BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 23. oktober 2014 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL, F , INNEH. AV CITY TRAIN VIDAR HAUGEDAL, ORG. NR OG SEA CHARTER VIDAR HAUGEDAL, ORG. NR SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/24 2. Konkursdebitor Vidar Haugedal Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen Agder politidistrikt 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at sluttinnberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Vidar Haugedal, personlig konkurs. City Train Vidar Haugedal, enkeltpersonforetak (slettet). Sea Charter Vidar Haugedal, enkeltpersonforetak (slettet). 2. Adresse: Brønnstykket 14, 4616 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: City Train Vidar Haugedal Sea Charter Vidar Haugedal. 4. Bransje: Transport av turister m.v. Dokumentreferanse: sluttinnberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 12. mai 2014 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra kemneren i Kristiansand. 3. Fristdag: 25. april 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 13. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Elisabeth Hesjedal (Kristiansand kemnerkontor). V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Vidar Haugedal er født Han er skilt og har delt omsorg for mindreårig barn. Han og tidligere ektefelle hadde delvis særeie i h.t. ektepakt tinglyst Enkeltpersonforetaket Vidar Haugedal, org.nr , ble registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Navneendring til City Train Vidar Haugedal ble registrert Foretaket ble slettet Enkeltpersonforetaket Sea Charter Vidar Haugedal ble registrert i Enhetsregisteret Foretaket ble slettet Regnskapsførsel: Account Business Partner Arne Herigstad, org. nr , Postboks 8032 Vågsbygd, 4675 Kristiansand, står registrert som regnskapsfører for City Train. For Sea Charter står Herigstad også oppført som regnskapsfører. Herigstad opplyser at han ikke har ført regnskap for noen av foretakene, kun gitt bistand ved fakturering av reklameinntekter for «toget» i B. 1. Konkursdebitors roller i andre foretak: Vidar Haugedal er ansvarlig deltaker i Vidar Haugedal ANS, I City Train Kristiansand AS, org. nr , var han registrert som daglig leder og styremedlem fram til Han har ikke lenger noen formelle verv i dette foretaket, men Brønnøysundregistrene har fortsatt registrert ham som kontaktperson. 2. Konkursdebitors roller i tidligere konkurser: Vidar Haugedal var daglig leder og styreleder i Krågeland Invest AS, org. nr , som ble tvangsoppløst i 2010 med adv. Erik Eriksen som bostyrer bobehandlingen avsluttet

3 - 3 - VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Enkeltpersonforetaket Vidar Haugedal ble registrert med følgende formål: «Salg av reklame. Konsulentvirksomhet.» Navneendring til City Train Vidar Haugedal ble registrert City Train Vidar Haugedal har fra 2005 kjørt sightseeing-turer for turister m.v. med minitog fra italienske Dotto Trains. «Toget» består av lokomotiv og tre vogner, som er registrert som motorvogn og kjøres på offentlig vei. Det er opplyst at Haugedals far forut for dette hadde drevet City Train fra Virksomheten ble i h.t. avtale av overdratt til City Train Stavanger AS, org. nr , som endret navn til City Train Kristiansand AS Ifølge avtalen av var salgssummen kr 1 mill, herav kr for «toget». Sea Charter Vidar Haugedal ble registrert Haugedal opplyser at virksomheten startet i 2007 og ble ført som del av omsetningen i City Train Vidar Haugedal. Virksomheten omfattet to skip «Andrea» og en skonnert; sistnevnte skip eide han i sameie med en annen. Virksomheten gikk ut på sightseeing og andre turer med passasjerer i skjærgården rundt Kristiansand. Kort etter oppstart gikk «Andrea» på skjær, og reparasjonen tok ca. fire måneder slik at man mistet hele sommersesongen. Det ble senere flere problemer, og det hele endte med at skipene ble tvangssolgt i Vidar Haugedal opplyser at det ikke har vært noen drift i Vidar Haugedal ANS. 2. Skatt sør har foretatt bokettersyn for 2008 og 2009, som resulterte i vedtak om økning av merverdiavgift og næringsinntekt. Endelig vedtak etter klage forelå først i mai For 2010 er det levert selvangivelse og næringsoppgave. For 2011 og senere år er regnskapsførselen opplyst å være mangelfull. Bostyrer har fått innlevert div. bilagspermer m.v. Vidar Haugedal tok kontakt med ny regnskapsfører, Merkantil Service, som i brev til Skatt sør av bl.a. opplyser: «Da Haugedal henvendte seg til oss, hadde vi håpet at det var mulig å få ført og levert regnskap for Vi ser imidlertid nå at dette vanskelig lar seg gjennomføre, da store deler av regnskapsmateriale må rekonstrueres og bilag hentes inn fra underleverandører og andre forbindelser.»

4 Vidar Haugedal opplyste ved konkursåpningen at han var uten arbeid, men at han fra ca. midten av mai ville få ansettelse i City Train Kristiansand AS for sommersesongen. 4. Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Det antas at hovedårsaken til Haugedals økonomiske problemer er den mislykkede investeringen i de to skipene som skulle benyttes til sightseeing og andre turer i skjærgården. Etter tvangssalg av skipene satt Haugedal igjen med en betydelig gjeldsbyrde. Fra 2011 har mangelfull regnskapsførsel medført skjønnsligning, som har ført til en ekstra skattebelastning i tillegg. B Regnskapstall, omsetning: 2009: Næringsoppgave: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr Ligningstall: Sum inntekter kr , underskudd næring kr , alminnelig inntekt kr 0. Bruttoformue kr , gjeld kr , netto formue kr : Næringsoppgave: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , resultat (underskudd) kr Ligningstall: Sum inntekter kr , underskudd næring kr , alminnelig inntekt kr 0. Bruttoformue kr , gjeld kr , netto formue kr : Ligningstall: Sum inntekter kr (herav næringsinntekt kr ), alminnelig inntekt kr 0 (pga. renter av gjeld samt fremførbart underskudd fra tidligere år). Bruttoformue kr , gjeld kr , netto formue kr 0. Næringsinntekten er fastsatt ved skjønn. Det er ilagt tilleggsskatt. Haugedal mener at virksomheten i realiteten gikk med underskudd i 2011.

5 : Ligningstall: Sum inntekter kr (herav næringsinntekt kr ), alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr , gjeld kr , netto formue kr 0. Næringsinntekten er fastsatt ved skjønn. Det er ilagt tilleggsskatt. Haugedal mener at virksomheten i realiteten gikk med underskudd i : Ligningstall: Alminnelig inntekt kr Netto formue kr Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Haugedal har hatt økonomiske problemer i flere år. Ligningstallene, korrigert for reell verdi av fast eiendom m.v., viser at han var insuffisient pr og har vært det siden. De første utleggsforretningene som er tinglyst på debitors eiendom er fra høsten Noen av kravene i boet er tilbake fra 2008/2009, men hovedtyngden av kravene er av nyere dato (de fleste fra 2013). Det er litt vanskelig å angi et nøyaktig insolvenstidspunkt, men det må legges til grunn at insolvens var inntrådt senest i løpet av Største antall ansatte: Det har i sin tid vært totalt ca. 20 ansatte i City Train og Sea Charter. VII. Boets stilling og status: A. 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand og av bostyrers medarbeider advokat Eirik Ramsland. Fast eiendom: Vidar Haugedal er eier av eiendommen Brønnstykket 14 og 14a, gnr. 151 bnr. 263 og 264 i Kristiansand. Eiendommen var for øvrig hans særeie i h.t. ektepakt med tidligere ektefelle. Spareskillingsbanken har 1. prioritets pant i begge bruksnummer og har meldt krav i boet på kr ,56.

6 - 6 - Kvinesdal Sparebank har 2. prioritets pant. Banken har tinglyst pantedokument kr i bnr. 263 og pantedokument kr i begge bruksnummer. Bankens krav ifølge fordringsanmeldelsen er kr ,53. I tillegg er det tinglyst en rekke utleggsforretninger. Totalt er det anmeldt krav, sikret med pant i eiendommene, for ca. kr Eiendommen (begge bruksnummer) anses betydelig overbeheftet med pant. Det antas at reell omsetningsverdi utgjør rundt kr. Det følger av konkurslovens 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Som det framgår nedenfor, er det ikke andre midler i boet, og konkursboet måtte derfor benytte seg av sin rett etter pantelovens 6-4 til å kreve innbetalt legalpantemidler til dekning av nødvendige boomkostninger. Samtlige pantekreditorer er blitt forespurt om de ville innløse boets legalpant men ingen har sagt seg villig til dette innen den tidligere meddelte frist, 1. august Det kom imidlertid til en løsning ved at konkursdebitors far, Finn Ole Haugedal, har innfridd boets legalpant og har innbetalt et omforent beløp til boet på kr På denne bakgrunn har bostyrer den 25. august 2014 abandonert eiendommene Brønnstykket 14 og 14a, gnr. 151 bnr. 263 og 264 i Kristiansand. Abandoneringen er foretatt etter konkurslovens 117 b, dvs. konkursbeslaget er opphevet. Innbo, løsøre m.v.: Det er ikke påvist innbo/løsøre utover det som er beslagsfrie midler etter dekningslovens 2-3 første ledd bokstav a. Motorkjøretøy: Det er ingen motorkjøretøy registrert på Vidar Haugedal. «Minitoget» ble omregistrert på City Train Kristiansand AS (den gang City Train Stavanger AS) i mai Bankinnskudd: Det er fire kontoer i Spareskillingsbanken. To av disse kontoene, med innestående ca kr, er frigitt.

7 - 7 - De to andre kontoene er OTP-midler den ene kontoen er midler fra City Train Vidar Haugedal (kr ), mens den andre kontoen er midler fra City Train Kristiansand AS (kr 590). Begge avtalene er tegnet gjennom Spareskillingsbanken/Frende Forsikring. Midlene er låst fram til pensjonsalder og vil da bli utbetalt i månedlige rater. Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er adgang til å ta utlegg i midler i forbindelse med ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), og konkursboet kan derfor ikke beslaglegge kontoene. Konto i Kvinesdal Sparebank har ikke positiv saldo. Debitors inntekter: Ut fra de foreliggende opplysninger har det ikke vært grunnlag for å begjære tingrettens kjennelse om at deler av debitors inntekter skulle inndras til fordel for boet, jfr. dekningslovens Utestående fordringer: Det er ikke påvist noen utestående fordringer. Sum aktiva i boet: Kr 0. Legalpantemidler: Som det framgår ovenfor, er det innbetalt legalpantemidler med kr Det foreslås at beløpet i sin helhet benyttes til dekning av nødvendige boomkostninger, jfr. nedenstående regnskap. Enkeltpersonforetakene var tidligere slettet og drev ikke lenger virksomhet. Konkursboet kunne derfor ikke registreres med eget org.nummer i avgiftsmanntallet og vil ikke få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 13. juni Det er meldt 48 krav, jfr. innstillingsliste nr. 3, som vedlegges. Sum anmeldte krav kr ,62 Herav pantesikret kr ,56 Herav prioritert klasse I (NAV innkreving) kr 2 000,18 Herav prioritert klasse II (Kemneren i Kristiansand) kr ,00

8 - 8 - Spareskillingsbanken har 1. prioritets pant i eiendommen, og det er lagt til grunn at banken antagelig har tilstrekkelig pantesikkerhet for sitt krav på kr ,56. Dette er derfor oppført som pantesikret. Lønnskrav: Det er opplyst at alle tidligere ansatte har fått dekket lønn og feriepenger, slik at det ikke er noen krav som kan meldes til NAV Lønnsgaranti. B. 1. Regnskap - salærforslag: Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens 135 oppstilles slikt regnskap for boet: I. Aktiva: 1. Opptjente renter på boets konto kr 646,00 Sum brutto aktiva kr 646,00 II. Passiva - massekrav: 1. Tingrettens gebyr kr ,00 2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær kr , % mva. av ovenstående kr ,00 4. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Sum massekrav kr ,00 Underdekning - dekkes av legalpantemidler kr ,00 innbetalt av Finn Ole Haugedal III. Salærforslag Medgått tid ca. 65 timer kr ,00 25 % merverdiavgift kr ,00 Salærforslag inkl. mva. kr ,00 IV. Uttellingsliste: 1. Kristiansand tingrett, gebyr kr ,00 2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl.mva. kr ,00 3. Bobestyrergarantipolise kr 1 495,00 Til sammen kr ,00 Innestående på boets konto inkl. legalpant kr ,00 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. Kreditorutvalgets medlem har påtatt seg sitt verv uten godtgjørelse.

9 - 9 - VIII. Kreditorenes stilling: 1. Dekningsmuligheter: Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne. Ved bostyrers rundskriv av 5. juni 2014 er kreditorene forespurt om sikkerhetsstillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling. Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 4. juli 2014 kl Kreditorene er samtidig underrettet om at bobehandlingen må påregnes innstilt etter konkurslovens 135 hvis ikke det stilles sikkerhet. Det er imidlertid ikke gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse De anmeldte krav er ikke prøvet. 6. Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne, som derfor selv må ta de nødvendige skritt med sikte på eventuell tvangsinndrivelse av sine tilgodehavender hos debitor. Når krav er meldt i boet, er foreldelse avbrutt. Når fordringen ikke prøves, varer virkningen av dette fristavbrudd i 1 år regnet fra nærværende innberetnings datering, jfr. foreldelseslovens 22 nr. 2. Dette er en personlig konkurs, og Vidar Haugedal vil derfor etter konkursen fortsatt hefte for kravene. IX. Straffbare forhold: For 2011, 2012 og 2013 er det ikke framlagt regnskaper i samsvar med bokføringsloven. Det er foretatt skjønnsligning for 2011 og 2012 pga. manglende selvangivelse/næringsoppgave. Her er det ilagt tilleggsskatt, og på grunn av reglene om dobbeltstraff kan han da ikke samtidig ilegges straff for samme forhold. Derimot regnes regnskaps- og skatteovertredelser ikke som samme straffbare forhold, dvs. at tilleggsskatten ikke har betydning for overtredelsene av bokføringsloven. En kopi av sluttinnberetningen sendes Agder politidistrikt, som foreskrevet i konkurslovens 120 første ledd nr. 5 og 122a. X. Karantenebetingende forhold: Det fremmes ikke forslag om konkurskarantene.

10

11 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Tretrapper Norge AS v/ kr ,85 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 2. Viking Kristiansand AS v/ kr 5 283,93 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 3. Lund VVS AS v/ kr 1 837,74 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 4. Holst Silketrykkeri AS v/ kr ,69 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 5. Kristiansand Havn KF v/ kr 2 299,90 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 6. Signtec ANS v/ kr ,98 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 7. Spareskillingsbanken kr ,56 kr ,56 Postboks Kristiansand 8. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 3 642,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 37289/13 Postboks Kristiansand 9. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 3 138,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 51556/13 Postboks Kristiansand Side 1 av 6 sider Vidar Haugedal

12 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 10. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 2 067,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 51557/13 Postboks Kristiansand 11. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 513,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 56324/13 Postboks Kristiansand 12. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 786,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 68540/13 Postboks Kristiansand 13. Nye Kr.Sand Bomselskap AS (TA) v/ kr 1 857,00 Kreditorforeningen Sør SA Sak 69148/13 Postboks Kristiansand 14. Wector Yachting AS v/ kr ,76 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 15. Santander Consumer Bank AS v/ kr ,02 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 16. Sønnico Tele AS v/ kr 1 983,51 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 17. Digitale Medier 1881 AS v/ kr ,21 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen Side 2 av 6 sider Vidar Haugedal

13 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 18. Allkopi AS v/ kr 7 160,94 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 19. Canal Digital Norge AS v/ kr 1 565,82 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 20. Canal Digital Norge AS v/ kr 6 146,37 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 21. Rom Eiendom AS v/ kr ,11 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 22. Skatt sør kr ,00 Postboks Tønsberg 23. Kemneren i Kristiansand kr ,00 kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 24. Canal Digital Norge AS v/ kr 1 339,50 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 25. Santander Consumer Bank AS v/ kr ,70 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 26. Arvato Finance AS v/ kr 2 811,61 Gothia AS Saksnr og Postboks Rørvik Side 3 av 6 sider Vidar Haugedal

14 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 27. NAV Innkreving kr ,93 kr 2 000,18 Ref Kirkenes 28. Fædrelandsvennen AS v/ kr 902,75 Intrum Justitia AS Saksnr B2C Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 29. Byggm. Arild Grundetjern v/ kr 8 942,58 Intrum Justitia AS Saksnr B2C Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 30. Telinet Energi AS v/ kr 6 489,49 Conecto AS Saksnr Postboks Østerås 31. Aliaz Cooperation SIA NO v/ kr 1 542,78 Alektum Inkasso AS Saksnr Postboks Tønsberg 32. NorgesEnergi AS v/ kr 1 435,38 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 33. Kvinesdal Sparebank kr ,53 Nesgata 7 A 4480 Kvinesdal 34. NorgesEnergi AS v/ kr 1 010,93 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 35. Optimera AS v/ kr ,30 Creno AS Ref Postboks Trondheim Side 4 av 6 sider Vidar Haugedal

15 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 36. Kristiansand kommune kr ,39 v/kemneren i Kristiansand Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 37. NorgesEnergi AS v/ kr 1 003,38 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 38. Statens Innkrevingssentral kr ,00 kr ,00 Postboks Mo i Rana 39. Statens Innkrevingssentral kr ,84 Postboks Mo i Rana 40. Statens Innkrevingssentral kr 3 440,00 kr 3 440,00 Postboks Mo i Rana 41. Tollregion Oslo og Akershus kr 1 720,00 Tollkassereravdelingen, Innfordringskontoret Ref. 14/22778, Ark.nr. 83 Postboks 8122 Dep Oslo 42. Norsk rikskringkasting AS kr 2 386,43 Ref /930 Postboks Mo i Rana 43. Sparebank 1 Gruppen Finans AS v/ kr ,53 Conecto AS Saksnr. ESN/157682A Postboks Kristiansand 44. Sparebank 1 Gruppen Finans AS v/ kr ,13 Conecto AS Saksnr. ESN/163567A Postboks Kristiansand 45. Optimera AS v/ kr 7 930,61 ScanKred Norge AS Saksnr /TEH Postboks 2033 Vika 0125 Oslo Side 5 av 6 sider Vidar Haugedal

16 KONKURSBO NR KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: VIDAR HAUGEDAL - INNSTILLINGSLISTE NR. 3 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 46. Telenor Norge AS v/ kr 7 385,13 Intrum Justitia AS Saksnr abt Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 47. Telenor Norge AS v/ kr ,66 Intrum Justitia AS Saksnr abt Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 48. Optimera AS v/ kr 8 006,65 Creno AS Ref Postboks Trondheim Til sammen kr ,62 kr ,56 kr - kr 2 000,18 kr ,00 kr - kr , Side 6 av 6 sider Vidar Haugedal

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE KJERRINGKLEIV 15 5610 ØYSTESE Att.: HUSE HENNING D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE 1 Identifikasjon 2 Rating

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer