KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 14-138851KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR. 995 079 720 MIDLERTIDIG INNBERETNING"

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Per O. Refsalen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Eirik Ramsland Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 13. oktober 2014 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling onsdag 15. oktober 2014 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/21 2. Konkursdebitor v/trond Aage Nyhus Skatt sør Kemneren i Kristiansandsregionen 3. Sendes via Altinn/bosiden til: NAV Lønnsgaranti Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Odderøya Live AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Odderøya Bygg 29, 4610 Kristiansand. Kristiansand kommune (1001). Postadresse: Postboks 90, 4662 Kristiansand. 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Musikkfestival. Dokumentreferanse: innberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 1. september 2014 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 11. august 2014 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). Oppbudsbegjæringen innkom 1. september, men en tidligere konkursbegjæring innkom 11. august, og dermed er dette datoen, jfr. deknl Frist for fordringsanmeldelser: 6. oktober IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt Aksjeeier som har minst 20 % av aksjene: Trond Aage Nyhus, f , Bregnevegen 12 A, 4647 Brennåsen. 5. Daglig leder: Selskapet har ikke hatt daglig leder styreleder har forestått den daglige ledelse. 6. Styre: Styreleder: Trond Aage Nyhus, f , Bregnevegen 12 A, 4647 Brennåsen. Styremedlemmer: Egon Vik, f , Ospeveien 13 A, 4622 Kristiansand. Henning Ross Vestavik, f , Tjuvhelleren 27, 4628 Kristiansand. Thomas Aanensen Lid, f , Andøysløyfen 38, 4623 Kristiansand. Det har ikke vært noen endringer i styret; samtlige har vært med fra selskapet ble stiftet. 7. Revisor: RevisorGruppen Agder AS, org. nr , Postboks 56, 4661 Kristiansand. 8. Regnskapsfører: ViTo Regnskap AS, org. nr , Kartheia 5, 4626 Kristiansand.

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser: Trond Aage Nyhus har følgende roller i tidligere konkurser: Krimo Invest AS: Daglig leder og styreleder. Konkursen avsluttet Kristiansand Montasje AS: Daglig leder og styreleder. Konkursen avsluttet Trond Aage Nyhus er ikke registrert med roller i andre foretak. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Odderøya Live AS ble stiftet med følgende vedtektsfestede formål: «Operasjonell drift av kulturelle arrangementer og tilhørende servering av mat og drikkevarer, herunder, men ikke begrenset til konserter, nattklubber og performance-artisteri. I tillegg vil det tilby konsulenttjenester innenfor virksomhet som nevnt, investere i fast eiendom og andre selskaper.» Odderøya Live AS har arrangert årlige musikkfestivaler i Kristiansand i årene I 2014 var det to festivaler: juni og juli Det er sendt inn årsregnskap til Regnskapsregisteret t.o.m Styret vedtok å begjære oppbud Oppbudsbegjæringen innkom til retten Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Konkursårsakene vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2010: (Tall hentet fra Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ).

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). Styret skriver i årsberetningen for 2012 bl.a.: «Det er forventet at arrangement i 2013 vil generere overskudd som vil dekke udekket tap». Revisor har ingen merknader, men presiserer at selskapets egenkapital er tapt og viser til styrets handleplikt ved tap av egenkapital. 2013: Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (utsatt skattefordel er ikke lenger balanseført), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr ). I notene til 2013-regnskapet opplyses det: «Daglig leder har et lån i selskapet på kr Lånet blir betalt i 2014.» Revisor har ingen merknader, men presiserer: «Selskapet opplyser i årsberetningen at selskapets egenkapital er tapt. Vi viser til aksjelovens 3-4 og 3-5 vedr krav om forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Dette forholdet indikerer at det foreligger tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.» 2014: I styremøtet 21. august 2014 ble følgende protokollert: «Odderøya Live AS ser ut til å få et negativt resultat i 2014, men endelig regnskap er ikke mottatt.» Regnskapstallene for 2014 vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. 3. Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen.

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Største antall ansatte: 1 fast ansatt (Trond Aage Nyhus), men i tillegg har det under musikkfestivalene vært en rekke midlertidige ansatte, som har jobbet som personell i baren, servering, kassabetjening, rigging i forkant og etterkant, samt håndtering av pressen. VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges. I hovedsak bestod selskapets eiendeler av diverse utstyr, som Mellemstrand har beskrevet slik: «Eiendelene utgjør samlet utstyr som en trenger/behøver for å arrangere og gjennomføre en større festival/ konsertarrangement. En betydelig del av utstyret ble kjøpt etter konkursboet i Quart Event AS, som ble tatt under konkursbehandling primo oktober Det samme utstyret tilhørte forut for denne konkursen, Stiftelsen Quart- Festivalen, som ble tatt under konkursbehandling sommeren 2008.» Bostyrer engasjerte Mellemstrand til å selge utstyret, som til tross for betydelig arbeid/markedsføring (og også presseoppslag) ikke lot seg selge for mer enn kr mva = kr Her fikk man for øvrig også den komplikasjon at den opprinnelige kjøper misligholdt kjøpsavtalen, og avtale med nye kjøpere ble inngått 7. oktober Bankinnskudd: I Kvinesdal Sparebank er det registrert tre innskuddskontoer og en skattetrekkskonto. Ifølge registreringsforretningen er det på de tre innskuddskontoene innestående hhv. kr 673,95, kr 700,00 og kr 0,00. Bostyrer har nå bedt banken avslutte kontoene og overføre dem til boets konto. Nøyaktig saldo er foreløpig ikke oppgitt. På skattetrekkskonto oppgis saldo til kr Foreløpig er det ikke avklart hvor mye som er skyldig i forskuddstrekk. Det antas at Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder vil foreta ettersyn/kontroll. Utestående fordringer: Boet holder på med nærmere undersøkelser og vil komme tilbake til dette. Det må også avklares om styreleders gjeld til selskapet, omtalt i notene til regnskapet, er blitt tilbakebetalt i år, slik som forutsatt. Bobehandlingen har så langt ikke avdekket andre eiendeler/verdier i boet. Foreløpig sum aktiva: Kr (herav mva. kr ).

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Staten garanterer for bobehandlingsomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som gir grunnlag for å fremme krav om omstøtelse etter de subjektive eller de objektive regler i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 6. oktober Det er hittil meldt 48 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges. Sum hittil anmeldte krav kr ,99 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II (merverdiavgift) kr ,00 Lønnskrav: Som foran nevnt, var det bare eneaksjonæren som var fast ansatt i selskapet og pga. eierandelen i selskapet er hans eventuelle lønns-/feriepengekrav ikke prioritert og ikke dekningsberettiget fra NAV Lønnsgaranti. Under musikkfestivalene har det imidlertid vært en rekke midlertidige ansatte, og det er sendt inn krav til NAV Lønnsgaranti fra 28 av disse med til sammen kr Når NAV Lønnsgaranti foretar utbetaling, trer de inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt regresskrav. VIII. Kreditorenes stilling: 1. Boets økonomiske stilling er ikke endelig avklart. På grunn av store prioriterte krav kan det uansett neppe bli noen utbetaling/dividende til uprioriterte krav (alminnelige konkursfordringer). 2. Anmeldte krav vil bare bli prøvet i den utstrekning de vil kunne få dividende. IX. Straffbare forhold: 1. Spørsmålet om ev. straffbare forhold vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. Saken er hittil ikke oversendt politiet.

7

8

9 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. SG Finans AS kr ,00 Factoring (Rencon AS) Ref /30562 Postboks Lysaker 2. RevisorGruppen Agder AS kr ,00 Faktura nr og Postboks Kristiansand 3. Kristiansand Montasje og Industriservice AS v/ kr ,14 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 4. Northern Rejecs v/ kr ,27 Christiania Innfordring AS Ref Rigetjønnveien Kristiansand 5. SG Finans AS kr ,00 Factoring (Seafront Containerpartner Utleie AS) Kundenr Postboks Lysaker 6. Sparebank 1 Gruppen Finans AS kr ,93 Factoring (Fotogram AS) Ref. Bo-nr Postboks Ålesund 7. Agder Rørspyling AS kr ,00 v/merkantil Service AS Linnegrøvan Søgne 8. Kemneren i Kristiansandsregionen kr ,00 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 9. LOS AS og Agder Energi Nett AS v/ kr 8 364,27 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo Side 1 av 6 sider Odderøya Live AS

10 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 10. LOS AS og Agder Energi Nett AS v/ kr 7 816,44 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 11. P5 Radio Halve Norge AS kr ,27 Postboks P5 Youngstorget 0028 Oslo 12. Kristiansand Ishockeyklubb kr ,00 v/adv. Åge Eidsvig Postboks 9090 Sørlandsparken 4696 Kristiansand 13. Kristiansen Transport kr 5 868,75 Faktura nr Setesdalsveien Kristiansand 14. Polenkomiteen v/torridal skole kr ,00 v/jan Tallaksen Setesdalsveien Kristiansand 15. Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg 16. DB Medialab AS v/ kr ,21 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 17. Tono SA v/ kr ,30 Advokatfellesskapet Bratsberg - avdeling i Kredinor Ref /112706/EHC Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 18. Billettservice AS kr ,00 Faktura og Postboks 645 Sentrum 0106 Oslo 19. Agder Energi Nett AS kr 8 459,87 Kundenr Stoaveien Arendal Side 2 av 6 sider Odderøya Live AS

11 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 20. Randesund IL Jenter 16 kr ,00 v/eileen Wiggen Rabberstien 14 B 4639 Kristiansand 21. Kristiansand Lokalradio AS kr 9 375,00 Faktura og Postboks Kristiansand 22. LX Design AS kr ,00 Fakturanr Hestnestangen Kristiansand 23. Gaffasquad Production AS kr ,00 Rigetjønnveien Kristiansand 24. Stål og Betongmontasje AS v/ kr ,01 Kreditorforeningen Sør SA Sak 75155/13 Postboks Kristiansand 25. Sixt-Sørlandets Bilutleie AS v/ kr ,83 Kreditorforeningen Sør SA Sak 75376/13 Postboks Kristiansand 26. Peter Løvaas Trransport AS v/ kr ,61 Kreditorforeningen Sør SA Sak 49259/14 Postboks Kristiansand 27. Landmåler Sør AS v/ kr 1 022,04 Kreditorforeningen Sør SA Sak 22215/14 Postboks Kristiansand 28. Oddernes Skolemusikkorps kr ,00 Faktura nr. 806 Postboks Kristiansand Side 3 av 6 sider Odderøya Live AS

12 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 29. SJT Miljø AS v/ kr ,58 Alfa Inkasso AS Saksnr Postboks 450 Madla 4090 Hafrsfjord 30. Verter AS kr ,75 v/merkantil Service AS Postboks Kristiansand 31. Fiskeeksperten Reinhartsen Engros AS kr 3 520,86 Faktura Postboks Kristiansand 32. Verdens Gang AS v/ kr ,89 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 33. VG AS - VG.no - Annonse v/ kr ,69 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 34. Agder Grossisten AS kr ,00 Faktura Røedstien Nedenes 35. Sveins Bilutleie AS v/ kr ,80 Creno AS Ref Postboks Trondheim 36. TONO kr ,00 Postboks 9171 Grønland 0134 Oslo 37. Verdens Gang - Annonse v/ kr ,20 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen Side 4 av 6 sider Odderøya Live AS

13 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 38. Dirty Old Town AS/Karmakosmetix Music kr ,00 Faktura nr. 236 Tutlamoen Mosby 39. Ring VIP AS kr ,00 Faktura nr. 1 Postboks Kristiansand 40. Gladiators Amerikansk Fotballklubb kr ,00 Faktura BD og BD c/o Hege Indresand Baneheiveien Kristiansand 41. Jan Erik Holto kr ,00 Maria Feghts Gate 14 F 3041 Drammen 42. Fædrelandsvennen AS v/ kr ,72 Intrum Justitia AS Saksnr Postboks 6354 Etterstad 0604 Oslo 43. Servicetjenester Kenneth Østerhus kr ,00 Faktura nr. 59 Johan Øydegardsvei Kristiansand 44. Morten Johansen kr ,00 Voielia Kristiansand 45. Publicia Produksjon AS kr ,83 Faktura Rigedalen Kristiansand 46. Kristiansand kommune kr ,23 v/kemneren i Kristiansandsregionen Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 47. Live Nation AS kr ,00 v/advokat Paul Karlsen Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA Postboks 1714 Vika 0121 Oslo Side 5 av 6 sider Odderøya Live AS

14 KONKURSBO NR KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 48. Leig Det AS kr ,50 Faktura 2355 og 2400 Vestheimvegen Kopervik Til sammen kr ,99 kr - kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 6 av 6 sider Odderøya Live AS

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Elin Moseidjord Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer