre deg om å trykke på riktig tast hver gang - bare trykk så nær som mulig og la skjermtastaturet gjøre resten. Fullt QWERTY Når du angir mottakeren av meldingen, må du ganske enkelt legge inn de første få bokstavene i mottakerens navn. En matchende liste over navn fra de lagrede kontaktene dine vil vises. Klikk på nummeret eller e-postadressen du vil sende meldingen til. Internett og multimedieunderholdning Når du viser websider, blar gjennom fotografier og videoer eller blar gjennom musikkalbum, kan du legge telefonen på siden mot venstre for å endre skjermen til liggende visning.

13 Brukerhåndbok 13 Klemmezooming Den kapasitive berøringsskjermen på telefonen er konstruert for ren fingerberøringskontroll. Når du viser websider, fotografier, meldinger eller dokumenter, zoomer du fritt inn og ut ved å klemme lett med fingerne. Bruk tommel og pekefinger, trykk på berøringsskjermen og spre fingerne for å zoome inn. Klemm fingerne sammen for å zoome ut. Zoome inn Zoome ut På visse skjermbilder der skjermkontroller eller ikoner er små og vanskelige å klikke på, kan du også bruke klemmezooming til å zoome inn og ut. Etter at du har zoomet inn, blir skjermkontrollen eller ikonet større, og du kan enkelt klikke på det med fingeren. Du vil også se et lite forhåndsvisningsvindu, og du kan dra fingeren rundt dette vinduet for å panorere rundt det zoomede skjermbildet. Når du holder telefonen i én hånd og ruller med tommelen på den samme hånden, vær forsiktig så du ikke berører skjermen med de andre fingrene dine eller håndflaten, da telefonen kan oppfatte dette som en klype zoombevegelse.

14 14 Brukerhåndbok HTC Footprints Bruk HTC Footprints til å registrere de store hendelsene i livet ditt. Uansett hvor du drar kan du ta bilder av stedene du har besøkt og lagre GPSposisjoner og andre detaljer på telefonen. Fra startskjermbildets kategori Footprints kan du enkelt bla gjennom bildene og finne favorittstedene igjen. Du finner mer informasjon om Footprints i kapittelet Finne og registrere steder i den utvidede PDF-brukerhåndboken. Enkelt og intuitivt Noen designfunksjoner på HTC HD mini er langt bedre å oppleve i praksis enn det er mulig å forklare. Ta for eksempel ringevolumet, som reduseres når telefonen oppdager at du har plukket den opp, eller skjermen som automatisk justeres i forhold til lysstyrken i omgivelsene, og til og med slår seg av for å forhindre uønskede skjermberøringer under en samtale. Det er også en kapasitiv berøringsopplevelse som enkelt lar deg justere innstillingene, sette opp kalenderavtaler, bla gjennom fotografier og navigere gjennom menyer med kun fingerberøringer.

15 Brukerhåndbok Koble til Internett Telefonen din gir deg hele Internettet i lomma. Du kan komme online ved hjelp av en datatilkobling eller Wi-Fi. Bruke en datatilkobling Det er enkelt. Når du slår på telefonen før første gang (med SIM-kortet satt inn), bør den automatisk kobles til datatjenesten til mobiloperatøren din. Hvis du vil spare på batteriet, kan du slå av datatilkoblingen når den ikke er i bruk. På startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger, klikker på Trådløskontroller og klikker på Datatilkobling-alternativets Av/på-glidebryter. Bruke Wi-Fi Hvis du hoppet over Wi-Fi-oppsettet da du slo på telefonen første gang, så følg trinnene nedenfor for å koble telefonen til et Wi-Fi-nettverk. 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger og klikker på Trådløskontroller. 2. Bank på Wi-Fi. Oppdagede trådløse nettverk vises på skjermen. 3. Bank på ønsket Wi-Fi-nettverk. Hvis du valgte et åpent (usikret) netterk, blir du automatisk koblet til nettverket. Hvis du valgte et sikret nettverk, angir du sikkerhetsnøkkelen og banker på Ferdig. Deretter blir du koblet til nettverket. Søke på nettet Telefonens Webleser gjør det enkelt og moro å surfe på nettet. Opplev rik Internett-søking med Opera Mobile. På startskjermbildet går du til kategorien Internet og banker på Start webleser for å åpne Opera Mobile.

16 16 Brukerhåndbok Opera Mobile kan vise i to moduser: full skjerm og normal visningsmodus. Modusen full skjerm skjuler adresselinjen og webleser-kontrollene. For å endre fra full skjerm til normal visningsmodus, så bank på Gjenopprett-ikonet ( ) i nederste høyre hjørne på skjermbildet webleser. Mens du viser en webside på full skjerm, trykker du med både tommel og pekefinger på berøringsskjermen og sprer fingrene for å zoome inn. Klemm fingerne sammen for å zoome ut.

17 Brukerhåndbok Få meldingene dine av sted Hold kontakt med viktige personer i livet ditt. Sende tekstmeldinger Send korte tekstmeldinger (SMS) til andre mobiltelefoner. Hvis du overskrider tegngrensen for en enkelt SMSmelding, vil den leveres som én melding, men faktureres som mer enn én. 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Meldinger og klikker på ikonet Ny melding ( ) på øverste høyre side av skjermen... I Til-feltet oppgir du mottakerens telefonnummer. Du kan også angi de første få bokstavene i mottakerens navn for å vise en matchende liste over navn fra de lagrede kontaktene, og deretter klikke på mobiltelefonnummeret du vil sende meldingen til. Klikk på tekstboksen som inneholder teksten Klikk for å skrive, og begynn deretter å skrive meldingen.. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikker du på Send. Sende multimediemeldinger Send multimediemeldinger (MMS) som inkluderer fotografier, videoer eller lydklipp. 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Meldinger og klikker på ikonet Ny melding ( ) på øverste høyre side av skjermen.. I Til-feltet oppgir du mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan også angi de første få bokstavene i mottakerens navn for å vise en matchende liste over navn fra de lagrede kontaktene, og deretter klikke på mobiltelefonnummeret eller e-postadressen du vil sende meldingen til.

18 18 Brukerhåndbok. Klikk på Legg ved knappen ( ), og velg hva du kan sette inn i multimediemeldingen: fotografi, video, lyd, kontaktdetaljer, kalenderavtale eller lysbildepresentasjon.. Når du er ferdig med å skrive multimediemeldingen, klikker du på Send. Slik setter du opp en internettbasert e-postkonto Sett opp e-postkontoer på telefonen din, som kan inkludere dine private e-postkontoer og dine arbeidskontoer. (Se i den utvidede PDF-brukerhåndboken for å lære hvordan du setter opp din Outlook arbeidskonto.) 1... På startskjermbildet skyver du til kategorien E-post. Hvis dette er første gang du setter opp en e-postkonto, klikker du på Legg til konto. I motsatt fall klikker du på Meny > Legg til konto. Velg en e-posttilbyder. Hvis e-postleverandøren ikke er oppført, klikker du på Annet.. Skriv inn e-postadressen og passordet, og klikk deretter på Neste. 5. Skriv inn navnet ditt og kontoens visningsnavn, og klikk deretter på Neste. Hvis du vil sette opp en type e-postkonto som ikke finnes i telefondatabasen, blir du på de neste skjermbildene bedt om å legge inn flere detaljer, for eksempel innstillinger for innkommende/utgående e-postserver. Skaff disse innstillingene fra e- posttilbyderen din.. Velg hvor ofte du vil at telefonen skal sende og motta e-post automatisk.. Klikk på Ferdig. Slik sender du e-post 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien E-post og klikker på ønsket e-postkonto på høyre side av skjermen.

19 Brukerhåndbok 19. Klikk på ikonet Ny e-post ( ) for å skrive en ny e-postmelding.. Klikk på ikonet Til, og velg en kontakt eller en e-postgruppe. I Til-feltet kan du også angi de første få bokstavene i mottakerens navn for å vise en matchende liste over navn fra de lagrede kontaktene dine. Deretter kan du klikke på en mottaker for å fylle ut personens e-postadresse automatisk.. Skriv inn emnet og meldingen, og klikk deretter på Send. 11. Bruk kameraet Enten du reiser for forretninger eller fornøyelse kan du ta bilder og spille inn videoer på reisen ved hjelp av telefonens 5 megapikslers kamera. Ta et bilde 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Fotografier og videoer og klikker på Kamera-ikonet ( ).. La kameraet autofokusere på motivet i midten av søkerskjermen, eller du kan fritt velge et område du vil fokusere på, ved å klikke i ønsket område på søkerskjermen. Autofokus

20 20 Brukerhåndbok Berøringsfokus Hvis du banker utenfor det effektive fokusområdet, vises en hvit boks for å angi området der du kan bruke berøringsfokus. 3. Trykk kort på knappen Virtuelt kamera ( ) rett etter at du har tatt bildet, eller trykk på og hold knappen Virtuelt kamera for å refokusere og deretter ta bildet. Fange videoer 1. På startskjermbildet skyver du til kategorien Fotografier og videoer og klikker på Kamera-ikonet ( ).. Pek med kameraet på motivet.. Trykk kort på knappen Virtuelt kamera ( ) rett etter at du har begynt å spille inn videoen, eller trykk på og hold knappen Virtuelt kamera for å refokusere og deretter ta bildet.. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du på knappen Virtuelt kamera igjen. Hvis du vil lære mer om bruk av kameraet, se kapitlet Kamera og multimedier i den utvidede PDF-brukerhåndboken.

21 Brukerhåndbok Dele fotografier og videoer Direkte fra telefonen kan du enkelt dele fotografiene dine på Facebook og Twitter, eller laste opp videoer til YouTube. Logge på dine sosiale nettverk Hvis du hoppet over oppsettet av de sosiale nettverkskontoene da du slo på telefonen for første gang, må du logge deg på kontoene før du kan laste opp og dele fotografier og videoer. 1.. På startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger og klikker på Datatjenester. Logg på Facebook, YouTube og Twitter etter tur. Klikk på hver enkelt, og på det neste skjermbildet oppgir du brukernavn og passord og klikker på Pålogging. Laste opp fotografier til Facebook Etter at du har tatt et bilde med telefonens kamera, kan du laste opp fotografiet til Facebook. Bruk Album når du vil laste opp flere fotografier samtidig. 1.. Åpne kameraet og ta et bilde. Hvis du vil ha instruksjoner, se Bruk kameraet i denne håndboken. Etter at du har tatt et bilde, klikker du på ikonet Del ( ), velger Last opp til Facebook, og velger deretter Send.. Hvis du vil dele flere bilder, skyver du til kategorien Fotografier og videoer på startskjermbildet og klikker på Album nederst til venstre på skjermen. I Album klikker du på Meny > Del > Facebook, klikker på hvert av bildene du vil dele, og klikker på Last opp.

22 22 Brukerhåndbok Etter at opplastingen er ferdig, bruker du webleseren til å logge på Facebook-kontoen hvis du vil sjekke og bla gjennom de opplastede bildene i Facebook. Du vil se dem på hovedstartsiden. Du vil også finne dem grupper under albumet Mobile opplastinger. Laste opp et fotografi til Twitter Du kan bare laste opp ett fotografi om gangen på Twitter. Opprett en ny tweet først, og velg deretter et fotografi eller bruk kameraet til å ta et bilde. Telefonen laster opp bildet til en fotovertstjeneste og setter inn URL-plasseringen i tweeten. 1.. På startskjermbildet skyver du til kategorien Twitter. Klikk på Meny > Ny tweet. Hvis du vil legge inn en tweet, skriver du inn teksten i den aktuelle boksen.. Klikk på Kamera-knappen ( ).. Hvis du ikke ser ønsket bilde på det neste skjermbildet, klikker du først på Album og velger albumet som inneholder bildet du vil dele. 5. Når du ser ønsket bilde, klikker du på bildet for å velge det. Du kan også klikke på Kamera-ikonet ( ) i øverste venstre hjørne på skjermen for å bruke kameraet og ta et bilde.. Telefonen begynner så å laste opp bildet til Twitters fotovertstjeneste. Når opplastingen er ferdig, blir URLplasseringen til bildet lagt til i tweetmeldingen.. Klikk på Oppdater for å sende tweeten sammen med bildets URL-adresse slik at andre personer kan se det på Twitter. Hvis du går tilbake til startskjermbildet kategori Twitter og klikker på Alle tweets, vil du se den sendte tweeten som inneholder URL-adressen til det delte fotografiet.

23 Brukerhåndbok 23 Laste opp videoer til YouTube Du kan bruke kameraet til å fange en video og umiddelbart dele den på YouTube. Bruk Album når du vil laste opp flere videoer samtidig Åpne kameraet og fang en video. Hvis du vil ha instruksjoner, se Bruke kameraet i denne håndboken. Etter at du har spilt inn en video, klikk på ikonet Del ( ), velg Last opp til YouTube og klikk deretter på Send. Skriv inn en beskrivende tittel og merker av for videoen på videoopplastingsskjermbildet. Klikk også på Av/på-glidebryteren for å angi om du vil gjøre denne videoen offentlig for alle.. Velg Last opp. Hvis du vil dele flere videoer, skyver du til kategorien Fotografier og videoer og videoer på startskjermbildet og klikker på Album til venstre nederst på skjermen. I Album klikker du på Meny > Del > YouTube, klikker på hver av videoene du vil dele, klikker på Neste og følger trinn 3 og 4 ovenfor for å laste opp videoer til YouTube. Etter at opplastingen er ferdig, bruker du webleseren til å logge på YouTube-kontoen hvis du vil sjekke og vise de opplastede videoene. Du finner dem gruppert under Oppladete videoer i kontoens historikk.

24 24 Brukerhåndbok 13. Administrere telefonens trådløskontroller Comm Manager lar deg enkelt slå av og på trådløse kommunikasjonsfunksjoner på telefonen, for eksempel Wi-Fi, Bluetooth, datatilkobling, og annet. På startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger og klikker på Trådløskontroller for å åpne Comm Manager. På skjermbildet Comm Manager banker du på venstre side for å konfigurere de oppførte innstillingene. Klikk på Av/påglidebryteren til høyre for å slå en funksjon av eller på. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Comm Manager, se kapitlet Administrere telefonen i den utvidede PDF-brukerhåndboken. Med Wi-Fi-ruter på Comm Manager kan du sette opp telefonen som en trådløs ruter slik at datamaskinen kan kobles til gjennom WiFi til telefonen og bruke telefonens datatilkobling for å få tilgang til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, se kapitlet Internett og sosiale nettverk i den utvidede PDF-brukerhåndboken. 14. Synkroniser med datamaskinen Du kan hente informasjon fra datamaskinen din samme hvor du er ved å synkronisere den til telefonen din. For å finne ut hvordan du kan laste ned og installere Microsoft ActiveSync (for Windows XP) eller Windows Mobile Device Center (for Windows Vista eller Windows 7) på datamaskinen, så gå til følgende webside:

25 Brukerhåndbok 25 Sette opp ActiveSync 1... Koble telefonen til datamaskinen. Veiviseren for synkroniseringsoppsett starter automatisk. Klikk på Neste for å fortsette. Hvis du vil synkronisere telefonen med datamaskinen, fjerner du merket for Synkroniser direkte med en server som kjører Microsoft Exchange og klikker på Neste. Velg informasjonstypene du vil synkronisere, og klikk på Neste.. Merk av eller fjern merket for Tillat trådløse datatilkoblinger utfra egne ønsker. 5. Klikk på Fullfør. Sette opp Windows Mobile Device Center 1. Koble telefonen til datamaskinen. Windows Mobile Device Center konfigurerer seg selv og åpnes.. På lisensavtaleskjermbildet klikker du på Godta.. På startskjermbildet for Windows Mobile Device Center klikker du på Sett opp enheten.. Velg elementene du vil synkronisere, og klikk på Neste. 5. Skriv inn et navn på telefonen, og klikk på Oppsett. 15. Fabrikktilbakestilling Trenger du å starte på nytt? Hvis du overdrager telefonen til en annen, eller bare vil ha en frisk start, kan du tilbakestille telefonen til fabrikkstand Det er ikke et skritt du bør foreta uten grundig overveielse. Ved å tilbakestille telefonen til fabrikkstand vil alle dine data, inklusiv alle programmer som du har lastet ned og installert, bli slettet. Det tilbakestiller tielefonen slik den var før første gang du slo den på. Sørg for å sikkerhetskopiere all data som du vil beholde før du tilbakestiller telefonen til fabrikkstand.

26 26 Brukerhåndbok Tilbakestille telefonen via instillinger 1. Fra startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger og klikker på Sikkerhet > Fabrikktibakestilling.. Skriv inn 1234 og klikk på Ja. Tilbakestille telefonen ved bruk av telefonknapper 1. Når telefonen er slått av, trykker og holder du inne knappene VOLUM OPP og VOLUM NED, trykker deretter kort på STRØM-knappen og slipper den. Da vil du se en melding på skjermen som advarer deg om at handlingen vil slette alle dine personlige data og tilbakestille alle innstillinger til fabrikantens standardinnstillinger.. Slipp VOLUM OPP og VOLUM NED-knappene.. Trykk på VOLUM OPP-knappen for å utføre en hard tilbakestilling, eller trykk på STRØM-knappen for å avbryte tilbakestillingen. 16. Tips til feilsøking Spm. Hva bør jeg gjøre hvis telefonen henger eller opererer langsomt? Du kan prøve å starte telefonen på nytt eller frigjøre minne på telefonen. Avinstaller ekstra plug-ins fra telefonen for å eliminere enhver funksjonell ustabilitet som disse kan forårsake. Etter at du har sikkerhetskopiert data og filer, gjenoppretter du telefonen til standardinnstillingene. På startskjermbildet skyver du til kategorien Innstillinger klikker på Sikkerhet > Fabrikktilbakestilling og følger skjerminstruksjonene for å gjenopprette telefonen til standardinnstillingene. Hvis telefonskjermen slutter å reagere og du ikke

27 Brukerhåndbok 27 kan komme inn i Windows Mobile, så utffør en hard tilbakestilling. I kapittelet Administrere telefonen i den utvidede PDF-brukerhåndboken finner du mer informasjon om hard tilbakestilling. Spm. Telefonens standbytid ser ut til å reduseres. Standbytid kan variere, avhengig av hvordan du bruker telefonen. Dersom trådløse funksjoner som f.eks. Bluetooth og Wi-Fi slås på og brukes, vil batteriet brukes opp raskere. Langvarige samtaler, kamerabruk, Internetttilkobling med mer vil medføre at batteriet brukes opp raskere. Batterier er forbruksvarer, og bør skiftes ut hver måned. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også besøke HTCs support webside. På support websiden velger du din telefonmodell og henviser til FAQ. Spm. Telefonen blir varm når jeg lader batteriet eller under langvarige samtaler. Det er normalt at telefonen blir varm under lading. Etter lading vil den få tilbake sin normale temperatur. Det er normalt at telefonen blir varm når du bruker den samme funksjonen i lang tid, som f.eks. å foreta langvarige samtaler eller innspille et langt videoklipp. Vi forsikrer deg om at alle HTC-telefoner er testet og godkjent av lokale reguleringsinstanser før sending. Sjekk ekstra oppdateringer og nyttige tips på websiden vår:

28 htc.com 91H0xxxx-xxM Rev.A

Din HTC HD mini Brukerveiledning

Din HTC HD mini Brukerveiledning Din HTC HD mini Brukerveiledning Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner batteripakken.

Detaljer

Din HTC Desire Brukerhåndbok

Din HTC Desire Brukerhåndbok Din HTC Desire Brukerhåndbok Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, kan du lese dette Lade batteriet Batteriet i telefonen er ikke ladet ennå. Selv om telefonen lades, er det viktig at du ikke fjerner batteriserien.

Detaljer

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC LEGEND. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC LEGEND i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din HTC One max Brukerhåndbok

Din HTC One max Brukerhåndbok Din HTC One max Brukerhåndbok 2 Innhold Innhold Pakke ut HTC One max 9 Bakdeksel 10 mikro-sim-kort 12 Lagringskort 13 Lade batteriet 14 Slå strømmen av eller på 14 Ønsker du en rask innføring av telefonen?

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 610

Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 1.4. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 610 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 800

Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 2. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 800 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 900

Brukerhåndbok Nokia Lumia 900 Brukerhåndbok Nokia Lumia 900 1.2. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 900 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 710 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 9 Antenneplasseringer

Detaljer

Xperia S Brukerhåndbok

Xperia S Brukerhåndbok Xperia S Brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...7 Android hva og hvorfor?...8 Programmer...8 Komme i gang...9 Sette sammen telefonen...9 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...10 Konfigurasjonsveiviser...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 610

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 610 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 610 1.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 10 Antenneplasseringer

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia J. ST26i/ST26a

Brukerhåndbok. Xperia J. ST26i/ST26a Brukerhåndbok Xperia J ST26i/ST26a Innhold Xperia J Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Hva er Android?...7 Telefonoversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slå du telefonen på og av...10 Skjermlås...11

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Brukerhåndbok. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Brukerhåndbok Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...9 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...10

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800 Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800 1.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Tilbake-, start- og søketastene 7 Sette inn SIM-kortet 8 Lade telefonen 9 Antenneplasseringer

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Passport Smartphone. Versjon: 10.3.1. Brukerhåndbok BlackBerry Passport Smartphone Versjon: 10.3.1 Brukerhåndbok Publisert: 2015-03-03 SWD-20150303150123696 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 Dette er BlackBerry-smarttelefonen...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Antenneplasseringer 6 Sette inn SIM-kortet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 620

Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 620 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Antenneplasseringer 6 Sette inn et SIM-kort

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 Compact D5503

Brukerhåndbok. Xperia Z1 Compact D5503 Brukerhåndbok Xperia Z1 Compact D5503 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...9 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...10

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553

Brukerhåndbok. Xperia Z3+ E6553 Brukerhåndbok Xperia Z3+ E6553 Innhold Komme i gang... 7 Om denne brukerhåndboken... 7 Oversikt...7 Slik beskytter du skjermen... 8 Montering...8 Slik starter du enheten for første gang...10 Hvorfor trenger

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 720

Brukerhåndbok Nokia Lumia 720 Brukerhåndbok Nokia Lumia 720 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023

Din bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G) http://no.yourpdfguides.com/dref/5805023 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG GALAXY TAB A (9.7, 4G). Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.3.2. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.3.2 Brukerhåndbok Publisert: 2015-05-26 SWD-20150526120642289 Innhold Oppsett og grunnleggende funksjoner... 6 Nytt i denne utgivelsen...6 En rask oversikt over enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Brukerhåndbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Brukerhåndbok Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer