BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand"

Transkript

1 Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 15. juni 2015 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: PIOTR ANDRZEJ SOBCZYK, F , INNE- HAVER AV BILSERVICE SØR PIOTR ANDRZEJ SOBCZYK, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling onsdag 17. juni 2015 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Kristiansand tingrett, bo nr KON-KISA/07 2. Konkursdebitor Piotr Andrzej Sobczyk Skatt sør Skatteoppkreveren i Søgne 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret Ev. kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Piotr Andrzej Sobczyk, personlig konkurs. Bilservice Sør Piotr Andrzej Sobczyk, enkeltpersonforetak. 2. Adresse: Vedderheia 260, 4640 Søgne. Søgne kommune (1018). 3. Fødselsdato: Organisasjonsnummer: Bransje: Vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Dokumentreferanse: innberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 - 2 - III. Konkursen: 1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs 4. mai 2015 kl Grunnlaget er konkursbegjæring fra Skatt sør. 3. Fristdag: 9. april 2015 (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven). 4. Frist for fordringsanmeldelser: 9. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Piotr Andrzej Sobczyk er født 12. november Han er gift og har forsørgeransvar for barn. 2. Enkeltpersonforetaket Bilservice Sør Piotr Andrzej Sobczyk, org. nr , ble registrert i Enhetsregisteret Regnskapsfører: Debitor har fått bistand til å føre regnskaper m.v. av Konsulenttjenester Dagmara Bylica, org. nr , Storsteinsveien 7, 4513 Mandal. B. 1. Piotr Andrzej Sobczyk er ikke registrert med roller i andre foretak eller tidligere konkurser. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Piotr Andrzej Sobczyk er polsk. Han opplyser at han for ca. 6 år siden kom til Norge og var da ansatt i et norsk firma. Han etablerte enkeltpersonforetaket Bilservice Sør Piotr Andrzej Sobczyk i juni Foretaket ble registrert med følgende formål: «Motorservice, dekkskift, elektrisk arbeid og skifting av eksosanlegg.» Virksomheten ble opprinnelig drevet fra leide lokaler i Daleheia 14, Søgne, og har i den senere tid vært drevet fra leide lokaler i Kartheia 5, 4626 Kristiansand. Det foreligger ikke autorisasjon som bilverksted. Virksomheten opplyses å være begrenset til «enkle reparasjoner og utskiftinger som ikke omfatter bærende konstruksjoner og vitale deler på kjøretøyet», som ikke krever godkjenning, jfr. forskrift om kjøretøyverksteder 5 f).

3 Bostyrer har innhentet kopi av ligningen for 2011, 2012 og 2013 fra Skatt sør. 3. Ved konkursåpningen var virksomheten igangværende, i den forstand at debitor var i ferd med å skifte motor i en bil for en kunde. 4. Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Vil bli behandlet i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2011: Ligningstall: Sum inntekter kr , alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr , gjeld kr 213, netto formue kr : Ligningstall: Sum inntekter kr , herav næringsinntekt kr , alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr , gjeld kr 0, netto formue kr Næringsoppgave: Sum driftsinntekt kr , sum driftskostnad kr , årsresultat/næringsinntekt kr : Ligningstall: Sum inntekter kr , herav næringsinntekt kr , alminnelig inntekt kr Bruttoformue kr , gjeld kr 7 960, netto formue kr Næringsoppgave: Sum driftsinntekt kr , sum driftskostnad kr , årsresultat/næringsinntekt kr : Opplysninger foreligger foreløpig ikke.

4 Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen. 4. Største antall ansatte: Ingen ansatte. VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Debitor og ektefellen bor i leid bolig i Vedderheia 260, 4640 Søgne. Det er ikke påvist innbo/løsøre som kan beslaglegges, jfr. dekningslovens 2-3 bokstav a). Debitor er ikke registrert som eier av motorkjøretøy, men kona har en eldre bil, 2001-modell Volvo kjøpt for kr Det legges til grunn at bilen er hennes, og at den i hvert fall er unntatt fra kreditorbeslag etter dekningslovens 2-3 bokstav b). Ektefellenes 16-årige sønn bor i Polen, der ektefellene eier en leilighet i Warszawa. Ettersom debitor har tilkjennegitt at han har som mål å få boet tilbakelevert etter konkurslovens 136, har bostyrer foreløpig ikke søkt innhentet nærmere opplysninger om den polske leiligheten og ev. panteheftelser på denne. Enkeltpersonforetaket: Det finnes diverse verktøy, der Mellemstrand har konkludert med at de «samlet har en økonomisk verdi som tilsier at eiendelene ikke kan beslaglegges», jfr. dekningslovens 2-3 bokstav b). Bostyrer har meddelt utleier av lokalene der enkeltpersonforetaket driver sin virksomhet, at boet ikke trer inn i leieforholdet, jfr. dekningslovens Debitor er gjort kjent med at dersom han vil drive sin virksomhet videre mens konkursen verserer, er det en forutsetning at regnskaper føres og mva-oppgaver leveres. Videre må alle inntekter gå inn på bedriftskontoen, som er sperret for boet, og kontoen kan kun belastes med bostyrers samtykke.

5 - 5 - Bankinnskudd: Bedriftskonto i DNB Bank ASA er sperret for boet. Ved konkursåpningen var saldo kr 11,47 i bankens favør. Det er senere innkommet kr på kontoen, samt kontoregulering kr 80, og banken opplyser at saldo nå er kr som tilfaller boet. Debitors brukskonto i samme bank er frigitt av boet. Her var saldo ved konkursåpningen kr 98,03. Utestående fordringer: Det er ikke påvist utestående fordringer, bortsett fra det vederlaget som debitor skulle få for arbeidet med å skifte en motor, som han holdt på med ved konkursåpningen. Beløpet skulle innbetales til bedriftskontoen, men det er foreløpig ikke avklart om beløpet på kr som er innbetalt til kontoen, gjelder skifte av motor eller noe annet. Sum aktiva i boet hittil: Kr Skatt sør garanterer for boomkostninger med inntil kr (50 ganger rettsgebyret). Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående avgift. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som kan omstøtes etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i dekningsloven. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 9. juni Det er hittil meldt 18 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges. Sum hittil anmeldte krav kr ,15 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr 0,00 Herav prioritert klasse II *) kr ,00 *) Merverdiavgift kr og forskuddsskatt kr Lønnskrav: Etter det opplyste har Piotr Andrzej Sobczyk ikke hatt noen ansatte, og det er dermed ingen lønns- eller feriepengekrav som kan meldes til NAV Lønnsgaranti.

6

7 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: PIOTR ANDRZEJ SOBCZYK - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI no Lett å bruke - lett å huske AS v/ kr 2 461,40 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 2. Agder Energi Nett AS kr 6 056,48 Ref Kjøita Kristiansand 3. Agder Energi Nett AS kr 9 171,73 Ref Kjøita Kristiansand 4. Gjensidige Forsikring ASA v/ kr 5 667,59 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 5 Skatt sør kr ,00 kr ,00 Postboks Tønsberg 6. LOS AS/Agder Energi Nett AS v/ kr ,13 Saksnr LOS AS/Agder Energi Nett AS v/ kr ,14 Saksnr BilXtra Kristiansand AS v/ kr ,71 Saksnr NorgesEnergi AS v/ kr 8 858,45 Saksnr Side 1 av 2 sider Piotr Andrzej Sobczyk

8 KONKURSBO NR KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: PIOTR ANDRZEJ SOBCZYK - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 10. Agder Energi Nett AS v/ kr 6 946,80 Saksnr Agder Energi Nett AS v/ kr 1 001,81 Saksnr Agder Energi Nett AS v/ kr 8 384,15 Sak nr Agder Energi Nett AS v/ kr 1 264,24 Saksnr Agder Energi Nett AS v/ kr 1 224,90 Saksnr Agder Energi Nett AS v/ kr 1 057,62 Saksnr Skatteoppkrever utland kr ,00 kr 9 767,00 Postboks Stavanger 17. Agder Bomdrift AS kr ,00 v/kreditorforenigen Sør SA Postboks Kristiansand 18. Tollregion Oslo og Akershus kr 245,00 Tollkassereravdelingen, Innfordringskontoret Ref. 2015/41574, ark.nr. 83 Postboks 8122 Dep Oslo Til sammen kr ,15 kr - kr - kr - kr ,00 kr - kr Side 2 av 2 sider Piotr Andrzej Sobczyk

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer